тести 57 -64


За міжнародною класифікацією психічних та поведінкових розладів розумова відсталість позначається:
а)Р 90 - Р 99;
б)Р60 - Р65;
в)Р 70 - Р 79;
г)Р 50 - Р 53.
За класифікацією розумової відсталості, яка запропонована М.С. Певзнер, за глибиною дефекту розумову відсталість при олігофренії поділяють на:
а)3 різновиди;
б)2 різновиди;
в)5 різновидів;
г)4 різновиди.
Серед різновидів олігофренії імбецильність характеризується як:
а)найглибший, крайній ступінь інтелектуальної нерозвиненості, вродженого або набутого в ранньому дитинстві недоумства (Ю < 19);
б)значно менш глибокий ступінь розумової відсталості (Ю- 50-70);
в)середній ступень слабоумства, розумової відсталості (Ю-20-49);
г)форма набутого слабоумства (після 3-х років), недостатність пізнавальних функцій.
Відповідно до міжнародної класифікації хвороб ступінь дебільності характеризується як.
а)глибокий;
б)легкий;
в)важкий;
г)помірний.
До особливостей психічного розвитку дітей із порушенням інтелектуального розвитку не відносять:
а)стійке порушення пізнавальної діяльності;
б)порушення емоційної сфери;
в)порушення рухової діяльності;
г)сповільнений темп та обсяг сприйняття.
Серед варіантів розумової відсталості за класифікацією, в основу якої покладено клініко-паТогенетичний підхід виділяють:
а)основна (неускпаднена) форма олігофренії;
б)олігофренія з вираженими нейродинамічними порушенями;
в)олігофренія, яка ускладнена психопатоподібними формами поведінки;
г)усі відповіді вірні..
Деменція це:
а)форма психічної недорозвиненості, що виникла внаслідок ураження центральної нервової системи в пренатальний, натапьний або постнатальний періоди;
б)стійке відхилення в свідомості та поведінці дітей, яке обумовлене негативним впливом середовища й недоліками виховання;
в)форма набутого слабоумства (після 3-х років), недостатність пізнавальних функцій;
г)усі відповіді вірні.
Для того, щоб діагностувати у дитини (підлітка, дорослого) розумову відсталість, необхідно спостерігати в ході його психофізичного розвитку не тільки інтелектуальне відставання, але й:
а)труднощі соціального пристосування;
б)розлади мовлення;
в)порушення функцій вестибулярного апарату;
г)порушення поведінки.

Приложенные файлы

  • docx 23939386
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий