Скланенне назоўнікаў_6 клас

Скланенні назоніка: 1-е - ж.р. -а, -я; 2-е - м.р.(; н.р. -а, -о, -е, -ё ; 3-е - ж.р.(.
Тыпы асно: - на цвёрды зычны;
- на зацвярдзелы зычны;
- на мяккі зычны;
- на [г], [к], [х].

Назонікі 1-га скланення
Склоны
Канчаткі назоніка з асновай на зычны


цвёрды
зацв.
мяккі

Н.
Р.
Д.
В.
Т.
М.
-ой (-ою)


ы


-ой (-ою)

-ёй (-ёю)


Склоны
Канчаткі назоніко з асновай на [г], [к], [х]Д.
М.
г//з' к//ц к//ц х//с'
-е -э
· -ы -е
-е -э
· -ы -е

Назонікі 3-га скланення
Склон
Асновы на зычны


мяккі, цв.
зацвярдзелы

Р.Д.М.
мяккі, цв,[р]
зацв.

Т.Нараччу, сенажаццю, столлю, свежасцю, шыр'ю.

Правапіс канчатка назоніко у мн. ліку
Склоны
1-е скланенне
2-е скланенне
3-е скланенне

Н.
-ы, -і
-ы, -і
-ы, -і

Р.


·, -а (-я) збег зычн.
-о (-ё), -а (-я), -эй (-ей)
-эй (-ей),
-а (-я)

Д.
-ам, -ям
-ам, -ям
-ам, -ям

В.

-ы, -і
або як Р.
-ы, -і
або як Р.
-ы, -і
або як Р.

Т.

-амі, -ямі

-амі, -ямі,
(-ыма)
-амі, -ямі


М.
-ах, -ях
-ах, -ях

-ах, -ях


Рознаскланяльныя назонікі
Назвы маладых істот

Склон
Адз.лік
Мн.лік

Н.
-я (-ё)
-і (-ы)

Р.
/яц/і
-ей,
·

Д.
/яц/і
-ям (-ам)

В.
як Н.
як Р.

Т.
-ём (-ем)
-мі, -амі

М.
/яц/і
-ях (-ах)

Склон
імя, племя, стрэмя


адз.лік
мн.лік

Н.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

-я, /ен/і
-ю, /ен/і

-ем, /ен/ем
-і, /ен/і
/ён/ы

·
/ён/ам
як Н.
/ён/амі
/ён/ах

Завага. Назонікі імя, стрэмя  мн.л. могуць скланяцца без суфікса -ён-.


Неасабовыя назонікі 2-га скланення
Склоны
Асновы на зычны


цвёрды
зацв.
[г],[к],[х]
мяккі

Н.
Р.
Д.
В.

Т.
М.

·
-а, -у

як Н.
або Р.
-ам, -ом


·
-а, -у

як Н.
або Р.
-ам, -ом


·
-а, -у

як Н.
або Р.
-ам, -ом
- у, -е
-е, -ё,
·
-я, -ю

як Н.
або Р.
-ем, -ём

Асабовыя назонікі 2-га скланення
Склоны
Асновы на зычны


цвёрды
зацв.
[г],[к],[х]
мяккі

Н.
Р.
Д.
В.
Т.
М.

·


як Р.
-ам, -ом


·


як Р.
-ам, -ом


·


як Р.
-ам, -ом


·


як Р.
-ем, -ёмУ родным склоне назонікі мужчынскага роду маюць
канчатак -у (-ю):
1. Зборныя: люду, бярэніку, гаю, фальклору і г.д.
2.Рэчыныя: кіслароду, лёду, цукру. але хлеба, аса.
3. Абстрактныя: лёсу, ідэалу, гонару, сораму і г.д.
4. Назвы дзеяння: крыку, запісу і г.д.
5. Назвы з'я прыроды: холаду, туману, дажджу і г.д.
6. Прасторавыя і часавыя паняцці: захаду, краю, стэпу.
7. Навуковыя плыні, тэорыі, назвы грамадскіх фармацый:
рамантызму, капіталізму, дарвінізму.
Рознаскланяльныя назонікі м.р. на -а, -я

Склон
адіночны лік
множны лік


з націскам
незалежна ад
націску


на аснове
на канчаткустараста
дзядуля
старшына
старшыня
старасты
старшыні

Н.
Р.
Д.
В.
Т.
М.
-а, -я
-ы, -і
-у, -ю
-у, -ю
-ам,-ем
-у, -ю

-а, -я
-ы, -і
-у/-е, -ю/-і
-у, -ю
-ой/ою,ёй/-ёю
-е, -ю/-і
-ы, -і

·, -а, -я
-ам, -ям
як Р.
-амі, -ямі
-ах, -ях


Скланенне назоніка агульнага роду

Склоны
націск на канчатку
Націск на аснове


мужчынскі і жаночы пол
мужчынскі пол
жаночы пол

Н.
Р.
Д.
В.
Т.

М.
-а, -я
-ы, -і
-е,-ы,-ю,-і
-у, -ю
-ой(-ою),
-ёй(-ёю)
-е,-ы, -ю,-і
-а, -я
-ы, -і
-у, -ю
-у, -ю
-ам, -ем

-у, -ю
-а, -я
-ы, -і
-е, -ы, -і
-у, -ю
-ай(-аю),
-ей(-ею)
-ы, -е, -і


15

Приложенные файлы

  • doc 23947488
    Размер файла: 70 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий