3 курс силлабус


3 курс силлабус- емтихан сұрақтары:
1) ЭСиПС:
1. Бейтараптамалары оқшауламаланған үшфазалы тараптар.
2. Тарату құрылғыдағы екі жүйелі жинақтағыш шиналы сұлба.
3. Оперативтік ток көздерін топқа бөлу.
4. Қысқа тұйықталу ток процесі, кернеуі өзгермейтін шинадан қоректеледі.
5. Бейтараптамасы резонансты түрде жерлендіргішке қосылған үшфазалы тораптар.
6. Ауыспалы оперативтік токтың қоректену көздері.
7. Автотрансформаторлардың құрылымы. Негізгі жұмыс режімдері.
8. Тарату құрылғыдағы бір жүйелі жинақтағыш шиналы сұлба.
9. Тұрақты оперативтік ток қоректену көздері.
10. Бейтараптамасы жерлендіргішке қосылған үшфазалы тораптар.
11. Синхронды генераторлардың қоздыру жүйелерінің негізгі сипаттамалары.
12. Тарату құрылғының жеңілдетілген сұлбасы.
13. Синхронды генераторлардың қоздыру жүйелерін топқа бөлу.
14. Қысқа тұйықталу тоғының термиялық әсері.
15. Доғаны сөндіретін орауыштар. Оларды таңдап алу тәртібі.
16. Синхронды генераторларды қоздыру жүйелері.
17. Қысқа тұйықталу тоғын шектеу тәсілдері.
18. Трансформаторларды қосудың топтары.
19. Трасформаторлардың жүктемелік қабілеттілігі.
20. Синхронды генераторлардың тәуелсіз қоздыру жүйелері.
21. Аккумуляторлық батареяларды таңдау.
22. Тарату құрылғының сақиналық сұлбасы.
23. АГП құрылғысы. Атқаратын қызметі. Доғаны сөндіретін торы бар АГП-ның сұлбасы.
24. Синхронды генераторлардың өздігінен қоздырылу жүйесі.
25. Қысқа тұйықталу тоғын есептеудің керектігі және оны орындаудың тәртібі.
26. Қоздыру жүйесін топқа бөлу. Синхронды генераторлардың щеткасыз қоздыру жүйелері.
27. Электростанциялардағы өзіндік мұқтаждық жүйелері. КЭС-тың өзіндік мұқтаждығын электрмен жабдықтаудың сұлбасы.
28. Қысқа тұйықталу тоғын есептеуге алмастыру сұлбасын құру және оны түрлендіру.
29. Электр станцияларда және қосалқы станцияларда өлшеу. Өлшеуіштік аспаптардың көлемін және оларды орналастыруды таңдау.
30. Қысқа тұйықталу тоғының электродинамикалық әсері. Аппараттардың төзімділігін бағалау өлшемі.
31. Қысқа тұйықталу тоғының электродинамикалық әсері. Аппараттардың төзімділігін бағалау өлшемі.
32. Жерлендіргіш құрылғыны орындау және оның атқаратын қызметі.
33. Синхронды генераторлардың күштік реттеуішінің әсері.
34. Үшфазалы қысқа тұйықталу тоғын есептеу тәртібі және оның атқаратын қызметі.
35. Бейтараптамасы оқшауламаланған тораптарға жерлендіргіш құрылғыны есептеудің тәртібі.
36. Бейтараптамасы жермен резонансты түрде қосылған электр торабының жерлендіргіш құрылғысын есептеу тәртібі.
37. Синхронды генераторлардың қоздырылуын автоматты реттеу (АРВ).
38. Автотрансформаторлардың жұмыс режімдерінің ерекшеліктері.
39. Тарату құрылғысының жинақтағыш шинасын таңдау.
40. Күштік кабельдерді таңдау.
41. Күштік трансформаторлардың кернеу деңгейін реттеу.
42. Қысқа тұйықталу тоғының мәнінен байланысты коммутациялық аппараттарды таңдау.
43. Тарату құрылғыдағы бір жұмыстық және айналмалы жүйелі шиналы сұлба.
44. Трансформаторлардың кернеуінің деңгейін реттеу.
45. Тарату құрылғыдағы екі жұмыстық және айналмалы жүйелі шиналы сұлба.
46. Өлшеуіштік ток трансформаторы. Атқаратын қызметі және оларды таңдау.
47. Атом электр станциясының өзіндік мұқтаждығын электрмен жабдықтаудың ерекшеліктері.
48. Бейтараптамасы тиімді жерлендірілген қондырғылардағы жерлендіргіш құрылғыны есептеудің тәртібі.
49. Өлшеуіштік кернеу трансформаторлары. Атқаратын қызметі және оларды таңдау.
50. Аккумуляторлық батареяларды зарядтайтын және толықтырғы зарядтайтын агрегаттарды таңдау.
51. Қуаты шектелмеген тізбектегі қысқа тұйықталу тоғын есептеу.
52. Синхронды генераторларды қоздыру жүйелері. Параметрлері, топталуы.
53. Қысқа тұйықталу тоғының электродинамикалық әсері.
54. ЖЭО-ның өзіндік мұқтаждығын электрмен жабдықтау сұлбасы.
55. Ток трансформаторлары. Атқаратын қызметі. Құралымы.
56. Ток трансформаторлары. Тізбекке қосу сұлбалары.
57. КЭС-тың өзіндік мұқтаждығын электрмен жабдықтау сұлбасы.
58. Тарату құрылғыларының сұлбаларын топқа бөлу. 6-10 кВ-ты ЖЭО-ның тарату құрылғысының сұлбасы.
59. Қысқа тұйқталу тоғын есептегенде алмастыру сұлбасының параметрін анықтау.
60. Электр станциялардағы оперативтік токтың қоректену көздері.
61. Қосалқы станциялардағы оперативтік токтың қоректену көздері.
62. Электр қондырғының есептелінетін сұлбасы. Қысқа тұйықталу тоғын есептеудің тәртібі.
63. Синхронды генераторлардың АРВ.
64. Су электр станциялардың өзіндік мұұқтаждығын электмен жабдықтау сұлбасы.
65. Қысқа тұйықталу тоғының мәніне байланысты ток өткізгіштерді таңдау және тексеру.
66. Әртүрлі электр қондырғыларға рұқсат етілетін жерлендіргіштің кедергісі.
67. Топтың жерге өтуі. Адымдық және жанасу кернеуі.
68. Оперативтік токты топқа бөлу. Оларды пайдалану аймағы.
69. Өлшеуіштік трансформаторлардың атқаратын қфзметі және оларды пайдаланудың ерекшеліктері.
70. АРВ-ның құрылғысы. Электр магниттік корректоры бар фазалық компауданың ұстанымдық әсері.
71. Бейтараптамасы оқшауламаланған электр торабының жұмыс режімдері.
72. Электр жабдықтарының термиялық төзімдіңлігі туралы түсінік. Жылу импульсі.
73. Кернеу трансформаторлары. Тізбекке қосу сұлбалары.
74. Кернеу трансформаторлары. Атқаратын қызметі. Құралымы.
75. Өзіндік мұқтаждықтың механизмдерінің электрлік жетектері. Электр қозғалтқыштарды таңдау.
76. Дәлдік класына байланысты өлшеуіштік ток трансформаторларын таңдау және тексеру.
77. Тарату құрылғыларындағы айналма жинақтағыш шиналы сұлбаны пайдалану аймағы.
78. ЖЭО-да жинақтағыш шиналы жүйені таңдаудың негізгі ұстанымы.
79. Өлшеуіштік ток трансформаторларын таңдаудың және тексерудің тәртібі.
80. Өлшеуіштік кернеу трансформаторларын таңдаудың және тексерудің тәртібі.
81. Электр тораптарындағы бейтараптамаларының жұмыс істеу режімдері.
82. Қысқа тұйықталу тоғының өту зардабы. Қысқа тұйықталу тоғын есептеудің тәртібі және керектігі.
83. Кернеу трансформаторларын таңдау тәртібі және тексеру.
84. АГП-ның атқаратын қызметі. Орындалу ұстанымы.
85. Өзіндік мұқтаждықтың электрлік жетектерін іске қосу туралы түсінік.
86. Өзіндік мұқтаждықтың электр қозғалтқыштарының өздігінен жүріп кетуі туралы түсінік.
87. Күштік трансформаторлардың кернеуінің деңгейін реттеу.
88. Жерлендіргіш құрылғыны орындау және оның атқаратын қызметі.
89. Автотрансформаторлардың құралымы. Негізгі жұмыс режімдері.
90. Тарату құрылғыдағы бір жүйелі жинақтағыш шиналы сұлба.
91. Электр станцияларда және қосалқы станцияларда өлшеу. Өлшеуіштік аспаптардың көлемін және оларды орналастыруды таңдау.
92. Тізбектегі қуаты шектелген генераторларда қоректенетін қысқа тұйықталу тоғы.
93. Электр қондырғыларындағы қысқа тұйықталу тоғы. Бұл процестің негізгі анықтамалары және жалпы сипаттамалары.
94. Күштік трансформаторлардың салқындату жүйелері.
95. Күштік трансформаторлардың құралымының бөлшектері.
96. Жоғары кернеулі ажыратқыштарды таңдау тәртібі.
97. Электр қондырғылардың бас сұлбаларына қойылатын негізгі талаптар.
98. Электр станциялардың және қосалқы станциялардың құралым сұлбалары.
99. Күштік трансформаторлардың түрлері және олардың параметрлері.
100. Синхронды компенсаторлар.__
2) Эл.Аппараты1. Электр аппараттары жайлы түсінік. Электр аппараттарының классификациясы.
2. Электр аппараттарына қойылатын негізгі талаптар. Электр аппараттарының жұмыс режимдері.
3. Электр аппараттарының коммутациялық және механикалық ескіруге беріктігі. Аппараттардың оқшауламасының электр динамикалық және термикалық беріктігіне қойылатын талаптар.
4. Электр аппараттарының өзіндік іске қосылу уақыты. Аппараттардың жұмыстық шамаларына эксплуатация жағдайының әсері.
5. Электр динамикалық күшті анықтаудың негізгі әдістері.
6. Шектік және шексіз ұзындықтағы параллель өткізгіштер арасындағы өзара әсер ету күштері.
7. П-түріндегі және Z-түріндегі контурлардың қоспасына әсер ететін күштер.
8. Электр динамикалық күштің әсерінің бағытын анықтаудың ережелері.
9. Сақиналы орамды токпен ажырататын күштер.
10. Өткізгіштің қимасының өзгерген жеріндегі әсер ететін күштер.
11. Жазықтықпен шектелген, ферромагнитті масса мен ток өткізгіші арасындағы әсер ететін күштер.
12. Айнымалы токпен оратылған параллель сымдар арасындағы әсер ету күштері.
13. Айнымалы токпен оратылған шинаның механикалық резонансы.
14. Электр аппараттарының электр динамикалық төзімділігі.
15. Электр аппараттарындағы жылу шығындарының көздері. Аппараттардың ток өткізбейтін ферромагниттік бөліктерінің жылуы.
16. Жақындық эффектісі. Аттамалы эффект.
17. Аппараттардың қызған бөліктерінен жылу берілудің түрлері.
18. Электр аппараттарының термикалық төзімділігі.
19. Электр контактілері. Негізгі контактілік материалдар және олардың қолданылу аумағы. Электрлік контактілердің түрлері.
20. Аппараттардың контактілік жүйелерінің шамалары мен сипаттамалары.
21. Контактілердің коммутациялық төзімінің бүлінуі, оларды төмендетудің шаралары. Контактілердің салдырлауымен күресудің әдістері.
22. Электр динамикалық күштердің контактілерді лақтыруы. Осы құбылыспен күресудің әдістері.
23. Үлкен токтағы ажыратылу контактілерінің негізгі құрылысы.
24. Сұйық металлдық контактілердің құрылысы, олардың ерекшеліктері мен кемшіліктері.
25. Газда доғалық разрядтың болу жағдайы. Доғалық разрядтың сипаттамалық аумағы. Доғаның вольт-амперлік сипаттамалары.
26. Электр аппараттарының контактілерінің ажыратылған кезінде электр доғасының даму шарттары.
27. Тұрақты ток доғасының өшірілу шарты.
28. Айнымалы ток доғасының пайда болу және өшірілуінің ерекшеліктері.
29. Діңге әсер ету арқылы доғаны өшірудің әдістері.
30. Айнымалы ток электр магниті. Қысқа тұйықталған орамның тағайындамасы.
31. Тұрақты ток электр магниті.
32. Электр магниттің статикалық және динамикалық сипаттамалары.
33. Электр магнит әсерінің баяңдатылу және жеделдету әдістері.
34. Командо аппараттар. Командо аппараттардың тобы.
35. Түймелердің және түймелердің басқару бекетінің тағайындамасы. Олардың құрылымы мен шамалары.
36. Контроллерлер. Контроллерлердің түрлері, олардың құрылысы, қолданылу аумағы және таңдау принциптері.
37. Резисторлар. Реостаттар. Виды реостаттардың түрлері, таңдау шарты.
38. Контакторлар. Функциялары, шамалары, пайдалану категориялары, оларға қойылатын талаптар, таңдау шарты.
39. Жеделдету контакторлары. Қолданылуы, құрылысы және олардың жұмысының ерекшеліктері.
40. Магниттік қосқыштар. Құрылысы, тағайындамасы, магниттік қосқыштарды таңдау.
41. Реле. Тағайындамасы мен әсер ету принципі бойынша реленің классификациясы. Реленің негізгі функционалды органдары мен шамалары. Релеге қойылатын талаптар.
42. Электр магниттік реленің жұмыс жасау принципі. Максималды токтың электр магниттік релесі.
43. Электр магниттік кернеу релесі. Электр магниттік реленің өзіндік әсер ету уақытын азайту мен көбейтудің әдістері.
44. Электр магниттік уақыт релесінің жұмыс жасау принципі.
45. Полярланған реле, олардың ерекшеліктері. Қолданылу аумағы.
9
46. Жылу релесі. Жұмыс жасау принципі, қолданылуы. Жылу релесінің уақыт-токтық сипаттамасы.
47. Геркондар. Құрылысы, жұмыс жасау принципі, қолданылуы.
48. Геркондық реленің түрлері, геркондарды басқарудың әдістері.
49. Герсикондар. Құрылысы, жұмыс жасау принципі, қолданылуы.
50. Позистор. Құрылысы, жұмыс жасау принципі, қолданылуы.
51. Автоматты ауалық ажыратқыштар. Тағайындамасы, негізгі конструктивті элементтер, оларға қойылатын талаптар.
52. Автоматты ажыратқыштардың жұмыс жасау принципі. Уақыт-токтық сипаттамалары, таңдау шарттары.
53. Тез әсер ететін автоматты ажыратқыштар. Токты шектегіш эффектілер.
54. Селективті автоматты ажыратқыштар. Құрылымы, қолданылу аумағы.
55. Өрісті өшіретін автоматты ажыратқыштар. Олардың жұмыстарының ерекшеліктері.
56. Төменгі вольтті балқығыш сақтандырғыштар. Тағайындамасы, құрылысы және оларға қойылатын талаптар.
57. Сақтандырғыштардың уақыт-токтық сипаттамалары. Сақтандырғыштарды таңдаудың шарттары, ажыратудың селективтілігі.
58. Тез әсер ететін сақтандырғыштар, олардың ерекшеліктері және пайдалану аумағы.
59. Кешенді жоғары вольтті тарату құрылғылары. Түрлері, оларды жинақтау.
60. Жоғары вольтті ажыратқыштар. Олардың негізгі шамалараы және сипаттамалары, қойылатын талаптар, таңдау шарттары.
61. Ауалық ажыратқыштар. Құрылысы, негізгі шамалары және сипаттамалары.
62. Май ажыартқыштары. Құрылысы, негізгі шамалары және сипаттамалары.
63. Электр магнитті ажыратқыштар. Құрылысы, негізгі шамалары және сипаттамалары.
64. Элегазды ажыратқыштар. Құрылысы, негізгі шамалары және сипаттамалары.
65. Вакуумды ажыратқыштар. Құрылысы, негізгі шамалары және сипаттамалары.
66. Айырғыштар. Тағайындамасы, құрылысы және оларға қойылатын талаптар, таңдау шарттары.
67. Қысқа тұйықтағыштар. Тағайындамасы, құрылысы және оларға қойылатын талаптар, таңдау шарттары.
68. Айырғыштар. Тағайындамасы, құрылысы және оларға қойылатын талаптар, таңдау шарттары.
69. Жоғары вольтті сақтандырғыштар. Құрылысы, негізгі шамалар, уақыт-токтық сипаттамалары, таңдау шарты.
10
70. Реакторлар. Тағайындамасы, құрылысы және оларға қойылатын талаптар, таңдау шарттары.
71. Разрядтағыштар. Тағайындамасы, құрылысы, сипаттамалары және таңдау.
72. Асқын кернеуден шектегіштер. Тағайындамасы, құрылысы, сипаттамасы және таңдау шарттары.
73. Ток трансформаторлары. Тағайындамасы, құрылысы, сипаттамасы, таңдау шарттары.
74. Кернеу трансформаторлары. Тағайындамасы, құрылысы, сипаттамасы, таңдау шарттары.__
3) Эл.Снабжение1) Энергетикалық және технологиялық жүйелерде тұтынушыларды электрмен жабдықтау
2) Электрлік жүктеменің сұлбасы
3) Ұзақтығы бойынша жылдық сұлбаны тұрғызу
4) Өндірістік тұтынушылардың электр энергиясының сипаттамалары5) Электрлік қондырғылардың түрлері
6) Электрмен жабдықтау бойынша электр қондырғылардың категориясы7) Жүктеменің негізгі анықтамасы және белгілері8) Орташа жүктемелер
9) Максималды және есептік жүктеме
10) Қолдану коэффициенті, максимум коэффициенті11) Сұраныс коэффициенті, қосылу коэффициенті12) Жүктеме графигінің форма коэффициенті, максимум жүктеменің әруақыттылық коэффициенті13) Энергияны қолдану бойынша ауысым коэффициенті, электр қондырғылардың тиімді саны
14) Орташа жүктеменің анықтамасы
15) Есептік жүктеменің анықтамасы
16) «Келістірілген диаграмма» әдісі бойынша есептік жүктемені анықтау
17) «Көмекші» әдісі бойынша есептік жүктемені анықтау
18) Реактивті қуаттың физикалық анықтамасы
19) Реактивті қуаттың тұтынушылары және генераторлары20) Реактивті қуатты компенсациялаудың технико-экономикалық шарты21) Реактивті қуатты қолдануды төмендету шаралары22) Кернеуі 1 кВ-тан төмен шиналарға КБ-ң қосылу сұлбасы
23) Кернеуі 1 кВ-тан жоғары шиналарға КБ-ң қосылу сұлбасы
24) КБ қуатын есептеу25) 1 кВ-қа дейінгі желіде компенсациялауды жобалау26) 1 кВ-тан жоғары желіде компенсациялауды жобалау27) Сымдар мен кабельдерді орналастыру (тарту) әдісі
28) Күштік және жарықтандыру тораптарының сұлбасы және құрылысы
29) 1 кВ-қа дейінгі желідегі сақтандырғыш
30) Автоматты әуелік ажыратқыштар
31) Автоматты әуелік ажыратқыштарды таңдау
32) 1 кВ дейінгі сымдар мен кабельдердің қимасын анықтау
33) Шиналық сымдарды таңдау
34) Троллейлік желілерді есептеу35) Электрлік жарықтандыру тораптарын есептеу36) Сыртқы электр жабдықтау тораптары37) Ішкі электр жабдықтау тораптары38) Кернеуі 1 кВ жоғары болатын радиалды сұлбалар
39) Кернеуі 1 кВ жоғары болатын магистралды сұлбалар
40) Зауыттың ішкі электр жабдықтауының аралас қоректендіру сұлбасы
41) Кернеуі 1 кВ жоғары әуелік желінің қимасын есептеу42) Кернеуі 1 кВ жоғары кабелдік желінің қимасын есептеу43) Кабелдік кірістері бар қосалқы станцияның сұлбасы
44) Тұйықтағы қосалқы стансаның сұлбасы
45) Дәнекерлеу қосалқы стансаның сұлбасы
46) Күштік ажыратқыштары бар қосалқы станцияның сұлбасы
47) Қосалқы станцияның тарату құрылғылары
48) Магистралді қоректегі трансформаторлық қосалқы станцияның электрлік қосылу сұлбасы
49) Радиалды қоректегі қосалқы станциялардың электрлік қосылу сұлбасы
50) Электр энергияның сапалық көрсеткіштері
51) Электр энергияның сапалық нормалары52) Электр энергиясын санау53) Электр қауіпсіздігінің қорғану шаралары54) 1 кВ дейінгі желіде қысқаша тұйықталу тоғын есептеу4) АЭЦиЭП1.Өтпелі үдерістердің пайда болуы және коммутация заңдары.
2.Өтпелі, еріксіз және ерікті үдерістер.
3. R,L тізбектеріндегі қысқа тұйықталулар.
4.R,L тізбектерінің тұрақты кернеуге қосылуы.
5. R,L тізбектерінің тұрақты және синусоидалы кернеуге қосылуы.
6.R,L,C тармақталмаған тізбектердегі өтпелі үдерістер.
7.Конденсатордың апериодтық разряды. Конденсатордың апериодтық
разрядының шектік жағдайы.
8.Конденсатордың периодтық (тербелістік) разряды.
9. R,L,C тізбектерін тұрақты кернеуге қосу. Классикалық әдіспен өтпелі
үдерістерді есептеудің жалпы жағдайы.
10.Пассивті екіұштылықты үзіліссіз өзгеретін кернеуге қосу (Дюамелформуласы мен интегралы).
11.Пассивті екіұштылықты әртүрлі формадағы кернеуге қосу.
12.Өтпелі үдерістерді есептеуге Лаплас түрленуін қолдану.
13.Операторлық формадағы Ом және Кирхгоф заңдары.
14.Балама операторлық сұлбалар.
15. Өтпелі кезендерді операторлық есептеу.
16. Өтпелі кезеңнің негізгі жиіліктік (спектрлік) әдісін есептеу.
17.Ұзын сызықтағы токтар мен кернеулер.
18.Біртекті сызықтық теңдеу.
19.Біртекті сызықта тағайындалған режім. Біртекті сызыққа сипаттама.
Сызықтың кіріс кедергісі.
20. Гиперболалы фукнциялы біртекті сызықтың теңдеуі.
21. Шағылушы толқын еселеуіші.
22. Желідегі келісілген жүктемесі.
23. Шығынсыз желі.
24. Бос жүріс
25 Қысқа тұйықталу
26. Шығынсыз желінің жүктемелік режімі27. Желі төртұштық сияқты.
28.Сызықсыз электр тізбектері теориясы және техникасындағы соңғы
жетістіктер.
29.Қарапайым сызықсыз тізбектердің элементтері және балама сұлбалары.
30.Сызықсыз элементті тармақталмаған тізбектерді есептеудің
графикалық әдістері.
31.Параллель қосылған сызықсыз элементті тізбекті есептеудің
графикалық әдісі.
32.Аралас қосылған сызықты және сызықсыз элементті тізбектердіесептеудің графикалық әдісі.
33.Сызықсыз активті екіұштылықтың вольтамперлі сипаттамасы.
34.Сызықсыз элементті тармақталған электр тізбектерін есептеудің
мысалы.
35.Сызықты және сызықсыз элементті тізбектерді есептеу үшін активтіекіұштылар теориясын қолдану.
36.Магнитті тізбектің негізгі ұғымы және заңдары.
37.Тармақталмаған магнитті тізбектердің есебі.
38. Тармақталған магнитті тізбектердің есебі.
39.Айнымалы токтың сызықсыз тізбектерінде пайда болуы.
40.Айнымалы тоқтың сызықсыз тізбектерін есептеу әдістері.
41.Бірдей жиілікті ЭҚК көзді тізбектің жалпы сипаттамасы.
42.Вентилі бар тізбектегі қисық токтың формасы. Қарапайым түзеткіштер.
43. Болат магнитөткізгішті орауыштағы токтың есебі. Феррорезонанстың
пайда болуы.
44. Электрлік және магниттік тізбектер міндеттерін анықтап айыруөлшемдері туралы және электрмагниттік теория міндеттері.
45. Электрмагниттік өріс материяның бір түрі ретінде.
46. . Электрстатикалық өріс.
47. Күштік және эквипотенциалды сызықтар. Өрісті сипаттайтын шамаларжәне олардың арасындағы байланыс.
48. Бос және байланысқан зарядтар. Полярлану, ығысу векторы және
полярлану.
49.Гаусс теоремасы.
50. Электрстатиканың негізгі теңдеуі.
51. Электрстатика жағдайындағы өткізгіштегі өріс.
52. Жалғыздық теоремасы.
53 Электрстатикалық өрісті есептеу әдістерінің жалпы сипаттамасы.
Өрісті есептеу үшін Гаусс теоремасын қолдану.
54. Айна кескін әдісі. Оқталған дене жүйесі өрісі.
55. Максвелл формуласының үш тобы. .Потенциалды, сыйымдылықты
коэффициенттер, бөлікті сыйымдылықтар.
56. Өрісті есептеу үшін электрстатика теңдеуін қолдану.
57. Біртекті өрістегі диэлектрлік шар және диэлектрлік цилиндр
58. Электрстатикалық өрістегі энергия. Электрстатикалық өрісте әрекет
етуші күштер.
59. Тұрақты тоқтың электрлік өрісі.
60. Өрісті сипаттайтын шамалар. Ток және ток тығыздығы
61 Дифференциал формадағы Ом, Кирхгоф және Джоуль-Ленц заңдары.
62. Лаплас теңдеуі.
63. Тұрақты токтың электр өрісі үшін шекаралық шарт.
64. Электрлік өріс және диэлектрліктегі өріс арасындағы тәріздестік.
65. Өткізілетін ортадағы электр өрісінің есептеуіне жалпы сипаттамаларжәне оларды шешу әдістері.
66. Энергия және электр өрісіндегі күштер.
67. Тұрақты токтың магниттік өрісі. Өрісті сипаттайтын негізгі шамалар.
68. Дифференциал формадағы магнит өрісінің теңдеуі.
69. Векторлық және скаляр потенциал.Шекаралық шарт.
70. Магнит өрісінің энергиясы71. Магнит өрісіндегі механикалық күштер.
72. Тұрақты тоқтың электрстатикалық (электрлік) және магниттікөрістердің өзара әрекеттілігі. Магнит өрісіндегі шар және айналысэллипсоды.
73. Магнитсіздендіру еселеуіші. Сирл міндеттері.
74. Айнымалы электрмагниттік өріс. Толық электрлік ток.
75. Максвелл теңдеуі.
76.Электрмагниттік өрістегі векторлар үшін шекаралық шарттар.
77. Умов-Пойнтинг теоремасы.
78. Энергияны сақтау заңы.
79 Жинақты формадағы Максвелл теңдеуі және Умов-Пойнтингтеоремасы.__
5) Эл.Машины1. Трансформаторлар. Құрылысы және жұмыс істеу принціптері.
2. Трансформатодың магнит өткізгіштерінің типтері.
3. Трансформаторлардың теңдеулері комплекстік түрде.
4. Келтірілген трансформатор.
5. Трансформатордың орынбасу сұлбасы.
6. Әртүрлі жүктеме кезіндегі трансформатордың векторлық диаграммасы.
7. Трансформатордың бос жүріс тәжірибесі.
8. Трансформатордың қысқаша тұйықтау тәжірибесі.
9. Трансформаторлардың салыстырмалы бірлік жүйесі.
10. Трансформатордың параметрлерін тәжрибемен анықтау.
11. Трансформатордың шығындарын анықтау.
12. Трансформатордың қысқаша тұйықтау үшбұрышы.
13. Трансформатордың жүктеме режімі. Физикалық мағынасы.
14. Трансформатордың кернеуінің өзгеруі.
15. Трансформатордың ПӘК.
16. Трансформаторлардың топтары.
17. Трансформатордың параллель жұмысы. Шарттары мен талаптары.
18. Трансформаторлық коэффициенттері тең болмаған кездегі трансформатордың параллель жұмысы. Бос жүріс режімі.
19. Трансформаторлық коэффициенттері тең болмаған кездегі трансформатордың параллель жұмысы. Жүктеме режімі.
20. Қысқаша тұйықтау теңдеулері тең болмаған кездегі трансформатордың параллель жұмысы.
21. Трансформаторлардың жалғау топтары тең болмаған кездегі параллель жұмысы.
22. Асинхронды машиналар. Құрылысы, жұмыс принціпі.
23. Роторы айналмай тұрған кездегі асинхронды қозғалтқыштың теңдеуі.
24. Ротор айналған кездегі асинхронды қозғалтқыштың теңдеуі.
25. Асинхронды машиналардың қозғалтқыш режіміндегі орынбасу сұлбасы мен векторлық диаграммасы.
26. Асинхронды машиналардың генератор режімі.
27. Асинхронды машиналардың электр магниттік тежелу режімі.
28. Асинхронды машинаның қуаты және энергетикалық диаграммасы.
29. Электр магниттік моменттің ротор тогының активтң құрамына тәуелділігі.
30. Электр магниттік моменттің асинхронды машинаның сырғуына тәуелділігі.
31. Асинхронды қозғалтқыштың бастапқы, номинал және жүргізуші моменттері. Моменттердің еселігі.
32. Асинхронды қозғалтқыштың тұрақты жұмыс істеу шарты.
33. Асинхронды қозғалтқышты жүргізіп жіберу.
34. Асинхронды қозғалтқыштың айналу жылдамдығын реттеу.
35. Ротор тогын ығыстыру эффектілігі бар асинхронды қозғалтқыштар. Терең ойықты қозғалтқыштар.
36. Ротор тогын ығыстыру эффектілігі бар асинхронды қозғалтқыштар. Екі торлы қозғалтқыштар.
37. Синхронды машиналар.
38.Блондел теоремасы.
39. Синхронды генератор якорінің көлденен реакциясы.
40. Синхронды генератор якорінің бойлық реакциясы.
41. Синхронды генератор якорінің аралас реакциясы.
42. Синхронды машиналардың якорь реакциясының индуктивті кедергісі.
43. Синхронды машиналардың ағындарының диаграммасы және ЭҚК.
44. Синхронды генератордың жүктеме кезіндегі жұмысы. Теңдеулер мен векторлық диаграммалар.
45. Айқындалған полюсті синхронды машинаның RL жүктеме кезіндегі векторлық диаграммасы.
46. Айқындалмаған полюсті синхронды машинаның RL жүктеме кезіндегі векторлық диаграммасы.
47. Айқындалмаған полюсті синхронды машинаның RС жүктеме кезіндегі векторлық диаграммасы.
48. Айқындалған полюсті синхронды машинаның RL жүктеме кезіндегі векторлық диаграммасы.
49. Θ бұрышының ұғымы.
50. Автономды жұмыс кезіндегі синхронды генератордың жұмыстық сипаттамалары.
51. Синхронды генератордың бос жүріс және қысқаша тұйықтау сипаттамалары.
52. Синхронды генератордың қысқаша тұйықтау қатынасы.
53. Синхронды генератордың шықпалық сипаттамасы.
54. Синхронды генератордың реттемелік сипаттамасы.
55. Потье диаграммасы (қануды ескерген кездегі диаграмма).
56. Синхронды машиналардың параллель жұмысы. Параллель жұмысқа қосу шарттары.
57. Дәл синхрондылау әдісі.
58. Дөрекі синхрондау әдісі (өздігінен синхрондалу әдісі).
59. Синхронды машинаның параллель жұмысының ерекшеліктері. Реактивті жүктеменің өзгеруі.
60. Синхронды машинаның параллель жұмысының ерекшеліктері. Активті жүктеменің өзгеруі.
61. Синхронды машинаның бұрыштық сипаттамалары.
62. Қоздырылмаған айқын полюсті машина.
63. Машинаның статикалық тұрақтылығы.
64. Статикалық асқын жүктемелік.
65. Синхронды генератордың U – тәріздес сипаттамасы.
66. Синхронды қозғалтқыштар. Артықшылықтары мен кемшіліктері. Жұмыс істеу принціптері.
67. Синхронды қозғалтқыштарды жүргізу әдістері.
68. Синхронды компенсаторлар.
69. Тұрақты ток машиналары.
70. Тұрақты ток машинасының якорь реакциясы.
71. Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток генераторы. Сипаттамалары.
72. ТТМ қайтымдылық принціпі.
73. ТТГ өздігінен қоздырылуы.
74. Параллель қоздырылатын тұрақты ток генераторы. Сипаттамалары.
75. Тізбектеп қоздырылатын тұрақты ток генераторы. Сипаттамалары.
76. Аралас қоздырылатын тұрақты ток генераторы. Сипаттамалары.
77. Параллель қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышы. Сипаттамалары.
78. Тізбектеп қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышы. Сипаттамалары.
79. Аралас қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышы. Сипаттамалары.
80. Параллель қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының айналу жылдамдығын реттеу.
80. Тізбектеп қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының айналу жылдамдығын реттеу.
6) ЭСиС1. Аудандық тораптарды «соңындағы берілгендер» бойынша есептеу тәртібін келтіріңіз.
2. Трансформаторлар мен автотрансформаторлардағы қуат және энергия шығыны қалай анықталады?
3. Электр тораптарында қандай реактивтік қуат көздері бар?
4. «Тораптардың тармақталуы» әдісінің негізі неде?
5. Екі жақтан қоректенетін желінің есептелуі қалай жүргізіледі?
6. Электр энергияның сапасының қандай көрсеткіштері бар? Олардың нормаланған мәнін көрсетіңіз.
7. Жиілікті біріншілік реттеудің негізі неде?
8. Қандай себептер кернеу несимметриясына алып келуі мүмкін?
9. Күрделі тұйықталған тораптарды есептеу кезінде қандай түрлендірулер орын алуы мүмкін?
10. Желідегі қуат және энергия шығыны қалай анықталады?
11. Электр жүйесінде активтік қуат балансы қандай құраушылардан тұрады?
12.Тораптарда кернеуді реттеудің қандай тәсілдері және әдістері бар?
13. Екі ағын бөлім нүктесі бар сақиналық тораптар қалай есептеледі?
14. Электр тораптарында сымдардың қимасын таңдау қалай жүргізіледі?
15. Тұтынушыларды электрмен жабдықтаудағы үзілістен болатын шығын шамасы қалай анықталады?
16. Аудандық электр торабынын «алдындағы берілгендер» бойынша есептеу алгоритмін келтіріңіз?
17. Тораптағы электр энергия шығынын төмендетудің негізгі шаралары.
18. Созылған электр берілістерінің өткізгіштік қабілетін арттырудың қандай тәсілдері бар?
19. РПН –ді трансформаторлардың таралымын таңдау қалай жүргіледі?
20. Жиілікті екіншілік реттеу қалай жүргізіледі?
21. Максимум және максималдық шығынды қолдану сағат саны деген не? Бұл шамалардың айырмашылығы неде?
22. Күрделі тұйықталған тораптарды есептеу кезіндегі беттестіру әдісінің негізі неде?
23. Тораптағы реактивтік қуатты өзгерту арқылы кернеуді реттеу қалай жүреді?
24. Апаттан кейінгі режимдерде жиілікті реттеу қалай жүреді?
25. Статикалық конденсеторлар батареясының қуаты қалай таңдалынады?
26. Әр түрлі қорек көзі кезінде екі жақтан қоректенуші желілерді есептеу қалай жүргізіледі?
27. Электр тораптарындағы кернеуді реттеудің әдістері және тәсілдері.
28. Электр тораптарының нұсқаларын технико-экономикалық салыстыру қалай жүргізіледі?
29. Трансформаторлардағы қысқа тұйықталу және бос жүріс шығыны неге тәуелді? Олар қалай анықталады?
30. Тораптар параметрлерін өзгертумен кернеуді реттеу қалай жүзеге асады?
31. Тұйықталған электр тораптарын есептеу әдісін қысқаша сипаттаңыз.
32. Сымдар және кәбілдер қималарын қызу бойынша таңдау қалай жүргізіледі?
33. Электр қабылдағыштардың жұмысына электр энергия сапасы қалай ықпал етеді?
34. Тораптың номиналдық кернеуіне қалай таңдау жүргізіледі?
35. Тораптағы кернеуді трансформаторлардың трансформация коэффициентін өзгерту арқылы реттеу?
36. Cымдар мен кәбілдердің қималары экономикалық тоқ тығыздығы бойынша қалай анықталады?
37. Cымдар мен кәбілдердің қималары рұқсат етілетін кернеу шығыны бойынша қалай анықталады?
38. Реактивтік қуат балансы қандай құраушылардан тұрады?
39. Бірнеше номиналдық кернеулі тораптар ды есептеу қалай жүргізіледі?
40. Торапты пайдалануға кететін жылдық ұстанымдарға қандай құраушылар кіреді?

Приложенные файлы

  • docx 23878864
    Размер файла: 40 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий