Практична 8 (не до конца)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н.КАРАЗІНА
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
Фізична географія материків і океанів
Практична робота № 8

Виконала:
студентка групи ГГ – 21 Тирінова Г.О.
Перевірив :
ст. викл. Попов В.С.
ХАРКІВ 2016
1. Майже вся Африка, за винятком її північно-західної і південних гірських окраїн, являє собою єдину літосферну плиту, що входила до складу Гондвани і є її найбільш великою стабільною і древньою ділянкою.
Максимальне поширення моря в північній частині Африки було в першій половині палеозою. Прогинання й осадконакопичення були характерні тільки для Капськой зони.
Протягом юри і початку крейди велика частина Африки зазнавала підняття. В западинах накопичувалися континентальні відклади. У цей же час формувалися сучасні контури Африки і відбувалося утворення спочатку Індійського, а потім Атлантичного океанів.
В другій половині крейдового періоду і на початку кайнозою для Африки характерні умови вологого і жаркого тропічного клімату. Наприкінці еоцену і початку олігоцену майже вся Африка, особливо її південна і східна частини, була охоплена інтенсивною тектонічною діяльністю. Періоди тектонічної активності змінювалися періодами відносного спокою, протягом яких йшло вирівнювання, нагромадження відкладів у западинах і трансгресіях моря на окраїнах материка.
Етапи формування природи материка
Ера Період Етап складчастості Геологічні події та фізико-географічні умови
Кайнозой Четвертинний альпійська Поява на початку періоду людини. Клімат теплий. Кінець останнього зледеніння
Неогеновий Триває підняття гір. Вулканічна активність.
Палеогеновий Материки ниці. Клімат теплий.
Мезозой Крейдовий мезозойська В кінці періоду утворюються горі Атлас. До цього автопідстроювання моря і болота. Відкладення писального мела, глинистих сланців.
Юрський Материк досить піднесений. Мілководні моря покривають деяку частину.
Тріасовий Материк піднятий над рівнем моря. Інтенсивний розвиток умов аридного клімату.
Палеозой Пермський Материк піднятий. Посилюється засушливость. Заледеніння в південній півкулі
Кам’яновугільний герцинськаМатерик спочатку бази. Великі болота, в яких утворилося вугілля
Девонський Моря невеликого розміру. Підняття суші; розвиток аридного клімату. Заледеніння
Силурійський каледонськаВеликі автопідстроювання моря. Ниці місцевості стають все більш посушливими по мірі підняття суші
Ордовіцький Значне занурення суші.
Кембрійський Материк низинний, клімат помірний. Найдавніші породи з рясними копалинами
Протерозой
Архей байкальська Інтенсивний процес опадоутворення. Пізніше - вулканічна активність. Ерозія на великих площах. Багаторазові заледеніння
Значна вулканічна активність. Слабкий процес опадоутворення. Ерозія на великих площах
4. Розташування низовин, височин, плато, гір Африки, їх простягання, висоти пов'язані з тектонічними структурами. Так, низовини та западини пов’язані з осадовим чохлом давніх докембрійських платформ. Височини, нагір’я, платформи відповідають виступам кристалічного фундаменту давніх докембрійських платформ на поверхню.
Згадані вище чинники зумовили виникнення різноманітних за походженням типів і форм рельєфу на території Африки: текто- й вулканогенних, денудаційних, водно-ерозійних, морських, льодовикових і водно-льодовикових, гравітаційних, карстово-суфозійних, еолових, поширених на рівнинах і в горах.
Тектогенні форми – це антиклінальні височини і синклінальні западини. Вулканогенні форми поширені у горах Адамова та у межах Східноафриканського плоскогір’я. Водно-ерозійні форми (яри, балки) не дуже поширені в Африці.
5. Взаємозв’язок тектонічної й орографічної будови материка та корисних копалин
Тектонічні структури Форми рельєфу Типи морфоструктур Корисні копалини
Виступи кристалічного фундаменту Плоскогір'я, височини Плато, нагір'я Мідні, кобальтові, олов’яні, залізні, алюмінієві, свинцово-цинкові, поліметалічні руди, золото
Області складчастості Гори Цокольні гори, столові гори, вулканічні хребти Нафта, природний газ, вугілля, поліметалічні, залізні руди
Осадовий чохол молодих платформ Плоскогір'я Плато Олов'яні та марганцеві руди
Осадовий чохол давніх платформ (плити) Рівнини Низовини, височини Нафта, природний газ, кам'яне вугілля, пісковики, каолін, глина, вапняк, крейда, мергель
Більшій частині материка характерний рівнинний рельєф із розвитком поверхонь вирівнювання від пермсько-карбонових і тріасових до неогенових і навіть антропогенових, з окремо виступаючими глибовими і вулканічними горами. Основні сучасні структурні елементи материка успадковані від початку палеозою. Вони подібні з відповідними структурами Сходу Пд. Америки, з яким Африка зберігала єдність до кінця мезозою.
Частина материка, що лежить на південний-схід від лінії Камерун – північний край Червоного моря, зазнавала підняття і піддавалася сильній тектонічній активізації, особливо на сході. На півночі і півдні Африка оточена складчастими зонами. На півдні - це палеозойська Капська область, на півночі - Атласька складчаста зона, що є частиною Середземноморського поясу.
Приблизно 20% поверхні Африки має гірський рельєф. Відроджені гори і нагір'я, що утворилися в результаті мезокайнозойських і неотектонічних піднять, що супроводжувалися розламами і вулканізмом, характерні в основному для східних окраїн Африки, в межах її рифтових зон.

Приложенные файлы

  • docx 23971039
    Размер файла: 22 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий