7 кл 2 кр


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ТК
-
2

Механічний рух

Варіант І

Рівень А (початковий)

1.

Одиницею

швидкості в СІ є...

а) ...1м
/с;


б) ...1

км/год;

в) ...1 об/с;

г) ...І Гц.

2.

Частота

коливань
-

це...

а)

.. .час, за

який тіло здійснює одне повне коливання;

б)

...кількість коливань за довільний час;

в)

...час. протягом якого тіло коливається;

г)

...кількість

коливань за одиницю часу.

3.

Який з наведених нижче рухів можна вважати рівномірним?

а) рух людини
на гойдалці;

б) рух кінця хвилинної стрілки;

в)

рух молекули повітря;

г) рух футболіста на полі під

час

гри.

Рівень В (середній)

1.

Планети

обертаються навколо Сонця майже по колових

орбітах різних
радіусів.

Відстань між планетами Земля і Марс

з

часом...

а
)

...збільшується;

б)...зменшується:

в)

...не змінюється;

г).

може

як

збіл
ьшуватися, так і зменшуватися.

2.

Швидкість

руху акули сягає 36 км/год. Перевести

це значення у м/с.

а) 1 м/с;

б) 3,6 м/с;

в) 10 м/с;

г) 36 м/с.

3.

Т
іло коливається

з частотою 0,2 Гц. Скільки

коливань воно здійснить за 1
хвилину?

Рівень С (достатній)

1.

На малюнку 1

зображено графік швидкості
руху деталі на

двох конвеєрних лініях
збирального цеху.

Визначити шлях, який
проходить деталь за перші 7

с.

2.

Автомобіль і мотоцикл одночасно проїхали
повз

хлопчика, що стояв на узбіччі дороги, з

швидкостями 72 км/год і 15
м/с відповідно. Яка відстань буде між цими
транспортними

засобами через
одну хвилину, якщо вони рухаються з
незмінними

швидкостями в одному
нап
рямку прямолінійною ділянкою
дороги?

Рівень
D

(високий)

1.

Третю частину часу свого

руху автомобіль їхав з

швидкістю 90 км/год, а
решту часу з швидкістю

60

км/год.

Визначити

сер
едню швидкість руху
автомобіля.

2.

2 Кулька, прив
'язана до нитки довжиною

20

см
, рівномірно обертається
по
колу,

здійснюючи 20 обертів за 1
6

с. Визначити швидкість руху кульки
.
.
ТК
-
2

Механічний рухВаріант 2

Рівень А (початковий)

1.

Частоту коливань позначають символом...

а) ...
V
;

б)

...
S
;


в) ...
T
;


г
) ...
ν
.

2.

Період обертання
-

це...

а)

...час,

за який тіло здійснює

один повний оберт під

час

рівномірного

руху
по

колу;

б)

...кі
л
ькість обертів,

яке тіло здійснює за довільний час;

в)

...час,

протягом якого
mho

обертається;

г)

...кількість

обертів за од
иницю часу під час рівномірного
руху по колу.

3.

При русі літака пілот перебуває у спокої відносно...

а)

...кабіни літака;

в) ...повітря за бортом літака;

б)
...Землі;

г) ...Сонця.

Рівень В (середній)

1.

Дві шестерні привед
ені в зчеплення між собою. Перша шестерня зробила
2 оберти за годинниковою стрілкою. Скільки обертів і в якому напрямку
зробить друга шестерня, радіус якої вдвічі більший?

а) 1 обер
т за годинниковою стрілкою; б) 1

оберт проти годинникової стрілки;

в)
2

обе
рти за годинниковою стрілкою; г
)2

оберти проти годинникової стрілки.

2.

Швидкість руху зайця сягає 54 км/год. Перевести це значення у м/с.

а) 5 міс;

б)

10 м/с;

в) 15 м/с;

г) 20 м/с.

3.

Маятник одне повне коливання здійснює

за 2 с. За який
час маятник здійснить 8

п
овних коливань?

Рівень С (достатній)

1.

На малюнку 2 зображено графік швидкості руху печива
на двох конвеєрних лініях у пекарні. Визначити шлях,
який проходить печиво за перші півтори хвилини.

2.

По мосту довжиною
0,5 км рухається потяг. Яка швидкість руху потяга,
якщо міст він проїхав за 1 хв? Довжина потяга 250 м.

Рівень
D
(високий)

1.

Рухаючись за течією річки на човні, весляр пропливає відстань 180 м за З
хв, а цю ж відстань у
зворотному

напрямі він долає за 5 х
в. Яка швидкість
течії, якщо весляр в обох випадках розвиває однакові зусилля

2.

Кулька, прив'язана до нитки, рівномірно обертається по колу з швидкістю
6,28 м/с. Який шлях проходить кулька за один оберт, якщо за 10 с вона
здійснює 50 обертів? Яка довжина
нитки?
ТК
-
2

Механічний рух

Варіант З

Рівень А (початковий)

1.

Період коливань позначають символом...

а)

...
υ
;

б)

...
ν
;


в)

...
t
;


г)

...Т
.

2.

Довжину траєкторії, називають...

а)

...шляхом; б) ...періодом; в
) ...амплітудою; г) ...переміщенням.

3.

Рухаючись

по колу, матеріальна точка здійснила повний оберт.

Модуль
переміщення точки дорівнює...

а)...2
π
R
;

б)...π
R
2
;

в)
...
R
;

г) ...0
.

Рівень В (середній)

1.

Порівняти періоди колива
нь маятників, зображених на
малюнку 1.

а)Т
2
> Т
1
;

б)Т
2

1
;

в
) Т
2

=

T
1
.

2.

Швидкість руху плавця у воді 2 м/с. Перевести це значення
швидкості у км/год.

а) 72

км/год;

б) 36

км/год;

в) 7,2 км/год;

г) 3,6

км/год.

3.

Період обертання лопатей вентилятора 0,1 с.
Скільки обертів здійснять
лопаті вентилятора за 1 хв?

Рівень С (достатній)

1.

На малюнку 2 зображено графіки залежності шляху від
часу для двох велосипедистів, які рухаються вздовж
одного шосе. Через який час відстань між
в
елосипедистами буде 100 м? Яка швидкість руху
велосипедистів?

2.

Геологи заклали вибухівку, під'єднавши до неї
бікфордів шнур, завдовжки 12 м. На якій відстані
перебуватимуть геологи під час вибуху, якщо бігтимуть зі швидкістю 4 м/с?
Швидкість поширення во
гню у шнурі 8 см/с.

Рівень
D
(високий)

1.

З одного

міста в інше вийшов пішохід з швидкістю
4 км/год. Коли

він
пройшов

16

км, слідом за ним виїхав

велосипедист,

швидкість якого у 5
разів більша.

До другого міста

вони прибули одночасно. Визначити

відстань мі
ж містами.

2.

Період обертання

платформи каруселі 4 с. Визначити частоту обертання та

швидкість крайніх

точок платформи, віддалених від осі обертання на 2 м.
ТК
-
2

Механічний рух

Варіант 4

Рівень А (початковий)

1.

За як
им з нижче наведених виразів можна визначити пройдений шлях при

рівномірному прямолінійному русі?

а)..=
vt
;

б)

...=

TN
;

в)..=
N
/
t

;

г)...= υ
Т.

2.

Рух, під час якого тіло за будь
-
які однакові інтервали часу проходить
однаковий шлях, називають...

а
) ... коливальним; б) ...обертальним; в) ...рівномірним; г) ...прямолінійним.

3.

Прикладом коливального руху є...

а)
.
. .рух молекул повітря;

б).
.

.рух

кінця хвилинної

стрілки;

в) .. .рух людини на гойдалці;

г)
..

.рух

Землі навколо Сонця.

Рівень В (середній
)

1.

Порівняти частоти коливань маятників, зображених на малюнку 1.

а)
ν
2

ν
1

б)

ν
2

ν
1

;


в)
ν
2
=
ν
1
.

2.

Швидкість руху шпака становить 20 м/с. Перевести це значення
швидкості у км/год.

а) 7,2 км/год;

б) 72

км/год;

в) 3,6 км/г
од;

г) 36 км/год.

3.

Фігуристка за 5 с зробила 10 обертів. Який період її обертання?

Рівень С (достатній)

1.

На малюнку 2 зображено графік залежності
шляху від часу для електрички, що рухається
між двома містами. Використов
уючи графік,
визначити скільки було зупинок під час руху?
Який час стоянок електрички? Яка швидкість
руху електрички на
першому перегоні?

2.

Велосипедист рухався 5 хв з середньою
швидкістю 9 м/с, а потім ще 10 хв з середньою швидкістю 6 м/с.
Визначити сере
дню швидкість велосипедиста за весь час руху?

Рівень
D
(високий)

1.

З турбази з інтервалом 30

хв в одному напрямі виходять два туристи, які
рухаються зі швидкістю 4 км/год. Назустріч туристам рухається
велосипедист з швидкістю 16 км/год. Через який час піс
ля зустрічі з
першим туристом велосипедист зустріне другого туриста?

2.

Шків діаметром 25 см робить 36 обертів за 3 хв. Яка частота обертання
шківа і яка швидкість рівномірного руху точок обода цього шківа?


Приложенные файлы

  • pdf 23959511
    Размер файла: 454 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий