4 ПРАВО ПРАВО ПРАВО 55,56


4.Згідно з наведеними міжнародними актами до соціальних ризиків, які утворюють основу для набуття людиною права на соціальне забезпечення, належать: тимчасова непрацездатність; вагітність і пологи; необхідність догляду за малолітньою дитиною, або дитиною-інвалідом, або за інвалідом, престарілим членом сім’ї; хвороба; інвалідність; старість (досягнення пенсійного віку); смерть годувальника; безробіття з незалежних від людини причин; нещасний випадок на виробництві, професійне захворювання; смерть та деякі інші.
соціальні ризики» — це визначені законом фактори порушення нормального соціального становища людей у разі ушкодження здоров’я, втрати працездатності або відсутності попиту на працю, які супроводжуються настанням для зайнятого населення матеріальної незабезпеченості внаслідок втрати заробітку, додаткових витрат, пов’язаних з лікуванням, а для сімей — утратою джерела доходу у випадку втрати годувальника.
55. Пільги військовослужбовцям, передбачені трудовим законодавством. Час перебування на військовій службі зараховується до загального і безперервного трудового стажу, а також до стажу роботи за спеціальністю.Звільненим з військової служби надається матеріальна допомога в розмірі місячної заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету.Держава забезпечує соціальну і професійну адаптацію звільненим військовослужбовцям строкової служби, які до призову не встигли працевлаштуватися. Громадянам, призваним на строкову військову службу чи прийнятим на службу за контрактом, виплачується вихідна допомога в розмірі двомісячної заробітної плати
Військовослужбовці одержують за державний рахунок, відповідно до посади і звання, грошове забезпечення, а також майно, житло, харчування.Військовослужбовцям строкової служби за весь період військової служби надаються відпустки тривалістю: солдатам і матросам — 20 діб, старшинам і сержантам — 25 діб, без урахування часу, потрібного для переїзду до місця проведення відпустки і назад.Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, а також учасники бойових дій прирівнюються у правах до інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни.Військовослужбовцям, допущеним до вступних екзаменів у вищі військові навчальні заклади, надається для підготовки додаткова 30-добова відпустка.військовослужбовці строкової служби звільняються від прибуткового оподаткування з усіх видів грошового забезпечення, яке вони одержують у своїй військовій частині, а військові-будівельники — з отримуваної ними заробітної плати.
Члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право на прийняття на роботу і на залишення на роботі під час скорочення чисельності або штату працівників
Органи місцевої влади повинні у першочерговому порядку працевлаштовувати дружин військовослужбовців строкової служби в разі їх звільнення при скороченні чисельності або штату працівників, при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, а також влаштовувати їхніх дітей у дошкільні заклади, незалежно від їх відомчої приналежності.
56. Медичним працівникам та іншим фахівцям, які інфікувалися на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) внаслідок виконання професійних обов'язків планується забезпечити соціальну допомогу. Відповідний проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку підтвердження зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням професійних обов’язків» розроблений Держслужбою України соцзахворювань за участі зацікавлених сторін та наразі перебуває в процесі громадського обговорення. Проект документу регламентує питання виплати матеріальної компенсації згідно з чинним законодавством та призначення інвалідності та пенсії у зв’язку зі втратою працездатності працівника.
 Питання виплати страхової суми, призначення їм пенсії по інвалідності здійснюватиметься згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 року № 1642, у разі підтвердження зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням професійних обов’язків. Фінансування необхідних заходів планується здійснювати в рамках виконання заходів, передбачених проектом Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 – 2018 роки»

Приложенные файлы

  • docx 23938487
    Размер файла: 12 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий