OSh SOr Fizika 7kl kaz


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
тоқсан
«Физика
табиғат туралы ғылым»
бөлімі бойынша жиынтық ба
лау
Оқу мақсаттары
изикалық
құбылыстарға мысалдар келтіру
абиғат
зерт
теудің
ғылыми
әдістерін
ажырату
Бағалау критерийі
Білім алушы
Физикалық құбылыстар
ажырата
абиғатты зерт
теудің ғылыми әдістерін
анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейлері
Білу және түсіну
Орындау уақыты
минут
Тапсырма
Құбылыстарды
түрлеріне қарай топтарға бөліп, кестеге еңгізіңіз:
Доптың домалауы, қорғасынның балқып, салқындауы, күн күркірегенінің естілуі, қар еруі,
жұлдыздар жарқырауы, судың қайнауы, таң атуы, жаңғырық, бөрененің қалқуы, сағат
маятнигінің тербелуі, бұл
ттар қозғалысы, көгершіннің ұшуы, найзағай жарқылдауы,
жапырақтар сыбдырласуы, электр шамының жануы.
механикалық
электрлік
дыбыстық
жылулық
магниттік
жарықтық
Төменде көрсетілген физикалық құбылыстардың қайсысын зерттеу кезінде
эксперимент
әдісін қолдану жеңілірек болады?
Найзағай
Күн тұтылуы
Поляр шұғыласы
Қағаз
ұшағының ұшуы
Кемпірқосақ пен найзағайды зерттеу кезінде ғылыми әдістің қандай түрін қолданасыз?
Тәжірибе
Бақылау
Модельдеу
Сауалнама жүргізу
Бағалау
критерийі
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Физикалық
құбылыстар
түрлерін
ажыратады
механиқалық қ
ұбылыстарды
таңдайды
электрлік
ұбылыстарды таңдайды
дыбыстық
ұбылыстарды таңдайды
жылу
ұбылыстарын таңдайды
магниттік
ұбылыстарды таңдайды
жарық
ұбылыстарын таңдайды
Табиғатты зерт
теудің
ғылыми әдістерін
ажыратады
nbabdZeu�[ueuklu�lZ^Zc^u
ueufb
%^kl�
ZgulZc^u
Жалпы
балл


Бағалау критерийі
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Қозғалыстағы
дененің
жылдамдығы мен орташа
жылдамдығын есептейді
минутты сағатқа айналдырады
қозғалыстағы
дененің
жылдамдығын есептейді
орташа жылдамдықты анықтау
формуласын
қолданады
қозғалыстағы
денен
ің орташа
жылдамдығын есептейді
Орын ауыстырудың уақытқа
тәуелділік
графигін
тұрғызады
жылдамдық өлшем бірлігін ХБЖ
не
келтіреді
координаталық остерін белгілейді
остердің өлшем бірлігін көрсетеді
график сызады
Бірқалыпты қозғалған
дененің орын
ауыстыруының уақытқа
тәуелділік графигінен
жылдамдықты
анықтайды
графикті қолданып берілген
уақыттағы жолды есептейді
графикті қолданып жылдамдықты
есептейді
кестені толтырады
қорытынды жасайды
Жалпы балл
Алюминий текше көлемі 550 см
болғанда массасы 1100 г болады. Бұл текше тұтас па,
әлде қуысы бар ма? Жауабыңызды негіздеңіз. (Алюминий тығыздығы 2700 кг/м
Бағалау критерийі
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Мензуркамен
сұйықтың
көлемін өлшейді
сыйымды
лығы үлкен
мензурканы
анықтайды
өлшеу
қателігі аз мензурканы
анықтайды
өлшеу
дәлдігі жоғары
мензурканы
анықтайды
берілген су көлемін тез
/жылдам
өлшеуге болатын мензурканы
анықтайды
f_gamjdZ^Zu�kculu�d'e_fg�
ZgulZc^u
AZllZj^u�luua^uug�
d'e_f�f_g�fZkkZeZjug�
kZeuklujui�ZgulZc^u
[ehdlZj^u�luua^uugZ�ZjZc�j_li_g�
hjgZeZklujZ^u
Заттың тығыздығын
есептеу формуласын
қолданып есептер
шығарады
шамаларды ХБЖ
не
келтіреді
дененің
тығыздығын анықтайтын
формуланы
қолданады
алынған
нәтиже мен алюминийдің
тығыздықтарын салыстыру арқылы
жауабын табады
Жалпы
балл

Күштерді график арқылы
көрсетіп, тең әрекетті
күштің модулі мен
бағытын анықтайды
Тең әрекетті күштің модулін анықтау,
бағытын анықтау, күштерді график
рқылы көрсету қиындық туғызады
Тең әрекетті күштің модулін
және
бағытын анықта
йды,
күштерді график
арқылы көрс
ету
кезінде қателіктер жібереді
Тең әрекетті күштің модулі мен
бағытын дұрыс анықтайды, күштерді
график арқылы көрсетеді
«Күш моменті» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні ________________________
Бағалау критерийі
Оқу жетістігінің деңгейі
Төмен
Орташа
Жоғары
Күнделікті өмірде
қолдан
ылатын
механизмдерді
анықтайды
Механизм түрін анықтау
рычаг
иіндігінің
ұзындықтары
неліктен
әртүрлі
болатынд
ығын түсіндіру
қиындық тудырады
Механизм түрін анықтайды
рычаг
иіндігінің
ұзындықтары
неліктен
әртүрлі болатынд
ығын түсіндіру
кезінде
қателіктер
жібереді
Механизм түрін анықтайды
рычаг иіндігінің
ұзындықтары
неліктен әртүрлі
болатынд
ығын дұрыс
түсіндіреді
Моменттер ережесін
қолданады
Моменттер ережесін қолдан
уда
қиналады
оменттер ережесін қолд
ану
кезінде қателіктер жібереді
Моменттер ережесін дұрыс
қолданады
Механизмдер ПӘК ін
анықтайды
Механизмдер ПӘК ін анықтау
қиындық
тудырады
Жұмысшы атқарған пайдалы
жұмысты
толық жұмысты
көлбеу
жазықтық ПӘК
ін анықтауда
қателіктер жібереді
Механизмдер ПӘК ін дұрыс
анықтайды


«Жер және Ғарыш» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні ____________________________
ағалау критерийі
Оқу жетістігіні
деңгейі
Төмен
Орташа
Жоғары
Гелиоцентрлік жүйені
анықтайды
Гелиоцентрлік жүйені анықта
қиындық туғызады
Күн, Жер және Айдың орбиталары
дұрыс көрсетілген гелиоцентрлік
жүйені
анықта
уд
а қателіктер
жібереді
Гелиоцентрлік жүйені
анықтайды
Күн
жүйесінің
нысандарын жүйелейді
н жүйесінің нысандарын
жүйелеу
қиындық туғызады
Жер тобының планеталарын/газдық
планеталарды анықтауда қателіктер
жібереді
Күн жүйесінің нысандарын
дұрыс
жүйелейді
Жердің айналу осінің
көлбеулігіі мен Жердің
Күнге қатысты қозғалуына
байланысты байқалатын
өзгерістерді түсіндіреді
Жердің айналу осінің көлбеулігіі
мен Жердің Күнге қатысты
қозғалуына байланысты
байқалатын өзгерістерді түсіндір
қиындық
туғызады
уретте жыл мезгілдерін
белгілеу/жыл мезгілдерінің
өзгерісін түс
індіру кезінде
қателіктер
жібереді
Жердің айналу осінің
көлбеулігі мен Жердің Күнге
қатысты қозғалуына
байланысты байқалатын
өзгерістерді дұрыс түсіндіреді
Бағалау критерийі
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Гелиоцентрлік жүйені
анықтайды
елиоцентрлік жүйені
көрсетеді
Күн жүйесінің нысандарын
жүйелейді
жер тобына жататын
планеталарды анықтайды
газдық
планеталарды анықтайды
Жердің айналу осінің
көлбеулігіі мен Жердің Күнге
қатысты қозғалуына
байланысты байқалатын
өзгерістерді түсіндіреді
сур
етте жыл мезгілдерін
белгілейді
жыл мезг
ілдерінің өзгерісін
түсіндіреді
Жалпы
балл
«Жер және Ғарыш»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаттары
еоцентрлік және ге
лиоцентрлік жүйелерді
салыстыру
7.7.1.2 Күн жүйесінің нысандарын жүйелеу
ыл мезгілдерінің ендіктерге байланысты ауысуы
және күн мен түннің ұзақтығын түсіндіру
Бағалау критерийі
Білім алушы
Гели
оцентрлік жүйені анықтайды
Күн
жүйесінің нысандарын жүйелейді
Жердің айналу осінің көлбеу
ліг
мен Жердің Күнге
қатысты қозғалуына байланысты байқалатын
өзгерістерді түсіндіреді
Ойлау дағдыларының
деңгейлері
Білу және түсіну
Қолдану
Орындау уақыты
15 минут
Тапсырма
1.Күн, Жер
және Айдың орбиталары дұрыс көрсетілген гелиоцентрлік жүйені көрсетіңіз.
Жер тобына жататын планеталарды және газдық планеталарды жіктеңіз.
�Kmj_ll_�`ue�f_a]e^_jg�[_e]e_a�`%g_�`ue�f_a]e^_j�lmjZeu�lkgd�[_ja�
Бағалау
критерийі
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Күнделікті өмірде
қолданы
латын
механизмдерді
анықтайды
_oZgba�ljg�ZgulZc^u
Zcru�kZilZjugu�aug^uu�lje�[hem�
k_[_[g�lkg^j_^
Моменттер ережесін
қолданады
«а» жағдайындағы иіндіктің тепе
теңдік
шартын моменттер ережесін қолданып
анықтайды
�©�E�ª�`Z^Zcug^Zu�bg^dl�l_i_
l_^d�
rZjlug�fhf_gll_j�_j_`_kg�he^Zgui�
ZgulZc^u
�©�F�ª�`Z^Zcug^Zu�bg^dl�l_i_
l_^d�
rZjlug�fhf_gll_j�_j_`_kg�he^Zgui�
ZgulZc^u
�©�G�ª�`Z^Zcug^Zu�bg^dl�l_i_
l_^d�
rZjlug�fhf_gll_j�_j_`_kg�he^Zgui�
ZgulZc^u
F_oZgbaf^_j�I$D�g�
ZgulZc^u
жұмыстың формуласын қолданады
пайдалы жұмысты анықтайды
толық жұмысты анықтайды
ін анықтау формуласын
қолданады
жазықтықтың ПӘК
ін анықтайды
Жалпы
балл

3.Жұмысшы массасы 50 кг арбаны 80 см
биіктікке 125 Н күш жұмсай отырып итеріп
шығарды. Жазықтықтың ұзындығы 4 м.
пайдалы жұмысты анықтаңыз.
толық жұмысты анықтаңыз.
өлбеу
жазықтықтың ПӘК
ін анықтаңыз.

«Күш моменті»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаттары
7.2.4.1 «Механиканың алтын ережесін» тұжырымдау
және
қарапайым механизмдердің қолданылуына мысалдар келтіру
әжірибеде
иіндіктің тепе
теңдік
шарттарын анықтау

өлбеу
жазықтықтың пайдалы ә
рекет
эффициентін
тәжірибеде анықтау
Бағалау критерийі
Білім алушы
Күнделікті өмірде
қолданылатын
механизм
дерді
анықтайды
Моменттер ережесін қолданады
Механизмдер
ін анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейлері
Білу және түсіну
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
15 минут
Тапсырмалар
Суретте берілген қайшылар не үшін
қолданылады
және оларды механизмнің
қандай түріне жатқызуға болады?
Неліктен қайшы саптарының ұзындығы
әртүрлі
болатындығын түсіндіріңіз.
2.Суретте иіндікке орналастырылған жүктер мен жүк тарапынан әсер етуші күшт
ердің
иіндерінің мәні берілген. Әр нұсқадағы иіндіктің тепе теңдікте болатынын немесе сағат
тіліне бағыттас/қарсы айналатынын анықтаңыз және кестеге жазыңыз.
«Энергия» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні ____________________________
ағалау критерийі
Оқу
жетістігінің деңгейі
Төмен
Орташа
Жоғары
Кинетикалық және
потенциалдық
энергияларды
анықтайды
Кинетикалық және потенциалдық
энергияларды анықтау
қиындық
туғызады
Жер бетімен салыстырғанда дененің
потенциалдық энергиясын
/ с
ерпімді
деформацияланған дененің
потенциалдық энергиясын
/ д
ененің
кинетикалық энергиясы
н анықтауда
қателіктер жібереді
Кинетикалық және потенциалдық
энергияларды дұрыс анықтайды
Кинетикалық және
потенциалд
ық энергия
формуласын қолданады
Кинетикалық және потенциалд
ық
энергия формуласын қолдану
қиындық
туғызады
Тастың вертикаль қозғалысы
барысында
оның
кинетикалық
/
потенциалдық/толық
энергияларын
есептеу кезінде қателіктер жібереді
Кинетикалық және потенциалд
ық
энергия формулаларын дұрыс
қолданады
Энергияның бір түрден
екінші түрге өтуін
сипаттайды
Энергияның бір түрден екінші түрге
өтуін
сипаттау
қиындық
туғызады
Тастың вертикаль қозғалысы
барысында
оның
кинетикалық
потенциалдық/толық
энергия
ның
өзгерісін
сипаттау кезінде
қателіктер
жібереді
Энергияның бір түрден екінші
түрге өтуін
дұрыс сипаттайды

нүктесіндегі тастың кинетикалық
энергия
ын есептейді
нүктесіндегі тастың потенциалдық
энергия
ын есептейді
нүктесіндегі тастың
толық
энергия
ын
есептейді
нүктесіндегі тастың кинетикалық
энергия
ын есептейді
нүктесіндегі тастың потенциалдық
энергия
ын есептейді
нүктесіндегі тастың
толық
энергия
ын
есептейді
Энергияның бір түрден
екінші түрге өтуін
сипаттайды
кинетикалық энергияның түрленуін
сипаттайды
потенциалдық энергияның түрленуін
сипаттайды
толық энергияның өзгермейтінін
сипаттайды
Жалпы
балл

Массасы 50 г тас жер бетінен 6,3
м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылды.
Тастың қозғалыс траекториясы суреттегідей, максимал көтерілу биіктігі 2 м
ге тең. Ауа
кедергісі ескерілмейді және g=10 Н/кг.
а)
А, В, С нүктелеріндегі тастың энергиясын анықтап, кестені толтырыңыз.
раектория
нүктесі
Биіктік
2
0
b)
естедегі мәліметтерді пайдаланып энергияның бір түрден екінші түрге өтуін
сипаттаңыз.
Бағалау критерийі
Тапсыр
ма
Дескриптор
Балл
Білім алушы
Кинетикалық және
потенциалдық
энергияларды
анықтайды
сығылған серіппенің энергиясын
анықтайды
жерде домалап бара жатқан доптың
энергиясын белгілейді
ауада ұшып жүрген дисктің энергиясын
белгілейді
ел
әсерінен
иіліп тұрған ағаш бұтағының
энергиясын белгілейді
гүлге қонып тұрған көбелектің энергиясын
белгілейді
аспанда ұшып жүрген тырнаның
энергиясын белгілейді
Кинетикалық және
потенциалд
ық энергия
формуласын
қолданады
a
А нүктесіндегі
тастың кинетикалық
энергия
ын есептейді
А нүктесіндегі тастың потенциалдық
энергия
ын есептейді
А нүктесіндегі тастың
толық
энергия
ын
есептейді

4-
тоқсан
«Энергия»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаттары
еханикалық энергияның
екі
түрін ажырату
Кинетикалық энергия форм
уласын есептер шығаруда
қолдану
Жоғары көтерілген дене үшін потенциалдық
энергияның формуласын қолдану
еханикалық энергияның сақталу
заңын есептер
шығаруда қолдану
Бағалау критерийі
Білім алушы
Кинетикалық және потенциалдық энергияларды
анықтайды
Кинетикалық және
потенциалдық
энергия
формулаларын
қолданады
Энергияның бір түрден екінші түрге өтуін
сипаттайды
Ойлау дағдыларының
деңгейлері
Білу және түсіну
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
15 минут
Тапсырма
Кестеде мысалға келтірілген дене қандай энергияға ие болатынын анықтаңыз және
сәйкес бағанға
«»
белгісін қойыңыз.
ене
Жер бетімен
салыстырғанда
дененің
потенциалдық
энергиясы
K_jif^�
^_nhjfZpbyeZgZg�
^_g_g�ihl_gpbZe^u�
wg_j]byku
Дененің
кинетикалық
энергиясы
Сығылған
серіппе
Жерде домалап
бара жатқан доп
Ауада ұшып
жүрген диск
Жел әсерінен
иіліп тұрған ағаш
бұтағы
=e]_�hgui�
ljZg�d'[_e_d
:kiZg^Z�rui�
`j]_g�lujgZ
ұмыс және қуат» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған
рубрика
ілім алушының аты
жөні _____________________
ағалау критерийі
Оқу жетістігінің деңгейі
Төмен
Орташа
Жоғары
Жұмыстың мөлшерін
анықтайды
озғалыс бағытына
қатысты
түсірілген
күш
жұмыс
ының ш
амасын
анықтау қиындық туғызады
Күш
қозғалыс
бағытына қарама
қарсы/перпендикуляр/бағыттас
болған жағдайдағы жұмыстың
шамасын анықтау кезінде қателіктер
жібереді
Жұмыстың мөлшерін дұрыс
анықтайды

Есептерді шешуде қуат және
жұмыс формулаларын
қолданады
Есептерді шешуде қуат және жұмыс
формулаларын қолдану
қиындық
туғызады
Суды көтеруге жұмсалған
күшті/жұмысты/сорғы қуатын
анықтау кезінде қателіктер жібереді
Есептерді шешуде қуат және
жұмыс формулаларын
дұрыс
қолданады
Қуатты
анықтау үшін
жылдамдық пен күшті
байланыстыратын
формуланы қолданады
Қуатты
анықтау үшін жылдамдық пен
күшті байланыстыратын формуланы
қолдан
қиындық
туғызады
ылдамды
қты
/тарту күшін анықтау
кезінде қателіктер жібереді
Қуатты
анықтау үшін
жылдамдық пен күшті
байланыстыратын формуланы
дұрыс
қолданады
3.Қуаты 600 Ватт локомотив бірқалыпты қозғалып 400 м аралықты 30 с
та өтеді.
окомотивтің жылдамдығын есептеңіз.
Локомотивтің тарту күшін анықтаңыз.
Бағалау критерийі
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Жұмыстың мөлшерін
анықтайды
күш қозғалыс бағытына қарама
қарсы
бағытталған жағдай
дағы жұмыстың
шамасын анықтайды
dr�haZeuk�[ZulugZ�i_ji_g^bdmeyj�
[ZullZeZg�`Z^Zc
^Zu�`fuklu�
rZfZkug�ZgulZc^u
dr�haZeuk�[Zulu�[hcuf_g�
[ZullZeZg�`Z^Zc
^Zu�`fuklu�
rZfZkug�ZgulZc^u
?k_il_j^�r_rm^_�mZl�
`%g_�`fuk�
nhjfmeZeZjug�
he^ZgZ^u
күшті анықтау формуласын қолданады
суды көт
еруге жұмсалған күшті табады
ұмысты
анықтау формуласын
қолданады
суды көтер
уге жұмсалған жұмысты
табады
қуатты
анықтау формуласын қолданады
сорғы қуатын анықтайды
Қуатты
анықтау үшін
жылдамдық пен күшті
байланыстыратын
формуланы қолданады
жылдамдықты
есептеу формуласын
қолданады
локомотивтің жылдамдығын есептейд
тарту күшін
анықтау формуласын
қолданады
лок
омотивтің тарту күшін анықтайды
Жалпы
балл
«Жұмыс және қуат»
бөлімі бойынша
жиынтық бағалау
Оқу мақсаттары
еханикалық жұмыс ұғымының
физикалық мағынасын
түсіндіру
еханикалық жұмыс пен қуаттың формулаларын есептер
шығаруда қолдану
Бағалау критерийі
Білім алушы
Жұмыстың мөлшерін анықтайды
Есептерді шешуде
қуат
не жұмыс формулаларын
қолданады
Қуатты
анықтау үшін жылдамдық пен күшті
байланыстыратын формуланы қолданады
Ойлау
дағдыларының
деңгейлері
Білу және түсіну
Қолдану
Орындау уақыты
15 минут
Тапсырма
Суретте жазықтықта жатқан білеушенің қозғалу бағыты мен түсірілген күштің бағыты
көрсетілген. Әсер етуші күштің жұмысының таңбасы оң/ теріс немесе нөлге тең
болатындығын анықтап, сәйкес орынға жазыңыз.
Сорғы 5 секундта көлемі 4,5
3
суды 5 м биіктікке көтереді.
Km^u�d'l_jm]_�`fkZeZg�drl�ZgulZua�
F=_________________________________
Суды көтеруге жұмсалған жұмысты анықтаңыз.
=_________________________________
Сорғы қуатын анықтаңыз.
N=_________________________________
«Қысым» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні
ағалау критерийі
Оқу
жетістігінің деңгейі
Төмен
Орташа
Жоғары
Қысымның
физикалық
шамаларға тәуелділігін
анықтайды
Қысымға
анықтама беру
қысымды
анықтау формуласын көрсету кезінде
қателіктер жібереді, қысымды азайту
жолын ұсыну
қысым жоғары болу
жағдайын түсіндіру қиындық
туғызады.
Қысымға
анықтама береді, қысымды
анықтау формуласын дұрыс көрсетеді,
қысымды азайту жолын ұсыну
/ қысым
жоғары болу жағдайын түсінд
іру
кезінде қателіктер жібереді
Қысымға
анықтама береді,
қысымды анық
тау формуласын
жазады,
қысымды азайту жолын
ұсынады, қысым жоғары болу
жағдайын түсіндіреді
Атмосфералық қысымның
табиғатын түсіндіреді
Атмосфералық қысымның табиғатын
түсіндір
қиындық
туғызады
Барометрдегі сұйықтың
деңгей
лер
інің
өзгерісін анықтау
/сынап деңгейінің
өзгерісін сипаттау кезінде қателіктер
жібереді
Атмосфералық қысымның
табиғатын
дұрыс
түсіндіреді
Есептер шығаруда
Архимед заңын қолданады
?k_il_j
ruZjm^Z��:jobf_^�aZug�
he^Zgm
қиындық
туғызады
Судағы алқаның салмағының жеңіл
болу
себебін түсіндір
еді
алқаның
массасын /алқаға әсер ететін кері
итеруші күшті
/ алқаның көлемі мен
тығыздығын
анықта
кезінде
қателіктер
жібереді
Есептер шығаруда Архимед
заңын
дұрыс
қолданады
Суретте сынапты барометрдің қарапайым түрі көрсетілген.
тмосфералық қысым артқан кезде Х және Ү деңгейлері қалай өзгереді?
)Х деңгейі ___________________________
)Ү деңгейі ___________________________
c)
Себебін түсіндіріңіз.
рдақ алқаның күмістен жасалғанын тексеру үшін оның салмағын ауада және суда
өлшеді. Өлшеу нәтижелері:
ауа
= 36,4 Н;
= 32,6 Н;
а)
еліктен ауадағыға қарағанда алқаның судағы салмағы аз?
b)Алқаның күмістен жасалғанын тексеру үшін келесі шамаларды анықтау керек.
)алқаның массасы _____________________________________________________
)алқаға әсер ететін кері итеру
ші күш _____________________________________
)алқаның көлемі ______________________________________________________
)алқаның тығыздығы _________________________________________________
c)Кесте бойынша ρ
күміс
=10500 кг/м
. Ардақ қандай нәтижеге
келді?
Бағалау критерийі
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Қысымның
физикалық
шамаларға тәуелділігін
анықтайды
қысымға
анықтама береді
қысым
ды анықтау формуласын
көрсетеді
қысымды
азайту жолын ұсынады
қысым
оғары
болу жағдайын
түсіндіреді
Атмосфералық қысымның
табиғатын түсіндіреді
Х деңгейінің өзгерісін анықтайды
деңгейінің өзгерісін анықтайды
сынап д
еңгейінің өзгерісін түсіндіреді
Есептер шығаруда
Архимед заңын
қолданады
судағы алқаның
салм
ағының жеңіл
болуын түсіндіреді
алқаның массасын анықтайды
алқаға әсер етет
ін кері итеруші күшті
анықтайды
алқаның көлемін есептейді
алқаның тығыздығын есептейді және
кестедегі мәнімен салыстырады
Жалпы
балл
3-
тоқсан
«Қысым»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаттары
ысымның физикалық
мағынасын түсіндіру және
өзгерту әдістерін сипаттау
Сұйықтардағы
гидростатикалық қысымның
формуласын шығару және оны есептер шығаруда қолдану
тмосфералық қысымның табиғатын түсіндіру
және оны өлшеудің әдістерін ұсыну
септер
шығару
да
Архимед заңын қолдану
Бағалау критерийі
Білім алушы
Қысымның
физикалық шамаларға тәуелді
гін
анықтайды
Атмосфералық қысымның табиғатын
түсіндіреді
Есептер шығару
кезінде
Архимед заңын қолданады
Ойлау дағдыларының
деңгейлері
Білу және
түсіну
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
15 минут
Тапсырма
Сұрақтарға жауап беріңіз.
a)Қысым деген не? (Қатты дене үшін)
)Қатты дене үшін қысым қалай анықталады? Қысымды қалай азайтуға болады?
берілген суреттерді салыстырып, қай жағдайда баланың жерге ең көп қысым
түсіргенін анықтаңыз. Жауабыңызды түсіндіріңіз.
Денелердің өзара әрекеттесуі
» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні
Бағалау критерийі
Оқу
жетістігінің деңгейі
Төмен
Орташа
Жоғары
«Инерция», «масса»,
«салмақ», «ауырлық
күші», «пластикалық
деформация»
ұғымдарын түсіндіреді
Инерция құбылысын анықтау,
салмақты есептеу,
массаның
өзгерісін анықт
ау, салмақтың
өзгерісін анықтау
қиындық
туғызады
Инерция құбылысын анықтау/
салмақты есептеу/
массаның
өзгерісін анықтау/салмақтың
өзгерісін анықтау
кезінде
қателіктер жібереді
Инерция құбылысын дұрыс
анықтайды, заттың салмағын
есептейді, масса мен салмақтың
өзгерісін дұрыс
анықтайды
ерпімді деформация»
түсініктеріне мысалдар
келтіреді және оларды
ажыратады
еформация
түрін анықтау қиындық
туғызады
еформация түр
лер
ін
анық
тайды, бірақ ажырату
кезінде қателіктер жібереді
Деф
ормация түрін дұрыс анықтайды
Гук заңын
пайдаланып
есептер шығарады
Гук заңын
пайдаланып есептер
шығару
қиындық
туғызады
Серіппенің созылуына анықтама
береді,
Гук заңын түрлендір
еді,
серіппенің бастапқы ұзындығын
есептеу
кезінде қателіктер
жібереді
Гук заңын
пайдаланып, есептер дұрыс
шығарады

Үйкеліс
түрлерін
сипаттайды
Үйкеліс
түрлерін сипаттау
қиындық
туғызады
Тыныштық/домалау/сырғанау
үйкелісін
ажырату кезінде
қателіктер жібереді
Тыныштық, домалау және сырғанау
үйкелісін дұрыс ажыратады
Бағалау критерийі
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
«Инерция», «масса»,
«салмақ», «ауырлық
күші» ұғымдарын
түсіндіреді

инерция құбылысын анықтайды
салмақты анықтайды
массаның өзгерісін анықтайды
салмақтың өзгерісін анықтайды
ерпімді деформация»
түсініктеріне мысалдар
келтіреді және оларды
ажыратады
суретте к
өрсетілген
деформация түрін
анықтайды
суретте к
өрсетілген
деформация түрін
анықтайды
суретте к
өрсетілген
деформация түрін
анықтайды
суретте к
өрсетілген
деформация түрін
анықтайды
Гук заңын пайдаланып
есептер шығарады
серіппенің созылуына анықтама
береді
физикалық шамаларды ХБЖ
не
келтіреді
серіппеге түсірілген күшті анықтайды
Гук заңын
қолданып
серіппенің
бастапқы ұзындығын есептейді
Үйкеліс
түрлерін
сипаттайды
тыныштық
үйкелісін ажыратады
домалау
үйкелісін ажыратады
сырғанау
үйкелісін ажыратады
Күштерді график
арқылы көрсетіп, тең
әрекетті күштің модулі
мен бағытын анықтайды
l_�
%j_d_ll
drl�fh^meg�lZ[Z^u
l_�
%j_d_ll
drl�[Zulug�ZgulZc^u
drl_j^�]jZnbd�Zjueu�d'jk_l
Жалпы балл
Суретте қандай деформация түрлері берілген? Кестеге толтырыңыз.
1 сурет
3 сурет
2 сурет
4 сурет
уретте серіппенің созылуға дейін және созылған түрі көрсетілген.
Серіппенің
қатаңдығы 200 Н/м.
Серіппенің созылуы дегеніміз не?
b)Серіппенің бастапқы ұзындығын есептеңіз
уретте көрсетілген үйкелістің түрлерін анықтаңыз.
енеге бір түзудің бойымен қарама
қарсы бағытта 800 Н және 100 Н күш әсер
етеді.
ең әрекетті күштің модулі мен бағытын анықтаңыз және к
үштерді
график
арқылы көрсетіңіз.
Денелердің өзара әрекеттесуі
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаттары
Инерция құбылысын түсіндіру және мысалдар
келтіру
асса, салмақ және
ауырлық күші ұғымдарын
ажырату
ластикалық және серпімді деформация
ларды
ажырату, мысалдар келтіру
Гук заңының формуласы бойынша серпімділік күшін
есептеу
Тыныштық, домалау және
сырғанау үйкелістерін
сипаттау
енеге әсер
ететін және
бір түзудің бойымен
бағытталған
күштердің тең әрекетті күшінің модулі мен
бағытын анықтау
Бағалау критерийі
Білім алушы
нерция», «масса», «салмақ», «ауырлық күші»
ұғымдарын түсіндіреді
ластикалық деформация» және «серпімді
деформация»
түсініктеріне
мысалдар келтіреді
Гук заңын пайдаланып есептер шығарады
Үйкеліс
түрлерін
сипаттайды
Күштерді график арқылы көрсетіп,
тең әрекетті
күштің модулі мен бағытын анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейлері
Білу және түсіну
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
минут
Тапсырма
втобус солға бұрыл
ды.
Автобус
ішіндегі жолаушылар қай жаққа шалқаяды?
b)
Бұл құбылыс массаға тәуелді ме? Неліктен?
ассасы 3 кг
керосиннің салмағы қандай
арыш
кемесіндегі
ғарышкерге
гравитация әсерінен ауырлық күші әсер етеді. Бұл күш
Жер бетіндегіге қарағанда аз. Орбитаға шыққан кезде
ғарышкер
салмағы мен массасы
Жер бетіндегімен салыстырғанда қалай өзгереді?
Орбитадағы масса
сы__________________________
Орбитадағы салмағы__________________________
Тығыздық
» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
ілім алушының аты
жөні
Бағалау критерийі
Оқу жетістігінің деңгейі
Төмен
Орташа
Жоғары
Мензуркамен
сұйықтың
көлемін өлшейді
Мензуркамен
сұйықтың көлемін
өлше
қиындық
туғызады
Сыйымдылығы үлкен/
өлшеу
қателігі
мензурканы
/
өлшеу
дәлдігі жоғары мензурканы/
берілген су көлемін тез өлшеуге
болатын мензурканы /
мензуркадағы сұйықтың көлемін
анықтау кезінде қателіктер
жібереді
Мензуркамен
сұйықтың көлемін
дұрыс өлшейді
Заттардың тығыздығын
көлемі мен массаларын
салыстырып анықтайды
Заттардың тығыздығын көлемі мен
массаларын салыстырып анықта
қиындық
туғызады
Блоктарды тығыздығына қарай
ретпен орналастыру кезінде
қателіктер жібереді
Заттардың тығыздығын көлемі
мен массаларын салыстырып
анықтайды
Заттың тығыздығын
есептеу формуласын
қолданып есептер
шығарады
Заттың тығыздығын есептеу
формуласын қолданып
, есептер
шығару
қиындық
туғызады
ененің
тығыздығын анықтайтын
формула
қолда
нады, алынған
нәтиже мен алюминийдің
тығыздықтарын
салыстыру кезінде
қателіктер жібереді
Заттың тығыздығын есептеу
формуласын дұрыс қолданып
есептер шығарады
2-
тоқсан
Тығыздық
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаттары
Әртүрлі пішіндегі қатты дененің немесе сұйықтың
көлемін өлшеу үшін өлшеу
цилиндрді (мензурка) қолдану
ығыздықтың
физикалық мағынасын түсіндіру
ығыздықтың форм
уласын есептер шығаруда
қолдану
Бағалау критерийі
Білім алушы
Мензуркамен
сұйықтың көлемін өлшейді
аттард
тығыздығы
н көлемі мен массаларын
салыстырып
анықтайды
Заттың тығыздығын есептеу формуласын қолданып
есептер шығарады
Ойлау дағдыларының
Деңгейлері
Білу және түсіну
Қолдану
Орындау уақыты
минут
Тапсырма
Мензуркаларға қарап тапсырманы
орындаң
Қай
мензуркаға
ең
көп сұйықтық
құюға
болады?____
Қай
мензуркамен сұйықтықтың көлемін ең аз қателікпен
өлше
е болады
? ____
Қай
мензуркамен ыдыстағы кофе көлемін дәлірек өлшеуге болады?_______
1 литрлік құтыдағы су көлемін қай мензурканың көмегімен тез өлшеуге болады? ___
ші мензуркадағы сұйықтықтың көлемін анықтаңыз_______
Блоктардың қайсысының тығыздығы
үлкен
? Өсу ретімен орналастырыңыз.
Кинематика негіздері
Механикалық қозғалыс» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
ілім алушының аты
жөні _________________
Бағалау критерийі
Оқу жетістігінің деңгейі
Төмен
Орташа
Жоғары
Қозғалыстағы
дененің
жылдамдығы м
ен орташа
жылдамдығын есептейді
Қозғалыстағы
дененің
жылдамдығын
орташа
жылдамдықты есептеу
қиындық туғызады
Қозғалыстағы
дененің
жылдамдығын/ орташа
жылдамдықты есептеу кезінде
қателіктер жібереді
Қозғалыстағы
дененің жылдамдығын
жән
е орташа жылдамдықты анықтайды
Орын ауыстырудың
уақытқ
а тәуелділік
графигін тұрғызады
Орын ауыстырудың уақытқ
тәуелділік графигін тұрғызу
қиындық туғызады
Жылдамдықтың өлшем бірлігін
ХБЖ
не келтіру/
остердің
өлшем бірлігін көрсету/график
масштабын таңдау/график с
ызу
кезінде қателіктер жібереді
Жылдамдықтың өлшем бірлігін ХБЖ
не
келтіреді, остерді белгілейді, остердің
өлшем бірлігін көрсетеді, график
масштабын таңдайды және графикті
сызады
Бірқалыпты қозғалған
дененің
орын
ауыстыруының уақытқа
тәуелділік г
рафигінен
жылдамдықты анықтайды
=jZnbd�Zjueu�`he^u�ZgulZm
`ue^Zf^ulu�ZgulZm�
қиындық туғызады
График арқылы жолды
анықтау/ жылдамдықты
анықтау/
қорытынды
сау
кезінде қателіктер жібереді
График арқылы жол
мен жылдамдықты
дұрыс анықтайды, кесте т
олтырады және
қорытынды жасайды
ененің s жолының t уақытқа тәуелділік графигін пайдаланып, келесі сұрақтарға
жауап беріңіз:
ене алғашқы 4 с
та _________м жол жүрді.
озғалыстағы
дененің жылдамдығы қандай?
рафикке қарап кестені толтырыңыз:
Уақыт аралығы
Жүріп өткен жол бөлігіне кеткен
уақыт, ∆t, с
Жүрілген жолдың ұзындығы, ∆s,
Дененің жүріп өткен жол
бөлігіндегі жылдамдығы v, м/с
естеге қарап қандай
қорытындыға келдіңіз? ______________

Кинематика негіздері
. Механикалық қозғалыс
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаттары
озғалыстағы дененің жылдамдығы
мен орташа
жылдамдығын есептеу
7.2.1.5 s-
тің t
ға тәуелділік графигін тұрғызуда
координаталар осьтерінде және кестелерде өлшем
бірліктерін дұрыс белгілеу
ірқалыпты қозғалған дененің орын ауыстыруының
уақытқа тәуелділік
графигінен жылдамдығын анықтау
Бағалау критерийі
Білім алушы
озғалыстағы дененің жылдамдығы мен орташа
жылдамдығын есептейді
рын ауыстырудың уақытқа тәуелділік графигін
тұрғызады
ірқалыпты қозғалған дененің орын ауыстыруының
уақытқа тәуелділік графигінен жылдамдықты
анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейлері
Қолдану
Орындау уақыты
0 минут
Тапсырма
Cуретті пайдаланып велосипедшінің СD аралығын қандай жылдамдықпен өткенін
анықтаңыз.
км/сағ.
b)А
ан D
ға дейін велосипедшінің
орташа жылдамдығын есептеңіз.
________________________________________________________ км/сағ.
Жүк көлігі 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келеді. Оның
s жолының t уақытқа
тәуелділік графигін тұрғызыңыз.
Физикалық шамалар мен өлшеулер» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
ілім алушының аты
жөні
Бағалау критерийі
Оқу жетістігінің деңгейі
Төмен
Орташа
Жоғары
Физикалық
шамалардың
өлшем бірліктерін ХБЖ
не
келтіреді
Физикалық шамалардың өлшем
бірліктерін ХБЖ
не келтіру
қиындық туғызады
Уақыттың/жылдамдықтың/
көлемнің (см
/мл)/массаның өлшем
бірліктерін ХБЖ
не келтіру кезінде
қателіктер
жібереді
Физикалық шама
лардың
өлшем
бірліктерін ХБЖ
нде
жазады
Үлкен
және кіші сандарды
жазғанда үлестік және еселік
қосымшаларды қолданады
Үлкен
және кіші сандарды жазғанда
үлестік және еселік қосымшаларды
қолдану
қиындық туғызады
/10
/10
/10
не сәйкес еселік
немесе үлестік
қосымшаларды
анықтау барысында қателіктер
жібереді
Үлкен
және кіші сандарды
жазғанда үлестік және еселік
қосымшаларды қолданады
спаптардың
қателіктерін
есепке ала отырып, дененің
ұзындығын,
көлемін және
ауданын анықтай
Аспаптардың қателіктерін
есепке
ала отырып, дененің ұзындығын,
көлемін және ауданын
анықтау
барысында қиналады
Өлшеуіш
құралды пайдалану/б
өлік
құнын анықтау/
ұйықтың
көлемін
өлшеу/
құралдың
қателігін таб
кезінде қате жібереді
спаптардың
қателіктерін
есепке ала отырып, дененің
ұзынд
ығын, көлемін және
ауданын
анықтай
Бағалау критерийі
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
изикалық
шамалардың өлшем
бірліктерін ХБЖ
не
келтіреді
уақыттың өлшем бірлігін
не
келтіреді
жылдамдықтың өлшем бірлігін
ХБЖ
не
келтіреді
көлемнің
3
өлшем
бірлігін
ХБЖ
не
келтіреді
массаның өлшем бірлігін
ХБЖ
не
келтіреді
көлемнің мл өлшем бірлігін
ХБЖ
келтіреді
Үлкен
және кіші
сандарды жазғанда
үлестік және еселік
қосымшаларды
қолданады
не сә
йкес
еселік қосымшаны
анықтайды
не сәй
кес үлестік қосымшаны
анықтайды
не сәй
кес үлестік қосымшаны
анықтайды
не сәйкес ү
лестік қосымшаны
анықтайды
Аспаптардың
қателіктерін
есепке ала
отырып, дененің
ұзындығын, көлемін
және ауда
нын
анықтай
'er_m
%^kg
lZ^Zc^u
['ed�gug�ZgulZc^u
culu
d'e_fg�ZgulZc^u
r_mr�jZe^u�Zl_e]g�lZ[Z^u
Жалпы
балл
��9
a) Дәптер ұзындығын өлшеу үшін сызғыштың дұрыс қойылған суретін көрсетіңіз.
b)Ө
лшеуіш цилиндрдің бөлік құнын анықтаңыз ________мл.
Суретте көрсетілген өлшеуіш цилиндрге құйылған сұйықтың көлемін қателікті ескере
отырып анықтаңыз және
оны келесі түрде жазыңыз: V=_____±_____ мл.
��8
Физикалық шамалар мен өлшеулер
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаттары
изикалық шамаларды олардың
жүйесіндегі
шем бірліктерімен сәйкестендіру
лкен және кіші сандарды жазған кезде еселік
және үлестік қосымшаларды білу және қолдану: микро
(μ), милли (m), санти (c), деци (d), кило (k) және мега (M)
ененің ұзындығын, көлемін, те
мпературасын
және уақытты өлшеу, өлшеу нәтижелерін аспаптардың
қате
ліктерін есепке ала отырып жазу
Бағалау критерийі
Білім алушы
изикалық шамалардың өлшем бірліктерін ХБЖ
де жазады
Үлкен
және кіші сандарды жазғанда үлестік
және
еселік қосымшаларды қолдана
спаптардың қателіктерін есепке ала отырып,
дененің ұзындығын, көлемін және ауда
нын
анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейлері
Білу және түсіну
Қолдану
Орындау уақыты
15 минут
Тапсырма
Физикалық шамалардың өлшем бірліктерін ХБЖ
не келтіріп, сәйкестігін көрсетіңіз.
Жолаушының жүрген
уақыты 1 сағ
Пойыз жылдамдығы 108
км/сағ
м/с
Қораптын
көлемі
〬ㆷ㄰
ⴀ3
Жүктің массасы

Мензуркадағы
сұйықтықтың көлемі 100
100·10
-6
Келесі шамаларды үлестік және еселік қосымшаларды қолданып жазыңыз:
1)1,44×10
байт
2)1,8×10
3)3×10
-6
4)25×10
Физика
табиғат
туралы ғылым
» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты
жөні
ағалау критерийі
Оқу жетістігінің деңгейі
Төмен
Орташа
Жоғары
Физикалық құбылыстар
түрлерін біледі және
оларды ажырата алады
Физикалық қ
ұбылыстардың
түрлерін ажырату қиындық
туғыза
ды
Механикалық/электрлік/
дыбыстық/жылу/магниттік/жарық
құбылыстарын ажырату кезінде
қателіктер жібереді
Физикалық қ
ұбылыстардың
түрлерін
ажыратады
Табиғатты зерттеудің
ғылыми
әдістерін ажырата
алады
Физикалық
құбылысты
ғылыми
әдісті таңдау
қиындық туғызады
Физикалық құбылысты/ғылыми
әдісті
анықтау кезінде қателіктер
жібереді
Физикалық құбылысты және
ғылыми
әдісті анықтайды
Мазмұны
тоқсан
............................................................................................................................................... 4
«Физика
табиғат туралы ғылым»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
................................... 4
«Физикалық шамалар мен өлшеулер»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
.............................. 7
«Кинематика негіздері. Механик
алық қозғалыс»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
......... 11
тоқсан
............................................................................................................................................. 15
«Тығыздық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
...................................................................... 15
«Денелердің өзара әрекеттесуі»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
...................................... 18
тоқсан
............................................................................................................................................. 23
«Қысым» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
............................................................................ 23
«Жұмыс және қуат» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
.......................................................... 26
тоқсан
............................................................................................................................................. 29
«Энергия» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
.......................................................................... 29
«Күш моменті» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
.................................................................. 33
«Жер және Ғарыш» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
........................................................... 37
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 7
сынып білім алушының
«Физика» пәні бойынша
жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде
құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар 7
сынып «Физика» пәні бойынша ұзақ мерзімді оқу
бағдарламасы негізінде дайындалған.
Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынты
қ бағалаудың тапсырмалары мұғалімге
оқушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға
мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды
өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар
ұсынылған.
Сондай
ақ, жинақта білім алушылардың
оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар)
сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.
Әдістемелік ұсыныс негізгі орта білім беру мектебі мұғалімдеріне, мектеп
әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп,
өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
дістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет
сайттағы қолжеті
мді
ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
Жиынтық бағалауға арналған
әдістемелік
ұсыныстар
изика
7-
ынып

Приложенные файлы

  • pdf 23964045
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий