Тема №5-6

Тема 5,6. Класична модель макроекономічної рівноваги. Національний ринок та його рівновага


Завдання 1.
Економічна країна А характеризується такими даними (млрд. євро):
Y = C + I + G;
C = 100 + 0,8Y
I = 50; G = 50.
Визначте рівноважний обсяг національного виробництва (ВВП), величину заощаджень і споживання.

Завдання 2.
Економіка країни Д характеризується такими даними (млрд. євро):
Y = C + I + G + XN;
C = 100 + 0,7 Y;
I = 80; G = 60
Визначте:
рівноважний ВВП;
рівноважний рівень споживання і заощадження;
мультиплікатор автономних витрат за умови, що автономні інвестиції збільшуються з 80 до 150 млрд. євро.

Завдання 3.
Економіка країни Г характеризується такими даними (млрд. євро):
C = 200 + 0,8 (Y – T);
I = 50 + 0,1 Y;
G = 100;
XN = 10;
T = 200.
Визначте рівноважний ВВП.

Завдання 4.
Економіка країни А в минулому році характеризувалась такими витратами (млрд. євро):
С = 20 + 0,8 (Y – T + TR);
I = 30 + 0,1Y;
G = 40;
XN = 10 – 0,04Y;
T = 40; TR = 10.
Визначте обсяг ВВП (Y) за витратами.

Завдання 5.
Номінальний ВВП країни становив 163,2 млрд. грн., споживчі витрати – 54%, внутрішні валові інвестиції – 20%, чистий експорт – 0.
Розрахуйте обсяг державних закупок товарів і послуг у грошовому вираженні.

Завдання 6.
В макроекономіці країни Є величина споживчих витрат на початку року становила 120 млрд. євро. Річний темп зростання споживчих витрат дорівнював 4%. Обсяг державних закупівель фіксований і дорівнює 38 млрд. євро. Функція інвестиційних витрат залежно від відсоткової ставки має вигляд
І = 15 + 13 EMBED Equation.3 1415,
де r – величина відсоткової ставки.
Розрахуйте обсяг ВВП на кінець року, якщо r = 20%, ХN = -2 млрд. євро.


Завдання 7.
Нехай функція споживання має вигляд:
С = 200 + 0,6Y; І = 500.
Визначте рівноважний НД та його зміни при зростанні інвестицій (І) на 100 (у.г.о.).

Завдання 8.
Функція заощадження має вигляд S = -20 + 0,4Y; інвестиції (І) дорівнюють 20 (у.г.о.).
Визначте:
а) рівноважне значення НД (Y), мультиплікатор (m) та обсяг заощаджень (S);
б) як зміняться рівноважні значення НД та обсяг заощаджень, якщо населення при кожному рівні доходу буде зберігатися на 5 (у.г.о.) більше.

Завдання 9.
Поведінка макроекономічних суб’єктів характеризується такими даними:
С = 0,8Yv + 90; І = 0,225Y + 30; G = T; T(Y) = 0,375; Е = 180; Z(У) = 0,2.
Z – імпорт;
Z(Y) – гранична схильність до імпорту.
Визначте рівноважну величину НД (Y).

Завдання 10.
Поведінка макросуб’єктів характеризується такими даними:
C = 0,8Yv + 100; I = 0,225Y + 20; G = T; E = 200; T(Y) = 0,375; Z(У) = 0,2.
Визначте величину НД.

Завдання 11.
У національній економіці відсутні державна діяльність та експортно-імпортні операції, її характеризують такі дані:
Y = C + I,
C = 800 + 0,8Y,
I = 150.
Визначте:
а) рівноважний рівень доходу;
б) рівноважний рівень споживання і заощадження;
в) якщо обсяг національного виробництва становить 4775, то яким буде приріст інвестицій у запаси ?
г) якщо інвестиції збільшаться до 175, то як зміниться рівноважний обсяг виробництва?

Завдання 12.
Нехай національну економіку описує система рівнянь:
Y = C + I + G,
C = 150 + 0,8 (Y – T),
I = 190,
G = 250,
T = 150.
Визначте:
а) рівноважний рівень доходу;
б) якщо Y = 2500, то наскільки збільшаться інвестиції у запаси?


Завдання 13.
Побудуйте графік моделі IS-LM.
а) Як на цьому графіку відобразиться приріст державних витрат, які фінансуються за рахунок:
1) продажу облігацій населенню;
2) збільшення заборгованості Центральному банку?
б) Як зміниться розташування лінії LM, якщо швидкість обігу грошей знизиться вдвічі при тому ж реальному доході?

Завдання 14.
За яких умов виникає „ліквідна пастка”? Покажіть на графіку моделі IS – LM цю ситуацію.

Завдання 15.
Визначити, при якій відсотковій ставці (і) досягається рівновага на фінансовому ринку за класичною моделлю макрорівноваги, якщо обсяг реального продукту становить 5419 у.г.о., а рівняння кривих інвестицій та заощаджень має вигляд:
І=8650,5-39150і;
S = 0,5Yr+450i.


Приложенные файлы

  • doc 23924182
    Размер файла: 36 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий