3 курс тиждень ВВ
Пяп 01-11
Пяп 02-11
Пкит 03-11
Пкит 04-11
Пкит 05-11
Пкит 06-11
Пкит 07-11
Птур 08-11

ПОНЕДІЛОК
I


Китайська мова
Викл. Сорочан
Практичний курс перекладу з китайської мови
Викл. Ан Дон
Китайська мова
Викл. Вдовиченко
Китайська мова
Дун Сюесун
Англійська мова
Викл. Хлєбніков
Лексикологія
Доц. Сіленко


II
Практичний курс перекладу з японської мови
Ст. викл. Грикун
Практичний курс перекладу з англійської мови
Викл. Данилюк
Китайська мова
Викл. Сорочан
Китайська мова
Викл. Ан Дон
Китайська мова
Викл. Вдовиченко
Китайська мова
Дун Сюесун
Англійська мова
Викл. Хлєбніков
Практичний курс перекладу з англійської мови
Ст. викл. Ананко


III

Лексикологія
Ст. викл. Грикун
Практичний курс перекладу з англійської мови
Викл. Данилюк
Англійська мова
Викл. Федченко
Англійська мова
Викл. Кравцевич
Практичний курс перекладу з китайської мови
Викл. Вдовиченко
Практичний курс перекладу з китайської мови
Викл. Бережок
Англійська мова
Викл. Зінченко


IV
Англійська мова
Викл. Федченко
Англійська мова
Ст. викл. Комарова
Англійська мова
Викл. Бураго
Практичний курс перекладу з англійської мови
Викл. Данилюк
Політологія
Доц. Голець
Практичний курс перекладу з китайської мови
Викл. Бережок
Турецька мова
Викл. Каябаш


V
Політологія
Доц. ГолецьВІВТОРОК
I
Японська мова
Ст. викл. Грикун
Практичний курс перекладу з англійської мови
Викл. Данилюк

Китайська мова
Викл. Ан ДонАзербайджанська мова
Проф. Новрузов


II
Японська мова
Ст. викл. Грикун
Англійська мова
Ст. викл. Комарова
Практичний курс перекладу з китайської мови
Викл. Любимова
Англійська мова
Викл. Федченко
Китайська мова
Викл. Вдовиченко

Лексикологія
Викл. Цимбал
Практичний курс перекладу з турецької мови
Доц Сорокін


III
Практичний курс перекладу з англійської мови
Викл. Данкевич
Англійська мова
Ст. викл. Комарова


Лексикологія
Викл. Цимбал
Китайська мова
Викл. СидельниковаIV

Практичний курс перекладу з японської мови
Викл. ТрофімоваПрактичний курс перекладу з англійської мови
Викл. Данилюк
Практичний курс перекладу з англійської мови
Викл. Данкевич


СЕРЕДА
I


Китайська мова
Викл. Сорочан


Китайська мова
Дун Сюесун
Англійська мова
Викл. Хлєбніков
Англійська мова
Викл. Зінченко


II
Практичний курс перекладу з японської мови
Ст. викл. Грикун
Японська мова
Викл. Шепельська
Англійська мова
Викл. Бураго

Китайська мова
Викл. Вдовиченко
Китайська мова
Дун Сюесун
Англійська мова
Викл. Хлєбніков
Турецька мова
Викл. Тімкова


III
Японська мова
Ст. викл. Грикун
Японська мова
Викл. Шепельська
Практичний курс перекладу з англійської мови
Викл. Данилюк
Англійська мова
Викл. Федченко
Англійська мова
Викл. Кравцевич
Практичний курс перекладу з китайської мови
Викл. Вдовиченко

Практичний курс перекладу з турецької мови
Доц Сорокін


IV
Англійська мова
Викл. Федченко
Практичний курс перекладу з японської мови
Викл. Трофімова
Політологія
Доц. Голець

Практичний курс перекладу з англійської мови
Викл. ДанилюкЧЕТВЕР
I
Англійська мова
Викл. Федченко
Японська мова
Викл. Шепельська

Китайська мова
Викл. Ан Дон
Практичний курс перекладу з китайської мови
Викл. Бочарова


Азербайджанська мова
Проф. Новрузов


II
Японська мова
Ст. викл. Грикун
Англійська мова
Ст. викл. Комарова
Китайська мова
Викл. Сорочан
Англійська мова
Викл. Федченко
Китайська мова
Викл. Вдовиченко
Китайська мова
Дун Сюесун
Китайська мова
Викл. Сидельникова
Практичний курс перекладу з турецької мови
Доц Сорокін


III
Японська мова
Ст. викл. Грикун

Англійська мова
Викл. Бураго
Китайська мова
Викл. Ан Дон
Англійська мова
Викл. Кравцевич
Англійська мова
Викл. Микульська
Китайська мова
Викл. Сидельникова
Турецька мова
Викл. Тімкова


IV
Лексикологія
Ст. викл. Грикун

Англійська мова
Викл. Бураго

Практичний курс перекладу з англійської мови
Викл. Данилюк
Англійська мова
Викл. Микульська
Практичний курс перекладу з англійської мови
Викл. Данкевич
Англійська мова
Викл. Зінченко

П"ЯТНИЦЯ
I


Лексикологія
Викл. Цимбал


Політологія
Доц. Голець


II
Практичний курс перекладу з англійської мови
Викл. Данкевич
Японська мова
Викл. Шепельська
Практичний курс перекладу з китайської мови
Викл. Любимова
Китайська мова
Викл. Ан Дон
Практичний курс перекладу з англійської мови
Викл. Данилюк
Англійська мова
Викл. Микульська
Китайська мова
Викл. Сидельникова
Англійська мова
Викл. Зінченко


III
Англійська мова
Викл. Федченко
Японська мова
Викл. Шепельська
Китайська мова
Викл. Сорочан
Практичний курс перекладу з англійської мови
Викл. Данилюк
Англійська мова
Викл. Кравцевич
Англійська мова
Викл. Микульська
Китайська мова
Викл. Сидельникова
Практичний курс перекладу з англійської мови
Ст. викл. Ананко


IVПрактичний курс перекладу з китайської мови
Проф.
Ши Яцзюнь
Практичний курс перекладу з китайської мови
Викл. Бочарова


Турецька мова
Викл. ТімковаВ
Пар 09-11
Пкор 10-11
Пкор 11-11
Пперс12-11
Пгін 13-11
Пв’єт 14-11
Фкит 15-11
Фкит 16-11
Фяп 17-11
Фяп 18-11

ПОНЕДІЛОК
I
Арабська мова
Викл.
Аль Хураші

Практичний курс перекладу з англійської мови
Викл.Василенко

Англійська мова
Ст. викл. Жиляєва


Китайська мова
Викл. Чуб
Історія зарубіжної літератури Викл. Чермалих


II
Арабська мова
Доц. Петрова

·Англійська мова
Викл. Долина
Англійська мова
Викл. Кравцевич

Англійська мова
Ст. викл. Жиляєва
Практичний курс перекладу з в’єтнамської мови
Викл. Корнієнко
Китайська мова
Викл. Гао
Англійська мова
Ст. викл. Комарова
Політологія
Доц. Голець


III
Діалектологія
Доц. Петрова
Англійська мова
Викл. Долина
Практичний курс перекладу з англійської мови
Викл.Василенко
Англійська мова
Викл. Хлєбніков
Практичний курс перекладу з мови гінді
Викл. Каленченко
В’єтнамська мова
Викл. Корнієнко
Китайська мова
Викл. Гао
Англійська мова
Ст. викл. Комарова

Японська мова
Викл. Чермалих


IVПерська мова
Викл. Соколова

В’єтнамська мова
Викл. КорнієнкоАнглійська мова
Викл. Долина

ВІВТОРОК
I
Арабська мова
Викл.
Аль Хураші
Англійська мова
Викл. Долина

Практичний курс перекладу з англійської мови
Викл.ВасиленкоКитайська мова
Викл. Чуб
II
Англійська мова
Викл. Долина
Корейська мова
Доц. Урядова

Перська мова
Викл. Соколова
Політологія
Доц. Голець
Англійська мова
Викл. Микульська
Китайська мова
Викл. Чуб
Японська мова
Викл. Норенко
Японська мова
Викл. Чермалих


III
Англійська мова
Викл. Долина
Практичний курс перекладу з англійської мови
Викл.Василенко
Корейська мова
Викл. Водяницька
Англійська мова
Викл. Хлєбніков
Мова гінді
Ст. викл. Ботвінкін
В’єтнамська мова
Викл. Корнієнко


Країнознавство
Доц. Пророченко


IV
Політологія
Доц. Голець
Лексикологія
Викл. Охріменко

Мова гінді
Ст. викл. Ботвінкін
Англійська мова
Викл. Хлєбніков
Історія китайської літератури
Викл. Чуб
Англійська мова
Ст. викл. Комарова
Англійська мова
Викл. Долина

СЕРЕДА
I
Арабська мова
Викл.
Аль Хураші
Корейська мова
Доц. Урядова
Корейська мова
Викл. Водяницька
Перська мова
Викл. Соколова
Практичний курс перекладу з англійської мови
Викл.Василенко

Політологія
Доц. Голець
Лексикологія
Викл. НоренкоII
Практичний курс перекладу з англійської мови
Ст. викл.Ананко
Корейська мова
Доц. Урядова
Англійська мова
Викл. Кравцевич
Практичний курс перекладу з англійської мови
Викл.Василенко
Мова гінді
Викл. Довбня
Лексикологія
Викл. Корнієнко
Англійська мова
Викл. Микульська
Англійська мова
Ст. викл. Комарова
Японська мова
Викл. Норенко
Японська мова
Викл. Чермалих


III
Практичний курс перекладу з арабської мови
Ст. викл. Кононенко
Лексикологія
Викл. Охріменко
Корейська мова
Викл. Водяницька
Практичний курс перекладу з перської мови
Доц. Охріменко
Лексикологія
Ст. викл. Реутов
В’єтнамська мова
Викл. Корнієнко
Китайська мова
Викл. Гао
Англійська мова
Ст. викл. Комарова
Японська мова
Викл. Норенко
Японська мова
Викл. Чермалих


IVПерська мова
Викл. Соколова

Практичний курс перекладу з англійської мови
Викл. Данкевич
Англійська мова
Викл. Микульська

Англійська мова
Ст. викл. Комарова
Лексикологія
Викл. Норенко

ЧЕТВЕР
I
Англійська мова
Викл. Долина
Практичний курс перекладу з корейської мови
Доц. Кан


Практичний курс перекладу з англійської мови
Викл.Василенко
Англійська мова
Викл. Хлєбніков
Країнознавство
Доц. Пророченко
Японська мова
Викл. НоренкоII
Практичний курс перекладу з арабської мови
Ст. викл. Кононенко
Практичний курс перекладу з корейської мови
Доц. Кан
Корейська мова
Викл. Водяницька
Англійська мова
Викл. Хлєбніков
Практичний курс перекладу з мови гінді
Викл. Каленченко
Практичний курс перекладу з в’єтнамської мови
Викл. Корнієнко
Англійська мова
Викл. Микульська
Китайська мова
Викл. Чуб
Історія японської літератури
Проф. Бондаренко


III
Лексикологія
Ст. викл. Кононенко
Практичний курс перекладу з англійської мови
Викл.Василенко
Практичний курс перекладу з корейської мови
Доц. Кан
Перська мова
Викл. Соколова
Англійська мова
Ст. викл. Жиляєва
В’єтнамська мова
Викл. Корнієнко
Китайська мова
Викл. Гао
Китайська мова
Викл. Чуб
Англійська мова
Ст. викл. Комарова
Англійська мова
Викл. Долина


IV


Практичний курс перекладу з корейської мови
Доц. Кан
Практичний курс перекладу з перської мови
Доц. Охріменко


Лексикологія
Викл. Цимбал
Англійська мова
Ст. викл. Комарова
Англійська мова
Викл. Долина


V


Політологія
Доц. ГолецьП"ЯТНИЦЯ
I
Практичний курс перекладу з англійської мови
Ст. викл.Ананко
Корейська мова
Доц. Урядова
Англійська мова
Викл. Кравцевич
Англійська мова
Викл. Хлєбніков


Китайська мова
Викл. Гао

Японська мова
Викл. Норенко
Японська мова
Викл. Чермалих


II
Англійська мова
Викл. Долина
Корейська мова
Доц. Урядова
Англійська мова
Викл. Кравцевич
Лексикологія
Проф. Кшановський
Англійська мова
Ст. викл. Жиляєва
Англійська мова
Викл. Хлєбніков
Китайська мова
Викл. Гао
Китайська мова
Викл. Чуб
Японська мова
Викл. Норенко
Японська мова
Викл. Чермалих


III

Англійська мова
Викл. Долина
Корейська мова
Викл. Водяницька


Практичний курс перекладу з англійської мови
Викл. Данкевич
Історія зарубіжної літератури Викл. Чермалих
IV
4. Мова гінді
Викл. Довбня
Англійська мова
Викл. Хлєбніков5. Мова гінді
Викл. ДовбняПриложенные файлы

  • doc 23879456
    Размер файла: 173 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий