793467


«Экология және тұрақты даму» пәнінен емтихан сұрақтары
1. Топтағы «тірі қалу принципінің» негізін салған: ОЛЛИ
2.Ағзалардың сыртқы қоршаған факторлардың ауытқуына төзімділік диапозоны қалай аталады? ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ВАЛЕНТТІЛІК
*3. Экология және табиғи ресурстарды пайдалану аймағындағы басқарудың мемлекеттік құзыретті органдарына жататынын көрсетіңіз:
*4. Ең қауіпсіз және экологиялық тиімді энергияның түрін атаңыз: КҮН ЭНЕРГИЯСЫ
*5. Экологиялық қауіпсіздік аумағындағы мемлекеттік саясаттың мақсаты: ТАБИҒИ ЖҮЙЕНІ ТИІМДІ ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЗАҢМЕН ҚОРҒАЛУЫ
*6. «Жасыл экономиканың» негізгі мақсаты: ЭКОЖҮЙЕЛЕРДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫН ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ЖӘНЕ ЖАҺАНДЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨМІРДЕГІ ОРТАЛЫҚ ОРНЫН ТҮСІНУ
*7. Экожүйедегі тепе-теңдіктің және табиғат пен адамзат қоғамы байланысының бұзылуы:
8. В.Н.Беклемишев бойынша биогеоценоздағы түрлер арасындағы қарым-қатынастар жіктеледі: 4
9. Бейорганикалық заттардан органикалық заттар өндіруге қабілетті автотрофты ағзалар: продуценттер
10. Ақпарат және зат, энергия алмасу нәтижесінде біртұтас ретінде тіршілік ететін қоршаған орта жағдайының жиынтығы: Экожүйе
11. Автотрофтардың жіктелуі: Продуцент және редуцент
12. Алғаш рет 1935 жылы экожүйе ұғымын ұсынған ғалым: А.Тенсли
13.Минералдық заттардың тотығуы процесінде бөлініп шығатын химиялық байланыстардың энергияларын пайдаланатын ағзалар тобы: Хематотрофтылар
14. Қоректену тізбегіндегі әр звеноның орны: Қоректік деңгей
15. Ағзалардың бейімделу түрлері: Адаптация
16. Құрамы біртекті, қасиеттер мен құрылымы бірдей қатты химиялық қосылыстар: Минералдар
*17. Транспирация ұғымына сәйкес: ӨСІМДІКТІҢ СУДЫ БУЛАНДЫРУЫ, КҮРДЕЛІ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСС
18. Жер қыртысындағы химиялық элементтердің орташа құрамының атауы: Кларк элементі
19. Өсімдіктердің өсуі мен дамуын анықтайтын топырақтың қасиеті: Құнарлылығы
20. Басқа түр ағзасының ішінде тіршілік ететін ағзалар аталады: Эндобионттар
21 . «Қышқылды жаңбыр» терминін енгізген инженер:
22. Жасыл өсімдіктер мен фотосинтездеуші бактериялар қоректену типі бойынша: АВТОТРОФТЫЛАР
23. Сынаптың жоғары концентрациясынан адам ағзасында туындайтын ауру: МИНИМАТО
24. Материктердің 100 км тереңдігінде және мұхиттардың 50 км тереңдігінде жатқан жер қабатының табалдырығы: ОСТЕНОСФЕРА
25. Биосфераның ластану масштабы бойынша жіктелуі: ЖЕРГІЛІКТІ, АЙМАҚТЫҚ, ҒАЛАМДЫҚ
26. Популяция сөзі латын тілінде «populus» білдіреді: ХАЛЫҚ, ТҰРҒЫН
27. «Мониторинг» термині енгізілген жыл: 1972
28. В.И. Вернадский бойынша биосфера компоненттері: ҚОСТЫҚ, БИОҚОСТЫҚ, БИОГЕНДІ, ТІРІ ЗАТ
29. Жерден 9-15 км аралық қашықтықта орналасқан атмосфера қабаты: Тропосфера
30. Ағынды суларды биологиялық тазалау кезінде қолданылады: Аэротенк
31. Бұзылған жерлерді қалпына келтіру процесі: Рекультивация
32. Шу деңгейінің өлшем бірлігі: ДЕЦИБЕЛЛ (ДЦБ)
33. «Қоректік тізбек» терминін енгізген ғалым: Элтон
34. Канцерогенді заттардан туындайтын аурулар: ҚАТЕРЛІ ІСІК ЖӘНЕ ЖАҢАДАН ПАЙДА БОЛҒАН АУРУЛАР
35. ҚР «Қоршаған ортаны қорғау» заңы қабылданған жыл: 1997Ж. 15 ШІЛДЕ
36. Атмосфераның жерден ең алыс жатқан қабаты: ЭКЗОСФЕРА
37. Популяция санының ауытқуы – бұл: ОСЦИЛЛЯЦИЯ
38. Популяция санының өсуін көрсететін заң: ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ПРОГРЕССИЯ
39. Биотикалық потенциалды сипаттайтын функция: ЛОГИСТИКАЛЫҚ ҚИСЫҚПЕН ЭКСПОНЕНЦИАЛАНАДЫ
40. Адам популяциясының санына әсер ететін негізгі табиғи факторлар: ТАМАҚ, АУА, СУ
41. Тұрғындардың санының геометриялық өсуін ұсынған ғалым: МАЛЬТУС
42. Жойылып кеткен ағзалар тобын зерттейтін экология бөлімі: ПОЛЕЭКОЛОГИЯ
43. Тірі ағзалардың (микроағзалар) көмегімен адам үшін пайдалы азықтарды алу әдісі: БИОТЕХНОЛОГИЯ
44. Климаттың зоналылығы және тіршілік формалары туралы түсінікті қалыптастырған ғалым: ГУМБОЛЬТ
45. Орман массивтерін кесуінен туындайтын жағдай: ОТТЕГІ РЕЖИМ БҰЗЫЛУЫ
46. Популяцияның өлімін сипаттайтын формула: С=N/T
47. Атмосфера құрамындағы көмірқышқыл газының пайыздық мөлшері: 0,03
48. Бұл атмосфераның қабаты 600-1000 км-де планетаралық кеңістікке өтеді: ИОНОСФЕРА
49. Популяция экологиясының негізін салушы: ЭЛТОН
50. Продуценттерге жатпайтын ағзалар: ДЕТРИТОПОГТАР
51. Ағзалардың климатогеографиялық жағдайлардың өзгеруіне бейімделуі: АКЛИМАТИЗАЦИЯ
52. Әлемдік мәні бар табиғи территориялардың тізімін жасайтын халықаралық ұйымды атаңыз: БҰҰ (ЮНЕСКО)
53. Адамның қоршаған ортасын және биоәлеуметтік түр ретінде өзара қарым-қатынасын зерттейтін экология саласы: АДАМ ЭКОЛОГИЯСЫ
54. Энергия ағынының бірлігінде максималды биомасса түзетін, экожүйенің тұрақты соңғы күйі: КЛИМАКС
55. Сайғақ популяциясын қорғау мақсатында құрылған қорық: БАРСАКЕЛМЕС
56. Эмбрионалды даму кезеңінде құбыжықтық жағдайға әкелетін ксенобиотик: ТЕРАТОГЕНДІ
57. Қалпына келмейтін табиғи ресурс: ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАР
58. Сарқылмайтын табиғи ресурс: АУА
59. Мезофиттер дегеніміз: ДЫМҚЫЛ ЖЕРДЕ ӨСЕТІН
60. Популяцияның өсуі тығыздығына тәуелді еместігін көрсететін үлгі:
61. Жануарлардың суды қажет етуіне байланысты жіктелуі: КСЕРОФИЛДЕР, ГИДРОФИЛ, МЕЗОФИЛДЕР
62. Жер мантиясы мен жер қыртысы қоса алғандағы жердің қатты қабықшасы: ЛИТОСФЕРА
63. Экологиялық таза технологияларды енгізу, қалдықсыз және аз қалдықты технологияны ендіру процесі: ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЭКОЛОГИЯЛАНДЫРУ
64. Фабрикалар мен зауыттардың шоғырланған аймағы: ӨНДІРІСТІК
65. Радиациялық, шу, электромагниттік ластану келесі ластанудың түріне жатады: ФИЗИКАЛЫҚ
66. Ауылшаруашылығында зиянкестермен күресу, өсімдіктерді қорғауда қолданылатын химиялық заттар: ПЕСТЕЦИД
67. Озон мөлшерінің азаю аймағы: ОЗОН ТЕСІГІ
68. Ауыр металдарды көрсетіңіз: ЦИНК, МЫС, ҚОРҒАСЫН, КАДМИЙ, СЫНАП
69. Сулы ортада немесе ауада температураның ауыспалы өзгерісі: ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ СТРАТИФИКАЦИЯ
70. Діріл қандай ластану түріне жатады: ФИЗИКАЛЫҚ
*71. Линдеманның энергия тасымалының 10% ережесі: (1942Ж.) БІР ҚОРЕКТІК ДЕҒГЕЙДЕН БАСҚА ДЕҢГЕЙГЕ ӨТЕТІН ЭНЕРГИЯ ШАМАМЕН 10%-ДАН АСПАЙДЫ
72. Ағызынды сулардың иісін жою процесі: ДИЗОДАРАЦИЯ
73. Егер биосфераның тірі заты біртекті болса, биосфера төмендегі себептерден тез жойылады: КЕРЕК ЗАТТАРДАН ТЕЗ ЖОЙЫЛЫП ӨЗІН ҚАЛД УЛАНУ
74. Суқойманың трофикалық тізбегіндегі үшінші қатардағы консумент: ЖЫРТҚЫШ БАЛЫҚ
75. Тұрақты экожүйенің құрамында болуы шарт: ПРОДУЦЕНТ, КОНСУМЕНТ, РЕДУЦЕНТ
76. Үкіметтік емес экологиялық ұйым «Гринпис» ұйымдастырылған жыл: 1971ж
77. Ерекше қорғалатын табиғи территориялар ҚР – ның қанша пайыз территориясын алып жатыр: 2,8%
*78. Популяция алып жатқан территория:
79.Бір түр особьтарының көбеюін және дамуын қамтамасыз ететін өмір сүру орталарының кеңістіктегі жиынтығы: ӨМІР СҮРУ ОРТАСЫ
80. Кішкене көлемді немесе жасанды жасалған климат: МИКРОКЛИМАТ
81. Құрлық-ауа өмір сүру ортасына тән қасиет: ЖАРЫҚ ИНТЕНСИВТІЛІГІ
82. Популяция санының уақытқа байланысты өзгеруі: САНДЫҚ ДИНАМИКА
83. Атмосфера құрамындағы аргон пайыздық мөлшері: 0,93
84. Атмосфераны ластаушыларының агрегаттық күйіне қарай жіктелуі: ГАЗ , СҰЙЫҚ ҚАТТЫ
85. Салыстырмалы қалпына келетін ресурстарды көрсетіңіз: ӨСІМДІКТЕР МЕН ЖАНУАРЛАР
86. Жер биосферасын зерттейтін экология бөлімін көрсетіңіз: ҒАЛАМДЫҚ
87. «Бұл табиғи аймақтың территориясында демалыс пен туризмді біріктіріп қажет етеді» деп жазған табиғи аумақ: ҰЛТТЫҚ ПАРК
88. Топырақтың минералды құрамы: ОРГАНИКАЛЫҚ
89. Жер рельефі жататын экологиялық фактор түрі: АБИОТИКАЛЫҚ
90. Химиялық элементтердің биосферада таралуын зерттейтін экология саласы: ГЕОХИМИЯЛЫҚ
91. «Май ауруы»: ЮШО
92. Судың жетіспеушілігі лимиттеуші фактор болып табылады: ГИДРОФИЛЬДЕР
93. Популяцияның үлкен бөлігін құрайтын кәрі особьтар сипатталады: САННЫҢ ТӨМЕНДЕУІМЕН СИПАТТАЛАДЫ
94. Антропогенді факторға мысал: АДАМҒА ҚАТЫСТЫ НӘРСЕЛЕР
95. Адамның ешқандай қызметі рұқсат етілмейтін ерекше қорғалатын табиғи территория: ҚОРЫҚ
96. Тізбекте екінші ретті консументтерге жататын ағзалар: ЕТ ҚОРЕКТІ
97. Өсімдіктердің атмосфералық азотты пайдалану жүйесі: ТАМЫРЛАР ЖҮЙЕСІ АРҚЫЛЫ НИТРАТ ЖӘНЕ НИТРИТ ТҮРІНДЕ
98. Тұрақты даму стратегиясының негізгі бағыты: АДАМ ЖӘНЕ АДАМ ҚОҒАМЫ ТАБИҒАТ АРАСЫНДАҒЫ ҮЙЛЕСІМДІКТІ САҚТАУ
99. Планетада кең тараған түрлерді көрсетіңіз: КОСМОПОЛИТТЕР
100. Жүйенің жойылуына әкелетін жүйедегі комплексті өзгеру: ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АПАТ
101. Жапонияда өткен БҰҰ - ның конференциясында Киота хаттамасы қабылданған жыл: 1997
102. Қыналар қай биоценотикалық қарым – қатынасқа мысал бола алады: МУТУАЛИЗМ
103. Киота хаттамасына қол қойған елдер саны: 124
104. Барлық өлі табиғат жатады: ТАУ,ЖАРТАС Т.Б.
105. В.И. Вернадский бойынша теңіз суы: БИОКОСТЫ ЗАТ
106. Өндірістік қызметті табиғатты қорғау нормалары мен ережелеріне сәйкес тәуелсіз кешенді тексеру жүйесін көрсетіңіз: ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АУДИТ
107. Суқоймалардың ластануынан судың «гүлденуіне» әкелетін элементтерді көрсетіңіз: ЭВТРОФИКАЦИЯ
108. Суқоймалардағы продуценттерге жатқызуға болады: БАЛДЫР
109. 27 млн. тұрғыны бар әлемдегі ең үлкен қаланы көрсетіңіз: ТОКИО
110. Арамшөптермен күресу үшін қолданылатын улы химикаттар: Гербициттер
111. Жарық жататын экологиялық фактор тобы: АБИОТИКАЛЫҚ
112. В.И. Вернадскийдің ғылыми еңбегі: БИОСФЕРА ЭВОЛЮЦИЯСЫНЫҢ ТЕОРИЯСЫН ЕНГІЗДІ, ЖЕР АЙМАҒЫ
113. Әр түрлер арасындағы қарым-қатынас реакциясы: ГЕТЕРОТИПТІК
114. Жер шарының пайдалы қазбалары жатады: САРҚЫЛАТЫН РЕСУРСТАР
115. Дұрыс анықталған «ландшафт» түсінігі: ТАБИҒИ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ КЕШЕН
116. Ресурстардың таусылуынан болашақ ұрпақтың қол жеткізбеуінен, қазіргі ұрпақтың қажеттіліктерін қанағаттандыру кезінде қол жеткізілетін, қоғамдық экономикалық даму моделі: ТҰРАҚТЫ ДАМУ
117. Вирустармен ластану түрі: БИОЛОГИЯЛЫҚ
118. Жәндіктерге қарсы қолданылатын улы химикаттар: ИНСЕКТИЦИТ
*119. Суқойманың тазалығы төмендегі ағзаның болуымен анықталады – бұл:
120. Өсімдіктердің көлеңке сүйгіш түрін көрсетіңіз: СЦИОФИТТЕР
121. Жасанды табиғи кешенге жатады: БАҚТАР СУ ҚОЙМАСЫ
122. Атмосфера құрамында 20,95% мөлшерде кездесетін газ: ОТТЕГІ
123. Ағынды суларды тазарту әдістері: МЕХАНИКАЛЫҚ, ХИМИЯЛЫҚ, ФИЗИКАЛЫҚ, БИОЛОГИЯЛЫҚ
124. Бір биологиялық түрдің басқа бір биологиялық түрдің өлі қалдықтарын, тіпті тірі ағзаларды өзінің материалдық игіліктерін жасау үшін қолданатын байланыс түрі: ФАБРИКАЛЫҚ
*125. Атмосфераның химиялық құрамына кіретін газдар: АЗОТ, О2, С, АРГОН, СУТЕГІ, ГЕЛИЙ
126. Жарық есебінен бейорганикалық заттардан органикалық заттарды түзетін құбылыс: ФОТОСИНТЕЗ
127. 80 % ауа жинақталған атмосфера қабаты: ТРОПОСФЕРА
128. Антропогенді экожүйелерге жатады: Егістік , саябақ , агроценоз , қорықтар
129. Алғашқы рет «озон тесігі» байқалған жер: АНТРАКТИДА 1985ж
130. Экожүйедегі климаттық факторлардың жиынтығы: КЛИМАТОП
131. Түрдің экологиялық қуысы – бұл: БІРЛЕСТІКТЕГІ ТҮРЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ МЕКЕН ЕТУ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ
132. Мемлекеттік экологиялық сараптаманың обьектілері болып табылады: КЕЗ-КЕЛГЕН ЖОБА АЛДЫ ЖӘНЕ ЖОБА ҚҰЖАТТАРЫ
133. Наурызым қорығы орналасқан облыс: ҚОСТАНАЙ
134.1992 жылы Рио-де-Жанейрода БҰҰ - ның конференциясында қабылданған конвенция: БИОАЛУАНТҮРЛІК
135. Биоценоздың алатын тіршілік ортасының атауы: БИОТОП
136. Бөлек өмір сүре алатын, екі түрдің бір-біріне пайдалы бірлестігі: ПРОТО
137. Урбандалу процесі туындататын мәселе: ХАЛЫҚ САНЫНЫҢ КӨБЕЙУІ
138. Уақытқа байланысты ағза биомассаларының өсу процесі: БИОЛОГИЯЛЫҚ ӨРІМДІЛІК
139. Екі түрдің бір – біріне қарама-қарсы әсер етуі немесе біреуіне жағымсыз әсер ету формасы: АНТИБИОЗ
140. Тұрғылықты жердің заңдылықтарына тән метеорологиялық процестердің, ауа-райының көп жылдық режимі: КЛИМАТ
141. Рим клубындағы баяндаманың авторы: МЕДОУЗ ФОРЕСТ
142. Аутэкологияның зерттеу мәселесі: ОСОБЬ
143. Ағзалардың тіршілігіне қоршаған орта факторларының әсерін зертханалық жағдайда зерттеуге мүмкіндік беретін зерттеу әдісі: ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ
144. Жасушаның генетикалық аппаратына әсер ететін зиянды заттар: МУТАГЕНДЕР
145. Адамның іс-әрекетінің нәтижесінде ауыл шаруашылығында пайда болатын жасанды экожүйе: АГРО ЭКОЖҮЙЕ
146. Атмосфераның физикалық ластануына жатады: ШАҢ, ШУ
147. Бұл таралудың түрі орта жағдайы біртекті болғанда, әлсіз факторлар әсер еткенде топтар бірігуге ұмтылмағанда байқалады: КЕЗДЕЙСОҚТАР
148. Физикалық факторларға жатады: ЖАРЫҚ, ЫЛҒАЛДЫЛЫҚ, ҚЫСЫМ, ТЕМПЕРАТУРА
149.Бір түрдің екінші түрге тамақ немесе баспана беретін, екі түр арасындағы өзара қарым – қатынас түрі: КОММЕНСАЛИЗМ
150. Парниктік эффектінің артуына әкелетін химиялық қосылыс: КӨМІР- ҚЫШҚЫЛ ГАЗЫ
151. «Озон тесігінің» атмосферада пайда болу себептері: ХЛОР ФТОР
152. Адамның ерекше қорғалатын табиғи аймағына жатпайтыны: ДЕМАЛЫС ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ ПАРК
153. Абиотикалық фактордың түрлері: КЛИМАТТЫҚ ,ЭНДОФОГЕНДЕРДІҢ ,ОГРОФИЯЛЫҚ , ХИМИЯСЫ
154. Тек қана оттегі бар жерде өмір сүруге қабілетті ағзалар: АЭРОБИОНТТАР
155. Адамдардың экологиялық санасын қазіргі заманға сай қалыптастыру: ЭКОЦЕНТРИЗМ
156. Әр түрлі мүшелерінде судың қорын сақтайтын паренхимасы жақсы дамыған өсімдіктер: КАКТУС
157. Көлеңке сүйгіш өсімдіктер: СЦИОФИТТЕР
158. Атмосфераға көп мөлшерде күкірт диоксиді мен азот тотықтарының түсуі әкеледі: ҚЫШҚЫЛ ЖАҢБЫР
159. Экологияның негізгі бағыттары: АУТЭКОЛОГИЯ,ДЕМ-СИН
160. Қоршаған орта температурасына байланысты өзгеріп отыратын, дене температурасы тұрақты емес ағзалар: ПОЙКИЛОТЕРМДІ
161. Биогенді элементтерді көрсетіңіз: ТАСКӨМІР, ОТТЕК, АЗОТ, СУТЕК, КӨМІРТЕК
162.«Тұрақты дамудың» қазіргі анықтамасы: «Қазіргі ұрпақтың қажеттілігін қанағаттандырып, болашақ ұрпақтың қажеттілігін шектемеу» алғаш рет көрсетілген баяндама: ОРТАҚ БОЛАШАҒЫМЫЗ
163. Қызыл кітаптың екінші категориясына енетін өсімдіктер мен жануарлар түрлері: САНЫ АЗАЙЫП БАРА ЖАТҚАНДАР
164. Геофилдерге жататын ағзалар: ТОПЫРЫҚ ӨМІРІНДЕГІ БІР КЕЗЕҢДЕ ӨМІР СҮРЕТІНДЕР
165. Продуцент орналасқан қоректік тізбектің деңгейі: 1
?166. Бірінші реттік консумент орналасқан қоректік тізбектің деңгейі: 1 денгей
167. 1984 жылы ұйымдастырылған қорық: ҮСТІРТ
168. Биоценоздағы ағзалардың тіршілік ортасы: БИОТОП
169. «Әнші құм» орналасқан қорық: АЛМАТЫ
170. 1875 жылы «биосфера» терминін ұсынған ғалымды көрсетіңіз: ЗЮСС
171. Геоксендерге жататын ағзалар: ТОПЫРАҚТЫ УАҚЫТША МЕКЕН ЕТЕТІНДЕР
172. Алтынемел ұлттық саябақ орналасқан облыс: АЛМАТЫ
173. Ең алғаш рет «қышқыл жауындар» байқалған ел: 1907-1908 АЛМАТЫ
*174. Топырақ өмір сүру ортасына тән негізгі қасиетті көрсетіңіз:
175. «Эдификатор» сөзінің мағынасын көрсетіңіз: ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ ТАРИХИ ӘСЕР ЕТУ
176. Ғаламдық климаттық ырғаққа сәйкес келетін құбылысты көрсетіңіз: ҒАЛАМДЫҚ ЖЫЛЫНУ
177. Тәуліктік ырғақтарға жататын құбылыстарды көрсетіңіз: КҮН МЕН ТҮННІҢ АУЫСУЫ
178. Абиотикалық факторлардың жіктелуі: КЛИМАТТЫҚ , ЭДАФОГЕНДІК , ОРОГРАФИЯЛЫҚ , ХИМИЯЛЫҚ
179. Химиялық абиотикалық факторларды көрсетіңіз: АТМОСФЕРА , СУ , ҚАЛДЫҚТАР, ШӨГІНДІ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ ОЛАРДАҒЫ ҚОСПАЛАР
*180. Жарыққа байланысты жануарлардың экологиялық тобын көрсетіңіз:
*181. Орорографиялық абиотикалық факторды көрсетіңіз:
182. Пайда болу ортасына байланысты экологиялық факторлардың жіктелуі: АТМОСФЕРАЛЫ, СУЛЫ
183. Орташа ылғалды ортада тіршілік ететін жануарлардың экологиялық тобын көрсетіңіз: МЕЗОФИЛДЕР
184. Құрлық-ауа ортасының ағзаларын көрсетіңіз: АЭРОБИОНТТАР
185. Теңіз түбіне жақын жатқан өмір сүру аймағын көрсетіңіз: ОБИСАЛ
186. «Рим клубы» жұмысында ғаламдық экология пікірін қалыптастырған ғалымдарды көрсетіңіз: М.МЕСОРОВИЧ Э.ПЕСТЕЛЬ ДЖ.ФОРРЕСТЕР
187. Экология ғылымының қалыптасуында үлесін қосқан А.Гумболдтың еңбегін көрсетіңіз: ӨСІМДІКТЕР МЕН ЖАНУАРЛАРДЫҢ ТАРАЛУЫНДА ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЗОНАЛЫҚ ЗАҢДЫЛЫҒЫ
188. Жүйелеудің негізін салған және мекен ету ортасының типологиясын ұсынған ғалымды көрсетіңіз: ЛИННЕЙ
*189. «Костық зат» терминін ұсынған ғалымды көрсетіңіз:
190. «Әлеуметтануды оқыту» еңбегінің авторы және адам экологиясы негізін салған ғалымды көрсетіңіз:
191.Жеке адамның, қоғамның, мемлекеттің және қоршаған ортаның экологиялық қауіптіліктен қорғанатын жағдайы: ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК
192. 1974 жылы жарық көрген «Адамзат бұрылыс шегінде» еңбегінің авторлары: МЕССЕРОВИЧ, ПЕСТЕЛЬ
193. Эмбрионалды даму кезеңінде патологиялық өзгерістерге әкелетін ксенобиотик: ЭМБРИОГЕН
194. Қорғасынмен улану салдарынан туындайтын ауру: САТУРНИЗМ
195. Алғаш рет экологиялық эксперимент жүргізген ғалымды көрсетіңіз: Р.БОЙЛЬ
196. Экологияда кең қолданылатын әдістерді көрсетіңіз: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬДЫ
197. Экожүйедегі энергия берілуі біртіндеп жүреді: ПРОДУЦЕНТ, КОНСУМЕНТ, РЕДУЦЕНТ
198. Пойкилотермді жануарларға жататындар: БАЛЫҚТАР
199. 1987 жылы жарияланған Брутланд комиссиясының есебін көрсетіңіз: БІЗДІҢ ОРТАҚ БОЛАШАҒЫМЫЗ
200. Биологиялық алуантүрлілік туралы конвенция қабылданды: 1992ж РИО ДЕ ЖАНЕЙРО
201. Қызыл кітаптың үшінші категориясына енетін өсімдіктер мен жануарлар түрлері: СИРЕК КЕЗДЕСЕТІНДЕР
202. Тірі ағзалар игерген мекен ету ортасының саны: 4
203. Популяция санының азаюына әкелетін факторды көрсетіңіз: ӨЛІМ
204. Геобионттарға жататын ағзаларды атаңыз: ЖЕРДІ ПАЙДАЛАНАТЫН ЖАНУАРЛАР
205. Тірі ағзалардың жарық шығару қабілеті: БИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ
206. Қышқыл жауын – шашынның түзілуіне қатысатын газдар: КҮКІРТ ДИОКСИДІ,АЗОТ
207.Тірі ағзалардың қоршаған ортаның биогенді элементерін алу және жинақтау функциясы: КОНЦЕНТРАЦИЯЛЫҚ
208. Жануарлар арқылы өсімдіктердің спораларының, тұқымдарының таралуы: ЗООХОРИЯ
209. Топырақ қабатының тікелей бұзуына әсер ететін антропогендік фактор: ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ ӨНДІРУ
210. Жоғалу қаупі төнген өсімдіктер мен жануарлар жататын категорияны анықтаңыз: ҚЫЗЫЛ КІТАПТЫҢ ҮШІНШІ КАТЕГОРИЯСЫНА
211. Жарық есебінен бейорганикалық заттардан органикалық заттарды түзетін құбылыс: ФОТОСИНТЕЗ
212. Аралас қоректі ағзалар: МИКСОТРОФ
213. Топырақтың құнарлы қабатының су ағыстарымен және желмен бұзылуы: ЭРОЗИЯ
214. ҚР ерекше қорғалатын табиғи территориялар жөніндегі заңы қабылданған жылы: 1997-2006
215. Жердің климатын құрастыратын атмосфера қабаты: ТРОПОСФЕРА
216. Табиғи ортаға тән емес компоненттердің енуі: ЛАСТАНУ (КСЕНОБИОНТТАР)
217. Жайылымдық қоректік тізбекте бірінші трофикалық деңгейде орналасқандар: АВТОРОФТАР, ӨСІМДІКТЕР
218. Люминесцентті шамдардың бұзылуы кезінде бөлінетін денсаулыққа өте қауіпті ион: СЫНАП
219. «Тұрақты даму» терминін ең бірінші ұсынған ғалым: ГРУХАРЛЕМ. БРУТЛАНД 1987
220. Тірі ағзалар құрамына кіретін микроэлемент: МАРГОНЕЦ
221. Қорек талғамайтын ағзалар: ПОЛИФАК
*222. Литосфераның тіршілік тараған төменгі шекарасы (км): ТОПЫРАҚ (3)223. Ағызынды суларды иониттер көмегімен тазалау әдісі қалай аталады? ИОН АЛМАСУ
224. Ағзалардың бір мекен ету ортасынан екіншісіне орын ауыстыруы: МИГРАЦИЯ
225. Нейтрализация суды тазартудың жататын әдісі: ХИМИМЯЛЫҚ
226. БҰҰ – ның білім, ғылым және мәдениет жөніндегі арнайы ұйымын атаңыз: ЮНЕСКО
227. Ағынды суларды тазарту әдістері: МЕХАНИКАЛЫҚ, ХИМИЯ, ФИЗИКА-ХМИМЯ, БИОЛОГИЯЛЫҚ
228. Жағымды абиотикалық факторлар жағдайында популяция тығыздығы азаюы мүмкін: ЖЫРТҚЫШТЫҚ
229. Суға жартылай батып тұратын, су қоймаларының жағасында өсетін құрлық - ауа өсімдіктері: ГИДРОФИТТЕР
230. Беткі күш әсерінен топырақ бөлшектерінің айналасында жинақталатын су түрі: КАПИЛЛЯРЛЫ
231. Өсімдіктердің тамырына дейін бармайтын су түрі: БУ ТӘРІЗДІ
232. Капиллярлы суды көбірек ұстайтын топырақ түрі: САЗ , ТОПЫРАҚ
233.Бір түр особьтарының көбеюін және дамуын қамтамасыз ететін өмір сүру орталарының кеңістіктегі жиынтығы: МЕКЕН ЕТУ ОРТАСЫ
234. Мұндай көлдің суы азот пен фосфорға бай: ЭФТОТРОФТЫ
235. Мұндай көлдің суы азотқа, әсіресе фосфорға тапшы: ОЛИГАТРОФТЫ
236. ЮНЕСКО-ның жанындағы биосфераны қорғаудың халықаралық одағының құрамына енетін қорық: АҚСУ ЖАБАҒАЛЫ
237. Заттар мен энергияны пайдалану құбылысы: ҚОРЕКТЕНУ
238. Ағзаның жүйелі түрде цементпен улануынан зақымданады: ӨКПЕ ЗАҚЫМДАЛАДЫ
239. Популяция санының орташа көрсеткіштен ауытқуы: ФЛУКТУАЦИЯ
240. Атом энергетикасы жөніндегі халықаралық агенттік: : МАГАТЭ 1956
241. Су ағыстарымен тік және көлденең қалқып жүретін ағзалар тобы: ПЛАНКТОН
242. Әлсіз қышқыл топырақта өсетін өсімдіктер: АЦИДОФИЛЬ
243. Ұсақ жануарлардың басқа жануарлар арқылы таралуы: ФОРЕЗИЯ
244. Топырақтағы күлді элементтердің аз мөлшерін қанағат тұтатын өсімдіктер: ОЛЕГОТРОФТАР
245. Орман бірлестігіндегі ярустылықты қалыптастыруда лимиттеуші фактор болып табылады: ЖАРЫҚ
246. Қоршаған ортаға шығарылатын сынаптың негізгі табиғи көзі болып табылады: ЖЕР ҚЫРТЫСЫНЫҢ ТАБИҒИ ДЕГАЗАЦИЯ
247.Бір түрдің мекен ету жағдайының өзгеруі екінші түрдің тіршілік әрекетімен байланысты қатынас формасы: ТОПИКАЛЫҚ
248.Кадмий тұздарының жоғары концентрациясымен ластанған суды тұтынуы салдарынан туындайтын ауру түрі: ИТА-ИТА
249. «Ксенобиотик» ұғымына анықтама беріңіз: ХИМИЯЛЫҚ СИНТЕЗДЕЛГЕН ЗАТТАР
250. Рим клубында танымал болған ең алғаш баяндама: ӨСУ ШЕГІ
251. Рим клубындағы Дж. Форрестердің «Әлем - 2» баяндамасындағы қаралған негізгі мәселенің бірі: ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ
252. Әр трофикалық деңгейде өнімдегі энергия ағынының қуатының азаюымен сипатталатын экологиялық пирамиданың түрі: ЭНЕРГИЯЛЫҚ ПИРАМИДА
253. Өлі өсімдік қалдықтарымен қоректенетін консументтер: САПРОФАГТАР
254. 1998 жылы құрылған қорық: АЛАКӨЛ
255. Органогенді әктас, мұнай, көмір және т.б. жататын шөгінділер: БИОХИМИЯЛЫҚ
256. Топырақ экологиялық функциядан басқа адам үшін атқаратын маңызды қызмет: ШАРУАШЫЛЫҚ , АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ
257. Күн энергиясының жинақталуымен және оның жеке компоненттері арасында таралуын, сонымен бірге органикалық заттардың минерализациясын жүзеге асыратын тірі ағзалардың геохимиялық функциясы: ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
258. Судың кермектілігі қандай тұздардың болуымен сипатталады: КАЛИЙ МЕН МАГНИЙ
259. Популяцияның динамикалық көрсеткіштерін көрсетіңіз: ТУУ, ӨЛІМ, ЭМИГРАЦИЯ, ИММИГРАЦИЯ ЖЫЛДАМДЫҒЫ
260. ВОЗ анықтамасы бойынша: «Адам денсаулығы – үш компоненттен тұрады: физикалық, рухани және ... жағдайы»: ӘЛЕУМЕТТІК
* 261. Адам мен табиғаттың үйлесімді эволюциялық дамуы:
262. «Невада - Семей» экологиялық қозғалысының ұйымдастырушысы: ОЛЖАС СҮЛЕЙМЕНОВ
263.Хлорфторкөміртек өндірісі мен қолданысын бақылауға алу жөніндегі хаттама қабылданған қала: МОНРЕАЛЬ 1987ж
264. Суық сүйгіш ағзалар тобы: КРИОФИЛЬДЕР
265. Ағынды суларды физико-химиялық тазалау әдістері: ФЛОТАЦИЯ, ЭКСТРАКЦИЯ
266. БҰҰ қоршаған ортаны қорғау жөніндегі бағдарламасы: ЮНЕП
267. Түрдің табиғаттағы орны: ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚУЫС
268. 1992 жылғы Рио Декларациясына сәйкес тұрақты даму тұжырымдамасының өзекті элементі болып табылады: АДАМДЫҚ ҚАМҚОРЛЫҚҚА АЛУ
269. Алғашқы көпжасушалы ағзалардың пайда болғанына қанша уақыт өтті: 750 МЛН.ЖЫЛ
270. Биотикалық экологиялық факторды көрсетіңіз: ТІРІ ТАБИҒАТ ФАКТОРДАРЫ
271. Қолайсыз жағдайда ағзалардың зат алмасу процестерінің баяулауы: АНАБИОЗ
272. Аэробионттар мына ортаны мекендейді: ҚҰРЛЫҚ-АУА ОРТАСЫНДА
273. Жер бетіндегі гидросфераның ауданы (пайыз): 71
274. Ғылымға «адам экологиясы» терминін енгізген ғалымдар: ПАРК, БЕРДЖЕС
275. Өсімдіктердегі судың биологиялық булануы: ТРАНСПИРАЦИЯ
276. Экожүйедегі сандық пирамида сипаттайды: ТРОФИКАЛЫҚ ДЕНГЕЙ БОЙЫНША ОРГАНИЗМДЕР САНЫН КОРСЕТЕДІ
277. Экологиялық фактордың қолайлы әсер ету аймағы: ОПТИМУМ
278. Рим клубының негізін қалаушысы: ПИЧЧИ, АУРИЛИО 1968ж
279. Қоғамдық қатынастар саласындағы қоғам мен табиғат арасында табиғи қоршаған ортаны сақтау, зиянды экологиялық салдарды ескерту, сауықтыру және адамды қоршаған табиғи ортасының жағдайын жақсарту мақсатындағы реттеуші құқықтық норма – бұл: ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
280. Барлық тірі ағзаларды қалыптастыратын негізгі құрылымдық жүйе: КЛЕТКА
281. Тірі ағзалардың күннің ұзақтығына реакциясы аталады: ФОТОПЕРИОДИЗМ
282. Толерантылық заңын тұжырымдаған ғалымды көрсетіңіз: ШЕЛЬФЕРД
283. Бір территорияда тіршілік ететін екі түр бір – біріне жағымды да, жағымсыз әсер етпейтін қарым – қатынас формасы: НЕЙТРАЛИЗМ
284. Алғашқы рет фотохимиялық тұман (смог) тіркелген қала: ЛОСС АНДЖЕЛИС 1944
285. Суды залалсыздандырудың химиялық әдісін көрсетіңіз: ХЛОРЛАУ
286. БҰҰ – ның азық – түлік және ауыл шаруашылық ұйымы: ФАО
287. Кәсіпорынның шуын жатқызуға болады: АНТРОПОГЕНДІ
288. Биогеоценозда органикалық заттарды ыдыратын ағзалар: РЕДУЦЕНТТЕР
289. Атмосфералық құбылыстар түзілетін атмосфераның қабаты: ТРОПОСФЕРА
290. Топырақтың екіншілік тұздануының негізгі себебін атап көрсетіңіз: АРТЫҚ МӨЛШЕРДЕ ДҰРЫС СУАРМАУ
291. Гидросферадағы тұщы су қорының мөлшері (пайыз): 3%
292. «Биогеоценоз» терминін ұсынған ғалымды көрсетіңіз: СУКАЧЕВ 1940ж
293. Биоиндикациядағы кең таралған әдісті атаңыз: ЛИХИНОЙНДИКАЦИЯ
294. Тірі ағзалардың көмегімен қоршаған орта жағдайын бақылайтын мониторинг: БИОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГ
295.«Жер Хартиясы» Жарғысына сәйкес осы жүйені дамытуға қатыса алатындар: КЕЗ-КЕЛГЕН НИЕТ БІЛДІРУШІ
296. Алғаш рет Минамата ауруы тіркелген қала: МИНАМАТА ҚАЛАСЫНДА, 1956 КЮСИ АРАЛЫНДА
297. Сулы орта арқылы таралатын ауру түрін көрсетіңіз: ХОЛЕРА
298.Ксерофитті, мезофитті, гигрофитті – қандай абиотикалық жағдайға байланысты жіктеледі? ЫЛҒАЛДЫ
299. Табиғи қоршаған ортаны ұлттық қорғаудың нысанын көрсетіңіз: ЖЕР
300. Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік құжаттарды бақылау жүйесін көрсетіңіз: ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ
301. «Тұрақты даму концепция» принциптері тұжырымдалған жыл: 1992 РЕО-ДО ЖАНЕЙРО
302. «Ештеңе тегін берілмейді» және «Табиғат жақсырақ біледі» экология заңдарын тұжырымдаған автор: КОММОНЕР
303. Биоценоздағы қызметтік және тірі ағзалар арасындағы қоректік деңгейдегі байланыс: ҚОРЕКТІК ТІЗБЕК
304. Ауру жануарлармен күрес мақсатындағы конвенция өткен қала: ЖЕНЕВА 1935ж 20 ФЕВРАЛЬ
305. Табиғи ортаның пестицидтермен ластану түрі: ХИМИЯЛЫҚ
306. Ауыз судың ауру туғызатын бактериялармен ластану түрі: БИОЛОГИЛЫҚ
307. Орман массивтерінің жағдайына бақылау жүргізілетін мониторинг түрі: ЖЕРГІЛІКТІ
308. Табиғи аймақта бақылау жүргізілетін мониторингтің түрі: АЙМАҚТЫҚ
309. Озон қабатының жағдайына бақылау жүргізілетін мониторингтің түрі: ҒАЛАМДЫҚ
310. Биологиялық айналымда энергияның ең негізгі көзі: КҮН
311. Негізгі топырақ түзуші факторларды көрсетіңіз: КЛИМАТ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙ
312. Қазақстанның Қызыл Кітабының бірінші бөлімі басылымнан шыққан жыл: 1978ж
313. «Түрлердің шығу тегі және табиғи сұрыпталу» еңбегінің авторы: ДАРВИН
314. Ең алғаш рет «жыртқыш-жемтік» байланысын ұсынған, бәсекелестікті ығыстыру принципін тұжырымдаған ғалым: ГАУЗЕ
315. Қоршаған ортаны жүйелік қорғауға бағытталған экологиялық дағдыларды игеруге арналған әрекеттер жиынтығы: ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ
316. «Зоология философиясы» еңбегінің авторы: ЛАМАРК
317. Ноосфера терминін енгізген: ЛЕРУА
318. Тұзды топырақта өсетін өсімдіктер тобы: ГАЛОФИТТЕР
319. Үлкен шек қойылған ареалда болатын өсімдіктер мен жануарлар түрі: ЭНДЕМИКТЕР
320. Экологиялық валенттілігі температураға төзімді ағзалар: ЭВРИБИОНТТАР
321. Экологиялық валенттілігі температураға төзімсіз ағзалар: СТЕНОБИОТ
322. Табиғи ортаның антропогенді ластануына жатпайды: ЖАҢАРТАУ АТҚЫЛАУЫ
323. Суқойманың түбін мекендейтіндер ағзалар: БЕНТОС
324. Тізбекте екінші ретті консументтерге жататын ағзалар тобы: ЕТ ҚОРЕКТІ
325. Үкіметтік емес халықаралық ұйымды көрсетіңіз: ДҮНИЕ ЖҮЗІЛІК ЖАБАЙЫ ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУ
326. Топырақ құнарлылығының төмендеп, қасиеттерінің бұзылуынан туындайтын процесс: ТОПЫРАҚТЫҢ ДЕГРОДАЦИЯ
327. Жол жиегіндегі топырақта көбірек жинақталатын элемент: ҚОРҒАСЫН
328. Геоботаниканың негізін салған ежелгі әлем ойшылы: ТЕОФРАСТ
329. Халықаралық үкіметтік ұйымды көрсетіңіз: ЮНЕП
330. Қоршаған ортаның эдафикалық факторын көрсетіңіз: ТОПЫРАҚТЫҢ МЕХАНИКАЛЫҚ ҚҰРАМЫ
331. Адамның қажеттілігін қанағатандыру үшін табиғи ресурстармен қарым – қатынасы: ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ
332. Ең алғаш «ағзаның қоршаған ортамен тарихи бірлігінің принципін» тұжырымдаған ғалым: РУЛЬЕ
333. «Табиғат экономиясы» еңбегінің авторы болып табылады: ЛИННИ
334. Стресс терминін енгізген ғалым: ГАНС, СЕЛЛЕ
335. Жекелеген түрлер популяцияларының құрылымы мен динамикасын зерттеумен айналысатын жалпы экология бөлімі: АУТЭКЛОГИЯ
336. Ағзалардың табиғи сұрыпталу жөніндегі ілімін қалыптастырған ғалым: ДАРВИН
337. Мекен ету ортасына ағзалардың бейімделуі: АДАПТАЦИЯ
338. Биологиялық экожүйелердің тепе – теңдікті сақтап және өзгерістерге қарсы тұру қабілеті: ГЕМОСТАЗ
339. Тірі ағзалардың құрамына кіретін макроэлементтер көрсетіңіз: ТЕК АЗОТ
340. Тірі ағзалардың құрылыс материалы болып табылады: АҚУЫЗ
341. Жайран мен муфлонды қорғау мақсатында ұйымдастырылған, халықаралық мәні бар қорықты көрсетіңіз: ҮСТІРТ
342. ЮНЕП - тің штаб-пәтері орналасқан қала: КЕНИЯ, НАЭРОБЛ
343. Өлім мен туу арасындағы айырмашылық: ӨСІМІ
344. Денесінде тұрақты температураны сақтайтын жануарлар тобы: ГОМОЙТЕРМДІ
345. Адамзат іс-әрекеті негізгі анықтаушы фактор болатын биосфераның даму сатысын көрсетіңіз: НООСФЕРА
346. Ғаламдық экологиялық мәселелер ең бірінші немен байланысты: ЖОҒАРҒЫ ТЕМТІК ПРОГРЕССИЯМЕН
347. Жердің күн сәулелерін бейнелей алу қабілеті: АЛЬБЕДО
348. Құмда өсетін өсімдіктерді көрсетіңіз: ПСАММОФИТТЕР
349. Тундра экожүйесінде басым түрлерді көрсетіңіз: ҚЫНАЛАР МЕН МҮКТЕР
350.Қоректік заттардың шайылуы арқылы грунттық суларға жетіп, топырақ арқылы өтетін бос судың түрі: ГРАВИТАЦИЯЛЫҚ
351. Организмнің төзімділік шегіне ең жақын фактор: ШЕКТЕУШІ
352. Адам іс- әрекетінің қатысуымен қоршаған ортаны болжау, бағалау және бақылау жүйесі: МОНИТОРИНГ
353. Бір ресурстарды қажет ететін, тамақ, кеңістік және басқада ресурстар үшін күрес, антогонистік қарым-қатынас түрі: БӘСЕКЕЛЕСТІК
354. Атмосфераның ең маңызды рөлі, ол тірі ағзаларды қорғайды: ТЕМПЕРАТУРАНЫҢ ТЕЗ АУЫТҚУШЫЛЫҚТАРЫНАН ҚОРҒАЙДЫ
355. МСОП қызыл кітаптың «қара тізбегіне» кіретін түрлер: ҚАЙТЫМСЫЗ ЖОҒАЛҒАН ҚАРА ТҮРЛЕРДІ
356. Тірі ағзаларды қатты ультракүлгін сәулесінен қорғайды: ОЗОН ҚАБАТЫ
357.Оттегімен мол қамтамасыз етілген суда тіршілік ететін су организмдерінің экологиялық тобы: ОКСИФИЛЬДЕР
358. Ксерофиттерге тән тіршілік ортасы: ҚҰРҒАҚ ДАЛА ЖӘНЕ ШӨЛ
359. Тіршілік қызметі нәтижесінде тірі зат функцияларын құратын, тірі организмдердің бір газды сіңіріп, басқа газды бөлуге қабілеті аталады: ГАЗДЫ
360. Тұрақты даму жөніндегі халықаралық конгресс өткен қала: ЙОГАНСБУРГ 2002ж
361. Тірі заттың биосферадағы деструктивті функциясы айқындалады: ОРГАНИКАЛЫҚ МИНЕРАЛИЗАЦИЯНЫҢ ЫДЫРАУЫМЕН
362. Өмір заңдылығын ұйымдастыруды зерттейтін бөлім: ТЕОРИЯЛЫҚ ЭКОЛОГИЯ
363. Судың беткі қабықшасында мекендейтін ұсақ микроскопиялық ағзалар: АЭРОБИОНТ
364. Судың қасында немесе ылғалды топырақ пен ылғалды ауа жағдайында өсетін өсімдіктер тобын атаңыз: ГИГРОФИТТЕР

Приложенные файлы

  • docx 23963999
    Размер файла: 61 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий