5_-_7_klassyМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЖУРНАЛ
планування та обліку


_______________________ вокального гуртка


Алчевська інформаційно – технологічна гімназія
(назва установи)


місто Алчевськ, Луганська область
(місто, село, район, область)


на 200 8 / 200 9 навчальний рік


Керівник гуртка Мар’їна Тетяна Борисівна


Староста Овсієнко ВалеріяМета й основний зміст роботи:
В процесі хорового співу розвивати не тільки музичні здібності, але і якості, які необхідні для всебічного розвитку дитячої особистості – уява, емоційне ставлення до навколишнього світу. Саме через спів здійснюється задача морального та естетичного виховання учнів.
Сучасні дослідження в галузі музичної педагогіки свідчать, що вокально – хорове виховання впливає не тільки на емоційно – естетичний, але й на розумовий розвиток дітей.
Розвиток слуху і співацького голосу добродійно впливає на формування мови, а мова є матеріальною основою мислення. Саме вокальне виховання, у процесі якого розвиваються органи дихання, сприяє і фізичному розвитку дитини.
Дитяча хорова творчість надає умови для самоствердження дитячої особистості, збагачує досвід естетичних та життєвих відносин, допомагає через активні особистісні переживання художньо – музичних образів здійснити перехід до більш глибокого пізнання мистецтва. Виховний вплив буде більш діючим, коли у процесі розучування пісень розкривається зміст, художній образ, коли діти починають розуміти засоби музичної виразності та володіти засобами виразного виконання.
Художнє виконання вокально – хорових творів можливо при наявності у учнів певних виконавських навичок, серед яких важливе місце займають співацьке дихання, спів на legato, звукоутворення, звуковедення, артикуляція та дикція. У хоровому співі важливе значення мають хоровий ансамбль та хоровий стрій. Всі співацькі навички знаходяться у тісній взаємодії та взаємозалежності.
Засвоєння учнями співацьких навичок є засобом для найбільш повноцінного розкриття змісту у виконанні пісень. Слід підкреслити, що репертуар повинен відповідати віковим можливостям співацького голосу учнів, рівню їх загального і музичного розвитку. Є незаперечливим той факт, що вокально – хорове виховання учнів займає особливе місце у формуванні їх музичної культури.ПЛАН РОБОТИ ГУРТКА
№ п/п
Тема, розділ програми.
Зміст роботи (на кожне заняття)
Кількість
годин
Календарні строки виконання

1
2
3
4

1.
Виявлення навичок вокально – хорової діяльності учнів 5 – 11 класів.
2
.

2.
Вибір музичного матеріалу на І семестр
2015 – 2016 навчального року.
2


3.
Співацька посада.
Елементи диригентського керування співом – показ уваги, дихання, вступ та закінчення співу.
2
.

4.
Дихання – основа співу.
Робота над моментом вдиху (утворення звуку на опорі).
2


5.
Кантиленне та ланцюгове дихання.

2
.

6.
Виконання наспівних пісень з широкими фразами дихання.
2
.

7.
Виконання пісень рухливого темпу, які сформують навик швидкого вдоху.
2


8.
Краса та природність голосу учнів.

2


9.
Вправи на формування голосних – у, о, а.

2


10.
Вправи на формування чистого унісону.

2


11.
Вправи на формування звукоутворення, повторення вправ на дихання.
2


12.
Робота над округлим співом, природним легким звуком, чіткою дикцією.
2


13.
Розучування пісень частково по нотах.

2
.

14.
Робота над одноголосним співом.

2


15.
Відображення різного настрою при виконанні вивчених пісень.
2
.

16.
Самостійне вивчення поспівки за нотним записом.
2
НА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
№ п/п
Тема, розділ програми.
Зміст роботи (на кожне заняття)
Кількість
годин
Календарні строки виконання

1
2
3
4

17.
Артикуляційний апарат (формування голосних та приголосних)
2
.

18.
Освоєння голосних – у, о, а, і, е в розучуваних піснях.
2


19.
Чітке мовлення «звучащих» голосних – б, в, г, д в розучуваних піснях.
2
.

20.
Вправи з приголосними л, р, з (активність язика в його передній частині).
2


21.
Застосування складів з різних сполучень голосних та приголосних л, д, з – ЛЄ, ДИ, ЗИ.
2


22.
Сполучення голосних у, о з приголосними к, г в розучуванні пісень.
2


23.
Повторення вправ на формування унісону.
2


24.
Вправи з виразним текстом на одному звуці.
2


25.
Навички строю в хоровому співі.
Попередній аналіз пісні. Виділення важких в інтонаційному плані місць, старанна робота над окремими фразами з використанням співу на склади.
2
.

26.
Спів індивідуальний та групами.
2


27.
Спів з закритим ротом (нетривалий час).
2
.

28.
Спів у середньому темпі та в середній динаміці, які природні та зручні для учнів данного віку.
2


29.
Розучування пісень у зручних тональностях.
2


30.
Спів без супроводу (сприяє розвитку музичного слуху, закріпить мелодичний і гармонічний стрій в хорі. Розвине почуття ансамблю).
2


31.
Використання репродуктивного методу – «роби – як я».
2
.

32.
Спів по нотах (свідоме засвоєння елементів музичної мови).
2


Керівник гуртка _________ (підпис)
ВІДОМОСТІ ПРО

№ п/п

Прізвище, ім’я та по батькові
Рік
народ-
ження

Назва школи

Клас

1
2
3
4
5

1.
Безбородова Христина Миколаївна

25.02.1997 р.
АІТГ
6 - М

2.
Буката Дмитро Сергійович


31.10.1996 р.
АІТГ
6 - М

3.
Ілюхіна Олександра Романівна


30.11.1997 р.
АІТГ
5 - Б

4.
Кашуба Валерія Володимирівна

07.01.1997 р.
АІТГ
6 - М

5.
Нєклеса Дар’я Юріївна07.08.1996 р.
АІТГ
7 - А

6.
Овсієнко Валерія Володимирівна


15.12.1997 р.
АІТГ
5 - М

7.
Павленко Юліана Сергіївна


10.08.1997 р.
АІТГ
6 - М

8.
Салазкіна Анастасія Олександрівна


09.05.1997 р.
АІТГ
6 - М

9.
Серьогіна Ганна Юріївна


06.03.1997 р.
АІТГ
6 - М

10.
Трубчанінова Анастасія Сергіївна


03.02.1997 р.
АІТГ
6 - М

11.
Христюк Олексій Володимирович

28.03.1997 р.
АІТГ
6 - М

12.
Хуан Катаріна


15.06.1998 р.
АІТГ
5 - Б

13.
Чередниченко Ірина Вікторівна
19.06.1997 р.
АІТГ
5 - Б

14.
Черкун Вадим Геннадійович

08.09.1997 р.
АІТГ
6 - М

15.
Щикова Світлана Володимирівна

11.09.1996 р.
АІТГ
7 – М

ЧЛЕНІВ ГУРТКА

Місце роботи батьків

Домашня адреса і телефон
Дата вступу
в гурток
Дата і причини вибуття з гуртка
Примітка

6
7
8
9
10

- Безбородова Наталія Петрівна
домогосподарка
Вул. Гмирі, 61 – 89;
4-10-14
01.09.2008 р- Ксеофонтова Леся Петрівна
ДОУ №2, помічник вихователя,
4-17-01
Вул. Попова, 65 – 27;
4-58-40
01.09.2008 р- Ілюхін Роман Вікторович
ПП «Імператор», будівельник
- Ілюхіна Олена Вівторівна
«Фея», перукар
Вул. Гмирі, 61 – 59;
4-47-44
01.09.2008 р- Кашуба Юлія Володимирівна
домогосподарка, маляр - штукатур
Вул. Волгоградська, 199 – 72;
01.09.2008 р- Делешков Олександр Олександрович
ЧП «Дрмашні справи», експедитор;
- Делешкова Ольга Олександрівна
домогосподарка
Вул. Гмирі, 59 – 66;
3-30-87
01.09.2008 р- Овсієнко Марина Миколаївна
АУГГ, учитель початкових класів, 2-09-91
Вул. Гмирі, 69 – 89;
4-98-12
01.09.2008 р.- Павленко Сергій Олександрович
ЧП «Павленко»
-Шевченко Ірина В’ячеславівна
ЧП «Шевченко»
Вул. Волгоградська, 173 – 72; 5-38-34

01.09.2008 р- Салазкіна Ганна Юр’ївна
Ювелірний магазин «Март», продавець, 5-09-84
Вул. Гмирі, 38 – 33;
4-71-90
01.09.2008 р- Серьогіна Олена Олексіївна
ООО ЗСД, прибиральниця службових приміщень
Вул. Леніна, 77 – 106;
4-74-43
01.09.2008 р- Трубчанінов Сергій Олександрович
ОАО АМК КХЦ, слюсар - ремонтник
Вул. Волгоградська, 199 – 104;
5-30-41
01.09.2008 р- Христюк Людмила Іванівна
ТРЦ «Столиця», ООО «Авангард», комерційний директор
Вул. Леніна, 108 – 20;
5-36-85
01.09.2008 р- Скаф Джорж
підприємиць;
- Скаф Оксана Іванівна
домогосподарка
Вул. Гмирі, 39 – 38;
4-87-07
01.09.2008 р- Чередниченко Віктор валентинович
ПП «Атлас»,
-Чередниченко Тетяна Віталіївна,
Начальник дільниці
Вул. Леніна, 122 – 11;
5-24-37
01.09.2008 р- Черкун Геннадій Васильович
МУП «Стронг», директор
Лиман, 166; 4-07-63
01.09.2008 р- Кузьменко Андрій Володимирович,
АОА «АМК» УНРС, слюсар
Вул. Леніна, 108 – 172; 4-96-13
01.09.2008 рОБЛІК ВІДВІДУВАННЯ

№ п/п
Місяць,число


Прізвище та ім’я

1.
Безбородова Христина

2.
Буката Дмитро

3.
Ілюхіна Олександра

4.
Кашуба Валерія

5.
Нєклеса Дар’я

6.
Овсієнко Валерія

7.
Павленко Юліана

8.
Салазкіна Анастасія

9.
Серьогіна Ганна

10.
Трубчанінова Анастасія

11.
Христюк Олексій

12.
Хуан Катаріна

13.
Чередниченко Ірина

14.
Черкун Вадим

15.
Щикова СвітланаОБЛІК РОБОТИ ГУРТКА


№ п/п

Дата

Тема і зміст заняття
Тривалість
заняття
Підпис
керівника гуртка

1
2
3
4
5

1.
02.09.2008 р.
Виявлення навичок вокально – хорової діяльності учнів 5 – 7 класів.2.
03.09.2008 р.
Вибір музичного матеріалу на І семестр 2008 – 2009 навчального року.3.
09.09.2008 р.
Співацька посада.
Елементи диригентського керування співом – показ уваги, дихання, вступ та закінчення співу.4.
10.09.2008 р.
Дихання – основа співу.
Робота над моментом вдиху (утворення звуку на опорі).·
5.
16.09.2008 р.
Кантиленне та ланцюгове дихання.
6.
17.09.2008 р.
Виконання наспівних пісень з широкими фразами дихання.7.
23.09.2008 р.
Виконання пісень рухливого темпу, які сформують навик швидкого вдоху.8.
24.09.2008 р.
Краса та природність голосу учнів.
9.
30.09.2008 р.
Вправи на формування голосних –
у, о, а.10.
01.10.2008 р.
Вправи на формування чистого унісону.
11.
07.10.2008 р.
Вправи на формування звукоутворення, повторення вправ на дихання.12.
08.10.2008 р.
Робота над округлим співом, природним легким звуком, чіткою дикцією.13.
14.10.2008 р.
Розучування пісень частково по нотах.
14.
15.10.2008 р.
Робота над одноголосним співом.
15.
21.10.2008 р.
Відображення різного настрою при виконанні вивчених пісень.16.
22.10.2008 р.
Самостійне вивчення поспівки за нотним записом.


ОБЛІК РОБОТИ ГУРТКА


№ п/п

Дата

Тема і зміст заняття
Тривалість
заняття
Підпис
керівника гуртка

1
2
3
4
5

17.
04.11.2008 р.
Артикуляційний апарат (формування голосних та приголосних)18.
05.11.2008 р.
Освоєння голосних – у, о, а, і, е
в розучуваних піснях.19.
11.11.2008 р.
Чітке мовлення «звучащих» голосних –
б, в, г, д в розучуваних піснях.20.
12.11.2008 р.
Вправи з приголосними л, р, з (активність язика в його передній частині).21.
18.11.2008 р.
Застосування складів з різних сполучень голосних та приголосних
л, д, з – ЛЄ, ДИ, ЗИ.22.
19.11.2008 р.
Сполучення голосних у, о з приголосними к, г в розучуванні пісень.23.
25.11.2008 р.
Повторення вправ на формування унісону.24.
26.11.2008 р.
Вправи з виразним текстом на одному звуці.25.
02.12.2008 р.
Навички строю в хоровому співі.
Попередній аналіз пісні. Виділення важких в інтонаційному плані місць, старанна робота над окремими фразами з використанням співу на склади.26.
03.12.2008 р.
Спів індивідуальний та групами.
27.
09.12.2008 р.
Спів з закритим ротом
(нетривалий час).28.
10.12.2008 р.
Спів у середньому темпі та в середній динаміці, які природні та зручні для учнів данного віку.29.
16.12.2008 р.
Розучування пісень
у зручних тональностях.30.
17.12.2008 р.
Спів без супроводу (сприяє розвитку музичного слуху, закріпить мелодичний і гармонічний стрій в хорі. Розвине почуття ансамблю).31.
23.12.2008 р.
Використання репродуктивного методу – «роби – як я».32.
24.12.2008 р.
Спів по нотах (свідоме засвоєння елементів музичної мови).

Затверджую:
Директор (завідуючий)
« 12 » січня 200 9 р.
ПЛАН РОБОТИ ГУРТКА
№ п/п
Тема, розділ програми.
Зміст роботи (на кожне заняття)
Кількість
годин
Календарні строки виконання

1
2
3
4

33.
Вибір музичного матеріалу на ІІ семестр 2008 – 2009 навчального року.
2
13.01.2009 р.

34.
Співоча постава.
2
14.01.2009 р.

35.
Розвиток навичок правильного співацького дихання.
2
20.01.2009 р.

36.
Прийоми співацького вдиху («понюхати квітку», «дихати животиками», тощо).
2
21.01.2009 р.

37.
Привчати учнів видихати повітря плавно, повільніше.
2
27.01.2009 р.

38.
Момент утворення звука – атака.
2
28.01.2009 р.

39.
Тверда атака.
2
03.02.2009 р.

40.
М’яка атака.
2
04.02.2009 р.

41.
Придихальна атака.
2
10.02.2009 р.

42.
Артикуляція, дикція.
Основа дикції – правильне співвідношення голосних і приголосних звуків під час співу.
2
11.02.2009 р.

43.
Основа співу – голосні звуки.
2
17.02.2009 р.

44.
Використання по співок, вправ на голосні «у, ю», а також пісні з низхідним рухом мелодії.
2
18.02.2009 р.

45.
Спів вправ і мелодій на голосну «о».
2
24.02.2009 р.

46.
Округлення звука «і» (наближення до звука «и»), «а» (наближення до звука «о»), «є» (наближення до звука «е»).
2
25.02.2009 р.

47.
Положення губ і рота у вимові голосних.
2
03.03.2009 р.

48.
Вимовляння приголосних (легко, чітко, ясно й енергійно), особливо звук «р».
2
04.03.2009 р.

49.
Вимовляння свистячих «с», «з», шиплячих «ж», «ч», «ш».
2
10.03.2009 р.

50.
Вимовляння приголосних в кінці слів:
- необхідність роздільного співу однакових чи двох різних голосних звуків;
- вимова слів під час співу відповідно до загально – прийнятих правил орфоепії;
- перенесення приголосних до наступного складу чи слова.
2
11.03.2009 р.

51.
Вокальна позиція.
2
17.03.2009 р.НА ДРУГЕ ПІВРІЧЧЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
№ п/п
Тема, розділ програми.
Зміст роботи (на кожне заняття)
Кількість
годин
Календарні строки виконання

1
2
3
4

52.
Ансамблеве виконання (навички самоконтролю, уміння чути себе і інших).
2
18.03.2009 р.

53.
Робота над ритмічним ансамблем.
2
24.03.2009 р.

54.
Робота над тембровим ансамблем (єдина манера звукоутворення).
2
25.03.2009 р.

55.
Робота над хоровим строєм (горизонтальним, вертикальним).
2
31.03.2009 р.

56.
Багатоголосний спів.
2
14.04.2009 р.

57.
Спів «ланцюгом» знайомої пісні (кожен учень співає тільки один звук; потім всі співають один звук уголос, наступний – про себе, і т. д.).
2
15.04.2009 р.

58.
Розучування пісень із супроводом, що не дублюють мелодію.
2
21.04.2009 р.

59.
Спів каноном (ритмічний канон).
2
22.04.2009 р.

60.
Вокальне відтворення мелодії канону (вчитель – учні , музичні інструменти).
2
28.04.2009 р.

61.
Розучування двохголосних пісень.
2
29.04.2009 р.

62.
Унісон – фундамент багатоголосного хорового співу.
2
05.05.2009 р.

63.
Спів без підтримки інструмента.
2
06.05.2009 р.

64.
Усвідомлене сприйняття двох голосів, що рухаються самостійно.
2
12.05.2009 р.

65.
Виконання двоголосної пісні.
2
13.05.2009 р.

67.
Спів без супроводу (a capella) вправ, фрагменти пісень.
2
19.05.2009 р.

68.
Виконання пісень, що написані в мажорному ладу.
2
20.05.2009 р.

69.
Виконання пісень, що написані в мінорі.
2
26.05.2009 р.

70.
Вокально – хорові вправи на закріплення навичок.
2
27.05.2009 р.
Керівник гуртка _________ (підпис)

ОБЛІК РОБОТИ ГУРТКА


№ п/п

Дата

Тема і зміст заняття
Тривалість
заняття
Підпис
керівника гуртка

1
2
3
4
5

33.
13.01.2009 р.
Вибір музичного матеріалу на ІІ семестр 2008 – 2009 навчального року.34.
14.01.2009 р.
Співоча постава.35.
20.01.2009 р.
Розвиток навичок правильного співацького дихання.36.
21.01.2009 р.
Прийоми співацького вдиху («понюхати квітку», «дихати животиками», тощо).37.
27.01.2009 р.
Привчати учнів видихати повітря плавно, повільніше.38.
28.01.2009 р.
Момент утворення звука – атака.39.
03.02.2009 р.
Тверда атака.40.
04.02.2009 р.
М’яка атака.41.
10.02.2009 р.
Придихальна атака.42.
11.02.2009 р.
Артикуляція, дикція.
Основа дикції – правильне співвідношення голосних і приголосних звуків під час співу.43.
17.02.2009 р.
Основа співу – голосні звуки.44.
18.02.2009 р.
Використання по співок, вправ на голосні «у, ю», а також пісні з низхідним рухом мелодії.45.
24.02.2009 р.
Спів вправ і мелодій на голосну «о».46.
25.02.2009 р.
Округлення звука «і» (наближення до звука «и»), «а» (наближення до звука «о»), «є» (наближення до звука «е»).47.
03.03.2009 р.
Положення губ і рота у вимові голосних.48.
04.03.2009 р.
Вимовляння приголосних (легко, чітко, ясно й енергійно), особливо звук «р».ОБЛІК РОБОТИ ГУРТКА


№ п/п

Дата

Тема і зміст заняття
Тривалість
заняття
Підпис
керівника гуртка

1
2
3
4
5

49.
10.03.2009 р.
Вимовляння свистячих «с», «з», шиплячих «ж», «ч», «ш».50.
11.03.2009 р.
Вимовляння приголосних в кінці слів:
- необхідність роздільного співу однакових чи двох різних голосних звуків;
- вимова слів під час співу відповідно до загально – прийнятих правил орфоепії;
- перенесення приголосних до наступного складу чи слова.51.
17.03.2009 р.
Вокальна позиція.52.
18.03.2009 р.
Ансамблеве виконання (навички самоконтролю, уміння чути себе і інших).53.
24.03.2009 р.
Робота над ритмічним ансамблем.54.
25.03.2009 р.
Робота над тембровим ансамблем (єдина манера звукоутворення).55.
31.03.2009 р.
Робота над хоровим строєм (горизонтальним, вертикальним).56.
14.04.2009 р.
Багатоголосний спів.57.
15.04.2009 р.
Спів «ланцюгом» знайомої пісні (кожен учень співає тільки один звук; потім всі співають один звук уголос, наступний – про себе, і т. д.).58.
21.04.2009 р.
Розучування пісень із супроводом, що не дублюють мелодію.59.
22.04.2009 р.
Спів каноном (ритмічний канон).60.
28.04.2009 р.
Вокальне відтворення мелодії канону (вчитель – учні , музичні інструменти).61.
29.04.2009 р.
Розучування двохголосних пісень.62.
05.05.2009 р.
Унісон – фундамент багатоголосного хорового співу.63.
06.05.2009 р.
Спів без підтримки інструмента.64.
12.05.2009 р.
Усвідомлене сприйняття двох голосів, що рухаються самостійно.ОБЛІК РОБОТИ ГУРТКА


№ п/п

Дата

Тема і зміст заняття
Тривалість
заняття
Підпис
керівника гуртка

1
2
3
4
5

65.
13.05.2009 р.
Виконання двоголосної пісні.67.
19.05.2009 р.
Спів без супроводу (a capella) вправ, фрагменти пісень.68.
20.05.2009 р.
Виконання пісень, що написані в мажорному ладу.69.
26.05.2009 р.

Виконання пісень, що написані в мінорі.70.

27.05.2009 р.
Вокально – хорові вправи на закріплення навичок.


15

Приложенные файлы

  • doc 23925373
    Размер файла: 334 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий