б_лет 6

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Кафедра терапевтичної стоматологіїПРОПЕДЕВТИКА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ


ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ МОДУЛЯ №1
«БУДОВА ЗУБІВ І ПРЕПАРУВАННЯ КАРІОЗНИХ ПОРОЖНИН»


БІЛЕТ №6.

15 тестових завдань І рівня складності (вартість правильної відповіді 1 бал).
15 тестових завдань ІІ рівня складності (вартість правильної відповіді 2 бали).

Ситуаційна задача №1. Часто у своїй роботі лікар-стоматолог користується твердосплавними борами. З якого матеріалу вони виготовляються, як поділяються за кількістю граней і призначенням? (вартість правильної відповіді 6 балів).

Ситуаційна задача №2. Відомо, що дентин є живою тканиною, у якій відбуваються основні обмінні процеси.
5.1. Як здійснюється живлення дентину? (вартість правильної відповіді 3 бали).
5.2. Який склад зубного ліквору? (вартість правильної відповіді 3 бали).
5.3. Які зміни в дентині відбуваються у відповідь на патологічний процес? (вартість правильної відповіді 3 бали).

Практична навичка №1. Зобразите схематично клініко-анатомічні особливості будови 16 і 26 зубів.
5.1. Вкажіть, які це зуби відповідно до міжнародної класифікації (ВООЗ) (вартість правильної відповіді 1 бал).
5.2. Вкажіть, які ознаки приналежності зубів визначаються на зазначених зубах. Зобразіть схематично (вартість правильної відповіді 3 бали).
5.3. Вкажіть клініко-анатомічні особливості будови коронкової частини зазначених зубів. Зобразіть схематично (вартість правильної відповіді 3 бали).
5.4. Вкажіть клініко-анатомічні особливості будови кореневої частини зазначених зубів. Зобразіть схематично (вартість правильної відповіді 3 бали).

Практична навичка №2. На медіально-апроксимальній поверхні 12 зуба виявлена каріозна порожнина, що відповідає хронічному середньому карієсу. Визначаються щільні міжзубні контакти.
6.1. Вкажіть клас каріозної порожнини за Блеком (вартість правильної відповіді 1 бал).
6.2. Виберіть інструментарій, необхідний для препарування каріозної порожнини (вартість правильної відповіді 2 бали).
6.3. Вкажіть шлях доступу до каріозної порожнини, особливості її препарування і складові частини (вартість правильної відповіді 3 бали).
6.4. Вкажіть етапи препарування каріозної порожнини, опишіть алгоритм (послідовність дій) проведення кожного етапу (вартість правильної відповіді 4 бали).

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1 рівень складності: виберіть одну правильну відповідь
1. Як називається емалевий валик, що йде по краю жувальної поверхні молярів?
а) екватор
б) маргінальний гребінь
в) зубний горбик
г) контактний пункт
д) поздовжня фісура
2. Як варто формувати каріозні порожнини в молярі при одночасному ураженні жувальної поверхні у фісурах, щічної та оральної поверхні в сліпих ямках?
а) об'єднати в одну, порожнину на жувальній поверхні розширити у вигляді додаткової площадки
б) об'єднати в одну без формування додаткових площадок
в) кожну окремо, до кожної сформувати додаткову площадку
г) кожну окремо без формування додаткових площадок
д) об'єднати в одну і сформувати додаткову площадку на вестибулярній поверхні
3. Якою має бути глибина стоматологічного кабінету з одностороннім природним освітленням?
а) не менше 4 м
б) не більше 6 м
в) не більше 10 м
г) не менше 6 м
д) не менше 8 м
4. Які особливості некректомії при препаруванні каріозних порожнин IV класу за Блеком?
а) на дні порожнини дозволяється залишити пігментований, але щільний дентин
б) на дні порожнини дозволяється залишити розм'якшений дентин
в) видалити всю неушкоджену вестибулярну емаль, що не має під собою дентину
г) здійснення тільки вестибулярного доступу
д) повне висічення пігментованого дентину
5. Який тип фісури має жувальна поверхня першого моляра нижньої щелепи?
а) Ж-подібна
б) Y-подібна
в) Н-подібна
г) хрестоподібна
д) Х-подібна
6. Вкажіть функції, не властиві цементу:
а) репаративна
б) трофічна
в) опорно-утримуюча
г) сенсорна
д) пластична
7. Принцип технічної раціональності при препаруванні твердих тканин полягає в:
а) ощадному ставленні до тканин зуба
б) зменшенні больових відчуттів під час препарування
в) створенні оптимальних умов для фіксації пломбувального матеріалу
г) дотриманні правил ергономіки
д) індивідуальному підході до формування каріозної порожнини
8. Фінірування країв каріозної порожнини не проводять при пломбуванні порожнини
а) композиційними матеріалами світлового затвердівання
б) амальгамою
в) компомерами
г) силікатними цементами
д) композиційними матеріалами хімічного затвердівання
9. Що таке глобули?
а) місця надмірного накопичення органічних речовин у дентині в процесі онтогенезу
б) місця посиленого відкладення кристалів гідроксиапатитів у дентині в процесі онтогенезу
в) звапнені ділянки дентину вздовж дентинно-цементної межі
г) місця резорбції (розрідження) дентину
д) специфічні органели у відростках одонтобластів
10. Співвідношення складових частин емалі:
а) 95% неорганічних сполук, 1,2% органічних, 3,8% води
б) 85% неорганічних сполук, 5% органічних, 10% води
в) 87% неорганічних сполук, 3% органічних, 10% води
г) 72% неорганічних сполук, 20% органічних, 8% води
д) 75% неорганічних сполук, 18% органічних, 7% води
11. Поширення каріозного процесу в дентині відбувається таким чином:
а) по площі зі значним руйнуванням дентину
б) у вигляді циліндра з однаковою шириною від емалево-дентинного з'єднання до пульпи
в) у вигляді трикутника з вершиною убік емалево-дентинного з'єднання
г) у вигляді трикутника з вершиною убік пульпи
д) в ширину поширення більше, ніж у глибину
12. Кореневі канали яких зубів прохідні найкраще?
а) іклів нижньої щелепи
б) перших премолярів верхньої щелепи
в) іклів верхньої щелепи
г) премолярів нижньої щелепи
д) других премолярів верхньої щелепи
13. Який етап препарування можна упустити під час препарування каріозних порожнин V класу за Блеком?
а) розширення каріозної порожнини
б) некректомія
в) фінірування країв емалі
г) формування каріозної порожнини
д) розкриття каріозної порожнини
14. Які органічні компоненти слини мають гематогенне походження?
а) лізоцим
б) амілази
в) протеази
г) сечовина
д) ренін
15. Наявність смуг Гунтера-Шрегера на шліфах емалі обумовлено:
а) періодичністю процесів звапнення емалі і розрідженням речовини емалі
б) періодичністю процесів звапнення емалі
в) періодичністю синтезу глікопротеїнів амелобластами
г) розрідженням речовини емалі
д) правильним чергуванням поперечно і поздовжньо зішліфованих пучків призм внаслідок S-подібного їх ходу

2 рівень складності: виберіть декілька (від 2 до 5) правильних відповідей
16. Які вимоги до стоматологічного кабінету, якщо в ньому плануються кілька робочих місць?
а) відокремити кожне робоче місце непрозорою перегородкою
б) площа на кожне додаткове крісло повинна бути не менше 14 м 2
в) площа на кожне додаткове крісло повинна бути не менше 10 м 2
г) установки розташувати в один ряд біля вікон
д) установки можна розташувати у два ряди, якщо площа вікна становить не менше половини площі підлоги
17. Як розташовуються волокна Корфа?
а) радіально
б) тангенціально
в) перетинають дентинні канальці
г) паралельно дентинним канальцям
д) хаотично
18. Каріозні порожнини яких класів за Блеком виявляються на молярах?
а) I
б) IV
в) II
г) V
д) III
19. Яка біологічна роль імуноглобулінів слини?
а) розщеплюють бактеріальну стінку
б) викликають агрегацію патогенних мікроорганізмів
в) специфічний захист органів порожнини рота
г) запобігають адгезії мікроорганізмів до слизової оболонки
д) неспецифічний захист органів порожнини рота
20. Які зуби мають три корені?
а) 26
б) 36
в) 46
г) 27
д) 47
21. Мета препарування каріозних порожнин:
а) видалення нежиттєздатних тканин
б) створення надійних умов для фіксації пломби
в) збереження навислих країв емалі
г) попередження рецидиву карієсу
д) висічення імунних зон
22. Які буферні системи слини забезпечують її гомеостаз?
а) білкова
б) фосфатна
в) ацетатна
г) бікарбонатна
д) гемоглобінова
23. Які тканини при препаруванні каріозної порожнини ІV класу потрібно максимально видаляти?
а) розм'якшений некротизований дентин
б) емаль на вестибулярній поверхні, що не має під собою підлеглого дентину
в) пігментований, але щільний дентин
г) емаль на вестибулярній стінці з ознаками демінералізації або тріщин
д) тканини в області ріжучого краю
24. Вікові зміни пульпи проявляються у вигляді:
а) зменшення розміру порожнини зуба
б) зниження активності клітин
в) петрифікації
г) збільшення активності клітин
д) сітчастої дистрофії
25. Вологе прибирання кабінету проводять:
а) на початку зміни
б) наприкінці зміни
в) після кожного пацієнта
г) наприкінці робочого дня
д) кожних 2 години
26. У чому полягає ознака кореня?
а) відхилення кореня латерально у фронтальних зубів
б) відхилення кореня медіально в бокових зубів
в) відхилення кореня вестибулярно у фронтальних зубів
г) відхилення кореня дистально в бокових зубів
д) відхилення кореня лінгвально в бокових зубів
27. Виберіть бори для розкриття каріозної порожнини
а) колесоподібний твердосплавний
б) кулястий алмазний
в) конусоподібний алмазний
г) зворотньоконусний твердосплавний
д) грушоподібний твердосплавний
28. Що із зазначеного нижче характерно для іклів верхньої щелепи?
а) добре виражене устя кореневого каналу
б) часто ознака кривизни коронки є зворотною
в) добре виражені всі ознаки приналежності зубів
г) корінь часто роздвоюється на верхівці
д) пульпова камера непомітно переходить у кореневий канал
29. Яка біологічна роль пелікули?
а) захищає емаль від руйнування кислотами
б) забезпечує ремінералізацію емалі
в) має бактерицидні властивості
г) забезпечує буферні властивості слини
д) сприяє прикріпленню мікроорганізмів до емалі
30. Які правила некректомії каріозних порожнин І класу за Блеком при гострому глибокому карієсі?
а) екскаватором видалити розм'якшений дентин у центрі порожнини
б) дентин видалити алмазними борами рухами від стінок до дна
в) більш тверді шари дентину видалити борами на малій швидкості рухами від дна до стінок
г) дентин видалити важелеподібними рухами екскаватора від стінок до дна
д) на дні можна залишити невелику кількість розм'якшеного дентину під лікувальну пасту


15

Приложенные файлы

  • doc 23946690
    Размер файла: 57 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий