4_kurs_Vsi_testi


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

1

Гострий апендицит


Хворий 26 років звернувся до лікаря з скаргами на біль в правій здухвинній ділянці. Біль виник в
епігастральній ділянці, три години тому, потім біль перемістився в праву здухвинну ділянку, була
одноразова блювота. Стілець був нармальний
. При огляді:температура тіла 37,6 С, язик вологий,
симптоми Щоткіна
-
Блюмберга, Ровзінга, Сітковського. Лейкоцити
-

8,0 Г/л. Загальний аналіз сечі без
особливос
тей. Ваш діагноз.

+Гострий апендицит.

-
Правобічна ниркова колька.

-
Гострий холецистит.

-
Хвороба Крона.

-
Регіональний мезентеріальний лімфаденіт.


сечопуск. Захворіла гостро 11 годин тому. Спершу відчула важкість в епігастральній ділянці, нудоту,
позиви на блювання. Одноразово був стул. За 8 годин біль перемістився у праву здухвинну ділянку,
інтенсивність його збільшилась. Менструації регулярні
. Загальний стан середньої важкості. Положення
в ліжку на правому боці з підтягнутими до живота ногами. Температура тіла


37,30 С. АТ


110/60 мм
рт ст.. ЧСС

88 за 1 хв.. Живіт не здутий, симетричний. Права половина дещо відстає при диханні. При
пальпац
ії живіт болючий і напружений у правій здухвинній ділянці. Позитивні симптоми Ровзінга,
Роздольского, Сітковського, Щоткіна
-
Блюмберга. Ректально

болючисть при натискуванні на передню
стінку. При вагінальному дослідженні зміщення шийки матки не болюче, п
ридатки пальпуються не

+ Гострий апендицит.

-
Гострий цистит.

-
Гострий правобічний аднексит.

-
Позаматкова вагітність.

-
Правобічна ниркова коліка.


Хвора 35 років була гос
піталізована до хірургчного відділення з діагнозом гострий апендицит. Хворіє 6
діб. Лікувалася самос
-
тійно, приймала аналгетики, спазмолітики. В правій здухвинній області
ий діагноз


апендикулярний інфільтрат. Хворій показано:

+ Консервативне лікування. Потім апендектомія через 2
-
3 місяці після розсмоктування
апендикулярного інфільтрату

-
Апендектомія в плановому порядку, дренування черевної порожнини

-
Апендектомія в
ургентному порядку, дренування черевної порожнини

-

-
Ендоскопічна апендектомія


У хворого під час лапаротомії на 6
-
й день від початку захворювання виявлено апендикулярний
інфільтрат. При спро
бі його роз’єднання наступає десерозація кишки. Який об’єм хірургічного
втручання?

+Дренування черевної порожнини, тазу, антибактеріальна терапія, місцево холод і фізпроцедури.

-
Апендектомія без дренування черевної порожнини.
-
Апендектомія, дренуванн
я черевної порожнини.

-
Роз’єднання інфільтрату з виконанням апендектомії.

-
Ушивання лапаротомної рани, антибіотикотерапія, фізпроцедури.

2

У хворого 18 років на 3 день після апендектомії з’явилась жовтяниця, біль в правому підребір’ї,
гектична т
емпература, пальпується збільшена болюча печінка. Про яке ускладнення необхідно думати?

+Пілефлебіт

-
Вірусний гепатит

-
Токсичний гепатит

-
Цироз печінки

-
Холедохолітіаз


У хворої 40 років з на 8 день від початку захворювання різко посилився біл
ь внизу живота. Температура
набула гектичного характеру, пульс 106 уд. за хв. Язик сухий. В правій здухвинній ділянці при
пальпації в зоні інфільтрату визначається різкий біль та позитивні симптоми подразнення очеревини.
При ректальному обстеженні болючост
і, нависання передньої стінки кишки не виявлено. Яке
ускладнення виникло у хворої?

+Нагноєння апендикулярного інфільтрата

-
Пілефлебіт

-
Правосторонній аднексит

-
Дифузний перитоніт

-
Тіфліт


Оперовано хворого 52 років з приводу гострого гангреноз
ного апендициту, місцевого перитоніту.
Виконано апендектомію, дренування черевної порожнини. На 5 день після операції стан хворого
погіршився, з’явились озноб, різке підвищення температури, іктеричність склер, пульс 120 уд. за хв,
АТ
-
110/70 мм рт. ст. Живі
т здутий, при пальпації біль в правій половині живота, збільшення в розмірах
печінки та її болючисть. Виділень із черевної порожнини не має. Лейкоцитів крові
-

22,4х109/л,
еритроцитів
-
2,7х1012/л. Яке ускладнення виникло у хворого?

+Пілефлебіт

-
Підпечін
ковий абсцес

-
Післяопераційний перитоніт

-
Тіфліт

Гостра кишкова непрохідність


У хворого 22 років, оперованого 16 годин тому назад з приводу гострого апендициту, появилась
слабість, головокружіння. Хворий блідий, пульс 110 уд. в хвилину. Живіт м”яг
кий, болючий в ділянці
операційної рани. В пологих місцях живота визначається вкорочення перкуторного звуку. Яке
ускладнення Ви запідозрюєте?

+Внутрішня кровотеча

-
Перитоніт

-
Абсцес

-
Кишкова непрохідність

-
Кишкова нориця


Жінка 40 років на прот
язі 3
-
х діб відмічає поступово нарастаючий біль у правій здухвинній ділянці, що
починався з епігастральної ділянки. Температура до 37,5
-
37,8 С. При поступленні язик вологий, пульс
80 уд. в хв., лейкоцитоз 12х109. Живіт при пальпації мякий помірно болючий в

правій здухвинній
ділянці де нечітко пальпується якись утвір. Про яку патологію слід думати?

+Апендикулярний інфільтрат

-
Пухлина сліпої кишки

-
Перекручена кіста яєчника

-
Позаматкова вагітність

-
Апендикулярнниц абсцес
3

У хворої 21 року ді
агностовано апендикулярний інфільтрат. В прцесі консервативного лікування на 5
-
у
добу лікування з’явилась температура до 38?С, озноб, відмічалось збільшення розмірів інфільтрату і
підсилення його болючості. Лейкоцитоз збільшився до 17,2?109/л. Якою повинна

бути тактика
лікуванн?

+Термінова операція (вскриття абсцесу доступом у правій здухвинній ділянці і дренування його)

-
Термінова операція (серединна лапаратомія, вскриття і дренування абсцесу)

-
Термінова операція (апендектомія)

-
Консервативна

-
Пр
одовжити консервативне лікування протягом 5
-
7 діб, потім планова операція


апендектомія.


При якому розташуванні червоподібного паростка ректальне дослідження буде найбільш корисним?

+ Тазовому

-
Ретроцекальному

-
Медіальному

-
Підпечінковому

-
П
ідселезінковому


Хворий 37 роківв поступив в клініку з болями в правому попереку, підвищенням температури,
дізуричними розладами. Захворювання почалося гостро з болю в епігастральній ділянці. При огляді
симптоми подразнення очеревини не виражені. Є болюч
ість при пальпації трикутника Пті, позитивний
симптом Пастернацького справа. Для якого розміщення паростка характерна наведена клінічна картина
гострого апендициту?

+Ретроперітонеального

-
Підпечінкового

-
Тазового

-
Серединного

-
Лівобічного


Хвор
а 40 років поступила в клініку з наявністю пухлиноподібного утвору в правій клубовій ділянці.
Захворіла тиждень тому, за допомогою не зверталася. При поступленні стан хворої важкий, температура
гектична. При сонографії в ділянці інфільтрату виявлено розрід
ження. Ваша тактика?

+Дренування абсцесу, апендектомія

-
Консервативне лікування

-
Планова апендектомія

-
Спостереження

-
Лапароскопічна апендектомія


Хворий 67 років, що страждає хронічною ішемією кінцівок, раптово відчув сильні болі в правій
здух
винній ділянці. Звернувся за медичною допомогою через добу. На момент огляду болі в правій
здухвинній ділянці зменшились, проте є симптоми подразненя очеревини по всьому животу.
Температура 37,5 град.С., лейкоцитоз помірний, проте є виражений зсув вліво. П
ро яку форму гострого
апендициту слід думати в даному випадку ?

+Первинно
-
гагренозний

-
Катаральний

-
Флегмонозний

-
Вторинно
-
гангренозний

-
Емпієма паростка4

Хвора 55 років поступила в клініку з загальною слабкістю, блювотою, підвищенням
температури тіла
до 39 град.С., пульсуючими болями в правій здухвинній ділянці. Захворіла 5 днів тому. Болі почалися в
правій здухвинній ділянці, були тупими. Захворювання повільно прогресувало. На момент огляду
симптоми подразненння очеревини не виражені,

проте при глибокій пальпації живота спостерігається
різка болючість в правій клубовій ділянці. Лейкоцитоз 15 тис. з зсувом вліво. Для якох форми гострого
апендициту характерна вищенаведена симптоматика?

+Емпієма паростка

-
Катаральний

-
Флегмонозний

-
Вторинно
-
гангренозний

-
Первинно
-
гангренозний


Хворий 57 років прооперований з приводу вторинно
-
гангренозного апендициту. Проте стан хворого
після операції погіршився. На наступний день відмічено виражений метеоризм, болі в животі,
підвищення температ
ури до 39 град.С. Симптоми подразнення очеревини не виражені. Не дивлячись на
масивну антибіотикотерапію, стан прогресивно погіршувався, приєдналася жовтяниця. Про яке
ускладнення слід думати?

+Пілефлебіт

-
Піддіафрагмальний абсцес

-
Гангренозній холец
истит

-
Розлитий перитоніт

-
Тазовий абсцес


Хвора С, 35 років, знаходиться на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділі з приводу
апендикулярного інфільтрату. На 8
-
у добу від початку захворювання відмічається посилення болю в
правій здухвинній ді
лянці. Температура тіла набула гектичного характеру. Пульс 110 за хв.. Язик
вологий. Живіт приймає участь у диханні, не болючий за виключенням правої здухвинної ділянки, де
визначається різка болючість та позитивні симптоми Роздольського і Щоткіна
-
Блюмберг
а. Який з
наведених діагнозів є найбільш імовірним?

+Апендикулярний абсцес.

-
Розлитий перитоніт.

-
Правобічний пієлонефрит.

-
Пілефлебіт.

-
Гострий гангренозний апендицит.


Хворий 47 років, скаржиться на біль в правій здухвинній ділянці, підвищенн
я температури тіла до 37,50
С, відсутність апетиту, слабість. Пять днів тому відмітив біль під ложечкою, нудоту, одноразову
блювоту. Через декілька годин біль перемістився в праву здухвинну ділянку. Об’єктивно: при пальпації
живота в правій здухвинній діля
нці відмічається утвір 9,0х8,0 см, незначно болючий, нерухомий. При
перкусії
-

над ним тупий перкуторний звук, аускультативно


виражені кишкові шуми. PS
-

88 за 1 хв.
Загальний аналіз крові: еритроцити
-

4,2х1012 /л, лейкоцити
-

8,3х109 /л, паличкоядерні
-
10,
сегментоядерні
-
64, лімфоцити
-
22, моноцити
-
4, ШОЕ
-
15 мм/год. Найбільш ймовірний діагноз, що
зумовлює таку клінічну картину?

+Апендикулярний інфільтрат.

-
Злоякісна пухлина пухлина сліпої кишки.

-
Рак правої нирки.

-
Хвороба Крона (термінальний
ілеїт)

-
Спастичний коліт.


5

Хворий 29 років скаржиться на біль в правій підвздошній області протягом 2 діб. Біль почався в
епігастрії. Стул у нормі, дізурії немає. Т°


38,1°С, пульс


92 хв
-
1, положення на спині, ноги зігнуті,
праве стегно прив
едене до живота. Живіт не роздутий, м'який, хворобливий у правій підвздошній
області при глибокій пальпації, симптоми Щьоткіна, Ровзінга, Сітковського негативні, Образцова і
Пастернацького позитивні. Лейкоцитоз 15,0•109 л
-
1 із зсувом уліво. Аналіз сечі без

змін. Найбільше
ймовірний діагноз:


+Гострий ретроцекальний апендицит

-
Правобічна ниркова колька

-
Гострий правобічний паранефрит

-
Апендикулярний підвздошний абсцес

-
Гострий холецистит


До лікарні поступив хворий чоловік 43 років на 3
-
й день х
вороби в тяжкому стані. Після огляду,
кліничного та лабораторного обстеження поставлен діагноз “Розливний гнійний перітоніт
апендикулярного походження. ”Рекомендоване оперативне лікування після дезінтоксикаційной терапії.
При розливному гнійному перітоніт
і апендікулярного походження застосовують:

+ все перераховане нижче

-
Серединна лапаротомія

-
Апендектомія

-
Промивання черевноі порожнини

-
Дренування черевноі порожнини


Молода жінка поступила зі скаргами на біль у клубовій ділянці, які віддають
у праву статеву губу.
Підвищення температури до 37,6°С. Лейкоцити 9800. Під час пальпації позитивні симптоми Кохера
-
Волковича, Ровзінга, Ситковського. Досліджена гінекологом
-

патології жіночих органів не виявлено.
Ваш діагноз? Клінічно гострий аппендици
т.

+ запалення червеобразного відростку

-
Гостре запалення жовчного міхура (холецистит)

-
Дивертикуліт Меккеля

-
Позауразняя вагітність

-
Поза друга патологія


Дівчинка, 2,5 р., вступила в приймальне відділення на другу добу захворювання, що розпоч
алося з
підвищення температури тіла до 38°С, повторного блювання, болю в правій здухвинній ділянці. Дитина
погано спала, вередувала, дефекація залишилася нормальною. Виражені явища токсикозу, в контакт не
вступає, опирається під час огляду.Попередній діагн
оз?

+Гострий апендицит

-
Інвагінація кишечника.

-
Глистна інвазія.

-
Кишкова інфекція.

-
Гострий менінгоенцефаліт.


Хворий скаржиться на болі в правій здухвинній ділянці, які спочатку виникли в епігастрії. Язик сухий,
при диханні права половина жив
ота відстає від лівої. При пальпації
-

напруження м’язів передньої
черевної стінки. Позитивні симптоми Блюмберга в правій здухвинній ділянці, Сітковського, Ровзінга.
Температура тіла 37,60С. Визначається лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної формули вліво. Ваш ді
агноз?

+Гострий апендицит

-
Гострий холецистит

-
Гострий панкреатит

-
Перфоративна виразка шлунку

-
Механічна кишкова непрохідність6

Хворий 60 років скаржиться на відсутність апетиту та постійний біль у правій здухвинній ділянці, який
виник у нього

16 годин тому, температура тіла субфебрильна, в анамнезі спастичний коліт. Об’єктивно:
пульс 92 в одну хвилину, язик обкладений сірими нашаруваннями, живіт помірно вздутий приймає
участь в акті дихання. Пальпаторно м’який локально болючий в правій здухвин
ній ділянці. Позитивні
симптоми: Сітковського, Бартом’є
-
Міхельсона, Ровзінга. Симптом Щоткіна
-
Блюмберга негативний.
Сеча без патологічних змін, випорожнення були добу назад. Лейкоцитоз 7,2 тисячі. Ваш діагноз ?

+ Гострий апендицит

-
Загострення коліту

-
Гострий пієлонефрит

-
Гострий холецистит

-
Мезентеріальний тромбоз


У хворого С. 27 років після апендектомії з приводу гангренозного апендициту та дренування черевної
порожнини на шостий день пов”язка сильно промокла кишковим вмістом з неприємним кал
овим
запахом. Живіт м”який, при пальпації не болючий, гази відходять. Про яке ускладнення слід думати?

+Товстокишкова калова нориця

-
Абсцес здухвинної ділянки

-
Ограничений перитоніт

-
Кишкова непрохідність

-
Панкреатит


Дитину трьох років направи
ли в приймальне відділення з підозрою на гострий апендицит. Скарги на
біль в животі, повторне блювання, температуру тіла 37,4о С. Черговий хірург гострої хірургічної
патології не знайшов. Яка подальша тактика чергового лікаря?

+Госпіталізація, спостереже
ння хірургом

-
Повторний огляд через 12 годин

-
Повторний огляд через 24 години

-
Спостереження по місцю проживання

-
Лікування по місцю проживання


Хвора поступила через добу від початку захворювання із скаргами на біль в правій здухвинній і
попере
ковій ділянці живота. Загальний стан задовільний, температура тіла до 37,40 С, пульс 92 в одну
хвилину, зветрає на себе увагу змушенне положення хворої (права нога зігнута в кульшовомі суглобі і
приведена до живота, лежить на правому боці). Пальпаторно жив
іт м’який, болючий в правій
здухвинній ділянці, а також в проекції трикутника Петі. Позитивні симптоми: Ровзінга, Образцова,
Пастернацького. Сеча без патологічних змін, лейкоцитоз 10,2 тисяч. Ваш діагноз, тактика лікування ?

+ Гострий аппендицит, хірургі
чне лікування

-
Гнійний паранефрит, хірургічне лікування

-
Ниркова коліка, спазмолітична терапія

-
Гострий пієлонефрит, антибактеріальна терапія

-
Гострий аднексит, антибактеріальна терапія


З метою попередження розвитку перитоніту, спровокованого сп
орожненням вмісту абсцесу кукси
червоподібного відростка в черевну порожнину, оберіть найбільш раціональний метод обробки кукси
під час апендектомії у дорослих:

+Перев’язка кетгутовою лігатурою з послідуючою перітонізациєю кукси

-
Перев’язка шовковою

лігатурою і перітонізация кукси

-
Заглиблення неперев’язаної кукси

-
Перев’язка шовковою лігатурою без заглиблення

-
Перев’язка кетгутовою лігатурою без заглиблення


7

Гострий холецистит


Для клініки гострого холангіту характерно:

+ Висока температу
ра, болі у правому підребір’ї, жовтяниця.

-
Нудота блювота.

-
Мелена.

-
Нестійкий рідкий стілець.

-
Оперізуючий біль.


Хвора Р., 43 років скаржиться на сильний гострий біль в правій половині живота, який іррадіює в праву
надключичну ділянку; підвищен
ня температури тіла, сухість та гіркоту в роті. Було неодноразове
блювання, яке не приносило полегшення. Появу болю пов’язує з вживанням жирної та смаженої їжі.
Хвора лежить на правому боці. Бліда. Тахікардія. Язик сухий. Живіт при пальпації болючий в прав
ій
половині живота та дещо напружений в правому підребер’ї. Ймовірний діагноз?

+ Гострий холецистит.

-
Перфоративна виразка.

-
Гострий апендицит.

-
Правобічна ниркова коліка.

-
Гостра кишкова непрохідність.


Хвора 63 років хворіє протягом двох тижн
ів, коли помітила іктеричність склер, відмічався незначний
біль розпираючого характеру в правому підребер’ї. Через дві доби від початку захворювання, з’явився
кал сірого кольору, жовтяничність шкіри, яка поступово посилювалась. При надходженні у відділення

загальний стан задовільний. При УЗД виявлено розширення внутрішньопечінкових і позапечінкових
жовчних протоків і головної протоки підшлункової залози. Який діагноз найбільш ймовірний?

+ Пухлина великого дуоденального сосочка

Холедохолітіаз, защемлення

конкремента в супрадуоденальній частині холедоха

Холестатична норма вірусного гепатиту

Цироз печінки

Пухлина загальної печінкової протоки


Хвора 53 років оперована з приводу хронічного калькульозного холециститу, холедохолітіазу. Через
три роки пі
сля операції у хворої настав рецидив холедохолітіазу. Яка із перерахованих причин не
відноситься до основних, що привели до рецидиву жовчних конкрементів в позапечінкових протоках
після операції холецистектомії?

+ Недотримання рекомендацій дієти

-
Наявн
ість перешкоди для нормального відтоку жовчі

-
Звуження термінального відділу холедоха і супутній холангіт

-
Довга культя міхурової протоки

-
Шовні нитки в просвіті холедоха, які не розсмоктуються
Хвора 52 років оперована з приводу гострого флегмон
озного холециститу. Операція виконан без
ускладнень, жовчний міхур вилучений субсерозно від шийки до дна з роздільною перев’язкою
міхурової артерії і міхурової протоки. Ложе міхура перитонізоване. Гепатикохоледох не розширений.
Як Ви зашиєте черевну порож
нину?

+ Операційну рану зашити наглухо з дренуванням підпечінкового простору через контрапертуру

-
Черевну порожнину зашити наглухо без дренування черевної порожнини

-
Накласти провізорні шви на рану

-
Черевну порожнину зашити наглухо з дренуванням

черевної порожнини через нижній кут рани

-
Поставити марлеві тампони і дренаж до культі міхурової протоки, операційну рану зашити наглухо8

У хворої віком 52 років після приступу болю у правому підребірї виникла жовтушність шкіри і
слизових оболонок
. При УЗД виявлено конкременти у жовчному міхурі, холедох поширений до 1,5 см.
Вміст холедоху чітко не візуалізується. Який метод обстеження дозволить підтвердити холедохолітіаз?

+ Ендоскопічна ретроградна холангіографія

-
Фіброгастродуоденоскопія

-
П
овторне УЗД обстеження після підготовки

-
Комп’ютерна томографія

-
Аналіз крові на білірубін, амінотрасферази


Хвора Н., 46 років, надійшла до хірургічного відділення зі скаргами на болі в правому підребер'ї, що
віддають у праву лопатку, нудоту, блювот
у, підвищення температури тіла до 37,80С. Живіт не
роздутий, при пальпації визначається ригідність, хворобливість у правому підребер'ї, там же
визначається щільне, хворобливе утворення. Позитивні симптоми Ортнера, Мюссі
-
Георгіевьского. В
аналізі крові
-

лейкоцити 12,6х109. Сформулюйте попередній діагноз?

+Гострий холецистит

-
Гострий панкреатит

-
Перфоративна виразка шлунка

-
Гостра кишкова непрохідність

-
Правобічна ниркова колька


Хвора Р, 58 років, скаржиться на періодичні ниючі болі в
правому підребер'ї, гіркоту в роті, посилення
болю після прийому жирної, гострої їжи. При УЗТ: стінка жовчного міхура потовщена, у просвіті
конкременти, холедох 0,8 см. Який вид оперативного втручання найбільш оптимальний у даному
випадку?

+Лапароскоп
ічна холецистектомія

-
Відкрита холецистектомія

-
Ендоскопічна папілосфінктеротомія, лапароскопічна холецистектомія

-
Холецистектомія, холедоходуоденоанастомоз

-
Холецистектомія, зовнішнє дренування холедоха


Під час операції у хворої 68 років з
приводу гострого деструктивного холециститу визначена наявність
гнійного холангіта. При ревізії холедоха не знайдені конкременти та признаки стенози дуоденального
соску. Виконано холецистектомію. Як необхідно закінчити операцію?

+Виконати зовнішнє дрен
ування холедоха

-
Накласти супрадуоденальний холедоходуоденоанастомоз

-
Виконати трансдуоденальну холедоходуоденостомію

-
Виконати холедохоеюностомію

-
Дренувати черевну порожнину


Жінка 53 років, три роки тому назад перенесла холецистектомію з
приводу гострого калькульозного
холециститу. Після олперації вже чотири рази були приступи болю в правому підребер”ї, які тривали 6
-
8 годин, проходили після спазмолітиків. Після другого приступу відмітила пожовтіння шкіри і склер.
Які дослідження будуть на
йбільш інформативними для поставлення діагнозу?

+Ультрасонографія

-
Рентгеноскопія шлунку

-
Фіброколоноскопія

-
Пероральна холангіографія

-
Термографія


9

У 38
-
річної хворої після перенесеної два роки тому назад холецистектомії відновились при
ступи
печінкової коліки з пожовтінням шкірних покривів. Діагностовано постхолецистектомічний синдром.
Яка найчастіша причина його винивкнення?

+Залишені під час першоЇ операціЇ конкременти

-
Стенозуючий папіліт

-
Дуоденостаз

-
Дискенезія жовчевих шлях
ів

-
Холестаз


Хвора 32 років два роки тому назад перенесла холецистектомію з приводу жовчекам”яної хвороби. В
жовчевому міхурі було багато дрібних конкрементів. На протязі шести місяців 3 рази повторились
приступи печінкової коліки. Два дні тому назад

після приступу появилось пожовтіння шкіри та склер.
Білірубін 90 ммоль/л. Які дослідження найефективніше допоможуть поставити діагноз?

+УЗД панкреодуоденальної зони

-
Рентгеноскопія шлунково
-
кишкового тракту

-
Гастрофіброскопія

-
Пероральна холангіог
рафія

-
Ангіографія


У хворої 32 років після перенесеної холецистектомії через 6 місяців відновились приступи печінкової
коліки, які супроводжуються пожовтінням шкірних покровів. При УЗД дослідженні виявлено
залишений конкремент 2 х 1см в дистальній час
тині холедоха. Яке лікування для хворої буде
оптимальним?

+Ендоскопічна дуоденохоледохоскопія з папілосфінктеропластикою і літоекстракцією

-
Консервативна терапія спазмолітиками і жовчегінними препаратами

-
Літотрипсія

-
Холедохолітотомія

-
Холедоход
уоденоанастомоз


Хворий 62 років скаржиться на наявність жовтяниці, свербіння шкіри, світлий кал, темну мочу.
Об’єктивно: склера та шкіра жовтушні, на шкірі сліди розчухів. Пальпується збільшений, безболісний
жочний міхур. Аналіз крові: загальний біліруб
ін 85 ммоль/л. Який метод дослідження найдоцільніше
використати для уточнення діагнозу?

+Ретроградну холангіопанкреатографію

-
Дуоденальне зондування

-
Оглядову рентгенографію органів черевної порожнини

-
Оральну холецистографію

-
Інфузійну холеграфі
ю


Хворий 76 років поступив до лікарні на сьому добу від початку захворювання зі скаргами на біль у
правому підребер’я, слабкість, повторна блювота, підвищення температури тіла до 38 градусів. При
огляді


загальний стан середньої важкості. Блідість, пал
ьпується збільшений жовчний міхур, у правому
підребер”ї відмічається напруженням. Якому методу лікування віддається перевага?

+ дрібнохолецистостомія під контролем УЗД

-
Дистанційна хвільова літотрипсія

-
Комплексне консервативне лікування

-
Пелюхоско
пічна холецистектомія в екстреному порядку

-
Невідкладна операція

холецистектомія


10

Хворий 64 років поступив з клінічною картиною гострого калькульозного холециститу. На другу добу
від моменту вступу на фоні консервативної терапії виникла гостра

біль у правому підребер’ї, стан
тяжкий, блідість, тахікардія. Відмічається напруженність м”язів животу та перитоніальні явища у всіх
відділах. Про яке ускладнення слід думати?

+ Прободіння жовчного міхура, перитоніт

-
Гострий руйнуючий панкреатит

-
П
ідпечінковий абсцес

-
Жовчнокам’яна непрохідність кишковин

-
Тромбоз мезентеріальних судин


Хворий 42 років оперований з ймовірним діагнозом холедохолітіаз, механічна жовтяниця. На операції
патології жовчовивідних шляхів та жовчного міхура не виявлен
о. Встановлено збільшення печінки,
вона має червоно
-
коричневий колір. Встановлен діагноз гепатита. Які лікувальні міроприємства
доцільні?

+ нічого не робити, рану зшити

-
Холецисектомія, дренування черевноі порожнини

-
Десимпатизація печінковой артер
іі

-
Холецистостомія

-
Зовнішне дренування жовчних протоків


Хвора М. 47 років поступила в клініку з різкими болями в правому підребер’ї з ірадіацією в лопатку,
блюванням жовчю. Хворіє впродовж останніх 2
-
ох років, коли періодично з’являються гострі бо
лі і
після введення спазмолітиків купіруються.. Стан хворої посередній. Р
-
s 98. А/Т 140/90. Об
-
но: живіт
болючий в правому підребер’ї, позитивні симптоми Грекова
-
Ортнера, Мерфі, Мюссі.Ваш діагноз:

+Жовчнокам’яна хвороба.

-
Гострий панкреатит.

-
Гостри
й гастродуоденіт.

-
Пухлина печінки.

-
Розрив порожнистого органу.

?

Найчастіше причиною розвитку гострого панкреатиту є ?

+ Жовчно
-
кам’яна хвороба

-
Травма підшлункової залози

-
Аліментарний фактор

-
Цукровий діабет


Хвора 70 років доставле
на в хірургічне відділення з скаргами на постійний тупий біль в правому
підребер’ї з розповсюдженням в праву половину шиї і в праве плече, підвищення температури тіла,
блювоту. Об’єктивно


90 в одну хвилину, температура тіла 380 С, живіт при пальпації нап
ружений і
болючий під ребром справа, позитивний симптом Щоткіна
-
Блюмберга є на цій ділянці. В інших
ділянках живіт м’який, безболісний. Симптом Пастернатського негативний. Попередній діагноз ?

+ Гострий холецистит

-
Гострий аппендицит

-
Правостороння

ниркова шпигота

-
Загострення виразкової хвороби шлунка

-
Кишкова непрохідність
11


Хворий 70 років доставлена в хірургічне відділення з скаргами на біль в животі, блювоту, підвищення
температури тіла. Хворіє 3 добу. Об’єктивно


важкий загальн
ий стан, шкіра і слизові оболонки жовті,
пульс 100 в одну хвилину, живіт не приймає участі в диханні, при пальпації напружений і болючий по
проекції усіх відділів, але більш всього в правому підребр’ї, позитивний симптом Щоткіна
-
Блюмберга
на усьому протязі
. На УЗД


збільшений жовчний міжур з конкрементами, діагноз деструктивний
холецистит, перитоніт. Лікувальна тактика?

+ Лапаротомія з видаленням жовчного міхура і дренуванням черевної порожнини

-
Лапароскопічна холецистектомія

-
Ендоскопічна папілосф
інктеротомія

-
Лапароцентез

-
Консертавативне лікування


Дитина 9 років. Скарги на біль у животі, більше зправа, субфебрілітет, блювоту, яка не приносить
полегшення. В аналізах крові підвищення швидкості зсідання еритроцитів.Хворіє три роки. На
диспан
серному спостереженні.Яке захворювання обумовлює таку клінічну картину:

+ Хронічний холецистит

-
Хронічний ентероколіт

-
Неспецифічний виразковий коліт

-
Дискінезія жовчновивідних шляхів за гіпотоничним типом.

-
Гостра кишкова інфекція


Хвору К, 45

р., після прийому “жирної” їжі турбує гострий біль у правій підреберній ділянці з
іррадіацією у праву лопатку, нудота, сухість і гіркота у роті. Р
-
92 за 1 хв., ритмічний. АТ
-
135/85
мм.рт.ст. Язик сухуватий, обкладений біло
-
жовтим нашаруванням. Живіт “диха
є”, помірно напружений
і різко болючий у правому підребер’ї. Симптоми подразнення очеревини відсутні. Позитивний симптом
Грекова
-
Ортнера. Ваш діагноз?

+ Гострий холецистит

-
Гострий панкреатит

-
Перфоративна виразка

-
Гепатит

-
Гострий апендицит


Хворий 43 років, скаржиться на нічні болі в правому підребер’ї, загальну, слабкість, здуття живота,
жовтушність склер. АЛТ 1,9, АСТ 2,4, білірубін 88 (прямий 40, непрямий 48), ШОЄ 26 в/год.
Рекомендації по лікуванню ?

+Жовчогінні

-
Спазмолітики

-
Вітам
іни

-
H2
-
блокатори


Больная 68 лет жалуется на желтушность кожи, склер, обесцвеченный кал, потемнение мочи,
повышение температуры тела до 37,4 град. Желтуха появилась через день после приступа боли в
правом подреберье. Живот мягкий, болезненный в
правом подреберье, печень не увеличена. Симптом
Мерфи положителен. Пальпируется увеличенный желчный пузырь. Сформулируйте предварительный
диагноз.

+Острый холецистит, обтурационная желтуха

-
Холестатический гепатит.

-
Резидуальный холедохолитиаз.

-
Р
ак головки поджелудочной железы.

-
Холецистолитиаз.12

Больная жалуется на боль в эпигастральной области, в правом подреберье с иррадиацией в правую
лопатку, одышку, усиление боли на вдохе, была рвота. Температура тела 37,1 град. Живот поддут,
напряжен

и болезненный в правом подреберье. При сонографии конкрементов в желчном пузыре нет,
стенка пузыря 1,2 см, контур двойной. Гепатикохоледох 0,6 см в диаметре, просвет его гомогенный.
Сформулируйте предварительный диагноз:

+ Острый холецистит

-
Холедо
холитиаз, холангит.

-
Желчно
-
пузырная колика.

-
Нижнедолевая пневмония справа.

-
Хронический холецистит, водянка желчного пузыря.


Больному месяц назад произведена “открытая” холецистэктомия по поводу острого калькулезного
холецистита. Операция закон
чена наружным дренированием холедоха. Холангиография не
производилась. Дренаж удален на 7 день после операции. Три дня назад повысилась температура тела
до 38,8, был озноб и проливной пот. Склеры желтые, кал цвета белой глины. При пальпации живота
умере
нная боль в правом подреберье. Сформулируйте предварительный диагноз.

+ Резидуальный холедохолитиаз, холангит, обтурационная желтуха.

-
Постхолецистэктомический синдром, стеноз холедоха.

-
Абсцесс ложа желчного пузыря

-
Стенозирующий папиллит

-
Ст
риктура гепатикохоледоха, холангит.


Животновода на протяжении месяца беспокоит ноющая боль в правом подреберье, горечь во рту,
слабость, снижение массы тела на 12 кг, периодическая рвота желчью. Температура тела вечером 37,6
град. При сонографии: желч
ный пузырь 5,5х2,7 см, стенка его 0,4 см, главный печеночный проток 0,8
см в диаметре. В переднем сегменте печени имеется округлое гипоэхогенное образование до 6 см в
диаметре, рядом еще два по 1,2 см, стенки образований до 0,3 см толщиной Сформулируйте

предварительный диагноз.

+ Эхинококк печени

-
Гемангиомы печени

-
Абсцессы печени

-
Кистозный рак печени

-
Постнекротические кисты печени.13

Гострий панкреатит


Які ранні ускладнення гострого панкреатиту, крім?

+Нориця підшлункової залози

-
Па
нкреатогений шок.

-
Колапс.

-
Ферментативний перитоніт.

-
Панкреатогений деліріозний синдром.


Хвора 55 років страждає жовчнокам'яною хворобою. Після вживання алкоголю і смаженої їжі з'явився
біль в епігастральній ділянці і спині оперізуючого характер
у, нудота, багаторазове блювання, яке не
приносило полегшення. Стан прогресивно погіршувався. При огляді стан вкрай важкий, дихання
поверхневе. На шкірі навколо пупка і в поперековій ділянці з'явились синюшні плями. Живіт здутий.
При пальпації в епігастрал
ьній ділянці пальпується болючий інфільтрат. Пульс 130 за 1 хв, АТ 90
\
50 Hg.
Добовий діурез до 500 мл. Який найбільш вирогідний діагноз?

+Гострий біліарний панкреатит.

-
Гострий холецистит.

-
Перфоративна виразка шлунка.

-
Токсичний гепатит.

-
Цироз

печінки.


У хворої 60 років, яка знаходилася на стаціонарному лікуванні з приводу гострого панкреатиту, через 14
діб з'явилося пухлиноподібне утворення в епігастральній ділянці, підвищилася температура тіла до 38
гр. При пальпації утворення діаметром до

15 см, помірно болюче, нерухоме. При ультрасонографії
виявлено порожнисте утворення, яке містить рідину. Яке найбільш вирогідне ускладнення гострого
панкреатиту?

+Постнекротична кіста

-
Флегмона заочеревинного простору

-
Перфорація порожнистого орган
а

-
Абсцесс черевної порожнини

-
Ферментативний перитоніт


Хвора 42 років скаржиться на різкий пекучий оперізуючий біль в епігастральній ділянці живота. На
фоні постійного болю виникають приступи його посилення, що супроводжується печією, багаторазовим

блюванням жовчю з прожилками крові. Захворювання пов’язує з прийняттям напередодні значної
кількості жирної гострої їжі . Хвора неспокійна. Загальний стан середньої важкості. Частота пульсу 94
за 1 хвилину. АТ 150/90 мм рт.ст. На оглядовій рентгенограмі
органів черевної порожнини пневматоз
поперечно
-
ободової кишки. Лейкоцити крові
-

10,8 х 109 /л. Цукор крові


4,3 ммоль/л. Діастаза сечі
512 од. Який найбільш імовірний діагноз?

+ Легкий гострий панкреатит

-
Рецедив виразкової хвороби

-
Перфоративна
виразка шлунка

-
Гострий холецистит

-
Рецидив сечокам’яної хвороби


14


Хворий 57 років поступив на другу добу після початку захворювання зі скаргами на різкий, дуже
сильний ріжучий оперізуючий біль в мезогастральній ділянці живота, який супро
воджується
збільшенням об’єму живота, задишкою, тахікардією, постійним блюванням, порушенням відходження
газів. Захворювання пов’язує з прийомом гострої жирної їжі із значною кількістю алкоголю. Хворий
ейфоричний. Загальний стан важкий. Частота пульсу 140
за 1 хвилину, дихання
-

27. АТ. 170/100 мм
рт.ст. На оглядовій рентгенограмі органів черевної порожнини виражений пневматоз шлунка та
кишечника. Лейкоцити крові
-

17,8 х 109 /л. Цукор крові


12 ммоль/л. Діастаза сечі 1024 од. Який
найбільш імовірний діа
гноз?

+ Тяжкий гострий панкреатит

-
Перфоративна виразка шлунка

-
Гострий холецистит

-
Гостра кишкова непрохідність

-
Тромбоз мезентеріальних судин


Хвора 62 років надійшла до хірургічного відділення зі скаргами на сильний біль в епістрії оперізуюч
ого
характеру, нудлту, блювоту. Протягом 10 років страждає ЖКХ. Після порушення дієтиз’явились вище
названі явища. Консервативна терапія, яка проводилася протягом доби, ефекту не дала.Була виконана
лапаротомія, під час операції діагностовано гострий набря
ковий пвнкреатит біліарного генезу.Укажіть
оптимальний об’єм операції.

+ Санація та дренування жовчовідвідних шляхів

-
Введення розчину новокаїну в парапанкреатичну клітковину

-
Розтин “капсули” підшлункової залози

-
Дренування сальникової сумки

-
Ре
зекція підшлункової залози


У хворого 50 років після зловживання алкоголем з’явилися різні болі в епігастрії оперізуючого
характеру з іррадіацією в спину. Виникла багаторазова блювота, яка не приносила полегшення. При
пальпації живота відмічалась незн
ачна болючість в епігастрії, симптомів подразнення очеревини немає.
Аналіз сечі 4096 од. Консервативна терапія полегшення не дала. Наступної доби стан хворого
погіршився, пульс до 110 уд/хв; АТ


90/70 мм рт. ст. З’явилися симптоми подразнення очеревени.

Аналізи сечі 64 од. Констатовано, що у хворого деструктивний панкреатит. Яка ваша лікувальна
тактика?

+ Перевести хворого у відділення інтенсивної терапії для підготовки до операції.

-
Хворому показана термінова операція.

-
Хворому оказане лапароск
опічне дренування черевної порожнини.

-
Продовжити попередню консервативну терапію у відділенні.

-
Хворому показане оперативне втручання в плановому порядку.


У хворої 46 років під час обстеження через 3 місяця після перенесеного гострого панкреатиту

виявлена
кіста підшлункової залози до 8 см в діаметрі.В аналізах: Нв
-
130г
\
л, лейкоцити
-

7,0х109 Амілаза сечі
-

32од. Вкажіть оптимальний спосіб лікування:

+ Операція не показана, диспансерне спостереження

-
Зовнішнє дренування кісти

-
Внутрішнє дре
нування кісти

-
Внутрішнє дренування протоку підшлунової залози

-
Резекція підшлункової залози з видаленням кісти


15

Під час діагностчної лапароскопії у хворого виявлено: серозно
-
геморагічний випіт в черевній
порожнині, випинання сальникової сумки
, набряк великого сальника, стеаринові бляшки на
паріетальній очеревині. Що є патогномонічним симптомом панкреонекрозу?

+“Стеаринові бляшки”

-
Підвищення рівня ?
-
амілази крові

-
Зникнення пульсації аорти у епігастрії (симптом Воскресенського)

-
Панкр
еатичний делірій

-
Блювота, що не приносить полегшення


Хворий скаржиться на сильну біль у верхній половині живота, що оперезує, нудоту, неприборкану
блювоту. Стан важкий, пульс 110 за хв, АТ 90/60 мм рт. ст. Язик сухий. Живіт роздутий. При
пальпаці
ї напруженість, хворобливість у верхніх відділках. На шкірі обличчя, живота синюшно
-
багряні
плями. Ваш діагноз?

+Гострий панкреатит

-
Гострий холецистит

-
Гостра кишкова непрохідність

-
Тромбоз мезентеріальних судин

-
Перфоративна виразка ДПК
У хворої 67 років після прийому жирної їжі з’явився сильний біль в епігастрії, правому і лівому
підребер’ї, була блювота з доміжком жовчі. З анамнезу відомо, що хвора страждає хронічним
калькульозним холециститом, виразкової хворобою. Клінічно: стан х
ворої середньої важкості.
Неспокійна, стогне від болі в животі. РS=100 уд. за хв. Язик сухий. Живіт вздутий, болючий при
пальпації в епігастрії і правому підребір’ї. Симптом Щьоткіна
-
Блюмберга, Спіжарського від’ємні.
Симптом Мейо
-
Робсона і Воскресенського


позитивні. Температура 37,5?С, лейкоцитоз


10,1?109/л.
Найбільш вірогідний діагноз?

+Гострий панкреатит

-
Загострення калькульозного холециститу

-
Гостракишкова непрохідність

-
Гострий апендицит

-
Перфорація виразки 12
-
палої кишки


У хворого 60
років жовтяниця на протязі 3
-
х тижнів, почалася без болю і інтенсивність ії наростає.
Живіт при пальпації м'який. Позитивний симптом Курвуаз'є. При УЗД жовчних шляхів відмічається
розширення жовчного міхура й холедоху. Яка першопричина цих змін.

+ Рак
головки підшлункової залози

-
Жовчно
-
кам'яна хвороба

-
Хронічний індуративний панкреатит

-
Інфекційний гепатит

-
Рак печінки


Найчастіше гострий панкреатит розвивається в наслідок наступної причини

+ Жовчнокам'яна хвороба

-
Травма підшлункової зал
ози

-
Аліментарний фактор

-
Хронічний алкогольний панкреатит

-
Кардіоспазм


Який найважливіший гормон виробляється острівками Лангенганса підшлункової залози

+ Інсулін

-
Тироксин

-
Глюкагон

-
Паратгормон

-
Ліпокаїн16

Найбільш інформативний симп
том гострого холециститу

+ Симптом Ортнера

Симптом Мерфі

Симптом Чугуєва

Високий лейкоцитоз

Жовтяниця


Хворий 56 років звернувся до хірурга з приводу появи болю у верхніх відділах живота з ірадіацією у
спину, періодичну нудоту, багаторазове вип
орожнення, сверблячку шкіри. За два місяці до цього
перебував у стаціонарі з приводу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки. При об’єктивному
обстеженні знайдено жовтушність шкіри, помірну болючість у верхніх відділах живота, особливо у
точках Дежардена
та Губергріца. Яке захворювання треба запідозрити?

+ Хронічний панкреатит

-
Виразкова хвороба шлунку

-
Хронічний холецистит

-
Гострий панкреатит

-
Гострий холецистит


Пацієнт 53 років звернувся до хірурга по місту мешкання після виписки з хірургіч
ного стаціонару, де
він знаходився на лікуванні з приводу вперше виявленого гострого панкреатиту. Яких рекомендацій
потребує пацієнт для профілактики розвитку в нього хронічного панкреатиту?

+ Дотримання дієти, санаторно
-
курортне лікування, планове обст
еження 2 рази на рік з проведенням
протирецидивного лікування в поліклінічних умовах

-
Багаторазове рентгенівське опромінювання ділянки підшлункової залози

-
Призначення препаратів, що сприяють нормалізації тонусу та моторики дванадцятипалої кишки

-
Пр
изначення дієти, повторних курсів антибіотикотерапії

-
Обстеження 4 рази на рік, курси протирецидивної терапії у стаціонарі 2 рази на рік


Хворий 76 років поступив до лікарні з клінікою механічної жовтяниці, хворіє на протязі місяця. При
обстеженні вияв
лені пістряк (рак) голівки підшлунковоі залози. Страждае цукровим діабетом та
гіпертонічною хворобою. Якому виду лікування віддати перевагу?

+ Операція Мікуліча

-
Холецистостомія

-
Панкреатодуоденальна резекція

-
Ендоскопічна папілосфінктеротомія

-
Відмовитись від операціі,провести консервативне лікування.


У хворого клінічна картина гострого панкреатиту, не можна виключити прободну виразку шлунку.
Виберіть ймовірну лапароскопічну ознаку деструктивного панкреатиту.

+ бляшки стеанонекрозу на оч
еревені

-
Пневматізація кишечника

-
Кровонаплив очеревини

-
Набряк великого очіпка

-
Наявність крові у очеревній порожнині


Хвориий, госпіталізований у клініку зі скаргами на біль в надчеревній ділянці, нудоту, блювоту. На
протязі 6 місяців схуд на
15 кг. При рентгенологічному дослідженні шлунку виявлено відтіснення його
вперед. Ваша вірна відповідь.

+ пухлина підшлункової залози

-
Стеноз брамника

-
Виразкова хвороба шлунку

-
Пістряк (рак) шлунку

-
Пухлина товстой кишки

17

Під час операції хво
рої 70 років виявлений великий міхур підшлунковой залози, тісно припаяний до
задньої стінки шлунку. Який об”ем операції?

+ Цисто
-
гастроентероанастомоз

-
Висічення міхура по Мельнікову

-
Цистодуоденоанастомоз

-
Цистоентероанастомоз

-
Резекція шлунку з

міхуром


У хворого 30 років з деструктивним панкреатитом на 14 день хвороби з”явилися гектична температура,
мороз, тахікардія, зсув лейкоцитарної формули вліво, їнфільтрат в епігастрії. Чим це може бути
визвано? Ваш попередній діагноз?

+ Псевдокіста п
ідшлункової залози, гострий холецистит

-
Пневмонія

-
Міхур підшлункової залози

-
Зачеревна флегмона

-
Гострий апендицит


Хворий 44 років скаржиться на інтенсивний оперізуючий біль у верхній половині живота, нудоту,
багаторазове блювання. Захворювання

пов’язує із вживанням алкоголю і жирної їжі. Стан важкий.
Пульс 106 за 1 мин. АТ
-

100/60 мм.рт.ст. Живіт роздутий, болючий в епігастрії і лівому підребір’ї.
Симптом Блюмберга
-
Щоткіна сумнівний. Позитивні симптоми Мейо
-
Робсона, Воскресенського. Який
імові
рний попередній діагноз?

+Гострий панкреатит.

-
Гострий холецистит.

-
Гостра кишкова непрохідність.

-
Тромбоз мезентеріальних судин.

-
Гострий перитоніт.


У хворого М., 47 років, інтенсивний біль на 2


3 см. Вище пупка. Який посилюється в горизонт
альному
положенні вночі, голодний біль що не проходить після їжі, а навпаки, збільшуються після надмірного її
вживанні. Про які захворювання можна подумати?

+Хронічний панкреатит

-
Виразкова хвороба

-
Хронічний холецистит

-
Хронічний гострит

-
Дискін
езія жовчовивідних шліхів

?

Яка найважливіша мета у лікуванні хворого на гострий панкреатит ?

+ Пригнічення секретоної активності підшлункової залози

-
Усунення болю

-
Дезінтоксикація організму

-
Стимуляція моторики кишки


Хворого Д, 53 р., піс
ля “жирної” їжі та прийому алкоголю турбує гострий оперізуючий біль у верхній
половині черева та багаторазове блювання. Шкіра бліда, на животі
-

синюшна. Р
-
98 за 1 хв. АТ
-
100/60
мм.рт.ст. Язик сухий, обкладений. Живіт “дихає”, пальпаторно м’який, різко бол
ючий в епігастрії.
Симптоми подразнення очеревини відсутні. Позитивні симптоми Керте, Мейо
-
Робсона. Ваш діагноз?

+Гострий панкреатит

-
Гострий холецистит

-
Перфоративна виразка

-
Кишкова непрохідність

-
Гострий апендицит18

Больной жалуется на ноющую

боль в эпигастрии и в правом подреберье, тошноту, слабость, снижение
аппетита, потерю веса. Страдает алкоголизмом. При сонографии в проекции тела поджелудочной
железы обнаружено гипоэхогенное образование до 8 см в диаметре, стенка его до 1,2 см толщиной,
гиперэхогенная. В проекции ткани поджелудочной железы кальцинаты. Сформулируйте диагноз.

+ Киста поджелудочной железы.

-
Аневризма брюшного отдела аорты.

-
Киста левой доли печени.

-
Рак поджелудочной железы.

-
Острый панкреатит, оментобурсит.


Бол
ьная жалуется на боль в эпигастральной области опоясывающего характера, тошноту, многократную
рвоту, вздутие живота, нарастающую слабость. Состояние тяжелое, выражена бледность кожных
покровов. Пульс 100 уд. в минуту. АД 90/50 мм рт. ст. Язык сухой, облож
ен. Живот вздут, но мягкий
при пальпации. Симптомов раздражения брюшины нет. Сформулируйте предварительный диагноз.
Лейкоцитоз 26 Т/л. Амилаза крови 44 г/ч/л. Сформулируйте диагноз.

+ Острый панкреатит

-
Пенетрация и кровотечение из язвы 12
-
перстной к
ишки

-
Острый холецистит

-
Острый тромбоз мезентериальных сосудов

-
Острый аппендицит


Больной жалуется на сильную боль в верхней половине живота опоясывающего характера,
многократную рвоту. Состояние тяжелое. Возбужден. Склеры иктеричны. Пульс 120 у
д. В мин., АД
70/40 мм рт. ст. Язык сухой. Живот вздут, при пальпации отмечается резкая болезненность в верхних
отделах живота. Перистальтика кишечника не определяется. Вокруг пупка синюшно
-
багрового цвета
пятно. Сформулируйте предварительный диагноз.

+
Острый панкреатит

-
Перфоративная язва желудка

-
Острый тромбоз мезентериальных сосудов

-
Острый холецистит

-
Разрыв аневризмы аорты.


Больной жалуется на сильную боль в животе нелокализованного характера, боль в правом надплечье,
многократную рвоту,

покраснение мочи. Начало заболевания связывает с употреблением алкоголя.
Лицо гиперемировано. АД 70/40 мм рт ст. При рентгенографии живота


патологических теней не
выявлено. Амилаза крови 54 мг/ч/л. Протромбин 46
\
%. Сформулируйте предварительный диагноз.


+ Острый панкреатит

-
Острый инфаркт миокарда

-
Перфоративная язва желудка

-
Тромбоз мезентериальных сосудов

-
Расслаивающая аневризма брюшного отдела аорты19

Виразкова хвороба. Перфорація, кровотеча


Найчастіше перфорують виразки:

+Передньої сті
нки ампули дванадцятипалої кишки.

-
Задньої стінки ампули дванадцятипалої кишки

-
Кардіального відділу шлунку.

-
Пенетруючі в підшлункову залозу.

-
Задньої стінки тіла шлунку.


Хворий, 49 років, був доставлений у приймальне відділення близько 5
-
ї го
дини ранку зі скаргами на
інтенсивний біль в епігастральній ділянці та правому підребер’і з ірадіацією в надпліччя. Близько 1
-
ї
годин ночі прокинувся від сильного болю. В анамнезі періодична нудота, печія й дискомфорт в
епігастральній ділянці. Загальн
ий стан середньої важкості. Свідомість збережена. Шкіра і слизові
оболонки блідо
-
рожеві. АТ


100/60 мм рт ст. Пульс


100 за 1 хв. Живіт не здутий, симетричний,
відстає при диханні, напружений, болючий у правій підреберній та епігастральній ділянці. Печі
нка й
селезінка не збільшені. Симптоми подразнення очеревини позитивніі. Ректально


без патології.
Найбільш раціональна тактика:

+ Негайна госпіталізація в хірургічне відділення з приводу підозри на проривну виразку.

-
Негайна госпіталізація в гастрое
нтерологічне відділення для купірування больового синдрому.

-
Планова госпіталізація в гастроентерологічне відділення для обстеження і консервативного лікування.

-
Планова госпіталізація в хірургічне відділення для планової операції.

-
Лікування у дільн
ичного терапевта.


Хворий, 53 роки, поступив зі скаргами на загальну слабкість, “криваве” блювання, нудоту,
запаморочення при спробі підвестись. Захворювання пов’язує із значним фізичним навантаженням
(після обіду з прийомом алкоголю почав рубати дрова
). Спершу відмітив нудоту, невдовзі


“некриваве” блювання, а потім блювання зі значними домішками червоної крові. В анамнезі патології
шлунка й стравоходу немає. Загальний стан середньої важкості. Свідомість збережена. Шкіра бліда,
обличчя вкрите холодни
м, липким потом. Слизові оболонки бліді. АТ


100/60 мм рт ст.. Пульс


92 за 1
хв. Живіт не здутий, симетричний, бере участь в акті дихання, м’який, не болючий. Печінка й селезінка
не збільшені. Ректально


без патології. Найбільш імовірний попередній діа
гноз?

+ Синдром Маллорі
-
Вейсса.

-
Геморагічна езофагогастропатія.

-
Виразкова хвороба шлунка.

-
Гостра стресова виразка шлунка.

-
Ковзна грижа стравохідного отвору діафрагми.


Найбільш часто профузною кровотечею ускладнюються виразки розташовані на
:

+ Задній стінці ампули дванадцятипалої кишки.

-
Передній стінці ампули дванадцятипалої кишки.

-
Великій кривині шлунку.

-
Задній стінці тіла шлунку.

-
Дні шлунку.


Хворий 39 років надійшов до хірургічного відділення втретє за два роки з приводу к
ровотечі виразкової
етіології. Комплексом консервативної терапії кровотечу зупинено, стан хворого протягом тижня
покращився, порівняно з періодом до виникнення ускладнення. Яка ваша тактика при лікуванні
хворого?

+ Хворого необхідно оперувати планово

-
Хворого необхідно оперувати екстрено

-
Хворого перевести в гастроентерологічне відділення для консервативного лікування

-
Хворий підлягає динамічному нагляду

-
Хворого виписати на амбулаторне лікування20

У хворого з тривалим “шлунковим” анамнезом на ро
боті раптово з’явилися різкі болі в верхній
половині живота. Була однократна блювота. Хворий змушений був лягти, через пів години болі
набагато зменшились і хворий самостійно пішов додому. Наступного дня залишались малоінтенсивні
болі в правому підребер’ї,

температура до 37,60 С. При огляді живіт м’який, не болючий, за винятком
правого підребер’я, де відмічається помірна болючість, напруження м’язів, позитивні симптоми
Грекова
-
Ортнера, Ратнера
-
Вікера, слабо
-
позитивний симптом Щоткіна
-
Блюмберга. Який ваш діа
гноз?

+ У хворого прикрита перфоративна виразка

-
У хворого загострення виразкової хвороби шлунка

-
У хворого напад печінкової коліки

-
У хворого гострий холецистит

-
У хворого хронічний рецидивуючий холецистит


Больной 20 лет жалуется на сильную б
оль в эпигастральной области, тошноту, рвоту. Боль появилась
внезапно, два часа назад. Язык влажный. Живот умеренно вздут, при пальпации напряжен, болезненный
в правой половине, больше в эпигастрии. Печеночная тупость отсутствует. Сформулируйте
предварит
ельный диагноз

+Перфоративная язва двенадцатиперстной кишки

-
Обострение язвенной болезни

-
Острый панкреатит.

-
Острый перфоративный холецистит

-
Острый перфоративный аппендицит


Больной 30 лет внезапно ощутил острую боль в животе, интенсивность б
оли нарастает, приняла
разлитой характер. Бледен. Была однократная рвота. Периодически лечился по поводу атрофического
гастрита. Живот напряжен. Печеночная тупость сохранена. При Рентгенографии живота
патологических теней нет. Сформулируйте предварительн
ый диагноз.

+ Перфоративная язва желудка

-
Острый панкреатит

-
Острый холецистит

-
Тромбоз мезентериальных сосудов

-
Перфорация опухоли желудка


Больной жалуется на сильную боль в животе. Положение больного вынужденное: на правом боку с
приведенны
ми бедрами к животу. Живот резко болезненный в эпигастрии, выражено защитное
напряжение мышц брюшной стенки. Боль появилась час назад, натощак. Сформулируйте
предварительный диагноз.

+ Перфоративная язва двенадцатиперстной кишки

-
Острый панкреатит

-
О
бострение язвенной болезни

-
Панкреонекроз

-
Ущемление диафрагмальной грыжи.


Больная 30 лет перенесла острые гепатиты А и В. Доставлена в тяжелом состоянии. При поступлении
рвота жидкой кровью и сгустками полным ртом. АД 80/40 мм рт. ст. Пульс 108 в

мин. Принимает
кортикостероиды. Живот увеличен, безболезненный. Изо рта “печеночный” запах. Определите
наиболее вероятный источник кровотечения:

+ Варикозные вены пищевода и желудка.

-
Острые язвы 12
-
перстной кишки.

-
Разрыв слизистой кардиального о
тдела желудка

-
Хроническая язва желудка.

-
Легочное кровотечение.21


У хворого 48 років діагностовано проривну виразку 12
-
палої кишки. З часу перфорації пройшло більше
2 годин. Ознак перитоніту немає. Який об’єм хірургічного втручання?

+ Висіченн
я проривної виразки, пілоропластика, СПВ, дренування черевної порожнини.

-
Висічення проривної виразки, стовбурова ваготомія.

-
Висічення проривної виразки, пілоропластика.

-
Ушивання проривної виразки.

-
Ушивання проривної виразки, селективна ваготомі
я.


Хворого К., 38 років, доставлено в ургентному порядку через 6 годин від початку захворювання з
клінікою перфоративної виразки. Під час лапаротомії виявлено, що виразка розміром 2х2,5 см,
розташована на верхньозадній стінці залуковичного відділу двана
дцятипалої кишки, має місце рубцьова
деформація кишки. В черевній порожнині дифузний серозно
-
фібринозний перитоніт. В якому обсязі
слід виконати операцію?

+Висічення виразки, ваготомія

-
Зашивання перфоративного отвору

-
Висічення виразки

-
Резекція ш
лунка за Більрот ІІ

-
Резекція шлунка за Більрот І


Доставлено хворого 45 років зі скаргами на загальну слабкість , запаморочення, дьогтьоподібний кал.
Стан хворого середньої тяжкості. Шкіра бліда. Пульс 110 уд./хв, АТ
-
100/60 мм рт.ст., гемоглобін 90 г
/л.
Під час термінової гастроскопії виявлено поліп антрального відділу шлунка розміром 1,5х2,1 см на
широкій основі. Верхівка поліпа активно кровоточить. Визначте тактику лікування?

+Ендоскопічний гемостаз, біопсія поліпа

-
Ендоскопічна поліпектомія

-
Ендоскопічна діатермокоагуляція поліпа

-
Негайна операція в об’ємі резекції шлунка

-
Лапаротомія, висічення поліпа


Доставлено хворого 45 років з гострою шлунковою кровотечею ІІ
-
ІІІ ступеня, що проявилася
гематомезією. Із анамнезу відомо, що хворий 1
0 років тому переніс напад гострого деструктивного
панкреатиту, після якого з часом з’явилась спленомегалія. При огляді хворого шкіра бліда, пульс 110
уд./хв, АТ
-
100/60 мм рт.ст., гемоглобін 90 г/л. Живіт дещо збільшений в розмірах, м’який, помірно
болючий

в лівому підребер’ї, де визначається великих розмірів селезінка. Печінка, підшлункова залоза
не пальпуються. Перістальтика прискорена. Яка патологія спричинила кровотечу?

+Позапечінкова портальна гіпертензія

-
Кровотеча із кісти підшлункової залози

-
Гострі виразки шлунка

-
Рак шлунка, ускладнений кровотечею

-
Синдром Малорі
-
Вейса


Хворий М., 38 років, надійшов зі скаргами на слабість, запаморочення, нудоту, блювоту “кавовою
гущею”. Протягом 3 років страждає виразковою хворобою дванадцятипалої киш
ки. Пульс 102 за хв, АТ
100/60 мм рт.ст. Клінічний аналіз крові: Нв 87 г/л, еритр. 2,9х1012, лейк 10,2х109. При терміновій
ЕФГДС: на задній стінці ДПК виразковий дефект 1,2х0,8 см, прикритий пухким тромбом, з, під якого
підтікає кров. Яка тактика лікува
ння хворого?

+Термінове оперативне втручання

-
Оперативне втручання після передопераційної підготовки

-
Консервативне лікування

-
Консервативне лікування, при його неефективності термінова операція

-
Консервативне лікування, операція в плановому
порядку


22

Хворий К., 43 років, надійшов зі скаргами на слабість, запаморочення, нудоту, блювоту “кавовою
гущею”, мелену. У анамнезі періодичні нічні, “голодні” болі у верхній половині живота, нудота, печія.
Пульс 110 за хв, АТ 90/60 мм рт. ст., Нв 7
8 г/л, еритр. 2,6х1012, лейк. 9,8х109. Ваш попередній діагноз?

+Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, гостра шлунково
-
кишкова кровотеча

-
Виразкова хвороба шлунка, гостра шлунково
-
кишкова кровотеча

-
Рак шлунку, гостра шлунково
-
кишкова кровоте
ча

-
Геморагічний гастрит

-
Синдром Малорі
-
Вейса


Хворий Л., 36 років, надійшов зі скаргами на слабість, запаморочення, нудоту, блювоту кров'ю.
Занедужав раптово, після підняття ваги, раніше шлунок не турбував. Пульс 100 за хв, АТ 100/60 мм рт.
ст,

Нв 100 г/л, эритр. 3,0х1012/л. Ваш попередній діагноз?

+Синдром Малорі
-
Вейса, гостра шлункова кровотеча

-
Виразка ДПК, гостра шлункова кровотеча

-
Виразка шлунка, гостра шлункова кровотеча

-
Рак шлунка, гостра шлункова кровотеча

-
Геморагічний га
стрит


Хворий, 28 років, оперується з приводу перфоративної виразки дванадцятипалої кишки через 3 години з
моменту захворювання. Який обсяг оперативного втручання найбільш оптимальний у даному випадку?

+Висічення виразки, селективна проксимальна вагот
омія

-
Висічення виразки, селективна ваготомія

-
Висічення виразки, стовбурова ваготомія

-
Резекція шлунка

-
Антрумектомія


У 24
-
річного мужчини після прийому значної кількості їжі і алкоголю появилась блювота спочатку
їжею, потім кров”ю зі згуст
ками. При фіброгастроскопії встановлено синдром Мелорі
-
Вайса. Вкажіть
оптимальний метод лікування хворого:

+Кoнсервативна гемостатична терапія

-
Використання зонду Блекмора

-
Ваготомія

-
Гастротомія і зашивання слизової оболонки

-
Резекція шлунку


У хворого 54 років, який на протязі 10 років хворіє виразково. хворобою 12
-
палої кишки, піля прийому
Їжі виникла гостра “кинжальна” біль в епігастрії. Хворий блідий, брадікардія, “доскоподібний живіт”,
різко позитивний симптом Щоткіна
-
Блюмберга. Яку патоло
гію запідозрить лікар швидкої допомоги:

+Проривна виразка 12
-
палої кишки

-
Тромбоз кишківника

-
Гостра кишкова непрохідність

-
Защемлена кила

-
Гострий панкреатит


40
-
річний хворий поступив в приймальне відділення з симптомами шлункової кровотечі:

чорний
стілець, блювота типу “кофейної гущі”, блідий, кров”яний тиск 100/60 мм рт.ст., пульс 120 в хв. Який
найбільш інформований метод встановлення причини кровотечі?

+Ургентна фіброгастродуоденоскопія

-
УЗД

-
Рентгенографія шлунку

-
Лапароскопія

-
Оглядова рентгеноскопія органів черевної порожнини

23

У мужчини 34 років раптово почалась сильна блювота, спочатку Їжею, а потім свіжою (червоною)
кров”ю. Раніше ніяких шлункових скарг не заявляв. Напередодні був у гостях, де прийнв значну
кількість їжі
та алкоголю. Про яке захворювання слід думати?

+Синдром Мелорі
-
Вейса

-
Варікозне розширення вен стравоходу

-
Пілоростеноз

-
Діафрагмальна кила

-
Виразкова хвороба


Хворий, 42 років, з десятирічним виразковим анамнезом поступив у хірургічне відділен
ня. Об'єктивно:
блідий, вкритий холодним потом, АТ 70/40 мм рт.ст., пульс 110 уд./хв. слабого наповнення, діурез 20
мл/ год., Hb 80 г/л, еритроцити 2,1х1012/л. Орієнтовно дефіцит об'єму циркулюючої крові становить:

+30
-
40
\
%

-
10
-
20
\
%

-
20
-
30
\
%

-
40
-
4
5
\
%

-
більше 45
\
%


У хворого 36 років, водія за фахом, годину тому виник різкий біль в епігастральній ділянці.
Диспептичних явищ не відмічає. РS


56 уд. за хв. Язик сухий. Спостерігається блідність, пітливість.
Положення вимушене. Живіт втягнутий з нап
руженням м’язів. Печінкова тупість не ивзначається.
Позитивні симптоми подразнення очеревини. Який найбільш імовірний діагноз?

+Перфоративна виразка

-
Гострий гастрит

-
Гострий холецистит

-
Гостра кишкова непрохідність

-
Гострий панкреатит


Хворий
протягом останніх 6 місяців відмічає важкість в епігастральній ділянці. Не обстежувався.
Напередодні ввечері зловживав горілкою. Ранком була блювота, а після фізичного навантаження через
30 хвилин запаморочення і гематемезіс великою кількістю. Про яку пато
логію слід думати в першу
чергу?

+Синдром Мелорі
-
Вейса

-
Хвороба Менетріє

-
Виразка шлунка

-
Перфоративна виразка

-
Синдром Золлінгера
-
Еллісона


Хворий госпіталізований у клініку в ургентоному плані. Скаржився на болі в животі, які виникли
гостро.
В минулому страждав виразковою хворобою. При обстеженні виявлено подразнення очеревини.
Був запідозрений прорив виразки. Яке обстеження дозволить підтвердити попередній діагноз?

+Оглядовий знімок черевної порожнини в вертикальному положенні хворого

-
Ог
лядовий знімок черевної порожнини в горизонтальному положенні хворого

-
Термографія черевної порожнини

-
УЗД черевної порожнини

-
Рентгенконтрастне обстеження шлунка і 12
-
палої кишки


Хворий 40 р. багато років страждає виразкою 12
-
палої кишки. В остан
ні 2 дні біль в епігастрії став не
таким інтенсивним, але з'явилась наростаюча слабкість, головокружіння. Сьогодні, піднявшись з ліжка,
знепритомнів. Блідий. Пальпація в епігастрії болісна. Перитоніальні симптоми негативні. Яке
ускладнення виразкової хворо
би у хворого?

+ Кровотеча із виразки 12
-
палої кишки

-
Стеноз воротаря шлунку

-
Малігнізація виразки 12
-
палої кишки

-
Пенетрація виразки в підшлункову залозу

-
Перфорація виразки 12
-
палої кишки


24


Хворий 40 років страдає багато років виразкової хвор
обою 12
-
палої кишки. Два дні назад болі в животі
утихли, але появилась слабкість, кружіння голови. В цей день після підняття з ліжка було
запаморочення. Блідий. В епігастральної дільниці пальпація болюча. Яке ускладнення відмічається у
хворого?

+ Крово
теча з виразки

-
Стеноз воротаря шлунку

-
Малігнізація виразки

-
Прободіння виразки

-
Пенетрація виразки


Під час операції з приводу перфоративної виразки дванадцятипалої кишки та загального перітониту,
після її вшивання, з’ясувалося, що її просвіт

звужено. Який оперативний прийом необхідно виконати?

+ Вшивання виразки по Опель
-
Полікарпову

-
Ваготомія

-
Гастроєнтеростомія

-
Економна резекція шлунку

-
Резекція шлунку з ваготомією


У хворого 40 років раптово з'явився різкий “кинджальний” біл
ь у епігастрії. Шкіра обличчя бліда,
покрита холодним потом. Т°
-

37,4 °С, ЧСС


80 хв
-
1, АТ 100/70 мм рт. ст. Положення на спині з
приведеними до живота стегнами, дихання грудне, поверхневе, часте. Живіт утягнен, “як дошка”. Ro
-
логічно


вільний газ у чер
евній порожнині. Найбільше ймовірний діагноз:

+Перфорація виразки шлунка

-
Гострий панкреатит

-
Гострий холецистит

-
Гострий апендицит

-
Перітоніт


Хворий 42 років поступив в хірургічне відділення з скаргами на блювання кров”ю, кволість, втрата
сві
домості. З анамнезу відомо, що він 5 років тому знаходився на стаціонарному лікуванні в інфекційній
лікарні з приводу вірусного гепатиту. Відмічае зловживання алкоголем. При фізикальному обстеженні
стан хворого середньої важкості, пульс 105 уд. на хв., рит
мічний А/Т


90/60 мм рт.ст. Язик сухий,
живіт вздутий, при пальпації виявляеться, що збільшена печінка, пальпація болісна, збільшена
селезінка. При ректальному дослідженні


мелена. Маючи на підозрі шлункову кишкову кровотечу
встановіть Ваші дії, як черев
ного хірурга.

+ екстрена ЕГДС

-
Гемостатична консервативна терапія, нагляд у дінамиці

-
Екстрена хірургія

-
УЗД органів черевноі порожніни

-
Промивання шлунка лідяною водою через товстий шлунковий зонд


В хірургічне відділення поступив хворий з га
стродуоде
-
нальною кровотечею. Проведено консервативне
лікування. Кровотеча припинилась, але через деякий час відновилась. При виразці що кровоточить та
малому ступені операційного ризику рекомендовано?

+Резекція шлунку та виразки що кровоточить

-
Клін
одібне видалення виразки що кровоточить з СПВ

-
Ушивання виразки що кровоточить з пилоропластикою та ставбуровою ваготомією

-
Клінодібне видалення виразки що кровоточить з пілоропластикою та стовбуровою ваготомиєю

-
Видалення виразки25

Хворий 38 років,

доставлений у приймальне відділення хірургічного стаціонару з клінічними ознаками
скрізноі виразки 12
-
палоі кишки. Із анамнезу відомо, що він хворів і неодноразово лікувався з приводу
виразкової хвороби 12
-
палоі кишки. 6 годин тому з”явились різкий кінжал
ьний біль в надчревній
ділянці, холодний піт. Доставлений каретою швидкоі допомоги. При вступі було зроблено оглядовий
рентгенологічний знімок черевноі порожнини. Як ви вважаєте, що є достовірною рентгенологічною
ознакою перфорації гастродуоденальної вира
зки?

+ наявність вільного газу в черевній порожнині

-
Високе стояніє діафрагми

-
Пневматизація кишковини

-
“Чаши” Клойбера

-
Збільшений газовий міхур шлунка


У хворого, страждаючого виразковою хворобою під час чергового загострення захворювання з
ник біль
в надчеревній ділянці. У той же час хворий відмітив з”явлення рідкого чорного стулу. Як Ви вважаєте,
зниження болю і з”явлення “мелени” при дуоденальній виразки характерно для

+Кровотечі

-
Пенетрації в підшлункову залозу

-
Малігнізації виразки


-
Перфорації виразки

-
Пілородуоденального стенозу


В клініку невідкладноі хірургії доставлений молодий чоловік з клінікою продірявленої виразки шлунку
через 12 годин від початку продірявлення. Терміново взятий в операційну для предопераційної
інфузій
ної терапії. Під час лапаротомії діагностован розливний гнійний перитоніт. Яка Ваша тактика?
Операцією вибору при продірявленій виразки шлунка в умовах гнійного перитоніту є:

+ Ушивання перфорації, промивання і дренування черевної порожнини

-
Резекція ш
лунку

-
Висічення виразки зі стволовою ваготомією і пилоропластикою

-
СПВ з ушиванням перфорації

-
Справжня антрумектомія


Хворий Н., 58 років, поступив зі скаргами на чорний стул на протязі 4

5 діб, слабкість, запамороку. В
анамнезі


виразкова хвор
оба 12
-
палої кишки на протязі 20 років з нечастими загостреннями. Останнє
загострення було за тиждень до вступу до лікарні. Нв


48 од. При терміновому ендоскопічному
дослідженні виявлена хронічна виразка бульби 12
-
палої кишки в діаметрі 0,8 см, яка спричи
нила
кровотечу. Оберіть вірну тактику.

+Через виражену анемію, що вказуе на кровотечу важкого ступеня, короткочасна, на протезі 24 годин,
підготовка та термінова операція

-
Консервативна, противиразкова, гемостатична терапія з наступною операціею через
5
-
8 діб
ваготомією, прошиванням судини у виразки, пілоропластикою

-
Через тривалий анамнез, важкий ступень крововтрати ваготомія з пілоропластикою та зшивання
виразки

-
Через тривалість кровотечі, виражену анемію, показана противиразкова гемостатична те
рапія з
наступною плановою операцією.

-
Консервативна терапія в умовах терапевтичного відделення


Хворий С., 37 років хворіє виразковою хворобою цибулини ДПК 10 років. 2 тижні чк сильно турбує
голодній нічний біль. Печія. Вчора біль значно зменшився, з’
явилась слабкість, головокружіння, темний
кал. Яке обстеження потрібно виконати в першу чергу?

-
Гастродуоденофіброскопія

-
ЗАК

-
Кал на скриту кров

-
Рентген шлунку

-
ЕКГ26

Хворий 45 років поступив з різкими болями в верхній ділянці живота, блюванн
я. Хворіє виразковою
хворобою шлунка. Об
-
но: Стан хворого важкий. Р
-
s 130. А/Т 110/70. Перистальтика не
прослуховується. Живіт піддутий, болючий на всьому протязі, позитивний симптом Щоткіна
-
Блюмберга. R
-
чно: під правим куполом діафрагми виявлено вільний г
аз. Ваш діагноз:

+Перфоративна виразка шлунку.

-
Гострий панкреатит.

-
Гострий деструктивний холецистит.

-
Внутрішньоочеревинна кровотеча..

-
Карціноматоз черевної порожнини.

?

Назвіть три основні симптоми перфоративної виразки ?

+ Виразковий
анамнез, раптовий “кинжальний” біль в епігастрії, дошкоподібний живіт

-
Біль в живота, багаторазове блювання, здуття живота

-
Біль в животі, який поступово наростає, затримка стільця, перитоніт

-
Біль в животі, блідість шкіри та слизивих оболонок, зниж
ення артеріального тиску

?

Вкажіть найінформативніший метод діагностики кровотечі із виразки шлунка ?

+ Фіброгастродуоденоскопія

-
Рентгеноскопія шлунка

-
Ультразвукове дослідження

-
Лапароскопія


У випадку розвитки гострої кровотечі з варик
озно розширених вен стравоходу ефективним засобом
гемостаза може виявитися введення:

+Пітуітрину

-
Квамателу

-
Нітрогліцерину

-
Обзидану

-
Еуфілліну


У хворого з виразковою хворобою у анамнезі виник раптово кинжальний біль у епігастрії,
дошкоподібн
е напруження м’язів передньої черевної стінки, симптом Щоткіна
-
Блюмберга, позитивний
симптом Спіжарського. Який діагностичний метод найбільш інформативний для уточнення діагнозу і
вирішення тактики лікування?

+Оглядова рентгенографія живота у вертикальн
ому положенні

-
Фіброгастродуоденоскопія

-
Діагностична лапаротомія

-
Ультразвукове дослідження живота

-
Загальний аналіз крові та сечі27

Кишкова непрохідність


Хворий 42 років зі скаргами на різкий переймоподібний біль в животі, нудоту, блювоту, за
тримку
випорожнення та газів. Хворіє 6 годин. В минулому
-

операція з приводу проривної виразки шлунку.
Пульс 84 за 1 хв. Язик помірно вологий. Живіт помірно здутий з асиметрією за рахунок збільшення
лівої половини. Визначається шум плескотіння. Перистал
ьтичні шуми періодично підсилюються. На
оглядовій рентгенограмі органів черевної порожнини тонкокишкові чаші Клойбера. Найбільш
вирогідний діагноз?

+Спайкова непрохідність кишечника

-
Обтураційна кишкова непрохідність /пухлинного генезу/

-
Тромбоз мезентері
альних судин

-
Неспецифічний виразковий коліт

-
Заворот сигмоподібної кишки


Хворий скаржиться на переймоподібний біль в животі, було блювання. Біль жорстокий, поступово
наростаючий. На 3
-
ю добу перистальтика зменшилась. Відмічається затримка газів і
стула. Біль
локалізований більше справа і внизу живота. Обличчя має переляканий вигляд. Температура тіла
субфебрильна. Пульс 98 уд. за 1 хв., артеріальний тиск


110/7о мм рт.ст. Простежується метеоризм


нерівномірний. При погладжуванні живота виникає пер
истальтика кишечника. Відмічається
(вислуховується) „шум плеску”. Результати перкусії


тимпанічний звук. Зміни в крові


еритроцити
3,5х10 12/л , лейкоцитоз


10,0х109/л. На шкірі рубець після операції. Найбільш імовірний діагноз?

+ Гостра кишкова непро
хідність.

-
Гострий апендицит.

-
Гострий панкреатит.

-
Тромбоз мезентеріальних судин.

-
Гострий холецистит


У хворого, оперованого з приводу гангренозного апендициту, місцевого перитоніту апендикулярної
етіології на 3
-
й день розвинулась клінічна симп
томатика гострої кишкової непрохідності. Під час
релапаротомії виявлено злуковий процес в правій клубовій ділянці, одна із злук послужила причиною
непрохідності. Злуки роз’єднано без пошкодження кишки. Який найбільш надійний метод попередити
нове утворення

злук.

+ Стимуляція перистальтики кишечника з другого дня після операції.

-
Старанне промивання черевної порожнини розчином фурациліну 1:5000.

-
Введення в черевну порожнину сухих антибіотиків.

-
Інтубація тонкого кишечника.

-
Резекція втягнутої в зл
уковий процес кишки.


У хворого 19 років з’явились переймоподібні болі в животі, блювота, затримка стільця та газів. При
оглядовій рентгенографії органів черевної порожнини виявлено “чаші Клойберга”. Про яке гостре
захворювання органів черевної порожнини

може йти мова?

+Про кишкову непрохідність

-
Про метеоризм

-
Про погану підготовку хворого до обстеження

-
Про ентероколіт

-
Про глистну інвазію

28


Під час операції з приводу гострої сполукової кишкової непрохідності виявлено, що привідна
петля
розтягнута, стінка її набрякла на всьому протязі, набряк поширюється на брижу. В просвіті кишки
секвестровано від 2 до 3 літрів рідини. В черевній порожнині міститься близько 500 мл серозно
-
геморагічного ексудату. В чому полягає профілактика синдрому

ентеральної недостатності?

+Деконтамінації кишечнику, кишковому лаважі та декомпресії кишечнику

-
Назогастроінтестінальній інтубації

-
Дренуванні черевної порожнини

-
Екстракорпоральній детоксикації

-
Форсованому діурезі, антибактеріальній терапії


Хворий, 76 років, при надходженні в клініку скаржиться на нудоту, здуття живота, утруднення
відходження газів. Стула не було на протязі 2 діб. При огляді хворого в пупочній області має місце
грижа, досить великих розмірів, безболісна, в черевну порожнину

не вправляється. Симптом
“кашльового поштовху” позитивний. При ректальному обстеженні визначаються калові камінці. Яка
патологія розвинулась у хворого?

+Копростаз

-
Інвагінація кишечника

-
Заворот сигмовидної кишки

-
Защемлена грижа

-
Сполукова кишк
ова непрохідність


Хвору 56 років доставлено в хірургічне відділення зі скаргами на інтенсивні болі в животі, багаторазову
блювоту кишковим вмістом, що не приносить полегшення. Захворіла 2 години тому, після надмірного
прийняття їжи. Хвора збуджена, шкір
яні покрови бліді, акроцианоз, пульс 120 уд., слабкого наповнення,
АТ
-
90
\
60 мм рт.ст. Живіт помірно здутий у надчерев’ї, в нижніх відділах запалий. При пальпації
черевна стінка м’яка, болюча в епігастрії. При перкусії відмічається високий тимпаніт у мезог
астрії,
перістальтика посилена. При рентгеноскопії роздуті петлі кишечника. Яке захворювання виникло у
хворої?

+Заворот тонкої кишки

-
Гострий панкреатит

-
Тромбоз мезентеріальних судин

-
Перфорація виразки шлунка

-
Інвагінація кишечнику


Хвора О.,

23 років, госпіталізована зі скаргами на нудоту, блювоту, переймоподібні болі в правій
половині живота. В анамнезі апендектомія. Пульс 96 за хв, АТ 110/70 мм рт. ст. Живіт роздутий,
асіметричний за рахунок випинання в правій половині, де визначається си
мптом плескоту.
Перистальтика кишок посилена. Симптоми подразнення очеревини не виявляються. Ректально: тонус
сфинктера знижений, ампула розширена. Визначте попередній діагноз?

+Гостра сполукова кишкова непрохідність

-
Гостра обтураційна непрохідн
ість

-
Гострий панкреатит

-
Гострий аднексит

-
Харчове отруєння


Хворий М. 40 років два роки тому переніс апендектомію. 4 години тому, після вечері почалися
наростаючі переймисті болі в животі, до них приєдналось вздуття живота, гази не відходять
. При огляді:
стан середньої важкості, стогне, змінює положення тіла. Язик сухий. Пульс 112 за хв. Живіт роздутий,
м”який, болючий. При ректальному дослідженні: пряма кишка пуста, стінки її м”які, не болючі.
Рентгенологічно: множинні чаші Клойбера, тонка к
ишка пуста, роздуте газами. Діагноз?

+Злукова кишкова непрохідність

-
Панкреатит

-
Перитоніт

-
Перфоративна виразка

-
Гострий холецистит


29


Хворий 50 років скаржиться на гострий біль в епігастральній ділянці, часту блювоту, що не приносить
полегшення
, різку загальну слабість. При поступленні відмічаеться різка блідість шкірних покровів,
язик сухій. Пульс 110 уд. В 1 хв. Слабкого наповнення, АТ 80/40 мм. рт.ст. Живіт запавший, при
пальпації м+який, помірно болючий в епігастрії, симптомів подразнення оч
еревини немає. При
оглядовій рентгенографії є поодинока чаша Клойбера зліва. Хворіє на протязі доби. Про яку патологію
слід думати?

+Висока кишкова непрохідність

-
Гострий панкреатит

-
Проривна виразка 12
-
палої кишки

-
Гострий холецистит

-
Харчове от
руення


Дівчинка 3
-
х місяців напротязі 12 годин періодично стає беспокійною, плаче, корчиться. Між тими
приступами лежить спокійно. Декілька раз була блювота. Стілець слиз з кров”ю /малинове желе/. Живіт
при пальпації м”який, справа по ходу висхідної киш
ки пальпується досить болючий утвір еластичної
консистенції. Про яку патологію слід думати?

+Інвагинація

-
Дизентерія

-
Гострий апендицит

-
Спастична непрохідність

-
Внутрішне защемлення


Жінка 45 років, яка в минулому перенесла екстирпацію матки,

поступає в приймальний відділ з болями
в животі, блювотою. При оглядовій рентгенографії живота виявлено ознаки тонкокишкової
непрохідності. Найбільш ймовірна причина обструкції:

+Злукова хвороба

-
Карцинома товстої кишки

-
Рак тонкої кишки

-
Защемлен
а пахова грижа

-
Дивертикуліт


Жінка 65 років, яка оперована рік тому з приводу гострого апендициту, поступає в приймальне
відділення зі скаргами на приступоподібні болі і здуття живота. На протязі добіи не відходили гази і не
було стільця. При оглядов
ій рентгенографії живота виявлено здуті петлі тонкої кишки і чаші Клойбера.
Ваш діагноз?

+Злуково
-
тонкокишкова непрохідність

-
Ішемія внаслідок тромбозу верхньої брижовох артерії

-
Перфоративна виразка 12
-
палої кишки

-
Гострий панкреатит

-
Інвагінаці
я здухвинної кишки в сліпу


Зі слів матері у 6
-
місячної дитини після першого догодовування овочевим пюре появився неспокій,
плач, повторна блювота. Стан середньої важкості. Живіт м'який, чутливий в правій клубовій ділянці.
При ректальному дослідженні зле
гка кров'янистий слиз. Про яке захворювання слід подумати в першу
чергу?

+Інвагінація

-
Кишкова інфекція

-
Диспепсія

-
Шлунково
-
кишкова кровотеча

-
Поліпоз кишечника30

Дитина, 9 місяців, доставлена в ургентну клініку через 12 годин від моменту захв
орювання. З анамнезу
відомо, що захворіла раптово, спочатку з‘явилася блювота їжею, потім кишковим вмістом. Дитина
знаходиться на штучному годуванні, хворіла на диспепсію. При огляді: стан дитини середньої важкості,
вона неспокійна, плаче, підчас огляду бу
ла повторна блювота кишковим вмістом. Живіт здутий, при
пальпації в правій здухвинній ділянці визначається болюче потовщення, тістуватої консистенції,
рухоме. Аускультативно


перистальтика посилена. При пальцевому дослідженні прямої кишки


остання вільна

від калових мас, на рукавичці є кров. Який з наведених діагнозів є найбільш імовірним?

+Інвагінація.

-
Пухлина тонкого кишечника

-
Заворот кишечника.

-
Ентероколіт.

-
Апендикулярний інфільтрат.


Машиною швидкої допомоги в ЦРЛ доставлений хворий 65 р
оків з підозрою на гостру кишкову
непрохідність. Який метод дослідження є найбільш цінним для підтвердження діагнозу гострої
кишкової непрохідності?

+ Оглядова рентгеноскопія органів черевної порожнини

-
Фіброгастроскопія

-
Загальний аналіз крові

-
Ан
гіографія

-
Рентгеноскопія шлунка


При гостій кишковій непрохідності дегедратація організму відбувається переважно за рахунок

+ Секвестрації в третій простір

-
Збільшення діурезу

-
Блювоти

-
Випаровування з поверхні шкіри та при диханні

-
Втрат рі
дини з міжклітинного простору


Хвора 56 років, страждае на жовчнокам’яну хїворобу, поступила на 3
-
й день від початку загострення
хвороби. Проведення комплексноі терапіі не призвело до покращення стану хвороі. По мірі
спостереження відмічено значне здуття

черева, перемістий характер болю, повторна блювота з
домішками жовчі. При рентгенографії черевної порожнини пневматоз тонкоі кишки, аерохолія. Ваш
діагноз?

+ жовчнокам”яна кишкова непрохідність

-
Гострий гнійний холангіт

-
Дінамічна непрохідність тен
есі

-
Гострий деструктивній холецісто
-
панкреатит

-
Гострий перфоративний холецистіт, ускладненний перітонітом.


Хвора 68 р. скаржиться на переймободібний біль у животі, нестримну блювоту. Хворіє 8 год. без
видимої причини. В анамнезі холецистектомія.
Язик сухий. Живіт асиметричний, визначається видима
перистальтика. Пальпаторно


м’який, болючий у верхній половині. Симптоми подразнення очеревини
негативні. Перистальтика підсилена, дзвінка. Який найбільш ймовірний діагноз?

+Гостра злукова тонкокишкова

непрохідність

-
Постхолецистектомічний синдром

-
Гострий холангіт

-
Гострий панкреатит

-
Гостра обтураційна товстокишкова непрохідність

31

Під час операції з приводу гострої кишкової непрохідності у хворого 63 р. виявлено, що причиною її є
пухли
на сигмоподібної кишки. Оральна частина ободової кишки роздута, переповнена вмістом. Тонка
кишки майже не змінена. Лімфатичні вузли у брижі ободової кишки не визначаються. Метастази у
печінці не визначаються. Оберіть метод операції.

+Операція Гартмана

-
Лівобічна геміколонектомія

-
Тотальна колектомія

-
Обхідна ілеоректостомія

-
Трансверзостомія


Хворий Ш. 65 років поступив в клініку через добу від початку захворювання зі скаргами на
схваткоподібні болі в животі, блювання. Стан середній. Р
-
s. 92. А/
Т 120/70. Живіт піддутий, м’який. В
правій здухвинній ділянці пальпується болючий утвір м'яко
-
еластичної консистенції. Аускультативно [
посилена перистальтика. Перкуторно [ тимпаніт. Рентгенологічно [ чаші Клойбера. Ваш попередній
діагноз?

+Тонко
-
товст
окишкова інвагінація

-
Злукова хвороба. Злукова кишкова непрохідність

-
Заворот тонкої кишки

-
Обтураційна кишкова непрохідність

-
Паралітична кишкова непрохідність


Хворий Ш. 47 років поступив в клініку з схваткоподібними болями в животі, блюванням
через добу
після початку захворювання. Два роки тому переніс апендектомію. Стан середньої важкості. P
-
s 92 в 1
хв. АТ 120/70 мм рт. ст. Живіт правильної форми, піддутий, м'який. Аускультативно [ посилена
перистальтика. Перкуторно [ тимпаніт. Pентгенологічн
о [чаші Клойбера. Ваш попередній діагноз.

+Злукова хвороба. Злукова кишкова непрохідність.

-
Тонко
-
товстокишкова інвагінація.

-
Заворот тонкої кишки.

-
Обтураційна товстокишкова непохідність.

-
Паралітична товстокишкова непохідність.Хворий 65 р
оків скаржиться на сильний переймоподібний біль в животі, нудоту, багаторазову блювоту.
Хворіє протягом доби, коли з’явились вище названі симптоми. Обєктивно: шкіра і склери звичайного
кольору, язик сухий з білими нашаруваннями. Пульс


92 удара в одну хви
лину. А/Т


150/80 мм рт.ст..
Живіт симетричний, рівномірно вздутий, при пальпації болючий в епігастральній та мезогастральній
ділянках, визначаються позитивні симптоми Валя, “шума плеска”. При обзорній рентгенографії органів
живота відмічається позитивний

посимптом “чаши Клойбера”. Фізіологічні оправлення: стілець був дві
доби тому, сечовиділення


безболісне, нечасте. Який діагноз Ви поставите хворому?

+Гостра кишкова непрохідність

-
Гострий панкреатит

-
Гострий перитоніт

-
Перфоративна виразка двена
дцятипалої кишки.


Хворій 57 років, яка поступила в хірургічне відділення по швидкій допомозі встановлений попередній
діагноз: Гостра кишкова непрохідність. Гострий панкреатит? Які найбільш інформативні допоміжні
методи обстеження хворій з метою верифік
ації діагнозу Ви призначите?

+Оглядова рентгенографія живота

-
Біохімічний аналіз крові

-
Загальний аналіз крові та сечі

-
ФГДС

-
УЗД органів черевної порожнини


32

З метою попередження послідуючих смертельних ускладнень оберіть правильну тактику у

початковій
стадії обтураційної кишкової непрохідності:

+Хірургічне лікування, якщо консервативні міроприємства виявились не ефективними

-
Тільки консервативне лікування

-
Екстрена операція

-
Планова операція

-
Назогастральна інтубація


Гостр
е розширення шлунку клінічно нагадує

+Високу кишкову непрохідність

-
Перфоративну виразку шлунку

-
Гострий холецистит

-
Низьку кишкову непрохідність

-
Гостру кровотечу33

Перитоніт


У хворої 40 років на 8 день від початку захворювання різко посилив
ся біль внизу живота. Температура
набула гектичного характеру, пульс 106 уд. за хв. Язик сухий. В правій здухвинній ділянці при
пальпації в зоні інфільтрату визначається різкий біль та позитивні симптоми подразнення очеревини.
При ректальному обстеженні бо
лючості, нависання передньої стінки кишки не виявлено. Яке
ускладнення виникло у хворої?

+Нагноєння апендикулярного інфільтрату

-
Пілефлебіт

-
Правобічний аднексит

-
Дифузний перитоніт

-
Тіфліт


Оперовано хворого 52 років з приводу гострого гангре
нозного апендициту, місцевого перитоніту.
Виконано апендектомію, дренування черевної порожнини. На 5 день після операції стан хворого
погіршився, з’явились озноб, різке підвищення температури, іктеричність склер, пульс 120 уд. за хв,
АТ
-
110/70 мм рт. ст. Ж
ивіт здутий, при пальпації біль в правій половині живота, збільшення в розмірах
печінки та її болючість. Виділень із черевної порожнини не має. Лейкоцити крові
-

22,4х109/л,
еритроцитів
-
2,7х1012/л. Яке ускладнення виникло у хворого?

+Пілефлебіт

-
Підпеч
інковий абсцес

-
Післяопераційний перитоніт

-
Тіфліт

Гостра кишкова непрохідність


У хворого 22 років, оперованого 16 годин тому назад з приводу гострого апендициту, появилась
слабкість, головокружіння. Хворий блідий, пульс 110 уд.за хв. Живіт м”який,

болючий в ділянці
операційної рани. В пологих місцях живота визначається вкорочення перкуторного звуку. Яке
ускладнення ви запідозрюєте?

+Внутрішня кровотеча

-
Перитоніт

-
Абсцес

-
Кишкова непрохідність

-
Кишкова нориця


Хворий 57 років прооперован
ий з приводу вторинно
-
гангренозного апендициту. Проте стан хворого
після операції погіршився. На наступний день відмічено виражений метеоризм, болі в животі,
підвищення температури до 39 град.С. Симптоми подразнення очеревини не виражені. Не дивлячись на
м
асивну антибіотикотерапію, стан прогресивно погіршувався, приєдналася жовтяниця. Про яке
ускладнення слід думати?

+Пілефлебіт

-
Піддіафрагмальний абсцес

-
Гангренозній холецистит

-
Розлитий перитоніт

-
Тазовий абсцес

34

Хвора С, 35 років, з
находиться на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділі з приводу
апендикулярного інфільтрату. На 8
-
у добу від початку захворювання відмічається посилення болю в
правій здухвинній ділянці. Температура тіла набула гектичного характеру. Пульс 110 за хв.
. Язик
вологий. Живіт приймає участь у диханні, не болючий за виключенням правої здухвинної ділянки, де
визначається різка болючість та позитивні симптоми Роздольського і Щоткіна
-
Блюмберга. Який з
наведених діагнозів є найбільш імовірним?

+Апендикулярний

абсцес.

-
Розлитий перитоніт.

-
Правобічний пієлонефрит.

-
Пілефлебіт.

-
Гострий гангренозний апендицит.


У хворого С. 27 років після апендектомії з приводу гангренозного апендициту та дренування черевної
порожнини на шостий день пов”язка сильно промо
кла кишковим вмістом з неприємним каловим
запахом. Живіт м”який, при пальпації не болючий, гази відходять. Про яке ускладнення слід думати?

+Товстокишкова калова нориця

-
Абсцес здухвинної ділянки

-
Ограничений перитоніт

-
Кишкова непрохідність

-
Пан
креатит


Хворий 64 років поступив з клінічною картиною гострого калькульозного холециститу. На другу добу
від моменту вступу на фоні консервативної терапії виникла гостра біль у правому підребер’ї, стан
тяжкий, блідість, тахікардія. Відмічається напруже
нність м”язів животу та перитоніальні явища у всіх
відділах. Про яке ускладнення слід думати?

+ Прободіння жовчного міхура, перитоніт

-
Гострий руйнуючий панкреатит

-
Підпечінковий абсцес

-
Жовчнокам’яна непрохідність кишковин

-
Тромбоз мезентеріаль
них судин

?

Хворий 44 років скаржиться на інтенсивний оперізуючий біль у верхній половині живота, нудоту,
багаторазове блювання. Захворювання пов’язує із вживанням алкоголю і жирної їжі. Стан важкий.
Пульс 106 за 1 мин. АТ
-

100/60 мм.рт.ст. Живіт роздути
й, болючий в епігастрії і лівому підребір’ї.
Симптом Блюмберга
-
Щоткіна сумнівний. Позитивні симптоми Мейо
-
Робсона, Воскресенського. Який
імовірний попередній діагноз?

+Гострий панкреатит.

-
Гострий холецистит.

-
Гостра кишкова непрохідність.

-
Тромбоз

мезентеріальних судин.

-
Гострий перитоніт.


Хворий 70 років доставлений в хірургічне відділення з скаргами на біль в животі, блювоту, підвищення
температури тіла. Хворіє 3 добу. Об’єктивно


важкий загальний стан, шкіра і слизові оболонки жовті,
пульс 1
00 в одну хвилину, живіт не приймає участі в диханні, при пальпації напружений і болючий по
проекції усіх відділів, але більш всього в правому підребр’ї, позитивний симптом Щоткіна
-
Блюмберга
на усьому протязі. На УЗД


збільшений жовчний міжур з конкремент
ами, діагноз деструктивний
холецистит, перитоніт. Лікувальна тактика?

+ Лапаротомія з видаленням жовчного міхура і дренуванням черевної порожнини

-
Лапароскопічна холецистектомія

-
Ендоскопічна папілосфінктеротомія

-
Лапароцентез

-
Консертавативне

лікування35

Хворий знаходиться на лікуванні у інфекційному відділенні з приводу черевного тифу. Хворого
турбують різкі болі в животі, черевна стінка слабо приймає участь в акті дихання. Поизитивний
симптом Щьоткина
-
Блюмберга. При оглядовій рентгенографії

черевної порожнини визначається
вільний газ під обома куполами діафрагми. Чим зумовлена клініка перитоніту?

+Перфорацією виразки кишечника

-
Гангренозно
-
перфоративним холециститом

-
Гангренозно
-
перфоративним апендицитом

-
Спонтанною перфорацією виразки товст
ої кишки

-
Перфорацією гастродуоденальної виразки


Хворий протягом декількох років страждає на туберкульоз легень. Доставлен в клініку зі скаргами на
різкий біль в животі. Виставлений діагноз
-

перитоніт. Під час операції виявлені множинні лімфатичні
вузли
в чепці, брижі тонкої кишки, серозний перитонеальній ексудат, пухлиноподібне новоутворення,
що стискає тонку кишку з боку брижі. Сформулюйте попередній діагноз.

+Туберкульоз лімфатичних вузлів

-
Пухлина тонкої кишки

-
Кіста брижі

-
Рак кишечника з розпадом

-
І
нвагінація кишечника


Хвора страждає на ІХС, атеросклеротичний кардіосклероз, перенесла 2 інфаркта міокарда. При
госпіталізації скарги на сильні болі в животі, більше в епігастральній зоні. Виставлений діагноз
перитоніту. Хвора оперована. Під втручання пат
ології в черевній порожнині не виявлено. Яке
обстеження потрібно було обовязково зробити до операції?

+ЕКГ

-
УЗД

-
ФГДС

-
рентгенографію черевної порожнини

-
дослідження крові на цукор


У хворої раптово виник біль в нижній половині живота, більше зправа, іраді
ює в пряму кишку. В
анамнезі
-

тривалий час хворіє на хронічний коліт і двобічним запаленням придатків матки.
Температура тіла 38,6. Живіт здутий. При пальпації болючий в нижній відділах, більше зправа. Тут же
суттєве напруження мязів черевної стінки. С
-
ми

подражнення очеревини позитивні в нижніх відділах.
При найменшому порусі або намаганні прийняти вертикальне положення
-

різкий біль. Ваш попередній
діагноз?

+Пельвиоперитоніт

-
Гострий апендицит

-
Камінь правого сечовода

-
Порушена позаматкова вагітність

-
За
гострення хронічного коліту


Під час операції у зв'язку з підозрою на гострий апендицит в черевній порожнині виявлено 800 мл
прозорої серозної рідини з сироподібними включенями. Храпакоподібний відросток змінений,
дивертикул Мекеля не виявлений. В брижі то
нкої кишки
-

велика кількість звеличиних лімфовузлів. На
очеревині кишечника та черевної стінки
-

велика кількість білуватих вузликів. Ваш попередній діагно?

+Туберкульозний перитоніт

-
Актиномікоз черевної поржнини

-
Мезаденіт

-
Гострий панкреатит

-
Гінеколог
ічний перитоніт36

Жінка госпіталізована до гінекологічного відділення зі скаргами на біль внизу живота, підвищення
температури до 39,5 град. Об'єктивно: ЧСС 108 /хв., АТ 120/80 мм рт. ст., живіт помірно піддутий, різко
болючий в гіпогастральній зоні. С
-
м Щь
откина
-
Блюмберга позитивний в гіпогастральній зоні. При
бімануальному дослідженні не вдається визначити Матку та придатки через напруження передньої
черевної стінки. Заднє склепіння піхви нависає, різко болюче. Попередній діагноз?

+Пельвиоперитоніт

-
Гостри
й аднексит

-
Апоплексія яєчника

-
Гострий ендометрит

-
Позаматкова вагітність


В приймальне відділення доставлений хлопчик 2,5 років. Батьки відмічають, що останні 24 години
дитина стала плаксивою, вялою, напередодні нічь погано спав, була дворазова блювота,

вранці рідкий
стілець. При огляді стан тяжкий, температура 39,8 град, тахи
-
кардия, ребенок лежит на правом боку с
подведенными до живота ногами. При пальпації живота виявлено напруження мязів и болісність в
правій здухвинній ділянці. Позитивні симптоми по
дразнення очеревини.

Ваш попередній діагноз:

-
первичнний перитоніт.

-
Гостра кишкова непрохідність.

-
Гостра кишкова інфекція .

+Гострий аппендицит.

-
Гострий мезаденіт.


Хвора скаржиться на схваткоподібні болі в животі, блювоту, затримку стільця та газі
в. Хвора
беспокійна, крутиться від болі. Живіт піддут, при пальпації різко болісній во всіх відділах.
Перитониальні симптоми сумнівні, перистальтика кишківника звінка, окремими волнами. Ректально
-

ампула прямої кишки пуста. В прошлому перенесла аппендєкто
мію.

Ваш попередній діагноз:

-
Гострий аппендицит

-
Перфоративна гастродуоденальна виразка

-
Гострий панкреатит

+Гостра непрохідність кишківника

-
Пельвіоперитоніт


Хворий скаржиться на постійні болі в животі. Живіт різко піддут, в черевній порожнині виявлено
вільну
рідину. Язик сухий, обкладений коричневим нальотом. Періодична поява калової блювоти. АТ 90/60 мм
рт. ст., пульс частий, слабкий, гази не відходять, стула не було на протязі 3 діб. Виявлені позитивні
симптоми подразнення очеревини. Перистальтику не

можна вислухати. Акроцианоз. В прошлом
переніс холецистэктомію.

Ваш попередній діагноз:

+Гостра кишкова непрохідність

-
Гострий панкреатит

-
Гострий аппендицит, перитоніт

-
Цирроз печінки, асцит

-
Тромбоз мезентеріальних судин

37

Хворий три доби том
у назад оперований з приводу гострого гангренозного перфоративного
аппендициту, розлитого фібринозно
-
гнійного перитоніту. При огляді: пульс
-

104 за хв задовільного
наповнення. АТ 110/60 мм рт ст. Живіт помірно піддут, симметричний. При пальпації мякий, бо
лісний
на всьому протязі. Симптоми подразнення очеревини сумнівні. Перистальтика кишківника окремими
волнами. Сечовиділення не порушено. Гази не відходят.

Ваш попередній діагноз:

-
Ішемічний абдомінальний синдром

-
Перитоніт

-
Внутрішньочеревна кровотеча

+Дин
амічна кишкова непрохідність

-
Злукова кишкова непрохідність


Хворий скаржиться на разлитий біль у животі, піддутий живіт, тошноту, периодичну блювоту. Захворів
три дні тому назад, коли виникла інтенсивна біль в эпігастрії та правому підребірї. Потім біль
затихла,
но зявилась тошнота та вздуття животу. З анамнезу відомо, що на протязі 10 років хворіє на
жовчокамяну хворобу. Язик сухий, живіт рівномірно піддут, при пальпації болісний на всьому протязі.
На оглядовій рентгенографії черевної порожнини наявні р
оздуті петлі кишківника, що містять газ та
рідину.

Сформулюйте попередній діагноз:

-
Гострий панкреатит

-
Гостра паралітична непрохідність кишківника

-
Гострий перитоніт, гострий холецистіт

+Гостра обтураційна непрохідність кишківника

-
Гострий холецистопанкреатит


Жінка госпіталізована у гінекологічне відділення зі скаргами на болі внизу живота, підвишення
температури тіла до 39,5 град. Объєктивно: ЧСС 108 уд./хв., АТ 120/80 мм рт.ст. Живіт помірно піддут,
різко болючий в гіпогастральні
й ділянці. Симптом Щеткіна позитивний в гіпогастральній ділянці.
Піхвове дослідження: матка та додатки не пальпуються у зв’язку з напруженням передньої черевної
стінки, задній свод піхви нависає, різко болючий.

Ваш попередній діагноз:

-
Гострий аднексит

-
По
заматкова вагітність

-
Апоплексія яїчника

-
Гострий эндометрит

+Пельвіоперитоніт


Хворий госпіталізований до хірургічного відділення з болями невідомої этіології. Для уточнення
діагнозу прийнята діагностична лапароскопія, за якої в черевній порожнині виявлен
о до 1000 мл
геморрагічного випоту. Випіт був аспірований, відмічений набряк сальникової сумки та просочення її
геморрагічною рідиною.

Сформулюйте попередній діагноз:

+Гострий гемморагічний пакнкреатит

-
Гострий жировий панкреатит.

-
Гострий змішанийе панкр
еатит.

-
Прогресивний панкреатит.

-
Абортивний панкреатит


38

За час лапаротомії, яка була проведена з приводу перитоніту, обнаружены множественные очаги
стеатонекроза на брюшной стенке, в круглой связке печени, в предбрюшинной клетчатке и в толще
боль
-
шого и малого сальников.

Ваш попередній діагноз:

+Жировий панкреонекроз.

-
Геморрагічний панкреатит.

-
Геморрагічний панкреонекроз.

-
Гнійний панкреатит.

-
Гострий панкреатит, ускладнений перебіг.


У хворого різкі болі у верхній половині живота, які зявилися н
а фоні повного благополуччя, язик
вологий. Пульс 87 уд. За хв. Живіт різко напружений, позитивний симптом Щеткіна
-
Блюмберга во всіх
відділах. Симптом Спижарского позитивний. При рентгендослідженні: вільний газ під куполом
діафрагми.

Ваш попередній діагноз:

+Перфоративна гастродуоденальна виразка, перитоніт.

-
Гострий холецистіт з перфорацією жовчного міхура, перитоніт.

-
Гострий панкреатит, паралітична кишкова непрохідність.

-
Перфорація полого органу інородним тілом, перитоніт.

-
Гострий перфоративний аппендиц
ит, перитоніт.


Хворий доставлений з клінікою розлитого перитоніту. В ургентному порядку проведена лапаротомія, за
час якої діагностований разлитий перитоніт у зв’язку з перфорацією дивертикула середньої третини
сигмовидної кишки.

Хворому показано:

-
Санац
ія та дренування черевної порожнини.

-
Ушивання перфорації черевної порожнини.

-
Резекція ураженої ділянки з анастомозом.

-
Наложення обхідного анастомозу.

+Операція типу Гартмана39

Грижа


Хворий 70 років, рік тому назад, помітив в обох пахвинних ділянках
випинання розміром 5х5 см., які
зникають в горизонтальному положенні. Сім'яні мотузочки розташовані зовнішньо від випинань.
Зовнішні пахові кільця круглі діаметром 1,5 см. Ваш діагноз.

+Двобічні прямі пахові грижі.

-
Двобічні косі пахові грижі

-
Двобі
чний пахових лімфаденіт.

-
Двобічні ліпоми пахових ділянок.

-
Метастази пухлини черевної порожнини, або заочеревинного простору.


Хворий 32 років скаржиться на болюче утворення в паховій ділянці, яке появилося після підняття
важкого предмету. До цьог
о вихід внутрішніх органів черевної

порожнини в правій пахвинній ділянці у хворого можна було вправити в живіт. Майже 6 років хворіє
паховою грижею. Утворення в паховій ділянці болюче, напружене, нерухоме. Місцево підвищення
температури в ділянці утворе
ння. Було одноразове блювання. Біль після пальпації посилюеться.
Температура тіла підвищена


37,80 С. Загальний стан з часом погіршується.Найбільш імовірний
діагноз?

+ Пахова защемлена грижа.

-
Пахвинний гострий лімфаденіт.

-
Гострий тромбофлебіт вел
икої підшкірної вени.

-
Гостра флегмона пахвинної ділянки.

-
Ліпома пахової ділянки


Під час грижосічення у пацієнта 12 років виявили знаходження яєчка у грижовому мішку. Яка грижа у
хворого?

+ У хворого вродженна коса пахвинна грижа

-
У хворого н
абута коса пахвинна грижа

-
У хворого пряма пахвинна грижа

-
У хворого стегнова грижа

-
У хворого затульна грижа


У хворого 35 років правобічна пахвинна грижа, яка періодично опускається в мошонку. При обстеженні
виявлено розширення зовнішнього пахвин
ного кільця, грижа розташована лате
-
рально у відношенні
елементів сім’яного канатика. Який спосіб пластики буде оптимальним?

+ По Жирару
-
Спасокукоцькому зі швами Кімбаровського

-
По Жирару
-
Спасокукоцькому

-
По Мартинову

-
По Бассіні

-
По Постемпськом
у


Хвора 60 років, звернулася зі скаргами на наявність випинання в правій пахвинній області, яке виникло
6 місяців тому, після інтенсивного фізичного напруження, за остан
-
ній час випинання збільшилося в
розмірах. С
-
м кашлевого поштовху позитивний. Декіль
ка разів виникало защемлення, яке ліквідувала
сама вправленням. Діагностована пахвинна грижа. Яке лікування показано хворій?

+ Оперативне втручання в плановому порядку

-
Динамічний нагляд в хірургічному відділенні

-
Ургентне оперативне втручання

-
Дин
амічний нагляд у хірурга за місцем проживання

-
Оперативне втручання не показане
40

Больного беспокоит боль в области грыжевого выпячивания в области пупка. Грыжевое выпячивание
до 6 см в диаметре, в брюшную полость при легкой пальпации не вправляетс
я, болезненное, кожа над
ним не изменена, симптом кашлевого толчка положительный, определяется край грыжевых ворот.

+ Невправимая пупочная грыжа

-
Ущемленная пупочная грыжа

-
Предбрюшинная липома

-
Киста урахуса

-
Вправимая пупочная грыжа


Больног
о на протяжении трех часов беспокоит боль внизу живота с частыми позывами к
мочеиспусканию. В правой паховой области выше пупартовой связки имеется грыжевое выпячивание
до 4 см в диаметре, плотное, болезненное. Боль нарастает непрерывно. Появилась после по
дъема
тяжести. Оба яичка в мошонке. Пальпация правого яичка болезненная. Сформулируйте
предварительный диагноз.

+ Ущемленная паховая грыжа справа.

-
Невправимая пахово
-
мошоночная грыжа

-
Скользящая грыжа мочевого пузыря

-
Травматический орхит, паховый

лимфаденит справа.

-
Невправимая паховая грыжа справа.


Призывник жалуется на наличие патологического образования, появляющегося в правой паховой
области при физической нагрузке и при натуживании. Образование округлой формы, диаметром около
3,5 см, пр
и пальпации мягко
-
эластической консистенции, располагается у медиальной части пупартовой
связки. Образование расположено кнутри от семенного канатика. Сформулируйте предварительный
диагноз.

+ Правосторонняя прямая паховая грыжа

-
Правосторонняя косая п
аховая грыжа.

-
Правосторонняя бедренная грыжа.

-
Варикозное расширение вен семенного канатика.

-
Киста семенного канатика.


Больная жалуется на наличие опухолевидного образования в области пупка, периодические боли в нем
при нагрузках. Оперирована в
прошлом


лапароскопическая холецистэктомия. Ниже пупка имеется
опухолевидное образование до 4 см в диаметре, эластической консистенции, безболезненное в момент
осмотра. В брюшной стенке ниже пупка на 1 см округлый дефект кольцевидной формы до 3 см в
диам
етре. Сформулируйте предварительный диагноз.

+ Вправимая послеоперационная околопупочная грыжа.

-
Невправимая послеоперационная пупочная грыжа.

-
Параумбиликальная невправимая грыжа

-
Грыжа белой линии живота

-
Диастаз прямых мышц живота


Больной
ранее произведена лапароскопическая холецистэктомия. Больная с ожирением Ш степени. В
области околопупочного операционного рубца появилось болезненное выпячивание, размерами 6х11
см, мягко
-
эластической консистенции, увеличивающееся при натуживании и кашле.

В положении лежа
образование исчезает. Сформулируйте предварительный диагноз.

+ Послеоперационная вентральная грыжа

-
Опухоль брюшной полости

-
Диастаз прямых мышц живота

-
Предбрюшинная липома

-
Вправимая пупочная грыжа.41

У хворого 28 років

наявна правобічна коса пахова грижа, виявлена 1,5 року назад. Серед можливих
ускладнень дуже небезпечне защемлення грижі. Як найбільш ефективно попередити таке ускладнення?

+ Зробити герніотомію з пластикою пахового каналу.

-
Зробити герніотомію.

-
по
стійно носити паховий бандаж.

-
Уникати значних фізичних навантажень.

-
Робити фізичні вправи для укріплення м’язів передньої черевної стінки.


Під час операції з приводу защемленої пахвинно
-
калиткової кили після розкриття грижового мішка
з’ясувалось,
що останній містить некротизовану петлю тонкої кишки, а також значну кількість
геморагічного ексудату з фібрином. Запальний процес поширився на м’які тканини в оточенні
грижового мішка. Яким чином слід продовжити операцію?

+Перейти на середину лапарото
мію

-
Виконати герніолапаротомію

-
Розсікти защемляюче кільце

-
Провести резекцію нежиттєздатної кишки

-
Вилучити грижовий мішок


В ургентну клініку доставлено хворого 50 років з попереднім діагнозом защемленої грижи білої лінії
живота. Стан хворо
го важкий, мають місце прояви інтоксикації та гіповолемії. Живіт здутий, обмежено
приймає участь у диханні. Грижове випинання різко болюче, над ним позитивні симптоми подразнення
очеревини. Хірург погодився з попереднім діагнозом і виконав герніотомію. При

ревізії грижового
мішка останній не містить защемлених органів, однак із черевної порожнини надходить мутна рідина з
фібрином. Як слід оцінити дану патологію?

+Грижа Брока

-
Гостра сполукова кишкова непрохідність

-
Грижа Майдля

-
Грижа Ріхтера

-
Ас
цитичний синдром


В приймальне відділення звернувся хворий зі скаргами на сильний біль, набряк і почервоніння в області
грижового вип’ячування навколопупочної ділянки. Пупочна грижа у хворого більше 10 років. При
загальному огляді у хворого було виявлено

розчухи та мацерацію шкіри в області грижового
вип’ячування. Симптом кашльового поштовху


позитивний. Ваш діагноз і тактика лікування?

+Запалення грижового мішку. Консервативне лікування: антибіотикотерапія, дезинтоксікаційна терапія,
місцеве лі
кування.

-
Запалення грижового мішку. Оперативне лікування.

-
Копростаз. Консервативне лікування.

-
Защемлена пупочна кила. Оперативне лікування.

-
Травма грижового мішку. Оперативне лікування.


Під час оперативного втручання з приводу защемленої пі
сляопераційної вентральної кили, після
вскриття грижового мішку, в ньому було виявлено чотири петлі тонкого кишківника. Колір стінок


звичайний, серозна оболонка блискуча, пульсація судин і перистальтика задовільнені. Як слід
продовжити оперативне
втручання в данному випадку?

+Ревізія петель кишківника, які знаходяться у черевній порожнині з метою діагностики ретроградного
защемлення Мадля.

-
Занурити петлі кишківника у черевну порожнину.

-
Виконати резекцію петель кишківника, які знаходились у
грижовому мішку і накласти анастомоз.

-
Виконати резекцію петель кишківника, які знаходились у грижовому мішку і вивести стому.

-
Виконати лапаратомію і широку ревізію органів черевної порожнини.42


Під час операції хворого 76 років з приводу защемл
еної пупочної кили, було виявлено збільшену у
розмірі, заповнену каловими масами привідну петлю. Відвідна петля невеликих розмірів, на її поверхні
чітко визначаєтьс
я странгуляційна борозда.

Який вид защемлення у данного хворого, яка петля більше
страждає і

як правильно виконати резекцію кишківника у данному випадку?

+Калове защемлення, яке перейшло у змішане. Більше страждає відвідна петля. Резекція відвідної петлі
на відстані 40
-
50 см, привідної


15
-
20 см.

-
Калове защемлення, яке перейшло у змішане. Б
ільше страждає привідна петля. Резекція привідної
петлі на відстані 40
-
50 см, відвідної


15
-
20 см.

-
Еластичне защемлення. Більше страждає привідна петля. Резекція привідної петлі на відстані 40
-
50 см,
відвідної


15
-
20 см.

-
Еластичне защемлення. Біл
ьше страждає відвідна петля. Резекція відвідної петлі на відстані 40
-
50 см,
привідної


15
-
20 см.

-
Еластичне защемлення. Однаково страждає привідна і відвідна петлі. Резекція обох петель на відстані
40
-
50 см.


Хворого було доставлено у стаціонар зі ск
аргами на сильні спастичні болі в нижніх відділах живота,
більше в правій пахвинній ділянці, де визначалось плотно
-
еластичне, різко болюче утворення,
розмірами 4?5 см. Шкіра над випячуванням гіперемована та набрякша. Кашльовий повштовх не
визначається.

Яке захворювання можна запідозрити у хворого?

+Защемлена пахвинна кила.

-
Запалення грижового мішку пахвинної кили.

-
Невправима пахвинна кила.

-
Гостра інвагінаційна кишкова непрохідність.

-
Ліпома черевної стінки, яка нагноїлася.


Хворий 86
років доставлений у стаціонар з клінікою защемленої пупочної кили через 1 годину від
момента защемлення. В анамнезі у хворого два інфаркти міокарду (останній три місяці тому назад),
інсульт (два роки тому назад). Хворий страждає на гіпертонічну хворобу біл
ьше 30 років. При
загальному клінічному обстежанні у хворого спостерігаються виражєні ознаки серцево
-
судинної та
дихальної недостатності. Яка ваша тактика лікування хворого?

+Спочатку консервативне лікування протягом 2
-
х годин від моменту защемлен
ня (спазмолітики,
анальгетики, масаж, тепла ванна), при неефективності


хірургічне втручання

-
Відразу оперативне лікування, але під місцевою анестезією.

-
Відразу оперативне лікування під загальним знеболенням.

-
Лише консервативне лікування.

-
Споча
тку лікування серцево
-
судинної і дихальної недостатності у відділені інтенсивної терапії, потім


оперативне лікування.


Хворий був доставлений у приймальне відділення каретою швидкої допомоги з діагнозом: защемленна
правобічна пахвинно
-
мошоночна кила. В
ід початку захворювання пройшло більше 6 годин. Зі слів
лікаря швидкої допомоги, при первинному огляді у хворого визначалось невправиме, болюче, плотно
-
еластичне випячування в правій пахвинній ділянці, яке спускалося в мошонку. Симптом кашльового
повштовху

був негативний. Хворий скаржився на спастичні болі в животі, нудоту, загальну слабкість,
кволість. Але під час транспортування у машині швидкої допомоги кила самовільно вправилась. Які
повинні бути подальші дії лікаря
-
хірурга?

+Госпіталізація і с
постереження у динаміці: при необхідності оперативне лікування.

-
Відразу оперативне лікування.

-
Оперативне лікування протягом першої доби.

-
Госпіталізація не потрібна. Спостереження хірурга поліклініки за місцем проживання.

-
Виконання діагностичної

лапароскопії.

43

Під час операції у хворого із защемленою післяопераційною вентральною килою (з моменту
защемлення пройшло більше 2
-
х годин) у грижовому мішку були виявлені багрово
-
цианотичні петлі
тонкого кишківника. На привідній петлі визначалась стра
нгуляційна борозда. Перистальтика і пульсація
кишкі
вника були сумнівні.
Яка повинна бути хірургічна тактика у данному випадку?

+Введення новокаіну в брижейку кишківника, зігрівання пошкоджених петель кишківника салфетками
з фізіологічним розчином протяго
м 10
-
15 хвилин, при
---
відсутності позитивної динамікі


резекція
кишки.

-
Відразу одномоментна резекція кишки з накладанням кишкового анастомозу.

-
Відразу резекція кишки з виведенням стоми на передню черевну стінку.

-
При відсутності ознак перитонітузакінчення операції з дренуванням черевної порожнини.

-
При відсутності ознак перитоніту


закінчення операції з інтубацією кишківника і дренуванням
черевної порожнини.


У хірургічний стаціонар було доставлено хворого з діагнозом: защемлена лівобічна

стегнова кила.
Хворий скаржився на сильний біль під пахвинною зв’язкою, де визначалось болюче при пальпації
ущільнення. При загальному клінічному обстеженні було виявлено варикозне розширення вен лівої
гомілки. В анамнезі у хворого був тромбофлебіт.

Який Ваш діагноз і тактика лікування?

+Гострий тромбоз варикозного вузлу великої підшкірної вени. Оперативне лікування.

-
Гострий тромбоз варикозного вузлу внликої підшкірної вени. Консервативне лікування.

-
Защемлена стегнова кила. Оперативне л
ікування.

-
Пахвинний лімфаденіт. Оперативне лікування.

-
Пахвинний лімфаденіт. Консервативне лікування.


У хірургічний стаціонар було доставлено хворого зі скаргами на болі в животі, нудоту, одноразову
блювоту. В лівій пахвинній ділянці у хворого спо
стерігалось вип’ячування, яке було майже зовсім
безболісне, слабко напружене, тістоподібної консистенції. Симптом кашльового повштовху


позитивний. Загальний стан хворго середньої важкості. В останній час хворий скаржився на постійні
закрепи. Ваш
діагноз і тактика лікування?

+Копростаз. Консервативне лікування: сифонні клізми, спазмолітики, анальгетики.

-
Копростаз. Оперативне лікування.

-
Защемлена пахвинна кила. Оперативне лікування.

-
Защемлена пахвинна кила. Консервативне лікування.

-
Пах
винна кила, яка не вправляється. Оперативне лікування.


Хвора 72 р. поступила ургентно через добу від початку захворювання. Діагностовано защемлену
стегнову килу. Від показаної операції категорично відмовляється. Яка повинна бути подальша тактика
хірурга
?

+Подальше переконання хворої для отримання згоди, симптоматичне лікування

-
Оперувати без згоди хворої

-
Оперувати, заручившись згодою родичів

-
Оперувати з дозволу головного лікаря

-
Переконувати до отримання згоди


Хвора О., 50 років, звернула
сь на прийом до хірурга зі скаргами на пухлиноподібне вип‘ячування в
правій паховій ділянці, яке збільшується при фізичному навантаженні. Об‘єктивно: у положенні стоячи
нижче пахової складки відмічається вип’ячування розмірами 2х3 см, м‘яко
-
еластичної конс
истенції.
Кашльовий поштовх


позитивний. По зовнішньому краю чітко визначається пульсація стегнової
артерії. Який з наведених діагнозів є найбільш імовірним?

+Стегнова грижа.

-
Паховий лімфаденіт.

-
Пахова грижа.

-
Судинна аневризма.

-
Наливний абсц
ес.44

Хвора 54 років скаржиться на біль за грудиною в епігастрії, які виникають після приійому їжі, завада
полику, відрижку. Під час рентгенографії в позаднім межистінні викруглює просвіток з рівнем рідини.
Послід прийому контрасту виявлено росполог кард
іі віще діафрагми. Яку хворобу можна запідозрити
у хворої? Ваш діагноз?

+Кила стравохідного отвору грудоперетинкова

-
Позастернальную килу Лоррея

-
Колоезофагальная кила

-
Релаксація грудоперетинкова

-
Пістряк (рак) кардіального відділу шлунку


У

хворої 50 років зненацька з”явилася гостра дісфагія, яка супроводжувалася різкою біллю за
грудиною. Яка можліва причина з указаних нижче захворювань?

+Защемлення параезофагальної кили

-
Рефлюкс
-
езофагит

-
Кила Лоррея

-
Стенокардія

-
Міжреберна нерв
обіль


Хворий К. скаржиться на печію та постійний біль за грудиною. При нахилі після прийому їжі виникає
зригування. При рентгенологічному дослідженні виявлено


сковзька кардіофункціональна кила
стравохідного отвіру діафрагми з розмищенням кардіі на дн
і шлунку на 8 см вище діафрагми. При
езофагоскопії є ознаки рефлюксезофагита. Яку тактику Ви вибирете для лікування цього хворого?

+Операція в хірургічному стаціонарі

-
Консервативне лікування в полікліниці

-
Консервативне лікування в терапевтическому
стаціонарі

-
Консервативне лікування в хірургічному стаціонарі

-
Санаторно
-
курортне лікування


Хаворий 70 р. звернувся з защемленою пахвинною килою, викликав терапевта до дому. Давність
защемлення 10 годин. Е ознаки кишкової непрохідності. Гіперемія к
ожи над киловим випячуванням.
Якою повинна бути тактика лікаря, який обстежив хворого?

+ Екстренна госпіталізація в хірургічний стаціонар

-
Направлення на консультацію до хірурга

-
Холод на область кили, аналгетики, антибіотики

-
Вправлення кили післ
я ін”екції наркотиків

-
Вправлення кили


Хворий з защемленою пахвово
-
калитковою килою поступив на 3
-
ю добу з початку захворювання.
Температура до 39?С, гіперемія, інфільтрація, набряк килової торбини. Яке ускладнення
спостерігається у хворого?

+Нагні
й (флегмона) килової торбини

-
Мутузниця (фуникулит)

-
Гостра кишкова непрохідність

-
Гострий орхіт

-
Водниця яєчка (яйко)


Хвора 65 років поступила в хірургічне відділення за скаргами на різкий біль на ділянці пупка та
епігастрії, нудоту, блювання,
затримку випорожнень. Захворіла 3 години тому назад. Об’єктивно: живіт
напружений, болючий. На ділянці пупка випинання 6х8 см, напружене та болюче. Ваш діагноз,
лікувальна тактика ?

+ Термінова операція

-
Спазмолітики, очисна клізма

-
Спазмолітики, впр
авлення грижі

-
Сифонна клізма

-
Спазмолітики та спостереження впродовж 6 годин45

Під час операції з приводу прямої пахової грижі виявлено високий паховий проміжок. Який варіант
пластики ви будете обирати?

+За допомогою метода Ліхтенштейна з викори
станням сітчастих алотрансплантатів

-
За Мартиновим

-
За Постемпським

-
За Жираром

-
За Спасокукоцьким


Якщо у склад шрижевого мішка входить стінка порожнистого органа, то грижа називається:

+Ковзна

-
Защимлена

-
Невправима

-
Вправима

-
Вро
джена


У хворого 82 років защемлена пахова кила самостійно вправилась в приймальному відділенні. З часу
защемлення пройшло не більше 1 години. У хворого виражена серцево
-
судинна патологія. Яка
хірургічна тактика?

+Динамічне спостереження в стаціонарі,

при появі симптомів перитоніту


лапаротомія.

-
Герніотомія при поступленні.

-
Невідкладна лапаротомія з ревізією органів черевної порожнини.

-
Герніотомія в плановому порядку.

-
Спостереження за хворим в приймальному відділенні 2 години і при відсутн
ості ознак перитоніту
відпустити хворого додому.


Яка найчастіша причина розвитку пептичної стриктури стравоходу, пов’язаної з рефлюкс
-
езофагітом?

+Ковзна грижа стравохідного отвору діафрагми.

-
Тривале стояння в стравоході назогастрального зонда.

-
Короткотривале стояння в стравоході назогастального зонда.

-
Часта блювота вагітних при токсикозі.

-
Халазія кардії46

Виразкова хвороба. Стеноз, малігнізація, хвороби оперованого шлунка


Під час планового хірургічного втручання з приводу рецидивної ви
разки цибулини дванадцятипалої
кишки після СПВ знайдено запальний інфільтрат діаметром до 5 см, який включає гепатодуоденальну
зв’язку, жовчний міхур . 12
-
пала кишка розширена. МАО
-

30 ммоль/год. Який із видів операції
доцільно вжити?

+ Резекцію 2/3 шл
унка на виключення по Більрот
-
2 .

-
Стовбурову ваготомію, пілоропластику по Фінею.

-
Стовбурову ваготомію, пілоропластику по Діверу
-
Бардену
-
Шалімову.

-
Стовбурову ваготомію, гастродуодено
-
анастомоз по Джабуле

-
Резекцію шлунка за Більрот
-
I.


Больной
63 года обратился с жалобами на боли в области желудка. При фибрскопии у больного
обнаружена язва тела желудка до 9 см в диаметре. Биопсия . Цитологически и гистологически
-
воспалительный процесс. Какая тактика лечения наиболее правильная в данном случае?

+Хирургическое лечение

-
Симптоматическое лечение

-
Противоязвенное в условиях местной больницы

-
Санаторно
-
курортное лечение

-
Наблюдение


Больной жалуется на затрудненное глотание, загрудинные боли, отрыжку, срыгивания. При
рентгенографии с бари
евым контрастированием пищевода на уровне пересечения пищевода с
бифуркацией трахеи обнаружен дефект наполнения неправильной формы до 2 см в диаметре и
задержкой контрастного вещества более 2 минут и слоистостью содержимого. Сформулируйте
предварительн
ый диагноз.

+ Дивертикул пищевода

-
Ахалазия пищевода

-
Халазия пищевода

-
Опухоль пищевода

-
Инородное тело пищевода


Больная жалуется на жжение за грудиной, сопровождающееся болевым синдромом. Боль иррадиирует
в спину, усиливается в положении

лежа и на левом боку, купируется приемом щелочных вод. Боль
появляется после приема жирной, острой пищи, при переедании. Гиперстеник. Перечисленные жалобы
на протяжении двух месяцев. Сформулируйте предварительный диагноз.

+ Рефлюкс
-
эзофагит

-
Ахала
зия кардии

-
Халазия кардии

-
Дивертикул пищевода

-
Параэзофагеальная диафрагмальная грыжа


Больной оперирован два года назад по поводу перфоративной язвы двенадцатиперстной кишки,
произведено ушивание язвы. За последние два месяца похудел на 12 кг,

что связывает с боязнью
принимать плотную пищу из
-
за возникающих после еды боли и изнурительной тошноты. Стал
самостоятельно вызывать рвоту, последняя приносит облегчение. Сформулируйте предварительный
диагноз.

+ Рубцовый пилородуоденальный стеноз.

-
Хронический послеоперационный панкреатит.

-
Пенетрирующая язва двенадцатиперстной кишки.

-
Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, обострение.

-
Пилороспазм.47

Хворий Н., 62 років, надійшов із скаргами на біль у верхній половині живота після прийом
у їжи, печію,
нудоту, зниження маси тіла на 15 кг протягом року, запори. Три року тому оперований з приводу
перфоративної виразки шлунка, виконана резекція шлунка. Через рік після операції відновився біль у
верхній половині живота, печія, періодично вини
кала блювота їжею, з часом стан хворого погіршився.
Ваш попередній діагноз?

+Пептична виразка гастроентероанастомозу

-
Синдром привідной петлі

-
Рак кукси шлунка

-
Гастрит оперованого шлунка

-
Хронічний панкреатит


У виснаженого мужчини 42 рок
ів, який 15 років страждає виразковою хворобою 12
-
палої кишки, на
протязі останніх двох тижнів щовечора має місце масивна блювота. При рентгеноскопії виявлено
стеноз воротаря шлунку. Вищезгаданий стан ускладнився судомами. яке ускладнення виникло у
хворог
о?

+Хлоропривна тетанія

-
Кровотеча

-
Перфорація

-
Пенетрація

-
Малізнізація


Мужчина 58 років на протязі 20 років страждає виразковою хворобою шлунка з типовими сезонними
загостреннями, під час яких лікується стаціонарно. Останні два роки до лікар
ів не звертався. На протязі
восьми місяців змінився характер болі, стала постійною. Зник апетит, схуд на 15 кг. Стілець буває 1 раз
в 2
-
3 дні, блювота не було. Яке ускладнення виразкової хвороби шлунка слід підозрювати у хворого?

+Малігнізацію виразки

-
Пенетрацію в підшлункову залозу

-
Стеноз воротаря шлунку

-
Хронічний панкреатит

-
Рефлюкс
-
гастрит


Чоловік 46 років скаржиться на виражену загальну слабкість, напади серцебиття та пітливість,
інтенсивні болі в епігастрії, які виникають через 10
-
15 хв
илин після прийому їжі. Протягом 10 років
хворіє на виразкову хворобу шлунка. 2 роки тому виконана резекція шлунка за Більрот
-
2. При
обстежені живіт м’який. Болючий в епігастрії та пілородуоденальній зоні. Яке ускладнення найбільш
імовірно виникло у хворог
о?

+Демпінг


синдром

-
Холецистит

-
Пептична виразка шлунка

-
Хронічний панкреатит

-
Гастрит кукси шлунка


Хворий 42 років чотири роки тому переніс резекцію шлунка за Гофмейстером
-
Фінстерером з приводу
виразки 12
-
палої кишки з пенетрацією у підшлу
нкову залозу. Протягом останнього року відмічає біль в
епігастрії та правому підребір’ї. Больовий синдром супроводжується масивним бліванням застійним
вмістом з великою кількістю жовчі. Після блівання біль зменьшується або проходить. Неодноразове
лікування

покращення не приносило. Хворий схуд на 12 кг. Який найбільш вірогідний дагноз?

+Синдром привідної петлі

-
Пухлина кукси шлунка

-
Хронічний панкреатит

-
Рецидив виразки

-
Пептична виразка гастроентероанастомозу


48

Хворий 35 років надійшов у кліні
ку з приводу виразкової хвороби 12
-
палої кишки, асоційованої з
хелікобактерною інфекцією. Який з препататів, які використовуються для лікування виразкової
хвороби, має антихелікобактерну дію?

+Амоксицилін

-
Омепразол

-
Гастроцепін

-
Маалокс

-
Циметід
ін


У хворого, який переніс резекцію шлунка рік тому, з’явились напади слабкості, що виникали
натщесерце або через 15
-
20 хвилин після прийому їжі. Напади супроводжувались м’язевою слабкістю,
головним болем, зниженням цукру крові, зниженням артеріального
тиску, іноді запамороченням. Яке
ускладнення виникло у хворого?

+Гіпоглікемічний синдром

-
Харчова алергія

-
Демпінг
-
синдром

-
Пострезекційна астенія

-
Синдром малого шлунка


У хворого, який переніс резекцію шлунку по Більрот
-
2 з приводу виразков
ої хвороби 12
-
палої кишки
відмічаються скарги на різку слабість, приступи серцебиття, приливи жару до обличчя та
головокружіння при прийомі солодкої і молочної їжі. Дефіцит ваги тіла


15кг. R
-
логічно культя
шлунку невеликих розмірів з неприривною евакуаці
єю барію в розширену відводящу кишку. Яке
оперативно втручання потрібно було раніше зробити хворому?

+ СПВ з пілоропластикою

-
Єюногастропластика

-
Резекция шлунку по Ру

-
СтВ

-
Екстирпація шлунку


Хворий 51 року, оперований рік тому з приводу пер
форативної виразки 12
-
палої кишки. Зроблена
стовбурова ваготомія з висіченням виразки. Скаржиться на періодичну появу рідкого стулу, котрий
виникає раптово (по два три рази на добу протягом тижня), після чого самостійно нормалізується.
Визначте діагноз.

+ Післяваготомна діарея

-
Хронічний панкреатит

-
Демпінг
-

синдром

-
Хронічний коліт

-
Поліпоз товстої кишки


У хворого при проведенні гастродуоденоскопії виявлена невеликих розмірів поверхнева виразка на
малій кривизні шлунка. Як Ви вважаєте, з чим

пов’язаний початковий процес виразкоутворення?

+З механізмами, порушаючими рівновагу між факторами захисту та агресії гастродуоденальної зони

-
Зі зниженням секреторної функції підшлункової залози

-
З порушенням кислотонейтралізуючої функції двана
дцятипалої кишки

-
З декомпенсацією антральної кислотонейтралізуючої функції

-
Зі зворотньою діфузією водиєвих іонів
49

У хворого 40 років з тривалим виразковим анамнезом розвинувся декомпенсований стеноз воротаря
(привратника) з характерною кл
інікою цього ускладнення


блювання раніше принятою їжею,
зниження маси тіла, інколи


судоми. При декомпенсованому пілородуоденальному стенозі
рекомендовано застосувати?

+ Економна резекція шлунку зі стовбуровою або селективною ваготомією

-
Економна р
езекція шлунку з СПВ

-
Селективна ваготомія з гастроентероанастомозом

-
Стовбурна ваготомія з гастроентероанастомозом

-
СПВ з пілоропластикою


Хворий К., госпіталізований з нападами судом. Багато років страждає виразкою ДПК. В останній місяць
відмічає

щоденну блювоту, схуд на 20 кг. Об’єктивно: Хворий виснажений. В епігастральній ділянці
визначається “шум плеску”. Нижня межа шлунку на рівні гребінцевої лінії. Лабораторно: загальний
білок 43 г/л; К
-

2,1 ммоль/л, Na
-

118 ммоль/л, Ca
-

1,6 ммоль/л, хлор
иди
-

82 ммоль/л, гематокрит
-

64
\
%. Який попередній діагноз?

+Декомпенсований стеноз воротаря

-
Кровоточива виразка ДПК

-
Субкомпенсований стеноз воротаря

-
Малігнізована виразка шлунку

-
Компенсований стеноз воротаря


Хвора 63 років, хворіє на
хронічний гастрит, більше 20 років. Препарати (вікалін, ранітідін), які раніше
поліпшували стан. Останнім часом не приносять полегшення. Під час останнього
гастрофіброскопічного дослідження був виявлений атрофічний гастрит. Ваші рекомендації по
лікуванню ?


+Замісна терапія (ацидин
-
пепсин)

-
Жовчогінні

-
Гатропротектори

-
Вітамінотерапія

-
Антиоксидантна терапія


Який з перелічених станів не відносять до передракових захворювань шлунка?

+Гіперпластичні поліпи шлунку

-
Хронічний мета пластични
й дисрегенераторний гастрит, зумовлений helicobacter pylori

-
Війчасті поліпи шлунка та хронічні виразки

-
Vit
-
B12
-

дефіцитну [перніціозну] анемію

-
Резектований шлунок із приводу виразки


Хлопчик 12 років, скаржиться на голодні нічні болі, закрепи
. Хворіє більше двох років. Яке
захворювання, на вашу думку, має місце?

+ Виразкова хвороба 12
-
палої кишки

-
Гострий гастрит

-
Хронічний гастрит

-
Дискінезія жовчовивідних шляхів

-
Виразкова хвороба шлунку


Дитині 14 років. Скарги на відчування пе
чії, що посилюється після приняття жирної та жареної їжі,
відрижка воздухом. При фіброгастроскопії спостерігається гіперемія дистальних відділів стравоходу.
Який діагноз є вірогідним?

+ Рефлюкс
-
езофагіт

-
Хронічний холецистит

-
Виразкова хвороба

-
Хр
онічний вірусний гепатит

-
Хронічний панкреатит50

Дитина 12 років скаржиться на "нічний" та "голодний" біль в животі. При обстеженні встановлено
діагноз


Виразкова хвороба 12
-
палої кишки. Виявлено Н. pilory [+++]. Які препарати є оптимальними
для ерадик
ації хелікобактера:

+ Кларитроміцин+азітроміцин+трихопол

-
Трихопол+цизаприд+маалокс

-
Омепразол+альмагель+вікалін

-
Ранітідін + Де
-
нол+мотиліум

-
Кларитроміцин + сульфамід+вікаір


Назвіть основний компонент консервативної противиразкової терапії,
що сприяє профілактиці
рецидивування захворювання.

+ Ерадикація Helicobacter pylori.

-
Поліпшення мікроциркуляції.

-
Підвищення імунітету.

-
Нормалізація судинних порушень.

-
Цитопротективна терапія.


Пролабірування слизової шлунку в дванадцятипер
стну кишку (синдром Шмідена) клінічно найбільш
часто проявляється:

+Болем в епігастрії

-
Розвитком ГШКК

-
Печією, нудотою і блювотою

-
Протікає безсимптомно

-
Жовтяницею


Наявність синдрому Золлінгера
-
Еллісона дозволяє діагностувати підвищення в кр
ові рівня:

+Гастріна

-
амілази

-
Білірубіна

-
Холецистокініна

-
Лужної фосфатази51

Хірургія печінки


У хворого 66 років з'явилися скарги на виділення крові при акті дефекації, тенезми. При обстеженні
виявлена пухлина 4см на відстані 4 см від анальн
ого отвору. Пахвинні лімфоузли не збільшені.
Гістологічно
-

аденокарцинома. Вкажіть найчастішу локалізацію віддаленних метастазів:

+Печінка

-
Легені

-
Кістки тазу

-
Підшлункова залоза

-
Селезінка


Хворий 37 років доставлений каретою швидкоїмедичн
ої допомоги з місця ДТП. При огляді стан
-

яжкий , блідий. АТ90
\
60, PS
-
100в хв. Скарги на помірні болі в правому підребер’ї. Попередній діагноз:
закрита травма черева. Пошкодження печінки? Вкажіть найбільш інформативний метод діагностики
пошкоджень печінк
и в перщі години після закритої травми черева:

+Лапараскопія

-
Ультразвукове дослідження

-
Оглядове ренгенівське дослідження

-
Комп’ютерна томографія

-
Ангіографія


Хворий 30 років переніс гострі гепатити А і В. Доставлена у важкому стані. Під час
поступлення
блювота рідкою кров'ю і згустками повним ротом. АТ 80/40 мм рт. ст. Пульс 108 в хв. Приймає
кортикостероїди. Живіт збільшений, безболісний. З рота “печінковий” запах. Визначите найбільш
вірогідне джерело кровотечі:

+Варикозні вени стравох
оду і шлунку.

-
Гострі виразки кишки 12
-
палої кишки.

-
Розриви слизистою кардіального відділу шлунку

-
Хронічна виразка шлунку.

-
Легенева кровотеча.


Тваринника впродовж місяця турбує ниючий біль в правому підребер'ї, гіркота в роті, слабкість,
зниж
ення маси тіла на 12 кг, періодична блювота жовчю. Температура тіла увечері 37,6 град. При
сонографії: жовчний міхур 5,5х2,7 см, стінка його 0,4 см, головна печінкова протока 0,8 см в діаметрі. У
передньому сегменті печінки є округла гипоехогенноє тінь д
о 6 см в діаметрі, поряд ще дві по 1,2 см,
стінки утворень до 0,3 см завтовшки . Сформулюйте попередній діагноз.

+Эхинокок печінки

-
Гемангіоми печінки

-
Абсцеси печінки

-
Кістозний рак печінки

-
Постнекротичні кісти печінки.


Хворий С.,63 рокі
в, поступив у приймальний покій із масивною блювотою кров’ю. Блювота виникла
раптово, в анамнезі вірусний гепатит. При огляді виявлено телеангіектазії на обличчі та грудях, на
черевній стінці венозна сітка у вигляді “голови медузи”, пальпуються збільшена п
ечінка та селезінка.
Яка причина кровотечі на Вашу думку?

+Розрив варикозних вен стравоходу

-
Ерозивний гастродуоденіт

-
Кровоточива виразка шлунку

-
Карцинома стравоходу

-
Бронхоектатична хвороба52

Доставлено хворого 45 років з гострою шлунковою
кровотечею ІІ
-
ІІІ ступеня. Із анамнезу відомо, що
хворий 10 років тому переніс напад гострого деструктивного панкреатиту, після якого з часом з’явилась
спленомегалія. При огляді хворого шкіра бліда, пульс 110 уд./хв, АТ
-
100/60 мм рт.ст., гемоглобін 90 г/л.

Живіт дещо збільшений в розмірах, м’який, помірно болючий в лівому підребер’ї, де визначається
великих розмірів селезінка. Печінка, підшлункова залоза не пальпуються. Перістальтика прискорена.
Яка патологія спричинила кровотечу?

+Позапечінкова портальна

гіпертензія

-
Кровотеча із кісти підшлункової залози

-
Гострі виразки шлунка

-
Рак шлунка, ускладнений кровотечею

-
Синдром Малорі
-
Вейса


Хворий С., 63 років страждає цирозом печінки 10 років. Після фізичного навантаження з’явилась
загальна слабкіст
ь, запаморочення, нудота, мелена. Об
-
но: АТ 100/60 мм.рт.ст.., Ps=100 в хв.,
ниткоподібний. Яке ускладнення розвинулось ?

+Кровотеча з розширених вен стравоходу

-
Печінкова кома

-
Виразкова хвороба

-
Гемороїдальні кровотечі

-
Еклампсія


Хворий 16 р
оків, скаржиться на колькоподібний біль в правому підребер’ї. Об
-
но: Загальний стан
задовільний. Шкірні покриви жовтушні. Живіт м’який, болючий в правому підребер’ї. Ан.крові: Ер.
-
3,2x1012/л, Нв
-
94г/л, ретик.
-
5
\
%, ШЗЕ
-
38мм/год. Заг.білірубін
-

23,4мкмоль/л
. УЗД
-

калькульозний
холецистит, селезінка
-

25x15x10см. Ваш діагноз?

+Хвороба Мінковського
-
Шофара

-
Таласемія

-
Хвороба Верльгофа

-
Хвороба Гоше

-
Гострий калькульозний холецистит


Хворому 64 роки. 2 місяці тому зроблено аорто
-
коронарне шунтуван
ня з використанням апарату
штучного кровобігу. Зараз жаліється на різку слабкість, лихоманку, нудоту, відсутність апетиту. На
ЕКГ
-

без гострої патології. Обовязково слід виключити:

+Вірусний гепатит.

-
Грип.

-
Катаральна ангіна.

-
Менінгіт.

-
Інфа
ркт міокарда.


Причиною внутрішньопеччінкої форми портальної гiпертензiї є:

+цироз печiнки

-
тромбоз печiнкових вен (синдром Budd
-
Chiari).

-
тромбоз основного стовбура ворiтної вени

-
правошлуночкова серцева недостатність

-
стиснення пухлиною підшлунковї зал
ози селезінкової вени.


Синдром Бадда
-
Кіарі це:

+тромбоз печiнкових вен

-
тромбоз основного стовбура ворiтної вени

-
атрезія порожнистої вени

-
атрезія селезінкової Вени


53

Причиною надпечінкої форми портальної гiпертензiї є:

+тромбоз печiнкових вен (синдро
м Budd
-
Chiari).

-
цироз печiнки

-
тромбоз основного стовбура ворiтної вени

-
стеноз селезінкової артерії

-
стиснення пухлиною підшлунковї залози селезінкової вени.Причиною піддпечінкої форми портальної гiпертензiї є:

+ тромбоз основного стовбура ворiтної в
ени

-
цироз печiнки

-

тромбоз печiнкових вен (синдром Budd
-
Chiari).

-
серцева недостатність

-
стиснення пухлиною порожнистої вени.


Причиною надпечінкої форми портальної гiпертензiї є:

+серцеванедостатність

-
цироз печiнки

-
тромбоз основного стовбура ворi
тної вени

-
стеноз селезінкової артерії

-
стиснення пухлиною підшлунковї залози селезінкової вени .


Хворий 60 років доставлений в хірургічне відділення. Скаржиться на блювоту темною кровю,
запаморочення, слабкість. Об’єктивно: відмічається блідість шкі
ри та слизових, PS
-
124, АТ
-

90/60,
розширення вен передньої черевної стінки, збільшення об’єму Живота(асцит). Яке найбільш ймовірне
джерело кровотечі?

+кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу.

-
синдром Мелори
-
Вейса

-
виразка шлунку

-
виразка ДПК

-
гем
орагічний гастрит


Хворий 55 років. Скаржиться на постiйний ниючий бiль у верхній частині живота , а також вiдчуття
розпирання й тяжкостi в лiвому пiдребер’ї. Об'єктивнi данi: жовтушнiсть шкiри та слизових, судиннi
"зiрочки" на обличчi, шиї, грудях, "печiн
ковi долонi", збiльшений у розмiрах живiт, варикозне
розширення вен черевної стiнки ("голова медузи"). Пiд час пальпацiї печiнка збiльшена, щiльна, i майже
неболюча. Селезiнка збiльшена, вiдзначається асцит. Лабораторнi данi: анемiя, лейкопенiя,
тромбоцито
пенiя, гiпопротеїнемiя, гiперглобулiнемiя та гiпоальбумiнемiя. Яке ускладнення потральної
гіпертензії у даного хворого?

+асцит

-
перитоніт

-
внутрішня крототеча

-
тромбоз ворітної вени

-
хр.панкреатит
54

У приймальне відділення доставлений чоловік 48 років

зі скаргами на слабкість, запаморочення,
помірні болі в лівому підребер'ї'. З анамнезу відомо, що хворий 5 років страждає на цироз печінки. 8
годин назад після надсадного кашлю раптово зявився біль в животі. Спочатку в лівій половині, потім у
всіх відділа
х. Напередодні госпіталізації була непритомність. Хворий лежить у вимушеному положенні.
Зміна положення тіла підсилює біль в животі. Шкірні покриви бліді. Пульс
-

120 ударів на хвилину.
Артеріальний тиск
-

90/50 мм.рт.ст. Дихання поверхневе. Пальпаторно ві
дзначаються помірна напруга
м'язів черевної стінки, притуплення перкуторного звуку в лівому підребір'ї і пологих місцях живота.
Гемоглобін крові
-

80 г/л. Ваш можливий діагноз?

+спонтанний розрив селезінки

-
гострий панкреатит

-
асцит

-
перитоніт

-
вну
трішня крототеча


Хвора М., 32 р. доставлена в хірургічне відділення з скаргами на кровотечу з розширених
гемороїдальних вузлів. З анамнезу відомо, що хвора 6 років тому хворіла на вірусний гепатит С.
Страждає на геморой два роки. На протязі останніх 4 м
ісяців відмічає збільшення гемороїдальних
вузлів. При цьому, констатує і збільшенням в об’ємі живота. З чим ймовірніше може бути повязано
прогресування геморою ?

+розвитком портальної гіпертензії

-
генетичними факторами

-
вагітністю

-
збільшенням маси
тіла

-
всі відповіді невірні


Основними ознаками травматичного пошкодження печінки є:

+наявність вільної рідини в черевній порожнині, симптоми подразнення очеревини позитивні, сниження
гемоглобину в загальному аналізі крові

-
симптоми подразнення очере
вини, гематурія

-
вільний газ в черевній порожнині при оглядовій рентгенографії черевної порожнини

-
наявність вільної рідини в черевній порожнині, симптоми подразнення очеревини відсутні

-
наявність вільної рідини в черевній порожнині, симптоми подразн
ення очеревини, в загальному аналізі
крові


лейкоцитоз


Хворий Ц., 46 р. доставлений в хірургічне відділення з скаргами на інтенсивний біль у животі,
іррадіюючий у праву надключичну область. Дві години назад отримав сильний удар у живіт арматурою,
втрат
ив свідомість від больового шоку. Язик сухий, пульс 100 уд. на хв., АТ 90/60 мм рт. ст.
відмічається субіктеричність склер. Живіт піддутий, не приймає участі в акті дихання, напружений у
верхній частині, болючий більше спрва, позитивний симптом Щоткіна
-
Блю
мберга, Ортнера. При
перкусії живота визначається вільна рідина у черевній порожнині. Аускультативно перистальтика не
вислуховується. Ваш попередній діагноз та тактика ?

+травма печінки. Протишокові заходи. Діагностична лапаротомія

-
травма селезінки. П
ротишокові заходи

-
травма селезінки. Протишокові заходи. Діагностична лапаротомія

-
травма підшлункової залози. Протишокові заходи

-
травма підшлункової залози. Протишокові заходи. Негайна операція


55

У приймальне відділення доставлений чоловік
48 років зі скаргами на слабкість, запаморочення,
помірні болі в правому підребер'ї'. З анамнезу відомо, що 12 годин назад він упав зі сходин і вдарився
правою реберною дугою. Напередодні надходження була непритомність. Хворий лежить у вимушеному
положенні
. Зміна положення тіла підсилює біль в животі. Шкірні покриви бліді. Пульс
-

120 ударів на
хвилину. Артеріальний тиск
-

90/50 мм.рт.ст. Дихання поверхневе. Пальпаторно відзначаються помірна
напруга м'язів черевної стінки, притуплення перкуторного звуку в л
івому підребір'ї і пологих місцях
живота. Гемоглобін крові
-

98 г/л. Ваш можливий діагноз і тактика?

+Травматичний розрив печінки з внутрішньочеревною кровотечею, протишокові заходи. Негайна
операція

-
Травматичний розрив селезінки з внутрішньочеревною кр
овотечею. Переливання одногрупної крові.
Протишокові заходи.

-
Перелом ребер, ускладнений гемотораксом. Негайна торакотомія

-
Розрив брижі тонкої кишки з внутрішньочеревною кровотечею. Протишокові заходи. Негайна операція

-
Перелом УШ
-
Х ребер ліворуч із

внутрішньочеревною кровотечею. Негайна тораколапаротомія.

Хворий 45 років. Скаржиться на постiйний ниючий бiль у верхній частині живота , а також вiдчуття
розпирання й тяжкостi в лiвому пiдребер’ї. Об'єктивно: субіктерічність шкiри та слизових, судиннi
"зiрочки" на грудях, збiльшений у розмiрах живiт, варикозне розширення вен черевної стiнки ("голова
медузи"). Печiнка збільшена, помірно болюча. Селезiнка збiльшена. При перкусії живота визначається
вільна рідина у черевній порожнині. Який стан може харак
теризуватись описаною клінікою

+портальна гіпертензія

-
гострий панкреатит

-
апостематозний пієлонефрит

-
перитоніт

-
внутрішня крототеча


Який з нижче перечисленних показників не характеризує мезенхімально
-

запальний синдром?

+підвищення лужної фос
фатази

-
СРБ

-
серомукоїд

-
поява ревматоїдного чинника

-
антитіла до субклітинних чинників гепатоцита56

Механічна жовтяниця, ПХЕС


Для клініки гострого холангіту характерно:

+ Висока температура, болі у правому підребір’ї, жовтяниця.

-
Нудота блю
вота.

-
Мелена.

-
Нестійкий рідкий стілець.

-
Оперізуючий біль.


Хвора Р., 43 років скаржиться на сильний гострий біль в правій половині живота, який іррадіює в праву
надключичну ділянку; підвищення температури тіла, сухість та гіркоту в роті. Було не
одноразове
блювання, яке не приносило полегшення. Появу болю пов’язує з вживанням жирної та смаженої їжі.
Хвора лежить на правому боці. Бліда. Тахікардія. Язик сухий. Живіт при пальпації болючий в правій
половині живота та дещо напружений в правому підребе
р’ї. Ймовірний діагноз?

+ Гострий холецистит.

-
Перфоративна виразка.

-
Гострий апендицит.

-
Правобічна ниркова коліка.

-
Гостра кишкова непрохідність.


Хвора 63 років хворіє протягом двох тижнів, коли помітила іктеричність склер, відмічався незнач
ний
біль розпираючого характеру в правому підребер’ї. Через дві доби від початку захворювання, з’явився
кал сірого кольору, жовтяничність шкіри, яка поступово посилювалась. При надходженні у відділення
загальний стан задовільний. При УЗД виявлено розширенн
я внутрішньопечінкових і позапечінкових
жовчних протоків і головної протоки підшлункової залози. Який діагноз найбільш ймовірний?

+ Пухлина великого дуоденального сосочка

Холедохолітіаз, защемлення конкремента в супрадуоденальній частині холедоха

Хол
естатична норма вірусного гепатиту

Цироз печінки

Пухлина загальної печінкової протоки


Хвора 53 років оперована з приводу хронічного калькульозного холециститу, холедохолітіазу. Через
три роки після операції у хворої настав рецидив холедохолітіазу. Я
ка із перерахованих причин не
відноситься до основних, що привели до рецидиву жовчних конкрементів в позапечінкових протоках
після операції холецистектомії?

+ Недотримання рекомендацій дієти

-
Наявність перешкоди для нормального відтоку жовчі

-
Звуженн
я термінального відділу холедоха і супутній холангіт

-
Довга культя міхурової протоки

-
Шовні нитки в просвіті холедоха, які не розсмоктуються


У хворої віком 52 років після приступу болю у правому підребірї виникла жовтушність шкіри і
слизових оболоно
к. При УЗД виявлено конкременти у жовчному міхурі, холедох поширений до 1,5 см.
Вміст холедоху чітко не візуалізується. Який метод обстеження дозволить підтвердити холедохолітіаз?

+ Ендоскопічна ретроградна холангіографія

-
Фіброгастродуоденоскопія

-
Повторне УЗД обстеження після підготовки

-
Комп’ютерна томографія

-
Аналіз крові на білірубін, амінотрасферази


Якi контрастнi речовини використовують для pетpогpадної панкpеатохолангiогpафії?

+Бiлiгност.

-
Холевiд.

-
Iндiгокармiн.

-
Сульфат барiю.

-
Й
одлiпол.


57

Під час операції у хворої 68 років з приводу гострого деструктивного холециститу визначена наявність
гнійного холангіта. При ревізії холедоха не знайдені конкременти та признаки стенози дуоденального
соску. Виконано холецистектомію. Як необхідн
о закінчити операцію?

+Виконати зовнішнє дренування холедоха

-
Накласти супрадуоденальний холедоходуоденоанастомоз

-
Виконати трансдуоденальну холедоходуоденостомію

-
Виконати холедохоеюностомію

-
Дренувати черевну порожнину


У 38
-
річної хворо
ї після перенесеної два роки тому назад холецистектомії відновились приступи
печінкової коліки з пожовтінням шкірних покривів. Діагностовано постхолецистектомічний синдром.
Яка найчастіша причина його винивкнення?

+Залишені під час першоЇ операціЇ конкре
менти

-
Стенозуючий папіліт

-
Дуоденостаз

-
Дискенезія жовчевих шляхів

-
Холестаз


Хвора 32 років два роки тому назад перенесла холецистектомію з приводу жовчекам”яної хвороби. В
жовчевому міхурі було багато дрібних конкрементів. На протязі шести міс
яців 3 рази повторились
приступи печінкової коліки. Два дні тому назад після приступу появилось пожовтіння шкіри та склер.
Білірубін 90 ммоль/л. Які дослідження найефективніше допоможуть поставити діагноз?

+УЗД панкреодуоденальної зони

-
Рентгеноскопія

шлунково
-
кишкового тракту

-
Гастрофіброскопія

-
Пероральна холангіографія

-
Ангіографія


У хворої 32 років після перенесеної холецистектомії через 6 місяців відновились приступи печінкової
коліки, які супроводжуються пожовтінням шкірних покровів. При

УЗД дослідженні виявлено
залишений конкремент 2 х 1см в дистальній частині холедоха. Яке лікування для хворої буде
оптимальним?

+Ендоскопічна дуоденохоледохоскопія з папілосфінктеропластикою і літоекстракцією

-
Консервативна терапія спазмолітиками і жо
вчегінними препаратами

-
Літотрипсія

-
Холедохолітотомія

-
Холедоходуоденоанастомоз


Хворий 62 років скаржиться на наявність жовтяниці, свербіння шкіри, світлий кал, темну мочу.
Об’єктивно: склера та шкіра жовтушні, на шкірі сліди розчухів. Пальпується
збільшений, безболісний
жочний міхур. Аналіз крові: загальний білірубін 85 ммоль/л. Який метод дослідження найдоцільніше
використати для уточнення діагнозу?

+Ретроградну холангіопанкреатографію

-
Дуоденальне зондування

-
Оглядову рентгенографію органів

черевної порожнини

-
Оральну холецистографію

-
Інфузійну холеграфію


У хворого 60 років жовтяниця на протязі 3
-
х тижнів, почалася без болю і інтенсивність ії наростає.
Живіт при пальпації м'який. Позитивний симптом Курвуаз'є. При УЗД жовчних шляхів в
ідмічається
розширення жовчного міхура й холедоху. Яка першопричина цих змін.

+ Рак головки підшлункової залози

-
Жовчно
-
кам'яна хвороба

-
Хронічний індуративний панкреатит

-
Інфекційний гепатит

-
Рак печінки


58


Больная 68 лет жалуется на желтушнос
ть кожи, склер, обесцвеченный кал, потемнение мочи,
повышение температуры тела до 37,4 град. Желтуха появилась через день после приступа боли в
правом подреберье. Живот мягкий, болезненный в правом подреберье, печень не увеличена. Симптом
Мерфи поло
жителен. Пальпируется увеличенный желчный пузырь. Сформулируйте предварительный
диагноз.

+Острый холецистит, обтурационная желтуха

-
Холестатический гепатит.

-
Резидуальный холедохолитиаз.

-
Рак головки поджелудочной железы.

-
Холецистолитиаз.


Бо
льному месяц назад произведена “открытая” холецистэктомия по поводу острого калькулезного
холецистита. Операция закончена наружным дренированием холедоха. Холангиография не
производилась. Дренаж удален на 7 день после операции. Три дня назад повысилась те
мпература тела
до 38,8, был озноб и проливной пот. Склеры желтые, кал цвета белой глины. При пальпации живота
умеренная боль в правом подреберье. Сформулируйте предварительный диагноз.

+ Резидуальный холедохолитиаз, холангит, обтурационная желтуха.


-
Постхолецистэктомический синдром, стеноз холедоха.

-
Абсцесс ложа желчного пузыря

-
Стенозирующий папиллит

-
Стриктура гепатикохоледоха, холангит.


Покази до холедохотомії.

+Холангіт, механічна жовтяниця, камені в протоках.

-
Епмієма жовчевого міхур
а.

-
Холецистопанкреатит.


Який найбiльш iнформативний метод для дифеpенцiальної дiагностики жовтяницi?

+Pетpогpадна панкpеатохолангiогpафiя.

-
Холецистографiя пероральна.

-
Холецистографiя внутрiшньовенна.

-
Фiстулохолангiографiя.


Якi контрастнi речовин
и використовують для черезшкiрної черезпечiнкової холангiографії?

+Кардiотраст.

-
Холевiд.

-
Iндiгокармiн.

-
Сульфат барiю.

-
Йодлiпол.


Якi контрастнi речовини використовують для iнтраоперацiйної холангiографії?

+Кардiотраст.

-
Холевiд.

-
Iндiгокармiн.


-
Йодлiпол.

-
Сульфат барiю.


Якi нормальнi показники залишкового тиску в жовчевих шляхах (холангiоманометрiя по Мане
-
Гi
-
Виноградову)?

+100
-

160 мм. вод. ст.

-
80
-

90 мм. вод. ст.

-
200
-

220 мм. вод. ст.

59

Яка операцiя застосовується при вколоченом
у камiнцi в ампулi великого дуоденального соска?

+Трансдуоденальна папiлосфiнктеротомiя.

-
Холецистектомiя.

-
Холедохотомiя.

-
Сегментарна резекцiя холедоха.


Пiсля якої операції зустрiчаеться синдром "слiпого мiшка"?

+Холедоходуоденостомії.

-
Холецистек
томії.

-
Зовнiшнього дренування холедоха.

-
Холедохотомії.

-
Папiлосфiнктеротомії.


Яку операцiю застосовують при постхолецистектомiчному синдpомi, стенозi великого дуоденального
сосочка?

+Ендоскопiчну папiлосфiнктеротомiю.

-
Гепатикотомiю.

-
Резекцiю ве
ликого дуоденального соска.


Хвора М. 47 років поступила в клініку з різкими болями в правому підребер’ї з ірадіацією в лопатку,
блюванням жовчю. Хворіє впродовж останніх 2
-
ох років, коли періодично з’являються гострі болі і
після введення спазмолітиків к
упіруються.. Стан хворої посередній. Р
-
s 98. А/Т 140/90. Об
-
но: живіт
болючий в правому підребер’ї, позитивні симптоми Грекова
-
Ортнера, Мерфі, Мюссі.Ваш діагноз:

+Жовчнокам’яна хвороба.

-
Гострий панкреатит.

-
Гострий гастродуоденіт.

-
Пухлина печінк
и.

-
Розрив порожнистого органу.Найчастіше причиною розвитку гострого панкреатиту є ?

+ Жовчно
-
кам’яна хвороба

-
Травма підшлункової залози

-
Аліментарний фактор

-
Цукровий діабет


Дитина 9 років. Скарги на біль у животі, більше зправа, субф
ебрілітет, блювоту, яка не приносить
полегшення. В аналізах крові підвищення швидкості зсідання еритроцитів.Хворіє три роки. На
диспансерному спостереженні.Яке захворювання обумовлює таку клінічну картину:

+ Хронічний холецистит

-
Хронічний ентероколіт


-
Неспецифічний виразковий коліт

-
Дискінезія жовчновивідних шляхів за гіпотоничним типом.

-
Гостра кишкова інфекція


Хворий 43 років, скаржиться на нічні болі в правому підребер’ї, загальну, слабкість, здуття живота,
жовтушність склер. АЛТ 1,9, АСТ 2
,4, білірубін 88 (прямий 40, непрямий 48), ШОЄ 26 в/год.
Рекомендації по лікуванню ?

+Жовчогінні

-
Спазмолітики

-
Вітаміни

-
H2
-
блокатори60

Хронічний панкреатит


У хворого 30 років, який виписаний під диспнсерний нагляд з кістою підшлункової золози пі
сля
перенесеного деструктивного панкреатиту на 15 добу після виписки з”явилися гектична температура,
тахікардія, зсув лейкоцитарної формули вліво, їнфільтрат в епігастрії. Чим це може бути викликано?
Ваш попередній діагноз?

+Нагноєння кісти підшлункової
залози

-
Пневмонія

-
Гострий холецистит

-
Зачеревна флегмона

-
Гострий апендицит


У хворої 60 років, яка знаходилася на стаціонарному лікуванні з приводу гострого панкреатиту, через 3
місяці після з'явилося пухлиноподібне утворення в епігастральн
ій ділянці, підвищилася температура
тіла до 38 гр. При пальпації утворення діаметром до 15 см, помірно болюче, нерухоме. При
ультрасонографії виявлено порожнисте утворення, яке містить рідину. Яке найбільш вирогідне
ускладнення гострого панкреатиту?

+По
стнекротична кіста

-
Флегмона заочеревинного простору

-
Перфорація порожнистого органа

-
Абсцесс черевної порожнини

-
Ферментативний перитоніт


Немовля, від 2 вагітності, яка перебігала з токсикозом першої половини, із загрозою
внутрішньоутробної інф
екції, переведена у першу добу з пологового будинку з клінікою вродженої
кишкової непрохідності. Під час оперативного втручання виявлено меконієвий ілєус. Що лежить в
основі патогенезу цього захворювання.

+Порушення функції підшлункової залози (кістофібр
оз)

-
Внутрішньоутробна інфекція

-
Запалення підшлункової залози

-
Травма підшлункової залози під час пологів

-
Порушення та ферментативна недостатність шлунково
-
кишкового тракту


У хворої 46 років під час обстеження через 3 місяця після перенесеног
о гострого панкреатиту виявлена
кіста підшлункової залози до 8 см в діаметрі.В аналізах: Нв
-
130г
\
л, лейкоцити
-

7,0х109 Амілаза сечі
-

128од. За даними інструментальних методів обстеження встановлено звязок кісти з протоковою
системою кіста підшлункової з
алози. Вкажіть оптимальний спосіб лікування:

+Внутрішнє дренування протокової системи підшлунової залози

-
Операція не показана, диспансерне спостереження

-
Зовнішнє дренування кісти

-
Пломбування панкреатичних проток

-
Резекція підшлункової залози з

видаленням кісти


Хворий скаржиться на ниючий біль в епігастрії і в правому підребер'ї, нудоту, слабкість, зниження
апетиту, втрату ваги. Страждає алкоголізмом. При сонографії в проекції тіла підшлункової залози
виявлено гіпоехогенне утворення до 8 см в

діаметрі, стінка його до 1,2 см завтовшки, гіперехогенная. У
проекції підшлункової залози кальцинати. Сформулюйте діагноз.

+Кіста підшлункової залози.

-
Аневризма черевного відділу аорти.

-
Кіста лівої частки печінки.

-
Рак підшлункової залози.

-
Г
острий панкреатит, оментобурсит.


61

Під час операції хворої 30 років виявлений велика кіста підшлунковой залози, тісно припаяна до задньої
стінки шлунку. Який об”ем операції?

+Цистоентероанастомоз

-
Цисто
-
гастроанастомоз

-
Висічення кісти по Мельні
кову

-
Цистодуоденоанастомоз

-
Резекція шлунку з кістою


У хворого 30 років після перенесеного деструктивного панкреатиту на через 4 місяці після виписки
з”явилися гектична температура, тахікардія, зсув лейкоцитарної формули вліво, їнфільтрат в епігаст
рії.
Чим це може бути викликано? Ваш попередній діагноз?

+Псевдокіста підшлункової залози

-
Пневмонія

-
Гострий холецистит

-
Зачеревна флегмона

-
Гострий апендицит


У хворого М., 47 років, інтенсивний біль на 2


3 см. Вище пупка. Який посилюєтьс
я в горизонтальному
положенні вночі, голодний біль що не проходить після їжі, а навпаки, збільшуються після надмірного її
вживанні. Про які захворювання можна подумати?

+Хронічний панкреатит

-
Виразкова хвороба

-
Хронічний холецистит

-
Хронічний гостр
ит

-
Дискінезія жовчовивідних шліхів


Який найважливіший гормон виробляється острівками Лангенганса підшлункової залози

+Інсулін

-
Тироксин

-
Глюкагон

-
Паратгормон

-
Ліпокаїн


Хворий 62 років скаржиться на наявність жовтяниці, свербіння шкіри,
світлий кал, темну мочу.
Об’єктивно: склера та шкіра жовтушні, на шкірі сліди розчухів. Пальпується збільшений, безболісний
жочний міхур. Аналіз крові: загальний білірубін 85 ммоль/л. Який метод дослідження найдоцільніше
використати для уточнення діагнозу?


+Ретроградну холангіопанкреатографію

-
Дуоденальне зондування

-
Оглядову рентгенографію органів черевної порожнини

-
Оральну холецистографію

-
Інфузійну холеграфію


Етіологічним фактором хронічного панкреатиту не є:

+гіпопаратиреоз

-
алкоголь

-
жовчнокамяна хвороба

-
вірус паротиту

-
вірус гепатиту В


Класифікаційною формою хронічного панкреатиту не є:

+геморагічний панкреатит

-
калькульозний панкреатит

-
індуративний панкреатит

-
псевдотуморозний панкреатит

-
спадковий


62


Нехарактерним д
ля хронічного панкреатиту є:

+странгуляційна непрохідність кишечника

-
розвиток кіст

-
розвиток сегментарної форми портальної гіпертензії

-
розвиток цукрового діабету

-
утворення нориць


Розвиток калькульозного панкреатиту найчастіше спостерігається
при:

+алкогольному панкреатиті

-
біліарному панкреатиті

-
постравматичному панкреатиті

-
вірусному панкреатиті

-
медикаментозному панкреатиті


Причинами розвитку больового синдрому при хронічному панкреатиті є всі перечислені окрім

+Ендокринна недост
атність

-
ферментативна недостатність

-
протокова гіпертензія

-
залучення в паталогічний процес нервових закінчень

-
стиснення навколишніх органів


Консервативне лікування хронічного панкреатиту полягає у:

+всі відповіді вірні

-
ліквідації больового
синдрому

-

корекції вуглеводного обміну

-
замісна ферментна терапія

-
санаторно
-
курортне лікування


Основним показом для хірургічного лікування хронічного панкреатиту є:

+протокова гіпертензія

-
больовий синдром

-
наростаючі явища екзокринної недост
атності

-
наростаючі явища ендокринної недостатності

-
наявність зовнішньої панкреатичної нориці


Основним оперативним втручанням при протоковій гіпертензії при хронічному панкреатиті є:

+панкреатоєюностомія

-
дистальна резекція підшлункової залози

-
панкреатодуоденальна резекція

-

операція Фрея

-
всі варіанти вірні


Який з інструментальних методів є найбільш інформативним при зовнішніх норицях підшлункової
залози?

+фістулографія

-
УЗД

-
КТ

-
ЯМР

-
РХПГ
63

Основним оперативним втручанням

при тривалих зовнішніх панкреатичних норицях є:

+висічення нориці, панкреатоєюностомія

-
висічення нориці

-
висічення нориці, резекція підшлункової залози

-
пломбування нориці

-
пломбування протоків підшлункової залози


Псевдокіста підшлункової зало
зи найчастіше є результатом:

+деструктивного гострого панкреатиту

-
хронічної протокової гіпертензіЇ

-
дії токсичних чинників

-
має вроджений характер

-
всі варіанти вірні


Який вислів відносно справжньої кісти підшлункової залози є вірним?

+має еп
ітеліальну вистилку

-
немає епітеліальної вистилки

-
є результатом деструкції підшлункової залози

-
всі варіанти вірні


Який вислів відносно псевдокісти підшлункової залози є невірним?

+має епітеліальну вистилку

-
немає епітеліальної вистилки

-
є р
езультатом деструкції підшлункової залози

-
може бути вродженою

-
всі варіанти вірні


Який з інструментальних методів є найменш інформативний при кістах підшлункової залози за
наявності блоку в її протоковій системі?

+РХПГ

-
УЗД

-
КТ

-
ЯМР

-
спірал
ьна МРТ


Яким фактором з перечислених визначається вибір способу оперативного втручання при кістах
підшлункової залози?

+наявністью або відсутністью звязку кісти з протокою системою підшлункової залози

-
розміром кісти

-
терміном її існування

-
наявні
стью або відсутністью компресії навколишніх органів кістою

-

наявність або відсутністью епітеліальної вистилки в її стінці


Яка з операцій при кістах підшлункової залози, звязаних з протокою системою є найбільш
патогенетично обгрунтованою

+панкреатоц
истоєюностомія

-
зовнішнє дренування кісти

-
цистоєюностомія

-
резекція залози з кістою

-
висічення кісти
64

Яка з операцій при нагноєнні кісти підшлункової залози є найбільш патогенетично обгрунтованою

+зовнішнє дренування кісти

-
панкреатоцист
оєюностомія

-
цистоєюностомія

-
резекція залози з кістою

-
пломбування протоків підшлункової залози


Яка з операцій при кістах підшлункової залози, незвязаних з протокою системою є найбільш
патогенетично обгрунтованою

+зовнішнє дренування кісти

-
па
нкреатоцистоєюностомія

-
цистоєюностомія

-
резекція залози з кістою

-
пломбування протоків підшлункової залози


Який з методів є найбільш інформативним при диференційній діагностиці раку підшлункової залози та
псевдотуморозного хронічного панкреатиту?

+біопсія

-
КТ

-
УЗД

-
ЯМР

-
РХПГ


Паліативною операцією при кістах звязаних з протоковою системою підшлункової залози є

+зовнішнє дренування кісти

-
панкреатоцистоєюностомія

-
цистоєюностомія

-
резекція залози з кістою

-
всі варіанти вірні65

З
ахворювання товстої кишки


Хворий 60 років, знаходиться в практологіч
-
ному відділенні зі скаргами на біль в животі, пронос з
болючими позивами ( до 10
-
15 р. за добу), з домішками крові, слизу, підвищення температури тіла,
схуднення. Хворіє протягом 15 рок
ів з короткочасними ремісіями після лікування. Загострення
почалося 1 місяць тому після психічної травми і фізичного напружен
-
ня. Укажіть найбільш вірогідний
діагноз.

+ Неспецифічний виразковий коліт

-
Хвороба Крона

-
Гостра дизентерия

-
Дифузний полі
поз товстої кишки

-
Дивертикуліт товстої кишки


Під час лапаротомії у хворого виявлено травматичний розрив сигмовидної кишки, розлитий перитоніт.
У черевній порожнині наявні калові маси. Який об’єм оперативного лікування?

+ Ушивання розриву сигми, тра
нсверзостома, дренування черевної порожнини.

-
Ушивання розриву сигми.

-
Трансверзостома.

-
Дренування черевної порожнини.

-
Виведення розірваної ділянки сигми на шкіру.


У хворого, 35 років, протягом 10 днів скарги на проноси до 15 разів на добу із
слизом, кров’ю і гноєм,
біль в лівій здухвинній області. Максимальна температура тіла за добу 37,90С. Виставлено попередній
діагноз
-

неспецифічний виразковий коліт. Визначте особливості тяжкості перебігу захворювання.

+Важка

-
Середня

-
Легка

-
Блиск
авична

-
Рецидивуюча


У хворого, 55 років, часте випражнення до 20
-
30 разів на добу з домішками крові і слизу, болі в лівій
здухвинній області, що підсилюються при позивах на дефекацію, температура 38 0С. Бактеріологічне
дослідження калу
-

дизентерійних

бактерій, амеб немає. Ректороманоскопія
-

слизова оболонка різко
гіперемована, набрякла, покрита виразками різних розмірів, що кровоточать. Ваш діагноз?

+Неспецифічний виразковий коліт

-
Дизентерія

-
Хвороба Крона

-
Дивертикульоз

-
Поліпоз товстої

кишки


Хворий, 50 років, скаржиться на проноси, підвищення температури тіла до 37,60С протягом останнього
місяця. При об’єктивному дослідженні пальпується болючий інфільтрат у правій половині живота. При
колоноскопії у висхідній частині товстої кишки в
иявлені виразки у вигляді глибоких щілин, слизова
між ними виглядає як "брукова бруківка" з вогнищами гранульоматозного запалення. В аналізі крові:
анемія, диспротеінемія, порушення електролітного балансу. Ваш діагноз?

+Хвороба Крона

-
Апендикулярний
інфільтрат

-
Пухлина висхідної частині товстої кишки

-
Неспецифічний виразковий коліт

-
Дивертикульоз висхідної частині товстої кишки


66

У хворого, 46 років, скарги на випражнення рідким з домішками слизу і крові, загальну слабкість,
підвищення тем
ператури до 37,40С . При ректороманоскопії: на фоні набряку слизової оболонки і
відсутності судинного малюнка визначається контактна кровотечливість, поверхня слизової “зерниста”,
визначаються ерозії. При іригоскопії
-

відсутність гаустр, місцями звуження
просвіту. Ваш діагноз?

+Неспецифічний виразковий коліт

-
Рак прямої кишки

-
Фібринозний проктосигмоідит

-
Дивертикульоз сигмовидної кишки

-
Хвороба Крона


Жінка 26 років поступає зі скаргами на рідкий стілець з кров‘ю протягом шести місяців, зни
ження маси
тіла та спастичні болі в животі. При іригоскопічному дослідженні виявлено запальний процес в товстій
кишці. Між ділянками ураження є незмінені зони. Пряма кишка без уражень. Імовірний діагноз:

+ Хвороба Крона.

-
Виразковий коліт.

-
Амебна ди
зентерія.

-
Ішемічний коліт.

-
Хвороба Гіршпрунга.


Хворий 43 років госпіталізований ургентно з клінікою гострої кишкової кровотечі І ступеня, яка була
зупинена консервативною гемостатичною терапією. При подальшому обстеженні (колоноскопія)
встановлени
й діагноз: дивертикульоз нисхідної ободової та сигмоподібної кишок. Вкажіть найбільш
ефективний спосіб профілактики можливих наступних ускладнень виявленого захворювання у хворого?

+ Планова лівобічна геміколектомія

-
Строге дотримання дієти та режиму а
рчування

-
Виключення підвищеного фізичного навантаження

-
Планові курси консервативної терапії

-
Ургентне оперативне втручання при розвитку наступного ускладнення


Під час операції з приводу гострої кишкової непрохідності у хворого 63 р. виявлено, щ
о причиною її є
пухлина сигмоподібної кишки. Оральна частина ободової кишки роздута, переповнена вмістом. Тонка
кишки майже не змінена. Лімфатичні вузли у брижі ободової кишки не визначаються. Метастази у
печінці не визначаються. Оберіть метод операції.

+Операція Гартмана

-
Лівобічна геміколонектомія

-
Тотальна колектомія

-
Обхідна ілеоректостомія

-
Трансверзостомія


Як запобігти інфікування м’яких тканин передньої черевної стінки при накладенні протиприродного
відхідника?

+Підшиванням парієтально
ї очеревини до шкіри

-
Підшиванням вісцеральної очеревини до шкіри

-
Підшиванням слизової оболнки до шкіри

-
Введенням дренажу

-
Обкладанням рани стерильними серветками
67

Хворий 30 років, надійшов зі скаргами на помірний біль по всьому животу,

випражнення до 17 разів на
добу з кров'ю, гноєм, слизом. Температура тіла 380С. Живіт помірно роздутий, болючий по ходу товстої
кишки. Симптомів роздратування очеревини немає. При ректальному дослідженні: збільшені
гемороїдальні вузли, помірно болючі. При

пальцевому дослідженні виявлена темна кров. У клінічному
аналізі крові
-

анемія, СОЭ
-
40 мм/годину. Визначте попередній діагноз?

+Неспецифічний виразковий коліт.

-
Рак товстої кишки.

-
Хронічний геморой

-
Дизентерія

-
Хвороба Крона


Хвора 63 ро
ків, скаржиться на здуття живота, закрепи, болі вище пупка, які проходять після акта
дефекації. Об
-
но: живіт здутий в біля пупковій ділянці, при пальпації болюча сигмовидна кишка. Яке
захворювання можна запідозріти ?

+Хронічний коліт

-
Хронічний ентерит


-
Неспецифічний виразковий коліт

-
Хронічний гастрит

-
Хронічний холецистит


Основне дослiдження для виявлення захворювання ректосигмоїдної дiлянки?

+Ректороманоскопiя;

-
Фiброколоноскопiя;

-
Аноскопiя;

-
Пальцеве дослiдження прямої кишки;

-
Iрригог
рафiя.


Операцiя вибоpу при неспецифiчному виразковому колiтi?

+Проктоколонектомiя з кiнцевою iлеостомою;

-
Обхiдний анастомоз;

-
Субтотальна колектомiя;

-
Резекцiю товстої кишки;

-
Накладання колостоми.


Для якого захворювання характерний симптом "водоп
ровiдної труби"?

+Неспецифiчний виразковий колiт;

-
Гранульоматозний колiт;

-
Псевдополiпоз;

-
Дивертикульоз;

-
Спастичний колiт.


Якi форми неспецифiчного виразкового колiту протiкають найбiльш важко?

+Блискавична;

-
Гостра;

-
Хронiчна рецидивуюча;

-
Хр
онiчна безперервна.


Якi медикаменти використовують для лiкування неспецифiчного виразкового колiту?

+Салазопiрiдазiн;

-
Ампiцилiн;

-
Но
-
шпа, папаверин;

-
Невiграмон;

-
Фуразолiдон.

68


З якого вiддiлу кишечника найбiльш часто починається неспецифiчний
виразковий колiт?

+З прямої кишки;

-
З висхiдного вiддiлу ободової кишки;

-
З поперекового вiддiлу ободової кишки;

-
З нисхiдного вiддiлу ободової кишки;

-
З термiнального вiддiлу тонкої кишки.


В якому вiддiлi кишечника найчастiше локалiзується патологiч
ний процес при хворобi Крона?

+Термiнальний вiддiл тонкої кишки;

-
Пряма кишка;

-
Висхiдний вiддiл ободової кишки;

-
Поперековий вiддiл ободової кишки;

-
Сигмовидна кишка.


Для якого захворювання характерний симптом "брустчатки"?

+Хвороба Крона;

-
Амебi
оз;

-
Спастичний колiт;

-
Рак товстого кишечника.


Яку операцiю застосовують при гранульоматозному колiтi (хвороба Крона)?

+Резекцiя кишки в межах здорових тканин;

-
Проктоколонектомiя;

-
Субтотальна колонектомiя.


Якi середники мають проносну дiю?

+Фен
олфталеїн;

-
Активоване вугiлля;

-
Фталазол;

-
Прозерiн;

-
Бiфiкол.


Якi середники використовують для зниження метеоризму?

+Карболен;

-
Норсульфазол;

-
Вазелiнове масло;

-
Сульфат магнiю;

-
Прозерiн.


Якi медикаменти використовують для посилення перистал
ьтики кишечника?

+Прозерiн;

-
Сульфат магнiю;

-
Iмодiум;

-
Карболен;

-
Дiгестал.


Якi середники мають гемостатичну дiю?

+Фiбриноген;

-
Фенiлiн;

-
Фiбриносол;

-
Гемодез.


69


Якi середники мають дезiнтоксикацiйну дiю?

+Гемодез.

-
Еритромаса.

-
Лiпофунд
ин.


Якi iз клiзм застосовують при пiдготовцi хворого до операцiї?

+Очисна.

-
Сифонна.

-
Мiкроклiзма.

-
Послаблююча.


Якi середники застосовують для iригографiї?

+Сульфат барiю.

-
Кардiотраст.

-
Бiлiгност.

-
Йодлiпол.

-
Метиленова синька.


КЛАСИФIКАЦI
Я НЕСПЕЦИФIЧНОГО ВИРАЗКОВОГО КОЛIТУ ПО ПОШИРЕННЮ

+проктит, проктосигмоїдит, лiвобiчний i тотальний колiт

-
гострий, блискавичний

-
хронiчний безперервний iрецидивуючий


КЛАСИФIКАЦIЯ НЕСПЕЦИФIЧНОГО ВИРАЗКОВОГО КОЛIТУ ПО КЛIНIЧНОМУ ПЕРЕБIГУ

-
проктит, прок
тосигмоїдит

-
лiвобiчний i тотальний колiт

+гострий,блискавичний, хронiчний безперервний i рецидивуючий


ВЕДУЧI КЛIНIЧНI СИМПТОМИ ПРИ НЕСПЕЦИФIЧНОМУ ВИРАЗКОВОМУ КОЛIТI

-
жовтяниця, асцит

-
збiльшення печiнки i селезiнки

+бiль,дiарея,втрата ваги


ХАРАКТ
ЕРНI УСКЛАДНЕННЯ НЕСПЕЦИФIЧНОГО ВИРАЗКОВОГО КОЛIТУ

-
панкреатит, холецистит

+кровотеча, перфорацiя, токсична дiлятацiя кишки

-
злукова хвороба


ПРЕПАРАТ ЯКИЙ СТОСУЄТЬСЯ ДЛЯ ЛIКУВАННЯ НЕСПЕЦИФIЧНОГО ВИРАЗКОВОГО КОЛIТУ

+сульфасалазiн

-
фенолфталеiн

-
церу
кал


ДОЗУВАННЯ СУЛЬФАЗАЛАЗIНУ У ХВОРИХ З НЕСПЕЦИФIЧНИМ ВИРАЗКОВИМ КОЛIТОМ

-
0,01 х 4 рази

-
0,1 х 4 рази

+ 0,5 х 4 рази


АБСОЛЮТНI ПОКАЗИ ДО ХIРУРГIЧНОГО ЛIКУВАННЯ НЕСПЕЦИФIЧНОГО ВИРАЗКОВОГО
КОЛIТУ

-
вiдсутнiсть ефекту вiд консервативного лiкування

-
ча
стi проноси, втрата ваги, виражений больовий синдром

+кровотеча, перфорацiя, токсична дiлятацiя
70


РЕНТГЕНОЛОГIЧНI ОЗНАКИ НЕСПЕЦИФIЧНОГО ВИРАЗКОВОГО КОЛIТУ

-
симптом "нiшi"

-
дефект наповнення

+симптом "водопровiдної труби"


МЕТОД ВИБОРУ ПРИ ХIРУРГIЧНОМУ

ЛIКУВАННI НЕСПЕЦИФIЧНОГО ВИРАЗКОВОГО КОЛIТУ

-
гемiколектомiя

-
резекцiя товстої кишки

-
колектомiя

+проктоколектомiя


ПРИ ХВОРОБI КРОНА ПОРАЖАЕТЬСЯ

-
лишень тонка кишка

-
лишень товста кишка

+всi вiддiли шлунково
-
кишкового тракту


ПРИ ХВОРОБI КРОНА ПО
РАЖАЮТЬСЯ ШАРИ КИШКИ

-
слизова оболонка

-
пiдслизова i м'язева

+всi шари


МЕТОД ВИБОРУ ПРИ ХIРУРГIЧНОМУ ЛIКУВАННI ХВОРОБИ КРОНА

-
проктолонектомiя

-
колектомiя

-
гемiколектомiя

+резекцiя пораженої дiлянки кишки


ЯКI ВIДДIЛИ КИШЕЧНИКА МОЖУТЬ БУТИ ВРАЖЕНI

ПРИ ХВОРОБI КРОНА

-
термiнальна частина тонкої кишки

-
товста кишка

-
пряма кишка

+ тонка, товста,пряма кишка


ДЛЯ ЯКОГО IЗ ЗАХВОРЮВАНЬ ТОВСТОГО КИШЕЧНИКА ХАРАКТЕРНИЙ СИМПТОМ
"ПРОСТРIЛЕНОЇ МIШЕНI"

-
дивертикульоз

+ полiпоз

-
неспецифiчний виразковий ко
лiт

-
враження раковим процесом


ПРИ ЯКОМУ ЗАХВОРЮВАННI ВРАЖАЮТЬСЯ ПОВЕРХНЕВI ШАРИ СТIНКИ КИШКИ

-
хвороба Крона

+ неспецифiчний виразковий колiт


ЯКI IЗ СЕРЕДНИКIВ СПОВIЛЬНЮЮТЬ ПЕРИСТАЛЬТИКУ КИШЕЧНИКА

-
прозерiн

+ атропiн

-
фенолфталеiн


ЯКI IЗ МЕДИКА
МЕНТIВ НАЙБIЛЬШ ДОЦIЛЬНИЙ ПРИ ЛIКУВАННI ХВОРОБИ КРОНА

-
ампiцилiн

-
норсульфазол

-
фуразолiдол

+ фталазол71

ПРИ ЯКIЙ ВАЖКОСТI ПРОТIКАННЯ НЕСПЕЦИФIЧНОГО ВИРАЗКОВОГО ГЕОЛIТА НАЙБIЛЬШ
ДОЦIЛЬНО ЗАСТОСОВУВАТИ ГОРМОНАЛЬНI ПРЕПАРАТИ

-
легкої степенi

-
середньої
важкостi

+ важкої степенi


ЯКI IЗ ПРЕПАРАТIВ ДIЮТЬ ГЕМОСТАТИЧНО

-
еритроцитарна маса

-
гемодез

-
фiзрозчин

+ цiльна кров


ЯКI IЗ ПРЕПАРАТIВ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПРИ ЛIКУВАННI НЕСПЕЦИФIЧНОГО ВИРАЗКОВОГО
КОЛIТА

-
гентамiцин

-
сульфiдин

+ салазодиметоксин


ЯК
I IЗ ПРЕПАРАТIВ ЗАСТОСОВУЮТЬ ПРИ ЛIКУВАННI НЕСПЕЦИФIЧНОГО ВИРАЗКОВОГО
КОЛIТА

-
мономiцин

+ сульфасалазин

-
еритромiцин


ЯКI IЗ ПРЕПАРАТIВ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПРИ ЛIКУВАННI НЕСПЕЦИФIЧНОГО ВИРАЗКОВОГО
КОЛIТА

-
пенiцилiн

-
стрептомiцин

+ салазопiрин


IЗ ЯКОГО
ВIДДIЛУ ШЛУНКОВО
-
КИШКОВОГО ТРАКТА КРОВОТЕЧА ПРИ НАЯВНОСТI СВIЖОЇ
КРОВI

-
товста кишка

+ пряма кишка

-
шлунок i 12
-
ти пала кишка


IЗ ЯКОГО ВIДДIЛУ ШЛУНКОВО
-
КИШКОВОГО ТРАКТУ КРОВОТЕЧА ПРИ НАЯВНОСТI ТЕМНО
-
ВИШНЕВОЇ КРОВI

-
шлунок i 12
-
ти пала кишка

+ товста

кишка

-
пряма кишка


ПРИ ЯКОМУ ЗАХВОРЮВАННI ГIСТОЛОГIЧНО НАХОДЯТЬ НЕСПЕЦИФIЧНУ ГРАНУЛЬОМУ

+ хвороба Крона

-
неспецифiчний виразковий колiт

-
рак прямої кишки


У ХВОРОГО ТОКСИЧНА ДИЛЯТАЦIЯ ЯК УСКЛАДНЕННЯ НЕСПЕЦИФIЧНОГО ВИРАЗКОВОГО
КОЛIТУ. ОБ'ЕМ ОПЕРАТИВ
НОГО ВТРУЧАННЯ

-
резекцiя дiлятованої дiлянки товстої кишки

-
колектомiя

+ проктколектомIя


72


У ХВОРОГО ПЕРФОРАЦIЯ ТОВСТОЇ КИШКИ ЯК УСКЛАДНЕННЯ НЕСПЕЦИФIЧНОГО
ВИРАЗКОВОГО КОЛIТУ. ОБ'ЕМ ОПЕРАЦII

-
вшивання перфоративного отвору

-
резекцiя дiлянки кишки

+ проктколектомiя

-
колектомiя


У ХВОРОГО ПРОФУЗНА КРОВОТЕЧА IЗ ТОВСТОЇ КИШКИ ЯК НАСЛIДОК УСКЛАДНЕННЯ
УСКЛАДНЕННЯ НЕСПЕЦИФIЧНОГО ВИРАЗКОВОГО КОЛIТУ. ОБ'ЕМ ОПЕРАЦII

-
вшивання кровоточивої дiлянки кишки

-
резекцiя кишки

-
колектомiя

+ колпроктектомiя


У

ХВОРОГО РУБЦЕВЕ ЗВУЖЕННЯ СИГМОВИДНОЇ КИШКИ ЯК УСКЛАДНЕННЯ
НЕСПЕЦИФIЧНОГО ВИРАЗКОВОГО КОЛIТУ, ЩО ВИЗВАЛО ОБТУРАЦIЙНУ КИШКОВУ
НЕПРОХIДНIСТЬ. ОБ'ЕМ ОПЕРАЦII

-
резекцiя звуженої дiлянки кишки

-
колектомiя

+колпроктектомiя


РОЗЧИН АТРОПIНУ СУЛЬФАТУ ВИКОРИСТО
ВУЄТЬСЯ, ПЕРЕД ОПЕРАЦІЄЮ З МЕТОЮ

-
пiдвищення тонусу блукаючого нерва

-
прискорення частоти пульсу

+блоку периферичних М
-
холiнорецепторiв73

Проктологія


Водій автобусу скаржиться на алу кров в калі, що периодично зявляється при дефекації.Хворій
протягом
року. кровотеча посилюється після фізичного навантаження і вживання алкоголю. Стілець 1
раз на 2
-
3 доби безболісний. Анальный сфінктер не змінений. Сформулюйте попередній діагноз.

+ Внутрішній геморой

-
Рак прямої кишки

-
Гострий проктосигмоїдит

-
Гос
тра анальна тріщина

-
Хронічна анальна тріщина.


У хворого діагностовано гострий тромбоз гемороїдальних вузлів. Наявний набряк параанальної ділянки.
Гемороїдальні вузли з краєвим некрозом. Яка хірургічна тактика?

+ Консервативне лікування 3
-
4 тижні, г
емороїдектомія.

-
Гемороїдектомія при поступленні.

-
Дієтотерапія.

-
Ректальні свічки, сидячі ванночки.

-
Перев’язка гемороїдальних вузлів.


Наступного дня після прийому великої кількості алкоголю хворий відчув різкий біль у задньому
проході, відчутт
я стороннього тіла, з'явилися незначні кров'янисті виділення з прямої кишки. При
огляді в області ануса визначається "розетка" різко болючих і напружених випинань слизової прямої
кишки багряного кольору, на 3 і 7 годинах за циферблатом відзначається некроз

слизової з помірною
кровотечею. У даному випадку має місце:

+Защемлення гемороїдальних вузлів

-
Гострий тромбоз гемороїдальних вузлів

-
Геморой ускладнений випадінням IV ст.

-
Гостра анальна тріщина

-
Поліп анального каналу


Хворий протягом декіль
кох років страждає на геморой. За останні два тижні з'явився різкий біль після
акту дефекації, тривалість больового синдрому до 3 годин. Зміна клінічної картини пов'язана з:

+Формуванням анальної тріщини

-
Малігнізацією

-
Тромбозом гемороїдальних вузлі
в

-
Защемленням гемороїдальних вузлів

-
Випадінням слизової оболонки прямої кишки


70
-
літня жінка скаржиться на сліди червоної крові у випражненні, свербіння в анальному каналі.
Найбільш ймовірна причина це:

+Геморой

-
Неспецифічний виразковий коліт


-
Гельмінтоз

-
Рак прямої кишки

-
Поліп прямої кишки


Хвора 27 років, скаржиться на відчуття болі при дефекації, на наявність яскраво червоних смуг крові,
що покривають калові маси. На протязі останніх 5 років страждає на закрепи. Ваш попередній діа
гноз:

+Анальна тріщина

-
Рак прямої кишки

-
Внутрішній геморой

-
Параректальна нориця

-
Змішана форма геморою74

Хворий М., 35 років, скаржиться на біль в ділянці анального отвору, на краплини яскраво
-
червоної
крові на калі наприкінці акту дефекації.

Загальний стан хворого


задовільний. При обстеженні живота
патологічних змін не виявлено. При огляді анальної ділянки на 3,7, та 11 годинах по циферблату
виявлені гемороїдальні вузли з набряклою та гіперемованою слизовою. Який з наведених діагнозів є
най
більш імовірним?

+Кровоточивий геморой.

-
Рак прямої кишки.

-
Тріщина прямої кишки.

-
Тромбоз гемороїдальних вузлів.

-
Поліпи прямої кишки.


Пацієнт скажиться на наявність вип’ячувань в ділянці ануса, які з’являються при мінімільному
фізичному нава
нтаженні і потребують вправлення. При огляді аноскопом вище гребінцевої лінії на 3, 7,
11 год візуалізуються синюшні випячування, розміром 1 на 2 см. Який попередній діагноз?

+Внутрішній геморой 3 ст

-
Гострий парапроктит

-
Внутрішній геморой 1 ст

-
В
нутрішній геморой 2 ст

-
Анальна тріщина


Пацієнт скаржиться на наявність випячувань в ділянці ануса, які зявляються при дефекації та
потребують вправлення. При огляді аноскопом вище гребінцевої лінії визначаються випинання слизової
розміром 1 на 1 см.
Який попередній діагноз?

+Внутрішній геморой 2 ст

-
Гострий парапроктит

-
Зовнішній геморой

-
Анальна тріщина

-
Внутрішній геморой 1 ст


При обстеженні хворого Ви запідозрили пухлину прямої кишки. Готуючи його до операції, необхідно
упевнитися, чи
немае віддалених метастазів, щоб скласти план операції. Для виявлення типових
віддалених метастазів пістряка кутні (рака прямой кишки) що будете використовувати?

+ Лапароскопія

-
Ректороманоскопія

-
Ирригоскопія

-
Лабораторне дослідження

-
Пальциве
дослідження


Ви обстежили хворого і встановили діагноз: “Пістряк кутні” на 12 см від анального відхідника без
метастазів. Який вид оперативного втручання Ви збираєтесь виповнити цьому хворому?

+Передня резекція кутні

-
Накладення цекостоми

-
Накладен
ня сигмостоми

-
Операція Гартмана

-
Екстирпація кутні по Кеню
-
Майлсу


При колоноскопії під час діспансерного огляду у чоловіка 55 років виявлені поліпи товстоі кишки.
Шматочок поліпа взяли на гістологічне дослідження. Який вид поліпів мае найбільшу до
малігнізації?

+ Волохаті

-
Гіперпластичні

-
Аденоматозні

-
Множинні аденоматозні

-
Індекс малігнізації однаковий у всіх випадках

75


К проктологу у поліклінику прийшов хворий зі скаргами на біль при дефекації за 15 хвилин після
дефекації, малая кр
овотеча из кутні після дефекаціі. Закреп. Боясть дефекації. Якій діагноз вірний?

+ Розколина ануса

-
Пістряк кутні

-
Хроничний папилит

-
Параректальний свищ

-
Геморой


У 85
\
% хворих анальна тріщина локалізується у положенні на спині:

+ На 6 год
.

-
На 12 год.

-
На 3 год.

-
На 9 год.

-
У будь
-
якому місці.


Хвора 52 р. скаржиться на сильні болі та виділення алої крові при акті дефекації. Хворіє біля року.
Протягом останніх 5 років страждає закрепами. Об’єктивно: по задній комісурі анального к
аналу
дефект 0,8 х 0,5 см зі щільними краями, дно покрито грануляціями з ібринозним нашаруванням.
Сфінктер різко спазмований. Поставте клінічний діагноз.

+Хронічна задня анальна тріщина

-
Хронічна передня анальна тріщина

-
Поліп анального каналу

-
Гос
трий підслизовий парапроктит

-
Гострокінцеві канділоми анального каналу


Яку операцiю використовують при параректальних ноpицях?

+Операцiя Габрiеля;

-
Операцiя Мiллiгана
-
Моргана;

-
Операцiя Гаген
-
Торна;

-
Операцiя Нобля;

-
Дозована сфiнктеректомiя.


Як
у операцiю застосовують при анальнiй трiщинi?

+Висiчення трiщини;

-
Вшивання трiщини;

-
Операцiя Мiллiгана
-
Моргана.


Який метод оперативного лiкування найчастiше використовується при III
-

IV ст. складностi
екстрасфiнктерних норицях?

+Лiгатурний метод;

-
Рижих
-
1;

-
Рижих
-
2;

-
Гарiеля;

-
Висiчення, вшивання норицi.


Який метод оперативного лiкування найчастiше використовується при III
-

IV ст. складностi
екстрасфiнктерних норицях?

+Лiгатурний метод;

-
Рижих
-
1;

-
Рижих
-
2;

-
Гарiеля;

-
Висiчення, вшивання

норицi.

76


При хронiчному парапроктитi проводять:

+Планову операцiю;

-
Ургентну операцiю;

-
Консервативне лiкування.


Яку операцiю проводять при геморої?

+Операцiя Мiллiгана
-
Моргана;

-
Рижих
-
1;

-
Рижих
-
2;

-
Операцiя Габрiела;

-
Операцiя Блiннiчева.


В якiй кiлькостi фiзрозчину розчиняють медикаменти для лiкувальних мiкроклiзм?

+100 мл;

-
200 мл;

-
250 мл.


При хронiчному парапроктитi проводять:

-
Планову операцiю;

-
Ургентну операцiю;

-
Консервативне лiкування.


Якi середники використовують для фi
стулографiї?

+Йодлiпол.

-
Бiлiгност.

-
Верографiн.

-
Сульфат барiю.

-
Метиленова синька.


Якi середники понижують перистальтику кишечника?

+Iмодiум.

-
Кофеол.

-
Карболен.

-
Сульфат магнiю.

-
Прозерiн.


У хворого мелена. Iз якого вiддiлу шлунково
-
кишков
ого тракту кровотеча?

+Шлунок i 12 п.к.

-
Пряма кишка.

-
Товста кишка.


У хворого чеpвона кров в перших порцiях калу. Про яке захворювання можна думати?

+Рак прямої кишки.

-
Геморой.

-
Трiщина.


У хворого чеpвона кров в кiнцi акту дефекацiї. Про яке за
хворювання можна думати?

+Геморой i трiщина слизової прямої кишки.

-
Виразки шлунку i 12 п.к.

-
Рак прямої кишки.77

У хворої задньоанальна трiщина з полiпом на висотi 4 см. Об'ем операцiї?

+Висiчення трiщини з усуненням полiпа.

-
Висiчення трiщини.

-
По Мiлiгану Моргану.

-
По Габрiелю.


У хворої iнтрасфiнктерна фiстула i зовнiшнiй геморой. Об'ем операцiї?

+По Мiлiгану Моргану i Габрiелю.

-
По Мiлiгану Моргану.

-
По Габрiелю


У хворої випадiння прямої кишки III ст. Яка показана операцiя?

+Кюмеля Зер
енiна.

-
Кеню Майлса.

-
Мiлiгана Моргана.

-
Габрiеля.


КЛАСИФIКАЦIЯ ПАРАПРОКТИТУ ПО ЕТIОЛОГIЧНОМУ ПРИЗНАКУ

+банальний, специфiчний, посттравматичний

-
гострий, хронiчний

-
пiдшкiрний, пiдслизовий, iлiоректальний, пельвiоректальний

-
ретроректальний

-
пере
днiй, боковий, заднiй

-
iнтрасфiнктерний, транссфiнктерний, екстрасфiнктерний


КЛАСИФIКАЦIЯ ПАРАПРОКТИТIВ ПО АКТИВНОСТI ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

-
банальний,специфiчний, посттравматичний

+гострий, хронiчний

-
пiдшкiрний,
-
пiдслизовий,iлiоректальний,пельвiорект
альний,ретроректальний

-
переднiй, боковий, заднiй


КЛАСИФIКАЦIЯ ПАРАПРОКТИТIВ ПО ЛОКАЛIЗАЦII

-
банальний, специфiчний, посттравматичний

-
гострий, хронiчний

+пiдшкiрний, пiдслизовий, iлiоректальний,пельвiоректальний,
-
ретроректальний

-
переднiй, боковий
,заднiй


КЛАСИФIКАЦIЯ ПАРАПРОКТИТIВ ПО ВIДНОШЕННЮ ХОДУ НОРИЦI ДО ВОЛОКОН
СФIНКТЕРА

-
банальний, специфiчний,посттравматичний

-
гострий, хронiчний

-
переднiй, боковий, заднiй

+iнтрасфiнктерний, транссфiнктерний, екстрасфiнктерний


ХIРУРГIЧНЕ ЛIКУВАННЯ ПА
РАПРОКТИТУ МЕТОДОМ РОЗСIКАННЯ НОРИЦI В ПРОСВIТ
ПРЯМОЇ КИШКИ З ВИСIКАННЯМ ШКIРИ I СЛИЗОВОЇ У ВИГЛЯДI ТРИКУТНИКА

+по Рижику
-
Бобровiй

-
по Габрiелю

-
лiгатурний метод

78

ХIРУРГIЧНЕ ЛIКУВАННЯ МЕТОДОМ ВИСIКАННЯ

НОРИЦI В ПРОСВIТ ПРЯМОЇ КИШКИ З ВИСIКАННЯМ Ш
КIРИ I КЛIТКОВИНИ В ВИГЛЯДI
ТРИКУТНИКА

-
по Рижику
-
Бобровiй

+по Габрiелю

-
лiгатурний метод


МЕТОД ХIРУРГIЧНОГО ЛIКУВАННЯ ГОСТРОГО ПIДШКIРНО
-
ПIДСЛИЗОВОГО ПАРАПРОКТИТУ

-
розкриття гнiйника радiальним розрiзом

-
лiгатурний метод

+по Рижику
-
Бобровiй


ЛIГА
ТУРНИЙ МЕТОД СТОСУЄТЬСЯ ПРИ ЛIКУВАННI ПАРАПРОКТИТIВ

-
гострого пiдшкiрно
-
пiдслизового

-
iнтрасфiнктерних нориць

+екстрасфiнктерних нориць


КЛIНIЧНI ПРОЯВИ ГОСТРОГО ПАРАПРОКТИТУ

+бiль, пiдвищена температура

-
дiарея

-
запори


МЕДИКАМЕНТОЗНА ЗАТРИМКА СТI
ЛЬЦЯ СТОСУЄТЬСЯ ПРИ ОПЕРАЦIЯХ

-
на тонкiй кишцi

-
на ободовiй кишцi

+на прямiй кишцi


ОСОБЛИВОСТI ХIРУРГIЧНОГО ЛIКУВАННЯ АНАЕРОБНОГО ПАРАПРОКТИТУ

-
лiгатурний метод

-
операцiя Габрiеля

-
операцiя по Рижику
-
Бобровiй

+розкриття широкими множинними розрiза
ми


ДЛЯ КОНТРАСТНОЇ ФIСТУЛОГРАФII ПРИ НОРИЦЯХ ПРЯМОЇ КИШКИ СТОСУЄТЬСЯ

-
метиленовий синiй

-
сульфат барiю

+йодлiпол


З МЕТОЮ ПОПЕРЕДЖЕННЯ АНАЕРОБНОЇ IНФЕКЦIЇ ПРИ ХIРУРГIЧНОМУ ЛIКУВАННI
ПАРАПРОКТИТУ СТОСУЄТЬСЯ

-
фурацилiн

-
настойка йоду

+перекис водню

-
рiванол


КЛАСИФIКАЦIЯ ГЕМОРОЯ ПО КЛIНIЧНОМУ ПЕРЕБIГУ I,II,III СТАДIЯ

-
зовнiшнiй, внутрiшнiй

+ускладнений, неускладнений


КЛАСИФIКАЦIЯ ГЕМОРОЯ ПО ЛОКАЛIЗАЦIЇ

-
1,П,Ш стадiї

+зовнiшнiй, внутрiшнiй

-
ускладнений, неускладнений

79

КЛАСИФIКАЦIЯ ГЕМОРОЯ
ПО СТЕПЕНI ЗАПУЩЕНОСТI

+1,П,Ш стадiя

-
зовнiшнiй, внутрiшнiй

-
ускладнений, неускладнений


ГЕМОРОЇДАЛЬНI ВУЗЛИ НЕ ВИПАДАЮТЬ

+1 стадiя

-
П стадiя

-
Ш стадiя


ГЕМОРОЇДАЛЬНI ВУЗЛИ ВИПАДАЮТЬ ПIД ЧАС ДЕФЕКАЦII I САМОСТIЙНО ВПРАВЛЯЮТЬСЯ

-
1 стадiя

+П стадiя

-
Ш стадiя


ГЕМОРОЇДАЛЬНI ВУЗЛИ ВИПАДАЮТЬ I САМОСТIЙНО НЕ ВПРАВЛЯЮТЬСЯ

-
1 стадiя

-
П стадiя

+Ш стадiя


УСКЛАДНЕННЯ ГЕМОРОЯ

-
хвороба Крона

-
портальна гiпертензiя

+тромбози, кровотечi, парапроктит


НЕУСКЛАДНЕНI ФОРМИ ГЕМОРОЯ ЛIКУЮТЬСЯ

+консервативно


-
хiрургiчно


У ХВОРИХ З ГЕМОРОЕМ КРОВ У КАЛI ПОЯВЛЯЕТЬСЯ

-
перед дефекацiею

+пiд час дефекацii

-
пiсля дефекацii


ПЕРВИННИЙ ТРОМБОЗ ГЕМОРОЇДАЛЬНИХ ВУЗЛIВ ЛIКУЄТЬСЯ

VDK107=2

+консервативно

-
хiрургiчно


ПОВТОРНИЙ ТРОМБОЗ ГЕМОРОЇДАЛЬНИХ ВУЗЛIВ ЛIКУЄТ
ЬСЯ

-
консервативно

+хiрургiчно


ГЕМОРОЙ УСКЛАДНЕНИЙ КРОВОТЕЧЕЮ ЛIКУЄТЬСЯ

-
консевративно

+хiрургiчно


ПОКАЗАМИ ДО ОПЕРАЦIЇ ГЕМОРОЙЕКТОМIЇ ЯВЛЯЮТЬСЯ

-
первинний тромбоз гемороїдальних вузлiв

-
портальна гiпертензiя

+поява виразок на гемороїдальних вуз
лах


ПРОТИПОКАЗАМИ ДО ОПЕРАЦIЇ ГЕМОРОЙЕКТОМIЇ ЯВЛЯЕТЬСЯ

-
кровотеча

-
повторний тромбоз

+портальна гiпертензiя


80


ДЛЯ СКЛЕРОТЕРАПIЇ ГЕМОРОЇДАЛЬНИХ ВУЗЛIВ СТОСУЄТЬСЯ

-
верографiн

+новокаiн
-
спиртова сумiш

-
дiоксидин


ПОКАЗАМИ ДО ОПЕРАЦIЇ ГЕМОРОЙЕКТОМIЇ Я
ВЛЯЄТЬСЯ

-
портальна гiпертензiя

+повторний тромбоз гемороїдальних вузлiв

-
друга стадiя неускладненого гемороя


МЕТОД ВИБОРУ ЛIКУВАННЯ ПЕРВИННОГО

ТРОМБОЗУ ГЕМОРОЇДАЛЬНИХ ВУЗЛIВ

+консервативний

-
iн'екцiйний

-
оперативний


МЕТОД ВИБОРУ ЛIКУВАННЯ ПОВТОР
НОГО ТРОМБОЗУ ГЕМОРОЇДАЛЬНИХ ВУЗЛIВ

-
консервативний

-
iн'екцiйний

+оперативнийМЕТОД ВИБОРУ ЛIКУВАННЯ ГЕМОРОЇВ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ВИРАЗКОУТВОРЕННЯМ

-
консервативний

-
iн'екцiйний

+оперативний


МЕТОД ВИБОРУ ЛIКУВАННЯ ГЕМОРОЯ Ш СТАДII,ЯКИЙ СУПРОВОДЖУ
ЄТЬСЯ ПОРТАЛЬНОЮ
ГIПЕРТЕНЗІЄЮ

+ консервативний

-
iн'екцiйний

-
оперативний


МЕТОД ХIРУРГIЧНОГО ЛIКУВАННЯ ГЕМОРОЯ

-
по Бебкоку

-
по Нарату

+ по Мелiнгаму
-
Моргану
-
Цiто


УСКЛАДНЕННЯ ПIСЛЯ ОПЕРАЦIЇ ГЕМОРОЙЕКТОМIЯ

-
проктосигмоїдит

+ стриктура анального от
вору

-
рак прямої кишки


ОСОБЛИВОСТI ВЕНОЗНОГО ВIДТОКУ ДИСТАЛЬНОГО ВIДДIЛУ ПРЯМОЇ КИШКИ

+вени впадають в кавальну венозну систему

-
вени впадають в портальну венозну систему


ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТРIЩИН ПРЯМОЇ КИШКИ

-
рак прямої кишки

-
портальна гiпертен
зiя

+ запори, поноси, колiти


ТРIАДА СИМПТОМIВ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ АНАЛЬНОЇ ТРIЩИНИ

-
бiль перед дефекацією, запори, зiяння сфiнктера

+ бiль пiд час дефекацii, спазм сфiнктера, кровотеча81

ПЕРЕВАЖНА (типова) ЛОКАЛIЗАЦIЯ АНАЛЬНОЇ ТРIЩИНИ (орієнтацiя по годинн
иковому
циферблату)

-
на 12 год

-
на 3 год

+ на 6 год

-
на 9 год


ПОКАЗИ ДО ХIРУРГIЧНОГО ЛIКУВАННЯ АНАЛЬНОЇ ТРIЩИНИ

+ хронiчний перебiг

-
гострий перебiг


МЕТОД ХIРУРГIЧНОГО ЛIКУВАННЯ АНАЛЬНОЇ ТРIЩИНИ

-
по Мелiнгаму
-
Моргану

+ висiчення трiщини

-
зашив
ання трiщини


ОПЕРАЦIЯ ЯКОЮ ДОПОВНЮЮТЬ ВИСIКАННЯ ТРIЩИНИ ПРЯМОЇ КИШКИ

-
Мелiнгама
-
Моргана

+ Габрiеля

-
дозована сфiнктеротомiя


УСКЛАДНЕННЯ ХIРУРГIЧНОГО ЛIКУВАННЯ АНАЛЬНИХ ТРIЩИН

-
випадiння прямої кишки

+ недостатнiсть анального сфiнктера

-
рак прямої

кишки


МЕТОД КОНСЕРВАТИВНОГО ЛIКУВАННЯ АНАЛЬНИХ ТРIЩИН

+ iн'екцii пiд трiщину розчину новокаїну i гiдрокортизону

-
УВЧ

-
iнфузiї бiлкових препаратiв

-
iнфузiї сольових розчинiв


МЕТОД КОНСЕРВАТИВНОГО ЛIКУВАННЯ АНАЛЬНИХ ТРIЩИН

+ дієтотерапiя

-
УВЧ

-
ге
мосорбцiя


ЯКЕ IЗ ДОСЛIДЖЕНЬ ДОЦIЛЬНО ПРОВЕСТИ ПРИ ПIДОЗРI НА ЗАХВОРЮВАННЯ ПРЯМОЇ
КИШКИ

-
фiброгеолоноскопiю

+ ректороманоскопiю

-
фiброгастроскопiю


ЯКI IЗ IНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ ДОЦIЛЬНО ПРОВОДИТИ ПРИ ЗАЩЕМЛЕННI
ГЕМОРОЇДАЛЬНИХ ВУЗЛIВ

-
ректороман
оскопiю

-
iригоскопiю

+ до стихання гострих запальних явищ дослiдження не проводити


В ЯКОМУ ПОРЯДКУ ПРОВОДИТИ ОПЕРАТИВНЕ ВТРУЧАННЯ ПРИ ГЕМОРОЇ,
УСКЛАДНЕНОМУ ПРОФУЗНОЮ КРОВОТЕЧЕЮ

-
в плановому

+ в ургентному

82

ПIСЛЯ ОПЕРАЦII ГЕМОРОЇДЕКТОМII ВИНИКАЕ РУ
БЦЕВА СТРИКТУРА ВИХОДУ ПРЯМОЇ
КИШКИ.ЯКУ НАСТУПНУ ОПЕРАЦIЮ СЛIД ЗАСТОСУВАТИ

+ дозовану сфiнктеротомiю з пiдшиванням слизової прямої кишкдо перiанальної шкiри

-
бужування прямої кишки

-
дозовану сфiнктеротомiю


У ХВОРОГО ПОЛIП ПРЯМОЇ КИШКИ НА ВИСОТI 15 см
IЗ ШИРОКОЮ НIЖКОЮ. ЯКЕ
ЛIКУВАННЯ

+ усунення полiпа шляхом лапаротомiї, ректотомiї

-
електроексцизiя

-
консервативне лiкування


У ХВОРОЇ ПЕРЕД МЕНСТРУАЦІЄЮ ВIДМIЧАЮТЬСЯ БОЛI ВНИЗУ ЖИВОТА, НЕЗНАЧНЕ
ВИДIЛЕННЯ ЯРКО
-
ЧЕРВОНОЇ КРОВI IЗ ПРЯМОЇ КИШКИ. ПРО ЯКI ЗАХ
ВОРЮВАННЯ СЛIД
ДУМАТИ

+ ендометрiоз

-
геморой

-
трiщина

-
пухлина прямої кишки


У ХВОРОГО ВИРАЗКА ПРЯМОЇ КИШКИ,ЯКА ДОВГО НЕ ЗАЖИВАЕ. В АНАМНЕЗI
ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ. ПОПЕРЕДНIЙ ДIАГНОЗ

-
геморой

-
парапроктит

+ туберкульоз прямої кишки


У ХВОРОЇ ВИРАЗКА
ПРЯМОЇ КИШКИ ТРИВАЛIСТЮ БIЛЯ ДВОХ МIСЯЦIВ. РЕАКЦIЯ
ВАСЕРМАНА ПОЗИТИВНА. ПОПЕРЕДНIЙ ДIАГНОЗ

-
геморой

+ венерична лiмфогранульома

-
парапроктит


У ХВОРОГО НАЯВНИЙ ТВЕРДИЙ ПАРАПРОКТИТ I НОРИЦI В ПАРАРЕКТАЛЬНIЙ ДIЛЯНЦI.
ВИЯВЛЕНI ФРУЗИ АКТИНОМIЦЕТА. ПОПЕРЕДН
IЙ ДIАГНОЗ.

-
геморой

+ актиномiкоз

-
парапроктит


У ХВОРОЇ ВИПАДIННЯ ПРЯМОЇ КИШКИ Ш СТАДII. Об'ЕМ ОПЕРАЦII

-
по Кеню
-
Мойлсу

-
по Мiлiган
-
Моргану

VID158=по Габрiелю

+ по Кюмелю
-
Зеренiну


У ХВОРОЇ ВИПАДIННЯ ПРЯМОЇ КИШКИ Ш СТАДII I ПОВНЕ ВИПАДIННЯ МАТКИ
. ОБ'ЕМ
ОПЕРАЦIЇ

+ Кюмелю
-
Зеренiну, надпiхвова ампутацiя матки

-
по Кеню
-
Мойлсу

-
по Тарту


У ХВОРОЇ КОМБIНОВАНИЙ ГЕМОРОЙ I ВАГIТНIСТЬ 8 ТИЖНIВ. ТАКТИКА ХIРУРГIВ

-
операцiя по Габрiелю

-
операцiя по Мiлiган
-
Моргану

+ провести оперативне лiкування пiсля
народження дитини83

У ХВОРОЇ КОМБIНОВАНИЙ ГЕМОРОЙ З ПРОФУЗНОЮ КРОВОТЕЧЕЮ. ВАГIТНIСТЬ 9 ТИЖНIВ.
ТАКТИКА ХIРУРГА.

+ операцiя по Мiлiган
-
Моргану

-
операцiя по Габрiелю

-
провести оперативне втручання пiсля народження дитини


У ХВОРОЇ ПОЛIП ПРЯМОЇ КИШКИ НА В
ИСОТI 50 см НЕВЕЛИКИХ РОЗМIРIВ. ВАГIТНIСТЬ 8
ТИЖНIВ. ТАКТИКА ХIРУРГА.

+ видалення полiпа пiсля народження дитини

-
операцiя по Мiлiган
-
Моргану

-
операцiя по Габрiелю

-
висiчення полiпа пiд час вагiтностi


У ХВОРОЇ ЗАДНЬОАНАЛЬНА ТРIЩИНА СЛИЗОВОЇ ПРЯМОЇ КИ
ШКИ З НЕЗНАЧНИМИ
ПЕРIОДИЧНИМИ БОЛЯМИ. ВАГIТНIСТЬ 16 ТИЖНIВ. ТАКТИКА ХIРУРГА.

+ операцiя висiчення трiщини пiсля народження дитини

-
операцiя по Габрiелю

-
перацiя по Мiлiган
-
Моргану

-
висiчення трiщини


У ХВОРОЇ ПОЛIП ПРЯМОЇ КИШКИ З МАЛIГНIЗАЦІЄЮ. ВАГIТН
IСТЬ 8 ТИЖНIВ. ТАКТИКА
ЛIКУВАННЯ.

+ перервати вагiтнiсть i усунути полiп

-
усунення полiпа

-
консервативне лiкування


Приложенные файлы

  • pdf 23901101
    Размер файла: 538 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий