ТЛ тест 4 курс каз оригинал


#1.Шектеуі уақытқа бекітілген аналитикалық нормативті құжат (1)
Фармакопеялық бап
+УАНҚ
мемлекеттік фармакопея
бұйрық
мемлекеттік акт
#2. Клиникалық зерттеу нысанасы болып табылатын фармакологиялық активтілігі белгіленген зат немесе заттар қоспасы:
дәрілік препарат
дәрілік зат
+ фармакологиялық зат
дәрілік құрал
дәрілік қалып
#3. Дәрілік препараттың физика-химиялық, микробиологиялық және терапевтикалық қасиеттерін өзгеріссіз сақтайтын уақыт аралығы қалай аталады:
сенімділік
тұрақтылық
төзімділік
+жарамдылық мерзімі
құрамының тұрақтылығы
#4. Көмекші зат нипагиннің дәрілік қалыптардағы атқаратын ролі:
пролонгатор
+ консервант
антиоксидант
рН регуляторы
изотондаушы компонент
#5. Натрий хлориді қолданылады:
+ изотондаушы компонент
+ инфузионды ерітінді құрамындағы электролит
+ комплексті стабилизатор компоненті
рН регуляторы
пролонгатор
#6. Құрамында бояғыш заттары бар ұтақтар технологиясы:
алдымен бояғыш заттар, одан соң қалғандары салынады
+үшқабатты әдіс
алдымен боялмаған заттар, одан соң бояғыш заттар салынады
барлық ингредиенттер бірге араластырылады
аздан көпке қарай принципі бойынша
#7. Ұнтақтардың спецификалық қасиеттері:
тұтқырлық
+ себілгіштік, біркелкілік
жұмсақ консистенция
газтәрізділік
гигроскопиялық
#8. Қолданылуына қарай ұнтақтар жіктеледі:
+ішке және сырт тәнге
жәй және күрделі
бөлінген және бөлінбеген
бөлшектеп және таратып жазылған
дозаланған және дозаланбаған
#9. Ұнтақтардың терапевтикалық әсері жоғарлайды (2)
+ бөлшектер өлшемі кішірейген сайын
ұсақталу қасиеті төмендегенде
+ меншікті беткейі ұлғайған сайын
бос беттік энергия азайғанда
меншікті беткейі кішірейген сайын
#10. Ұнтақтарды ұсақтағанда және араластырғанда алдымен нені ескеру керек:3
+ адсорбция қабілеттілігін
рецепт жазбасындағы ингредиенттер массасының жазылу әдісін
+фазааралық әрекеттесу мүмкіндігін
орам материалдарының ситатын
+кристалды стуктура сипатын
#11. Ұнтақтарды диспергирлегенде және араластырғанда алдымен нені ескеру керек:2
+жазбадағы ингредиеттер санын
ұнтақ тәрізді заттардың иісін
+кристалды құрылыс сипатын
наркотикалық заттардың босату мөлшерін
жазбадағы дозалар санын
#12. Ұнтақтарды диспергирлегенде және араластырғанда алдымен нені ескеру керек:2
+жазбадағы ингредиеттер санын
ұнтақ тәрізді заттардың иісін
+кристалды құрылыс сипатын
наркотикалық заттардың босату мөлшерін
жазбадағы дозалар санын
#13. Ұнтақтарды ұсақтау мен араласытрудың оптимальды әдісін таңдау кезінде ескерілмейді: 3
+ доза саны
+ингредиенттер дәмі
жазылған ингредиенттердің массасы
+жазбада ингредиенттердің жазылу әдісі
көлемдік массасы
#14. Ұнтақ дайындағанда қай затты алдын-ала кептіргеннен кейін ұсақтайды: 2
магний тотығы
+магний сульфаты
бор қышқылы
+натрий сульфаты
натрий сульфаты
#15. Ұнтақты ұсақтау мен араласыруды қандай заттардан бастайды:
ұсақ кристалды
аморфты
сұйық
+индифферентті
бояғыш
#16. Ұнтақ массасын дайындағанда қай затты алдымен ұсақтайды:
бояғыш
жазбадағы массасы аз
себілгіш массасының маңызы төмен
+қиын ұсақталатын
кристалды суын жоғалтатын
#17. Қиын ұсақталатын заттарға жатады: 3
левомицетин
+йод
кальций хлориді
+камфора
+тимол
#18. Ментолды ұсақтағанда спиртті қосады: 3
+дисперстілігін жоғарлату
+ бірнеше тамшы
сыйымдылығын ескеріп
суспензия дайындағанда
+ұнтақ дайындағанда
#19. Диспергирлеу кезінде жеңіл ұшатын зат:
тимол
мырыш сульфаты
+магний тотығы
магний сульфаты
резорцин
#20. Диспергирлеу кезінде жеңіл ұшатын затқа жатпайды:
натрий хлориді
+стрептоцид
магний тотығы
магний негізгі карбонаты
тальк
#22. Ұнтақтың жеңіл ұшқыштық сипаттамасы үшін және ұнтақтың оптимальды технологиясын таңдауда кестеден қандай қасиетке тән мәнді алады:
+тығыздыққа
жоғалудың салыстырмалы коэффициенті
шығын коэффициенті
көлем ұлғайту коэффициенті
суды сіңіру коэффициенті
#23. Ұнтақ массасын ұсақтау мен араласыруды қандай заттармен аяқтайды:
+себілгіш массасы төмен (жеңіл ұшатын)
қиын ұсақталатын
диспергирлеу кезінде жоғалу массасы салыстырмалы төмен
аморфты
себілгіш массасы жоғары
#24. Ұнтақтар технологиясындағы үрдістің негізгі сатылары:
араластыру, брусок формалау, дозалау, безендіру
+ұнтақтау ,араластыру, мөлшерлеу, қаптау, безендіру
араластыру, еріту, қаптау,безендіру
тұндыру, суыту, сүзгілеу, қаптау, безендіру
бір ғана сатыдан
#25. Жеңіл ұшатын заттарды көрсет
димедрол
+тальк
новокаин
глюкоза
атропин сулфаты
#26. Ұнтақтардың біркелкілігін анықтайды:
бір капсуладан екінші капсулаға алмастыру арқылы
жәй көзбен бақылау арқылы
+келісап басымен басып 25 см арақашықтықта қарағанда бөлектенген бөлшектер болмауы керек
саусақпен басып 25 см арақашықтықта қарағанда бөлектенген бөлшектер болмауы керек
дәмі бойынша
#26. Ұнтақтың орамы мынаған сай
ұнтақтық мөлшелері
+құрамына кіретін ингридиенттердің физика-химиялық қасиеті
улы және қатты әсер ететін заттардың бар болуы
қолдану тәсілі
аурудың жасы
#27. Пергамент капсулаларда босатылады: 2
+ ментол
+ камфора
эуфиллин
стрептоцид
бор қышқылы
#28. Ұнтақтардың себілгіштігін қалай дұрыс анықтауға болады:
+ ұнтақ массасын бір капсуладан екінші капсулаға аударғанда біркелкі болуы керек
визуальды түрде
ұнтақ массасын столға төккенде біркелкі болуы керек
ұнтақ массасына келсаппен із қалдырғанда біркелкі болуы керек
лупа арқылы тексеру
#29. Елеу сатысының мақсаты:
бөлшектердің майдалану есебінен біркелкі ұнтақ қоспасын алу
бірдей мөлшердегі өнім алу
+біртекті ұнтақ қоспасын алу
ұнтақтардың тұрақтылығын жоғарылату
эмульсиялауды жеңілдету
#30. Төменде көрсетілген операциялардың қайсысы ұнтақтар технологиясында міндетті түрде орындалуы керек:
тритурациялау
елеу
гранулалау
+майдалау
кептіру
#31. Масса- көлемдік концентрацияда ерітінділерді дайындайды: (3)
майлы
глицеринді
+ сулы
+қорғалған коллоидтар
+Спиртті
#32. Қыздыру, ұсақтау және әбден араластыру процестері қай ерітінді технологиясында қолданылады: 2
глютамин қышқылы
натрий гидрокарбонаты
+ фурацилин
+ хлоралгидрат
калий перманганаты
#33. Келесі ерітінді технологиясында қыздыру қажет фактор:
йод
+бор қышқылы
+фурацилин
камфора
протаргол
#34. Ішке қолданылатын Люголь ерітіндісіндегі йодтың концентрациясы неге тең:
+ 5%
3%
1%
0.5%
2%
#35. 1000 мл 20% натрий бромиді ерітіндісін дайындағанда нақты концентрация 21% болды, сұйылтуға қажет судың мөлшері:
+ 50 мл
40 мл
60 мл
150 мл
30 мл
#36. 1000 мл 20% натрий бромиді ерітіндісін дайындағанда нақты концентрация 19% болды, ондағы қажет дәрілік заттың мөлшері:
4,1
3,1
0,1
+2,1
1,1
#37. Қай сұйықтан басқасы масса бойынша дозаланады:
бензил бензоат
метилсалицилат
медициналық эфир
+этил спирті
глицерин
#38. Ұшқыш емес еріткіштерде ерітілетін ерітінділер технологиясы:
ұшқыш еріткіштердегі сияқты
алкоголеметриялық кесте бойынша
по масса және көлем бойынша
+масса бойынша
көлем бойынша
#39. Этил спиртінің концентрациясын немен анықтайды:
+спиртомерлермен
тығыздығы бойынша
рефрактометрмен
химиялық әдіспен
биологиялық әдіспен
#40. Ұшпайтын еріткіштердегі ерітінділер технологиясындағы негізгі операция:
+қыздыру арқылы
шайқау арқылы
ысқылау арқылы
тоңазыту арқылы
ұсақтау арқылы

#41. Глицеринді ерітінділер технологиясы:
+масса бойынша
масса көлемдік әдіспен
көлем бойынша
КҰК қолдану арқылы
СЖК қолдану арқылы
#42. КҰК қолданылады егер:
2%
1%
+3% және одан жоғары
2,5 %
0,5 %
#43. Сырт тәнге қолданылатын Люголь ерітіндісінің концентрациясы:
+1%
2%
3%
4%
5%
#44. Егер рецептте хлорсутегі қышқылы ертіндісінің концентрациясы көрсетілмесе, ондай келесідей дайындайды:
24,5-25,2%
7,6-9,2%
+8,2-8,4%
10-12%
10,2-13,5%
#45. Ерітіндіні араластыру кезінде тұндырмалар, сұйық концентраттарды қай кезекте қосады:
+ соңғы кезекте
алдыңғы кезекте
ретсіз
жазбада жазылған реті бойынша
бөлшектеп
#46. Стандартты сірке қышқылын сұйылтқаенда концентрациясын тексеруді жүргізеді:2
+пикнометрмен
+ареометрмен
рефрактометрмен
потенциометрмен
спектрофотометрмен
#47. Буров сұйықтығы дегеніміз:
калий ацетаты
қорғасын ацетаты
+алюминий ацетатының негізгі ерітіндісі
мыс сульфаты
ашудас
#48. 200 мл стандартты формальдегид (37%) ерітіндісін дайындау үшін қанша алу керек:
10 мл
10,8 мл
+27 мл
29,4 мл
200 мл
#49. 5% 200 мл формалин ерітіндісін дайындау үшін алынатын стандартты ерітінді мен судың мөлшері:
+10 мл және 190 мл
27 мл және 173 мл
10 мл және 200 мл
30 мл және 170 мл
20 мл және 180 мл
#50. Стандартты фармакопеялық ертінділерді дайындайды:
дәріханада
+ассептикалық жағдайда
фармацевтикалық өндірісте
рецептуралық өндіріс бөлімінде
үлкен мөлшерді базаларда
#51. Буров ерітіндісінің химиялық атауы:
+8% негізгі алюминий ацетатының ерітіндісі
34% калий ацетатының ерітіндісі
38% сірке қышқылының ерітіндісі
8% хлорсутек қышқылының ерітіндісі
8% калий ацетатының ерітіндісі
#52. Буров ерітіндісінің химиялық атауы:
+8% негізгі алюминий ацетатының ерітіндісі
34% калий ацетатының ерітіндісі
38% сірке қышқылының ерітіндісі
8% хлорсутек қышқылының ерітіндісі
8% калий ацетатының ерітіндісі
#53. Метицеллюлоза қай мақсатта қолданылады: 2
антиоксидант
консервант
+ пролонгатор
+ стабилизатор
Солюбилизатор
#54. Қыздыру арқылы ерітеді:
пепсин
+фурацилин
колларгол
висмуттың негізгі нитраты
желатин
#55. Суспензияларды дайындаудың негізгі әдістері:2
+диспергирлеу
механикалық ұсақтау
ультрадыбыстық ұсақтау
+конденсация
бөлшекті фракциялау
#56. Күкірт суспензиясында қолданылатын тұрақтандырғыш:
желатоза
Т-2 эмульгатор
+ медициналық сабын
крахмал ерітіндісі
NaКМЦ
#57. Суспензияның сапасын бақылаудағы спецификалық көрсеткіш:
көлем бойынша ауытқу
+ ресуспендирленуі
дисперсті ортаның тұтқырлығы
дәрілік заттың ұсақталу дәрежесі
бөлшектердің біркелкілігі
#58. 100,0 эмульсияны алу үшін қанша мөлшерде май алу керек:
50,0
5,0
+10,0
20,0
100,0
#59. Біріншілік эмульсия алғанда суды не үшін қолданылады:
суда еритін заттарды еріту үшін
заттарды суспензия типі бойынша енгізгенде
+ БАЗ ұсақтағанда, гидрофилизациясында және еріткенде
көмекші заттарды еріткенде
эмульгаторды еріткенде
#60. Дәріханда эмульсияны дайындайды:
көлем бойынша
тығыздықты ескере отырып, тығыздық бойынша
+ масса бойынша
алынған май массасына байланысты масса немесе көлем бойынша
алынған су мөлшеріне байланысты масса немесе көлем бойынша
#61. Липофильді негіздерге жатады: 3
ПЭГ гельдері
+гидрогенизирленген майлар
+вазелин
+вазелин/сусыз ланолин
аммиакты линимент негізі
#62. Гидрофильді негіздер тобына жатады: 3
+коллаген
+крахмал
шошқа майы
парафин
+желатин
#63. Дифильді эмульсионды негіздерге жатады: 2
глицеринді
+вазелин/сусыз ланолин
+аммиакты линимент негізі
бентонит сазының гельдері
Вишневский линиментінің негізі
#64. Дифильді адсорбционды негіздерге жатады: 2
+ вазелин мен сусуз ланолин балқымасы және күнбағыс майы
«вазелин/су» консистенттік негіз
вазелин/сусыз ланолин
+ көз жақпа майларына арналған негіздер
акрил қышқылы туындыларының гельдері
#65. Жақпа майлардағы дәрілік заттар резорбциясын қамтамасыз ете алады: 2
вазелин
+су/вазелин консистенциялы эмульсия
силиконды
+ вазелин мен сусуз ланолин балқымасы және өсімдік майлары қоспасы
шошқа майы
#66. С/М типіндегі негіз түзу үшін қолданылатын эмульгаторлар: 2
сілтілі металдар сабындары
твиндер
+ эмульгатор Т-2
+пентол
желатоза
#67. Микроб контаминациясына тұрақты негіз:
желатин-глицеринді
+эсилон-аэросильді
целлюлоза туындыларының гельдері
+полиэтиленгликоль гельдері
крахмал гельдері
#68. Қай негіз теріден бөлінген бөлінділерді сіңіріп, жараны тазалай алады: 3
+полиэтиленгликоль гельдері
желатин-глицеринді
+целлюлоза туындыларының гельдері
+бентонит сазы гельдері
эсилон-аэросильді
#69. БАЗ қай негіздердің міндетті компоненті болып саналады: 2
липофильді
гидрофильді
+абсорбционды
адсорбционды
+Эмульсионды
#70. Негіздердің тұрақты компоненті болып саналады: 3
+парафин
+эсилон
+аэросил
спермацет
гидрогеизирленген майлар
#71. Жақпа майлардан дәрілік заттың босап шығуын қамтамасыз ететін заттар:
сорбин қышқылы
эсилон-5
+ димексид
нипазол
нипагин
#72. Қай жақпа май тек вазелин тұратын негізінде дайындалмайды: 2
ксероформ
бор
трептоцид
+карапайым күкірт
+скипидар
#73. Гомогенді линимент: 2
алоэ
+капсин
+күрделі скипидар
аммиакты
Вишневский
#74. Эмульсионды линимент: 2
капсин
құрамдас скипидарлы
+аммиакты
+алоэ
Вишневский линимент
#75. Құрамында мырыш тотығы, бор қышқылы, крахмал, тальк, күнбағыс майы бар линимент типі: 2
гомогенді
+гетерогенді
+суспензионды
эмульсионды
суспензионды-эмульсионды
#76. Суспензия типіндегі линимент ретінде дайындалады: 2
бұрышты-камфоралы
+Вишневский линименті
ұшқыш
+суспензионды-эмульсионды
алое
#77. Көп компонентті жақпа майларға жатады:
ерітінді жақпа майлар
кремдер
м/с эмульсонды негіз
+ комбинирленген
суспензионды
#78. Дәрілік заттары суда да, майда да ерімейтін жақпа майларға жатады: 2
балқыма
+суспензионды
+пасталар
линименттер
комбинирленген
#79. Негізде ерімейтін және араласпайтын сұйық дисперсті фазасы бар жақпа майларға жатады:
гельдер
линименттер
+с/м типіндегі эмульсионды
м/с типіндегі эмульсионды
экстракционды
#80. Қандай негізге суспензия типінде енгізу үшін шабдалы, күнбағыс, зәйтүн майлары қолданылады:
+майлы
көмірсутекті
гидрофильді
бентониттік
полиэтиленоксидтік
#81. Қандай негізге суспензия типінде енгізу үшін вазелин майы қолданылады:
майлы
+көмірсутекті
акрил қышқылы туындыларының гельдері
желатин-глицеринді
полиэтиленоксидтік
#82. Жақпа майлар сапасына қойылатын талаптар: 3
+ тұрақтылық
+біртектілік
+жұмсақ консистенция
стерильділік
мөлдірлік
#83. Қандай негізге суспензия типінде енгізу үшін глицерин қолданылады: 2
липофильді
+гидрофильді
көмірсутекті
+бентониттік
полиэтиленоксидтік
#84. Суппозитолрийлер негіздеріне қойылатын талаптар:3
+дәрілік затты ДҚ босатып шығару
фармакологиялық активтілік
жұмсақ консистенция
+дене температурасында балқу
+бөлме температурасында қатты болуы
#85. Суппозиторийлердің липофильдік негіздеріне жатады: 2
+какао
сабын-глицеринді
+майлы
желатин-глицеринді
полиэтиленоксидтік
#86. Суппозиторийлердің дифильдік негіздеріне жатады:
А типіндегі қатты май
какао майы
+витепсол
полиэтиленгликоль
желатин
#87. Суппозиторийлердің гидрофильдік негіздеріне жатады: 2
ланоль
витепсол
+сабынды-глицеринді
+желатин-глицеринді
какао майы
#88. Суппозиторийлерді қолмен илеу әдісінде қолданылатын негіз:
витепсол
ланоль
+какао майы
ПЭГ балқымалары
лазпол
#89. Желатин-глицеринді негіз құрамына кірмейді:
+Твин-80
су
глицерин
+эмульгатор №1
желатин
#90. Сабынды-глицеринді негіз құрамы:
натрий гидрокабонаты
+натрий кабонаты
кальций кабонаты
+глицерин
стеарин қышқылы
#91.
*! Ректальды суппозиторийлер формасы:
овульдар
шариктер
+сигаралар
+конус
+үшкір ұшты цилиндрлер
#92.
*! Вагинальды суппозиторийлер формасы:
+ пессарийлер
+шариктер
конус
үшкір ұшты цилиндр
+ жұмыртқа пішінді
#93.
*! Қолдану жеріне байланысты суппозиторийлер бөлінеді:
+ректальды
+вагинальды
+құлаққа
мұрынға
ауыз қуысына
#94.
! Суппозиторий массасына еріген күйде енгізеді: 2
ихтиол
+новокаин
+красавка экстракты
дерматол
папаверин гидрохлориді
#95.
*! Көз жақпа майлары негіздеріне төмендегідей талап қойылмайды: 2
+нейтральды орта
механикалық қоспалардың болмауы
көздің шырышты қабатына біркелкі таралу
стерильділік
+370 С балқу температурасы
#96.
*! ДҚ инъекциялық жолмен енгізудің артықшылықтары: 3
+терапевткалық емнің жылдамдығы
+дозалау дәлдігі
тері бүтіндігін бұзу арқылы енгізу
+науқас есінен айырылғанда енгізу мүмкіндігі
эмболия түзілуі
#98.
*! Инъекциялық ерітінділер технологиясында еріткіш ретінде қолданылмайды: 2
+диминерилизацияланған су
инъекцияға арналған су
өсімдік майлары
+вазелин майы
этилолеат
#99.
*! Инъекцияға арналған ерітінділер технологиясында қолданылатын майлар: 3
+миндаль
скипидар
+шабдалы
вазелин
+ абрикос
#100.
*! Инъекцияға арналған ерітінділер технологиясында қолданылатын еріткіштер: 2
майлар (жиры)
+инъекцияға арналған су
қышқылдар
+өсімдік майлары
сілтілер
#101.
*! Стерильдеуші фильтр ретінде қолданылады: 3
+микросаңылаулы шыны
+микросаңлаулы фарфор
қағаз
+микросаңлаулы керамикалық
талшықты
#102.
*! 1 л 25 % глюкоза ерітіндісін тұрақтандыру үшін Вейбель тұрақтандырғышы қанша көлемде қосылады: 2
10 мл
+5 % ерітінді көлемінен
+50 мл
100 мл
200 мл
#103.
*! Дәріханада қолданылатын термиялық стерилизация әдістер: 2
+ бу арқылы стерильдеу
ультракүлгін радиациямен стерильдеу
химиялық стерильдеу
газды стерильдеу
+ыстық ауамен стерильдеу
#104.
*! Кофеин-натрий бензоатының 10 % ерітіндісінің химиялық табиғаты: 2
әлсіз негіз бен күшті қышқыл
+күшті негіз бен әлсіз қышқыл
жеңіл тотығатын
термолабильді
+сілті ортада тұрақты
#105.
*! Новокаин гидрохлоридінің 2 % ерітіндісінің химиялық табиғаты: 3
+ әлсіз негіз бен күшті қышқыл
күшті негіз бен әлсіз қышқыл
+тұрақтандырғышсыз гидролизге ұшырайтын
+0,1 н хлорсутегі қышқылы қатысында тұрақты
жеңіл тотығатын
#106.
*! Аскорбин қышқылының 5 % ерітіндісінің химиялық табиғаты:
+ жеңіл тотығады, антиоксиданттар қосылады
тұрақтандыру үшін натрий тиосульфаты қосылады
құрамында Вейбель тұрақтандырғышы бар
құрамында натрий хлориді бар
әлсіз негіз бен күшті қышқыл
#107.
*! 0,1 н хлорсутек қышқылы ерітіндісі инъекцияға арналған ерітінділерді тұрақтандыруға қосылады: 2
+ 0,25% новокаин
3% натрий парааминосалицилаты
10% кофеин-натрий бензоатынет
+ 5% атропин сульфаты
5% аскорбин қышқылы
#108.
*! Инъекцияға арналған глюкоза ерітіндісі үшін тұрақтандырғыш: 3
натрий гидроксиді
натрий гидрокорбонаты
+ тұрақтандырғыш құрамындағы натрий хлориді
+ тұрақтандырғыш құрамындағы хлорсутек қышқылы
+ Вейбель тұрақтандырғышы
#109.
*! рН ортасы дегеніміз:
+ сутектік көрсеткіш
сілтілі көрсеткіш
сутегі иондары консентрациясының логарифмы
сутегі иондары активтілігінің ондық логарифмы
осмостық қысым
#110.
*! Құрамында улы заттары бар көз тамшыларын төмендегі этикеткаларымен безендірмейді:
«Көз тамшылары»
«Абайлап қолдан»
«Балалардан сақта»
+4. «У»
сигнатура жазылады
#111.
*! Гексаметилентетраминнің 40 % инъекцияға арналған ерітіндісі технологиясындағы ерекшеліктер:
асептикалық жағдайда дайындау
тұрақтандырғыш қоспай термиялық стирильдеу
+фильтрлеу арқылы стерильдеу
ИҚ сәулемен стерильдеу
бу ағынымен стерильдеу
#112.
*! Келесі ерітіндіні қолданғанда эритроциттер гемолизі болады
инфузионды
изотонды
+гипотонды
гипертонды
инъекцияға арналған су
#113.
*! Фармацевтикалық сыйымсыздық түрлері: 3
+физика-химиялық
фармакокинетикалық
+химиялық
биологиялық
+физикалық
#114.
*! Сулы ерітінділердің сапалық көрсеткіші:
диспергирленуі
+мөлдірлігі
араласқыштығы
массадан ауытқуы
ресуспендирленуі

#115.
*! Қай стандартты ерітінді екі атаумен жазылуы мүмкін:
Буров сұйықтығы
калий ацетаты ерітіндісі
Пергидроль
Формалина ерітіндісі
+сірке қышықылы
#116.
*! Еріту сатысына жылдамдатуға қолданылады:
Фильтрлеу
айдау
еріткіш мқлшерін есептеу
+қыздыру
центрифугирлеу

#117.
*! Шыны фильтрлер қай ерітінділерді фильтрлеуде ыңғайлы:
эмульсиялар
+қорғалған коллоидтарды
суспензияларды
натрий салицилаты
иісі бар заттарды
#118.
*! Ұшқыш су емес еріткішке жатады:
ПЭО-400
Димексид
+Этанол
Вазелин майы
зәйтүн майы

#119.
*! Ұшқыш емес еріткіштердегі ерітінділерді дайындайды:
көлем бойынша
масса-көлем әдісімен
+масса бойынша
Кшығын ескеріп.
КҰК ескеру

#120.
*! Масса-көлемді концентрация бойынша қай ерітіндіні дайындайды:
майлы
глицеринді
вазелин майымен
+сулы
полиэтиленгликольді

#121.
*! Масса-көлемді концентрация бойынша қай дисперсті ортадағы ерітіндіні дайындайды:
барлық ингредиенттерді көлеммен өлшейді
галендік препараттарды өлшегенде
буферлі ерітінділерді дайындағанда
барлық ингредиенттерді массамен өлшейді
+концентрленген ерітінділерді дайындағанда

#122.
*! Қай сулы ерітіндіні алғанда ерігіш комплекс тұз түзу процесін қолданады:
натрий хлориді
күміс нитраты
+сынап дийодиді
қорғасын ацетаты
этакридин лактаты

#123.
*! Сулы және этанолда дайындалған ерітінділерге ортақ технологиялық ережелер:
+масса-көлемдік әдіс
қыздыру мен фильтрлеудің қажет еместігі
ДЗ еріткіштен кейін қосу
концентрленген ерітіндіні қолдану
масса бойынша дайындау
#124.
*! Дисперсті фазаның жабысуға қарсы кедергісі қалай аталады:
седиментациялық тұрақтылық
микробқа тұрақтылық
кинетикалық тұрақтылық
+конденсациялық тұрақтылық
коацервация
#125.
*! Дисперсті фазаның жабысуға қарсы тұру қабілеті не деп аталады: (1)
Седиментационды тұрақтылық
Микробтық тұрақтылық
Кинетикалық тұрақтылық
+Конденсационды тұрақтылық
Коацервация
#126.
*! Таблеткаларды жіктейді: (1)
Капсулданған
Эмульсионды
Газдалған
Сұйық
+ Шипучие
#127.
*! Ұсақтауды қажет ететін ерітінді немесе суспензия алуға қолданылатын таблеткалар: (1)
Бөлінетін
+ Ұсақталатын
Қапталған
Қапталмаған
Ішекте еритін
#128.
*! Табиғи және синтетикалық текті бір немесе бірнеше көмекші заттар қабатынан тұратын қапталған таблеткалар: (1)
Бөлінетін
Ұсақталатын
+Қапталған
Қапталмаған
Ішекте еритін
#129.
*! Асқазан сөлінде тұрақты, ішек сөлінде дәрілік затын босатып шығаратын таблеткалар: (1)
Бөлінетін
Ұсақталатын
Қапталған
Қапталмаған
+Ішекте еритін
#130.
*! Қордан дәрілік затты ұзартылған уақыттық босату таблеткалары қалай аталады: (1)
Қапталмаған таблеткалар
Модифицирленген босатылатын таблеткалар
Пленкалық қабықшалы таблеткалар
+Ретарт-таблеткалар
Рапид-ретард таблеткалар
#131.
*! Дәрілік затты тез және ұзартылған уақыттық босатуды қамтамасыз ететін микрогранулалар қоспасынан тұратын екіфазалы таблеткалар: (1)
Қапталмаған таблеткалар
Модифицирленген босатылатын таблеткалар
Пленкалық қабықшалы таблеткалар
Ретарт-таблеткалар
+Рапид-ретард таблеткалар
#132.
*! Дозалау сипаты қарай дәрілік заты минималды мөлшердегі және минималды әсерлі таблеткалар: (1)
Таблетка-семи
+Таблетка-мите
Таблетка-форте
Таблетка-ретард
Таблетк-рапид ретард
#133.
*! Дозалау сипатына қарай дәрілік заты орташа мөлшерлі және орташа әсерлі: (1)
Таблетка форте
Таблетка ретард
Қапталған таблетка
Таблетка мите
+Таблетка семи
#134.
*! Дозалау сипатына қарай дәрілік заты жоғары мөлшерлі және күшті айқын әсерге ие таблеткалар: (1)
Таблетка ретард
Таблетка мите
+Таблетка форте
Таблетка рапид ретард
Таблетка семи
#135.
*! Сұйықтық ұнтақтың бетінен толығымен сырғып өтетін ДЗ малыну қабілеті: (1)
+толық малыну
Орташа малыну
Толық малынбау
ыдырау
еру
#136.
*! Су тамшысы сырғымай, шар тәрізді қалпын сақтап ДЗ малынуы қалай аталады: (1)
Толық малыну
Орташа малыну
+Толық малынбау
ыдырау
еру
#137.
*! Әрбір дәріде болатын ақпарат: (1)
+Қолдану тәсілі
Өндіруші аты
Өндіруші аты
Дайындау технологиясы
Сапасы
#138.
*! Бөлме температурысында қатты, дене температурасында балқитын немесе еритін дене қуысына салуға арналған дозаланған дәрілік қалып
Капсула
+Суппозитории
Жақпа май
Таблетка
Ұнтақ
#139.
*! Среднюю массу определяют с точностью до 0,01г взвешиванием: (1)
30 суппозиториев
15 суппозиториев
10суппозиториев
+20суппозиториев
25суппозиториев
#140.
*! Суппозиторилердің орташа массасын 20 суппозиториге мынадай дәлдікпен анықтайды:: (1)
+0,01г
0,1г
0,02г
0,2г
0,001
#141.
*! Қандай негізге суспензия типінде енгізу үшін вазелин майы қолданылады:
майлы
+2. көмірсутекті
акрил қышқылы туындыларының гельдері
желатин-глицеринді
полиэтиленоксидтік
#142.
*! Липофильді негіздегі суппозиторилердің балқу метпературасын анықтағанда аспау керек: (1)
35 градустан
+37 градустан
38градустан
36градустан
39градустан
#143.
*! Себiлгiш қасиетi бар бiр немесе бiрнеше заттан тұратын сыртқа және iшке қолданылатын дәрiлiк қалып
Капсула
Суппозиторилер
Жақпа май
Таблетка
+Ұнтақ
#144.
*! Дөңгелек түйіршіктер түріндегі, цилиндрлі немесе дұрыс емес пішіндегі қатты ДҚ: (1)
Таблетка
+Гранула
Капсула
ұнтақтар
Суппозиторилер
#145.
*! Ұнтақтарды араластыру кезінде шекті босатылатын қатынас: (1)
1:1.
1:5.
+1:20
1:2.
2:8
#146.
*! Күрделі ерітінділерді дайындағанда жалпы көлем өзгерісін ескереді, егер қатты заттардың қосынды мөлшері: (1)
1%.
2%.
+3% және 3% жоғары.
С max артық.
7 %
#147.
*! Сұйықтықтарды масса бойынша мөлшерлейді: (1)
Этанол.
Пустырник тұндырмасы.
+Валидол.
Адонизид.
Йод
#148.
*! Егер спирттің концентрациясы көрсетілмесе, онда алады: (1)
70%.
+90%.
95%.
60%.
96%.
#149.
*! Сулы ланолиннің құрамында қанша мөлшерде су болады: (1)
150%.
40%.
+30%.
50%.
60 %
#150.
*! Стерильдеудің термиялық әдісіне жатады: (1)
Ультракүлгін сәулемен стерильдеу.
+стерильдеудің булы әдісі.
Сүзу арқылы стерильдеу.
Газбен стерильдеу.
Спиртпен стерильдеу
#151.
*! Инъекцияға арналған сулы ерітінділерді мына әдіспен стерильдейді: (1)
ауамен.
+бумен.
ультракүлгін.
колориметрлік
титриметрлік
#152.
*! Инъекцияға арналған судың сақтау мерзімі: (1)
3 тәулік.
+1 тәулік
2 тәулік
5 күн
6 күн
#153.
*! Арнайы таразыда барлық заттарды өлшейді, тек мынадан басқа : (1)
калий перманганаты.
рибофлавин.
тимол.
+новокаин.
калий
#154.
*! Дәрілік қалыптар технологиясы түсінігін білдіретін терминдер мынадан басқа: (1)
дәрілік құрал;
дәрілік зат;
дәрілік қалып;
дәрілік препарат.
+акционер
#155.
*! ДҚ дайындаудың негізгі жолы, мынадан басқа: (1)
ұсақтау
малту
қайнату
кептіру
+қию
#156.
*! Қарапайым ұнтақтар бола алады (1)
+мөлшерленген және мөлшерленбеген
Тек қана мөлшерленген
Тек қана мөлшерленбеген
Артығымен мөлшерленген
түйіршіктелген
#157.
*! Келісаптың көмегімен бір нәрсені ұсақтау, майдалауға арналған ыдыс (1)
+келі
воронка
кесе
пробирка
пипетка
#158.
*! Ұнтақ тәрізді және талшықты материалдардан таблеткалар дайындау (1)
+таблеткалау
түйіршіктеу
суспензиялау
суппозиторилер дайындау
тері желімдерін дайындау
#159.
*! Өсімдіктекті шикізаттардан бөліп алу немесе экстракциялау әдісімен алынатын фармацевтикалық немесе дәрілік зат (1)
+Галенді препараттар 
антибиотиктер
антиаритмиялық
дәрумендер
антиоксиданттар
#160.
*! Сумен араласу немесе суда еру қасиеті (1)
+гидрофильділік
гидрофобтық
регенерация
малыну
араласу
#161.
*! Біруақытта гидрофильді және гидрофобты қасиетке ие жасанды жасалған жүйелер (1)
+дифильді негіздер
Гидрофильді негіздер
Гидрофобты негіздер
Ондай негіз жоқ
Басқа түрлер
#162.
*! Фармакопеяда рецепті жазылған аз мөлшерде сатуға экстемпоральді жағдайда дайындалған жақпа май (1)
+официнальді жақпа май
Фармакопеялық жақпа май
Сертифицирленген жақпа май
Лицензирленген жақпа май
Ондай жақпа май жоқ
#163.
*! Пасталар -суспензионды жақпа майлар түрінде құрамында қатты фаза қанша пайыздан астам болу керек: (1)
10%
5%
15%
+25%
20%
#164.
*! Құрамы бойынша кремдер жіктеледі: (1)
+майлы және эмульсионды.
Күндізгі және түнгі
Сұйық және жұмсақ
Аэрозольдер және майлы емес
Аралас және біртекті
#165.
*! Майлар қосылыстарының негіздермен қосылысынан мына затты дайындайды: (1)
+сабын
лак
шампунь
жақпа майлар
пасталар
#166.
*! Сreme ағылшын тілінен аударғанда нені білдіреді? (1)
+сливки
май
лосьон
сүтше
ботқа
#167.
*! Суппозиторилердің толық деформациялану уақыты : (1)
1 сағат
10-15 минут
+3-15 минут
30 минут
2 минут
#168.
*! Бейсулы ұшқыш еріткіштер: (1)
Зәйтүн майы
май
глицерин
+эфир
Вазелин майы
#169.
*! Ұшқыш еріткіштерге жатады: (1)
Тазартылған су, глицерин, вазелин майы
Қатты майлар
+эфир медициналық
глицерин
какао майы
#170.
*! Ұнтақтарды дайындаудағы негізгі операциялардың бірін атаңыз? (1)
+ұсақтау
Сұйықтықпен сұйылту
ірілендіру
оқшаулау
суыту
#171.
*! Ұнтақтарды дайындаудағы негізгі операциялардың бірін атаңыз? (1)
+елеу
Сұйықтықпен сұйылту
ірілендіру
оқшаулау
суыту
#172.
*! Ұнтақтарды дайындаудағы негізгі операциялардың бірін атаңыз? (1)
+араластыру (күрделі ұнтақтарда)
сұйықтықпен сұйылту
ірілендіру
оқшаулау
суыту
#173.
*! Ұнтақтарды дайындаудағы негізгі операциялардың бірін атаңыз? (1)
+мөлшерлеу
Сұйықтықпен сұйылту
ірілендіру
оқшаулау
суыту
#174.
*! 1 л 22%-кальций хлоридінің ерітіндісін 20%-дық ерітіндіге ауыстыру үшін қажетті дистилденген судың көлемін есептеңіз (1)
+1100 мл
100 мл
200 мл
2200 мл
220 мл
#175.
*! 1000 мл 19% калий бромидінің ерітіндісін 20%-дыққа ерітіндіге ауыстыру үшін қажетті калий бромидінің көлемін есептеңіз (1)
+20 (г) (немесе 20 %)
30 (г) (немесе 30 %)
40 (г) (немесе 40 %)
50 (г) (немесе 50 %)
20 (г) (немесе 50 %)
#176.
*! 1 л 40%-кальций хлориді ерітіндісін 10%-дық ерітіндіге айналдыру үшін қажетті дистилденген судың мөлшерін есептеңіз (1)
+4000 мл
8000 мл
12000 мл
400 мл
800 мл
#177.
*! 1 л 50%-кальций хлориді ерітіндісін 25%-дық ерітіндіге ауыстыру үшін қажетті дистилденген судың көлемін есептеңіз. (1)
+2000 мл
3000 мл
5000 мл
2500 мл
1000 мл
#178.
*! 1 л 10%-кальций хлориді ерітіндісін 5%-дық ерітіндіге айналдыру үшін дистилденген судың көлемін есептеңіз. (1)
+2000 мл
3000 мл
5000 мл
2500 мл
1000 мл
#179.
*! 1 л 44%Р-кальций хлориді ерітіндісін 40 %-дық ерітіндіге ауыстыру үшін дистилденген судың көлемін есептеңіз. (1)
+1100 мл
1000 мл
800 мл
4400 мл
2000 мл
#180.
*! 1 л 33%-кальций хлориді ерітіндісін 30%-дық ерітіндіге айналдыру үшін дистилденген судың мөлшері (1)
+1100 мл
1000 мл
300 мл
3300 мл
2000 мл
#180.
*! 1 л 33%- кальций хлоридінің ерітіндісін 30%-дық ерітіндіге ауыстыру үшін қажетті дистилденген судың көлемі (1)
+1100 мл
1000 мл
300 мл
3300 мл
2000 мл
#181.
*! 1 л 55%-дық кальций хлориді ерітіндісін 50%-ерітіндіге ауыстыру үшін қажетті дистилденген судың көлемі. (1)
+1100 мл
1000 мл
500 мл
5500 мл
2000 мл
#182.
*! Стерильді дәрілік заттар қайда сақталады (1)
+стерильді штангласта
шкафта
колбада
тоңазытқышта
қорапта
#183.
*! Стерильді қосымша материал сақталады: (1)
+жабық күйде 3күннен артық емес
ашық күйде 3күннен артық емес
жабық күйде 360күннен артық емес
жабық күйде 3000күннен артық емес
ашық күйде
#184.
*! Ашылған материалдар қанша уақыт сақталады (1)
+24 сағат
100 сағат
1 сағат
1 мин
2 мин
#185.
*! Стерильді ыдыстардың сақталу мерзімі: (1)
+24сағ
1мин
3мин
5 сағ
1 жыл
#186.
*! Қолды өңдеу - бұл: (1)
+хлоргексидиннің, хлораминнің дезинфекциялық ерітінділерімен жақсылап жуу және өңдеу
пилинг
сумен жуу
креммен ылғалдандыру
тұзды моншалар
#187.
*! Пирогендер дегеніміз (1)
+термостабильды заттар
термостабильды емес заттар
су
апироген
барлық химиялық қосылыстар
#188.
*! Инъекционды дәрілік қалыптар болуы тиіс: (1)
+апирогенді
пирогенді
стерильді емес
ҚР тіркелмеген
барлық дәрілік қалыптар стерильді
#189.
*! Химиялық әдіске жатады: (1)
+сутек пероксидімен 100 градуста 1сағат қыздыру
сутек пероксидімен 1000 градуста 1сағат қыздыру
сутек пероксидімен 10000 градуста 1сағат қыздыру
сутек пероксидімен 10 градуста 1сағат қыздыру
сутек пероксидімен 100 градуста 1сағат суыту
#190.
*! Стерильдеу-: (1)
+ өнеркәсіптегі микроорганизмдер мен олардың спораларын толық жою
микроорганизмдер мен олардың спораларын толық емес жою
микроорганизмдер мен спораларын жекелеп жою
микроорганизмдер мен спораларын жартылай жою
өзіндік жою
#191.
*! Дәрілік қалаптар технологиясында стерильдеудің толық әдістерін көрсет(1)
+термиялық стерильдеу,фильтрлі стерильдеу, ультракүлгінді стерильдеу, радиационды стерильдеу, химилық стерильдеу
термиялық стерильдеу
фильтрлі стерильдеу, ультракүлгінді стерильдеу, радиационды стерильдеу
термиялық стерильдеу,фильтрлі стерильдеу, ультракүлгінді стерильдеу, радиационды стерильдеу
термиялық стерильдеу,фильтрлі стерильдеу
#192.
*! Ауалы стерильдеудің тиімділігі байланысты (1)
+температура мен уақытқа
ылғалға
дәрілік препараттың физикалық қасиетіне
химиялық қасиетіне
радиацияға
#193
*! Бу қысымына байланысты стерилизатор болады(1)
+цилиндрлі және квадратты
домалақ
үшбұрышты
бесбұрышты
алтыбұрышты
#194.
*! Стерилизатор тұрады: (1)
+3 цилиндрден
12 цилиндрден
100 цилиндрден
10 цилиндрден
1 цилиндрден
#195.
*! Бірінші цилиндр аталады: (1)
+кожух
су-булы камера
стерилизационды камера
манометр
насос
#196.
*! Екінші цилиндр аталады: (1)
кожух
+су-булы камера
стерилизационды камера
манометр
насос
#197
*! Үшінші цилиндр аталады: (1)
кожух
су-булы камера
+стерилизационды камера
манометр
насос
#198.
*! Дәрілік құралдардың сапасын нормалаушы міндетті жалпы стандарттар мен қағидалар:
фармацевтке арналған анықтама
дәрілік құралдардың сапасын бақылаушы ДСМ бұйрықтары
ГОСТ
+4. МФ
GMP
#199.
*! Ерітінділерді дайындағаннан бастап стерильдеуге қоятын (жіберетін) уақыт интервалы төмендегілердің қайсысында сақталады:
антибиотиктер қосылған
көзге арналған
+3. инъекцияға арналған
жаңа туған нәрестелерге арналған
1 жасқа дейінгі балаларға арналған
#200.
*! Интервал времени от начала изготовления инъекционных и инфузионных растворов до начала стерилизации не должен превышать(часов): (1)
1,5
2
+3
6
12
#201.
*! Ұшқыш дәрілік затқа жатады: (1)
+йодоформ
Тазартылған су
резорцин
тұз қышқылы
натрия гидроксид
#202.
*!Гигроскопиялығы жоғары дәрілік зат:1
магний тотығы
калий перманганаты
теофиллин
+4. кальций хлориді
терпингидрат
#203.
*! Ұнтақты ұсақтау мен араласыруды қандай заттардан бастайды:
ұсақ кристалды
аморфты
сұйық
+индифферентті
бояғыш
#204.
*! Дәрілік препараттарды өндіру мен сапасын бақылауды регламенттейтін негізгі бағыттарға жатады, мынадан басқа: (1)
жоғары сапалы дәрілік препарат алу жағдайы
дәрілік препарат құрамы
+теориялық негіздерін алу
Қауіпсіздік техникасын қамтамасыз ету жағдайы
Фармацевтикалық қызметке лицензия алу
#205.
*! Жарамдылық мерзімі шектеулі фармакопеялық бап:
фармакопеялық
+уақытша фармакопеялық
мемлекеттік фармакопеяы
бұйрықтар
мемлекеттік акт
#206.
*! Клиникалық зерттеу нысанасы болып табылатын фармакологиялық активтілігі белгіленген зат немесе заттар қоспасы:
дәрілік препарат
дәрілік зат
+фармакологиялық зат
дәрілік құрал
дәрілік қалып
#207.
*! Әртүрлі заттарды ерітетін қасиеті бар жеке химиялық зат немесе оның қоспалары:
экстракттар
+еріткіштер
тазартылған су
сұйық дәрілік қалып
микстуралар
#208.
*! Жеке дәрілік қалып ретіндегі дәрілік құрал:
фармакологиялық құрал
дәрілік құрал
+дәрілік препарат
дәрілік қалып
күшті әсер ететін дәрілік құрал
#209.
*! Дәрілік препаратты немесе дайын дәрілік қалыпты дайындауға арналған қосымша заттар:
дәрілік қалып
дәрілік препарат
+көмекші зат
химиялық қосылыс
дәрілік зат
#210.
*! Дәрілік препараттың физика-химиялық, микробиологиялық және терапевтикалық қасиеттерін өзгеріссіз сақтайтын уақыт аралығы қалай аталады:
сенімділік
тұрақтылық
төзімділік
+ жарамдылық мерзімі
құрамының тұрақтылығы
#211.
*! Таразының жүк салмағы мен өлшеуіш тастар арасындағы минимальды айырмашылықты көрсететін қасиеті:
тұрақтылык
сенімділік
көрсеткіштер тұрақтылығы
+сезімталдық
беріктік
#212.
*! Иісті заттарға жатпайды:
камфора
ксероформ
ментол
+эуфиллин
фенол
#213.
*!Антибиотиктермен дәрілік препараттар дайындағанда ерекшеліктерді ескеру қажет,мынадан басқасы: 1
рН ортасына байланысты активтілігінің өзгеруі
дәрілік және көмекші заттармен әрекеттесуі
термолабильділігі
сақтағанда тұрақсыздығы
+ микробқа қарсы активтілігі
#214.
*! Белгілі бір дәрілік формадағы дәрілік зат аталады:
+дәрілік препарат
дәрілік жинақ
фармакологиялық зат
дәрілік әсер
дәрілік зат
#215. Дәрілік зат ретінде де қолдануға арналған, сондай-ақ ДЗ дайындауға және өндірісіне де қолданылатын құрамында биологиялық белсенді заттары бар өсімдік бөлігі: (1)
+дәрілік өсімдік шикізаты
Өсімдік текті заттар
Дәрілік зат
Гомеопатиялық ДЗ
Дәрілік препарат
#216.
*! Қолдануға тиімді және емдік, алдын-алу әсерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін дәрілік заттың нақты бір күйі: (1)
+дәрілік қалып
дәрілік зат
дәрілікпрепарат
дәрілік құрал
балк-өнім
#217.
*! Дәрілердің өнеркәсіптік өндірісі келесі құжаттармен регламенттеледі 2
+ АНҚ немесе УАНҚ
+ технологиялық регломентпен
рецептпен
нұсқаулықтармен
лицензиямен
#218.
*! Дайын өнім түсімі дегеніміз:
бастапқы материалдардың қосынды массасының дайын өнім массасына проценттік қатынасы
бастапқы материалдардың қосынды массасына материалдық шығын қатынасы
+дайын өнім массасына бастапқы материал массасына проценттік қатынасы
материалдық шығын массасына бастапқы материалдар массасының қатынасы
материалдық шығын мен бастапқы материалдар массасының қосындысы
#219.
*! Шығын коэффициенті дегеніміз:
дайын өнім алу үшін жұмсалған бастапқы материалдардың мөлшері
+бастапқы материалдардың қосынды массасының дайын өнім массасына қатынасы
дайын өнім массасына бастапқы материал массасына қатынасы
материалдық шығын массасына бастапқы материалдар массасының қатынасы
материалдық шығын мен бастапқы материалдар массасының қосындысы
#220.
*! Материальдық балансты құру мақсаты: 4
+технологиялық процестің дұрыс ұйымдастырылуын бағалау мүмкіндігі
+технологиялық процестің тиімділігін бағалау мүмкіндігі
+технологиялық процестегі жекелеген сатылардың дұрыс ұйымдастырылуын бағалау мүмкіндігі
+технологиялық процестегі жекелеген операциялардың дұрыс ұйымдастырылуын бағалау мүмкіндігі
энергия жұмсалуының тиімділігін бағалау мүмкіндігі
# 221.
*! GMP ережелері регламенттейді: 4
+қондырғыларға қойылатын талаптарды
+персоналға қойылатын талаптарды
+фармацевтикалық өнеркәсіп ғимараттары мен бқлмелеріне қойылатын талаптарды
+препараттың биологиялық тиімділігінің жоғары болуын
валидация қажеттігін
#222.
*! Дәрілік препараттар өндірісінің және сапа бақылаудың мемлекеттік регламенттелуінің негізгі бағыттары: 3
+ дәрілік препараттардың регламентациясы
жаңа дәрілік препараттарды жасау регламентациясы
+ қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау ережелерін регламенттеуші шарттар
ғылыми зерттеулерді жүргізу регламентациясы
+ жоғары сапалы дәрілік препараттады шығару регламентациясы
#223.
*! Материальдық балланс дегеніміз:
бастапқы материалдардың қосынды массасының дайын өнім массасына проценттік қатынасы
бастапқы материалдардың қосынды массасына материалдық шығын қатынасы
дайын өнім массасына бастапқы массасына проценттік қатынасы
+бастапқы материалдар массасы мен дайын өнім, жанама өнім, қалдықтар материалдық шығын массасаларының қатынасы
материалдық шығын мен бастапқы материалдар массасының қосындысы
#224.
*! Елеуіш елеу сапасы мен өнімділігі неге тәуелді: 4
+тор қабаттың формасы мен саңылаудың өлшеміне
+тордағы материалдың қабат қалыңдығына
+материал ылғалдылығына
+тордағы материалдың қозғалу жылдамдығына
материал санына
#225.
*! Ұнтақ тәрізді материалдарды араластыруға конструктивтік белгілері бойынша ерекшеленетін араластырғыштар қолданылады: 4
диффузиондық әсерлі
+айналмалы корпусты
+псевдосұйылтқышты
+ айналмалы қалақшалы
+айналмалы конусты ортадан тепкіш әсерлі
# 226.
*! Дыбыс диспергирлеу кезінде қандай процесс жүреді: 2
қоспаның турбулизациясын және пульсациясын туғызатын қуатты гидравликалық қысым
+ретімен қысым және сиреу зоналарын түзу
қысым фазасында кавитациондық көпіршіктердің түзілуі
+сиреу фазасында кавитационды көпіршіктердің пайда болуы
кавитационды қуыстардың фазалар шекарасында пайда болуы
#227.
*!Сұйық ортада механикалық диспергирлеу үшін қолданылады: 4
+пропеллерлі араластырғыш
+РПА
+турбинді араластырғыш
+сұйық ысқырық
ағынды диірмен
#228.
*! Жылу көздері болып табылады: 3
+электр тогы
+түтін газдары
+су буы
атмосфералық ауа
сұйылтылған газ
#229.
*! Қызыдыру келесі процестерді жылдамдату үшін қолданылады: 3
+ еріту
+ құрғату
+ буландыру
ұсақтау
елеу
#230
*! Буландыру кезіндегі жанама процестер: 3
+көбік түзілу және брызгоунос
+температуралық депрессия
массаалмасу
инкрустация
+гравликалық депрессия
#231.
*! Буландыру –ерітінділерді қандай жолмен концентрлеу болып табылады:
материал бетінен ұшқыш емес еріткішті бөлшектеп жою
+буландырушы сұйықтық ішінде түзілген бу нәтижесінде ұшқыш сұйықтық мөлшерін азайту
түзілген буларды кептіру
материал бетінен ұшқыш еріткішті толық жою
ұзақ қайнату арқылы еріткішті толық жою
#232.
*! Термолабильді заттарды кептіру үшін қолданылатын әдістер: 3
+сублимационды
+псевдосұйылту
шашыратқыш
инфрақызыл
+ сорбционды
# 233.
*! Конвективті типтегі кептіргішге жатады: 2
валды вакуумды-кептіргіш
+шашыратқыш кептіргіш
+ленталы кептірігіш
шкафты вакуум-кептіргіш
сублимационды кептіргіш
#234.
*! Контактілі типтегі кептіргішке жатады:
+валды вакуумды-кептіргіш
шашыратқыш кептіргіш
ленталы кептірігіш
сорбционды вакуум-кептіргіш
сублимационды кептіргіш
#235.
*! Ректификация дегеніміз:
су буымен айдау процесі
бөлшекті дефлигмациямен жүретін айдау процесі
+түзілген буларды конденсациялайтын көп дүркін қайталанатын бөлшекті буландыру
масса және жылу алмасумен жүретін көп дүркін дистилляция
жылу алмасумен жүретін бір реттік дистилляция
#236.
*! Таблеткалар өндірісінде қолданылатын көмекші заттар: 3
+толықтырғыштар
+қопсытқыштар
+сырғанатқыштар
антиоксиданттар
қоюландырғыштар
#237.
*! Пероральды ДҚ әсерін ұзарту үшін қолданылатын технологиялық әдістер: 3
+алдын ала микрокапсулалар
+ионалмастырғыш смолалармен комплекс жасау
+ерімейтін қабықты енгізу
қопсытқыш заттарды қосу
солюбилизаторларды қосу
#238.
*! Таблеткалардың өндірісі келесі сатылардан тұрады: 3
+ престеу
+түйіршіктеу
+опалау
экстракциялау
араластыру
#239.
*! Тазартылған суда қабықсыз таблеткалардың ыдырау уақыты (минут):
+15
30
10
45
60
#240.
*! Таблеткадан босап шыққан дәрілік заттың мөлшері:
30% 45 минутта
40% 15 минутта
100% 60 минутта
+75% 45 минутта
50% 30 минутта
#241.
*! Гранулятты опалайды: 3
престелуді жақсарту үшін
+қабатталуды болдырмау үшін
+себілгішті жақсарту үшін
+пуансондарға адгезияны болдырмау үшін
әсерін ұзарту үшін
#242.
*! Ұнтақ тәрізіді заттарды араластыру үшін келесі араластырғыштарқолданылады: 4
+ айналмалы корпусты, қалақшалы
+ пневматикалық
+ псевдосұылтқыш
+ орталықтан әсер ететін
цилиндрлі
#243.
*! Грануляттың сапалық көрсеткіштері: 4
гранулалардың орташа салмағы
+гранулометриялық ұүрам
+себілгіш тығыздығы
+себілгіштік
+ылғал мөлшері
#244.
*! Таблеткалар өндірісіндегі жағылма (смазывающие) заттарға жатады: 2
қант
пектин
крахмал
+стеарин қышқылы
+Твин-80
#245.
*! Ротационды таблеткалаушы престе таблеткалау шарттары:
+себілгіш заттарды көлем бойынша дозалау
жоғары пуансомен бір жақты соққыны қалыптастыру
престелуші материалға екі жақты біртіндеп өсетін қысым түсіру
ылғалданған массаны арнайы қалыпқа құю
төменгі пуансомен бір жақты соққыны қалыптастыру
#246.
*!Тікелей престеу арқылы алады:
+себілгіштігі жоғары кристалды изометриялы пішіндегі заттардан
таблеткаларға жоғары мөлшерде қосылатын заттардан
алдын ала БАЗ өңделген заттардан
көмекші заттармен ылғалданған массадан
бөлшектерінің бір-біріне жабысу қабілеті төмен массадан
#247.
*! Таблеткалаушы массаны ылғалды түйіршіктеге арналған аппарат: 2
+универсальды гранулятор
+кептіргіш гранулятор
компактор
роторлы-бильді диірмен
реактор
#248.
*! Қос қабатты престеу таблеткалаушы машиналарда алынады: 2
+таблеткалардағы құрғақ престелген қабықты
+көп қабатты таблеткаларды
матрицалық таблеткаларды
тритурациялы таблеткаларды
каркасты таблеткаларды
#249.
*! Ұнтақтардың технологиялық қасиеттеріне жатады: 4
+себілгіш массасы
+себілгіштігі
әсер етуші заттардың сандық мөлшері
+саңылаулығы
+фракциондық құрамы
#250.
*! Ұнтақ тәрізді заттардың себілгіш тығыздығы неге байланысты 4
+бөлшек пішініне
+бөлшек өлшеміне
+ылғал мөлшеріне
+тығыздығына
ылғалдану қабілетіне
#251.
*! Ұнтақтарды дозалау дәлдігі оның қай технологиялық қасиетіне байланысты: 3
+себілгіштігіне
фракциондық құрамына
+престелуіне
+себілгіш тығыздығына
ерігіштігіне
#252.
*! Ұнтақ тәрізді массаның ылғалдылығы әсер етеді: 2
+себілгіштігіне
фракциондық құрамына
бөлшектер пішініне
+престелуіне
бөлшектер өлшеміне
#253.
*! РТМ таблеткалаудың технологиялық циклдері келесі операциялардан тұрады: 3
ұсақтау
+дозалау
+престеу
+таблеткаларды итеріп шығару
конвалюталарға қаптау
#254.
*! Таблеткаларға ҚР МФ басылымының қоятын талаптары: 3
+механикалық беріктік
+дозалау дәлдігі
ДЗ әсерінің таралуы
+ыдырауы
жоғары биотиімділіг
#255.
*! Таблеткалар өндірісіндегі көмекші заттар тобы: 4
+байнаныстырғыш
+толықтырғыштар
+ қопсытқыштар
+сырғанағыштығын жақсартатындар
қоюландырғыштар
#256.
*! Байланыстырушы зат ретінде таблеткалар өндірісінде қолданылады: 3
Твин-80
+су
аэросил
+альгинаттар
+этил спирті
#257.
*! Антифрикционды заттардың әсері: 4
+бөлшектердің жабысуына кедергі келтіру
+электростатикалық заряды жою
+сырғанағышты жоғарлату
+таблеткалардың механикалық беріктігін төмендету
таблеткалардың ерігіштігін қамтамасыз етеді
#258.
*! Гранулалау таблеткалау процесінде қамтамасыз етеді: 4
+ұнтақ тәрізді заттардың себілгіштігін
+таблеткалардың дозалау дәлдігін
таблеткалардың механикалық беріктігін
+көп компонентті таблеткалаушы массаның қабатталуын болдырмауды
+активті компоненттің біркелкі таралуын
#259.
*! Ылғалды гранулалау келесі операциялардан тұрады: 4
+ұнтақ тәрізді заттарды гранулалаушы сұйықтықпен араластыру
+ылғалданған массаны ысқылау
қабықпен қаптау
+гранулятты кептіру
+опалау
#260.
*! Тритурациялық таблеткаларды алу әдістері:
престеу
гранулалау
илеу
дражирлеу
+формалау
#261.
*! Тікелей престеу арқылы таблеткаларды келесі заттардан алады: 3
глюкоза
+бромкамфора
+гексаметилентетрамин
+натрий хлорид
кальций глюконаты
#262.
*! Таблеткалардың беріктігі келесі факторларға байланысты: 3
+престеу қысымына
таблетка массасына
+байланыстырушы заттардың мөлшеріне
+ылғал қалдығына
қопсытқыш заттардың мөлшеріне
#263.
*! Таблеткалардың ыдырағыштығы келесі факторларға байланысты: 3
+байланыстырушы заттардың мөлшеріне
+престеу қысымына
ұнтақ тәрізді заттар бөлшектерінің пішініне
+ұнтақ тәрізді заттардың физика-химиялық қасиеттеріне
таблетка массасына
#264.
*! Таблеткаларда қабықпен қаптау қамтамасыз етеді: 4
ДЗ дозалану дәлдігін
+қоршаған орта факторлары әсерінен қорғауды
+ДЗ әсерінің таралуын
+таблеткалардың органолептикалық қасиетін жақсартуды
+ДЗ әсерін ұзартуды
#265.
*! Ішекте еритін пленкалы қабық өндірісінде қолданылатын көмекші заттар
метилцеллюлоза
поливинилпирролидон
лактоза
+ацетилфталилцеллюлоза
этилцеллюлоза
#266.
*! Желатин капсулалар өндірісінің тамшылату әдісі негіделген:
қалыпты желатин массаға батыруға
+желатин пленкасы арқылы ДЗ зкструзиясына
желатин лентасынан капсулаларды штамповкалауға
қалыпқа желатин массаны механикалық жолмен енгізуге
дражирлеуге
#267.
*! Желатин капсулалар өндірісінің роторлы–матрицалы әдісі негізделген:
+капсула қабығының жартысын штамповкалап, одан әрі бүтін капсуланы қалыптауға
капсулаларды матрица мен пуансоны бар аппаратта қалыптауға
капсулаларды матрицалы горизонтальды прес көмегімен қалыптауға
капсулаларды пуансонды вертикальді прес көмегімен қалыптауға
көмекші заттарды штамповкалауға
#268.
*! Желатин капсулалардың сапалық көрсеткіші: 4
+орташа салмағы және одан ауытқу
+дозалау дәлдігі
+ыдырағыштығы
толық деформациялану уақыты
+ерігіштігі
# 269.
*! Желатин капсулалары өндірісіндегі желатин массасының құрамы: 3
+желатин
тальк
+нипагин, нипазол
+су
зәйтүн майы
#270.
*! Жұмсақ капсулаларды өндіру әдісі: 2
илеу
+престеу
дражирлеу
+тамшылату
құю
#271.
*! Желатин капсулаларды қолдану әдісі: 4
+ректальды
+пероральды
+сублингвальды
парентеральды
+вагинальды
#272.
*! Желатин капсулалардың кемшіліктері:2
ДЗ әсерін тарату мүмкіндігі
+ылғал әсеріне сезімталдық
емдік әсерінің басталу жылдамдығы
+микроорганизмдердің көбеюіне қолайлы орта
ДЗ жағымсыз иісі мен дәмін жасыру мүмкіндігі
#273.
*! Капсула қабығын өндіруде қолданылатын масса құрамына кіреді: 4
+желатин
+су
+глицерин
+нипагин
крахмал
#274.
*! Желатин капсулалардың артықшылықтары: 3
+бояғыш заттарды салу мүмкіндігі
+ДЗ жағымсыз иісі мен дәмін жасыру мүмкіндігі
+қоршаған орта факторлары әсерінен ДЗ қорғау мүмкіндіг
ДЗ сулы ерітінділерін салу мүмкіндіг
микроорганизмдердің көбеюіне қолайлы орта
#275.
*! Капсулаларды батыру әдісімен өндірудегі технологиялық сатылар: 4
+желатин массасны дайындау
+капсуланы толтыру және бекіту
+капсуланы қалыптау
капсулаларды опалау
+капсулаларды блистерлерге қаптау
#276.
*! Медициналық желатин капсулаларды алу әдістері: 3
шашырату
қолмен илеу
+престеу
+тамшылату
+батыру
#277.
*! Желатин капсулалар өндірісіндегі қолданылатын пластификаторлар: 3
+глицерин
сусыз ланолин
глюкоза
+қант сиропы
+гуммиарабика ерітіндісі
#278.
*! Желатин капсулалар өндірісіндегі қолданылатын консерванттар: 4
+нипагин, нипазол
хлорэтан
+салицил қышқылы
+бензой қышқылы
+натрий метабисульфаты
#279.
*! Жұмсақ желатин капсулаларды шыңарылатын дәрілік препараттар: 3
+А витаминінің майлы ерітіндісі
левомицетин
+аевит
+кастор майы
линкомицин гидрохлориді
#280. Капсулалардың сапасын бағалау көрсеткіштері: 4
+орташа массасын анықтау
+дозалау біркелкілігін анықтау
+ыдырау уақытын анықтау
+еру уақытын анықтау
пластикалығын анықтау
#281.
*! Желатин капсулалардың ыдырау уақыты (минут):
15
20
+30
50
40
#282.
*! Қарапайым қант сиропындағы қанттың концентрациясы(%):
50 %
67 %
58 %
+64 %
60 %
#283.
*! Қарапайым қант сиропының сапалық көрсеткіштері: 4
+инвертті қанттың, ағынны болмауы
+ауыр метлл тұздарының болмауы
+хлоридтердің болмауы
+сульфаттардың болмауы
пирогенді заттардың болмауы
#284.
*! Дәмдеуіш сироптар қолданылады: 4
+корригирлеуші
+дәрілік сироптардың негізі
+қоюландырғыштар
+байланыстырушы заттар
дәрілік заттар
#285.
*! Қай сироп дәрілік сироптарға жатады: 4
+итмұрын
қант
+пертуссин
+мия тамыры
+алтей тамыры
286. Дәрілік сироптарда ашу процесін болдырмау үшін консерванттар қолданылады: 4
+сорбин қышқылы
+90 % этил спирті
+натрий бензоаты
+бензой қышқылы
тұз қышқылы
#287.
*! Құрамында оптимальды қант мөлшері бар сироптарда ашу процесінің болмауы немен түсіндіріледі:
пролонгаторлар қосумен
бояғыштар қосумен
+микроб клеткаларының сусыздануы нәтижесінде олардың жойылуымен
байланыстырушы заттар әсерімен
антиоксиданттар қосумен
#288.
*! Қай сироп қақырық түсіруші сироп ретінде қолданылады: 3
+алтей
+пертуссин
темір қосылған алоэ
рауғаш
+мия тамыры
#289.
*! Қай сироп дәмдеуіш сироптарға жатады: 3
+шие
+таңқурай
+қант
итмұрын
алтей
#290.
*! Ащы миндаль суын алуда қолданылатын бастапқы шикізат: 4
+шабдалы тұқымының жмых
+миндальдың майсыздандырылған тұқымы
+абрикос тұқымының жмых
+шие және қарелі (слива) тұқымының жмых
алма тұқымының жмых
#291.
*! Ащы миндаль суын өндіреді: 3
+бу буымен айдау арқылы
+95% спииртте ащы миндаль эфир майын ерітіп, одан соң 45% спиртпен сұйылту арқылы
+концентрленген ащы миндаль эфир майын 45% спиртпен сұйылту арқылы
ащы миндаль эфир майын 1:1000 сумен сұйылту арқылы
ащы миндаль эфир майын 1 б. мен 10 б. талькті суда сұйылту арқылы
#292.
*! Ароматты суларды еріту арқылы өндірудегі тальктің атқаратын ролі:
БАЗ
солюбилизатор
консервант
+майлы фазаның беттік көлемін ұлғайтушы
тұрақтандырғыш
#293.
*! Укроп суы дәрілік зат ретінде қолданыс табады: (3)
ауруды басатын
+ корригент
дезинфекциялық
+ тер шығарғыш
+асқорытуды жақсартушы
#294.
*! Буров сұйықтығы дегеніміз:
алюминий ацетатының орта тұзы
+бір орын алмастырған алюминий ацетатының тұзы
екі орын алмастырған алюминий ацетатының тұзы
алюминий сульфаты
алюминий гидроксиді
#295.
*! Буров сұйықтығын алу әдістері: 2
+химиялық
физикалық
биохимиялық
+электрохимиялық
ультрадыбыстық
#296.
*! Фаулеров ерітіндісін алуға қолданылады: 2
натрий гидрокарбонаты
натрий сульфаты
+3. мышьяк ангидриді
+4. тұз қышқылы
5. күкірт қышқылы
#297.
*! Әк суы дегеніміз:
аммоний тотығы гидратының қаныққан ерітіндісі
кальций тотығының спиртті ерітіндісі
натрий хлоридінің қаныққан ерітіндісі
+кальций тотығы гидратының қаныққан ерітіндісі
магний сульфатының ерітіндісі
#298.
*! Қатты және сұйық фазаларды бөлу жүзеге асырылады: 3
+тұндырумен
адсорбциямен
+центрифугирлеумен
экстракциялаумен
+фильтрлеумен
#299.
*! Су буымен айдау арқылы алынған ароматты сулар: 2
+ащы миндаль суы
+кориандрдың спиртті суы
жалбыз суы
укроб суы
роза суы
#300.
*! Дәрілік сироптарды сақтау жағдайлары:
жарықта баллондарда
салқын жерде баллондарда
жоғары температурада баллондарда
+баллон мойнына дейін толтырылған, тығыз қақпақпен жабылған
жарық түспейтін салқын жерде
#301.
*! Ампуладағы ерітінділерге МФ ХІ басылымы қоятын талаптар: 4
+апирогенділік
+механикалық қоспалардың болмауы
араластыру біртектілігі
+тұрақтылық
+стерильділік
#302.
*! Инъекциялық ерітінділерді өндіру бөлмелеріндегі класс тазалығы анықталады: 2
тазалау және желдеткіш түрімен
бөлмені арнайы санитарлық тазалаумен
+1 мм ауадағы механикалық бөлшектер санымен
белгілі температуралық режиммен
+1 мм ауадағы микробтар санымен
#303.
*! 1 тазалық класында келесі технологиялық операцияларды орындалады: (2)
дротты жуу
+инъекциялық ерітінділерді дайындау
ампулаларды этикеткалау
+ампулаларды инъекциялық ерітінділермен толтыру
ампуланы күйдіру
#304.
*! Ерітінділердегі изотоникалық концентрациясын есептеуді жүргізеді: 3
+Рауль заңы бойынша
+натрий хлориді бойынша эквивалентпен
Фик заңы негізінде
+Вант-Гофф заңы бойынша
ерігіштік кестесі бойынша
#305.
*! Ампула шынысының маркалары: 2
+АБ-1
МТ
+НС-1
НС-3
МТ-3
#306.
*! Дротты жуу әдісі:
+камералы
химиялық
вакуумды
буконденсаторлы
ағымды бумен
#307.
*! Ампуланы толтыру әдісі: 2
+вакуумды
+шприцті
конденсаторлы
тамшылату
механикалық
#308.
*! Ампуланы жуудың вакуумдық әдістері: 2
+бу конденсаторлы
+турбовакуумды
шприцті
ультрадыбыстық
термиялық
#309.
*! АБ-1 маркалы ампула қай ерітінділер үшін қолданылады:
глюкоза
атропин сульфаты
новокаин
дикаин
+камфораның майлы ерітіндісі
#310.
*! Ампула шынысына қойылатын талаптар: 3
+термиялық тұрақтылық
+химиялық тұрақтылық
+мөлдірлік
қиын балқу
сынғыштық
#311.
*! Ампула шынысы өндірісінде қолданылады: 4
+кальций карбонаты
+кремний диоксиді
+натрий карбонат
+калий карбонаты
күміс нитраты
#312.
*! Ампуланы толтыру дәлдігін қамтамасыз етеді:
+шприцті
+вакуумды
+бу конденсаторлы
камералы
ультра дыбыстық
#313.
*! Ампуланың номинальды сыйымдылығы (мл): 3
+1
+2
4
6
+5
#314.
*! Диминерилизацияланған суды алады:
ішеуге жарамды суды аквадистиллятоларда айдаумен
тұзсызданған суды айдаумен
қайнатумен
+ион алмасумен
осмос көмегімен
#315.
*! Толтыруға дайын ампуланы стерильдейді:
автоклавта қысым астында
ағынды бумен
химиялық жолмен
+қыздырылған ауамен
тиндализациямен
#316.
*! Ампуланы силикондау мақсаты:
термиялық тұрақтылығын жоғарлату
+механикалық тұрақтылығын жоғарлату
шыныдағы қысым қалдығын жою
препараттың сақтау мерзімін ұзарту
ампула шынысы оңай балқу үшін
#317.
*! Ампуланы күйдіру мақсаты:
химиялық тұрақтылығын жоғарлату
+термиялық тұрақтылығын жоғарлату
ампула шынысы оңай балқу үшін
суға төзімділігін жоғарлату
жарықтан қорғау үшін
#318.
*! Гален препараттары құрамына кіреді: 4
жеке әсер етуші зат
+әсер етуші заттардың қосындысы
+балласты заттар
+бояғыш заттар
+ілеспелі
#319.
*! Жеке заттардың фитопрепараттарының құрамына кіреді:
+жеке әсер етуші зат
әсер етуші заттардың қосындысы
ілеспелі заттардың қосындысы
комплексті қосылыстар қосындысы
смола
#320. Молекулалық диффузия жылдамдығы неге тәуелді: 4
атмосфералық қысымға
+диффундирленуші молекула радиусына
+ортаның температурасы мен тұтқырлығына
+фазалар шекарасындағы концентрация айырмашылығына
+фазааралық беткейдің ауданына
#321. Экстракттарды тазалау әдістері: 4
+тұндыру
+фильтрлеу
еріткіш алмастыру
+тұздықтау
+қайнату
#322.
*! Жаңагален препараттарының құрамына кіреді:
+әсер етуші заттардың қосындысы
әсер етуші жеке зат
ілеспелі заттар
балласты заттар
шайырлар
#323.
*! Мацерация әдісімен экстракциялауды жылдамдату: 2
+экстрагентті бөліктерге бөлу
шикізатты алдын ала ылғалдау
шикізатты бөліктерге бөлу
тұндыру уақытын ұзарту
+экстрагент циркуляциясы
#324. Циркуляциялы экстракция дегеніміз:
экстрагент циркуляциясымен жүретін мацерация
ортадан тепкіш күш аймағындағы экстракция
+экстрагенттің бір бөлігімен шикізаттың бір бөлігін көп дүркін экстракциялау
шикізат пен экстрагентті араласытра отырып үздіксіз жүргізілетін экстракция
шикізатты РПА көмегімен экстракциялау
#325.
*! Эмульсия және суспензия алуға арналған қондырғылар, мынадан басқа: (1)
турбинді араластырғыш
+ тіректі араластырғыш
РПА
Фракционды диірмен
жидкостной свисток
#326
*! Өнеркәсіпте суспензияларды алады: (1)
қарқынды араластыру
қатты фазада сұық фазаның ұсақталуы
конденсация арқылы
ультрадыбыстық дисперсиялау
+ тұндыру арқылы
#327.
*! Өнеркәсіптік өндірісте суспензиялық-жақпа майлар: 4
+ақ сынап
+стрептоцид
камфора
+мырыш
+күкірт-нафталан
#328.
*! Гетеогенді жақпа-майларға жатады: 3
балқыма
экстракционды
+суспензиялы
+эмульсионды
+комбинирленген
#329.
*! Жақпа майларды орамдау жүзеге асырылады: 3
+алюминий тубаларға
+шыны банкаларға
пергамент төсемесі бар картон қораптарға
қақпақты пластмасса пеналдарға
+полиэтилен тубаларға
#330.
*! Жақпа майлардың сапалық көрсеткіштері: 4
+ДЗ сандық көрсеткіші
+рН мәні
+суспензиялық жақпа майлардағы бөлшектер өлшемі
толық деформациялану уақыты
+біртектілік
#331.
*! Жақпа майлардың консистенциясы неге тәуелді: 3
ДЗ босап шығу дәрежесіне
тығыздығына
+ығысудың шекті қысымына
+пластикалық тұтқырлығына
+механикалық тұрақтылығына
#332.
*! Медициналық қолданылуына сәйкес пластырлар жіктеледі: 3
+эпидерматикалық
+корригирлеуші
қорғасынды
каучукті
+диадерматикалық
#333.
*! Пластырь массасына қосылатын көмекші заттар: 3
+пластификаторлар
корригенттер
+жабысқақтық беретін
+смола қышқылдарын нейтралдайтын
антифрикционды
#334.
*! Жай қорғасын өндірісіндегі бастапқы компоненттер:
күнбағыс май, каучук, қорғасын тотығы
бензин, ланолин, қорғасын тотығы, мырыш тотығы
ланолин, конифоль, қорғасын тотығы
+күнбағыс майы, шошқа майы, қорғасын тотығы, су
бензин, каучук, қорғасын тотығы
#335.
*! Сұйық пластырларға жатады: 4
+коллодий
+церигель
+фуропласт
+БФ-6 желімі
бұрышты пластырь
#336.
*! Қорғасын пластырларына жатады:
+жай қорғасын пластыры
+эпиленді
мозольды
+күрделі қорғасынды
бұрышты
#337.
*! Лейкопластыр өндірісіндегі бастапқы заттар:
канифоль, ланолин, сұйық парафин, неозин, бензин, күкірт
мырыш тотығы, ланолин, сұйық парафин, неозин, бензин, күкірт
канифоль, мырыш тотығы, ланолин, сұйық парафин, неозин, салицил қышқылы
каучук, мырыш тотығы, неозин
+каучук, канифоль, мырыш тотығы, ланолин, сұйық парафин, неозин
#338.
*! Сұйық пластырлар өндірісіндегі пленка түзуші көмекші заттарға жатады:
+коллодий
+канифоль
+поиметакрилаты
камеди
полиэиленгиколь
#339.
*! Қыша қағаздарын өндіру сатылары: 4
+тұқымдарды престеу
+жмыхты майсыздандыру
жмых гидролизі
+қыша массасын дайындау
+қағаз лентаға қыша массасын енгізу
#340.
*! Қыша қағаздарының терапевтикалық әсерін қамтамасыз етеді:
+синигрин
амигдалин
глицирризирленген қышқыл
өсімдік майы
коллодий
#341.
*! Жақпа майлардың липофильді компоненттеріне жатады:
натрий карбоксиметилцеллюлоза
желатин
+вазелин
бентонит
полиэтиленгликоль
#342.
*! Өнеркәсіптік өндірісте жақпа май негізін балқыту үшін қолданылады: 2
+қос шыны қабаты бар қазан
+бу инесі
буландырғыш тарелка
вакуум буландырғыш аппарат
РПА
#343.
*! Жақпа майлардың гидрофильді компоненттеріне жатады: 3
+метилцеллюлоза
шабдалы майы
вазелин
+полиэтиленгликоль
+бентонит
#344.
*! Стрептоцид линиментінің құрамы: 4
+стрептоцид
+эмульгатор
+балық майы
ментол
+натрий карбоксиметилцеллюлоза
#345.
*! Пластырь дегеніміз:
+Дене температурасында жұмсарғаннан кейін теріге жабысатын қасиеті бар сырт тәнге қолданылатын дәрілік қалып
қабыққа салынған ДЗ тұратын дәрілік қалып
поимер пленкамен қапталған қатты және сұйық заттадың бөлшектері
жұмсақ консистенциялы жұмсақ дәрілік қалып
сыртқа қолданылатын дәрілік қалып
#346.
*! Желім құрамы: 2
+синтетикалық формальдегидті смола
силикаттар
май
+спирт
вазелин майы
#347.
*! Жай қорғасын пластырын пісірудің аяқталғаын білуге болады: 2
+түсінен
иісінен
+жабысқсқтық дәрежесінен
қоспалардан
балқу температурасынан
#348.
*! Пластырлар жіктеледі: 3
+сұйық
+смолалы-балауызды
+қорғасынды
газ тәрізді
қыша қағаздары
#349.
*! Каучук пластырлар: 2
+бұрышты
церигель
фуропласт
+лейкопластырь
эпилин
#350.
*! Сұйық пластырлар қай мақсатқа қолданылады: 3
тері кемістерін жасыру
резорбтивті әсер алу
+таңыш материал
+таңыш материалдар фиксациясы
+тері жарақаттарын емдеу
#351.
*! Пластырларға жұмсақтық беру және тітіркендіргіш әсерді азайту үшін қолданылады: 3
+сусыз ланолин
мырыш тотығы
+сары балауыз
+каучук
аэросил
#352.
*! Қорғасын пластырының құрамы:
10,0 кастор майы, 10,0 қорғасын тоығы
10,0 вазелин майы, 10,0 шошқа майы, су қажет мөлшерде
+10,0 вазелин майы, 10,0 шошқа майы, 10,0 қорғасын тотығы, су қажет мөлшерде
1,0 шабдалы майы, 10,0 кондитерлік май, 10,0 сурин, спирт қажет мөлшерде
10,0 миндаль майы, 10,0 глицерин, 10,0 стеарин қышқылы, 10,0 мырыш тотығы
#353.
*! Пластырларға жұмсақтық беру үшін қолданылады:
сулы ланолин
+канифоль
мырыш тотығы
сусыз ланолин
церигель
#354.
*! Каучук пластырды қатып қалудан сақтау үшін қосады: 3
+майлар
смолалар
+ланолин
+качук
камеди
#355.
*! Бұрышты пластыр құрамы:
+бұрыштың қою экстракты
+арника тұндырмасы
натрий хлориді
+белладоннаның қою экстракты
хлорлысутек қышқылы
#356.
*! Қыша қағаздарының құрамы: 2
+каучук
вазелин
+қыша қағаздары
ланолин
натрий хлориді
#357.
*! Қорғасын пластырын пісірудің аяқталғаын білуге болады: 4
+масса түсі қызылдан аққа ауысуынан
+саусаққа жабыспауынан
+масса сақын суда пластикалы болуынан
+массада су қалмағаннан
масса түсі қызылдан қараға ауысуынан
#358.
*! Фуропласт құрамы: 4
+диметифталат
+ацетон
қыша қағаздары
+фурацилин
+хлороформ
#359.
*! Паста дегеніміз құрамында қатты фазасы неше % болатын суспензионды жақпа майлар:
5
10
15
20
+25
#360.
*! Кремдер жіктеледі: 2
+с/м эмульсия типінде
+м/с эмульсия типінде
гельдер
пасталар
линименттер#360.
*! Суппозиторийлер өндірісінің даму перспективалары: 4
+көп қабатты суппозиторийлер алу
+қуысты суппозиторийлер алу
+пленкамен қапталған суппозиторийлер алу
+саңылаулы суппозиторийлер алу
камералы суппозиторийлер алу
#361.
*! Суппозиторийлердің толық деформациялану уақыты:
1 сағ
20-25 мин
+3-15 мин
1-2 мин
30 мин
#362.
*! Суппозиторийлердің өнеркәсіптік өндірісіндегі алу әдістері: 2
батыру
+құю
илеу
+престеу
диспергирлеу
#363.
*! Суппозиторийлер дегеніміз:
+Бөлме температурысында қатты, дене температурасында балқитын немесе еритін дене қуысына салуға арналған дозаланған дәрілік қалып
цилиндр пішінді қатты дәрілік қалып
пластикалық массадан шарик пішіндес жасалған дозаланған дәрілік қалып
дене температурасында бақығаннан кейін теріге жабысатын қасиеті бар сырт тәнге қолданылатын дәрілік қалып
майлы негізбен араластыру арқылы алынған қатты дәрілік қалып
#364.
*! «Бетиол» суппозиторийнің құрамы: 2
мырыш тотығы
анестезин
+ихтиол
+белладонна экстракты
стрептоцид
#365.
*! Суппозиторийлердің толық деформациялану уақытын анықтайтын құрал:
+Крувчинский
«Айналмалы себет»
Сарториус
«Эрвека»
«Тербелмелі сербет»
#366.
*! Шпрединг машинасы қай өндірісте қолданылады :
капсула
жақпа май
+суппозиторийлер
линименттер
пластырлар
#367.
*! Аэрозоль баллондарының клапанды-шашыратқыш қондырғысын қандай белгілері бойынша жіктейді:
+әсер ету принципі
+баллонға қондырылу
+қолданлу
шашырату сипаты
баллон ішіндегісінің шашырау көлемі
#368.
*! Пропелленттер жіктеледі: 3
+агрегаттық күйі бойынша
+қанықтырылған бу қысымының шамасы бойынша
+химиялық табиғаты бойынша
органолептикалық қасиеттері бойынша
физикалық қасиеттері бойынша
#369.
*! Жиі қолданылатын пропелленттер: 3
+сұйылтылған газдар
+қысылған газдар
+ұшқыш органикалық еріткіштер
глицерин
тазартылған су
#370.
*! Ингаляциялық аэрозольдарға жатады: 3
+«Ингалипт»
+«Каметон»
+«Пропасол»
«Пантенол»
«Оксикорт»
#371.
*! Аэрозольдар бөлінеді: 4
+аэрозоль-ерітінді
+аэрозоль орамдардағы көбіктер
+аэрозоль-суспензиялар
+комбинирленген жүйелер
аэрозоль-балқымалар
#372.
*! Суспензионды аэрозольдарға жатады: 4
+«Астмопент»
+«Алудрин»
+«Оксикорт»
+«Алупент»
«Ингалипт»
#373.
*! Көбіктерді келесі кластарға бөледі: 3
+сулы
+сулы-спиртті
+сусыз
эфирлі
қышқылды
#374.
*! Аэрозоль-суспензиялар сапасына әсер ететін факторлар: 4
+ДЗ физика-химиялық қасиеттері
+толықтырғыштар компоненттерінің арақатынасы
+аэрозоль орамының конструктивті ерекшеліктері
+баллон экғспулатациясы үшін алынған температура
баллон көлемі
#375.
*! Аэрозоль-суспензиялардың агрегативті және кинетикалық қасиеттерін тұрақтандыру үшін қолданылатын операциялар: 4
+БАЗ қосу
+соеріткіштерді қосу
+баллон материалын таңдау
+ДЗ 50 мкм төмен етіп ұсақтау
бояғыштар қосу
#376.
*! Аэрозоль-ерітікіштер өндірісіндегі сатылар: 4
+ерітіндіні фильтрлеу, тазалау
+аэрозоль баллондарға орау
+герметизация
+пропеллентпен толтыру
гомогенизация
#377.
*! Пероральды дәрілік препараттар әсер ету механизмі бойынша жіктеледі: 2
көмекші заттардың босап шығу жылдамдығы реттелетін
+ДЗ белгілі бір дозасы периодты түрде босап шығатын-қаталап әсер ететін
+ДЗ үнемі және бірқалыпты босап шығатын-сүйемелдеуші әсері бар
ДЗ белгілі бір дозасы жартылай босап шығатын
қосымша көмекші заттар қолданғанда босап шығатын ДЗ бар
#378.
*! Сүйемелдеуші әсері бар (ерімейтін каркасты) таблеткаларда сұйықтықтың таблетка ішіне енуі неге тәуелді: 4
талетка формасына
+ДЗ мен ертімейтін каркас түзетін заттардың арақатынасына
+әсер етуші заттың дозасына
+ДЗ ерігіштігіне
+таблеткалардың саңылаулығына және алу әдісіне
#379.
*! 3-поколения дәрілік препараттарына тән: 4
+бір қолданған дәрілік препараттан ДЗ ұзақ үздіксіз организмде түсіп тұруы
+ДЗ дәрілік препараттан босап шығу жылдамдығын таңдау мүмкіндігі
+дәрілік препараттан ДЗ минимальды мөлшерін организмде түсіп тұруы
+ДЗ организмнің ішкі ортасынан оқшаулау мүмкіндігі
бір ДЗ әсерін екіншісінің әсерімен жоғарлату
#380.
*! Таблеткалардан ДЗ босап шығуын қандай құралмен анықтауға болады : 2
+Резомат 1
+Резомат 2
рефрактометр
фриабилятор
Крувчинский
#381.
*! Биофармацевтикалық эерттеудің негізгі бағыттары: 4
+фармацевтикалық факторлардың ролін зерттеу
+биологиялық тиімділікті анықтау
+ДЗ сіңуі, тасымалдануы, биотрансформациясы, таралуы және шығуының шарттарын зерттеу
ДЗ химия-токсикологиялық анализдерін жүргізу
+ДЗ жас ерекшеліктеріне байланысты проблемаларын шешу
#382.
*! ДЗ биологиялық тиімділігін «in vitro» анықтау әдістері: 3
+адсорбционды
газ сұйықты хроматография
+бөлінетін
спектрофотометрия
+диализ
#383.
*! Негізгі фармацевтикалық факторлар: 4
+ДЗ физика-химиялық қасиеттері
+көмекші заттар
+дәрілік қалыптың түрі және организмге енгізу жолы
+технологиялық процестің ерекшеліктері
ДЗ халыққа қажеттілігі
#384.
*! ДЗ сіңу сатысында жүретін процестер: 3
+дәрілік қалыптан ДЗ толық босап шығуы
дәрілік қалыптан ДЗ жартылай босап шығуы
+диффузия
+конвекция
метаболизм
#385.
*! Биологиялық тиімділіктің түрлері: 2
жартылай
+абсолютті
+слыстырмалы
максимальды
минимальды
#386.
*! ДЗ бағдарламалық босап шығу қасиеті бар дәрілік препараттар әсер ету механизмі бойынша жіктеледі: 2
+жалпы әсер ететін жүйе
+локальды әсер ететін жүйе
лезде әсер ететін жүйе
қайталап әсер ететін жүйе
спецификалық әсер ететін жүйе
#387.
*! Қолданылған технологиялық операция түрлеріне байланысты липосомдар алуға болады: 2
+көп қабатты
+бір қабатты
престелген
қуысты
тритурациялы
#388.
*! ДЗ ерігіштігіне әсер ететін факторлар: 3
+температура
+ұсақталу дәрежесі
+дәрілік қалыпты таңдау
тұрақтандырғыштар қосу
пролонгаторлар қосу
#389.
*! Дисперсті ортаға қойылатын талаптар: 4
+белгілі еріткіш қаблеті
+микроорганизмдердің көбеюін болдырмау
+биологиялық зиянсыздық
+химиялық индифференттілік
жоғары биологиялық тиімділік
#390.
*! Липосомаларды қолдану жолдары: 4
+көктамырға
+буын ішіне
+тері астына
ингаляционды
+пероральды
#391.
*! Көз дәрілік қалыптарындағы ДЗ әсерін ұзарту әдістері: 2
антибиотиктер қосу
төмен температурада жарық түспейтін жерде сақтау
+тұтқыр еріткіштерді қосу
+синтетикалық гидрофильді ЖМҚ қосу
Вейбель тқрақтандырғышын қосу
#392.
*! Сулы сығындылар технологиясындағы сығындылау кезеңінде орындалатын процестер: 3
ДЗ ұсақтау
+эндоосмос
+«біріншілік соктың» түзілуі
+массаалмасу
араластыру
#393.
*! Дәрілік қалыптарды енгізуде жиі қолданылатын жол: 2
Трахея ішіне
+инъекция
буын ішіне
+пероральды
мембрана ішіне
#394.
*! Балаларға арналған дәрілік препараттарда кездесетін проблемаларды шешу жолдары: 3
+дәрілік қалыптарда мүмкіндігінше дәмі мен иісін түзете отырып пероральды қолдану
пероральды жолмен мүлдем қолданбау
+жалпы әсер ететін ингаляциялық препараттарды қолдану
+ректальды жолмен қолданылатын дәрілік препараттарды кең қолдану
инъекцияға арналған дәрілік препараттарды кең қолдану
#395.
*! Балаларға арналған дәрілік қалыптардың орамдарындағы ерекшеліктер: 3
пластмасса орам
+балардың улануын болдырмау үшін қиын ашылатын орамдарды қолдану
+арнайы дозалау қондырғыларының болуы
+ұнтақтар, гранулалар үшін дозалаушы қасық, микструралар мен тамшыларға пипеткалар, тамшы өлшеуіштер
оңай ашылатын орамдар қолдану
#396.
*! Дәрілік препараттардың биологиялық тиімділігін зерттеу жүргізіледі: 3
+жаңа дәрілік затта құрамын жасағанда
+сапасын бақылау кезінде
қажет болған жағдайда ғана
1 айда бір рет
+бір ДЗ жасалған дәрілік препаратты әртүрлі фармацевтикалық өнеркәсіптер шығарғанда
#397.
*! Жақпа майлардан ДЗ босап шығуын «in vitro» қандай әдістермен зерттейді : 3
+хроматографиялық
+аргар пластинкасы
+тура диффузия
седиментационды
гравитациялы
#398.
*! Сақтау кезінде дәрілік қалыптың тұрақтылығына әсер ететін факторлар: 3
+температура, жарық және ылғалдылық
+рН мәні, ауадағы оттегі
+сақтау шарттары
қысым
дәрілік қалыптың түрі
#399.
*! Дәрілік қалыптағы болатын физикалық өзгерістер: 3
дәмінің өзгеруі
+консистенциясының, ерігіштігінің өзгеруі
+булану, сублимация
+микробтық контаминация
иісінің өзгеруі
#400.
*! Дәрілік қалыптағы болатын микробиологиялық процестердің әсерінен болатынөзгерістер: 3
+декарбоксилдену
+микроорганизмдермен ластану
абсорбция
+түсінің өзгеруі
иісінің өзгеруі
#401.
*! Дәрілік қалыптағы болатын химиялық өзгерістер:: 4
+гидролиз
+тұнба түзілу
адсорбция
+тотығу-тотықсыздану
+комлекстүзілуі
#402.
*! Дәрілік қалыптағы болатын органолептикалық өзгерістер:: 3
улылық әсер жоғарылайды
булану, сублимация
+дәмінің өзгеруі
+түсінің өзгеруі
+иісінің өзгеруі
#403.
*! Жарамдылық мерзімінің анықтау үшін қолданылады:
+ДЗ және олардың ыдырау өнімдерінің сандық және сапалық талдауы
қалыпты жағдайда сақтау
тауарлық әдіс
статистикалық
таңдау әдісі
#404.
*! Дәрілік препараттардың жарамдылық мерзімін жоғарлату жолдары: 3
солюбилизаторларды қосу
+тұрақтандырғыштар мен консерванттар қосу
кең фармакологиялық әсер спектр
+тараорам материалды рациональды таңдау
+дәрілік қалыпты сақтауда дифференциальды сақтау шарттарын белгілеу
#405.
*! Биологиялық тиімділікті «in vivo» анықтау әдістері: 3
+зәрмен препараттың экскрециялануы бойынша
+бір рет қолданғаннан кейін қандағы концентрациясын анықтау
+көп рет қолданғаннан кейін қандағы концентрациясын анықтау
термен препараттың шығуы бойынша
көз жасымен препараттың шығуы бойынша
#406.
*! Дәрілік қалыптардың жіктелуі: 4
+дәстүрлі
+ДЗ препараттардан босап шығуы бақыланатын
+ДЗ препараттардан босап шығуы басқарылатын
+ДЗ препараттардан бір органға бағытталып тасымалданатын
ДЗ препараттардан барлық органдарға бірдей тасымалданатын
#407.
*! ДЗ нысана-органға, нысана-клеткаға жеткізу сатылары: 3
+препараттан ДЗ толық босап шығуы
+локальды қан ағымына беткі қабаттан ДЗ диффузиялануы
ДЗ акцепторға тасымалдану
+ДЗ сәкес органдарға тасымалдануы
препараттан ДЗ жартылай босап шығуы
#408.
*! ДЗ босап шығуы басқарылатын препараттардың артықшылықтары: 3
технологиясының қарпайымдылығы
экономикалық тиімділігі
+қан плазмасында ДЗ терапевтикалық негізделген мөлшерін үнемі ұстап тұру
+жанама әсерлерді төмендету немесе болдырмау
+препаратты жеке қолдану мүмкіншілігі
#409.
*! Препараттардан ДЗ босап шығу механизмдері: 4
+диффузионды
+химиялық
механикалық
+еріткішпен активтендіру
+магнитті
#410.
*! Босап шығу механизмі диффузионды препараттар типі: 3
+резервуарлы
+терапевтикалық жүйелер
+монолитті және матрицалы
ерімейтін жүйелер
плацебо
#411.
*! Диализ жүргізуге арналған құрал (Крувчинский) құрлысы: 4
+химиялық стакан
+диализді түтікше
+жартылай өткізгіш қабілеті бар целлофан қабық
+термометр
реактор
#412.
*! Биологиялық тиімділікті анықтау формуласы:
+БТ=А/Вх100%
БТ=АхВх100%
БТ=В/Ах100%
БД=В/100хА
БД=100/АхВ
#413.
*! Тепе-теңдік диализ әдісі бойынша анықтайды: 4
+суппозиторийлер негіздерінің композициялы құрамын
+суппозиторийлердегі ДЗ концентрациясын
+әсер етуші заттардың препараттан босап шығу жылдамдығы
+суппозиторийлердегі ДЗ дисперстік дәрежесін
суппозиторийлер негіздерінің тығыздығын
#414.
*! «Айналмалы себет» қай дәрілік қалыптың ыдырау уақытын анықтайды: 2
суппозиторийлер
+капсулалар
+таблеткалар
жақпа майлар
пилюлялар
#415.
*! Органикалық қосылыстардың полиморфизмі жіктеледі: 3
+физикалық
+криоптохимиялық
биологиялық
органолептикалық
+химиялық
#416.
*! Дәрілік препараттардың эквиваленттілігі: 3
+химиялық
физикалық
+биологиялық
+терапевтикалық
биохимиялық
#417.
*! Проктологияда қолданылатын перспективалық дәрілік қалыптар: 4
+көбікті препараттар
+қуысты суппозиторийлер
+ректальды жақпа майлар
полимерлі пленкалар
+көп қабатты суппозиторийлер
#418.
*! Балаларға арналған дәрілердің дәмін корригирлеуші әдістері: 4
+корригирлеуші заттарды қосу
+сироптарды қосу
+ДЗ молекуласын өзгерту
+дәрілік қалыптың физикалық күйін өзгерту
бояғыштар қосу
#419.
*! Дәрілік препараттардың биологиялық әсерінің биофармацевтикалық зерттеулері неге тәуелді: 3
+ДЗ мен көмекші заттардың физика-химиялық қасиеттеріне
+дәрілік қалып түріне
ДЗ функциональды топтарға
қоршаған орта факторларының әсеріне
+өндіріс технологясына
#420.
*! Көз дәрілік пленкалары өндірісінде қолданылатын пленка түзуші заттар: 4
+жануар және өсімдік тектес заттар (желатин, коллаген)
+целлюлоза туындылары
+құрамында крахмалы бар туындылар
+акрил қышқылының туындылары
бензальдегид туындылары
#421.
*! Биофармацевтикалық зерттеулерге жатады: 2
ДЗ спецификалық активтілігін анықтау
дәрілік препараттың өндірісіндегі сатылардағы сапасын бағалау
+ДЗ биологиялық тиімділігіне әсер ететін фармацевтикалық факторлар
клиникалық сынаулардың нәтижелері
+ДЗ препараттан босап шығуы, сіңуі, тасымалдануы, биотрансформациясы
#422.
*! Зерттелетін препараттағы ДЗ биотиімділігін бағалау көрсеткіштері : 3
ДЗ ерігіштігі
+дәрілік препаратты организмге енгізгеннен кейінгі биологиялық сұйықтықтардағы ДЗ максимальды концентрациясы
метаболизм сипаты
+фармакокинетикалық қисық астындағы аудан
+биологиялық сұйықтарда ДЗ максимальды концентрациясының жинақталу уақыты
#423.
*! Медицинада қазіргі кезде қолданылатын қандай заттардың иммобилизацияланған препараттар: 4
+ферменттердің
+гормондардың
+антибиотиктердің
+стреоидтардың
БАЗ
#424. Көмекші заттардың табиғатына байланысты матрицалық таблеткалардың жіктелуі: 4
+гидрофильді
+гидрофобты
+инертті
+неорганикалық
потенцирленген
#425.
*! Дәрілік препараттардың иммобилизациясы қамтамасыз етеді: 4
+ДЗ нативті қасиеттерін сақтауды
+қоршаған орта факторлары әсерінен сақтауды
+әсерінің таңдамалығын
+ДЗ әсерін ұзартуды
ДЗ технологиялық қасиеттерін жақсартуды
#426.
*! Биологиялық тиімділік анықтайды: 3
+ДЗ қанға сіңген мөлшерін
+ДЗ қанға өту жылдамдығын
дәрілік препараттың терапевтикалық адекватсыздығын
+ДЗ шығару жылдамдығын
дәрілік препараттың қолдану уақытын
#427.
*! Жақпа майлар негізі әсер етеді: (4)
+дәрілік заттың сіңірілу дәрежесі мен уақытына
+реологиялық қасиетіне
+тұрақтылығына
+физико-химиялық қасиетіне
Фармацевтикалық нарықтағы қажеттілігіне
#430.
*! Таблеткалар өндірісінде қолданылатын көмекші заттар: 3
+толықтырғыштар
+қопсытқыштар
+сырғанатқыштар
антиоксиданттар
қоюландырғыштар
#433.
*! Таблеткадан босап шыққан дәрілік заттың мөлшері:
30% 45 минутта
40% 15 минутта
100% 60 минутта
+75% 45 минутта
50% 30 минутта
#434.
*! Гранулятты опалайды: 3
престелуді жақсарту үшін
+қабатталуды болдырмау үшін
+себілгішті жақсарту үшін
+пуансондарға адгезияны болдырмау үшін
әсерін ұзарту үшін
#435.
*! Ұнтақ тәрізіді заттарды араластыру үшін келесі араластырғыштарқолданылады: 4
+айналмалы корпусты, қалақшалы
+пневматикалық
+псевдосұйылтқыш
+орталықтан әсер ететін
цилиндрлі
#436.
*! Ротационды таблеткалаушы престе таблеткалау шарттары:
+себілгіш заттарды көлем бойынша дозалау
жоғары пуансомен бір жақты соққыны қалыптастыру
престелуші материалға екі жақты біртіндеп өсетін қысым түсіру
ылғалданған массаны арнайы қалыпқа құю
төменгі пуансомен бір жақты соққыны қалыптастыру
#438.
*! Тікелей престеу арқылы таблеткаларды келесі заттардан алады: 3
глюкоза
+бромкамфора
+гексаметилентетрамин
+натрий хлорид
кальций глюконаты
#439.
*! Таблеткалардың беріктігі келесі факторларға байланысты: 3
+престеу қысымына
таблетка массасына
+байланыстырушы заттардың мөлшеріне
+ылғал қалдығына
қопсытқыш заттардың мөлшеріне
#440.
*! Таблеткалардың ыдырағыштығы келесі факторларға байланысты: 3
+байланыстырушы заттардың мөлшеріне
+престеу қысымына
ұнтақ тәрізді заттар бөлшектерінің пішініне
+ұнтақ тәрізді заттардың физика-химиялық қасиеттеріне
таблетка массасына
#441.
*! Таблеткаларда қабықпен қаптау қамтамасыз етеді: 4
ДЗ дозалану дәлдігін
+қоршаған орта факторлары әсерінен қорғауды
+ДЗ әсерінің таралуын
+таблеткалардың органолептикалық қасиетін жақсартуды
+ДЗ әсерін ұзартуды
#452.
*! Болюстар дегеніміз:
үлкен өлшемдегі гранулалар
таблеткалар түрі
суппозиторийлер түрі
+жұмсақ консистенциялы пилюлялар түрі
сұйық дәрілік қалып
#453.
*! Косметологияда қолданылатын жұмсақ дәрілік қалыптар: 3
+кремдер
+линименттер
+жақпа майлар
пилюльдер
суппозиторийлер
#454.
*! Кремдердің реологиялық қасиеттерін анықтайтын құрал:
Крувчинский приборы
+вискозиметр
сарториус
«тербелмелі себет»
фриабиллятор
#455.
*! Отдушка дегеніміз не? (1)
крем консистенциясына қажет көмекші зат
крем дәмін корригирлеуші көмекші зат
+крем иісін корригирлеуші көмекші зат
сіңіру активаторы
пролонгатор
#457.
*! Косметикалық құралдар әсері: 4
+қорғаушы
+тазартушы
+зат алмасу процестерін қоздыру
+резобтивті
корригирлеуші
#462.
*! БАЗ қолданылады: 2
+тері аурулары профилактикасына
+терінің косметикалық кемістіктерін емдеу үшін
дәрілік қалыпты сақтау және тұрақтандыру үшін
рН ортаны тұрақтандыру үшін
негіздердің реологиялық қасиеттерін жоғарлату үшін
#463.
*! Косметологияда қолданылатын дәрілік қалыптар: 2
+ұнтақтар
+суспензиялар
инъекциялық ерітінділер
суппозиторийлер
пилюлялар
#476.
*! Ұйқы без препараттарын атаңыз:
тиреоидин
питуитрин
+инсулин
протамин-цинк-инсулин
вазопрессин
#620.
*! Хлорсутек қышқылын экстракциялау кезінде қай шикізаттың БАЗ толық бөлініп шығуын қаматамасыз ету үшін қосады 2
+чистотел шөбі
+термопсис шөбі
аюқұлақ жапырағы
рауғаш тамыры
крушина қабығы
#621!
*! Илік заттары бар ДӨШ: (2)
+толокнянка жапырақтары, лапчатка тамырсабақтары
+емен қабығы, змеевик тамырсабағы
Тырнақгүл гүлдері, қайың тамыры
Эвкалипт қабығы, термопсис шөбі
Валериана тамыры мен тамырсабағы
#622.
*! GMP (Good manufacturing practices) дегеніміз:
+бастапқы шикізатты өңдеуден бастап дайын өнім алғанға дейінгі аралықтағы өндіріс пен сапасын бағалауды ұйымдастыруға қойылатын талаптардың біртұтас жүйесі
дәрілік препараттар технологиясында қолданылатын көмекші заттарға қойылатын талаптар жүйесі
стерильді дәрілік препаратар өндірісіне қойылатын талаптар жүйесі
дәрілік препараттардың өнеркәсіптік өндірісіне қойылатын талаптардың біртұтас жүйесі
табиғи шикізаттар негізінде алынатын дәрілік препаратар сапасына қойылатын талаптар жүйесі
#623.
*! Фармацевтикалық сыйымсыздық түрлері: 3
+физика-химиялық
фармакокинетикалық
+химиялық
биологиялық
+физикалық
#624.
*! Жазбадағы ингредиенттердің физика-химиялық сыйымсыздығының себептері. 3
+ дәрілік заттардың ерімеуі
+ ұнтақ қоспасының гигроскопиялығының жоғарылауы
сулы ерітінділердегі тұздар мен күрделі эфирлердің гидролизі
+өсімдік шикізаттары ұнтақтарымен адсорбциялық процесстер
тотығу-тотықсыздану процесстері
#625. Жазбадағы ингредиенттердің химиялық сыйымсыздығының себептері: 2
микробқа қарсы заттардың антгонизмі
+сулы ортадағы гидролиз
коллоидты ерітінділердегі коагуляция
+тотығу-тотықсыздану процесстері
ингредиенттерің химиялық әсерлесу процесстері нәтижесінде тұнба түзілуі
#626.
*! Күрделі ұнтақтардың ылғалдануы неге байланысты: 4
+бөлмедегі ауаның салыстырмалы ылғалдылығына
+бастапқы компоненттердің ылғалдылығына
ұнтақтар санына
+бөлме температурасына
+орам материалының сипатына
#627.
*! Протаргол мен димедролдың ерітіндідегі қосындысының нәтижесінде болады
су буының сорбциясы
адсорбция
комплекс түзу
+коагуляция
абсорбция
#628.
*! Алколоид тұздары қай зат қатысында атсорбат болады: 2
Лактоза
глюкоза
+активтелген көмір
+өсімдік шикізаттарының ұнтақтары:
сахароза
#629.
*! Құрамында қандай заттары бар сұйық дәрілік қалыптарда ауыр металл тұздары тұнба түзеді: 4
+алколоид тұздары
+жүрек гликозидтері
жеңіл тотығатындар
+бояғыштар
+азотты негіздегі тұздар
#630.
*! Ампициллиннің рациональды комбинациясы:
тетроциклинмен
доксициклинмен
эритромицинмен
+оксациллинмен
цефалоридинмен
#631.
*! Микстураларда жүрек гликозиттерімен тұнба түзбейді:
ауыр металл тұздары
долананың сұйық экстракті
аюқұлақ жапырағының қайнатпасы
+галогенидтер
барлығымен тұнба түзеді
#632.
*! Тұнба түзілуі мүмкін: 3
+қышқыл әсерінен
+ерігіштік шегі жоғарылағанда
солюбилизаторлар қатысында
+гетерогенді жүйе түзілуіндегі конденсация әдісінде
эмульгаторлар әсерінен
#633.
*! Фильтр материалдарына жатпайды:
фильтр қағазы
шыны фильтр
гигроскопиялық мақта
бірнеше өабатталған дәке
+активтелген көмір
#634.
*! Сулы ерітінділердің сапалық көрсеткіші:
диспергирленуі
+мөлдірлігі
араласқыштығы
массадан ауытқуы
ресуспендирленуі
#635.
*! Қай стандартты ерітінді екі атаумен жазылуы мүмкін:
Буров сұйықтығы
калий ацетаты ерітіндісі
Пергидроль
Формалина ерітіндісі
+сірке қышықылы
#636.
*! Ұшқыш еріткіштерге жатады: (1)
+Этанол
вазелин майы
Хлорсутек қышқылы
Глицерин
Димексид
#637.
*! Ұшқыш емес еріткіштерге жатады: (1)
этанол
+глицерин
хлороформ
эфир
комбинирленген ерітінділер
#638.
*! Ерітінді сапа көрсеткішіне жатпайды:
+қабаттарға бөліну
органолептикалық бақылау
жазбаша бақылау
көлемінен ауытқу
сандық анықтау
#639.
*! Еріту сатысына жылдамдатуға қолданылады:
Фильтрлеу
айдау
еріткіш мқлшерін есептеу
+қыздыру
центрифугирлеу
#640.
*! Шыны фильтрлер қай ерітінділерді фильтрлеуде ыңғайлы:
эмульсиялар
+қорғалған коллоидтарды
суспензияларды
натрий салицилаты
иісі бар заттарды
#641.
*! Концентрленген ерітінділерді еріткіш не болғанда қолдануға болмайды:
деминерализирленген суованная
инъекцияға арналған су
Этанол
+укроп суы
тазартылған су
#642.
*! Сусыз еріткіштер бөлінеді:
+Ұшқыш және ұшқыш емес
жанғыш және жанбайтын
ұшқыш емес және бояғыш
Комбинирленген және буферлі
қопарылғыш және жанғыш
#643.
*! Ұшпайтын бейсулы еріткішке жатады: (1)
+Эфир
Өсімдік майы
Глицерин
Димексид
ПЭО-400
#644.
*! Ұшқыш бейсулы еріткішке жатады:
ПЭО-400
Глицерин
+Хлороформ
Вазелин майы
Димексид
#645.
*! Ұшқыш су емес еріткішке жатады:
ПЭО-400
Димексид
+Этанол
Вазелин майы
зәйтүн майы
#646.
*! Ұшқыш емес еріткіштердегі ерітінділерді дайындайды:
көлем бойынша
масса-көлем әдісімен
+масса бойынша
Кшығын ескеріп.
КҰК ескеру
#647.
*! Масса-көлемді концентрация бойынша қай ерітіндіні дайындайды:
майлы
глицеринді
вазелин майымен
+сулы
полиэтиленгликольді
#648.
*! Масса-көлемді концентрация бойынша қай дисперсті ортадағы ерітіндіні дайындайды:
барлық ингредиенттерді көлеммен өлшейді
галендік препараттарды өлшегенде
буферлі ерітінділерді дайындағанда
барлық ингредиенттерді массамен өлшейді
+концентрленген ерітінділерді дайындағанда
#649.
*! Сулы және этанолда дайындалған ерітінділерге ортақ технологиялық ережелер:
+масса-көлемдік әдіс
қыздыру мен фильтрлеудің қажет еместігі
ДЗ еріткіштен кейін қосу
концентрленген ерітіндіні қолдану
масса бойынша дайындау
#650.
*!Тұтқыр еріткіштердегі ерітінділердің технологиясындағы ерекшеліктер:
+ концентрацияны масса бойынша алу
концентрацияны масса-көлем бойынша алу
қыздыру қажет болғандықтан құрғақ ыдыс алу
босатуға арналған құрғақ флаконда салқындата отырып дайындау
мақта тампонымен фильтрлеу қажеттігі
#651.
*!Ұшқыш су емес еріткішке жатады:
+ПЭО-400
Димексид
Эфир
Вазелин майы
зәйтүн майы
#652.
*!Ұшқыш емес сусыз еріткішке жатады:
+ май
хлороформ
скипидар
эфир
спирт
#653.
*!Сусыз еріткішке жатады:
+ тазартылмаған су
тазартылған су
май
инъекцияға арналған су
деминералданған су
#654.
*!Спирттің еріткіш ретіндегі қасиеттеріне жатпайды:
спирт ұшқыш
спирт жанбайды
спирт отқа қауіпті
сумен, хлороформмен араласады
сумен, диэтил эфирімен оңай араласады

#655.
*!Этанол дегеніміз:
+мөлдір
қара түсті
сары түсті
иіссіз
дәмсіз
#656.
*! Комбинирленген еріткіштер:
+ этанол мен глицерин
этанол мен хлороформ
май мен димексид
глицерин мен вазелин майы
эфир с деминерализирленген сумен
#657.
*!Ұшқыш еріткішке жатады:
тазартылған су
глицерин
вазелин майы
өсімдік май
медициналық эфир
#658.
*!Сусыз ерітінділердің қолданылуы:
ингаляцияға
+ сырт тәнге
энтеральды
бұлшық етке
ректальды
#659.
*!Сусыз еріткіштерге қойылатын талаптар:
+ЖМҚ ұқсас
сақтау кезіндегі тұрақтылық
ДЗ концентрациясының сәкестігі
механикалық қоспаның болмауы
сулы ерітінділерге ұқсас
#660.
*!Этанолдың хлороформнан айырмашылығы:
салқын жарық түспейтін жерде сақталады
+ масса бойынша дозаланады
тсуда жақсы еридіі
бактерицидтік әсер етеді
түссіз, мөлдір, қозғалғыш сұйықтық
#661.
*!Барлық дәрілік заттардың ерітінділері этанолда дайындалады: (1)
өлшеуіш ыдыста алкоголеметриялық кесте бойынша
тамшы кестесі бойынша
+ өлшеуіш ыдыс болмағанда алкоголеметриялық кесте бойынша
масса көлемдік әдіспен
масса бойынша
#662.
*!Сусыз ерітінділердің технологиясының ерекшеліктері:
су моншасында қыздырмайды
+ ерітуді флаконда жүргізеді
флаконда алдымен этанолды өлшейді
флаконды сулау керек
флаконға алдымен ДЗ салады
#663
*! 0,2 л 30% этанол алу үшін 95% этанолдан және судан қанша алу керек (1)
66,2 мл этанол және 133,8 мл су
135,8 мл су және 64,2 мл спирт
64,2 мл 95% этанол және 136,8 мл су
+63,2 мл 95% этанол және 136,8 мл су
130,0 мл су және 70 мл спирт
#664
*! 0,5 л 50% этанол алу үшін 90% этанолдан және судан қанша алу керек: (1)
этанол 200мл және 300 мл су
+этанол 278 мл және 222 мл су
су 278 мл және 222 мл спирт
су 232 мл и 268 мл спирт
этанол 222 мл және 278 мл су
#665
*! Этанол еріткіш ретінде шектеулі түрде қолданылады, себебі (1)
Бактерицидтік қасиетке ие
+Дегидраттаушы қасиетке ие
Химиялық индифферентті
Фармакологиялық индифферентті
Нейтралдауға бейім
#666.
*!Тамшыларға дисперсті жүйе реті нде жатады:
тұнбалар
шынайы ерітінділер
колоидты ерітінділер
супензиялар
эмульсиялар
#667
*! Аталған дәрілік қалыптардың ішінде қайсысы шынайы ЖМҚ ерітінділерге жатады: (1)
колларгол ерітіндісі
+пепсин ерітіндісі
Ихтиол ерітіндісі
қайнатпалар
глюкоза ерітінділері
#668.
*! ЖМҚ жатады: (1)
тимол
+ пепсин
ментол
камфора
метилсалицилат
#669.
*!Дисперсті жүйенің қатты фаза бөлшектерін бүкіл көлемге бірдейтаратуы қалай аталады:
+ седиментациялық тұрақтылық
агрегативтік тұрақтылық
механическая тұрақтылық
конденсационная тұрақтылық
коацервация
#670.
*!Дисперсті фазаның жабысуға қарсы кедергісі қалай аталады:
седиментациялық тұрақтылық
микробқа тұрақтылық
кинетикалық тұрақтылық
конденсациялық тұрақтылық
коацервация
#671.
*! Қорғалған коллоидтарға жатады:
+ Протаргол
Желатин
Глицерин
Пепсин
Крахмал
#672.
*! Протаргол технологиясының ерекшеліктері:
колларгол ерітіндісі сияқты дайындайды
+еріткіш бетіне жұқа қабат етіп себеді
кез келген фильтрмен фильтрлейді
дайындағанда үнемі араластырады
ихтиол сияқты дайындайды
#673.
*! ЖМҚ сулы ерітіндісі технологгиясындағы ісіну процесіне әсер етпейтін фактор:
бөлшектер, молекулалар өлшемі
молекулааралық өзара әсерлесудегі тартылыс күші
химиялық табиғаты
температура
+тығыздығы
#674.
*! Шексіз ісінетін ЖМҚ жатады:
+трипсин
ментол
желатин
крахмал
ихтиол
#675.
*! ЖМҚ ерітінділерін дұрыс сақтамағанда болатын процестер:
+ тұссыздану
түсінің өзгеруі
түссіздену
тұнба түсу
газ бөлінуі
#676.
*! ЖМҚ жатады:
+декстран
колларгол
проторгол
ихтиол
глицерин
#677!
Мына заттың еруі екі сатыдан тұрады: ісіну және еру (1)
пепсин
шар тәрізді молекулалы ЖМҚ
белки
+ВМС с линейной формой молекул
ихтиол
#678!
*! Ұнтақтардың бетінде сұйықтықтардың толықтай малынуы: (1)
+ толық малыну
Жартылай малыну
Толық малынбау
ыдырау
еру
#679!
*! Шар тәріздес қалпын сақтай отырып су тамшысының ДЗ бетінен сырғымай малынуы: (1)
толық малыну
Жартылай малыну
+Толық малынбау
ыдырау
еру
#680!
*! Әрбір дәріде болатын ақпарат В каждом лекарстве содержится информация о: (1)
+қолдану тәсілі
Өндіруші аты
Өндіруші телефоны
Дайындалу технологиясы
Сапасы
#681!
*! Күрделі ұнтақтарды дайындау кезінде көлемінің ұлғаюы ескеріледі, егер құрамына кіретін қатты заттардың қосындысы тең болса: (1)
1%.
2%.
+3% және 3% астам.
Сmax артық.
7 %
#682!
*! Сұйықтықтарды массасы бойынша мөлшерлейді: (1)
Этил спирті
Пустырника тұндырмасы.
+Валидол.
Адонизид.
Йод
#683
*! Спирттің концентрациясы көрсетілмесе, онда алады: (1)
70%.
+90%.
95%.
60%.
96%.
#684.
*! Тұндырмаларды дайындауда экстракциялау режимі: (1)
30 мин.тұндыру, 10 мин суыту.
+15 мин. тұндыру, 45 мин суыту.
45 мин. тұндыру, 15 мин суыту.
10 мин. тұндыру, 30 мин. суыту.
20 мин. тұндыру, 50 мин суыту
#685.
*! Дәрілік қалып түрінде емдік, алдын-алу, реабилитациондық және диагностикалық препараттарды алу және өңдеу үрдісінің теориялық негізін зерттейтін ғылым бөлімі (1)
+фармацевтикалық технология
Фармакопея
Фармакогнозия
Фармацевтикалық химия
Фармацевтикалық қамқорлық
#686. Жүктілікті болдырмау, адамдарды емдеу, алдын-алу, диагностикалау үшін немесе ағза қызметін және жай-күйін өзгертуге арналған табиғи немесе синтетикалық немесе биотехнологиялық сипаттағы заттар немесе олардың қоспасы (1)
+ДЗ
ДП
ДҚ
ДӨШ
субстанция
687. Нормативті техникалық құжаттар бойынша өнеркәсіптік жағдайда дәрілер дайындау (1)
+зауыттық технология
дәріханалық технология
өнеркәсіптік технология
рецепттер бойынша дайындау
жалпы технология
#689.
*! Себілгіштік қасиетке ие ішке және сыртқа қолданылатын қатты дәрілік қалып (1)
+ұнтақ
таблетка
түйіршік
суспензия
линимент
#690.
*! Дәрілер технологиясы мынадан басқа барлық салаларда қолданылады (1)
+сурет салу
физика
химия
математика
медико-биологиялық пәндер
#691.
*! Дәрілік қалыптар технологиясының негізгі, базалық түсінігі, терминдері,мынадан басқа : (1)
Дәрілік зат
Дәрілік құрал
Дәрілік қалып
Дәрілік препарат
+акционер
#692.
*! Сұйық экстракттарды қандай қатынаста алады:
1:10
1:5
1:20
+1:1
1:30
#693.
*! Сұйық экстракттарды балласты заттардан тазалау әдістері:
сығындыны қайнату
96% этил спиртімен тұндыру
адсорбенттер қолдану
сұйықтықты экстракциялау
+8-100С температурада 2 тәулік тұндыру және фильтрлеу
#694.
*! Перколяция әдісімен өндірілген сұйық экстракттың алғашқы алынатын көлемі:
75
+85
100
50
90
#695.
*! Құрғақ экстракттардағы ылғал мөлшері :
+5% дейін
10%
25%
20%
30%
#696.
*! 300 литр долананың сұйық экстрактын өндіру үшін қажет шикізат мөлшері (кг):
100
150
+300
60
30
#697.
*! Сұйық экстракттардың сапалық бақылау көсеткіштері: 4
+спирт концентрациясы
+әсер етуші заттар мөлшері
ылғал мқлшері
+тығыздығы
+құрғақ қалдық
#698.
*! Қай қою экстракт өндірісіне қайнаған су алынады:
бақбақ
жусан
+трифоль
валериана
крапива
#699.
*! 5 перколятордан тұратын батареядан реперколяция әдісімен сұйық экстрактінің дайын өнімін қанаш алады?
3 – ші күннен бастап
4 – ші күннен бастап
5 – ші күннен бастап
+6 – ші күннен бастап
7 – ші күннен бастап
#700.
*! Валериананың 1:2 қатынаста өндірілетін сұйық экстракты үшін қолданылатын эктрагент:
25% этил спиртінің сулы ерітіндісі
+40% этил спиртінің сулы ерітіндісі
70% этил спиртінің сулы ерітіндісі
90% этил спиртінің сулы ерітіндісі
хлороформ мен этил спиртінің қоспасы
*! 701.
*! Құрғақ экстракттар өндірісінде қолданылатын экстрагенттер: 3
+30% этил спирті
+70% этил спирті
диэтил эфирі
ацетон
+су
#702.
*! Сұйық экстракттарды алу әдістері: 3
мацерация
ремацерация
+перколяция
+реперколяция
+еріту
#703.
*! Экстракт-концентраттар өндірісіндегі ДӨШ мен дайын өнім қатынасы: 2
1:5
1:10
1:50
+1:1
+1:2
#704.
*! Құғақ экстракттардың сапасын бағалау көорсеткіштері: 2
құрғақ қалдық
+ылғал мөлшері
тығыздығы
спирт концентрациясы
+әсер етуші заттар мөлшері
#705.
*! Қою экстракттарды тазалау әдістер: 4
+тұндыру
+адсорбенттерді қолдану
+спиртпен тазалау
+қайнату
центрифугирлеу
#706
*! Үздіксіз ағынға қарсы экстракциялау үшін біруақыттық шикізат пен экстрагенттің қозғалысына арналған қондырғы: (2)
+дискті диффузионды аппарат
Сокслет қондырғысы
+пружинді-лопастты экстрактор
араластырғыш
батарею диффузоров
#707.
*! Экстракт-концентраттардың жәй сұйық экстракттардан айырмашылығы:
тазалау әдістерінің әртүрлілігі
стандарттау әдістерінің әртүрлілігі
қондырғылардың әртүрлілігі
+төмен концентрациялы спиртті қолдану
ДӨШ ұсақталу дірежесінің әртүрлілігі
#708.
*! Бір сатылы статистикалық экстракция әдісіне жатады:
ремацерация
экстрагент циркуляциясымен жүретін экстракция
бисмацерация
бөлшекті перколяция
+мацерация
#709.
*! Тура ағынды көп сатылы статистикалық экстракция әдісіне жатады:
мацерация
перколяция
реперколяция
+ремацерация
бөлшекті перколяция
#710.
*! Қарсы ағынды көп сатылы статистикалық экстракция әдісіне жатады:
ремацерация
реперколяция
+Чулков бойынша реперколяция
циркуляциялы экстракция
перколяция
#711.
*! Динамикалық экстракция әдісіне жатады: 4
+перколяция
+циркуляциялы экстракция
мацерация
+реперколяция
+вихрлік экстракция
#712.
*! Циркуляция жүргізу үшін қолданылатын вакуум-буландырғыш аппарат: 3
+қайнау аймағы берілген
+қайнатқыш қондырылған
центритерм
шарлы
+циркуляциялы тубалы
#713.
*! Сұйық экстракттардың сапалық көсеткіштері: 4
+спирт концентрациясы
+әсер етуші заттар мқлшері
ылғал мқлшері
+тығыздығы
+құрғақ қалдық
#714.
*! Сұйық экстракттардың концентрациясы жоғары болғанда сұйылтатын көмекші зат: 3
натрий хлориді
полиэтиленоксид
+декстрин
+лактоза
+сорбит
#715.
*! Реперколяция өткізу кезінде жұмысқа 4 батареяны еңгізу үшін:
1 күн қажет
2 күн қажет
3 күн қажет
+4 күн қажет
5 күн қажет
#716.
*! Тұнбаны алу жолдары:
кері ағынды экстракция және перколяция
+перколяция және жеделдетілген бөлшектелген мацерация
реперколяция және циркуляциялық экстракция
реперколяция
циркуляциялық экстракция және реперколяция
#717.
*! Жаңа жиналған өсімдік шикізаттан дайындамайды:
тұнбалар
экстрактілер
шырындар
қайнатпалар
+новогален препараттары
#718.
*! Кептірілген без препараттарына жатады:
инсулин
пантокрин
+тиреоидин
пепсин
панкреатин
#719.
*! Парентералды еңгізілетін органопрепараттар:
+Инсулин
Пантокрин
Тиреоидин
Пепсин
Адиурекрин
#720.
*! Протеолитикалық әсері бар препараттарға жатпайды:
+лидаза
пепсин
коллагеназа
панкреатин
абомин
#721.
*! Құрғақ экстрактарды кептіру үшін қолданады:
конвективті кептіру
+вакуумда кептіру
жоғары жиілік тоқтарымен кептіру
сорбционды кептіру
сублимациялық кептіру
#722.
*! Қою экстракттардағы ылғал мөлшері:
5% дейін
10% аспайды
+25% аспайды
40% аспайды
50% аспайды
#723.
*! Термопсистің сұйық 1: 2 экстрактін дайындау үшін неше пайызды спирт алу қажет?
+25%
40%
45%
70%
90%
#724.
*! Термопсистің сұйық 1: 2 экстрактін дайындау үшін қандай экстрагент алу қажет?
хлороформ суы
су
+25% спирт
петролейлік эфир
40% спирт
#725.
*! Сасық шөптің сұйық 1: 2 экстрактін дайындау үшін қандай экстрагент алу қажет?
қышқылданған су
өсімдік майы
10% спирт
+25% спирт
40% спирт
#726.
*! Жанаргүлдің сұйық 1: 2 экстрактін дайындау үшін қандай экстрагент алу қажет?
спиртпен хлороформның қоспасы 95:5
+спирт 25%
спирт 40%
спирт 70%
хлороформ суы
#727.
*! Қою экстракттардағы ылғалдың ең жоғары мөлшері:
1%
2%
5%
20%
+25%
#728.
*! Қандай сұйық экстрактті еріту арқылы дайындайды?
жүгері шашақтарының экстракті
+итшомырт
шәңкіш
радиола
долана
#729.
*! Хлороформ суындағы хлороформ және су қатынасы
1:100
+1:200
1:300
1:400
1:500
#730.
*! Концентрат – экстрактілерін не үшін дайындайды?
жеке қолдану үшін
майларда қолдану үшін
суппозиторийлерде қолдану үшін
+тұнбалар және қайнатпалар дайындау үшін
таблеткалар дайындау үшін
#731.
*! Аталған экстрактілердің қайсысында әсер етуші заттар ретінде флавоноидтары бар?
пассифлора экстракті
магнолия
раувольфий
мыңжапырақ
+долана
#732.
*! Келтірілген препараттардың қайсысы жаңагалендік препараттарға жатады (1)
Инсулин
+ адонизид
питуитрин
валериана тұндырмасы
алтей құрғақ экстракты
#733.
*! Келтірілген препараттардың қайсысы жаңагалендік препараттарға жатады? (1)
қантты сироп
тиреоидин
картин
+корглюкон
Укроп суы
#734.
*! Аталған препараттардың қайсысы новогален препараттарына жатады?
инсулин
пепсин
лидаза
+фламин
ацетилсалицил қышқылының таблеткалары
#735.
*! Құрғақ экстрактарды қай көрсеткіш бойынша үлгіқалыпқа келтірмейді?
ылғал бойынша
әсер еруші заттар бойынша
ауыр металдар бойынша
құрғақ қалдық бойынша
+қосалқы заттар мөлшері бойынша
#736.
*! Мал шикізатынан алынған препараттарды қалай жіктейді?
+гормон препараттары
суда ерімейтін препараттар
спиртте еритін препараттар
суда еритін препараттар
спиртте ерімейтін препараттар
#737.
*! Бұғы мүйізінен алынған препараттарды атаңыз
А) пепсин
+В) пантокрин
С) абомин
D) панкреатин
Е) питуитрин
#738.
*! Инсулиннің әсерін ұзарту іске қалай асырылады?
+инсулиннің комплексін мырыш тұздарымен бірге тұнбалау
трилоном Б – мен бірге тұнбалау
аморфты түрін алу
қышқыл ортада тұнбалау
негізгі ортада тұнбалау
#739.
*! Пепсинді өндіру кезінде келесі тазарту әдістері қолдануы мүмкін:
коагуляция
+тұздау
флокуляция
қайнату
қайнатудан кейінгі адсорбция
#740.
*! Мал бауырынан қандай органопрепараттар дайындалады?
адиурекрин
тиреоидин
+витогепат
пантокрин
пепсин
#741.
*! Пантокринді қай мал шикізатынан алады?
бауырдан
гипофиздан
ұрықтардан
+марал мүйізінен
қалқанша безден
#742.
*! Витогепатты мал қай шикізатынан алады?
+бауырдан
гипофиздан
ұрықтардан
марал мүйізінен
қалқанша безден
#743.
*! Ұйқы без препараттарын атаңыз:
тиреоидин
питуитрин
+инсулин
протамин-цинк-инсулин
вазопрессин
#744.
*! Ронидаза құрамында не бар?
протеолитикалық фермент
окситоцин
вазопрессин
+гиалуронидаза
тироксин
#745.
*! Гипофиз препаратын атаңыз:
инсулин
+адиурекрин
тиреоидин
абомин
пепсин
#746.
*! Қай препарат кептірілген без болып табылады?
АКТГ
инсулин
ронидаза
лидаза
+тиреоидин
#747.
*! Адонизидты қай әдіспен алады?
перколяция
реперколяция
кері ағынды экстракция
+циркуляция
мацерация
#748.
*! Оймақгүл препаратын атаңыз
коргликон
эскузан
+лантозид
келлин
тетрациклин
#749.
*! Экстрагентке тән қасиеттер:
жақсы еріткіш қасиеті және селективтілігі
төмен қайнау температурасы және жоғары десорбциялық қабілеті
+төмен зияндылығы, қолайлығы және арзандығы
тітіркендіргіш және зиян әсері болмау керек
бүкіл аталған қасиеттері болуы тиіс
#750.
*! Тұндырмалар алу үшін қандай экстрагентті қолданады?
су
эфир
ацетон
+спирт
хлорлы метилен
#751.
*! Өсімдік шикізатын қай түрде перколяторға салған дұрыс?
құрғақ
+этанолмен ылғалданған түрінде
ұнтақталмаған шикізат түрінде
тегіс салынбаған түрінде
сумен ылғалданған түрінде
#752.
*! Сұйық экстрактілерді қандай қатынаста дайындайды?
+1:2
1:3
1:5
1:100
1:10
#753.
*! Сұйық экстрактілер үшін қандай экстрагент қолданады?
су
конц қышқыл
+спирт 70%
эфир
хлороформ
#754.
*! Қай экстрактіде экстрагент ретінде қайнап тұрған су болады?
белладона
жусан
су бұрышы
+трифоль
мия
#755.
*! Тұнбаларды қандай қатынаста дайындайды?
+1:5
1:20
1:30
1:4000
1:1
#756.
*! Тұнбаларды қалай сақтайды?
жарықта
бөлме температурасында
+салқын жерде
300 С температурасында
бөлме температурасынан жоғары температурада
#757.
*! Перколяция әдісінің мәні:
экстрагентті шикізат арқылы көпсатылы өткізу
+шикізат арқылы экстрагент ағынын өткізу
ұшқыш экстрагенттін бір бөлігімен өсімдік шикізатын бірнеше рет экстрактілеу
экстрагенттің жылжымайтын түрде болуы
шикізатпен экстрагенттің жылжуы
#758.
*! Өсімдік шикізат экстрактілеу кезінде болатын құбылыстар
+экстрагенттің ішке диализі
тұнбалану
қыздыру
тұздану
адсорбция
#759.
*! Тұнбаларды алу әдісі:
еріту
+мацерация
қайнату
кері ағынды экстракция
қыздыру
#760.
*! Дәмді сироптарға қайсысы жатады?
рауғаштан
миядан
итмұрын сиропы
пертуссин
+қант сиропы
#761.
*! Жай қант сиропындағы қанттың тиімді мөлшері:
50%
45-50%
55-60%
+60-64%
64-66%
#762.
*! Неге сироптарды жылы күйінде сүзеді?
қанттың концентрациясы өзгермеу үшін
сироп қоңырламау үшін
сироп қоюлану үшін
+сиропты сүзу уақытын азайту үшін
концентрациясы өзгеру үшін
#763.
*! Әсер етуші зат ретінде қай экстракттарда К витамині бар?
тимьян
пассифлора
+жүгері шашақтары
левзея
тіс аммиі
#764.
*! Аталған құрғақ концентраттарының қайсысын 1:1 қатынасында дайындамайды?
термопсис экстракті
+меруертгүл экстракті
жанаргүл экстракті
оймақгүл экстракті
жалбызтікен экстракті
#765.
*! Дәрілік сироптарды атаңыз:
қант сиропы
шие сиропы
мандарин сиропы
таңқурай сиропы
+итмұрын сиропы
#766.
*! Сұйық экстрактілердің қайсысы 50% спиртте дайындалады?
су бұрышы
левзея
+қалақай
чистец
итшомырт
#767.
*! Сұйық экстрактілерде спирт күштілігін қалай анықтайды?
тығызды бойынша
қайнау температурасы бойынша
алынған спирт күштілігі бойынша
+айдау арқылы
спиртті жұру коэффициенті бойынша
#768.
*! Қою экстрактілердің қайсысы 70% спирте дайындалады?
жусан
бақбақ
трифоль
+қалақай
ер папаротнигі
#769.
*! Этил эфирін қай қою экстрактілерді алу үшін қолданады?
қалақай экстрактін
шөйгін шөп
бақбақ
+еркек қырқұлағы
су бұрышы
#770.
*! Аталған экстрактілердің қайсысы майлы болып табылады?
долана
жанаргүл
+белена
сасық шөп
термопсис
#771.
*! Жалбызтікен тамырының құрғақ концентрат – экстрактін алу үшін қолданатын экстрагент?
су
қышқылданған су
хлороформ суы
+25% спирт
40% спирт
#772.
*! Концентрат – экстрактілерінде қандай толықтырғыш қолданылады?
ақ балшық
каолин
бентонит
+декстрин
алюминий тотығы
#773.
*! Құрғақ концентрат – экстрактілерін қандай қатынаста дайындайды?
+1:1
1:3
1:5
1:10
1:20
#774.
*! Белладонна құрғақ экстрактінде алкалоидтар мөлшері:
0,05%
0,07%
0,1%
0,3%
+0,7%
#775.
*! Сұйық экстракттар дайындағандағы қосымша өнім?
өндірілген шикізат
+ішіндегі спирті айдалынған шикізат
шикізаттың айналмасы
экстрактты алғаннан кейінгі пресстелген шикізат
экстракті алу үшін арналған спирт
#776.
*! Сұйық экстракттар дайындағанда қандай аппаратура қолданылмайды?
перколяторлар
друк-фильтрлер
тұндырғыштар
жібітуге арналған ыдыс
+шарлы диірмен
#777.
*! Сұйық экстракттарда анықтамайды
әсер етуші заттарды
құрғақ қалдықты
ауыр металдарды
+рН
спирт құрамын
#778.
*! Сұйық экстракттердің сапасын бақылағанда қай көрсеткішті анықтамайды?
спирт құрамын
әсер етуші заттардың құрамын
+ылғал көлемін
тығыздығын
құрғақ қалдықты
#779.
*! Құрамында хромы бар өсімдіктердің препаратын атаңыз:
адонизид
рамнил
ависан
+амфурин
строфант
#780.
*! Құрамында жүрек гликозидтері бар препаратты атаңыз:
эрготал
раунатин
инсулин
+коргликон
лантозид
#781.
*! Сұйық экстракттардың өндірісінде қолданылатын экстрагенттер:
су
петролей эфирі
диэтил эфирі
+спиртті – сулы ерітінділер
хлороформ
#782.
*! Сұйық экстракттардың өндірісі қай қатынаста іске асырылады:
1:10
1:5
1:2
+1:1
1:20
#783.
*! Экстракт – концентраттардың қарапайым сұйық экстракттардан негізгі айырмашылығы неде?
әртүрлі тазарту әдістерін қолдануда
әртүрлі үлгіқалыпқа келтіру әдістерін қолдануда
әртүрлі жабдықтарды қолдануда
+төмен концентрациядағы спиртті қолдануда
әртүрлі ұсақталған шикізатты
#784.
*! Кордигит және лантозит қай шикізатқа жатады?
+оймақгүл
жанаргүл
қалақай
мыңжапырақ
сасық шөп
#785.
*! Гормоналды препараттарды алу кезіндегі тазарту әдістеріне жатпайды:
тұздар ерітінділерімен фракционды тұнбалау
+қайнату
әртүрлі рН көрсеткіштерінде фракционды бөліп шығару
ультрацентрифугалау
колонкада хроматографиялау
#786.
*! Балғын өсімдік шикізаттан экстракциялау әдісі (1)
+мацерация
Чулков бойынша реперколяция
перколяция
реперколяция
қарсы ағынды экстракция
#787.
*! Аталғандардың қайсысы жаңагален препараттарына жатады?
хлорлы кальций ерітіндісі
+долана тұнбасы
лантозид
коргликон
картин
#788. Жаңагалендік препараттарын алғанда қолданылмайтын экстрагенттер
+этил спирті
су
хлороформ
майлы майлар
қышқылдар мен негіздердің сулы ерітінділері
#789.
*! Жаңа галендік препараттарды алуда мына экстрагенті қолданбайды (1)
этил спирт
су
хлороформ
+майлы майлар
Қышқылдар мен сілтілердің сулы ерітіндісі
#789.
*! Құрамында тұнбасы бар сироптарды дайындағанда неге консерванттарды қоспайды ?
консерванттар сироптың тұрақтылығына әсер етеді
консерванттар сироптардың әсер етуші заттарын ыдыратады
+тұнба құрамындағы қатты спирттің микробқа қарсы әсер етеді
тұнба құрамындағы қатты спирт қант концентрациясын өзгертпейді
консерванттар қант концентрациясын азайтады
#790.
*! Органопрепараттардың өндірісінде шикізатты консервілеу қалай іске асырылады?
+мұздату
қайнату
тазартылған сумен өндеу
конц. қышқылмен өндеу
натрий хлоридінің изотондық ерітіндісімен өндеу
#791.
*! Тұндырмаларды алудың МФ ХІ басылымында регламенттелген әдістері: 4
мацерация
+бөлшекті мацерация
+экстрагент циркулациясын қажет ететін мацерация
+вихрлік экстракция
+перколяция
#792.
*! Тұндырмаларды тазартуды келесі әдістермен жүргізеді:
диализ
тұздықтау
спиртпен тазалау
+тұндыру және фильтрлеу
сорбция
#793.
*! Тұндырмалардың МФ ХІ басылымда берілген сапалық көрсеткіштері:
+спирт концентрациясы
+ауыр металл тұздары
+құрғақ қалдық
+иістің болмауы
ылғалдылық
#794.
*! Тұндырмаларды мацерация әдісімен алу келесі сатылардан тұрады:
тұндыру, дайын сығындыны құйып алу, фильтрлеу, бөлшектеу
тұндыру, дайын сығындыны құйып алу, фильтрлеу, буландыру
+тұндыру, дайын сығындыны құйып алу, тұндыру (отстаивание), фильтрлеу, стандарттау, бөлшектеу
тұндыру, дайын сығындыны құйып алу, стандарттау
тұндыру, буландыру, стандарттау, бөлшектеу
#795. Тұндырмаларды тұндырудың (отстаивание) МФ ХІ басылымындағы регламенттелген уақыты:
10-150С температурада 3 тәулік
+8-100С температурада 2 тәулік
2-40С температурада тәулік
0-50С температурада 12 сағат
15-200С температурада тәулік
#796.
*! Сұйық экстракттар өндірісінде қолданылатын экстрагент:
су
петролейн эфирі
диэтил эфирі
+спиртті-сулы ерітінді
хлороформ
#797.
*! 120 литр меруертгүл тұнбасын алу үшін қанша шикізат мөлшері қажет:
+12 кг.
24 кг.
120кг.
60 кг.
40 кг.
#798.
*! Гален препараттары құрамына кіреді: 4
жеке әсер етуші зат
+әсер етуші заттардың қосындысы
+балласты заттар
+бояғыш заттар
+Ілеспелі
#799.
*! Жеке заттардың фитопрепараттарының құрамына кіреді:
+жеке әсер етуші зат
әсер етуші заттардың қосындысы
ілеспелі заттардың қосындысы
комплексті қосылыстар қосындысы
шайырлар
#800.
*! Молекулалық диффузия жылдамдығы неге тәуелді: 4
атмосфералық қысымға
+диффундирленуші молекула радиусына
+ортаның температурасы мен тұтқырлығына
+фазалар шекарасындағы концентрация айырмашылығына
+фазааралық беткейдің ауданына
#801.
*! Экстракттарды тазалау әдістері: 4
+тұндыру
+фильтрлеу
еріткіш алмастыру
+тұздықтау
+қайнату
#802.
*! Жаңагален препараттарының құрамына кіреді:
+әсер етуші заттардың қосындысы
әсер етуші жеке зат
ілеспелі заттар
балласты заттар
шайырлар
#803.
*! Мацерация әдісімен экстракциялауды жылдамдату: 2
+экстрагентті бөліктерге бөлу
шикізатты алдын ала ылғалдау
шикізатты бөліктерге бөлу
тұндыру уақытын ұзарту
+экстрагент циркуляциясы
#804.
*! Циркуляциялы экстракция дегеніміз:
экстрагент циркуляциясымен жүретін мацерация
ортадан тепкіш күш аймағындағы экстракция
+экстрагенттің бір бөлігімен шикізаттың бір бөлігін көп дүркін экстракциялау
шикізат пен экстрагентті араласытра отырып үздіксіз жүргізілетін экстракция
шикізатты РПА көмегімен экстракциялау
#805.
*! Жаңагалендік препараттарды тазалау әдістері: 4
+еріткішті алмастыру
+тұссыздау
электролиз
+сұйықтық экстракцияс
+хроматография
#806.
*! Өсімдік шикізаттарынан алынатын шырындарды тазалаудың негізгі әдістері:
+қайнату
түзілген тұнбаны центрифугирлеу
хроматография
жоғары концентрациядағы этанолды қосу
фильтрлеу
#807.
*! Өсімдіктекті шикізаттан шырындарды тазалау тәсілі: (2)
+қайнату
Түзілген тұнбаны центрифугалау
хроматография
+жоғары концентрациялы этанол қосу
сүзу
#807.
*! Экстракциялау процесіне әсер ететін факторлар: 3
+экстракция уақыты
механикалық қоспалардың болуы
+шикізаттың ұсақтау дәрежесі
+температура
экстрагент тұтқырлығы
#808.
*! Өсімдік шикізаттарымен экстракция жүргізгенде орын алатын құбылыстар: 4
+клетка ішіндегі экстрагент диализі
+десорбция
+клетка ішіндегілердің еруі
+диффузия
адсорбция
#809.
*! Өсімдік шикізатынан экстракциялаудың статистикалық әдісіне жатады: 2
+мацерация
+бөлшекті матцерация
үздіксіз қарсы ағынды мацерация
перколяция
реперколяция
#810.
*! Диминерилизацияланған суды алады:
ішеуге жарамды суды аквадистиллятоларда айдаумен
тұзсызданған суды айдаумен
қайнатумен
+ион алмасумен
осмос көмегімен
#811.
*! 1 тазалық класында келесі технологиялық операцияларды орындалады: (2)
дротты жуу
+инъекциялық ерітінділерді дайындау
ампулаларды этикеткалау
+ампулаларды инъекциялық ерітінділермен толтыру
ампуланы күйдіру
#812.
*! Ерітінділердегі изотоникалық концентрациясын есептеуді жүргізеді: 3
+Рауль заңы бойынша
+натрий хлориді бойынша эквивалентпен
Фик заңы негізінде
+Вант-Гофф заңы бойынша
ерігіштік кестесі бойынша
#813.
*! Қатты және сұйық фазаларды бөлу жүзеге асырылады: 3
+тұндырумен
адсорбциямен
+центрифугирлеумен
экстракциялаумен
+фильтрлеумен
#814.
*! Су буымен айдау арқылы алынған ароматты сулар: 2
+ащы миндаль суы
+кориандрдың спиртті суы
жалбыз суы
укроб суы
роза суы
#815.
*! Дәрілік сироптарды сақтау жағдайлары:
жарықта баллондарда
салқын жерде баллондарда
жоғары температурада баллондарда
+баллон мойнына дейін толтырылған, тығыз қақпақпен жабылған
жарық түспейтін салқын жерде
#816.
*! Фаулеров ерітіндісін алуға қолданылады: 2
натрий гидрокарбонаты
натрий сульфаты
+мышьяк ангидриді
+тұз қышқылы
күкірт қышқылы
#817.
*! Әк суы дегеніміз:
аммоний тотығы гидратының қаныққан ерітіндісі
кальций тотығының спиртті ерітіндісі
натрий хлоридінің қаныққан ерітіндісі
+кальций тотығы гидратының қаныққан ерітіндісі
магний сулфатының ерітіндісі
#818.
*! Ащы миндаль суын алуда қолданылатын бастапқы шикізат: 4
+шабдалы тұқымының жмых
+миндальдың майсыздандырылған тұқымы
+абрикос тұқымының жмых
+шие және қарелі (слива) тұқымының жмых
алма тұқымының жмых
#819.
*! Ащы миндаль суын өндіреді: 3
+бу буымен айдау арқылы
+95% спииртте ащы миндаль эфир майын ерітіп, одан соң 45% спиртпен сұйылту арқылы
+концентрленген ащы миндаль эфир майын 45% спиртпен сұйылту арқылы
ащы миндаль эфир майын 1:1000 сумен сұйылту арқылы
ащы миндаль эфир майын 1 б. мен 10 б. талькті суда сұйылту арқылы
#820.
*! Ароматты суларды еріту арқылы өндірудегі тальктің атқаратын рөлі:
БАЗ
солюбилизатор
консервант
+майлы фазаның беттік көлемін ұлғайтішы
тұрақтандырғыш
#821.
*! Укроп суы дәрілік заттар ретінде қолданыс табады: (3)
ауруды басатын
+корригирлеуші
дезинфицирлеуші
+жел айдағыш
+асқорытуды жақсартатын
#822.
*! Буров сұйықтығы дегеніміз:
алюминий ацетатының орта тұзы
+бір орын алмастырған алюминий ацетатының тұзы
екі орын алмастырған алюминий ацетатының тұзы
алюминий сульфаты
алюминий гидроксиді
#823.
*! Буров сұйықтығын алу әдістері: 2
+химиялық
физикалық
биохимиялық
+электрохимиялық
ультрадыбыстық
#824.
*! Жай қант сиропындағы қанттың тиімді мөлшері:
50%
45-50%
55-60%
+60-64%
64-66%
#825.
*! Қарапайым қантты сироптағы қанттың концентрациясы қанша: (1)
50%
67 %
58 %
+64 %
60 %
#825.
*! Қарапайым қант сиропының сапалық көрсеткіштері: 4
+инвертті қанттың, ағынны болмауы
+ауыр метлл тұздарының болмауы
+хлоридтердің болмауы
+сульфаттардың болмауы
пирогенді заттардың болмауы
#826.
*! Қарапайым қантты сироптың сапа көрсеткіші болып табылады: (4)
+инертті қанттың болмауы
+ауыр металдардың болмауы
+хлоридтердің болмауы
+сульфаттардың болмауы
Нитраттардың болмауы
#826.
*! Дәмдеуіш сироптар қолданылады: 4
+Корригирлеуші ретінде
+дәрілік сироптардың негізі
+қоюландырғыштар
+байланыстырушы заттар
дәрілік заттар
#827.
*! Антифрикционды заттар қандай әсер көрсетеді: (4)
+бөлшектердің жабысуын болдырмау
+электростатикалық снимают электростатические заряды
+обеспечивают скольжение
+снижают механическую прочность таблеток
оказывают смазывающий эффект
#828.
*! ДҚ дайындаудың негізгі сатыларының бірі: (1)
ұсақтау
суландыру
қайнату
кептіру
*+кесу
#829.келіінің көмегімен бір нарсені уақтауға немесе ұсақтауға арналған ыдыс (1)
*+келісап
воронка
кесе
пробирка
тамшылатқыш
#830. Дәріханаға дәріні дайындау мен босату туралы дәрігердің жазбаша хаты, онда оларды қалай қолдану керектігі туралы нұсқаулықтар болады (1)
*+рецепт
лицензия
сертификат
фармакопея
кіріс қағазы
#831.
*! Дәрілік өсімдік икізатынан сығындылау немесе экстракциялау жолымен алынатын фармацевтикалық заттар мен дәрілік қалыптар тобы (1)
*+Галендік препараттар 
антибиотиктер
антиаритмиялық препараттар
витаминдер
антиоксиданттар
#832.
*! Сумен араласу немесе онда еру қабілеті (1)
*+гидрофильділік
гидрофобтық
регенерация
малыну
араласу
#834.
*! Біруақытта гидрофильді және гидрофобты қасиетке ие ие жасанды жүйелер (1)
+дифильді негіздер
Гидрофильді негіздер
Гидрофобты негіздер
Ондай негіздер жоқ
Басқа түрлер
#835.
*! Жаңагалендік препараттар құрамына кіреді: (1)
+әсер етуші заттар қоспасы
Тек қана жеке әсер етуші заттар
Ілеспелі заттар
Балластты заттар
шайырлар
#836.
*! Жаңагален препараттарының құрамына кіреді:
+әсер етуші заттардың қосындысы
әсер етуші жеке зат
ілеспелі заттар
балласты заттар
шайырлар
#837.
*! Тұндырмалар алуда қандай экстрагенттер қолданылады: (1)
су
эфир
ацетон
+спирт
хлористый метилен
#838.
*! Экстракттар латын тілінен «extractum» аударғанда білдіреді: (1)
+сығындылау, бөліп алу, сірінді алу
Қайтару, қайта алу
Түзету, тазалау
Салу, сулау, бояу
Өту, сіңу, жылжу
#839.
*! Тұндырмалар латын тілінен «tincturae» аударғанда білдіреді: (1)
сығындылау, бөліп алу, сірінді алу
Қайтару, қайта алу
Түзету, тазалау
+Салу, сулау, бояу
Өту, сіңу, жылжу
#840.
*! Тазалық дәрежесіне қарай тұндырмалар (1)
Ағзаға сіңгенде бауырға бармай жылжу
+ескі препараттардық бірі болып табылады
Жаңа препараттар
Стерильді препараттар
Дұрыс жауабы жоқ
#841.
*! Тұнбаларды қандай қатынаста дайындайды?
+1:5
1:20
1:30
1:4000
1:1
#842.
*! Сұйық экстрактілер үшін қандай экстрагент қолданады?
су
конц қышқыл
+спирт 70%
эфир
хлороформ
#843.
*! Тұнбаларды қалай сақтайды?
жарықта
бөлме температурасында
+салқын жерде
30 С температурасында
бөлме температурасынан жоғары температурада
#844.
*! Шикізатты аз және жоғары жиіліктегі электр тоғымен өңдеу қандай әдіс: (1)
+электроплазмолиз
импульсивная обработка
электродиализ
экстрагирование с применением ультразвука
экстрагирование с помощью электрических разрядов
#845.
*! Консистенциясы бойынша экстракттар: (1)
+қою, сұйық, құрғақ
Қатты, сұйық
Ылғал, құрғақ
Ашық, қараша
Қатты, қою
#846.
*! Сұйық экстракттарда анықталмайды: (1)
Әсер етуші заттар
Құрғақ қалдық
Ауыр металдар
+рН
Спиртті рекуперациялау
#847.
*! Ұшқыш су емес еріткішке жатады:
ПЭО-400
Димексид
+Эфир
Вазелин майы
зәйтүн майы
#848.
*! Ұшқыш еріткішке жатады:
тазартылған су
глицерин
вазелин майы
өсімдік майы
+медициналық эфир
#849.
*! 1 л 22%-кальций хлориді ерітіндісін 20%-дық ерітіндіге айналдыру үшін қажетті дистилденген судың мөлшері (1)
+1100 мл
100 мл
200 мл
2200 мл
220 мл
#850.
*! 1 л 40%-калций хлориді ерітіндісін 10%-ерітінді алу үшін қажетті дистилденген судың мөлшері. (1)
+4000 мл
8000 мл
12000 мл
400 мл
800 мл
#852.
*! 1 л 50%-кальций хлориді ерітіндісінен 25%-дық ерітінді алу үшін дистилденген судың мөлшері. (1)
+2000 мл
3000 мл
5000 мл
2500 мл
1000 мл
#853.
*! Рассчитаем количество дистиллированной воды, необходимое для превращения 1 л 10%-ного раствора кальция хлорида в 5%-ный раствор. (1)
*+2000 мл
3000 мл
5000 мл
2500 мл
1000 мл
#854.
*! Рассчитаем количество дистиллированной воды, необходимое для превращения 1 л 44%-ного раствора кальция хлорида в 40 %-ный раствор. (1)
*+1100 мл
1000 мл
800 мл
4400 мл
2000 мл
#855.
*! Рассчитаем количество дистиллированной воды, необходимое для превращения 1 л 33%-ного раствора кальция хлорида в 30%-ный раствор. (1)
*+1100 мл
1000 мл
300 мл
3300 мл
2000 мл
#856.
*! Рассчитаем количество дистиллированной воды, необходимое для превращения 1 л 55%-ного раствора кальция хлорида в 50%-ный раствор. (1)
*+1100 мл
1000 мл
500 мл
5500 мл
2000 мл
#857.
*! Асептика-это: (1)
*+определенный режим работы, комплекс организационных мероприятий, позволяющий свести к минимуму возможность попадания микроорганизмов в ЛП на всех технологического процесса
определенный режим работы, комплекс организационных мероприятий, позволяющий свести к максимуму возможность попадания микроорганизмов в ЛП на всех этапах технологического процесса
неопределенный режим работы
комплекс реорганизационных мероприятий
антисептика
#858.
*! Где хранятся стерильные лекарственные средства (1)
*+в стерильных штангласах
в шкафах
в колбах
в холодильниках
в ящиках
#859.
*! Стерильный вспомогательный материал хранят в: (1)
*+закрытом виде не более 3 суток
открытом виде не более 3 суток
закрытом виде не более 360 суток
закрытом виде не более 3000 суток
открытом виде
#860.
*! Вскрытые материалы могут использоваться в течение(1)
*+24 часов
100 часов
1 часа
1 мин
2 мин
#861.
*! Срок хранения стерильной посуды: (1)
*+24ч
1мин
3мин
5 часов
1 год
#862.
*! Обработка рук-это: (1)
*+тщательное мытье и обработка дезинфицирующими растворами хлоргексидина, хлорамина
пилинг
мытье водой
увлажнение кремом
солевые ванночки
#863.
*! Пирогены – это (1)
*+термостабильные вещества
нетермостабильные вещества
вода
апирогены
все химические соединения
#864.
*! К химическим методам относят: (1)
*+нагревание в водороде пероксида при 100 градусах в течение 1 часа
нагревание в водороде пероксида при 1000 градусах в течение 1 часа
нагревание в водороде пероксида при 10000градусах в течение 1 часа
нагревание в водороде пероксида при 10градусах в течение 1 часа
охлаждение в водороде пероксида при 100 градусах в течение 1 часа
#865.
*! Стерилизация-это: (1)
*+полное уничтожение в том или ином объекте живых микроорганизмов и их спор
неполное уничтожение в том или ином объекте живых микроорганизмов и их спор
частичное уничтожение в том или ином объекте живых микроорганизмов и их спор
полное уничтожение в том или ином объекте мертвых микроорганизмов и их спор
самоуничтожение
#866.
*! Выберите полный список методов стерилизации в технологии лекарственных форм(1)
*+термическая стерилизация, стерилизация фильтрованием, стерилизация ультрафиолетовой радиацией, радиационная стерилизация, химическая стерилизация
термическая стерилизация
стерилизация фильтрованием, стерилизация ультрафиолетовой радиацией, радиационная стерилизация
термическая стерилизация, стерилизация ультрафиолетовой радиацией, радиационная стерилизация.
термическая стерилизация, стерилизация фильтрованием
#867.
*! Эффективность воздушной стерилизации зависит от (1)
*+температуры и времени
влажности
физических данных лекарственного препарата
химических данных
радиации
#868.
*! По форме стерилизаторы паром под давлением делятся на(1)
*+цилиндрические и квадратные
круглые
треугольные
пятиугольные
шестиугольные
#869.
*! Стерилизатор состоит из: (1)
*+3 цилиндров
12 цилиндров
100 цилиндров
10 цилиндров
1 цилиндров
#870.
*! Первый цилиндр называется: (1)
*+кожух
водопаровая камера
стерилизационная камера
манометр
насос
#871.
*! Второй цилиндр называется: (1)
кожух
*+водопаровая камера
стерилизационная камера
манометр
насос
#872.
*! Третий цилиндр называется: (1)
кожух
водопаровая камера
*+стерилизационная камера
манометр
насос
#873.
*! Сборником обязательных общегосударственных стандартов и положений, нормирующих качество лекарственных средств является (1)
справочник фармацевта
приказ МЗ по контролю качества лекарственных средств
ГОСТ
*+ГФ
GMP
#874.
*! Дәріхана ауасын залалсыздандыру әдісі:
1. радиациялық
2. ағынды-сорғыш желдеткіш орналастыру
+3. ультрафиолеттік радиация
4. дезинфекциялық ерітінділермен
5. термиялық стерильдеу
#875.
*! К основным направлениям государственного регламентации производства и контроля качества лекарственных препаратов относятся все, кроме: (1)
условий изготовления препаратов высокого качества
состав лекарственных препаратов
*+разработки теоретических основ
условия, обеспечивающие технику безопасности
лицензирование фармацевтической деятельности
#876.
*! Аналитический нормативный документ, утвержденный на ограниченный срок: (1)
*+Временный аналитический нормативный документ
Государственная фармакопея
Аналитический нормативный документ
Приказ
Технологический регламент
#878.
*! Клиникалық зерттеу нысанасы болып табылатын фармакологиялық активтілігі белгіленген зат немесе заттар қоспасы:
1. дәрілік препарат
2. дәрілік зат
+3. фармакологиялық зат
4. дәрілік құрал
5. дәрілік.
#879.
*! Әртүрлі заттарды ерітетін қасиеті бар жеке химиялық зат немесе оның қоспалары:
1. экстракттар
+2. еріткіштер
3. тазартылған су
4. сұйық дәрілік қалып
5. микстуралар
#880.
*! Жеке дәрілік қалып ретіндегі дәрілік құрал:
1. фармакологиялық құрал
2. дәрілік құрал
+3. дәрілік препарат
4. дәрілік қалып
5. күшті әсер ететін дәрілік құрал
#881.
*! Дәрілік препаратты немесе дайын дәрілік қалыпты дайындауға арналған қосымша заттар:
1. дәрілік қалып
2. дәрілік препарат
+3 көмекші зат
4. химиялық қосылыс
5. дәрілік зат
#882.
*! Дәрілік препараттың физика-химиялық, микробиологиялық және терапевтикалық қасиеттерін өзгеріссіз сақтайтын уақыт аралығы қалай аталады:
1. сенімділік
2. тұрақтылық
3. төзімділік
+4 жарамдылық мерзімі
5 құрамының тұрақтылығы
#883
*! Таразының жүк салмағы мен өлшеуіш тастар арасындағы минимальды айырмашылықты көрсететін қасиеті:
. тұрақтылык
. сенімділік
. көрсеткіштер тұрақтылығы
+сезімталдық
беріктік
#884.
*! Иісті заттарға жатпайды:
. камфора
. ксероформ
. ментол
+. эуфиллин
фенол
#885
*!. Антибиотиктермен дәрілік препараттар дайындағанда келесі ерекшеліктерді ескеру қажет: 4
+. рН ортасына байланысты активтілігінің өзгеруі
+. дәрілік және көмекші заттармен әрекеттесуі
+. термолабильділігі
+. сақтағанда тұрақсыздығы
. микробқа қарсы активтілігі
*!При изготовлении лекарственных препаратов с антибиотиками учитывают все особенности, кроме: (1)
изменение активности в зависимости от рН среды
возможность взаимодействия лекарственных веществ со вспомогательными
нестабильность при хранении
термолабильность
*+антимикробная активность
#886
*! Лекарственное средство в определенной лекарственной форме: (1)
*+Лекарственный препарат
Лекарственное вещество
Дженерик
Балк-продукт
Фармакологическое средство
#887.
*! ДЗ дайындауда және өндіруде биологиялық белсенді заттары бар өсімдік бөліктері: (1)
+ДӨШ
Өсімдік текті заттар
ДҚ
ДЗ
ДП
#888.
*!Қолдануға ыңғайлы болу үшін емдеу, алдын-алу мақсатында қолданылатын дәрілік заттың нақты бір күйі: (1)
+ Дәрілік қалып
ДЗ
ДП
Балк-өнім
Дәрілік құрал
#889.
*! Дәрілердің өнеркәсіптік өндірісі келесі құжаттармен регламенттеледі 2
+. АНҚ немесе УАНҚ
+ технологиялық регломентпен
рецептпен
нұсқаулықтармен
лицензиямен
#890.
*!Дайын өнім түсімі дегеніміз:
. бастапқы материалдардың қосынды массасының дайын өнім массасына проценттік қатынасы
. бастапқы материалдардың қосынды массасына материалдық шығын қатынасы
+. дайын өнім массасына бастапқы материал массасына проценттік қатынасы .материалдық шығын массасына бастапқы материалдар массасының қатынасы .материалдық шығын мен бастапқы материалдар массасының
#891.
*! Шығын коэффициенті дегеніміз:
дайын өнім алу үшін жұмсалған бастапқы материалдардың мөлшері
+. бастапқы материалдардың қосынды массасының дайын өнім массасына қатынасы
. дайын өнім массасына бастапқы материал массасына қатынасы
.материалдық шығын массасына бастапқы материалдар массасының қатынасы
.материалдық шығын мен бастапқы материалдар массасының қосындысы
#892.
*! Материальдық балансты құру мақсаты: 4
+ технологиялық процестің дұрыс ұйымдастырылуын бағалау мүмкіндігі
+ технологиялық процестің тиімділігін бағалау мүмкіндігі
+ технологиялық процестегі жекелеген сатылардың дұрыс ұйымдастырылуын бағалау мүмкіндігі
+ технологиялық процестегі жекелеген операциялардың дұрыс ұйымдастырылуын бағалау мүмкіндігі
энергия жұмсалуының тиімділігін бағалау мүмкіндігі
#893.
*! GMP ережелері регламенттейді: 4
+ қондырғыларға қойылатын талаптарды
+ персоналға қойылатын талаптарды
+ фармацевтикалық өнеркәсіп ғимараттары мен бқлмелеріне қойылатын талаптарды
+ препараттың биологиялық тиімділігінің жоғары болуын
валидация
#894.
*! Валидация түсінігі нені білдіреді:
+ кез келген объектінің қойылған талаптарға сәкестігін дәлелдейтін эксперттік бағалау мен құжаттық дәлелмесі
ТББ міндеттері
төтенше жағдайлардағы тексерулер
дәрілік препарат сапалылығын қамтамасыз ету мақсатында технологиялық сатыларда бақылау
технологиялық процестің дұрыс ұйымдасытырылуын мезгіл-мезгіл
#895.
*! Дәрілік препараттар өндірісінің және сапа бақылаудың мемлекеттік регламенттелуінің негізгі бағыттары: 3
*+ дәрілік препараттардың регламентациясы
*жаңа дәрілік препараттарды жасау регламентациясы
*+ қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау ережелерін регламенттеуші шарттар
*ғылыми зерттеулерді жүргізу регламентациясы
*+ жоғары сапалы дәрілік препараттады шығару регламентациясы
#896
*!Материальдық балланс дегеніміз:
* бастапқы материалдардың қосынды массасының дайын өнім массасына проценттік қатынасы
* бастапқы материалдардың қосынды массасына материалдық шығын қатынасы
. дайын өнім массасына бастапқы массасына проценттік қатынасы
+. бастапқы материалдар массасы мен дайын өнім, жанама өнім, қалдықтар материалдық шығын массасаларының қатынасы
.материалдық шығын мен бастапқы материалдар массасының
#897.
*! Елеуіш елеу сапасы мен өнімділігі неге тәуелді: 4
+тор қабаттың формасы мен саңылаудың өлшеміне
+тордағы материалдың қабат қалыңдығына
+материал ылғалдылығына
+тордағы материалдың қозғалу жылдамдығына
материал санына
#898
*! Ұнтақ тәрізді материалдарды араластыруға конструктивтік белгілері бойынша ерекшеленетін араластырғыштар қолданылады: 4
диффузиондық әсерлі
+айналмалы корпусты
+псевдосұйылтқышты
+ айналмалы қалақшалы
+айналмалы конусты ортадан тепкіш әсерлі
#899.
*! Дыбыс диспергирлеу кезінде қандай процесс жүреді: 2
қоспаның турбулизациясын және пульсациясын туғызатын қуатты гидравликалық қысым
+ретімен қысым және сиреу зоналарын түзу
қысым фазасында кавитациондық көпіршіктердің түзілуі
+сиреу фазасында кавитационды көпіршіктердің пайда болуы
кавитационды қуыстардың фазалар шекарасында пайда
#900.
*! Сұйық ортада механикалық диспергирлеу үшін қолданылады: 4
+пропеллерлі араластырғыш
+РПА
+турбинді араластырғыш
+сұйық ысқырық
ағынды диірмен

Приложенные файлы

  • docx 23908976
    Размер файла: 238 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий