ОМЖ 5-сынып


267398557912000Орта мерзімді жоспар
Математика. Негізгі орта білім беру. 5-сынып
5.1A бөлім: Натурал сандар және нөл саны
Ұсынылатын сағат саны: 15
Осыған дейін меңгерілген білім
«Цифр», «сан», «жұп сан» және «тақ сан» ұғымдарын білу; натурал сандармен арифметикалық амалдарды орындай алу. Әріпті және санды өрнектермен жұмыс істе дағдылары; сандарға қолданылатын амалдардың қасиеттерін білу.
Мәнмәтін
Берілген бөлімде алған білімдері «Рационал сандар» бөлімін оқып үйренуге мүмкіндік туғызады.
Бөлім бойынша оқу мақсаты Оқытудың тілдік мақсаты Бөлім бойынша лексика және терминология Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер
Оқушылар
натурал сан, жұп және тақ натурал сандар ұғымдарын біледі;
есептеулерде натурал сандарға арифметикалық амалдардың қасиеттерін қолданады;
натурал сандарды координаталық сәуледе кескіндей алады;
натурал сандарды салыстырады, сонымен қатар координаталық сәуленің көмегімен салыстыруды орындайды;
теңдеуді шешеді және табылған түбірді тексеруді орындайды;
қосудың және көбейтудің қасиеттерін қолдану арқылы әріпті өрнектерді түрлендіреді;
әріптердің берілген мәндері бойынша әріпті өрнектердің мәнін табады;
мәтінді есептерді арифметикалық және алгебралық тәсілдерді қолдану арқылы шешеді;
сан тізбектерін құрастырады және толықтырады. Оқушылар:
есептеулерде натурал сандарға арифметикалық амалдар қасиеттерін қолдануды тұжырымдай алады;
нүктелердің координаталық сәуледе орналасуын түсіндіре алады;
мәтінді есептердің шешімдерін түсіндіре алады;
санды тізбектердегі заңдылықтарды сипаттай алады;
белгісіз компонентті табу ережесі негізінде теңдеулердің шешімін тұжырымдайды;
көбейтудің үлестірімділік қасиеті негізінде көбейткішті жақшаның сыртына шығаруды түсіндіреді;
сандарға амалдар қолдану қасиеттері негізінде әріпті өрнектерді ықшамдау алгоритмін сипаттайды;
жақшаларды ашу ретін және ұқсас қосылғыштардыбіріктіруді тұжырымдайды. натурал сандар, жұп сандар, тақ сандар;
координаталық сәуле, координаталық сәуленің басы, нүктенің координатасы, бірлік кесінді;
арифметикалық амалдардың қасиеттері (ауыстырымдылық, терімділік және үлестірілімділік);
өрнекті ықшамдау;
сандарды салыстыру;
теңдеу, теңдеудің түбірі, теңдеуді шешу;
сандар тізбегі;
әріпті өрнек;
өрнектің мәні;
коэффициент;
жақшаларды ашу;
ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығару;
әріпті бөлік;
ұқсас қосылғыштар. координатасы үлкен нүкте координаталық сәуледе ... оң жағына қарай орналасады;
координатасы кіші нүкте координаталық сәуледе ... сол жағына қарай орналасады;
есептеуді тиімді тәсілмен орындау;
көбейтудің үлестірімділік қасиетін қолдану арқылы ... ;
қосындыны (айырманы) санға көбейтуді орындау үшін ...;
өрнекті ықшамдау үшін ... керек;
теңдеудің түбірі деп ... ;
теңдеуді шешу үшін ....керек;
теңдеуді шешу дегеніміз ... ;
әріпті өрнектің мәнін табу үшін ... керек;
жақшаларды ашу үшін ... керек;
ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығару үшін ... керек;
өрнекті ықшамдау дегеніміз ... ;
ұқсас қосылғыштарды біріктіру үшін ... керек;
егер ... қосылғыштар ұқсас деп аталады;
әріпті өрнектің мәнін табу үшін ... керек.
Қысқаша шолу
Оқушылар натурал сан ұғымын меңгереді, натурал сандарға арифметикалық амалдардың қасиеттерін қолданады, натурал сандарды кескіндеу мен салыстыруда координаталық сәулені қолданады, мәтінді есептерді арифметикалық және алгебралық тәсілдер арқылы шығарады, натурал сандардан тұратын сан тізбектерін зерттейді.
Тақырыбы Оқу мақсаттары Ұсынылатын оқыту іс-әрекеттері Мұғалімге арналған ескертпелер Оқу ресурстары
Натурал сандар және нөл 5.1.1.1
натурал сандар жиыны ұғымын меңгеру; Оқушыларға өзінің айналасындағы белгілі бір заттарды санауды тапсырыңыз (мысалы, үстелдердің, парталардың, қаламсаптардың, кітаптардың, кітап беттерінің, жұлдыздардың санын, және т.с.с.). Келесі түрдегі сұрақтарды оқушылармен талқылаңыз:
1. Заттарды санау қай саннан басталады? Ұ
Сыныппен ауызша жүргізілетін жұмыс.
Ұ
Оқушыларға кезекпен орындау арқылы http://matssir.ucoz.ru/loa d/5_klass/matematika_5_ vilenkin_1p/2-1-0-10Берілген заттардың сандарының ең кішісін анықтау мүмкін бе?
Берілген заттардың ең көп санын анықтау мүмкін бе? және т.б. Берілгеніс-әрекеттіжүзегеасырудасаралапоқытудың "Проблемалық оқыту" қағидасы қолданылады, ол - оқушыларға жаңа білімді өз бетімен қалыптастыру дағдыларын жетілдіруге және оны терең түсінуге мүмкіндік береді.
Осы түрдегі сұрақтар қою арқылы оқушыларға натурал сан ұғымын өздері тұжырымдауға мүмкіндік беріңіз.
Ары қарай оқушылармен бірге төмендегідей сұрақтар мен тапсырмаларды талқылаңыз.
Мысалы:
Ең үлкен санды атауға бола ма?
Нөл саны натурал сан бола ма?
Көптаңбалы натурал сандар қалай оқылады?
Сандардың разрядтары мен кластарын атаңыз және т.б. Оқушыларға ғаламтордан натурал сандар және олардың басқа елдердеқолданылуытуралықызықтымәліметтертабуды ұсыныңыз (мысалы, Түркияда 0 саны натурал сан болып есептеледі және көптеген көпқабатты үйлер нөлінші қабаттан басталады). натурал сандардың разрядтарын және кластарын кестеге толтыруды ұсыныңыз.
Оқушылардан ұсынылған сандарды жазуды және оқуды, олардың сәйкес разрядтарын және кластарын көрсетуді сұраңыз.
Т
Оқушыларға топпен жұмыс істей отырып, қолданбалы мәні бар көптаңбалы санды табуды ұсыныңыз. (мысалы: Тараз қаласындағы халық саны 347 486 адамды құрайды). 267398591440000
5.1.1.2
114808044132500тақ және жұп сандар ұғымдарын меңгеру; Оқушыларға нөлден бастап кез келген екі таңбалы натурал санға дейін жазылған кестені құруды ұсыныңыз.
Мысалы:
Оқушылар кестенің бірінші, үшінші, бесінші және т.с.с бағандарын көкпен, қалған бағандарды қызылмен бояулары қажет.
«Боялған бағандардағы сандардың айырмашылығы қандай? Қандай заңдылық байқадыңыз?» деген сұрақ қойыңыз. Жұп және тақ сандар анықтамасын тұжырымдауды ұсыныңыз.
Оқушыларға жұптасып, төмендегі әрекеттердің нәтижесін анықтауды ұсыныңыз:
Жұп ± Жұп = ... Тақ ± Тақ = ... Жұп ± Тақ = ...
Жұп × Жұп = ... Тақ × Тақ = ... Жұп × Тақ = ...
Жұмыс аяқталған соң оқушылар өздерінің байқаулары мен қорытындыларын айтады.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Тереңдету" қағидасы қолданылады, оқушылар өз бетімен зерттеу жүргізеді және нәтижесін көрсетеді. Берілген тапсырма барлық оқушылардың орындауына емес, мысалы, математикалық дайындығы жоғары деңгейдегі оқушыларға ұсынылуы мүмкін.
Оқушыларға ойын ұсынуға болады.
Берілген кестеде тышқан ірімшікке (жұп сандармен қоршалған мысық пен жыланға жем болмай) жету үшін тақ сандары бар торлармен орын ауыстырады. Ө
Қазақтың ұлттық салт – дәстүрлерінде жұп және тақ сандардың қолданылу мысалдарын келтіріңіз.
Мысалы : «Жеті нан», «Жеті ата»,
«Мүшел жас».
Ж
Әр жұпқа тапсырмалар шаблонын дайындаңыз:
Жұп цифр мен жұп сан ұғымына назар аударыңыз.
Ү
Оқушыларға «Натурал сандар және нөл» тақырыбына 5.1.1.1, 5.1.1.2 оқу
мақсатарының ішінен 1 оқу мақсатына 1 сабақтың ішінде 15 минуттан артық уақытты алмайтын жеке үй тапсырмасын Ө (өздік жұмыс) беру ұсынылады. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды беруге болады. http://igraemsami.ru/mat ematika/igra-chjot- nechet.html http://www.myshared.ru/ slide/144762/#http://900igr.net/prezenta tsii/matematika/CHjotny e-i-nechjotnye- chisla/010-CHjotnye- chisla-Pifagor-delil-na- tri-klassa-chjotno- chjotnye.html«Аукцион»ойынынжүргізіңіз:10 508 456санытуралы
«жұп»,»тақ» терминдерінен тұратын сөздер құрастырыңыз. Қай қатардың пікірі соңғы болса, солар жеңеді.
Бірліктер класының разрядында 6 жұп саны жазылған;
10 508 456 саны жұп сан;
Берілген санда үш тақ сан т.с.с.
Жұмысты аяқтаған соң оқушылар өздерінің байқаулары мен қорытындыларын көрсетеді.
Теңдіктерінің дұрыстығын ауызша түсіндіруін сұраңыз. Оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін төмендегі пазлмен жұмыс жасатыңыз (тышқанның жылан мен мысыққа кездеспей, ірімшікке тақ сандармен жүре отырып жету жолын табыңыз). Координатал ық сәуле.
Натурал сандарды салыстыру. Қос теңсіздік 5.3.1.1
өлшеудіңтүрлі ұзындық бірліктерінбілу және координаталық сәуледегі
бірлік кесінді дегенді түсіну; Оқушыларға «Практикалық жұмыс» ұсыныңыз. Мысалы:
Көлденең өтетіндей етіп сәуле сызу керек. Оның бойынан 0 санына сәйкестендіріп, сәуленің басы болатын О нүктесін белгілеңіз. Қандай да бір қашықтықтан 1 санына сәйкес келетін Е нүктесін белгілеңіз. ОЕ кесіндісі – бірлік кесінді. Берілген сәуленің бойына осындай неше кесінді өлшеп салуға болады? Е нүктесінен бастап бірлік кесіндіні бірінен – кейін бірін өлшеп салу арқылы координаталық сәуле деп аталатын шексіз шкала аламыз. Бірлік кесіндіні таңдау ерекшелігіне оқушылардың назарын аударыңыз. Ол үшін оқушыларға екінші координаталық сәулені басқа бірлік кесіндімен кескіндетіңіз.
Саралап оқытуқұрамы әлсіз топтардағы және жоғары деңгейдегі тапсырмаларды орындауда қиналатын топтардағы оқушыларға көмек көрсету жолымен жүзеге асырылады.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Креативтілік" қағидасы қолданылады, сонымен бірге оқушылар әртүрлі сұрақтар құрастыра алады және берілгендерді интерпретациялау мен оқуда стандартты емес амалдарды көрсете алады.
Оқушыларға бірлік кесіндіні неғұрлым тиімді таңдауды, мысалы 125, 80 және т.б. сандарға сәйкес нүктелер үшін, пайымдауға мүмкіндік беріңіз. Ұ
Флипчарттарды пайдалануға болады. http://www.mathematics- repetition.com/5-klass- mathematics/5-4-4- izobrazhenie-tchisel-na- koordinatnom- lutche.html5.5.2.2
натурал сандарды координаталық сәуледе кескіндеу; Оқушыларға бірлік кесінділері 1 тор, 2 тор болатын екі координаталық сәуле салып, олардың әрқайсысында бірлік кесінділер бөліктеріне сәйкестендіріп үш нүктеден (мысалы: А, В, С және т.с.с) белгілеуді ұсыныңыз.
Нүктенің координатасы ұғымын енгізіңіз. Оқушылардан нүктені координатасымен жазуды және оқуды сұраңыз. Ж
1. Тақырыпты бекітуде тест ұсынуға болады: «Координаталық сәуле» Координаталық сәуленің дұрыс кескінін таңдаңыз. [1]
[2]
http://osipova-elena.ru/5- klass/14-5-klass- razrabotki-urokov26739851155065006891655261937500
Оқушыларға тапсырма беруге болады. Мысалы:
Координаталары кестеде берілген нүктелерді кескіндеп, оларды латын әріптері арқылы емес, кириллица әріптерімен белгілеңіз.
Тапсырманы орындаған соң оқушыларға координаталық сәуледе алынған жазуды оқуды ұсыныңыз. А)
Ә)
Б)
В)
Сан сәулесінде қанша сан кескіндеуге болады?
А) 1
Ә) 10
Б) шексіз көп.
Кординаталықсәуленіңбасына қандай сан сәйкес келеді?
А) 0
Ә) 1
Б) ешқандай
4.Сандық (координаталық) сәуледе әр нүктеге сәйкес келетін сандарды көрсетіңіз.
А) А(3), В(7), С(9)
Б) А(3), В(6), С(8)
В) А(3), В(7), С(9) 5.1.2.1
натурал сандарды салыстыру, соныменқатар координаталық сәуленің көмегімен салыстыру; Оқушыларға ретімен айта отырып, 2 және 7 натурал сандарын салыстыруды ұсыныңыз. Берілген сандарды координаталық сәуледе белгілеп, өзара орналасу ретін сипаттауды ұсыныңыз.
Осындай жұмысты басқа сандар жұбы үшін де жүргізіңіз. Оқушыларды «координаталық сәуледе координатасы кіші нүкте координатасы үлкен нүктенің сол жағында орналасады» деген қорытындыға келтіріңіз. Ө
Оқушылардың белсенділігін арттыру үшін дұрыс жауапты «жұлдызшамен» марапаттап, қалыптастырушы бағалауды қолданыңыз. Қорытындылағанда әр оқушыдағы жұлдызшаларды санаңыз.
Сөйлеу дағдысын дамыту үшін қоршаған орта объектілерін қолданыңыз. Мысалы, сыныптағы заттарды, олардың бір – біріне қатысты орналасуын (солға қарай / оңғақарай,алдында/артында, жоғарырақ/төменірек және т.б.) сипаттауды ұсыныңыз. [1]
[2]
http://www.uchportal.ru/l oad/287-1-0-380655.5.2.6
натурал сандарды салыстырудың нәтижесін >, <, = белгілеріарқылы Оқушыларға координаталық сәуледе белгіленген сандарды салыстыру нәтижесін салыстыру белгілерін қолданып жазуды ұсыныңыз. Үш санды салыстырып, салыстыру нәтижесін қос теңсіздік түрінде жазуды сұраңыз.
Шамаларды салыстыруды қажет ететін тапсырмалар ұсыныңыз. Т, Ө [1]
[2]
http://osipova-elena.ru/5- klass/14-5-klass- razrabotki-urokov2673985662940006891655261937500
жазу; Мысалы:
3 кг және 3000 г;
34 м және 340 дм;
23 т және 230 кг. 5.5.2.7
натурал сандарды салыстыру мен
реттеуді талап ететін жағдайды зерттеу; Бірнеше оқушының бойларын сантиметр бірлігімен өлшеп, нәтижесін координаталық сәуледе кескіндеп, әр нүктені оқушылардың аттарының бас әрпімен белгілеуді ұсыныңыз. Нәтижесін салыстырып, содан соң салыстыру белгілері арқылы өсу ретімен және кему ретімен жазғызыңыз. Т Ү
Оқушыларға «Координаталық сәуле. Натурал сандарды салыстыру. Қос теңсіздік» тақырыбына 5.3.1.1, 5.5.2.2,
5.1.2.1, 5.5.2.6, 5.5.2.7 оқу мақсаттарының
ішіндегі 2 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2
тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларынқалыптастыруға бағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттеріндамытуүшін шығармашылықсипаттағы тапсырмаларды беруге болады. [1]
[2]
http://nsportal.ru/shkola/ algebra/library/2015/06/2 1/konspekt-uroka-v-5- klasse-po-teme- sravnenie-naturalnyh- chiselАрифметикал ық амалдардың қасиеттері.
Натурал сандарға арифметикал ықамалдар қолдану 5.1.2.2
амалдар саны төрттен артық болатын жақшамен және жақшасыз берілген санды өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтау және мәнін табу; Оқушылармен натурал сандарға қолданылатын бірнеше арифметикалық амалдардан және жақшалардан тұратын тапсырмалардағы амалдардың орындалу ретін талқылаңыз.
Оқушыларға амалдардың дұрыс орындалу ретін көрсететін тапсырмалар ұсыныңыз. Өзара тексеруді ұйымдастырыңыз. Ұ
Ж
Бірнеше арифметикалық амалдардан жәнежақшалардантұратын тапсырмалары бар үлестірмелер дайындаңыз. [1]
[2]
http://nsportal.ru/shkola/ algebra/library/2013/04/0 8/razrabotka-uroka- matematiki-v-5-klasse- naturalnye-chisla5.1.2.3
санды өрнектердің мәндерін табу үшін көбейту мен қосу амалдарының қасиеттерін Оқушылармен натурал сандарға қолданылатын арифметикалық амалдардың қандай қасиеттерін білетіні туралы талқылаңыз. Оқушыларға қасиеттерді тура және кері ретпен қолдану мысалдарын келтіруді ұсыныңыз.
Оқушыларды натурал сандарға қолданылатын арифметикалық амалдардың қасиеттері санды өрнектердің мәндерін Ұ
Т
Натурал сандарға қолданылатын арифметикалық амалдар деп жазылған және натурал сандарға қолданылатын [1]
[2]
http://www.matematika- na.ru/5class/mat_5_13.p hp26739851155065006891655261937500
қолдану; неғұрлымтиімді табуға қалай көмектесетіні туралы қорытындыға жетелеңіз.
Оқушыларды топтарға біріктіріңіз.
Ұсынылған үлестірмелерден санды теңдіктер құруды ұсыныңыз. арифметикалық амалдардың қасиеттері қолданылатын үлестірмелер дайындаңыз. Мысалы:
Үлестірме №1. 45∙6. Үлестірме №2. 40∙6 + 5∙6. Үлестірме №3. 18∙41 – 16∙41. Үлестірме №4. 2∙41 және т.б.
Саралапоқытуматематикалық дайындықтың әртүрлі деңгейін талап ететін, сонымен қатар оқушылардың жас ерекшеліктерінжәнеойлау жылдамдықтарын ескеретін тапсырмалар түрінде көрінеді.
Ү
Оқушыларға«Арифметикалық амалдардың қасиеттері. Натурал сандарға арифметикалық амалдар қолдану» тақырыбына 5.1.2.2, 5.1.2.3 оқу мақсаттарының ішіндегі 1 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларынқалыптастыруға бағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттеріндамытуүшін шығармашылықсипаттағы тапсырмаларды беруге болады. 26739851155065006891655261937500
Санды және әріпті өрнектер, олардың мәндері.
5.2.1.1
қосу және көбейту амаларының қасиеттерін қолданып,әріпті өрнектерді
Оқушыларға әртүрлі тіктөртбұрыштардың аудандарын табуғабірнеше тапсырма ұсыныңыз.
Мысалы:
30911806826253 см
003 см
40767006477001,8 см
001,8 см
49212506826253 см
003 см
Тіктөртбұрыштың ұзындығы да, ені де сан мәнімен, сондай-ақ, ұзындығы немесе ені, немесе ұзындығы да ені де әріпті мәнмен берілген жағдайларды қарастырыңыз.
Ұ М
Оқушылар қосу мен көбейтудің қасиеттерін ғана емес, қосындыдан санды азайту және саннан қосындыны азайту қасиеттерін де білетіндеріне назар
[1]
[2]
[9]
www.matematika- na.ru/class/mat_516.phpӨрнектерді
ықшамдау
түрлендіру;
5 см
1,2 см
а см
аударыңыз.
https://www.youtube.co m/watch?v=H99Gd39- Svw
3091180284480b см
00b см
3935730277495x см
00x см
1,2 см
y см
0,3а м

4921250-451485(b + 2) м
00(b + 2) м
.
Оқушыларға ауданды табу өрнектерін құрастыруды ұсыныңыз.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Күрделілендіру" қағидасы қолданылады, себебі шығарылатын есептердің күрделілік деңгейін жоғарылату оқушылардың біліктілігінің өсуіне әкеледі.
53340061277500
5.2.1.2
әріптердің берілгенмәндері бойыншаәріпті өрнектердің мәндерін табу;
Оқушыларға құрылған өрнектер негізінде, қандай өрнектер әріпті деп аталатынын түсіндіріңіз, мұнда кейбіреулері көбейту таңбасынсыз жазылуы мүмкін (3а, 1,2b). Оқушылармен әріпті өрнектерге амалдар орындау мүмкіндіктерін талқылаңыз.
Жаңа терминдер енгізіңіз: әріпті өрнек, әріпті өрнектің мәні және коэффициент.
Оқушыларға өрнектерді ықшамдауда қолдануға болатын қосу және көбейтудің, қосындыдан санды азайту және саннан қосындыны азайту қасиеттерін білетінін естеріне түсіріңіз.
Оқушылармен көбейтудің үлестірімділік қасиетін 5∙ (а + 12) немесе 3а + 7а жағдайларына қалай қолдануға болатынын талқылаңыз..
Өрнектерді ықшамдау дағдыларын қалыптастыруға «Tarsia» моделін қолдануға болады.
Әріптердің берілген мәні бойынша әріпті өрнектің мәндерін табудың алгоритмін көрнекі түрде түсіндіру үшін магниттік тақтаны қолдануға болады.
Тақтаға әріпті өрнек жазыңыз, төменгі жағына әріптердің санды мәні жазылған үлестірмені қыстырып қойыңыз. Әріптердің орнына олардың санды мәнін қойып және шыққан санды өрнектің мәнін табатыныңызды көрсетіңіз.

М Ұ Ж
Оқушылардың назарын алдымен өрнекті түрлендіріп алып, содан соң мәнін табу керек екеніне аударыңызОсыған ұқсас бірнеше әрпі бар өрнек ұсыныңыз. Ү
Оқушыларға «Санды және әріпті өрнектер, олардың мәндері. Өрнектерді ықшамдау» тақырыбына 5.2.1.1, 5.2.1.2 оқу мақсаттарының ішіндегі 1 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларын қалыптастыруғабағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды беруге болады. Теңдеу. Теңдеудің түбірі.
Теңдеуді шешу 5.2.2.1
арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табуережесі негізінде теңдеулерді шешу; Оқушылармен теңдеу, теңдеудің түбірі, теңдеудің шешімі ұғымдарын талқылаңыз. Арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табу ережесін қайталаңыз.
Ерекше жағдайларға назар аударту керек (нөлге қатысты амалдар). Оқушыларға осы білімдерін пайдаланып,
(х – 1)(х – 4) = 0 түріндегі теңдеулерді шешуді ұсыныңыз. Ұ
Осы тақырып бойынша (теңдеудің анықтамасы, теңдеудің түбірінің анықтамасы, теңдеудің шешімі, теңдеудің белгісіз компоненттерін табу ережесі) өзаратексеружұмысын ұйымдастырыңыз.
Оқушыларға әртүрлі теңдеулер ресурсымен топпен жұмыс жасауды ұсыныңыз.
(5 – 20:4) ∙ х = 6 немесе
(х-1)(х-4) = 0, 0·х = 0,
(2х +18 = 32+18) және т.б. [1]
[2]
http://3ys.ru/naturalnye- chisla/uravnenie.html5.2.2.2
теңдеудің шығарылуының дұрыстығын тексеру тәсілдерін қолдану; Оқушылармен теңдеудің түбірінің анықтамасын, теңдеуді шешу түсінігін талқылаңыз. Теңдеулердің шешімі көрсетілген таныстырылымды ұсыныңыз (кейбірінің шешімі дұрыс, кейбірі - дұрыс емес).
Оқушыларға тексеруді орындап, теңдеулерді шешу дұрыстығын анықтауды ұсыныңыз. Ұ
Т Ү
Оқушыларға «Теңдеу. Теңдеудің түбірі. Теңдеуді шешу» тақырыбына 5.2.2.1,
5.2.2.2 оқу мақсаттарының ішіндегі 1 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын [1]
[2]
http://festival.1september.ru/articles/411747/26739851155065006891655261937500
барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларын қалыптастыруғабағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды беруге болады. Формула. Формула арқылы есептеу. Мәтінді есептерді шығару. Натурал сандардан тұратын сандар тізбегі 5.5.1.1
натуралсандарға арифметикалық амалдарқолдана отырып,мәтінді есептерді шығару; Оқушыларға есеп мәтінін ұсыныңыз.
Мысалы, қозғалысқа есеп. Оқушылармен мәтінді есепті шешудің математикалық моделін талқылаңыз. Мысалы:
Берілген есепте нені табу керек?
Белгісіз шаманы табу үшін нені білу керек?
Белгісіз шаманың мәнін қалай табуға болады?
Есепті қандай әдіспен шешуге болады? және т.с.с. Оқушыларға есеп мәтінінің бір бөлігін ұсыныңыз. Мысалы:
Мұғалім мектептің дөңгелек тәрізді дәліз бойымен №1 кабинеттен шығып,15 м/мин жылдамдықпен сағат тілі бағытымен жүріп келеді. Арман есімді оқушы №5 кабинеттен шығып, 45 м/мин жылдамдықпен мұғалімге қарама- қарсы жүрді. №8 кабинеттен Марат 30 м/мин жылдамдықпен Арманға қарсы шықты. Дөңгелек дәлізде 8 кабинет бар. Бір есіктен екінші көршілес есікке дейінгі арақашықтық 15 м.
Оқушылардан есеп бойынша сұрақтар құрастыруды сұраңыз. Берілгеніс-әрекеттіжүзегеасырудасаралапоқытудың "Креативтілік" қағидасы қолданылады, сонымен бірге оқушылар әртүрлі стандартты емес сұрақтарын және олардың креативті шешімін көрсетеді.
Мысалы:
Арман Маратпен неше минуттан соң кездеседі?
Мұғалім Маратпен кездескенге дейін қанша жол жүреді? және т.б. Ұ
Кейбір мәтінді есептерді шығарғанда шартын қысқаша жазу үшін кесте түрінде беру ыңғайлы.
Мәтінді есептерді таңдағанда бөліктерге арналған есептерге назар аударыңыз.
Мысалы:
Қоспа құрамының 1 бөлігі темірден, 2 бөлігі мыстан, 4 бөлігі қорғасыннан тұрады. Дайындалған қоспа құрамында
12 кг темір мен мыс бар. Дайындалған қоспаның массасы қандай? [1]
[2]
http://festival.1september.ru/articles/415035/http://festival.1september.ru/articles/412624/5.5.1.8
әріпті өрнектерді құру және оларды есептер шығаруда қолдану; Оқушылармен есептер топтамасын талқылаңыз. Мысалы:
Астанада автобустағы балалар билетінің құны 40 тг. а билет үшін қанша төлеу керек?
Астанада автобустағы ересектер билетінің құны 90 тг. b
билет үшін қанша төлеу керек?
Егер Астанада автобустағы балалар билетінің құны 40 тг, Ұ
Оқушылардың назарын әріпті өрнекті дұрыс оқуға аударыңыз. Мысалы:
3х + 2у оқылуы «үш еселенген х және екі еселенген у-тің қосындысы» және т.с.с. [1]
[2]
[9]
http://festival.1september.ru/articles/650766/26612851155065006891655261937500
266128511550650030492703341370a
00a

ересектер билетінің құны 90 тг. болса, а ересектер және b балалар үшін жол жүру құны қандай? және т.с.с.
Оқушыларға барлық есептерге әріпті өрнек құрастырып, оны түсіндіруді ұсыныңыз.
Әріпті өрнекті құрастырудың көрнекі мысалы ретінде тіктөртбұрыштың периметрі мен ауданын пайдалануға болады.
Мысалы:
Суретті пайдаланып, қызыл шаршының қабырғасын а деп, сары тіктөртбұрыштың ұзындығын в деп алып, жазыңыз:
Бір қызыл шаршының ауданын;
Бір сары тіктөртбұрыштың ауданын;
Үш қызыл шаршыдан құрастырылған тіктөртбұрыштың периметрін;
Қабырғалары ортақ бір қызыл шаршы мен бір сары тіктөртбұрыштан құралған тіктөртбұрыштың периметрін және т.с.с.
b
Кері тапсырма орындауды ұсыныңыз.
Саралап оқытуқұрамы әлсіз топтардағы және жоғары деңгейдегі тапсырмаларды орындауда қиналатын топтардағы оқушыларға көмек көрсету жолымен жүзеге асырылады.
Мысалы:
Оқушыларға қандай да бір әріпті өрнек ұсынылады, мысалы: (3x + 6y). Берілген өрнекке оқушылар мәтін есеп құрастырулары қажет.
Есептерді шығару үшін тіктөртбұрыштың периметрі, тіктөртбұрыштың ауданы, параллепипедтің көлемі, арақашықтық, жылдамдық, уақыт, құн формулаларын қолдануға болады.
Өрнекті ауызша түрде беруге болатынын көрсетіңіз. Мысалы:
а саны мен үш еселенген в санының қосындысы.
5.5.1.9
мәтіндіесептерді шығаруүшін формулаларды қолдану; Оқушылармен өмірде кездесетін әртүрлі жағдайларды талқылаңыз. Мысалы, қозғалысқа байланысты есептер. Қозғалысқа байланысты есептерде өзара байланысты үш шама қарастырылады:
S - арақашықтық (жүрілген жол), t – қозғалыс уақыты және V – жылдамдық. Оқушылармен оларға бұрыннан белгілі формулаларды қайталаңыз. Мысалы, заттың құнынның формуласы, тік бұрышты параллелепипедтің және текшенің көлемінің формуласы, т.с.с. [1]
Оқушылармен «Екі объектінің қозғалысында қандай жағдайлар болуы мүмкін?» сұрағын талқылаңыз.
Бірінші жағдай.
Екі объекті бір-біріне қарама-қарсы бір уақытта қозғалысты бастайды. Қарама-қарсы қозғалыс.
Екіншіжағдай.
Екі объекті бір-бірінен қарама-қарсы бағытта бір уақытта қозғалысты бастайды. Бір пункттен қарама-қарсы бағыттағы қозғалыс.
Үшіншіжағдай.
Екі объекті бір уақытта бірдей бағытта қозғалысты бастайды. Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Тереңдету" қағидасы қолданылады, оқушылар өз бетімен зерттеу жүргізеді және нәтижесін көрсетеді. Берілген тапсырма барлық оқушылардың орындауына емес, мысалы, математикалық дайындығы жоғары деңгейдегі оқушыларға ұсынылуы мүмкін.
Сонымен қатар, мынадай мысалдарды да қарастырыңыз:
«Тіктөртбұрыш пен шаршының периметрі мен ауданының формулаларын қолданып, есептеңіз:
Қабырғалары 9 м және 7 м болатын тіктөртбұрыштың ауданын;
Қабырғалары 5 см және 3 см болатын тіктөртбұрыштың периметрін;
Қабырғасы 5 дм болатын шаршының ауданын».
5.2.3.1
натуралсандар тізбегінің заңдылықтарын анықтау; Оқушылармен бірге күнделікті өмірден сандар заңдылықтарына байланысты мысалдар талқылаңыз.
Мысалы, оқушылардың назарын:
Көшедегі үйлердің нөмірлеріне (көшенің бір жағындағы үйлердің нөмірлері тақ, келесі жағындағы нөмірлері - жұп);
Бір кіреберістегі пәтерлер нөмірлеріне (баспалдақ алаңында 3 пәтерден болса, әр қабаттағы ортада орналасқан пәтерлердің нөмірлері қандай?);
Салмағы 1 кг-нан бастап 10 кг-ға дейін болатын макароны бар қапшықтарды ретімен сөреге орналастыруға;
аударыңыз.
Оқушыларды «сандар тізбегі» ұғымын түсінуге бағыттаңыз.Тізбектерге келтірілген мысалдардың қайсысында сандар заңдылығы бар екенін анықтауды ұсыныңыз.
Оқушыларға күнделікті өмірден сан тізбегіне байланысты өз мысалдарын келтіруді сұраңыз.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Проблемалық оқыту" қағидасы қолданылады, ол - оқушыларға Ж
Оқушылар жұбына флипчарт беріп, сандар тізбектеріне мысал жазуды және қалған оқушыларғатүсіндіруді ұсыныңыз.
Қалыптастырушы өзара бағалау өткізіп, өздеріне ұнаған (есте қаларлық, қызықты, стандартты емес) тізбекке жұлдызша немесе смайлик жапсыруды ұсыныңыз. 2661285115506500
жаңа білімді өз бетімен қалыптастыру дағдыларын жетілдіруге және оны терең түсінуге мүмкіндік береді. 5.2.3.2
натуралсандар тізбегінің жеткіліксіз элементтерін табу; Оқушыларғаберілгенсандартізбектерініңжетіспейтін элементтерін толықтыру қажет болатын ресурс ұсыныңыз. Ө http://nsportal.ru/shkola/ vneklassnaya- rabota/library/2012/11/2 4/kruzhkovoe-zanyatie-s- motivirovannymi-detmi- po5.2.3.3
натуралсандар тізбегінің заңдылықтарын құрастыружәне тізбектерді жазу; Оқушыларға есеп шығаруды ұсыныңыз. Мысалы:
Көлдің бір жағасынан екінші жағасына немесе аралдарға су асты құбырларын жүргізу керек. Ол үшін сан тізбектерін жетіспейтін элементтермен толықтыру керек.
Оқушыларға тапсырма ұсыныңыз. Мысалы:
Сан тізбектерін құрастырып, олардың кейбір элементтерін жазбай қалдыра отырып құрастырылған әр тізбекті үлестірмелерге жазыңыз.
Үлестірмелерді сабақта жинап алыңыз, оларды қорапқа салып араластырыңыз. Оқушыларға бірнеше үлестірмені алып және тізбектің жетіспейтін элементтерін толықтырып жазуды ұсыныңыз.
Бағалауды жұпта орындатыңыз. Ө Ж
Т Ү
Оқушыларға «Формула. Формула арқылы
есептеу. Мәтінді есептерді шығару. Натурал сандардан тұратын сандар тізбегі» тақырыбына 5.5.1.1, 5.5.1.8,
5.5.1.9, 5.2.3.1, 5.2.3.2, 5.2.3.3 оқу
мақсаттарының ішіндегі 2 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларынқалыптастыруға бағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттеріндамытуүшін шығармашылықсипаттағы тапсырмаларды беруге болады. 6891655261937500
2673985-494665000Шартты белгілеулер:
Ұ = ұжымдық (сыныппен) жұмыс;
Т = топтық жұмыс;
Ө = өздік жұмыс;
Ж = жұптық жұмыс;
5899151155065006891655261937500М = мұғалімнің көрсетуімен;
Ү = үй тапсырмасы.
Математика. Негізгі орта білім беру. 5-сынып
5.1В бөлім: Натурал сандардың бөлінгіштігі
Ұсынылатын сағат саны: 16
Осыған дейін меңгерілген білім
Арифметикалық амалдардың компоненттерін білу: натурал сандарды бөлу және көбейту, жұп және тақ сандардың анықтамалары.
Мәнмәтін
Берілген бөлімде алған білімдері алдағы уақытта рационал сандарды оқып үйренуге мүмкіндік туғызады.
Бөлім бойынша оқу мақсаты Оқытудың тілдік мақсаты Бөлім бойынша лексика және терминология Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер
Оқушылар:
санның бөлгіштерінің, санның еселіктерінің, жай санның, құрама санның, өзара жай сандардың, ең кіші ортақ еселіктің, ең үлкен ортақ бөлгіштің, санның дәрежесі анықтамаларын біледі;
- 2, 3, 5, 9, 10 сандарына бөлінгіштік белгілерін біледі;
құрама санды жай көбейткіштерге жіктеуді орындайды;
бірнеше сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші мен ең кіші ортақ еселігін табады. Оқушылар:
сандардың бөлгіштері мен еселіктерінің, жай және құрама санның, өзара жай сандардың, сандардың ЕКОЕ мен ЕҮОБ-нің анықтамаларын тұжырымдайды;
бөлінгіштік белгілерін тұжырымдайды;
бөлінгіштік белгілерін қолданып, құрама санды жай көбейткіштерге жіктеу алгоритмін талдайды;
ең үлкен ортақ бөлгіш пен ең кіші ортақ еселікті табу алгоритмін талдайды. санның бөлгіші;
санның еселігі;
жай сандар;
құрама сандар;
өзара жай сандар;
бірнеше санның ортақ бөлгіші;
бірнеше санның ортақ еселігі;
ең кіші ортақ еселік; (ЕКОЕ)
ең үлкен ортақ бөлгіш; (ЕҮОБ)
жай көбейткіштерге жіктеу;
бөлінгіштік белгілері;
натурал санның цифрларының қосындысы. натурал ... санының бөлгіші ... ;
натурал ... санының еселіктері ... сандары болады;
... болғандықтан, натурал ... саны жай сан болады
... болғандықтан, натурал ... саны құрама сан болады;
кез келген натурал санның шексіз көп еселіктері болады;
кез келген құрама санды бір санынан басқа екі көбейткішке жіктеуге болады;
егер сан ... цифрымен аяқталса, онда ол ... бөлінеді;
егер натурал санның цифрларының қосындысы ... бөлінсе, онда сан
...бөлінеді;
кез келген натурал санды жай көбейткіштерге жіктеуге болады;
өзара жай сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші ... тең;
өзара жай сандардың ең кіші ортақ еселігі ... тең;
кез келген натурал санның шексіз көп еселігі болады;
кез келген құрама санды бірден басқа екі көбейткішке жіктеуге болады;
егер сан ...цифрына аяқталса, онда ол ... бөлінеді;
кез келген құрама санды ... жіктеуге болады;
өзара жай сандардың ең кіші ортақ еселігі ... тең;
өзара жай сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші ... тең.
Қысқаша шолу
Бөлімді оқу барысында оқушылар натурал санның бөлгіштері мен еселіктерінің анықтамасымен танысады, арифметиканың негізгі теоремасын біледі, бірнеше санның ЕҮОБ мен ЕКОЕ табуға дағдыланады.
Тақырыбы Оқу мақсаттары Ұсынылатын оқыту іс-әрекеттері Мұғалімге арналған ескертпелер Оқу ресурстары
Натурал сандардың бөлгіштері мен еселіктері 5.1.1.5
натурал санның бөлгішімен еселігі анықтамаларын білу; Оқушыларға сызбаны қарастырып, сұрақтарға жауап беруді ұсыныңыз.
Мысалы:
12 санынан төмен орналасқан сандар туралы не айтуға болады?
12 санынан жоғары орналасқан сандар туралы не айтуға болады?
Олардың қандай ерекшеліктері бар?
Сандардың қайсысы бөлгіш, қайсысы бөлінгіш болатынын талқылаңыз. Оқушыларға «натурал санның бөлгіші»,
«натурал санның еселігі» түсініктеріне қорытынды жасатыңыз. Оқушыларға әр анықтаманы тұжырымдауды ұсыныңыз. Дәптерлеріне 20 саны үшін схеманы толтыруды ұсыныңыз. Ұ
Натурал санның бөлгіштерінің саны шектеулі, ал еселіктері шексіз көп болатынына оқушылардың назарын аударыңыз. Сол сияқты берілген санның барлық бөлгіштері осы санның өзінен аспайтынын ескерту керек. [1]
[2]
5.1.2.8
натурал сандардың бөлгіштерін табу; Оқушыларды жұптастырыңыз және әр жұпқа натурал сандар жазылған бірдей үлестірме жинағын таратыңыз. Осы сандарды бөлгіштерінің саны бойынша топтастыруды ұсыныңыз. Есептің шешімін сыныпта тексеріңіз. Ж [1], 38-40 беттер http://festival.1septe mber.ru/articles/5997 48
26739851059180006891655261937500
5.1.2.9
натурал сандардың еселіктерін табу; Оқушыларға практикалық есептер шығаруды ұсыныңыз. Мысалы:
Анасы Талғатқа алма сатып алуға 850 тг берді. Төрт килограмм алма сатып алу үшін ол ең көп дегенде қанша ақша жұмсайды?
Қалалық автобус жүргізушісі жұмысқа таңғы сағат 7-де кіріседі. Түскі тамақтану үзілісі сағат 12-де басталады. Бір рейстің ұзақтығы 48 минут. Түскі үзіліске дейін жүргізіші неше рейс жасайды?
Оқушыларға натурал санның еселігін табуға есептер құрастыруды ұсыныңыз.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Креативтілік" қағидасы қолданылады; сонымен бірге оқушылар стандартты емес амалдарқолданып, креативті шешімдерін көрсетеді. Ө
Ү
Оқушыларға «Натурал сандардың бөлгіштері мен еселіктері» тақырыбына 5.1.1.5, 5.1.2.8,
5.1.2.9 оқу мақсаттарының ішіндегі 2 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы өздік жұмыс ретінде беру ұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды беруге болады. [1], 38-40 беттер http://nsportal.ru/shk ola/algebra/library/20 14/01/16/pourochnye-plany-po- matematike-2- chetvertЖай және құрама сандар 5.1.1.6
жай және құрама сандардың анықтамаларын білу; Оқушыларға кестені толтырып, сұрақтарға жауап беруді ұсыныңыз.
Мысалы:
1 санының басқа сандардан айырмашылығы қандай?
Бөлгіштерінің санына қарай қалған сандарды қандай екі топқа бөлуге болады?
Алынған топтардағы сандарды тағы бірнеше сандармен толықтыруды ұсыныңыз.
Оқушылардан жай сан мен құрама санның анықтамаларын тұжырымдауды сұраңыз. Ө
1 саны жай сан да, құрама сан да болмайтынына назар аудартыңыз.
Ү
Оқушыларға «Жай және құрама сандар» тақырыбының 5.1.1.6 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 15 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды беруге болады. [1], 67-69 беттер
[2], 68-71 беттер
[7]
http://festival.1septe mber.ru/articles/6106 58/26739851155065006891655261937500
Бөлінгіштіктің негізгі қасиеттері 5.1.2.10
көбейтіндінің берілген натурал санға бөлінгіштігін талдау; Тапсырма беріңіз. Мысалы:
Үлестірмеде (немесе кестеде) натурал сандардың бірнеше көбейтіндісін қарастырыңыз және тексерініз:
Көбейтінді берілген санға бөліне ме?
Көбейткіштер берілген санға бөліне ме? Көбейтіндінің берілген санға бөлінгіштігі туралы қорытынды жасауға оқушыларды жетелеңіз. Ж
Көбейтінділер жазылған үлестірмелер (кестелер) дайындауда келесі жағдайларды қарастырыңыз:
Көбейткіштердің ең болмағанда біреуі берілген санға еселік болады;
Барлық көбейткіштер берілген санға еселік болады;
көбейткіштердің ешқайсысы берілген санға еселік емес. http://festival.1septe mber.ru/articles/5997 48/[1], 42-45 беттер
5.1.2.11
қосындының және айырымның берілген натурал санға бөлінгіштігін талдау; Қосындының және айырманың натурал санға бөлінгіштігін анықтау үшін оқулықпен және басқа да дереккөздерімен жұмыс ұйымдастырыңыз. Қосынды мен айырманың еселік болатынын дәлелдеу үшін қосу мен азайтуға қатысты көбейтудің үлестірімділік қасиеті қалай қолданылуы мүмкін екенін оқушыларды өздігінен түсінуге бағыттаңыз.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Күрделілендіру" қағидасы қолданылады, себебі шығарылатын есептердің күрделілік деңгейін жоғарылату оқушылардың біліктілігінің өсуіне әкеледі. Ө
Берілген санға еселік санды әрқайсысы берілген санға қалдықсыз бөлінетін қосылғыштардың қосындысы түрінде көрсету үнемі мүмкін бола бермейтініне оқушылардың назарын аударыңыз. Ү
Оқушыларға «Бөлінгіштіктің негізгі қасиеттері» тақырыбына 5.1.2.10, 5.1.2.11 оқу мақсаттарының ішіндегі 1 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды беруге болады. [1], 42-45 беттер
http://festival.1septe mber.ru/articles/5997 48/26739851155065006891655261937500
2, 3, 5, 9, 10 5.1.2.5 Оқушыларды топтарға бөліп, әртүрлі натурал сандар жазылған үлестірме таратыңыз. Үлестірмелердегі сандардан тек қана 2–ге, тек қана 5-ке, тек қана 10-ға немесе олардың көбейтінділеріне бөлінетін сандарды таңдап алып, кестеге жазуды ұсыныңыз.
Мысалы:
2-ге бөлінетін5-ке бөлінетін10-ға бөлінетін сандарсандарсандар
Төмендегі сұрақтарға жауап беруді ұсыныңыз.
Осы сандардың жазылуында қандай заңдылықты байқадыңыз?
Бірінші бағанға қандай сандар жазылды?
Екінші бағанға қандай сандар жазылды?
Үшінші бағанға қандай сандар жазылды?
Бөлінгіштік белгілерін тұжырымдаңыздар. Әртүрлі екі санға еселік болатын сан олардың көбейтіндісіне де еселік бола ма? деген сұрақ қойыңыз. Мысалдар келтіріңіздер.
Қорытынды жасатыңыз. Цифрлардан:
2-ге де, 5-ке де еселік,
2-ге еселік, бірақ 5-ке еселік емес,
5-ке еселік, бірақ 2-ге еселік емес.
мүмкін болатын барлық екітаңбалы сандарды құрастыруды ұсыныңыз (жазылуында цифрлар қайталанбайды).
Саралап оқытуқұрамы әлсіз топтардағы және жоғары деңгейдегі тапсырмаларды орындауда қиналатын топтардағы оқушыларға көмек көрсету жолымен жүзеге асырылады. Т сандарына натурал Тапсырмаларыбарүлестірмелерді http://school-бөлінгіштік сандардың 2-ге, дайындағанда көптаңбалы натурал сандарды assistant.ru/?predmetбелгілері 5-ке, 10-ға қолданыңыздар. =matematika&themeбөлінгіштік =priznaki_delimosti_белгілерін na_10_5_2қолдану; http://festival.1september.ru/articles/632122/[1], 78 – 81беттер
[2], 57 – 60 беттер
5.1.2.6 Оқушыларды жұптастырып, оларға кейбірі 3-ке, 9-ға Ж натурал бөлінетін, ал кейбірі 3-ке де, 9-ға да бөлінбейтін бірнеше 3-ке және 9-ға бөлінгіштік белгілерінің 2-ге, 5- http://www.helpingwiсандардың 3-ке көптаңбалы сандар жазылған үлестірмелер ұсыныңыз ке бөлінгіштік белгілерінен айырмашылығы бар thmath.com/by_subjeжәне 9-ға (үлестірмелер орнына осы сандар мен олардың екеніне, яғни 3-ке және9-ға бөлінгіштік ct/division/div_divisiбөлінгіштік цифрларының қосындыларынан тұратын кесте құруға белгілерінесанныңжазылуындағысоңғы bility_rules.htmбелгілерін болады). цифрдың ешқандай әсері жоқ екеніне назар қолдану; Мысалы: аудартыңыз. http://math-Сан Цифрлар қосындысы 3-ке бөлінгіштік? (иә, жоқ) 9-ға бөлінгіштік? (иә, жоқ) prosto.ru/?page=page
s/delimost/delimost2.
315 3+1+5= 9 Иә Иә php
19 1+9= 10 Жоқ Жоқ [1], 78-81беттер
15 1+5= 6 Иә Жоқ [2], 61-65 беттер
267398511550650068916552619375002862580150114000
Оқушыларға бөлуді орындамай-ақ, санның 3-ке немесе 9-ға бөлінетінін немесе бөлінбейтінін қалай анықтауға болатыны туралы қорытынды жасатыңыз.
«Қателеспе» ойынын ойнатыңыз.Үш оқушы кезектесіп, 3- ке бөлінетін сандарды өсу ретімен атайды. Ойынды кез келген саннан бастауға болады. Қателескен оқушы ойыннан шығады. (Ойынға қатысатын оқушылар саны шектелмейді). Жұмбақты шешуді ұсыныңыз:
Мысалы:
а) 1 цифрымен басталатын үштаңбалы сан 9-ға және 5-ке бөлінеді, бірақ 2-ге бөлінбейді.
b) Бірінші цифры 7 болатын сан 9-ға, 5-ке және 2- ге де бөлінеді.
Зерттеу есебін ұсыныңыз.
Мысалы: 2 438 195 760 саны 2-ден 18-ге дейінгі сандардың әрқайсысына бөлінетінін дәлелдеңіз.
Шығармашылық тапсырма ретінде бөлінгіштік белгілерін тақпақ түрінде құрастыруды ұсыныңыз. Ө Ү
Оқушыларға «2, 3, 5, 9, 10 сандарына бөлінгіштік белгілері» тақырыбына 5.1.2.5,
5.1.2.6 оқу мақсаттарының ішіндегі 1 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды беруге болады. 26739851155065006891655261937500
Дәреже 5.1.1.3
натурал сан дәрежесінің анықтамасын білу; Оқушыларға күрделі мәселе туғызатын есеп ұсыныңыз. Мысалы:
Тақтаға бірнеше бірдей қосылғыштардың қосындысын жазыңыз.
5+5+5+5+5+5+5+5=
Қосындыны көбейтумен алмастыруды тапсырыңыз.
Бірдей екі көбейткіштің, бірдей үш көбейткіштің, бірдей он көбейткіштің көбейтіндісін жазыңыз.
Мысалы: 5*5=
8*8*8=
7*7*7*7*7*7*7*7*7*7=
Берілген көбейтіндіні тиімді тәсілмен қалай жазуға болатынын сұраңыз. Бірдей қосылғыштар мен бірдей көбейткіштердің жазылуына салыстырмалы талдау жүргізіңіз.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Проблемалық оқыту" қағидасы қолданылады, ол - оқушыларға жаңа білімді өз бетімен қалыптастыру дағдыларын жетілдіруге және оны терең түсінуге мүмкіндік береді.
Оқушыларға дәреже, оның негізі, көрсеткіші ұғымдары түсінігіне қорытынды жасатыңыз.
«Дәреженің көрсеткішін ата» ойынын ойнатуға болады. Жүргізуші санның дәрежесін атап, допты оқушылардың біріне лақтырады. Оқушы дәреженің көрсеткішін айтып, допты жүргізушіге кері лақтырады және т.с.с.
Содан соң тапсырманы «Дәреженің негізін ата» ойынына алмастыруға болады.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Креативтілік" қағидасы қолданылады; сонымен бірге оқушылар өздерінің шығармашылық мүмкіндіктерін көрсете алады. Ұ
Оқушылармен жұмыс барысында натурал көрсеткішті дәреженің мәнін табуға емес, жазылу формасына баса назар аударыңыз. [3], 11-15 беттер
5.1.1.4
натурал санды ондық жазылу түрінде көрсету; Оқушылардың жұппен жұмысын ұйымдастырыңыз. Оқушылардың әрқайсысы параққа көптаңбалы сан жазып, жұбына ұсынады. Тапсырманы алған оқушы натурал санды ондық түрде жазу керек. Тапсырманы орындап болғаннан кейін, парағын тексеруге қайтарады. Ж
Назар аударыңыз: «Натурал а санының ондық түрде жазылуы деп
𝑎 = 𝑎𝑛 ∙ 10𝑛 + 𝑎𝑛−1 ∙ 10𝑛−1 + ⋯ + 𝑎0 түріндегі қосынды аталады, мұндағы
𝑎𝑛, 𝑎𝑛−1, … , 𝑎0 сандары 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мәндерін қабылдайды . [6]
http://www.promethe anplanet.ru/server.ph p?show=ConResourc e.2596517602201155065006891655261937500
5.1.2.4
бірдей сандардың көбейтіндісін дәреже түрінде жазу; Математикалық сөйлеу тілін жетілдіру және терминдерді меңгеру үшін оқушылармен жүргізілетін жұмысты келесі түрде ұйымдастыруға болады.
Бір оқушы бірдей көбейткіштерді көбейтуге мысал келтіреді, мысалы: «Көбейткіштері бірдей 9-ға тең жеті санның көбейтіндісін жазамын ». Екінші оқушы «бұл 9 санының жеті дәрежесіне тең » деп жалғастырады және көбейтіндіге қатысты өз нұсқасын ұсынады. Жұмыс бірінші оқушы соңғы оқушының мысалын аяқтағанға дейін жүргізіледі. Ұ
Оқушыларға құрылған ресурстан «тізбекпен » орындалатын жұмыс ұсыныңыз.
Ү
Оқушыларға «Дәреже» тақырыбына 5.1.1.3, 5.1.1.4, 5.1.2.4 оқу мақсаттарының ішіндегі 2 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды беруге болады. [3], 11-15 беттер http://matematik.3dn. ru/publ/10-1-0-48Құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу 5.1.2.7
құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу; Тақтаға құрама сан жазыңыз. Оқушыларға оны екі санның көбейтіндісі түрінде жазуды ұсыныңыз. Көбейткіштердің жай немесе құрама сан болатынын талқылаңыздар. Егер көбейткіштер құрама сандар болса, оны көбейткіштерге жіктеп, жай сандардың көбейтіндісі түрінде жазылғанға дейін жалғастыруды сұраңыз. Көбейтіндідегі барлық көбейткіштерді өсу ретімен жазыңыз. М
Санның дәрежесінің анықтамасын қолданып, жіктеуді қарастырыңыз.
Көбейткіштерге жіктеу көрнекі болуы үшін схеманы қолданыңыз.
Сонымен қатар, оқушылардың назарын құрама санды жай көбейткіштерге баған түрінде жіктеу тәсіліне аударыңыз. http://www.fxyz.ru/http://ustaz.kz/sait- bolimderi/file/4599- alkyenova-gylnar- kyrama-sandardy26739851155065006891655261937500
756
378
189
63
21
7
1 2
2
3
3
3
7 Ү
Оқушыларға «Құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу» тақырыбының 5.1.2..7 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 15 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады.
Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды беруге болады. Ең үлкен ортақ бөлгіш. Өзара жай сандар. Ең кіші ортақ еселік 5.1.1.7
ортақ бөлгіш, ортақ еселік, ең үлкен ортақ бөлгіш (ЕҮОБ) және ең кіші ортақ еселік (ЕКОЕ)
ұғымдарының анықтамаларын білу; 5, 12, 15, 18 сандарының барлық бөлгіштерін табуды ұсыныңыз.
Сұрақтар арқылы ортақ бөлгіш, ең кіші ортақ бөлгіш, ең үлкен ортақ бөлгіш ұғымдарын түсінуге жетелеңіз. Санның барлық бөлгіштерін табу арқылы ЕҮОБ-ті анықтау тиімділігін талқылаңыз. ЕҮОБ табу алгоритмін талдаңыз. Оқушылардың ЕҮОБ-ті табу алгоритмін түсінгеніне көз жеткізіңіз. Осындай жұмысты сандардың ортақ еселігі, ЕКОЕ және оны табу алгоритмін түсіну үшін жүргізіңіз.
Оқушылардың ортақ бөлгіш немесе бөлінгіш ұғымдарын тереңірек түсінулері үшін Эйлер-Венн диаграммасын қолданыңыз. Ұ
Оқушылар назарын ортақ бөлгіштің ең үлкен, сол сияқты ең кіші (1- кез келген санның ең кіші ортақ бөлгіші) бола алатынына, ал екі санның ең үлкен ортақ еселігін табу мүмкін емес екеніне аударыңыз. [1]
[2]
[7]
№654, 661, 676, 688-
696 тапсырмалар. http://festival.1septe mber.ru/articles/6325 85/5.1.2.12
екі және одан артық сандардың ЕҮОБ-ін және ЕКОЕ-ін табу; ЕҮОБ және ЕКОЕ - ті табу дағдыларын жаттықтыру үшін, оқушыларды топтарға біріктіріңіз. Интернет ресурстарды қолдануды ұсыныңыз. ЕҮОБ пен ЕКОЕ-ті табуда алгоритмді қатаң түрде басшылыққа алу қажеттілігін ескертіңіз.
Саралап оқыту математикалық дайындықтың әртүрлі деңгейін талап ететін, сонымен қатар оқушылардың жас ерекшеліктерін және ойлау жылдамдықтарын ескеретін тапсырмалар түрінде көрінеді. Т
Жұмыс барысында интернетке қосылған компьютер, ноутбук, планшет, ұялы телефон пайдалануға болады. http://www.mathsolut ion.ru/math-task/nod- nokhttp://ru.math.wikia.c om/
1760220631190006891655261937500
5.1.1.8
өзара жай сандардың анықтамасын білу; Оқушыларға ЕҮОБ (2,7), ЕҮОБ (9,13), ЕҮОБ (25,49)
табуды ұсыныңыз.
«Өзара жай сандар» ұғымын түсінуге бағыттаңыз . Өзара жай сандарға мысалдар келтіруді сұраңыз. Ұ
Өзара жай сандарды жай көбейткіштерге жіктеу арқылы анықтауға болатынына, яғни «Егер сандардың жіктелуінде бірдей көбейткіштер болмаса, онда олар өзара сандар болатынына» оқушылардың назарын аударыңыз. [1]
[2]
http://festival.1septe mber.ru/articles/6155 37/5.5.1.2
мәтінді есептерді шығаруда ЕҮОБ және ЕКОЕ қолдану; Оқушыларды топтарға біріктіріңіз.
Әр топқа есептер тізімін, А3 парағын және маркерлер таратыңыз. Оқушыларға есептерді шығаруға және жазуға уақыт беріңіз. Есепті шығаруға берілген уақыт аяқталған соң, тексеру үшін өздерінің шешімдерімен алмасуды ұсыныңыз. Альтернативті шешім немесе қате табылса, сәйкесінше түсініктеме жасатыңыз. Нәтижесін талдаңыздар.
Берілген тақырып бойынша математикалық терминдерді қайталағанда командалық «Теннис» ойынын ойнатуға болады. Екі топ құрылады (одан да көп құруға болады). А тобы бірінші терминді атайды. В тобы 5-7 секунд ішінде
«соққыны қайтарып», терминнің анықтамасын берулері керек. Жауап дұрыс болған жағдайда, В тобы тақырып бойынша келесі тапсырманы береді. Ойын топтардың бірі терминді еске түсіре алмай немесе терминді анықтай алмағанға дейін жалғасады.
Оқушыларға бірнеше санның ЕКОЕ немесе ЕҮОБ табу арқылы шығатын есептер құрастыруды ұсыныңыз.
Саралап оқытуқұрамы әлсіз топтардағы және жоғары деңгейдегі тапсырмаларды орындауда қиналатын топтардағы оқушыларға көмек көрсету жолымен жүзеге асырылады. Т Т Ө
Ү
Оқушыларға «Ең үлкен ортақ бөлгіш. Өзара жай сандар. Ең кіші ортақ еселік» тақырыбына 5.1.1.7, 5.1.2.12, 5.1.1.8, 5.5.1.2 оқу
мақсаттарының ішіндегі 2 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды беруге болады. http://do.gendocs.ru/d ocs/index- 198828.htmlhttp://nsportal.ru/ap/li brary/nauchno- tekhnicheskoe- tvorchestvo/2013/07/ 13/zadachi-na-nod-i- nok-chisel5899151155065006891655261937500
Математика. Негізгі орта білім беру. 5-сынып
5.1С бөлім: Жай бөлшектер
Ұсынылатын сағат саны: 12
Осыған дейін меңгерілген білім
Натурал сан ұғымын білу және натурал сандарға қолданылатын арифметикалық амалдарды орындай алу.
Мәнмәтін
Бөлімде алған білімдері «Қатынас және пропорция» бөлімін меңгеруге негіз болады.
Бөлім бойынша оқу мақсаты Оқытудың тілдік мақсаты Бөлімбойыншалексикажәне терминология Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер
Оқушылар:
жай бөлшектің анықтамасын,оның алымы және бөлімі ұғымдарын біледі;
аралас санның анықтамасын біледі;
бөлшектің негізгі қасиетін біледі;
жай бөлшектің жазылуында алымы мен бөлімі нені білдіретінін түсінеді;
дұрыс және бұрыс бөлшектерді анықтайды;
бұрыс бөлшектерді аралас сан түріне және керісінше келтіреді;
бөлшектерді ортақ бөлімге келтіре алады;
бөлшектерді қысқартады;
жай бөлшекті координаталық сәуледе кескіндейді. Оқушылар:
бұрыс бөлшектерді аралас сан түрінде және керісінше жазуды түсіндіре алады;
жай бөлшекті алымын және бөлімін нұсқай отырып оқи алады;
бөлшектің негізгі қасиетін бөлшектерді қысқартуда және ортақ бөлімге келтіруде қолданады;
координаталық сәуледе жай бөлшекті кескіндеу алгоритмін түсіндіреді. үлес;
жай бөлшек;
бөлшектің алымы мен бөлімі;
жартысы, ширегі, сегізден бірі (т.с.с)
дұрыс және бұрыс бөлшектер;
бөлшектерді қысқарту;
аралас сандар;
аралас санның бүтін және бөлшек бөліктері;
бөлшектің негізгі қасиеті;
қысқартылмайтын бөлшек;
ортақ бөлім;
толықтауыш көбейткіш;
бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру. бүтін және бөлшек бөліктен тұратын сан ... деп аталады;
жай бөлшектің бөлімі..., ал алымы... білдіреді;
бөлшектің негізгі қасиетін қолданып, ... берілген бөлшектің ... ауыстыруға болады;
... болғандықтан, ... бөлшегі дұрыс (бұрыс) болып табылады;
бұрыс бөлшекті аралас сан түрінде көрсету үшін... керек;
аралас санды бұрыс бөлшек түрінде көрсету үшін... керек;
натурал санды бұрыс бөлшек түрінде көрсету үшін, ... керек;
натурал санды аралас сан түрінде көрсету үшін ... керек;
бөлшектерді ең кіші ортақ бөлімге келтіру үшін ... керек.
Қысқаша шолу
Оқушылар жай бөлшек ұғымын оқып-үйренеді, жай бөлшектің негізгі қасиетін меңгереді, координаталық сәуледе жай бөлшектерді кескіндейді, дұрыс және бұрыс бөлшектерді анықтайды, бұрыс бөлшекті аралас сан түрінде көрсетеді.
5899151155065003913505682879000
Тақырыбы Оқу мақсаттары Ұсынылатын оқыту іс-әрекеттері Мұғалімгеарналған ескертпелер Оқу ресурстары
Жай бөлшек. Жай бөлшектерді оқу және жазу 5.1.1.9
жай бөлшек ұғымын меңгеру; Оқушыларға 2x2 өлшемдегі шаршы салуды ұсыныңыз және оны тең төрт бөлікке қалай бөлуге болатынын көрсетіңіз. Шаршының бір бөлігін боятыңыз. Шаршының қандай бөлігі боялғанын және қандай бөлігі боялмағанын анықтауды ұсыныңыз. Осыған ұқсас жұмысты 3x4 өлшемді тіктөртбұрышпен жүргізіңіз. Оны торкөздерге бөліп, қандай да бір бөлігін боятыңыз ( «Paint» бағдарламасын қолдануға болады).
Оқушыларды жай бөлшек ұғымдарын түсінуге жетелеңіз.
«ЖИГСО» әдісін қолдануға болады.
Әрқайсысында 4 оқушы болатын бірнеше топ құрыңыз. Әр топ мүшесіне өз түсі беріледі: қызыл, жасыл, көк, сары. Түстер санына байланысты 4 эксперттік топ құрылады. Әр эксперттік топ жеке тапсырма алады.
а) Қызылдар- «бүтін бөлік» ұғымын оқып үйренеді.
Мысалы:
Кесіндіні, шаршыны, дөңгелекті, тортты бір бүтін деп санауға болады. Ұ
Жай бөлшек ұғымын көрсету үшінпрезентацияларды қолданыңыз. [1]
[2]
http://festival.1septe mber.ru/articles/616 869/ б) Жасылдар- «жарты» ұғымын оқып үйренеді. Мысалы:
Бүтіннің екіден бір бөлігін жарты деп атайды.,
Жарты
в) Көктер-«ширек» ұғымын игереді. Төрттен бір бөлік ширек деп аталады.
Ширек
г) Сарылар- «үштен бір» ұғымын игереді. Үштен бір бөлікті үштен бір деп атайды.
Үштен бір
Эксперт тобының әрбір мүшесі өз тобына оралалып, мұғалімнен алған тапсырмаларды орындайды.
Мысалы:
Ақ майшам барлық майшамның қандай бөлігін құрайды?
және т.с.с.
Соңында әр топ өз тапсырмасының таныстырылымын көрсетеді.
Бекітуде дәптерлерінде немесе «Microsoft Office Word» қосымша құжатында кестені толтыруды ұсыныңыз. Бөлінгіш Бөлгіш Бөлінді Алымы Бөлімі Бөлшек 12 23 12:23 12 23 12
23 42 9 5.5.2.1
жай Оқушылар жұбына екі ойын сүйегінің көмегімен бөлшектің алымы мен бөлімін құрып, содан соң оларды жазып, оқуды сұраңыз. Ж [1]
[2]
25742901155065006891655261937500
бөлшектерді оқу және жазу; Бөлшектерді ести отырып, жазу дағдысын дамыту үшін «Математикалық диктант» қолдануға болады. Мұғалім бөлшекті атайды, ал оқушылар оны жазады.
Мұғалім атаған бөлшекті оқушылар орындарында отырып көрсету үшін, цифрлар жазылған үлестірмелерді пайдалануға болады.
Сандарды оқу дағдысын дамыту үшін оқушыларға бос үлестірмелер беріп, оған әрқайсысы өз бөлшегін жазсын. Үлестірмелерді кезекпен көтеру арқылы оқушылар басқа оқушыларға өзі құрастырған бөлшектерді оқуға мүмкіндік береді. Ү
Оқушыларға «Жай бөлшек. Жай бөлшектерді оқу және жазу» тақырыбына 5.1.1.9, 5.5.2.1 оқу мақсатарының ішіндегі 1 оқу мақсатына 1 сабақтың ішінде 15минуттан артық уақытты алмайтын жеке үй тапсырмасын Өберуұсынылады. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылықсипаттағы тапсырмаларды беруге болады. Жай бөлшектің негізгі қасиеті 5.1.2.14
жай бөлшектерді қысқартуда бөлшектің негізгіқасиетін қолдану; Оқушыларға өлшемдері бірдей 3x4 торкөз болатын үш тіктөртбұрыш салуды және олардың бірін тең екі бөлікке бөліп, біреуін бояуды тапсырыңыз. Тіктөртбұрыштың боялған бөлігін бөлшек түрінде жазуды сұраңыз. Екінші тіктөртбұрышты бірдей алты бөлікке бөліп, олардың үшеуін бояп, тіктөртбұрыштың боялған бөлігін бөлшек түрінде жазуды сұраңыз. Үшінші тіктөртбұрышты тең 12 бөлікке бөліп, оның 6-уын бояп, тіктөртбұрыштың боялған бөлігін бөлшек түрінде жазуды ұсыныңыз. Боялған бөліктер туралы қорытынды жасаңыздар.
Оқушыларды бөлшектің негізгі қасиетін түсінуге бағыттаңыз. Заңдылықты анықтауды сұраңыз. Оқушылар бөлшектің алымы мен бөлімінің бірдей санға есе артатыны (кемитіні) туралы қорытынды жасау керек. Оны ереже түрінде тұжырымдауды сұраңыз.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Проблемалық оқыту" қағидасы қолданылады, ол - оқушыларға жаңа білімді өз бетімен қалыптастыру дағдыларын жетілдіруге және оны терең түсінуге мүмкіндік береді. Ұ
Ұқсас жұмыстарды орындау үшін шаршы, теңқабырғалы үшбұрыш, дөңгелек сияқты басқа да геометриялық фигураларды қолдануға болады. [1]
[2]
http://www.cleverst udents.ru/numbers/ basic_property_of_f raction.html5.1.2.15
жайбөлшекті
жаңабөлімге келтіру; Бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру алгоритмін тұжырымдаңыз.
Оқушылармен бірге бөлшектіжаңа бөлімге келтірудің әртүрлі жағдайларын қарастырыңыз.
Мысалы:
Бір бөлшектің бөлімі екінші бөлшек бөлімінің бөлгіші болады;
Бөлімдері өзара жай сандар болады;
Бөлімдерінің ортақ бөлгіштері бар.
Оқушыларды жұптастырып, тапсырманың бірнеше түрін беріңіз. Мысалы: Т Ж
Ресурс дайындау үшін келесі түрдегіүлестірмелерді қолданыңыз:
Бос торларды қажетті сандармен толтырыңыз. [1]
[2]
http://www.mathem atics- repetition.com/5- klass- mathematics/5-4-5- primer-na-267398511550650068916552619375002948940413321500
1. Берілген бөлшекті жаңа бөлімдерге келтіру; 1 бөлшегін 4, 6, 28, 74 бөлімге
2
келтіріңіз.
және
т.б.
Бөлшектерді ортақ бөлімге келтіріңіз.
А)
1 және 2 ; Б) 1 және 5 ; В) 5 және
232612 1
Ү
Оқушыларға «Жай бөлшектің негізгі қасиеті» тақырыбына 5.1.2.14,5.1.2.15оқу
мақсаттарының ішіндегі 1 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларғасаралыүй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылықсипаттағы тапсырмаларды беруге болады. privedenie-2. Екі бөлшекті ортақ бөлімге келтіру; obknovennh-3. Бірнеше бөлшекті ортақ бөлімге келтіру. drobey-k-naimenyshemu-Саралапоқытуқұрамыәлсізжұптардағыжәнежоғарыдеңгейдегі obshtemu-тапсырмаларды орындауда қиналатын жұптардағы оқушыларға көмек көрсету znamenatelyu.htmlжолымен жүзеге асырылады. Дұрысжәне 5.1.1.10 Оқушылардытоптарғабіріктіріп,бөлшектержазылғанүлестірмелер Т [1]
бұрысжай дұрысжәне таратыңыз.Үлестірмелердіәртүрліекітопқабөліп,бөлшектердің Үлестірмелергеалымымен [2]
бөлшектер бұрыс классификациясынтүсіндірудісұраңыз.Тақтадағыкестебағандарына бөлімі тең бөлшектерді де жазу http://festival.1septeбөлшектерді
ажырату; бөлшектерді жазуды ұсыныңыз. Оқушыларды дұрыс және бұрыс бөлшектер
ұғымын түсінуге бағыттаңыз. Дұрыс және бұрыс бөлшектердің анықтамасын тұжырымдауды ұсыныңыз. арқылыкүрделіжағдай
тудырыңыз. mber.ru/articles/537 351/... бөлшек … бөлшек 267398597980500689165526193750072917057340600084988402067560008962390206756000907034075882500
Ұ Ү
Оқушыларға «Дұрыс және бұрыс жай бөлшектер» тақырыбының
5.1.1.10 оқу мақсатына 1 сабақтың ішінде 15 минуттан артық уақытты алмайтын жеке үй тапсырмасын Ө беру ұсынылады. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылықсипаттағы тапсырмаларды беруге болады. Бекіту үшін «Алақан соғу» ойынын ойнатыңыз.Оқушылар бұрыс бөлшек аталса, алақан соғады. Аралас сандар 5.1.1.11
аралассан анықтамасын білу; Оқушыларға 5 алманы 3 оқушыға тең бөліп беруді ұсыныңыз. Бөлу жолдарын талқылаңыз.
Мысалы:
5
Әр алманы тең 3-ке бөліп, әр оқушыға 5 үлесін беру керек, яғни ;
3
2
Әр оқушыға бір бүтін алма және басқа алманың -ін беру керек.
3
Оқушылар алынған сандар мәндерінің бірдей екенін түсінулері тиіс. Осы арқылы аралас санға, оның бүтін және бөлшек бөліктеріне анықтама беріңіз.
Келесі сабаққа Power Point, Paint немесе Word бағдарламаларында (оқушылар бөлшекті бүтіннің бөлігі түрінде көрсете алатындай) жай бөлшектер туралы хабарлама дайындап келуді ұсыныңыз.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Креативтілік" қағидасы қолданылады; сонымен бірге оқушылар өздерінің шығармашылық мүмкіндіктерін көрсете алады. Ұ [1]
[2]
http://festival.1septe mber.ru/articles/624 605/5.1.2.13
бұрыс бөлшекті аралассанға
жәнеаралас
сандыбұрыс бөлшекке Бұрыс бөлшекті аралас санға және аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыру алгоритмін көрсетіңіз.
Бөлу амалы бұрыс бөлшектің бүтін бөлігін ажырату үшін қажет екеніне назар аудартыңыз.
Оқушылардан барлық бөлшектердің бүтін бөлігін бөліп ала аламыз ба деп сұраңыз. Бөлшектің алымын бөліміне бөлгенде қалдығында не шыққанын Ұ
Ү
Оқушыларға«Аралассандар» тақырыбына 5.1.1.11, 5.1.2.13 оқу [1]
[2]
http://festival.1septe mber.ru/articles/624 605/2590800115506500
айналдыру; сұраңыз. Мысалы:
.17 = 3 (2 қалдық), яғни бұл жағдайда қалдық аралас санның бөлшек бөлігінің
5
алымы болатынын түсінуге оқушыларды бағыттаңыз. Мысалы: 1 3 - аралас сан
4
Егер біз осы аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырсақ, онда
бөлімінде қандай сан болады?
Ол неге өзгеріссіз қалды?
Алымында қандай сан болады?
Оқушылардан аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыру жолын түсіндіруін сұраңыз. мақсаттарының ішіндегі 1 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 15 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларғасаралыүй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылықсипаттағы тапсырмаларды беруге болады. Жай бөлшектер менаралас сандарды координатал ықсәуледе кескіндеу 5.5.2.3
жай бөлшектерді, аралас сандарды координаталық сәуледе кескіндеу; Оқушыларға кез келген ұзындықтағы АВ кесіндісін салып, оны тең 5 бөлікке бөлуді ұсыныңыз, сөйтіп күрделі жағдай тудырыңыз. Кесіндіні тең бөліктерге бөлгенде ыңғайлы болуы үшін, кесіндіні қажетті ұзындықта алу қеректігін (берілген жағдайда беске еселі ұзындықта) оқушылар түсіну керек.
АВ кесіндісінің бойынан С нүктесін АС кесіндісі АВ кесіндісі ұзындығының 2 бөлігі болатындай етіп белгілеу керек. Бұл жағдайда да
3
оқушылар үшін күрделі жағдай туындайды.
Оқушыларды координаталық сәуледе бөлшекті қалай белгілеу керектігін түсінігінуге бағыттаңыз.
1
Оқушылардан 2санын белгілеуді де сұраңыз. Оқушылар өз ойларын
2
білдіргеннен кейін тапсырманың орындалу дәлдігін тексеріңіз. Тапсырманы біртіндеп күрдегендіре отырып, оқушылардан басқа бөлшектерді белгілеуін
23 7
сұраңыз. Мысалы: 4, 9,.
34 8 Ж
Жеке жұмыста тапсырмалардың дұрыс орындалуын қадағалаңыз.
Өздік жұмыстың нәтижесін тексеру үшін жауап үлгісін дайындап алу тиімді.
Ү
Оқушыларға «Жай бөлшектер менаралассандарды
координаталықсәуледе кескіндеу» тақырыбының 5.5.2.3 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларғасаралыүй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылықсипаттағы тапсырмаларды беруге болады. [1]
[2]
http://www.for6cl.uz nateshe.ru/drobi-na- koordinatnom- luche/2673985115506500689165526193750026212801026795009070340378777500
Математика. Негізгі орта білім беру. 5-сынып
5.2А бөлім: Жай бөлшектерге амалдар қолдану
Ұсынылатын сағат саны: 33
Осыған дейін меңгерілген білім
Жай бөлшектер мен аралас сандар туралы түсініктері; «дұрыс бөлшек» және «бұрыс бөлшек» ұғымдарын білу; натурал сандарды көбейту және бөлу дағдылары; бөлшектерді қысқарта алу; бөлшекті ортақ бөлімге келтіру; аралас сандарды бұрыс бөлшек түрінде және керісінше жазу; натурал санды бұрыс бөлшек түрінде жазу.
Мәнмәтін
Бөлшектерге арифметикалық амалдар қолдана білу «Ондық бөлшектер», «Қатынастар және пропорциялар» бөлімдерін одан әрі оқып-үйренуге негіз болады.
Бөлім бойынша оқу мақсаты Оқытудың тілдік мақсаты Бөлім бойынша лексика және терминология Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер
Оқушылар:
жай бөлшектерді салыстырады;
бөлімдері бірдей және бөлімдері әртүрлі бөлшектерді, аралас сандарды қосу және азайту алгоритмін біледі;
жай бөлшектер мен аралас сандарды көбейту және бөлу алгоритмін біледі;
жай бөлшектермен арифметикалық амалдар орындай алады;
жай бөлшектері бар мәтінді есептерді шығара алады. Оқушылар:
бөлшектерді салыстыруды түсіндіреді;
жай бөлшектерге арифметикалық амалдар қолдану алгоритмін түсіндіре алады;
белгілі және белгісіз шамаларды сипаттай отырып, мәтінді есептердің шешімдерін түсіндіре алады. жай бөлшектерді қосу және азайту;
жай бөлшектерді көбейту және бөлу;
арифметикалық амалдар алгоритмі;
берілген санға кері сан;
өзара кері сандар;
санның бөлігін табу;
бөлігі бойынша санды табу. алымдары бірдей екі бөлшектің қайсысының ..., үлкен (кіші) болса, ... ;
алымдары әртүрлі және бөлімдері әртүрлі бөлшектерді салыстыру үшін ... керек;
екі аралас санның қайсысының ..., сол сан үлкен болады;
бөлімдері бірдей екі бөлшектің ... сол бөлшек үлкен болады;
координаталық сәуледе кіші бөлшек ..., үлкен бөлшек ... кескінделеді;
бөлімдері бірдей екі бөлшекті қосу (азайту) үшін, ... керек;
бөлімдері әртүрлі екі бөлшекті қосу (азайту) үшін, ... керек;
толықтауыш көбейткішті табу үшін, ... керек;
бірінші бөлшектің толықтауыш көбейткіші ... болады;
бөлімдері бірдей аралас сандарды қосу үшін, ... керек;
бөлімдері әртүрлі аралас сандарды қосу үшін, ... керек;
екі бөлшекті көбейту үшін, ... керек;
бөлшекті натурал санға көбейту үшін, ... керек;
аралас санды бөлшекке (аралас санға) көбейткенде ... керек;
... сандары ... болғандықтан, өзара кері сандар болады;
бір бөлшекті екінші бөлшекке бөлу үшін, ... керек;
натурал санды бөлшекке бөлу үшін, ... керек;
санның бөлігін табу үшін, ... керек;
бөлігі бойынша санды табу үшін, ... керек.
Қысқаша шолу
Оқушылар бөлшектерді қосу азайту, көбейту және бөлу ережелерін меңгереді; осы ережелерді санды өрнектердің мәнін табуда, теңдеулерді және мәтінді есептерді шешуде қолданады.
589915106680000
Тақырыбы Оқу мақсаттары Ұсынылатын оқыту іс-әрекеттері Мұғалімге арналған ескертпелер Оқу ресурстары
Жай бөлшектерд і ортақ бөлімге келтіру.
Жай бөлшектерд і және аралас сандарды салыстыру 5.1.2.16
жай бөлшектерді ортақбөлімге келтіру;жай бөлшектерді, аралас сандарды салыстыру; Оқушыларға 2 және 3 бөлшектерін координаталық сәуледе бейнелеп,
55
салыстыруды ұсыныңыз. Сандарды координаталық сәуледе салыстыру ережесіне сәйкес 2 < 3 екенін анықтайды. Оқушыларға бөлшектердің
55
алымдарын салыстыру және бөлімдері бірдей бөлшектерді салыстыру
туралы қорытынды жасауды ұсыныңыз.
56
Оқушыларға қай бөлшек үлкен (мысалы,немесе) болатынын
67
болжап және сұрақтарға жауап беруді сұраңыз. Мысалы: Ұ
Ж [1]
[2]
http://math- prosto.ru/?page=pages/ drob/drob9.php
http://www.math- aids.com/Fractions/Оны қалай анықтағанын түсіндіре ала ма?
Алдыңғы ережені берілген бөлшектерге қолдануға бола ма?
Осыбөлшектердібірдейбөлімгекелтіруге,соданкейін салыстыруға бола ма?
Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді салыстыру ережесін тұжырымдауды сұраңыз.
Оқушыларға жұптасып, бөлшектерді салыстыру тәсілдерін (соның ішінде алымдары бірдей және бөлімдері әртүрлі бөлшектерді; бүтін бөліктері әртүрлі сандарды салыстыру; және т.б. ), талдауды ұсыныңыз. Ойын ұсыныңыз.
Мысалы:
Мұғалім бөлшекті атайды, бірінші оқушы одан кем бөлшекті, екінші - одан да кіші бөлшекті, үшінші - одан да кіші бөлшекті, т.с.с атайды. Одан кішісі жоқ бөлшекті атаған оқушы жеңеді. Осындай ойында қалай жеңуге болатынын түсіндіріңіз. Ү
Оқушыларға «Жай бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру. Жай бөлшектерді және аралассандардысалыстыру» тақырыбының 5.1.2.16 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды беруге болады. Жай бөлшектерд і қосу және азайту 5.1.2.17
бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу және азайтуды орындау; Бөлімдері бірдей бөлшектермен қосу және азайту амалдарын қалай орындауға болатынын талқылаңыз. Оқушыларға жұптасып, 2х4 өлшемді тіктөртбұрыш салуды және оны бірдей сегіз бөлікке бөлуді
32
ұсыныңыз.бөлігін көк түске, албөлігін қызыл түске бояуды
88
ұсыныңыз. Төмендегідей сұрақтар қойыңыз. Мысалы:
Тіктөртбұрыштың барлығы қанша бөлігі боялған?
Орындалған әрекетті санды өрнектің көмегімен қалай жазуға болады?
Оқушыларды бөлімдері бірдей екі және бірнеше бөлшекті қосудың ережесін тұжырымдауға жетелеңіз.
Оқушыларға бөлімдері бірдей бөлшектерді қосуға бірнеше мысалдар ұсыныңыз.
Бөлімдері бірдей бөлшектерді азайтуды қалай орындау керектігін талқылаңыз.
Оқушыларға жұппен практикалық жұмыс орындауды ұсыныңыз: Мысалы:
Қағаздан ұзындығы 8 см, ені 1 cм болатын жолақ кесіп алып, оны бірдей сегіз бөлікке бөлу керек. Жолақтың 5 бөлігін кесіп алу керек.
8
Осы жолақтың көмегімен 5 − 3 азайту амалын қалай көрсетуге болады?
88
Қандай нәтиже алынады? Оқушылардан мысалдың орындалуын
талдап, бөлімдері бірдей бөлшектерді азайту ережесін қорытып шығаруды сұраңыз. Ж
Бекітуде «Geogebra» бағдарламасы қолданылуы мүмкін. Бағдарламаның мүмкіндіктері тапсырмаларды жеке жұмысқа да, сыныппен жұмысқа да қолдануға жағдай жасайды.
Бөлшектері бар өрнектердің дұрыс жазылуына назар аударыңыз.
Ж
Толық бір жолақ
8
бөлікті құрайтынына оқушылардың
8
назарын аударыңыз.
Оқу мақсатына жету үшін бөлшектерге арифметикалық амалдар орындау ғана емес, сондай-ақ, санды өрнектердің мәнін [1]
[2]
http://interneturok.ru/ru/s chool/matematika/5- klass/drobnye- chisla/slozhenie-i- vychitanie-drobey-s- odinakovymi- znamenatelyami2673985105918000
табу және теңдеулерді шешу мен есептерді шығаруда қолданылатын тапсырмалар қарастыру қажет. 5.1.2.18
бөлімдері әр түрлі бөлшектерді қосу және азайтуды орындау; Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу және азайтуды қалай орындауға болатынын талқылаңыз. Бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру қажеттілігін түсінігінуге жетелеңіз.
Оқушыларға жұптасып жұмыс істеуді ұсыныңыз. Тапсырма беріңіз. Мысалы:
Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу мен азайтуды білмейтін оқушы үшін осы амалдарды орындау нұсқаулығын дайындатыңыз.
Оқушыларға бөлшектерге амалдар қолдану алгоритмін қатаң ұстана отырып, бір-бірінің нұсқаулығын тестілеуді ұсыныңыз.
Ойын ойнатыңыз. Мысалы:
Әр қатар цифрлар жазылған үлестірмелер алады. Мұғалім есептеуге тапсырмалар ұсынады. Оқушылар дұрыс жауап шығатындай етіп үлестірмелерді тақтаға жапсырады. Тапсырманы алдымен орындаған қатар ұпай алады. Ең көп ұпай жинаған қатар жеңеді.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Креативтілік" қағидасы қолданылады; сонымен бірге оқушылар нұсқаулық жасаудың стандартты емес амалдарын қолданып, әртүрлі алгоритмдерін құрастыра алады. Ұ
Ж
Оқу мақсатына жету үшін бөлшектерге арифметикалық амалдар орындау ғана емес, сондай-ақ, санды өрнектердің мәнін табу және теңдеулерді шешу мен есептерді шығаруда қолданылатын тапсырмалар қарастыру қажет.
Ү
Оқушыларға «Жай бөлшектерді қосу және азайту» тақырыбына 5.1.2.17,
5.1.2.18 оқу мақсаттарының ішіндегі 1 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты
21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларын қалыптастыруғабағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды беруге болады. [1]
[2]
http://interneturok.ru/ru/s chool/matematika/6- klass/slozhenie-i- vychitanie-drobej-s- raznymi- znamenatelyami/slozheni e-i-vychitanie-drobey-s- raznymi-znamenatelyamihttp://www.math.com/sc hool/subject1/lessons/S1 U4L3GL.htmlАралас сандарды қосу.
Аралас сандарды азайту 5.1.2.19
натурал саннан жай бөлшекті азайтуды орындау; 3x2 өлшемді тіктөртбұрышты бірдей алты бөлікке бөлуді және оның бір бөлігін бояуды ұсыныңыз. Неше бөлігі боялмай қалғанын анықтаңыз.
Сосын екі, үш, т.с.с. (алтыға дейін) бөліктер үшін орындаңыздар. Оқушыларды 1 санынан бөлшекті азайтуды қорытындылауға бағыттаңыз.
Қорытындыны теңдік түрінде жазыңыз.
Оқушылардан бір санынан бөлшекті азайту ережесін тұжырымдауды сұраңыз.
Ойын ойнатыңыз. Мысалы:
«Бірге дейін толықтыр». Ж, Ұ
Алымы мен бөлімі бірдей болатын бұрыс бөлшек бірге тең болатынына назар аудартыңыз.
Ұ
Азайтудыңтүрліәдістеріне оқушылардың назарын аударыңыз, мысалы:
1) 3− 2 = 2 5 − 2 = 2 3
;
5555 [1]
[2]
http://math- prosto.ru/?page=pages/dr ob/subtraction_drobs.php
267398511550650068916552619375006852920702945000716216570294500073647307029450007673340702945000
Мұғалім бөлшекті атайды да, оқушыға доп лақтырады. Оқушы оны бірге дейін толықтыратын бөлшекті атап, допты мұғалімге қайтарады. Есепке талдау жасаңыз.
Мысалы:
Әселдің туған күнін тойлауға анасы 4 торт сатып алды. Үстелге қоймастан бұрын әрқайсысын тең 8 бөлікке бөлді. Әселдің інісі кесілген торттың бір бөлігін жеп қойды. Неше бөлік қалды?
Оқушыларға есептің математикалық моделін құрып, шешімін жазуды ұсыныңыз. Оқушыларға натурал саннан бөлшекті азайту алгоритмін өздері қорытуға мүмкіндік беріңіз. 2) 3 − 2 = 15 − 2 = 13 = 2 3.
55555
Оқу мақсатына жету үшін бөлшектерге арифметикалық амалдар орындау ғана емес, сондай-ақ, санды өрнектердің мәнін табу және теңдеулерді шешу мен есептерді шығаруда қолданылатын тапсырмалар қарастыру қажет. 5.1.2.20
аралас сандарды қосу және азайтуды орындау; Аралас сандарды қосу және азайту мысалдарын көрсетіңіз. Өзіндік жұмыс ретінде оқушыларға «Tarsia» бағдарламасында құрылған фигураны құрастыруды ұсыныңыз.
Шешімін тексеру үшін интербелсенді құрылғы көмегімен (нәтижесін тақтаға көрсету арқылы) өзара және өзін-өзі тексеру жұмыстарын ұйымдастыруға болады.
Аралас сандарды қосу және азайту дағдыларын бекіту үшін ойын ойнатыңыз.
Мысалы:«Кім жылдам?»
Есептеулерге берілген мысалдар жазылған үлестірмелер дайындалады. Ойын барысы: екі оқушы ойнайды. Бірінші ойыншы оң жақтағы баспалдақ есептерін, ал екінші оқушы сол жақтағы баспалдақ есептерін шығарады. Әр мысалда есептеу нәтижесінде алынған санды бөлек жолда жазылған жауаптарға сызықпен сәйкестендіреді. Жоғары баспалдаққа тез жеткен оқушы жеңеді. Ұпайлар саны тең болуы да мүмкін.
Аралас сандарды қосу және азайту дағдыларын бекіткенде жұппен жұмыс ұсыныңыз.
Мысалы: «Лабиринт» ойынын ойнатыңыз.
Жоғары сол жақтағы бұрыштан төменгі оң жақтағы бұрышқа кестенің жанында жазылған сан шығатындай жолды табыңыз. Оңға қарай қозғалғанда сандар қосылады, ал төмен қарай қозғалғанда сандар азайтылады. М
Ж
«Tarsia» бағдарламасында фигура бөліктерін құру үшін аралас сандарды, аралас сандар мен натурал сандарды, аралас сандар мен бөлшектерді қосу және азайтуға мысалдар әзірлеңіз немесе таңдап алыңыз.
Тапсырмаларды орындау уақытын белгілеңіз.
Оқу мақсатына жету үшін бөлшектерге арифметикалық амалдар орындау ғана емес, сондай-ақ, санды өрнектердің мәнін табу және теңдеулерді шешу мен есептерді шығаруда қолданылатын тапсырмалар қарастыру қажет.
Ж Ү
Оқушыларға «Аралас сандарды қосу. Аралас сандарды азайту» тақырыбына 5.1.2.19, 5.1.2.20 оқу мақсаттарының [1]
[2]
[5]
http://interneturok.ru/ru/s chool/matematika/5- klass/drobnye- chisla/slozhenie-i- vychitanie-smeshannyh- chiselhttp://soft.mydiv.net/win/ download-Formulator- Tarsia.html24091901155065006891655261937500688340073533000709993573533000735393573533000757237573533000793242073533000
ішіндегі 1 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларынқалыптастыруға бағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттеріндамытуүшін шығармашылықсипаттағы тапсырмаларды беруге болады. Жай бөлшектерд і және аралас сандар көбейту.
Өзара кері сандар 5.1.2.21
жай бөлшектерді, аралас сандарды көбейтуді орындау; Оқушыларға практикалық есеп ұсыныңыз. Мысалы:
33
Қабырғаларыдм жәнедм болатын тіктөртбұрыштың ауданын
54
табыңыз (1- сурет).
Ауданы қажетті тіктөртбұрыш қабырғасы 1 дм болатын шаршының бөлігі ретінде көрсетілген.
Оқушыларға боялған тіктөртбұрыштың ауданын берілген шаршы ауданының бөлігі ретінде табуды ұсыныңыз. Сонда боялған бөліктің
99
ауданы квадраттың ауданыныңбөлігін құрайды, яғнидм2
2020
болады.
Басқаша айтқанда, тіктөртбұрыштың ауданы оның ұзындығы мен енінің көбейтіндісіне тең, яғни 3 ∙ 3 Оқушыларға теңдік құруды
4 5
ұсыныңыз.
Оқушылардан жұптасып, жай бөлшектерді көбейту ережесін талқылауды және тұжырымдауды сұраңыз. Ж, М
Ж
Оқушылар ережені тұжырымдағанда математикалықсөйлеутілінің дұрыстығына назар аударыңыз.
Ж Ө
Оқушылардың назарын көбейтуді орындағанда көптеген жағдайда алдын ала қысқарту жүргізіп алу керек екеніне аударыңыз. [1]
[2]
http://interneturok.ru/ru/s chool/matematika/6- klass/umnozhenie-i- delenie-obyknovennyh- drobej/umnozhenie- obyknovennyh-drobey240919062166500
Оқушыларға бос төрт үлестірме беріп, оған кез келген жай бөлшектер жазуды ұсыныңыз (мынадай талаптар қоюға болады: бірінші үлестірмеде қысқартылмайтын бөлшек, екіншіде – қысқартылатын, үшіншіде – дұрыс және т.с.с.). Барлық үлестірмелерді бір қорапқа салып, араластырып, әр оқушыға кез келген төрт үлестірмеден таңдап алуға мүмкіндік беріңіз. Оқушылар таңдап алған бөлшектерімен көбейтуге қатысты түрлі мысалдар құрулары қажет (екіден, үштен, төрттен, кез келген комбинацияда).
«Суретші» байқауын өткізіңіз.
Мысалы:
Нөмірленген санды өрнектер берілген. Тапсырманың әр нөмеріне суреттің элементі сәйкес келеді. Есептің жауабына бояудағы белгілі бір түс сәйкес келеді. Есептеулерді орындап болған соң, суретті бояңыз. Жай бөлшектерді көбейтуге ғана емес, сол сияқты жай бөлшектерді натурал сандарға, аралас сандарға көбейтуге және аралас сандарды көбейтуге назар аударыңыз.

Оқу мақсатына жету үшін бөлшектерге арифметикалық амалдар орындау ғана емес, сондай-ақ, санды өрнектердің мәнін табу және теңдеулерді шешу мен есептерді шығаруда қолданылатын тапсырмалар қарастыру қажет. 5.1.1.12
өзара кері сандар анықтамасын білу; Оқушыларға келесі амалдарды орындап, нәтижелерін талдауды ұсыныңыз. Оқушыларды өзара кері сандар ұғымын түсінуге бағыттаңыз.
2 ∙ 3 ; 1 1 ∙ 4 ; 7 ∙ 1
3 24 57
Тақтаға бірнеше бөлшектерге мысалдар жазыңыз және олардың ішінен
өзара кері сандар жұптарын таңдап, өз таңдауын дәлелдеуді сұраңыз.
Саралап оқыту математикалық дайындықтың әртүрлі деңгейін талап ететін, сонымен қатар оқушылардың жас ерекшеліктерін және ойлау жылдамдықтарын ескеретін тапсырмалар түрінде көрінеді. Т
Жоғары сыныптарда өзара кері сандар ұғымының әрқашан тек бөлшекке ғана байланысты болмайтынын ескерту керек. Мысалы, (√2 − 1) және (√2 + 1)
иррационал сандары да өзара кері сандар
болады.
Ж [1]
[2]
http://math- prosto.ru/?page=pages/n umbers_and_drobs_inver se/numbers_and_drobs_i nverse.php
24091901155065008890635598932000
5.1.2.22
берілген санға кері санды табу; Оқушыларды жұптастырып, әр оқушыға жеке үлестірмелерге әртүрлі бөлшектер мен натурал сандар жазуды ұсыныңыз. Жұптағы оқушыларға үлестірмелерін ауыстырып, әрбір санға кері сан тауып жазуды сұраңыз. Үлестірмелерін қайтадан ауыстырып, өзара тексеруді орындайды.
Доппен ойын ойнатыңыз.
Мысалы: «Берілген санға кері санды ата». Жүргізуші ролінде мұғалім немесе оқушылар. Ж
Мүмкіндігіңізге қарай әртүрлі тест тапсырмаларын құрастыру мақсатында
«Kahoot»интернетресурсын қолдануыңызға болады.
Ұ Ү
Оқушыларға «Жай бөлшектерді және аралас сандар көбейту. Өзара кері сандар» тақырыбына 5.1.2.21, 5.1.1.12,
5.1.2.22 оқу мақсаттарының ішіндегі 2 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты
21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларын қалыптастыруғабағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды беруге болады. [1]
[2]
https://getkahoot.com/Жай бөлшектерд і және аралас сандарды бөлу 5.1.2.23
жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлуді орындау; Оқушыларғаесеп қарастыруды ұсыныңыз.
Мысалы:
Мектеп құрылысын жүргізуде гүл өсіру үшін тіктөртбұрыш пішінді бірнеше гүлзар қарастырылған. Әр гүлзардың ауданы 8м2. тең. Егер әр
9
гүлзардың ұзындығы 3 м болса, онда ені қандай болады? Егер
4
гүлзардың енін х деп белгілесек, онда ауданды есептеу формуласы бойынша : 3 ∙ x = 8
49
Оқушыларға айнымалының мәнін екі әдіспен табуды ұсыныңыз.
1-тәсіл. Көбейтудің белгісіз компоненті ретінде : x = 8 : 3
9 4
2-тәсіл. Теңдеудің екі жағын белгілі көбейткішке кері санға көбейту
арқылы: М
Оқушылар назарын берілген есепте теңдеу құру мүмкіндігіне аударыңыз.
Ресурстардыдайындаудажай бөлшектерді бөлуді ғана емес, сонымен қатар бөлшекті натурал санға, аралас санға бөлу, натурал немесе аралас санды бөлшекке бөлу, аралас сандарды бөлу және т.б. қарастырыңыз.
Оқу мақсатына жету үшін бөлшектерге арифметикалық амалдар орындау ғана емес, сондай-ақ, санды өрнектердің мәнін табу және теңдеулерді шешу мен есептерді шығаруда қолданылатын [1]
[2]
http://interneturok.ru/ru/s chool/matematika/6- klass/umnozhenie-i- delenie-obyknovennyh- drobej/delenie- obyknovennyh-drobey2673985115506500689165526193750088906355293995008890635587756000
348 4
∙ x ∙=∙
439 3
3 48 4
( ∙ ) ∙ x =∙
4 39 3
8 4
1 ∙ x =∙
9 3
8 4
x =∙
9 3
Екі шешімді талдай отырып, бір бөлшекті екінші бөлшекке бөлу
ережесіне жетелеңіз.
Бөлу амалын орындау дағдысын бекіту үшін оқушыларға «Қазақстан Республикасының қалаларына саяхат» орындауды ұсыныңыз. Ойынды дұрыс ұйымдастыру үшін «әр қалаға» тапсырмалар ресурсын дайындаңыз (қағаздың бір жағына бөлумен орындалатын амалдары бар тапсырмалар, ал екінші жағына қала туралы тарихи анықтама жазыңыз, қағаздарды қиып, араластырыңыз).
Оқушыларға маршруттық парақ (баратын қалалар тізімі бар) дайындаңыз.
Кабинеттегі парталарды таңдап алған қалалардың Қазақстан Республикасы территориясында орналасуы бойынша қойыңыз. Парталардың үстіне дайындалған ресурстарды қойыңыз. Қоңырау соғып, оқушыларға «Қалаларға экскурсия» жасауды ұсыныңыз.
Оқушылар «қаладан» «қалаға» ауыса отырып, тапсырмаларды берілген ретпен орындайды. Парақтарды жинап, оны аударып, екінші жағындағы тарихи анықтамаларды оқиды. Оқушыларға «қалаларды» аралауға уақыт белгілеңіз.
Қорытындылай келе, оқушылардан «қалаларды» аралағанда қандай қызықты фактілерді білгенін айтуын сұраңыз.
Саралап оқыту математикалық дайындықтың әртүрлі деңгейін талап ететін, сонымен қатар оқушылардың жас ерекшеліктерін және ойлау жылдамдықтарын ескеретін тапсырмалар түрінде көрінеді.
Теориялық материалды тексеру үшін, оқушыларды жұптастырып,
«Математикалық домино» ойынын жүргізіңіз. Мысалы:
Бір бөлшекті басқабөлінгішті бөлгішке кері бөлшекке бөлшекке бөлу үшінкөбейту керек.
Бөлшекті натурал санғанатурал санды бөлімі 1 болатын бұрыс тапсырмалар қарастыру қажет.
Т
Оқушыларды дайындық деңгейіне қарай жұптастырыңыз және маршрут ұйымдастыруды неғұрлым күрделі тапсырмалары бар «қалалар» немесе ұзындығы әртүрлі маршруттар: бір маршрутта 5 қала, келесісінде 8 қала болатындай ойластырыңыз.
Жай бөлшектерге қолданылатын арифметикалық амалдарды бекітуде тапсырмаларды дифференциациялау үшін оқушыларға келесі есепті ұсынуға болады.:
Мысалы:
Тақтаға 1 1 1 1 1 бес бөлшек жазылған,
3 3 3 3 3
олардың арасына неғұрлым көп әртүрлі бүтін сандар шығатындай етіп, арифметикалық амал таңбалары мен жақшаларды қойыңыз. Әдетте оқушылар 0, 1, 3, 27 жауаптарын тез табады. 2, 4, 9 және 12-ні алу неғұрлым күрделірек. Оқушылардың назарын 0 ден 10-ды қоса алғандағы барлық бүтін сандарды алуға болатындығына аударыңыз.
(1 + 1 + 1) ∗ ( 1 − 1) = 0;
33333
1 + 1 + 1 + 1 − 1 = 1;
33 3 33
1 + 1 + 1 + (1 ∶ 1) = 2;
33 3 3 3
( 1 ∶ 1 ) : 1 − (1 − 1) = 3;
33333
(1 ∶ 1 ) : 1 + (1 ∶ 1) = 4;
3 3333
((1 + 1 ) : 1 − 1) ∶ 1 = 5;
33333
((1 : 1 ) + (1 : 1)) ∶ 1 = 6;
3 33 33 2409825115506500689165526193750039858957842250042919657842250045281857842250046869357842250039858951070610004142740107061000458025510706100047390051070610002413000659130000
бөлу үшін бөлшек түріне келтіріп, бөлшектерді бөлу ережесін пайдалану керек. ((1 + 1 ) : 1 + 1) ∶ 1 = 7;
33333
(1 : 1 ∶ 1 − 1) ∶ 1 = 8;
3 3333
(1 + 1 + 1 ) : 1 ∶ 1 = 9;
33333
(1 : 1 ∶ 1 + 1) ∶ 1 = 10.
3 3333
Ү
Оқушыларға «Жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлу» тақырыбының
5.1.2.23 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады.
Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды беруге болады. Өзара кері бөлшектердің көбейтіндісі бірге тең. Бөлшекті бөлшекке көбейту үшін олардың алымдары мен бөлімдерін көбейтіп алып, бірінші көбейтіндіні алым етіп, ал екінші көбейтіндіні бөлім етіп жазу керек. Аралас сандарды бөлу үшін алдымен оларды бұрыс бөлшекке айналдырып, содан соң бөлшектерді бөлу ережесін қолдану керек. 5899151155065006891655261937500658431574422000680529574422000701611574422000723709574422000747966574422000652208597155000666813597155000682815597155000705104097155000729297597155000
Математика. Негізгі орта білім беру. 5-сынып
5.3А бөлім: Мәтінді есептер
Ұсынылатын сағат саны: 8
Осыған дейін меңгерілген білім
Әріпті және санды өрнектермен жұмыс дағдылары, сандарға қолданылатын амалдар қасиеттерін білу, есептің мәтіні бойынша математикалық моделін құра білу.
Мәнмәтін
Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табу, сол сияқты бірлесіп орындалатын жұмысқа есептер шығару ғылыми-жаратылыстану бағытындағы пәндер мен экономика есептерін шығаруда қажет.
Бөлім бойынша оқу мақсаты Оқытудың тілдік мақсаты Бөлім бойынша лексика және терминология Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер
Оқушылар
санның (шаманың) бөлігін табу және бөлігі бойынша санды (шаманы) табуға есептер шығарады;
бірлесіп орындалатын жұмысқа және т.с.с. мәтінді есептер шығарады;
әріпті өрнектер құрастырады және оларды есептер шығаруда қолданады;
практикалық мазмұндағы есептерді шығарғанда берілген бөлімде алған білімдері мен дағдыларын Оқушылар
санның (шаманың) бөлігін және бөлігі бойынша санды (шаманы) табуға берілген есептердің шығарылуын түсіндіреді;
мәтінді есептерде әріпті өрнектердің құрастырылуын сипаттайды;
мәтінді есептердің шешімін түсіндіреді;
практикалық есептердің бөлік;
шама;
жылдамдық, уақыт, қашықтық;
уақыт, өнімділік, жұмыс;
баға, саны, құн;
ұзындық, ені, периметр, аудан. санның бөлшекпен берілген бөлігін табу үшін ... керек;
бөлшекпен берілген бөлігі бойынша санды табу үшін … керек;
жүрілген жолды табу үшін… керек;
орындалған жұмысты табу үшін … керек;
тауардың құнын табу үшін… керек.
қолданады. математикалық моделін сипаттайды. Қысқаша шолу
Оқушылар есептерге өрнектер құрастыру дағдыларын жетілдіреді, санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табуға есептер шығарады, бірлесіп орындалатын жұмысқа, жолды, құнды табуға және т.с.с. есептер шығарады.
5899151066800006891655261937500
Тақырыбы Оқу мақсаттары Ұсынылатын оқыту іс-әрекеттері Мұғалімге арналған ескертпелер Оқу ресурстары
Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табуға берілген есептер 5.1.2.24
санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табу; Оқушыларға есеп ұсыныңыз. Мысалы:
Әкесі жуынатын бөлме мен дәліздің еденіне кафель төсеп, жөндеу жұмыстарын жүргізбекші болды. Үш күннің ішінде ол жуынатын бөлменің еденіне ғана кафель төсеп болды, бұл
9
- барлық жоспарланған ауданныңбөлігі. Егер жөндеуге
20
жоспарланған барлық аудан 1500 дм2 болса, жуынатын бөлменің ауданын табыңыз.
.
Сөйтіп, оқушыларды санның бөлшекпен берілген бөлігін қалай табуға болатынын түсінуге жетелеңіз. Ереже тұжырымдауды ұсыныңыз.
Оқушыларға келесі есепті шығаруды ұсыныңыз.
5
«Арман анасына алма алу үшін қалтасындағы ақшасының
6
бөлігін, яғни 300 тг жұмсады. Арманда алғашында қанша ақша болды?».
Берілген есепті шығарудың әртүрлі жолдарын қарастыруды ұсыныңыз (бөлік бойынша немесе теңдеу құрып).
Оқушыларды бөлшекпен берілген бөлігі бойынша санды табу ережесін тұжырымдауға жетелеңіз.
Анасына көйлек тігуі үшін 3 м мата, ал Ардаққа көйлек тігуі үшін 2 м 50 см мата қажет. Анасына көйлек тігетін мата Ардаққа көйлек тігетін матаның қандай бөлігін құрайды?
Санның бөлігін табу туралы қорытынды жасаңыз. Ұ [1]
[2]
http://festival.1september.ru/articles/590265/5.5.1.4
санның немесе шаманың бөлігін табу және бөлігі бойынша санды немесе шаманы табуға арналған есептерді құрастыру және шығару; Есеп шығару біліктіліктерін жетілдіру үшін оқушыларға
«Тапсырмалар сандығын» ұсыныңыз.
Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табуға арналған тапсырмалары бар үлестірмелерді қорапқа салыңыз. Әр оқушы тапсырмалары бар үлестірмені алып, есепті рәсімдейді, сосын оны сыныптастарына көрсетеді.
Саралап оқыту математикалық дайындықтың әртүрлі деңгейін талап ететін, сонымен қатар оқушылардың жас ерекшеліктерін және ойлау жылдамдықтарын ескеретін тапсырмалар түрінде көрінеді. Ө
Үлестірмелердайындағанда күрделілік деңгейі бойынша әртүрлі есептерді алуға болады. Сол сияқты үлестірмеде бірнеше есеп беруге болады.
Ө
Конспектретіндеесептің рәсімделуін қолданыңыз:
№1 есеп
Барлығы – 300 кг, Бөлігі - ? кг, 𝟓бөлігі ↑
𝟔
𝟓
𝟑𝟎𝟎 ∙ = 𝟐𝟓𝟎 (кг)
𝟔
Жауабы: 250 кг
№2 есеп Барлығы - ?кг,
Бөлігі -250 кг, 𝟓 бөлігі↑
𝟔
𝟓
𝟐𝟓𝟎: = 𝟑𝟎𝟎 (кг)
𝟔
Жауабы: 300 кг
№3 есеп
Барлығы – 300 кг, Бөлігі -250 кг, ?бөлігі↑
𝟓
𝟐𝟓𝟎: 𝟑𝟎𝟎 =
𝟔
Жауабы: 𝟓
𝟔
Ү
Оқушыларға «Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табуға берілген есептер» тақырыбына 5.1.2.24, 5.5.1.4 оқу мақсаттарының ішіндегі 1 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Оқушылардың жеке [1]
[2]
http://festival.1september.ru/articles/590265/2673985115506500
қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларғасаралыүй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды беруге болады. Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер 5.5.1.3
жай бөлшектерге арифметикалық амалдар қолданып мәтінді есептер шығару (мысалы, бірлесіп жұмыс жасауға қатысты есептер және тағы басқа); Оқушылар өздері сұрақтар құрастырып және әрекеттерін көрсету үшін бірнеше құрама есептің шартын ұсынуға болады.
Есептің шығарылу жолын талдау барысында оқушыларға
«осыншаға арттыру», «бірнеше есе кеміту» және т.б. сөз тіркестерінің мағынасын түсіндіруді ұсыныңыз.
Мұғалім оқушыларға сұрақтар бойынша есепті шығару жоспарын құрастыруды ұсынады.
Оқушыларды жұптастырып, бірнеше мәтінді есептің математикалық моделін құрастыруды ұсыныңыз. Сыныптағы қалған оқушыларға өз жазбаларын түсіндірсін. Ұ
Мұғалім жиі кездесетін шамалар арасындағы байланысқа қатысты есептер дайындауы қажет. Мысалы, уақыт - өнімділік - жұмыс, уақыт –арақашықтық - жылдамдық, аудан –периметр қабырғалардың ұзындықтары, құн
– саны – баға.
Ж
Әдетте мәтінді есептердің қысқаша жазылуы қиындық тудыратындықтаноны құрастыруға көңіл аударыңыз.
Ү
Оқушыларға«Бірлесіп
орындалатынжұмыстарға қатысты есептер» тақырыбының
5.5.1.3 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды беруге болады. [1]
[2]
http://borisova- irino4ka.narod.ru/olderfiles/ 2/tekstovye_zadachi_po_ma tematike.pdf26739851155065006891655261937500
Математика. Негізгі орта білім беру. 5-сынып
5.3В бөлім: Ондық бөлшектер және оларға амалдар қолдану
Ұсынылатын сағат саны: 35
Осыған дейін меңгерілген білім
Жай бөлшектерге арифметикалық амалдар қолдану дағдылары.
Мәнмәтін
Ондық бөлшектерге амалдар қолдана білу математиканың тарауларын ары қарай оқып үйрену үшін және ғылыми-жаратылыстану бағытындағы пәндер мен экономиканы зерделеуде есептерді ойдағыдай шешуге негіз болады.
Бөлім бойынша оқу мақсаты Оқытудың тілдік мақсаты Бөлім бойынша лексика және терминология Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер
Оқушылар:
ондық бөлшектерді қосу және азайту алгоритмдерін біледі;
ондық бөлшектерді көбейту және бөлу алгоритмдерін біледі;
жай бөлшектерді ондық бөлшек түрінде және керісінше жаза алады;
ондық бөлшектерге арифметикалық амалдар қолдана алады;
ондық бөлшектерді разрядтары бойынша және координаталық сәуледе салыстырады
ондық бөлшектерді дөңгелектейді;
құрамында ондық бөлшектері бар сандық тізбектерді құрастырады және толықтырады
ондық бөлшектермен берілген мәтінді есептерді шығара алады;
ондық және жай бөлшектермен берілген сандық өрнектердің мәнін таба алады. Оқушылар:
жай бөлшектерді ондық бөлшек түрінде және керісінше жазу алгоритмін түсіндіре алады;
ондық бөлшектерге арифметикалық амалдар қолдану алгоритмін түсіндіре алады;
ондық бөлшекті дөңгелектеуді түсіндіреді;
ондық бөлшектерді салыстыруды түсіндіре алады;
белгілі және белгісіз шамаларды сипаттай отырып, мәтінді есептердің шешімін түсіндіреді. бүтін бөлік, бөлшек бөлік;
ондық бөлшек;
үтірмен ажыратылатын таңбалар саны;
үтірден кейінгі таңбалар саны;
ондық, жүздік, мыңдық және т.с.с. үлестер;
-10-ға, 100-ге, 1000-ға және т.с.с. көбейту және бөлу;
-0,1-ге, 0,01-ге, 0,001-ге және т.с.с. көбейту және бөлу;
разрядтары бойынша сандарды жіктеу;
сандарды разрядтары бойынша салыстыру;
жоғары (үлкен) разряд;
төменгі (кіші) разряд;
разрядтық бірліктер;
ондық таңбалар,
сандарды дөңгелектеу. жай бөлшекті ондық бөлшек түрінде жазу үшін ... керек;
ондық бөлшекті жай бөлшек түрінде жазу үшін ... керек;
екі ондық бөлшекті қосу (азайту) үшін ... керек;
ондық бөлшекті натурал санға көбейту үшін ... керек;
... неше цифр болса, көбейтіндіде оң жақтан сонша цифрды үтірмен ажырату керек;
екі ондық бөлшекті көбейту үшін ... керек;
ондық бөлшекті натурал санға бөлу үшін ... керек;
ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу үшін ... неше цифр болса, бөлінгіш пен бөлгіштегі үтірлерді оңға қарай сонша цифрға жылжыту керек;
10-ға, 100-ге, 1000-ға және т.с.с. көбейту үшін ... керек;
0,1-ге, 0,01-ге, 0,001-ге және т.с.с. көбейту үшін ... керек;
10-ға, 100-ге, 1000-ға және т.с.с. бөлу үшін ... керек;
0,1-ге, 0,01-ге, 0,001-ге және т.с.с. бөлу үшін ... керек;
егер ондық бөлшектің соңына бір немесе бірнеше нөлдер тіркеп жазылса ( алып тасталса), онда ...бөлшек шығады;
координаталық сәуленің бойында екі ондық бөлшектің ... орналасса, сол бөлшек үлкен (кіші) болады;
ондық бөлшектерді салыстыру үшін алдымен бүтін бөліктері салыстырылады, егер бүтін бөліктері тең болса, онда ...;
ондық бөлшекті қандай да бір разрядқа дейін дөңгелектеу үшін ... керек.
Қысқаша шолу
Оқушылар жай бөлшектердің бөлімінде 10 n болатын жазылудың жаңа түрімен танысады, ондық бөлшектерді салыстыру ережелерімен танысады, ондық бөлшектермен арифметикалық амалдар орындайды және оларды есеп шығаруда қолданады
589915107950000
Тақырыбы Оқу мақсаттары Ұсынылатын оқыту іс-әрекеттері Мұғалімге арналған ескертпелер Оқу ресурстары
Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу.
Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру 5.1.1.13
ондық бөлшек ұғымын меңгеру; Мұғалім бір өлшем бірлігін басқа өлшем бірлігіне айналдыру мысалдарының негізінде ондық бөлшек ұғымын тұжырымдайды.
Мысалы, сантиметрді дециметрге, килограмды центнерге және т.с.с.
Оқушыларға көрсетілген жай бөлшектер арасынан ондық М
Ұ
Оқушылардың назарын ондық бөлшектіңбөлшекбөлігі разрядтарының атауына аударыңыз. [1]
[2]
http://festival.1september. ru/articles/520262/бөлшек түрінде жазуға болатын бөлшектерді таңдап алуды ұсыныңыз. Мұғалім оқушыларға ондық бөлшектердің ішінен ондықтар мен ондық үлестерді бір сызықпен, жүздіктер мен жүздік үлестерді екі сызықпен, мыңдықтар мен мыңдық үлестерді үш сызықпен сызуды және заңдылықты анықтауды ұсынуына болады.
Оқушылар бөлшектің жазылуында ондықтар және ондық үлестер, жүздіктер және жүздік үлестер, мыңдықтар және мыңдық үлестер және т.б. бірлік цифрының екі жағынан бірдей орында тұратынын анықтаулары керек.
Мұғалім оқушыларға ұзындық, аудан, көлем, масса, құн өлшемдеріне мысал келтіруді және оларды ондық бөлшек түрінде көрсетуді ұсынуына болады. http://www.themathpage. com/arith/fractions-into- decimals-1.htmhttp://school- collection.edu.ru/catalog/ rubr/c27e8cd5-c3e0- 4724-ad9d- 737d78c0d95f/113846/5.5.2.5
ондық бөлшектерді оқу және жазу; Оқушыларды жұптарға біріктіріңіз. Оқушыларға цифрлар жазылған үлестірмелер және «стикер-үтір» ұсыныңыз.
Оқушылардың бірі алты үлестірмені цифрлардың түрлі комбинациясымен орналастырып, үтір қояды, ал екіншісі шыққан санды оқиды. Сосын оқушылар рольдерімен ауысады.
Оқушылар «есту арқылы» ондық бөлшектерді дұрыс жаза білу үшін, «математикалық диктант» өткізуге болады. Ж
Ө
Математикалық диктант жұмысын өткізу үшін математикалық диктанттың дайын кестелерін, өзіңіз жазған аудиожазбаны қолдануға болады. [1]
[2]
http://festival.1september. ru/articles/520262/http://school- collection.edu.ru/catalog/ rubr/c27e8cd5-c3e0- 4724-ad9d- 737d78c0d95f/113846/5.1.1.14
ондық бөлшек түрінде жазылған сандардың теңдігін түсіну, мысалы, 1,3
және 1,30; Оқушыларға 7 , 70 , 700 жай бөлшектерін салыстыруды
10 100 1000
ұсыныңыз. Сәйкес жазуды орындауды сұраңыз. Берілген
жай бөлшектерді ондық бөлшек түрінде жазып, күрделі жағдайды қарастырыңыз. Оқушыларды «ондық бөлшектің соңына нөлді тіркеп немесе алып тастаса, онда берілген бөлшекке тең бөлшек шығады» деген қорытындыға келуге жетелеңіз. Т
Көрнекілік үшін келесі мысалды қарастыруға болады: «АВ кесіндісінің ұзындығы 6 см немесе 60 мм. Ұзындықтың екі мәнін дециметр түрінде жазсақ, АВ = 0,6 дм = 0,60 дм» аламыз. [1]
[2]
http://festival.1september. ru/articles/538104/5.1.2.25
бөлшектерді бір жазылу түрінен басқа жазылу түріне ауыстыру; Ондық бөлшекті жай бөлшекке және керісінше айналдыру дағдыларын қалыптастыру үшін сабақта жұмыстың келесі белсенді формаларын қарастырыңыз.
Мысалы:
Мұғалім оқушыларға бір бағанда ондық бөлшектер, екінші бағанда жай бөлшектер жазылған үлестірмелер таратады. Оқушы тең бөлшектерді сызықпен байланыстырады.
Оқушыларға «Tarsia» бағдарламасын пайдаланып,
«DOMINO» макетін құрастыруды ұсыныңыз.
Оқушыларға жай бөлшектер, ондық бөлшектер, аралас сандар баған түрінде жазылған парақ ұсыныңыз.
Әр оқушы берілген сандарды жай бөлшекке немесе ондық бөлшекке айналдырады. Бастапқы сандар жазылған баған Ж
Оқушылардың назарын атурал сандар мен аралас сандардың сол сияқты бөлімі 2n  5m түрінде болатын, мұндағы n, m – теріс емес бүтін сандар, жай бөлшектердің ондық бөлшек түрінде жазылуына аударыңыз.
Ү
Оқушыларға «Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру» тақырыбына 5.1.1.13, 5.5.2.5, 5.1.1.14, [1]
[2]
http://soft.mydiv.net/win/ download-Formulator- Tarsia.html26739851155065006891655261937500
жабылатындай етіп, парақты бүктейді және сандарды кері айналдыру үшін парақты көршісіне береді. Жұмыс аяқталған соң қағаздың бүктелген жерін ашып, шешіміне талдау жасалынады (өзара тексеру). 5.1.2.25 оқу мақсаттарының ішіндегі 2 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретіндеберуұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттеріндамытуүшін шығармашылықсипаттағы тапсырмаларды беруге болады. Ондық бөлшектерді 5.5.2.4 Оқушылармен координаталық сәуледе жай бөлшектерді Ұ [1]
координиталық
сәуледе кескіндеу. Ондық бөлшектерді салыстыру ондық бөлшектерді
координаталық сәуледе кескіндеу; кескіндеу алгоритмін талқылаңыз. Бұл алгоритмді ондық бөлшектерді кескіндеу үшін қолданудың мүмкіндігін талқылаңыз. Координаталық сәуледе ондық бөлшектерді бейнелеу үшін қандай бірлік кесіндіні пайдалану ыңғайлы екенін анықтаңыз. Оқушылар назарын координаталық
сәуледе ондық бөлшектерді бейнелеу үшін миллиметрлік шкалаларға бөлінген сызғышты пайдалану мүмкіндігіне аударыңыз. [2]
http://videouroki.net/filec om.php?fileid=98660020Оқушыларды топтарға біріктіріңіз. Жай бөлшектер, оларға сәйкес ондық бөлшектер, олардың Т геометриялық интерпретациялары және координаталық сәулелер бейнеленген үлестірмелер таратыңыз. Тапсырма беріңіз. Мысалы: Үлестірмелерді сәйкес бағандарға орналастырып, берілген бөлшекке сәйкес нүктені координаталық сәуледе белгілеу керек.Тапсырмаларды аяқтаған соң оқушылар жауаптары бар кестені көрсетеді және шешу жолдарын басқа топтарға түсіндіреді. Мысалы: Жай Ондық Геометри Координа бөлшек бөлшек ялық талық интерпре сәуле тациясы 1 0,25

4 26739851155065006891655261937500
5.1.2.26
ондық бөлшектерді салыстыру; Оқушыларға ондық бөлшектерді жай бөлшектерге айналдыру және жай бөлшектерді салыстыру біліктіліктерін пайдаланып, әртүрлі ондық бөлшектерді салыстыруды ұсыныңыз.
Күрделі мәселе қарастыруға болады. Мысалы:
Ондық бөлшектерді салыстыру үшін жай бөлшекке айналдыру тиімді ме?
Оқушыларды ондық бөлшектерді салыстыру ережесін қорытындылауға жетелеңіз.
Ондық бөлшектерді салыстыру біліктілігін бекіту үшін
«Артық - Кем» ойынын ұсыныңыз. Оқушыларға ондық бөлшектер жазылған бірнеше үлестірме таратыңыз.
Мұғалім кез келген санды атайды (ондық бөлшекті) және
«артық» немесе «кем» сөздерін айтады. Егер «артық» десе, оқушылар мұғалім берген саннан артық сан жазылған үлестірмелерін, ал «кем» десе, аталған саннан кіші сандары бар үлестірмелерін көтереді. Ұ
Оқушылар назарын ондық бөлшектерді салыстыру үшін координаталық сәулені қолдану мүмкіндігіне аударыңыз.
Ұ
Оқушылардағыүлестірмелер жиынтығын әртүрлі етіп дайындауға болады. Мұндай әдіс оқушыларға ондық бөлшектерді салыстыру біліктілігін жетілдіру үшін ғана емес, сонымен қатар сандар реттілігін сақтауға да көмектеседі.
Ү
Оқушыларға «Ондық бөлшектерді координиталық сәуледе кескіндеу. Ондық бөлшектерді салыстыру» тақырыбына 5.5.2.4, 5.1.2.26 оқу мақсаттарының ішіндегі 1 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. [1]
[2]
http://interneturok.ru/ru/s chool/matematika/5- klass/desjatichnye-drobi- slozhenie-i-vychitanie- desjatichnyh- drobej/sravnenie- desyatichnyh-drobeyhttp://festival.1september. ru/articles/529965/Ондық бөлшектерді қосу және азайту 5.1.2.27
ондық бөлшектерді қосу және азайтуды орындау; Жұпта жұмыс істей отырып, оқушыларға ондық бөлшектерді жай бөлшектерге айналдырып, қосу (азайту) амалдарын орындауды ұсыныңыз. Жауаптарды талқылап, ондық бөлшектерді қосу (азайту) амалдарын орындау ережесін қорытындылауды сұраңыз.
Оқушыларды топтарға біріктіріңіз.
Оқушыларға қатесі бар әртүрлі ондық бөлшектерді қосу және азайту тапсырмаларын ұсыныңыз. Қателерді тауып, түзетіп, дәптерлеріне жазу керек. Оқушылар орындаған іс
- әрекеттерін түсіндірулері керек. Ж
Шешудің тиімді тәсілін қажет ететін тапсырмаларды дайындаңыз.
Мысалы:
3,25 + 0,8 + 0,75.
Т
Оқу мақсатына жету үшін бөлшектерге арифметикалық амалдар орындау ғана емес, сондай-ақ, санды өрнектердің мәнін табу және теңдеулерді шешу мен есептерді шығаруда қолданылатын тапсырмалар қарастыру қажет. [1]
[2]
http://interneturok.ru/ru/s chool/matematika/5- klass/desjatichnye-drobi- slozhenie-i-vychitanie- desjatichnyh- drobej/slozhenie-i- vychitanie-desyatichnyh- drobey26739851155065006891655261937500
Ү
Оқушыларға «Ондық бөлшектерді қосу және азайту» тақырыбының 5.1.2.27 оқу мақсатына 1 сабақтың ішінде 21 минуттан артық уақытты алмайтын жеке үй тапсырмасын Ө беру ұсынылады. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттеріндамытуүшін шығармашылықсипаттағы тапсырмаларды беруге болады. Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту 5.1.2.28
ондық бөлшекті натурал санға және ондық бөлшекке көбейтуді орындау; Оқушыларға екі натурал санның көбейтіндісі a* n, әрқайсысы а- ға тең n қосылғыштың қосындысының жазылуы болып табылатынын оқушылардың есіне түсіріңіз.
Мысалы: 519=19+19+19+19+19
Осы сияқты 51,9 көбейтіндісінің жазылуын талқылаңыз. Оқушыларды келтірілген екі мысалдағы есептеулер нәтижелерін талдай отырып, бөлшекті натурал санға көбейту ережесін қорытындылауға жетелеңіз.
Қорытындыны дәйектеу үшін ондық бөлшекті жай бөлшек түрінде көрсетіп, көбейтуді орындауды ұсыныңыз.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Проблемалық оқыту" қағидасы қолданылады, ол - оқушыларға жаңа білімді өз бетімен қалыптастыру дағдыларын жетілдіруге және оны терең түсінуге мүмкіндік береді. Ұ, Ө
Көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолдануға, яғни 4∙1,87 көбейтіндісін
«баған түрінде» есептеу үшін 1,87∙ 4 түрінде жазу ыңғайлы екеніне назар аударыңыз.
Т
Тапсырмалары бар парақшалар дайындағанда топтамаларды ондық бөлшектерді натурал сандарға көбейту ғана емес, сонымен қатар екі ондық бөлшекті, ондық бөлшекті жай бөлшекке көбейту тапсырмалары да болатындай етіп ойластырыңыз.
Оқу мақсатына жету үшін бөлшектерге арифметикалық амалдар орындау ғана емес, сондай-ақ, санды өрнектердің мәнін табу және теңдеулерді шешу мен есептерді шығаруда қолданылатын тапсырмалар қарастыру қажет.
Ү
Оқушыларға «Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту» тақырыбының 5.1.2.28 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру [1]
[2]
http://interneturok.ru/ru/s chool/matematika/5- klass/umnozhenie-i- delenie-desyatichnyh- drobey/umnozhenie- desyatichnyh-drobey-na- naturalnye-chisla26739851155065006891655261937500
ұсынылады. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттеріндамытуүшін шығармашылықсипаттағы тапсырмаларды беруге болады. Ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу 5.1.2.30
ондық бөлшекті натурал санға және ондық бөлшекке бөлуді орындау; Оқушыларға есептер ұсыныңыз. Мысалы:
Киіз үйді құру үшін кереге қанаттарын дөңгелек бойымен байлауға тоқыма баулар орамы алынды. Баулардың бірінің ұзындығы 19,2 м. Ол тең 8 бөлікке бөлінді.Әр бөліктің ұзындығы қандай?Бөлуді қалай орындауға болатынын оқушылармен талқылаңыз. Метрді дециметрге айналдыруды ұсыныңыз. Бөлуді орындап, бастапқы шамаға ауысыңыз. Оқушыларды ондық бөлшекті натурал санға бөлуді орындау ережесін қорытындылауға жетелеңіз.
Оқушыларды ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу ережесін қорытындылауға жетелеу үшін есеп қарастырыңыз.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Проблемалық оқыту" қағидасы қолданылады, ол - оқушыларға жаңа білімді өз бетімен қалыптастыру дағдыларын жетілдіруге және оны терең түсінуге мүмкіндік береді.
Мысалы:
«Тіктөртбұрыштың ауданы 2,88 дм2, ал ені 0,8 дм Тіктөртбұрыштың ұзындығы неге тең?»
Есептің шешімін бір өлшем бірлігінен басқа өлшем бірлігіне ауысу арқылы шешу жолын талқылаңыз. Оқушыларға ережені тұжырымдауды ұсыныңыз.
Ондық бөлшектерді бөлу дағдысын қалыптастыру үшін
«Сапер» ойынын қолдануға болады. Ол үшін
бірінші тапсырманың жауабын екіншідегі «» орнына, екіншісінің жауабын үшіншісіндегі «» орнына және т.с.с. қоятындай параққа жазылған тапсырмаларды орындау қажет.
Мысалы:
№1 үлестірме Ұ
Оқу мақсатына жету үшін бөлшектерге арифметикалық амалдар орындау ғана емес, сондай-ақ, санды өрнектердің мәнін табу және теңдеулерді шешу мен есептерді шығаруда қолданылатын тапсырмалар қарастыру қажет.
Ү
Оқушыларға «Ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу.» тақырыбының 5.1.2.30 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретіндеберуұсынылады. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды беруге болады. [1]
[2]
http://www.mathematics- repetition.com/5-klass- mathematics/5-5-5- delenie-desyatitchnoy- drobi-na-naturalynoe- tchislo.htmlhttp://www.bilu.kz/yurta. phphttp://www.matematika- na.ru/5class/mat_5_30.ph p26739851155065006891655261937500
1) 3,6 : 3 = … ;
2) 5,4  = … ;
3)  : 0,09 = … ;
және т.б. Ондық бөлшектерді 10, 100, 1000, ... және
0,1; 0,01; 0,001, ...
сандарына көбейту және бөлу 5.1.2.29
ондық бөлшектерді 10, 100, 1000 және
0,1; 0,01; 0,001
көбейту ережелерін қолдану; Алдында оқыған көбейту ережесіне сүйеніп, ондық бөлшектерді 10, 100, 1000, ... және 0,1; 0,01; 0,001, ... сандарына көбейтуді ұсыныңыз. Әр амалдың нәтижелерін алғашқы ондық бөлшекпен салыстыруды сұраңыз.
Оқушыларды үтірді «жылжыту» туралы қорытынды жасауға бағыттаңыз. Оқушыларға ондық бөлшектерді 10, 100, 1000 және 0,1; 0,01; 0,001 сандарына көбейту ережелерін тұжырымдауды ұсыныңыз.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Үдету" қағидасы қолданылады, ол - оқушыларға разряд бірліктеріне көбейту мен бөлу амалдарын бір мезетте қарастыруға мүмкіндік береді.
Ондық бөлшектерді 10, 100, 1000 және 0,1; 0,01; 0,001 сандарына көбейту дағдыларын жетілдіру үшін оқушыларға «тізбекпен» жұмыс жасауды ұсыныңыз. Оқушылар қандай да бір сан жазады. Бірінші оқушы осы санды ... ( кез келген разряд бірлігіне) көбейтуді сұрайды. Оқушылар жауапты жаңа жолдан жазады. Содан соң екінші оқушы ... көбейтуді орындауды сұрайды. Нәтиже тағы жазылады және т.с.с. Барлық оқушылар әрекеттерін айтып болғаннан кейін жауаптарын тексеруге болады (бағандағы барлық нәтижелер, сондай ақ, тек соңғы нәтиже). Ө
Үтірдің жылжу бағыты (солға немесе оңға) санның бірнеше есе артыуна немесекемуінебайланысты болатынына оқушылар назарын аударыңыз.
Т
Оқу мақсатына жету үшін бөлшектерге арифметикалық амалдар орындау ғана емес, сондай-ақ, санды өрнектердің мәнін табу және теңдеулерді шешу мен есептерді шығаруда қолданылатын тапсырмалар қарастыру қажет. [1]
[2]
http://festival.1september. ru/articles/591773/5.1.2.31
ондық бөлшектерді 10, 100, 1000 және
0,1; 0,01; 0,001 - бөлу
ережелерін қолдану; Алдында оқыған бөлу ережелерін қолданып, ондық бөлшектерді 10, 100, 1000 және 0,1; 0,01; 0,001 сандарына бөлуді орындауды ұсыныңыз. Әр амалдың нәтижелерін алғашқы ондық бөлшекпен салыстыруды сұраңыз.
Оқушыларды үтірді «жылжыту» туралы қорытынды жасауға бағыттаңыз. Оқушыларға ондық бөлшектерді 10, 100, 1000 және 0,1; 0,01; 0,001 сандарына бөлу ережелерін тұжырымдауды ұсыныңыз.
Бірнеше сандар қатарын ұсыныңыз. Мысалы:
0,7; 0,07; 0,007 және т.с.с.
«осы тізбекті жалғастыруға бола ма?» деп сұраңыз. Егер
«болса», заңдылықты атаңыз. Ө
Үтірдің жылжу бағыты (солға немесе оңға) санның бірнеше есе артыуна немесекемуінебайланысты болатынына оқушылар назарын аударыңыз.
Т
Оқу мақсатына жету үшін бөлшектерге арифметикалық амалдар орындау ғана емес, сондай-ақ, санды өрнектердің мәнін табу және теңдеулерді шешу мен есептерді шығаруда қолданылатын тапсырмалар қарастыру қажет.
Ү [1]
[2]
http://festival.1september. ru/articles/591773/26739851155065006891655261937500
Мұғалім оқушыларға 3,689; 36,89; 368,9; 3689 сандары бар төрт ойын сүйегін үлестіреді. Ойын сүйегіне жазылған сандар қандай да бір заңдылықтарды құрайтындай етіп қатарға орналастыруды сұрайды. Оқушылар құрылған қатардағы заңдылықты түсіндіреді.
Ондық бөлшектерді бөлу біліктілігін қалыптастыру үшін
«Дөңгелек» жұмысын ұсыныңыз. Әр оқушы таза параққа өз есімін жазып, сағат тілімен бағыттас көршісіне береді және сағат тіліне қарсы көршісінің парағын алады.
Параққа ондық бөлшекті 10, 100, 1000 және 0,1; 0,01; 0,001 сандарына бөлуге берілген кез келген тапсырма жазады. Жазылған мысалды тағы сағат тілімен бағыттас көршісіне береді. Осылайша оқушы өзінің аты жазылған парақты алғанша жалғасады. Өз парағын алған оқушы ондағы жазылған тапсырмалардың барлығын орындайды. Есептеулерді орындап болғаннан кейін көршісіне тексеруге береді. Оқушыларға «Ондық бөлшектерді 10, 100, 1000, ... және 0,1; 0,01; 0,001, ...
сандарына көбейту және бөлу» тақырыбына 5.1.2.29, 5.1.2.31 оқу мақсаттарының ішіндегі 2 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларын қалыптастыруғабағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды беруге болады. Ондық бөлшектерді дөңгелектеу 5.1.1.15
санның жуық мәні ұғымын меңгеру; Сандардың жуық және нақты мәндеріне мысалдар келтіру. Ұ [1]
[2]
http://interneturok.ru/ru/s chool/matematika/5- klass/desjatichnye-drobi- slozhenie-i-vychitanie- desjatichnyh- drobej/okruglenie-chisel5.1.2.32
ондық бөлшектерді берілген разрядқа дейін дөңгелектеу; Мұғалім натурал сандарды жуықтаудың ережелерін тұжырымдайды.
Ондық бөлшектерді жуықтау біліктілігін дамыту үшін оқушыларға жұппен орындайтын тәжірибелік тапсырмалар ұсыныңыз. Оларға рулетканы (сызғышты) пайдаланып, сыныптағы кез келген затты метр өлшемімен өлшеу керек, мысалы: үстелдің ені мен ұзындығын, қаламның, қарындаштың ұзыдығын, есіктер мен терезелердің өлшемдерін және басқа нәрселерді.
Оқушыларды ондық бөлшектерді дөңгелектеу ережесін қорытындылауға жетелеңіз. М
Жоғары сыныптарда сандарды бірнеше мәнді цифрларға дейін жуықтау қажет болатынына оқушылардың назарын аударыңыз.
Т Ү
Оқушыларға «Ондық бөлшектерді дөңгелектеу» тақырыбына 5.1.1.15,
5.1.2.32 оқу мақсаттарының ішіндегі 1 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты [1]
[2]
http://interneturok.ru/ru/s chool/matematika/5- klass/desjatichnye-drobi- slozhenie-i-vychitanie- desjatichnyh- drobej/okruglenie-chisel26739851155065006891655261937500
алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретіндеберуұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттеріндамытуүшін шығармашылықсипаттағы тапсырмаларды беруге болады. Мәтінді есептерді шығару.
Бөлшектерден тұратын сандар тізбектері 5.5.1.5
бөлшектерге арифметикалық амалдар қолданып мәтінді есептер шығару; Мәтінді есепті шығару біліктілігін жетілдіру үшін оқушыларды топтарға біріктіріп, есептер кешенін орындауды ұсыныңыз.
Мысалы:
Қаражігітовтер отбасы Тараздан Шымкентке автобуспен қонаққа баруға шықты. Автобустың жылдамдығы а км/сағ. b минут өткеннен кейін отағасы негізгі сыйлықты алмағандарын байқады. Ол інісі Айдынға телефон шалып, сыйлықты алып, автобусты қуып жетуін өтінді. с минут өткен соң Айдын өз көлігімен d км/сағ жылдамдықпен Қаражігітовтер отбасының артынан шықты. Егер Тараз - Шымкент тас жолының ұзындығы е км болса, Айдын автобусты Шымкенттен қандай қашықтықта қуып жетеді? Есепті шығаруға қажет a, в, c, d, e мәндерін анықтау үшін келесі есептерді шығару керек.
Саралап оқыту математикалық дайындықтың әртүрлі деңгейін талап ететін, сонымен қатар оқушылардың жас ерекшеліктерін және ойлау жылдамдықтарын ескеретін тапсырмалар түрінде көрінеді.
Катердің ағысқа қарсы жылдамдығы 36 км/сағ, ал ағыстың жылдамдығы 5 км/сағ болса, катердің ағыспен жүзгендегі жылдамдығын табыңыз.
Арақашықтығы 6,4 км болатын екі қаладан бір-біріне қарама-қарсы екі велосипедші шықты. Біреуінің жылдамдығы 10,5 км/сағ болса, екіншісінің жылдамдығы одан 0,3 км/сағ кем. Олар неше минуттан кейін кездеседі? c, d, e мәндері осы сияқты.
Оқушыларға есептің шартын, амалдардың ретін Т, Ө
Есептеу әдісі, талдау әдісі, іріктеу әдісі, байқау және қателер әдістерімен шығаруғаболатынесептерді қарастырыңыз. Шешудің сәйкес әдістерін таңдай білу зерттеу стратегиясын құрастырудың қажетті құралы болатындығы туралы пікірді талқылаңыз. [1]
[2]
http://borisova- irino4ka.narod.ru/olderfil es/2/tekstovye_zadachi_p o_matematike.pdf26739851155065006891655261937500
анықтауды және есептеу әдістерін топтарда талқылауды ұсыныңыз.
Оқушыларға өз шешімдерін түсіндіруді ұсыныңыз. 5.2.3.4
бөлшектерден тұратын тізбектердің заңдылықтарын анықтау; Ондық бөлшектерден тұратын бірнеше сандар тізбегін ұсынуға болады.
Оқушылардан тізбектің заңдылығын анықтауды, сол заңдылықпен тізбекті жалғастыруды және қалып қойған элементтерін жазуды сұраңыз.
Мысалы:
120; 12; 1,2 сандар қатарын жалғастыру, заңдылығын түсіндіру.
Оқушыларды жұпқа біріктіріңіз.
«Жасырынбақ» ойынын ұсыныңыз. Элементтері «түсіп қалған» сан тізбектері бар үлестірмелерді таратыңыз. Оқушылардан тізбектегі «түсіп қалған» элементтерді анықтауды және өз шешімдерін негіздеуді сұраңыз. Ұ
Күрделі емес арифметикалық амалдарды қамтитын заңдылықтарды таңдап алуға тырысыңыз.
Ж [13]
http://www.treningmozga
.com/tasks/tasksposl.htm
5.2.3.5
бөлшектерден тұратын тізбектердің заңдылықтарын құрастыру және тізбектерді жазу; Сандар тізбектерін құрастыру дағдыларын жетілдіру үшін
«Хат» ойынын жүргізуге болады. Ол үшін әр оқушыға аяқталмаған немесе элементтері «түсіп қалған» ондық бөлшектерден тұратын сан тізбектері жазылған жеке үлестірмелер құрастыру керек. Үлестірмелерді
«жіберуші» деп жазылған хатқалталарға салу керек. Хатқалтаны жинап, «Сынып хат тасушысына» беріңіз, ол есептерді шығару үшін хатқалталарды сынып оқушыларына таратады. Тексеруді «жіберуші» орындайды.
«Ондық бөлшектер» тақырыбын бекіту үшін: командалық ойын ойнатуға болады.
Мысалы:
«Шыңға шығу жолы». Әр ойыншыға (командаға) шыңға шығудың мүмкін жолдары көрсетілген парақ беріледі.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Креативтілік" қағидасы қолданылады; сонымен бірге оқушылар өздерінің шығармашылық мүмкіндіктерін көрсете алады. Ө
Жұмысты қорытындылай келе, оқушылар назарын тізбектердің өсуіне немесе кемуіне аудара отырып, барлық құрылған тізбектерді жүйелендіруді байқап көріңіз.
Шешімдерін тексеру барысында уақыт үнемдеу үшін оқушылар тізбектер ғана құрып қоймай, олардың шешімдерін де дайындайды.
Біртүсті үлестірме қолдануға немесе қандай да бір символмен белгілеуге болады.
Ө, Т
Ү
Оқушыларға «Мәтінді есептерді шығару. Бөлшектерден тұратын сандар тізбектері» тақырыбына 5.5.1.5, 5.2.3.4,
5.2.3.5 оқу мақсаттарының ішіндегі 1 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретіндеберуұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларын қалыптастыруға http://volna.org/algebra/c hislovyie_posliedovatieln osti.html,26739851155065006891655261937500
Шыңға әкелетін үш жолдың кез келгенінің басы 1 цифрына сәйкес келеді. Жолдарда сандармен нөмірленген«демалыс» орындары бар. Әр санға орындау керек болатын тапсырма бекітілген. Әр жолдағы тапсырмалар саны әртүрлі.Тапсырмалар саны олардың күрделілігіне байланысты. Бірінші жолда - үш күрделі есеп; үшінші жолда — жеті қарапайым есеп. Оқушы (команда) шыңға жету жолын бірден анықтайды. Олар таңдауына байланысты тапсырмалар жиынтығын алады. Өзінің барлық есептерін шығарып, олардың шығарылу жолын мұғалімге бәрінен бұрын түсіндірген оқушы (команда) жеңімпаз болады.
«Шыңға шығу жолын» жеке, сондай – ақ командалық ойын ретінде пайдалануға болады. бағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттеріндамытуүшін шығармашылықсипаттағы тапсырмаларды беруге болады. 589915740410006891655261937500
Математика. Негізгі орта білім беру. 5-сынып
5.3С бөлім: Жиын
Ұсынылатын сағат саны: 5
Осыған дейін меңгерілген білім
Натурал сандар, жұп және тақ сандар, бөлшектер туралы түсініктері; сандарға арифметикалық амалдар қолдана алу.
Мәнмәтін
Бұл бөлім негізгі сандық жиындарды түсінуге, «Теңсіздіктер және олардың шешімдері» бөлімін меңгеруге негіз қалайды.
Бөлім бойынша оқу мақсаты Оқытудың тілдік мақсаты Бөлім бойынша лексика және терминология Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер
Оқушылар:
жиындардың берілу тәсілдерін біледі;
жиындарды, олардың элементтерін, жиындардың бірігуі мен қиылысуын оқу және жазу, жиындар арасындағы қатынастарды сипаттау; Оқушылар:
Эйлер-Венн диаграммасын ып есептердің шешімін түсіндіре алады;
жиындар арасындағы қатынастарды сипаттай алады;
, , , , ,  символдарының жиын, ішкі жиын;
жиынның элементі;
тиісті, тиісті емес;
бос жиын;
жиындардың қиылысуы, бірігуі;
Эйлер-Венн дөңгелектері; а элементі А жиынына тиісті
(а ϵ А);
а элементі А жиынына тиісті емес (а ∉
А);
А және В жиындарының қиылысуы деп (А∩ В) …;
жиындардың бірігуі мен қиылысуын табу;
Эйлер-Венн диаграммасын қолдану арқылы жиындар арасындағы қатынастар сипатын бейнелеу;
Эйлер-Венн диаграммасын қолданып есептер шығару;
іріктеу әдісін қолданып есептер шығару. қолданылуын түсіндіре алады;
жиынның элементтерін атай алады;
жиынның суреттеу тәсілі арқылы берілуін сипаттайды;
қандай да бір жиындардың бірігуі мен қиылысуынан пайда болған жиынның құрамын түсіндіре алады. oртақ элемент;
тең жиындар;
шектеулі жиындар;
шектеусіз жиындар. А және В жиындарының бірігуі деп
- (А ∪ В)…;
... А және В жиындарының ортақ элементі болып табылады;
В жиыны А жиынының ішікі жиыны болады (В ⊂ А);
А жиыны … элементтерінен тұрады.
Қысқаша шолу
Оқушылар сандық жиындар мен оның элементтері туралы түсінік алады, , , , , ,  символдары көмегімен жиындарға қолданылатын амалдарды оқиды және жазады, жиындардың бірігуі мен қиылысуын таба алады.
589915105918000
689165516192500
Тақырыбы Оқу мақсаттары Ұсынылатын оқыту іс-әрекеттері Мұғалімге арналған ескертпелер Оқу ресурстары
Жиын. Жиынның элементтері. Жиындарды кескіндеу 5.4.1.1
жиын, оның элементтері, бос жиын ұғымдарын меңгеру; Күнделікті өмірден мысалдар келтіруге болады. Оқушыларға өз мысалдарын келтіруді, әр жиынның элементтерін және олардың санын, ішкі жиынын атауды ұсыныңыз.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Креативтілік" қағидасы қолданылады; сонымен бірге оқушылар өздерінің шығармашылық мүмкіндіктерін көрсете алады.
Жиын, жиынның элементі, ішкі жиын, бос жиын, кванторлар, тиісті және тиісті емес терминдерін беріңіз. Оқушылардан жиындар құруға өз мысалдарын келтіруді сұраңыз. Ұ
Жиындардыңберілутәсілдеріне оқушылардың назарын аударыңыз:
А.Жиынэлементтерінсанапшығу (шектеулі);
Б.Жиынэлементтерініңсипаттамалық қасиеттерін көрсету (шектеусіз). [1]
[2]
http://www.grandars.ru/stu dent/vysshaya- matematika/mnozhestvo.ht ml
5.5.2.8
жиындармен жұмыс істеуде ⊂,∪
,∩, ∅, ∈, ∉ символдарын қолдану; Жиынның элементтері, бос жиын, ішкі жиын белгілердің көмегімен қалай оқылатынын және жазылатынын оқушылармен талқылаңыз және геометриялық интерпретациясын көрсету керек (Эйлер-Венн дөңгелектері арқылы).
Дағды қалыптастыру үшін оқушыларға жиындар мен оның элементтерінің қатынасын көрсететін мәтіндік тұжырымдар жазылған үлестірмелер ұсыныңыз. Мысалы:
а элементі N жиынына тиісті;
у элементі К жиынына тиісті емес;
К жиыны – бос жиын;
К жиыны Р жиынының ішкі жиыны және т.с.с. Ұ
Оқушылардың назарын келесі мәселелерге аударыңыз:
бос жиын кез келген жиынның ішкі жиыны болады;
кез келген жиын өзінің ішкі жиыны болады;
Ү
Оқушыларға«Жиын.Жиынның элементтері. Жиындарды кескіндеу» тақырыбына 5.4.1.1, 5.5.2.8 оқу мақсаттарының ішіндегі 2 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды беруге болады. [6]
http://festival.1septe mber.ru/articles/567364/ http://festival.1september.r u/articles/589447/ http://www.myshared.ru/sli de/44534/
[10]
Жиындар арасындағы 5.4.1.4
ішкі жиын Оқушыларды топтарға бөліп, әр топқа жеке тапсырма беріңіз (жиындарды бейнелейтін бірінің ішіне бірі Т
Оқушылардыңназарын, http://interneturok.ru/ru/scho ol/algebra/9-klass/sistemy-26739851155065006891655261937500
қатынастар. Ішкі жиын ұғымын меңгеру; орналасқан екі фигура сызылған постерде орындатуға болады).
Мысалы:
Құстар, үй құстары (үй құстарының аты ішкі фигураның ішіне жазылады);
Ағаштар, жеміс ағаштары;
Сыныптағы оқушылардың есімдері, қыздардың есімдері және т.с.с.
Жетекші сұрақтар қою арқылы оқушыларды ішкі жиын ұғымын тұжырымдауға бағыттаңыз. Жиындарды белгілетіп, символдар арқылы қай жиын қайсысының ішкі жиыны болатынын жаздырыңыз.
Саралап оқытуқұрамы әлсіз топтардағы және жоғары деңгейдегі тапсырмаларды орындауда қиналатын топтардағы оқушыларға көмек көрсету жолымен жүзеге асырылады. символдарының қолданылуына аударыңыз. racionalnyh- neravenstv/podmnozhestva http://urokimatematiki.ru/pre zentazii7klass/item/489- prezentacija_podmnozhestvo. html
5.4.1.5
жиындар арасындағы қатынастардың сипаттамасын анықтау (қиылысатын және қиылыспайтын жиындар); Оқушыларды жұптастырыңыз. Тапсырма ұсыныңыз. Мысалы: 1-ден 20-ға дейінгі натурал сандар жиыны берілген.
Берілген жиыннан жиындар құрастыру керек: Мысалы:
жұп сандар;
7-ге еселі сандар;
30-ға еселі сандар және т.с.с. жиындар;
Оқушылардан төмендегі сұрақтарға жауап беруді сұраңыз. Әр жиында неше элемент бар?
Бірінші және екінші жиындардың қиылысуы қандай жиын Ж
Оқушылардың назарын  символының қолданылуына аударыңыз.
Ү
Оқушыларға «Жиындар арасындағы қатынастар. Ішкі жиын» тақырыбына 5.4.1.4, 5.4.1.5 оқу мақсаттарының ішіндегі 2 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты
21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру http://www.slideboom.com/pr esentations/813994/2http://nsportal.ru/nachalnaya- shkola/matematika/2012/07/0 7/prezentatsiya-na-temu- peresechenie-i-obedinenie- mnozhestv2673985914400006891655261937500
болады?
Екінші және үшінші жиындардың қиылысуы қандай жиын болады?
Берілген жиын ішкі жиыны болатын жиындар құрауды ұсыныңыз. ұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларын қалыптастыруғабағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды беруге болады. Жиындардың бірігуі мен қиылысуы 5.4.1.2
жиындардың қиылысуы және бірігуі анықтамаларын білу; Оқушыларға оқулықпен және басқа да дереккөздерімен жұмыс жасауды ұсынуға болады.
Мысалы:
Алдымен материалды өз бетімен оқып, сосын топта талқылау керек.
Жиындардың қиылысуы және бірігуінің негізгі ұғымдарын дәптерге жазып алуы керек.
Оқушылардан жиындарға қолданылатын амалдарды Эйлер- Венн дөңгелектері арқылы бейнелеуді сұраңыз.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Күрделілендіру" қағидасы қолданылады, себебі шығарылатын есептердің күрделілік деңгейін жоғарылату оқушылардың біліктілігінің өсуіне әкеледі. Ө Т
Жиындардың бірігуін немесе қиылысуын жазу барысында ∪,∩ символдарының қолданылатынына оқушылардың назарын аударыңыз. [1], 56-57-беттер
[2]
http://urokimatematiki.ru/p rezentazii7klass/item/490- prezentacija_mnozhestvo_j element_mnozhestva.htmlhttp://festival.1september.ru/a rticles/618008/5.4.1.3
берілген жиындардың қиылысуы мен бірігуін табу, нәтижесін ∪,∩ символдарын қолданып жазу; Оқушылардан тапсырмаларды Эйлер-Венн диаграммасын пайдаланып орындауды сұраңыз. Ө
Оқушылардың назарын жиындардың қиылысуы бос жиын болуы мүмкін екеніне аударыңыз.
Сонымен қатар:
жиындардың қиылысу амалының коммутативтілігіне(ауыстырымдылық қасиет: АВ = ВА);
жиындардың қиылысу амалының ассоциативтілігіне: (терімділік қасиеті: АВ)С = А(ВС));
жиындардың бірігу амалының [1]
[2]
[6]
http://nsportal.ru/shkola/algeb ra/library/2012/09/04/prezent atsiya-po-teme-peresechenie- i-obedinenie-mnozhestv2673985115506500
Элементтер саны көрсетілген шектеулі жиындар жазылған үлестірме қағаздарын дайындаңыз, оларды бір қорапқа салыңыз. Оқушы кез келген екі үлестірме қағазды алып, ондағы жиындардың қиылысуы мен бірігуін табуды ұсыныңыз. коммутативтілігіне(ауыстырымдылық қасиеті: АВ = ВА);
жиындардың бірігу амалының ассоциативтілігіне: (терімділік қасиеті: (АВ)С = А(ВС));
АА = А;
АА = А.
Үлестірмелер дайындағанда олардың кейбіреуіне бос жиын қосыңыз.
Ү
Оқушыларға «Жиындардың бірігуі мен қиылысуы» тақырыбына 5.4.1.2, 5.4.1.3 оқу мақсаттарының ішіндегі 2 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды беруге болады. Мәтінді есептерді шығару 5.5.1.7
Эйлер-Венн диаграммасын қолданып, есептер шығару; Есептерді шешу әдістерін Эйлер-Венн диаграммасын қолданып таныстырыңыз. Эйлер-Венн диаграммасын қолдану дағдыларын, қалыптастыру үшін оқулықтың 56-60 беттеріндегі тапcырмаларды қолданыңыз. М, Ө
Эйлер-Венн диаграммаларын салуда әртүрлі геометриялық фигураларды пайдалануға болатынына оқушылардың назарын аударыңыз.
Ү
Оқушыларға «Мәтінді есептерді шығару» тақырыбының 5.5.1.7 оқу мақсаттарының ішіндегі 2 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларын қалыптастыруғабағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды [1]
http://festival.1september.ru/a rticles/632635/[2]
267398562166500
балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды беруге болады. 701040115506500
Математика. Негізгі орта білім беру. 5-сынып
5.4.A бөлім: Пайыз
Ұсынылатын сағат саны: 12
Осыған дейін меңгерілген білім
Жай бөлшектерге, ондық бөлшектерге арифметикалық амалдар қолдану; санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табу ережелерін білу және қолдану; белгісіз компонеттерін табу ережелері негізінде теңдеулерді шеше алу.
Мәнмәтін
Осы бөлімнен алған білімдері мен біліктері оқушыларға практикалық сипаттағы, сонымен қатар, экономика элементтерімен байланысты есептерді шешуге мүмкіндік береді. Жоғары сыныптарда оқушылар алған білімдерін химияда заттардың концентрациясына берілген есептер шешуде, физикада пайдалы әсер коэффициентін табуға және басқа да көптеген салаларда қолданады.
Бөлім бойынша оқу мақсаты Оқытудың тілдік мақсаты Бөлім бойынша лексика және терминология Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер
Оқушылар:
пайыздар мен бөлшектер арасындағы байланысты түсінеді;
шама мәндерінің пайыздық кемуін немесе артуын түсінеді;
бөлшектерді пайыз арқылы өрнектей алады және керісінше орындай алады;
санның пайызын, пайызының мәні бойынша санды табуға, сондай-ақ екі санның пайыздық қатынасын табуға есептер шығара алады;
берілген бөлімнен алған білім және біліктерін практикалық мазмұнды есептер шығаруда қолданады. Оқушылар:
бөлшектерді пайыз арқылы және керісінше өрнектеу алгоритмін түсіндіре алады;
санның пайызын табу және пайызының мәні бойынша санды табуды түсіндіре алады;
пайызбен өрнектелген нәтиженің математикалық мағынасын түсіндіре алады;
мәтінді есептің шешу жолын түсіндіре алады;
практикалық есептердің математикалық модельдерін сипаттай алады. пайыз;
пайыздық қатынас;
пайыздық арттыру;
пайыздық кеміту ;
қарапайым пайыздық өсім;
күрделі пайыздық өсім;
концентрация. санның жүзден бір бөлігі ... деп аталады;
пайызды ондық бөлшекпен өрнектеу үшін … керек;
санның пайызын табу үшін ... керек;
пайызы бойынша санды табу үшін ... керек;
ондық бөлшекті пайызбен өрнектеу үшін ... керек;
сан ... %- ға артты;
сан … %- ға кеміді;
сандардың пайыздық қатынасын табу үшін ... керек.
Қысқаша шолу
Оқушылардың пайыз туралы түсінігі қалыптасады, кез келген санды пайызға және керісінше айналдыруды үйренеді, санның пайызын және пайызы бойынша санды табуға, екі санның пайыздық қатынасына есептер шығарады. Оқушылар шаманың пайыздық өзгерісін күнделікті өмір мысалдарынан қарастырады.
2673985108204000689165526193750083331054440555008333105458025500
Тақырыбы Оқу мақсаттары Ұсынылатын оқыту іс-әрекеттері Мұғалімге арналған ескертпелер Оқу ресурстары
Пайыз 5.1.1.16
пайыз ұғымын меңгеру; «Пайыз» тақырыбын жазып, күрделі жағдай тудырыңыз. Оқушылардан берілген сөзді қашан және қалай кездестіргенін сұраңыз. Тауар бағасына қатысты жеңілдіктер, банктегі пайыздар, сүт өнімдерінің майлылық пайызы және т.б. аналогиялар келтіріңіз. Оқушыларды көрсетілген пайыздар бүтін санның бөлігі болатынын түсінуіне бағыттаңыз.
Оқушыларға «Пайыз» түсінігін тұжырымдауды ұсыныңыз. Анықтаманы тұжырымдаңыз: «Пайыз деп санның жүзден бір бөлігін атайды», «%» белгісімен белгілейді.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Проблемалық оқыту" қағидасы қолданылады, ол - оқушыларға жаңа білімді өз бетімен қалыптастыру дағдыларын жетілдіруге және оны терең түсінуге мүмкіндік береді. М, Ұ
Көрнекілік үшін оқушыларға алдын ала сабаққа әртүрлі тағамдардың (шырын, сүзбе, май және т.б.) өнімге енгізілетін заттың пайыздық құрамы көрсетілгензаттаңбаларын әкелуін сұраңыз. [1]
[2]
http://festival.1september.ru/article s/636832/http://interneturok.ru/ru/school/mat ematika/5-klass/instrumenty-dlja- vychislenij-i-izmerenij/reshenie- zadach-na-protsenty5.1.2.33
бөлшекті пайызға және пайызды бөлшекке айналдыру; Оқушыларға пайыздың анықтамасына сүйеніп, 3%-ды жай бөлшек түрінде, яғни 3% = 3 ; сол сияқты 19% = 19 , 51% =
100100
51 жазуды ұсыныңыз.
100
Оқушылармен пайызды бөлшек түрінде көрсету ережесін
тұжырымдаңыз:
«Пайызды бөлшек түрінде жазу үшін, пайыз санын 100-ге бөлу керек».
Бөлшекті пайызбен жазу кері амал болып табылады, яғни
«Бөлшекті пайыз түрінде жазу үшін, оны 100%-ға көбейту керек».
Бөлшектерді пайызға айналдыру және кері өрнектеу дағдысын қалыптастыру үшін, «тізбек» бойынша келесі жұмысты ұйымдастырыңыз.
Мысалы:
Бір оқушы кез келген сыныптасына өз қалауымен пайызды атайды. Ал сұрақ қойылған оқушы пайызды бөлшекке айналдырып, келесі сыныптасына өзі таңдаған пайызды айтады.
Жұмыс барлық оқушылар қамтылғанша жалғасады. Жұмыстың екінші кезеңі біріншідегі сияқты жүргізіледі, бірақ оқушылар бөлшекті пайыз түрінде көрсетеді. Пайызды бөлшек түрінде жазуда сөйлеудағдысын қалыптастыруғаназар аударыңыз: «1 пайыз – санның жүзден бір бөлігі, сондықтан 3 пайыз –санның жүзден үш бөлігі, яғни 3% = 3 »
100
50% – жартысы, 25% – ширегі, 10% – оннан бірі, 1% – жүзден бірі болатынына оқушылардың назарын аударыңыз.
Ө Ү
Оқушыларға«Пайыз» тақырыбына 5.1.1.16, 5.1.2.33 оқу мақсаттарының ішіндегі 2 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Тапсырмалардың [1]
[2]
[9], 78-бет, №321
http://interneturok.ru/ru/school/ matematika/5-klass/instrumenty- dlja-vychislenij-i- izmerenij/reshenie-zadach-na- protsentyбіреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылықсипаттағы тапсырмаларды беруге болады. Санның пайызын және пайызы бойынша санды табу 5.1.2.34
берілген санның пайызын табу; Оқушылардан жұптасып, пайыздың анықтамасы бойынша қандай да бір шаманың 1%-ын табуды сұраңыз.
Мысалы:
80 км-дің 1%-ы; 18 метр матаның 1%-ы және т.б. Мәселе туындатыңыз.
Мысалы:
80 км-дің 3%-ын қалай табуға болады?
18 метр матаның 3%-ын ше?, т.б. Оқушыларды санның пайызын табу ережесін қорытындылауға жетелеңіз.
Жұптық жұмысты ұсыныңыз. Мысалы:
Әр оқушы жұбындағы оқушыға ойлаған санын айтады. Содан соң оқушылар, мысалы, берілген санның 1%, 3%, 20% және
46% табады.
Жұмыс соңында өзара тексеру орындау үшін көршісімен дәптерлерін алмастырады. Ж Ж
Тақырыпты оқымастан бұрын берілген санның бөлігін табу есептерін шешу алгоритмін оқушылардың есіне түсіріңіз. [1]
[2]
[9]
http://festival.1september.ru/article s/643048/5.1.2.35
бір санның екінші санға пайыздық қатынасын және керісінше табу; Теориялық білімдерін тексеру үшін «Ыстық орындық» ойынын пайдалануға болады.
Бір оқушы «ыстық орындыққа» сыныпқа қарап отырады. Оқушылар оған алдын ала келісілген тақырып бойынша дайындалған сұрақтарды кезектесіп қояды. Қателессе, оқушының орнына соңғы сұрақ қойған оқушы отырады.
Бір санның басқа санға пайыздық қатынасын табу дағдыларын қалыптастыру үшін,
құрамы ауысып отыратын топта ұйымдастырылатын
«Әткеншек» әдісін қолданыңыз. (5.1.2.37 мақсатын қараңыз). Ж
Т
Екі санның пайыздық қатынасын табу алгоритмін түсіну үшін бөліктергебайланысты
есептерменсалыстыру жүргізіңіз. [1]
[2]
http://festival.1september.ru/article s/590323/7010401155065006891655261937500
5.1.2.36
берілген пайызы бойынша санды табу; Берілген пайызы бойынша санды табу дағдысын қалыптастыру үшін, құрамы ауысып отыратын топта ұйымдастырылатын «Әткеншек» әдісін қолданыңыз. 4 адамнан тұратын топтар ұйымдастырып, төрт бөліктен (блоктан) тұратын тапсырмалар қорын дайындаңыз.
Жұмыстың бірінші кезеңінде оқушылар топта тапсырмаларды өзара бөліп алады. Екінші кезеңде таңдап алынған тапсырмалары бойынша оқушылар жаңа топтарға бірігеді. Топтарға біріккен соң, оқушылар есепті талқылайды, шешімін табады, жазады және есептің шығарылу жолын толық түсінеді.
Үшінші кезеңде оқушылар бастапқы топтарына қайтып оралады және өз тапсырмалар бөлігінің (блогының) шешімін түсіндіреді.
Саралап оқыту математикалық дайындықтың әртүрлі деңгейін талап ететін, сонымен қатар оқушылардың жас ерекшеліктерін және ойлау жылдамдықтарын ескеретін тапсырмалар түрінде көрінеді. Т
«Әткеншек»әдісібойынша тапсырмалар қорын дайындауда тапсырмаларды дифференциациялауға, сонымен қатар оқушылар санына қарай тапсырмаларбөліктерінің (блоктарының) санын өзгертуге болатынына назар аударыңыз.
Оқушылар пайызы бойынша санды табу алгоритмін түсіну үшін, бөлігі бойынша санды табу есептерімен салыстыру жүргізіңіз.
Ү
Оқушыларға «Санның пайызын және пайызы бойынша санды табу» тақырыбына 5.1.2.34,
5.1.2.35,5.1.2.36оқу
мақсаттарының ішіндегі 2 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 30 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылықсипаттағы тапсырмаларды беруге болады. [1]
[2]
http://math- prosto.ru/?page=pages/percent/percent3
.php
Мәтінді есептерді шығару 5.5.1.6
пайызға байланысты мәтінді Оқушыларға «Кешенді тапсырма» ұсыныңыз: Мысалы:
Астана қаласындағы фитнес-клуб жаңа ғимаратының Ө
Оқушылардыңназарын пайыздықарттырунемесе [9]
http://ru.onlinemschool.com/math/lib rary/percent/percent1/
2673985106108500
есептерді шығару; құрылысына салушы а т цемент және с т құм әкелді. Құрылыстың бірінші кезеңі жүргізілгеннен кейін алғашқы әкелінген цементтің тағы в %-ы қажет екені анықталды.
Егер жүк көтергіштігі d тонна болатын бір жүк машинасының бір рейсіне е тенге төленетін болса, онда салушы тасымалдаушыға материалды жеткізу үшін қанша ақша төлейді?
Есепті шығаруға қажет a, в, c, d, e мәндерін анықтау үшін келесі есептерді шығару керек.
Мысалы:
а. Соколов-Сарыбай кен орнындағы темір рудасының құрамында 91% темір бар. Егер өндірілетін руданың массасы 51 тонна болса, онда темір рудасының құрамында қанша тонна темір болады?
в. Оқушылар бағбанға алма жинауға көмектесті. Бір күнде олар 4840 кг алма жинады, оның 1210 кг мектеп асханасына жіберілді. Мектеп асханасына жіберілген алмалар барлық жиналған алмалардың қанша пайызын құрайтынын анықтаңыз.
с. және т.с.с.
Саралап оқыту математикалық дайындықтың әртүрлі деңгейін талап ететін, сонымен қатар оқушылардың жас ерекшеліктерін және ойлау жылдамдықтарын ескеретін тапсырмалар түрінде көрінеді. пайыздық кеміту есептеріне аударыңыз.
Мәтінді есептерді шешу үшін жай және күрделі пайыздарды есептеу формулаларын қолдануға болады.
Ү
Оқушыларға «Мәтінді есептерді шығару» тақырыбының 5.5.1.6 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылықсипаттағы тапсырмаларды беруге болады. school68p.narod.ru/doc/procent.ppt
49974591313000
Математика. Негізгі орта білім беру. 5-сынып
5.4B бөлім: Бұрыштар. Көпбұрыштар
Ұсынылатын сағат саны: 8
Осыған дейін меңгерілген білім
Анықталмаған «нүкте», «түзу» ұғымдарын түсіну; кесінді мен түзуді салу; сызғыш, рулетка және т.б. өлшеу құралдарын қолдана алу:
Мәнмәтін
Бұл бөлім планиметрия бөлімдерімен әрі қарай жұмыс істеуге негіз қалайды. Бұрыш ұғымын түсінеді және салыстыра алады, бұрыштарды өлшеу, оларды салу, көпбұрыш
түсінігі геометрияның мектеп курсындағы бөлімдерін меңгеруге қажет болады.
Бөлім бойынша оқу мақсаты Оқытудың тілдік мақсаты Бөлім бойынша лексика және терминология Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер
Оқушылар:
бұрыш пен оның градустық өлшем бірлігі ұғымдарын біледі;
көпбұрыш ұғымын біледі;
транспортир көмегімен бұрыштарды өлшейді;
градустық өлшемі берілген бұрыштарды транспортир көмегімен салады;
бұрыштың түрлерін анықтайды (сүйір, тік, доғал, жазыңқы, толық);
бұрыштың градустық өлшемін табуға есептер шығарады. Оқушылар:
бұрыштың, градустың, бұрыштың градустық өлшемінің анықтамасын тұжырымдай алады;
транспортир көмегімен бұрыштарды өлшеу алгоритмін сипаттайды;
транспортир көмегімен бұрыштарды салу алгоритмін сипаттайды;
таңдаған бұрыштардың ішінен сүйір, доғал, тік, және т.с.с. бұрыштарды атай алады. транспортир;
градус;
бұрыштың градустық өлшемі;
бұрыш шамасы;
тең бұрыштар;
бұрыштың төбесі, бұрыштың қабырғасы;
бұрыш, геометриялық фигура;
бұрыш түрлері;
доғал бұрыш, сүйір бұрыш, тік бұрыш, жазыңқы бұрыш;
толықтауыш сәулелер;
толық бұрыш;
бұрыштар, көпбұрыштың қабырғалары; көпбұрыштың диагоналы. бұрыштың градустық өлшемі ... градусқа тең;
бір ... шығатын сәулелер;
төбесі ортақ сәулелер … ;
бұрыштың градустық шамасын өлшеу үшін … керек;
бұрыштың төбесін … белгілеу ;
бұрыштың қабырғаларын … белгілеу;
тең бұрыштардың градустық өлшемдері ... ;
тік бұрыштан кем бұрыштар … ;
тік бұрыштан артық, бірақ жазыңқы бұрыштан кем бұрыштар ... ;
бұрыштың градустық шамасын транспортир көмегімен табу үшін ... керек;
траснпортирдің көмегімен бұрыш салу үшін ... керек;
көпбұрыштың қабырғаларын (бұрыштарын, төбелерін) атаңыздар.
Қысқаша шолу
Оқушылар бұрыш пен оның элементтері ұғымын, бұрыштардың түрлерін, көпбұрыш ұғымын меңгереді; бұрыштарды өлшеу және салыстыруда транспортирді қолдана алады; бұрыштың градустық өлшемін табуға есептерді шығара алады.
2481580107315000
Тақырыбы Оқу мақсаттары Ұсынылатын оқыту іс-әрекеттері Мұғалімге арналған ескертпелер Оқу ресурстары
Бұрыш 5.3.1.4
бұрыш және оның градустық өлшемі ұғымдарын меңгеру, бұрыштарды белгілеу және салыстыру; Оқушылармен берілген тақырып материалы бойынша талқылау жүргізіңіз. Қажеттілігіне қарай білімдерін толықтырыңыз.
Талқылау барысында математикалық жазылымдарды қолданып, салуларды орындаңыз.
Оқушыларға тор көзді қағаз алуды ұсыныңыз. Қағаз бетіне жазыңқы бұрыш салғызыңыз және оның бойынан нүкте белгілетіңіз. Бейнеленген бұрыш парақтың бүктелген жеріне сәйкес келетіндей етіп парақты екіге бүктетіңіз. Содан кейін белгіленген нүкте алынған тік бұрыштың төбесі болатындай етіп, парақты тағы да екіге бүктеңіз.
Оқушылардан оны тең екі бұрышқа қалай бөлуге болатынын сұраңыз. Оқушыларды бұрышты бірнеше тең бөліктерге бөлуге болатынын түсінуге жетелеңіз.
1
Градустың анықтамасын жазыңқы бұрыштың–не тең деп
180
тұжырымдаңыз. Жазыңқы бұрыштың өзара тең 180 бөлікке бөлінген моделі ТРАНСПОРТИР болады.
Бұрыштың градустық өлшемінің анықтамасын тұжырымдаңыз. Ұ Ж http://festival.1septemb er.ru/articles/617592/[4]
[11]
5.3.1.5
бұрыштардың түрлерін ажырату (сүйір, тік, доғал, жазыңқы, толық); Оқушыларға әртүрлі бұрыштары бар ресурс ұсыныңыз.
Олардан бұрыштарды жүйелендіріп (клаcсификациялауды), өз таңдауларын түсіндіруді сұраңыз.
Оқушыларды «доғал бұрыш», «сүйір бұрыш», «тік бұрыш» ұғымдарын түсінуге бағыттаңыз.
Бұрышты салу және түрлерін ажырату дағдысын қалыптастыру үшін оқушылармен жұптық жұмыс ұсыныңыз.
Әр оқушы қағазға бұрыштардың бірнеше түрін салып, оларды белгілейді. Қағаздың келесі жағына салған бұрыштарының қайсысы тік, сүйір, доғал екенін жазады. Қағазды сыныптасына береді, ол салынған бұрыштар суретінің астына бұрыштың түрін жазады.
Содан соң жұптағы оқушылар өз жауаптарын салыстыра отырып, нәтижені талдайды.
«Архитекторда қонақта» ойынын пайдалануға болады. Мысалы:
Суреттерден сүйір және доғал бұрыштарды табыңыз. Неліктен кейбір елдерде үйлердің шатыры әртүрлі? Ж
Оқушылардың назарын тік бұрыштың моделі арқылы бұрыштардың түрін анықтау тиімді екеніне аударыңыз.
Бұрыш түрлерін бекіту кезеңінде
«GeoGebra» сайтын қолдануға болады. [11]
[4]
http://www.geogebra.o rg/material/simple/id/ 15375http://www.geogebra.o rg/material/simple/id/ 15376http://www.geogebra.o rg/material/simple/id/ 15377http://www.geogebra.o rg/material/simple/id/ 153785.3.3.1
бұрышты транспортир көмегімен өлшеу; Оқушыларға транспортир көмегімен бұрыштарды өлшеу алгоритмін көрсетіңіз. Оқушылардың транспортирді қолдану дағдыларын қалыптастыру үшін практикалық жұмыс жүргізуге болады.
Мысалы:
Мұғалім суреттері бар үлестірмелер ұсынады. Ө
Көрнекілік үшін интербелсенді тақтаныңбағдарламалық қамтамасыздандыру мүмкіндіктерін, атап айтқанда Activ Studio немесе Activ Inspire бағдарламаларынқолдануға болады. http://festival.1septemb er.ru/articles/212440/248158076835000
Оқушылар берілген бұрыштардың градустық шамасын өлшейді.Оқушылар өлшеу барысында өлшемі анықталған бұрыштарды белгілеулері керек, сонымен қатар өлшеу нәтижесін жазулары қажет. 5.3.3.2
градустық өлшемі берілген бұрышты транспортир көмегімен салу; Оқушыларға транспортир көмегімен бұрышты салу алгоритмін көрсетіңіз. Оқушылардың жұппен жұмыс жасауын ұйымдастырыңыз. Әр оқушы А4 қағазына бұрышты және оның градустық өлшемін (АОВ = 60о) жазады. Берілген бұрыштарды салу үшін, ол парақты келесі оқушыға береді. Жұмыс аяқталған соң парақ бұрыш «авторына» қайтарылады, ол сызбаның дұрыстығын тексереді. М Ж
Берілген мақсатпен жұмыс барысында жазыңқы бұрыштан үлкенбұрыштар
қарастырылмайтындығына байланысты бұрыштың өлшемі 180о-танаспаукеректігіне оқушылардыңназарын аударыңыз. http://festival.1septemb er.ru/articles/212440/[11]
[4]
5.3.3.3
бұрыштың градустық өлшемін табуға, бұрыштарды салыстыруға берілген есептерді шығару; Оқушыларға топтасып, «Өз ойының» ойыны барысында есептер шығаруды ұсыныңыз.
Мысалы:
парақтың бір жағында «бұрыштың градустық өлшемі деген не?» деген сұрақ, ал екінші жағында есептің шарты болады.
Мысалы, сурет бойынша белгісіз бұрышты анықтаңыз:
Әр топ өздері жауап бергісі келетін сұрақты таңдап алады да, сәйкес есептерді шығарады.
Тексеруді әр топ интерактивті тақтада немесе қағазда көрсетілген жауап үлгілері бойынша жүргізеді. Т
«Өз ойының» үлестірмелерін дайындаудадеңгейлік тапсырмалар арқылы назар аударыңыз.
Ү
Оқушыларға«Бұрыш» тақырыбына 5.3.1.4, 5.3.1.5,
5.3.3.1, 5.3.3.2, 5.3.3.3 оқу
мақсаттарының ішіндегі 2 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, [11]
[4]
http://na- uroke.in.ua/35-142.html2481580621665006891655261937500
Оқушыларға тапсырма ұсыныңыз. Мысалы:
«Бұрыштар» тақырыбына әңгіме немесе өлең, немесе «Айналамыздағы бұрыштар ...» тақырыбына хабарлама құрастырыңыз.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Креативтілік" қағидасы қолданылады; сонымен бірге оқушылар өздерінің шығармашылық мүмкіндіктерін көрсете алады. ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылықсипаттағы тапсырмаларды беруге болады. Көпбұрыш 5.3.1.7
көпбұрыш ұғымын меңгеру; Оқушыларды топқа біріктіріңіз.
Әр топқа бір көпбұрыштың сызбасын және жауап кестесін беріңіз. Мысалы: 1-ші топ-үшбұрыш,
2-ші топ-шаршы, т.с.с.
Әр топ өз көпбұрышын қорғайды.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Тереңдету" қағидасы қолданылады, оқушылар өз бетімен зерттеу жүргізеді және нәтижесін көрсетеді. Берілген тапсырма барлық оқушылардың орындауына емес, мысалы, математикалық дайындығы жоғары деңгейдегі оқушыларға ұсынылуы мүмкін. Т
Ү
Оқушыларға«Көпбұрыш» тақырыбының 5.3.1.7 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылықсипаттағы тапсырмаларды беруге болады. http://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/201 2/01/23/konspekt- uroka-po-teme- mnogougolniki-i- prezentatsiya-5-klass
499745115506500689165526193750024993602527300Топ № Сұрақтар Жауаптар
Көпбұрыш атауы Төбелер саны Төбелер атауын жазыңыз Бұрыштар саны Бұрыштар атауын және түрлерін жазыңыз Қабырға саны Қабырға атауын жазыңыз Диагональ саны Диагональ атауын жазыңыз Күнделікті өмірдегі және техникадағы бейнелер 00Топ № Сұрақтар Жауаптар
Көпбұрыш атауы Төбелер саны Төбелер атауын жазыңыз Бұрыштар саны Бұрыштар атауын және түрлерін жазыңыз Қабырға саны Қабырға атауын жазыңыз Диагональ саны Диагональ атауын жазыңыз Күнделікті өмірдегі және техникадағы бейнелер 2501265252920500
Математика. Негізгі орта білім беру. 5-сынып
5.4C бөлім: Диаграмма
Ұсынылатын сағат саны: 5
Осыған дейін меңгерілген білім
Санның пайызын табу есептерін шығара алу; градустық өлшемі берілген бұрышты салу.
Мәнмәтін
Бұл бөлім «Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика» бөліміндегі жұмысты жалғастыруға негіз қалайды.
Бөлім бойынша оқу мақсаты Оқытудың тілдік мақсаты Бөлім бойынша лексика және терминология Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер
Оқушылар:
циркульдің көмегімен шеңбер салады;
шеңбердің және оның элементтерінің анықтамасын біледі (шеңбердің центрі, радиус, диаметр, доға);
дөңгелек сектор ұғымын біледі;
дөңгелек, сызықтық және бағанды диаграммалар туралы түсініктері болады;
дөңгелек, сызықтық және бағанды диаграммаларды сала алады;
кестелер немесе диаграммалардан статистистикалық ақпараттарды ала алады. Оқушылар:
элементтерімен берілген шеңбердің және дөңгелектің сызбаларын ауызша сипаттайды;
дөңгелек, сызықтық және бағанды диаграммалар туралы өз түсініктерін сипаттай алады;
диаграммаларды салу алгоритмін түсіндіреді;
кестелер және диаграммалармен берілген деректерді оқи алады. шеңбер;
дөңгелек;
шеңбердің центрі, дөңгелектің центрі;
жартышеңбер, жарты дөңгелек;
радиус;
диаметр;
шеңбердің доғасы;
дөңгелек сектор;
толық бұрыш;
диаграмма;
сызықтық диаграмма;
дөңгелек диаграмма;
бағанды диаграмма;
статистикалық деректер;
ақпарат;
деректерді талдау. берілген нүктеден (центрден) бірдей қашықтықта орналасқан жазықтықтағы нүктелер жиыны;
шеңбердің центрін оның кез келген нүктесімен қосатын кесінді;
шеңбердің центрі арқылы өтетін және екі нүктесін қосатын кесінді;
дөңгелектің екі радиуспен шектелген бөлігі;
диаграмма – бұл статистикалық деректерді графикалық кескіндеу;
мына диаграмма ... көрсетеді;
дөңгелек (бағанды) диаграмманы салу үшін ... керек;
диаграмма деректеріне сүйеніп, ... айтуға болады.
диаграмма деректерін салыстыра отырып, ... ;
диаграмма (кесте) деректері бойынша келесі қорытындыны жасауға болады: ... .
Қысқаша шолу
Оқушылар «диаграмма» ұғымын меңгереді; диаграмма түрлерін таниды; диаграмма салады; статистикалық деректерді көрсету және талдау үшін диаграммаларды қолданады.
499745115506500
Тақырыбы Оқу мақсаттары Ұсынылатын оқыту іс-әрекеттері Мұғалімге арналған ескертпелер Оқу ресурстары
Шеңбер. Дөңгелек. Дөңгелек сектор 5.3.1.2
шеңбер, дөңгелек және олардың элементтері (центр, радиус, диаметр) ұғымдарын меңгеру; Оқушылардың өзіңізден қол созым арақашықтықта орналасуын сұраңыз. Олар қандай фигура жасағанын талқылаңыз. Әр оқушыны еден жазықтығының қандай да бір нүктесі деп қарастыруға бола ма? Олардың әрқайсысы мұғалімнен (центрден) бірдей қашықтықта орналасқан деген тұжырым жасауға бола ма? Оқушыларды шеңбердің анықтамасын қорытындылауға жетелеңіз. Алынған шеңбердің радиусы деп нені қабылдаймыз? Оқушыларды диаметр мен радиустың анықтамасын түсінуге жетелеңіз. Ұ
Белсенді оқыту әдістерін қолдануда анықтамалар мен түсініктерді сызбаларымен бірге дәптерге жаздыруға тырысыңыз. [1]
[2]
http://festival.1s eptember.ru/arti cles/642705/5.3.1.3
циркульдің көмегімен шеңберді салу; Оқушыларға центрі берілген нүктеде болатын және берілген радиусы бойынша (мысалы, 2 см) шеңбер салуды ұсыныңыз.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Проблемалық оқыту" қағидасы қолданылады, ол - оқушыларға жаңа білімді өз бетімен қалыптастыру дағдыларын жетілдіруге және оны терең түсінуге мүмкіндік береді. Ж
Салуды орындағанда Aсtive Board мүмкіндіктерін қолдануға болады, оның ішінде
«Циркуль» құралын қолдану арқылы қажетті радиусты өлшеп алуды, циркуль ұшын, циркуль қарындашын қалай орналастыру керектігін көрсетіңіз. [1]
[2]
http://festival.1s eptember.ru/arti cles/642705/5.3.1.6
дөңгелек сектор ұғымын меңгеру; Оқушыларға шеңбер салып, бірнеше радиусын жүргізуді ұсыныңыз. Дөңгелектің пайда болған бөліктерін әртүрлі түспен боятыңыз. Оқушыларды дөңгелек сектор ұғымын түсінуге бағыттаңыз. Ж Ү
Оқушыларға «Шеңбер. Дөңгелек. Дөңгелек сектор» тақырыбына 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.1.6 оқу мақсаттарының ішіндегі 2 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды беруге болады. [1]
[2
http://festival.1s eptember.ru/arti cles/642705/Диаграмма 5.4.3.1
дөңгелек, сызықтықжәне бағанды диаграммалар туралы түсініктері болу; Екі түрлі суреттері бар парақ дайындауға болады. Суреттің сол жағында геометриялық фигуралар: дөңгелек, тіктөртбұрыш, сынық салынған. Суреттің оң жағында, соларға сәйкес - дөңгелек диаграмма, бағанды диаграмма және сызықтық диаграмма салынған.
Оқушыларға суреттер жұбын салыстыруды ұсыныңыз.
«Диаграмма» ұғымын түсінуге жетелеңіз.
Оқушыларназарынпайдаланылғандиаграмматүрлеріне аударыңыз.
Сұрақтарды талқылаңыз. Мысалы:
Күнделікті өмірде диаграммалар қай жерде қолданылады? Диаграммалар не үшін қажет? Ұ М
«Диаграмма» ұғымын көрнекі түрде түсіну үшін сынып оқушыларының статистикалық деректерін қолданыңыз. [1]
[2]
http://znaika.ru/c atalog/5- klass/matematika/Krugovye- diagrammy5.4.3.2
дөңгелек, сызықтық және бағанды диаграммалар салу; Оқушыларда «Координаталар жүйесі» ұғымының болмауына байланысты, бағанды диаграмма салуда олардың назарын келесіге аударыңыз:
деректерді көрсететін тіктөртбұрыштардың ені бірдей, ал биіктігі әртүрлі болады. Әр тіктөртбұрыштың биіктігі кестенің бастапқы деректеріне сәйкес келеді.
Компьютерлер жеткілікті болса, «Excel» бағдарламасын қолданып, диаграмма салуға практикалық жұмыс жасатыңыз.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Күрделілендіру" қағидасы қолданылады, себебі шығарылатын есептердің күрделілік деңгейін жоғарылату оқушылардың Ө
Қандай да бір статистикалық деректерді көрсету үшін диаграмма түрін дұрыс таңдауға оқушылардың назарын аударыңыз.
Мысалы, дөңгелек диаграмма бір тұтастың бөлігін көрсету үшін, сызықтық – қандай да бір көрсеткіштердің өсу динамикасын бейнелеу үшін, бағанды - жеке санаттары бойынша деректерді салыстыру үшін қолданылады.
Ү
Оқушыларға «Диаграмма» тақырыбына 5.4.3.1, http://www.math ematics- repetition.com/5- klass- mathematics- test/test-5-8- 2.html26612851155065006891655261937500
біліктілігінің өсуіне әкеледі. 5.4.3.2 оқу мақсаттарының ішіндегі 2 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды беруге болады. Статистикалық деректерді көрсету тәсілдері 5.4.3.3
кестенемесе диаграмма түрінде берілген статистикалық ақпаратты алу; Кесте және диаграммалар сызылған үлестірмелер таратып, дайын кестелер мен диаграммалардан ақпараттар алуды және қорытынды жасауды ұсыныңыз.
Санды деректері бар үлестірмелер таратыңыз. Оқушылардан деректерді кесте түрінде көрсетуді сұраңыз.
Оқушыларды топтарға біріктіріңіз. Күнделікті өмірден алынған ақпараттарды жинау және өңдеу бойынша жоба жұмысын орындауды және нәтижелер кестесін құруды ұсыныңыз.
Топ зерттеу мәселесін таңдайды. Өз жобаларын қорғау үшін А3 қағазында кесте салады, сондай-ақ кестеге сұрақтар тізімін құрастырады, деректерге талдау жасайды және зерттеу мәселесі бойынша қорытынды жасайды. Жобаны сабақта қорғайды.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Тереңдету" қағидасы қолданылады, оқушылар өз бетімен зерттеу жүргізеді және нәтижесін көрсетеді. Берілген тапсырма барлық оқушылардың орындауына емес, мысалы, математикалық дайындығы жоғары деңгейдегі оқушыларға ұсынылуы мүмкін.
Бұқаралық ақпарат құралдарынан түрлі диаграммалар таңдап алып, оларға талдау жасауды ұсыныңыз.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Күрделілендіру" қағидасы қолданылады, себебі шығарылатын есептердің күрделілік деңгейін жоғарылату оқушылардың біліктілігінің өсуіне әкеледі. Ұ Ж Т
Берілген жобаны орындау және қорғау кесте құру дағдыларын ғана емес, сонымен қатар деректерді оқу және деректерді талдай отырып, сұрақтар құрастыра білу дағдыларын дамытатынына назар аударыңыз.
Ү
Оқушыларға «Статистикалық деректерді көрсету тәсілдері» тақырыбының 5.4.3.3 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. [1]
[2]
http://www.math ematics- repetition.com/5- klass- mathematics- test/test-5-8- 2.html701040115506500
Математика. Негізгі орта білім беру. 5-сынып
5.4D бөлім: Кеңістік фигураларының жазбалары
Ұсынылатын сағат саны: 5
Осыған дейін меңгерілген білім
Геометриялық фигуралар: тіктөртбұрыш, шаршы, текше, тікбұрышты параллелепипед туралы түсінігі бар; тіктөртбұрыш, шаршы, текше, тікбұрышты параллелепипед сала алу; тіктөртбұрыштың (шаршының) периметрін, тіктөртбұрыштың (шаршының) ауданын, тікбұрышты параллелепипедтің (текшенің) көлемін таба алу.
Мәнмәтін
Бұл бөлімде оқушылардың кеңістікте ойлау және сызба геометрияның дағдылары жетілдіріледі, сонымен қатар «Көпжақтар» бөлімін меңгеруге негіз қалайды.
Бөлім бойынша оқу мақсаты Оқытудың тілдік мақсаты Бөлім бойынша лексика және терминология Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер
Оқушылар:
жазық фигураларды (тіктөртбұрыш және шаршы) және кеңістіктегі геометриялық фигуралардың жазбасын (текше және тікбұрышты параллелепипед) салады;
көлемдер мен аудандарды табуға есептер шығарады;
фигураларды кесу және құрастыру есептерін шығарады. Оқушылар:
геометриялық фигуралар: тіктөртбұрыш, шаршы, текше, тікбұрышты параллелепипед туралы сипаттай алады;
тікбұрышты параллелепипедтің бетінің ауданын табу алгоритмін сипаттай алады. геометриялық фигура;
жазық фигуралар;
кеңістік фигуралары;
параллелепипедтің өлшемдері: ұзындығы, ені, биіктігі;
көпжақ;
көпжақтың жазбасы;
жақ;
қыр;
төбе;
табанының периметрі, бетінің ауданы, көлем. ... параллелелипедтің (текшенің) пішініндей;
... тіктөртбұрыштың(шаршының) пішініндей;
тікбұрышты параллелепипедтің жазбасы
… құралады;
текшенің жазбасы … құралады;
берілген жақтарының аудандары…тең;
берілген жағының периметрі … тең;
параллелепипедтің қарама-қарсы жақтары
...;
параллелепипедтің бүйір жақтары ... .
Қысқаша шолу
Оқушылар кейбір геометриялық фигураларды кескіндей алады (көпжақтар: текше, параллелепипед); жақтың периметрін, жазбасының ауданы арқылы көпжақтың бетінің ауданын, текше мен тікбұрышты параллелепипедтің көлемдерін таба алады.
49974510731500028594054953635Топ № Сұрақ Жауап
Көпжақтың атауы Төбе саны Жақ саны Қыр саны Табанындағы төбе саны Табанындағы қыр саны Тұрмыс пен техникадағы бейнесі және т.с.с. Көпжақтың жазбасы (сурет немесе моделі) 00Топ № Сұрақ Жауап
Көпжақтың атауы Төбе саны Жақ саны Қыр саны Табанындағы төбе саны Табанындағы қыр саны Тұрмыс пен техникадағы бейнесі және т.с.с. Көпжақтың жазбасы (сурет немесе моделі)
Тақырыбы Оқу мақсаттары Ұсынылатын оқыту іс-әрекеттері Мұғалімге арналған ескертпелер Оқу ресурстары
Тікбұрышты параллелепипед (текше) және оның жазбасы 5.3.1.8
тікбұрышты параллелепипед (текше)және оныңжазбасы
туралытүсінігі болу; Оқушыларды топтастырыңыз.
Әр топқа көпжақтардың бірін және жауап кестесін ұсыныңыз. Мысалы:
1-ші топ-текше,
2-ші топ-параллелепипед, т.с.с.
Әр топ өз көпжағын сыныпқа таныстырады.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Тереңдету" қағидасы қолданылады, оқушылар өз бетімен зерттеу жүргізеді және нәтижесін көрсетеді. Берілген тапсырма барлық оқушылардың орындауына емес, мысалы, математикалық дайындығы жоғары деңгейдегі оқушыларға ұсынылуы мүмкін. 5.5.2.9
жазық фигуралардың және қеңістіктегі геометриялық фигуралардың жазбаларын салу (текше және тік бұрышты параллелепипед); Оқушыларға есеп шығаруды ұсыныңыз. Мысалы:
Әйгерім туған күнін тойлауға досы Саяны шақырды. Сая сыйлық салатын қорапты түрлі – түсті қағаздан өзі жасамақшы болды. Ол қорапты қалай желімдеуі керек? Оған қанша қағаз керек?
Оқушыларға сыйлық салатын қорапты тәжірибе ретінде өздері жасап көруін ұсыныңыз.
Келесі сұрақтарды талдауды сұраңыз: Қорап қандай бөліктерден құралған?
Қораптың бөлек жақтарын жазық фигураға біріктіруге бола ма? Оқушыларды жазба ұғымын түсінуге бағыттаңыз. Өздері жасаған қорап бетінің ауданын және қораптың көлемін табуды ұсыныңыз.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Күрделілендіру" қағидасы қолданылады, себебі шығарылатын есептердің күрделілік деңгейін жоғарылату оқушылардың біліктілігінің өсуіне әкеледі.
Көрнекілік үшін «Geogebra» бағдарламасының 3D форматында текше мен параллелепипедтің жазбасын көрсете алатын мүмкіндігін пайдаланыңыз.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Күрделілендіру" қағидасы қолданылады, себебі шығарылатын есептердің күрделілік деңгейін жоғарылату оқушылардың біліктілігінің өсуіне әкеледі.
Тапсырманы оқушыларға жұппен орындауды ұсыныңыз. Мысалы:
Берілген жазбаға сәйкес текшені таңдаңыз.
Суреттегі фигуралардан текшенің жазбасы болатындарын таңдаңыз. Оларды қиып алып, текшені қалай құрастыруға болатынын көрсетіңіз. Ж
Кеңістік пішіндерін елестетуге көмектесетін«ФЛЕКСАГОН»
геометриялықойыншығына оқушылардың назарын аударыңыз.
Геометриялықфигураларды сызудағы дәлдік пен ұқыптылық – модельдерді дайындауда 80% жетістікке әкелетініне оқушылардың назарын аударыңыз.
Ж Ү
Оқушыларға «Тік бұрышты параллелепипед (текше) және оның жазбасы» тақырыбына 5.3.1.8, 5.5.2.9 оқу мақсаттарының ішіндегі 2 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты
21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретіндеберуұсынылады. Тапсырмалардың біреуі міндетті түрде қолдану, талдау, синтез, бағалау және т.б. дағдыларын қалыптастыруғабағытталған. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларға саралы үй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттеріндамытуүшін шығармашылықсипаттағы тапсырмаларды беруге болады. [12]
http://yourorigami.info/200 8/06/06/fleksagon- matematicheskaya- golovolomka.htmlhttp://klmk.ucoz.ru/chto_ta koe_fleksagony- ehlektronnaja_kniga.pdfhttp://www.geogebra.org/ material/simple/id/317512673985115506500
3. Буратинода бір жағына полиэтилен жапсырылған қағаз болды. Ол сүт құюға арналған қалта жасау үшін суретте көрсетілгендей етіп қалып жасады. Түлкі Алиса дәл осындай қалта жасау үшін басқа қалып жасай алатынын айтты. Қандай? Фигураларды қиюғаберілген есептер.
Фигураларды құрастыруға берілген есептер 5.3.2.1
фигураларды қию және құрастыру арқылы есептер шығару; Оқушыларды топқа біріктіріп, фигураларды қиюға және құрастыруға берілген тапсырмалар орындауды ұсыныңыз.
Әртүрлі фигураларды құрастыруға және көпжақтың жақтарының периметрін, бетінің ауданын немесе алынған фигураның жеке жақтарының аудандарын табуға шағын жоба ұсыныңыз.
Берілген іс-әрекетті жүзеге асыруда саралап оқытудың "Креативтілік" қағидасы қолданылады; сонымен бірге оқушылар стандартты емес амалдарқолданып, креативті шешімдерін көрсетеді. Ұ
«ТАНГРАМ» және «ПЕНТАМИНО»
дамытуойындарынаназар аударыңыз.
Ү
Оқушыларға «Фигураларды қиюға берілген есептер. Фигураларды құрастыруға берілген есептер» тақырыбының 5.3.2.1 оқу мақсатына сәйкес 1 сабаққа қатысты 21 минуттан артық уақытты алмайтын барлығы 2 тапсырманы Ө ретінде беру ұсынылады. Оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін, жеке оқушыларғасаралыүй тапсырмаларын беруге болады, ал дарынды балалардың қабілеттерін дамыту үшін шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды беруге болады. [1]
http://neposed.net/training- games/razvitie- mishleniya/skhemy- tangrama-1.htmlhttps://vk.com/doc1629440 01_247699483?hash=1666e21eb74c8de62f&dl=b84a 42bda7f2abcac3267398562166500

Приложенные файлы

  • docx 23935812
    Размер файла: 4 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий