питання до модулю 3


1.     Дайте короткі відповіді на запитання.
 
1.  Дайте визначення онтології.  Назвіть види буття.
2.  Як в найзагальнішому вигляді можна відобразити буття людини?
3.  Розкрийте сутність плюралістичної і моністичної філософської позиції щодо характеристики буття і світу.
4.  Назвіть, підтверджуючи прикладами, основні форми руху матерії.
5.  Дайте філософське визначення поняттям "прогрес" й "регрес".
6.   Назвіть основні умови виникнення і розвитку людської свідомості.
7.   Дайте визначення діалектики. Назвітьосновнізакони діалектики.
8.   У чому полягає відмінність ідеалістичного і матеріалістичного тлумачення пізнаваності світу? 
9.   Які  знання визначають як абсолютна істина та відносна істина? Розкрийте принцип конкретності істини.
10.    Яке питання  є головним в теорії пізнання?
  
2. Обґрунтуйте  свою точку зору.
1.   За словами К. Маркса: «…філософи лише по-різному пояснювали світ, але справа полягає у тому, щоб змінити його».  Чи згодні ви із цим твердженням?
2.    Чи потрібно створювати штучний інтелект? Приведіть доводи «за» й «проти».
3.   Спробуйте простежити перехід кількості в якість на прикладі положення людини в суспільстві залежно від  її віку.

Приложенные файлы

  • docx 23877069
    Размер файла: 13 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий