укр мова 30.03.2012

3. мовленнєва надмірність і недостатність(плеоназм тавтологія).

Точність вираженні думки це одна з важливих ознак культури мови. Найбільш типове порушення цієї вимоги є вживання слова без урахування його значення. Невніміння точно висловити свою думку також виявляється у таких вадах як мовленнєва надмірність(багатослів’я), або мовленнєва недостатність. Багатослів’я – повторення однієї і тієї ж самої думки.
Плеоназм - це частковий збіг значень слів у словосполученні. (Спільне співробітництво, вільна вакансія, основний лейд мотив, прейскурант цін); він уперше дебютував у 2005р.. До плеоназмів належать також немотивовані поєднання дублюючих синонімів: виявляти до когось неповагу і непошану.
Деякі плеонастичні соловсполучення закріпилися у мові і сьогодні не є порушенням лексичних норм: експонат виставки, період часу, букіністична книга.
Тавтологія – змістові повтори, найчастіше при вживанні разом спільнокореневих слів(тривалість пари в нашому університеті тривай 1.20). інколи таке повторення неминуче(чорні чорнила, зупинитися на зупинці, словар іншомовних слів)
Досить поширена помилка це мовленнєва недостатність як випадкове пропущення необхідних для вираженні думки слів: у зв’язку з моєю відпусткою обов’язки мої покласти на інженера Гладкого, а його – на Кобзар
4. Синонімія і паронімія у фаховій термінології

Важливий засіб мовлення це використання синонімів, (слів в яких значення в яких значення повністю або частково збігаються)
Синоніми поділяють на :
абсолютні(повний збіг): лінгвістика - мовознавство
відносні(частковий збіг)- відрізняються варіантами, або відтінками значень: екземпляр – примірник.
Синоніми можуть відрізнятись також емоційним забарвленням або стилістичними особливостями: говорити –базікати, теревенити, патякати, балакати; говорити - бесідувати, проголошувати, виступати, розмовляти.
У ділових і наукових текстах вживають слова які забезпечують нейтральність викладу.

До типових помилок у вживанні слів належить нерозрізнення паронімів( слова близькі за звучанням але різні за значенням): особовий – особистий.

Види паронімів:
антонімічні ємміграція – імміграція
синонімічні витрати – затрати
тематично пов’язані абонент – абонемент
семантично близькі пам’ятка – пам’ятник
деякі пароніми в окремих значеннях збігаються і можуть вживатися як синоніми: рідкий – рідкісний.
Існують пароніми які об’єднуються антонімічними зразками : адресат – адресант.

явище абревіації позначає скорочення довгих мовних формул і їхнє згортання у семантичну єдність – абревіатуру.
Абревіатура – складноскорочене слово з початкових літер або слів, на основі яких відбувається скорочення

Класифікація абревіатур:
ініціальні - буквені (МЗС, СБУ) або звукові (АЕС, ВАТ, ЗАТ, ЗМІ)
складові – Інтерпол, Держстрах, Бенілюкс
змішані – Спец замовлення, держ бюджет, тех. Талон, студ.., мед..
комбіновані ДонДДУ

Творення абревіатур відбувається за такими вимогами:
слово має легко розгортатися в повну форму
слово не повинно збігатися за формою з наявними у мові словами або сполученнями
слово повинно відповідати нормам українського правопису
абревіатури можуть відмінюватися. Не відмінюються: 1. абревіатури де другий елемент має форму непрямого відмінка зав кафедри; 2. ініціально-буквені або ініціально-звукові

правила вживання скорочень:
слово має закінчуватися на приголосний звук
не можна скорочувати у тексті ключові слова
написання скорочення є уніфікованим на протязі усього тексту.
15

Приложенные файлы

  • doc 23880907
    Размер файла: 31 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий