практична 8


Тема: Морфологія
Питання для обговорення1.Поняття частин мови. Критерії виділення частин мови.
2.З історії питання про частини мови.
3.Частини мови в різних мовах.
4.Характеристика основних частин мови.
Література1.Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підруч. / М. П. Кочерган. - К. : ВЦ „Академія”, 2008. - С. 295 - 305.
2.Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства : підруч. / Ю. О. Карпенко. - К. : ВЦ „Академія”, 2006. - С. 297 - 301.
3.Дорошенко С. І. Вступ до мовознавства / С. І. Дорошенко, П. С. Дудик - К. : Вища шк., 1974. - С. 214 - 218.
4.Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. - К. : Наук. думка, 1988.
5.Бевзенко С. П. Вступ до мовознавства : Короткий нарис : навч. посіб. / С. П. Бевзенко. - К. : Вища шк., 2006. - С. 123 - 125.
6.Українська мова. Енциклопедія / редкол. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співавтори), М. П. Зяблюк та ін. - К. : „Укр. енцикл.”, 2000. - С. 347.
7.Українська мова. Енциклопедія / За ред. І. В. Муромцева. - К. : Майстер-клас, 2011. - 400 с.
8.Зеленько А. С. Вступ до мовознавства (у схемах і таблицях) / А. С. Зеленько. - Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. - 149 с.
Запитання й завдання
1.Опрацюйте рекомендовану літературу.
2.Чи можна побудувати однакову для всіх мов систему частин мови? Обґрунтуйте свою відповідь.
3.Визначте, до яких частин мови належать слова з поданого тексту.
Сумно, сумно серед неба сяє білолиций.
Понад Дніпром козак іде, може, з вечорниці.
Іде сумний, невеселий, ледве несуть ноги.
Може, дівчина не любить за те, що убогий?
Т. Шевченко
4.Скільки частин мови (і які саме) виділяють у тій іноземній мові, яку ви вивчаєте?
5.З'ясуйте вид переходу однієї частини мови в іншу, який спостерігаємо в кожному з виділених слів.
1.Грамотний - видющий і на все тямущий (Н. тв.).
2.Один комарик молодий розхвастався перед старими (Л. Глібов).
3.Ростуть каштани вздовж дороги (З книги).
4.Обійшов він цілий світ (З книги).
5.Ваше „завтра” досить непевне (З книги).
6.Не прийшло до Ганни щастя тим великим, битим шляхом (І. Нечуй-Левицький).
7.Коло річки, коло броду набирала дівка воду (Н. тв.).
8.Учительська під вечір спорожніла (З книги).
9.Ой лишенько! Куди ж податися (З книги).
10.Ми часто згадуєм минуле (З книги).
11.Очі у Маланки стали налякані, круглі (М. Кцюбинський.)
12.А за вікном сніги летять лапаті, і, не торкнувшись хліба і вина, сидить край столу в новорічній хаті старенька мати, сива і одна (М. Луків).
13.Під дубом біля криниці відпочивали подорожні (В. Сухомлинський).
6.Перепишіть текст, підкресліть службові частини мови, назвіть їх (у дужках). Чому вигук не належить ні до самостійних, ні до службових частин мови?
Я кожну мить з тобою розмовляю,
Пишу тепер щодня тобі листи,
Хоч знаю : вже ніколи не поглянеш
Ні осудом, ні зором доброти.
Я ж не любив колись писать листи.
О, споминів гірка й солодка мить!
І серце переповнене розмаєм...
Хай сонце веснам радісно сурмить.
Бо ти проходиш по землі розмаєм. (В. Калашник)
Состояние ответа

Приложенные файлы

  • docx 23971128
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий