укр мова 6-7 практическая


Українська мова за професійним спрямуванням
практичне заняття 6- 7 (2 семестр )
1. Оформлення документів. Доручення
2. Поясніть значення паронімів, складіть із ними словосполучення: автоматний // автоматичний // автоматизований, адрес // адреса, адресат // адресант, афект // ефект, батьків // батьківський, виборчий // виборний, вигляд // вид, визначати // відзначати // зазначати, винахідливий // винахідницький, вирішення // рішення, висвітлювати // освітлювати, відношення // відносини, гамувати // тамувати, громадський // громадянський, група // трупа, дебатувати // дебютувати, декваліфікація // дискваліфікація, досвідчений // освічений, дружний // дружній, заява // заявка, звичайний // звичний, книжковий // книжний, компанія // кампанія, легіон // регіон, линути // ринути, людяний // людний, мимохіть // мимохідь, нагода // пригода, означення // визначення, односторонній // однобічний, орден // ордер, особистий // особовий // особливий, професійний // професіональний, регіон // район, роман // романс, руський // російський, стан // становище, стрес // струс, тактовність // тактичність, технічний // технологічний, усмішка // посмішка, уява // уявлення, факт // фактор, формувати // формулювати, хід // хода, ціна // цінність, чисельний // численний, шторм // штурм, шукати // ошукати.
3. Відредагуйте речення, знайдіть випадки неправильного вживання паронімів.
Три дні принижена ціна! Потрібно економічно втрачати кошти. У мене великий об’єм навчання. Зараз є багато шампунів, які збільшують обсяг волосся. Ця тема мала за об’ємом. Сьогодні на нашому факультеті обирали декана та його замісника. У нас технологічна перерва. Майбутнє за освідченими людьми. Спіймай свою вдачу за хвіст. Цей хлопець здібний заробляти гроші. Я завжди путаю Івана із Сашком. Восени місто освічене електронними фонарями.
4.3робіть правильний вибір, підкресливши потрібне слово.
(Особовий, особистий) підпис. Перший (примірник, екземпляр) документа. Бланки (вміщують, містять) трафаретний текст. (В залежності, залежно) від виду документа. Реквізити (розташовані, розміщені) в певній послідовності. Термін (зберігання, збереження) документів. (Завіриш, засвідчити) підписом. Текст (поділяється, розділяється, ділиться) на логічні частини. Документи (виконують, здійснюють) (офіційну, офіціальну) ділову функцію. Було (призначено, назначено) (прийомний, приймальний) день.
5. Відредагуйте словосполучення: доказати теорему, попасти в ціль, відмінити закон, калорійна їда, відволікати увагу, піти на рибалку, домашній адрес, ефектна поведінка, виключити світло, залічити рани, музикальне училище, сердечні хвороби, книжний магазин, нажати на гальма, учений степінь, ошукувати кімнату, мова йдеться про, загубити силу, знімати квартиру.
6.. У поданих реченнях знайдіть лексичні помилки і виправте їх.
На темній вулиці тьмяно блимали фонарі. Громадянське доручення потрібно виконати вчасно. На зборах директор об’явив подяку. По дорозі ми зустріли бувшого однокласника. У школі я поверхнево відносився до вивчення творчості Шевченка. Вірний розрахунок - вірний виграш! Сапфомил - це лікарство від продуктивного кашлю. Ну і ціни у “Алло”, ну і тобі повезло! Ми виконали великий об’єм роботи. Воєнний об’єкт знаходиться під військовою охороною. У нас є вакансія взята вас на роботу. Більша половина громадян віднеслася до цього питання позитивно. Найдорожчий подарок вартує понад 2 тисячі гривень. “Фокстрот” - одне задоволення. Отримати вакансію у престижній фірмі.
7. Доберіть синоніми-фразеологізми до стійких словосполучень:
викинути коника, працювати не докладаючи рук, накивати п’ятами, бити байдики, стріляний горобець, одним ликом шиті, ні в сих ні в тих, дати прочухана.
8. Доберіть антоніми-фразеологізми до стійких словосполучень: вбити собі в голову, не в тім’я битий, макітра розуму, хоч греблю гати, набитий гаманець, як у землю вкопаний, як корова язиком злизала, лізе як слимак, набрати в рот води, посипати попелом голову, як кіт наплакав.
9. Запишіть якнайбільше фразеологізмів із власними назвами людей, на зразок: гарна пара - Остап і Варвара; на бідного Макара усі шишки летять; за царя Панька (Гороха); від Адама; в костюмі Єви; язиката Феська; кожна Ганна по-своєму гарна; кожний Івась має свій лас; на Миколи та й ніколи; ні сюди Микита, ні туди Микита.
10. Виправте лексико-стилістичні помилки.
Співпадають думки; чим далі; приходити до висновку; по добрій волі; заключатися в чомусь; круглий рік; говорити на українській мові; не в своїй тарілці; рости не по днях, а по годинах; важка сізіфова праця; мати роль; відігравати значення; обличчя до обличчя. Його вже могила виправить. Хлопчаки тікали, накивавши п’ятами. Йому прийшло в голову переглянути старі конспекти.
11. Вкажіть нормативні фразеологічні сполучення:
а) за даних умов, б) при даних умовах, в) за цих обставин;
а) не дивлячись на обставини, б) незважаючи на обставини;
а) прийти до висновку, б) дійти висновку;
а) прийшов розводящий, б) прийшов розвідний;
а) згідно наказу, б) згідно з наказом;
а) докажи теорему, б) доведи теорему;
а) пояснююча записка, б) пояснювальна записка;
а) зложити свої повноваження, б) скласти свої повноваження;
а) впровадження в оборот, б) впровадження в обіг;
а) в остаточному рахунку, б) у кінцевому підсумку.
12. Установіть, яка з двох форм є правильною.
Відношення до нього - ставлення до нього; цікавий захід - цікаве міроприємство; вільна вакансія - вакансія; повістка дня - порядок денний; відчуття обов’язку - почуття обов’язку (чуття); грудна дитина - немовля; відміна закону - скасування закону; люба школа - будь-яка школа; бувший учень - колишній учень; відкрити очі - розплющити очі; перевернути сторінку - перегорнути сторінку; тратити час даремно - гаяти (марнувати) час; відноситися до когось - ставитися до когось; заставляти вчитися — змушувати (примушувати) вчитися; втратити свідомість - знепритомніти; з цього витікає - з цього випливає; являється учнем - є учнем; мова йдеться - мова про; загубити силу - втратити силу (знесилитися); прийшло в голову - спало на думку; прийняти належні міри - вжити належних заходів; правильно відповідає учень - вірно відповідає учень; рахуйтеся з думкою людей - враховуйте думку людей (зважайте на думку людей); заплановано провести слідуючі міроприємства - заплановано провести такі заходи; поступило в продаж - надійшло в продаж; підписка на газети - передплата на газети; співставити факти - зіставити (порівняти) факти; у заключения сказав - на закінчення (у підсумку, наприкінці) сказав; поговорити по душах - поговорити щиро (відверто); можемо навести слідуючі приклади - можемо навести такі приклади; думки співпадають - думки збігаються; толковий учень - тямущий (розумний) учень; мені повезло - мені пощастило (поталанило).
13. З дужок доберіть потрібні префікси до дієслів у поданих реченнях.
Вказуємо назву організації, що (по-, при-, ви-, наді-) слала документ. Документ датують днем його (на-, від-, під-) писання або (за-, під-) твердження. Цей реквізит (в-, по-) казує на назву міста чи населеного пункту, де (по-, ви-, на-) дано документ. Під час підписання документів колегіальних органів (по-, за-, ви-) значають обов’язки осіб, що (на-, під-, від-, до-) писали документ. Кожний службовий документ, незалежно від (при-, на-, по-) значення й виду, має заголовок.
14. Виправте помилки у словосполученнях, зважаючи на словотвірні норми: компасирувати квиток, кольоровий вкладиш, дерев’яна полка, зелений огурчик, перша красавиця, зіграймо в шахмати, шкільна роздягалка, знакома манікюрша, грубезна палка, лекція усипляє, говорили шопотом, проїхали перехресток, яблучний напиток, довжиною 5 сантиметрів, втомлені київляни, подарки на свято, здивовані прохожі, дороге лікарство, смачне морожено, 300 грамів вівсяного печеня, дужий велікан, куриний фарш, обумовлювати ситуацію, послати листа, переодягтися у форму, біблейський персонаж, вимірюючий пристрій, слововживання у реченні, уплатити послуги, обвинувачення в суді, наші погляди співпадають, купляти в магазині, поїхати на рибалку.
15. Знайдіть у реченнях порушення словотвірних норм. Виправте помилки.
Делегація датського парламенту відвідала нашу країну. Потрібно було співставити факти. Поїзд, що рухався з високою швидкістю, зробив попереджуючий сигнал. Комп’ютери оснащенні запам'ятовуючими пристроями. Він чудовий оранжировщик. Зіпсувався вимірюючий прилад. Міліцейське відділення було неподалік. Неоправданість цих методів стала очевидною. Де ваш завідуючий? Університетові потрібен знаючий студент. З ладу вийшов гальмуючий пристрій. Для студентів нашої групи ця сесія була дуже виснажуюча. Митники вимагали від нас супроводжуючі документи. На екрані з’явився біжучий рядок. Серед постраждалих було двоє американців, один англічанин, троє громадян Нідерландів. Уряд звітував про випереджаючі темпи економічного зростання. Викладач заготовив для студентів картки, щоб вони змогли добре під готовитися до самостійної роботи.
16. Укажіть правильний варіант словосполучення: зібралися усі бажаючі - зібрались усі охочі; прикласти зусилля - докласти зусиль; працюють по багато років - працюють багато років; по заявках - відповідно до заявок; заходи по забезпеченню - заходи щодо (для) забезпечення; звернутися по питанню - звернутися з питанням; витяг з протоколу - виписка з протоколу; правильне рішення - вірне рішення; глава підручника - розділ підручника; заступник декана (як посада) - замісник декана (як посада); важке матеріальне становище - скрутне матеріальне становище - важке матеріальне положення; здавати іспит - складати іспит; переводити текст - перекладати текст; наводити приклад - приводити приклад; прийняти участь - взяти участь; працюю рятівником - працюю рятувальником; економічний показник - економічний покажчик; підбивати підсумки - підводити підсумки; особиста справа працівника (документ) - особова справа працівника (документ); заважати під час роботи - мішати під час роботи; об’єм виконаних робіт - обсяг виконаних робіт; вступив до інституту -поступив в інститут; виняток становлять такі випадки - виключення становлять такі випадки; добавочна вартість - додана вартість; поштовий переказ - поштовий перевод; в останній час - останнім часом; кожного тижня - щотижня; по суботам - щосуботи; працювати за сумісництвом - працювати по сумісництву; ведучий інженер — провідний інженер; по результатам сесії - за результатами сесії; по вказівці деканата - за вказівкою деканату; відпустка по хворобі — відпустка через хворобу; виборча дільниця № 1 — виборча ділянка № 1; внести до проекта протоколу - внести до проекту протоколу; по сімейним обставинам - за сімейними обставинами; комісія по складанню резолюції, - комісія для складання резолюції; охорона оточуючого середовища - охорона навколишнього середовища (довкілля) - охорона оточуючої среди; бакалавр по електромеханіці - бакалавр з електромеханіки; великий по обсягу - великий за обсягом; об’єм завдань - обсяг завдань; по закінченні навчання - після закінчення навчання; по замовленню - на замовлення; ввести в склад ректорату - ввести до складу ректората - ввести до складу ректорату; звільнений по наказу директора - звільнений за наказом директора; у відповідності з наказом - відповідно наказу - відповідно з наказом - відповідно до наказу; на наступний день - наступного дня; прийняти до відома - взяти до відома; по власному бажанню - за власним бажанням; через невчасну виплату заробітної плати - із-за невчасної виплати заробітної плати; дійти висновку - прийти до висновку - зробити висновок; по ініціативі студентів - з ініціативи студентів; згідно до розпорядження - згідно розпорядженню — згідно з розпорядженням - згідно розпорядження; не дивлячись на несприятливі умови - незважаючи на несприятливі умови; оцінка по фізиці - відмітка по фізиці - оцінка з фізики - відмітка з фізики; виключати ток - вимикати струм; оголосити подяку - винести подяку - принести подяку; вищий учбовий заклад - вищий навчальний заклад; більше ніж половина працівників - більша половина працівників; в залежності від обставин - залежно від обставин; можна використати як зразок - можна використати в якості зразка; в значній мірі -значною мірою; інспектор по техніці безпеки - інспектор з техніки безпеки; сьогодні на повістці дня два важливих питання - сьогодні на повістці денній два важливих питання - сьогодні на порядку денному два важливі питання - сьогодні на порядку дня два важливих запитання; датуйте звіт першим жовтнем - датуйте звіт першим жовтня - датуйте звіт першим жовтням - датуйте звіт першого жовтня; засідання навчально-виховної комісії триватиме півтора години - засідання навчально-виховної комісії триватиме півтори години; протягом року факультатив відвідало понад 300 осіб - протягом року факультатив відвідали понад 300 осіб; призначити старостою групи БД-112 Бойченко Дмитра Сергійовича - призначити старостою групи БД-112 Бойченка Дмитра Сергійовича — призначити старостою групи БД-112 Бойченка Дмитра Сергійовича.

Приложенные файлы

  • docx 23961699
    Размер файла: 31 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий