Пр_Сам_к.р.№3

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова циклової комісії
спеціальних комп’ютерних дисциплін
______ Л.М.Павліш
“____” “___________” 2011р.
САМОСТІЙНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3
з дисципліни "Програмування"

для студентів спеціальності
5. 05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”
напряму підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”


Контрольну роботу склала викладач

______________ І.Є.КоролевичЛьвів 2011
Самостійна контрольна робота №3 проводиться за матеріалом теми “Робота з файлами”.

Контрольна робота складається з 25 варіантів завдань, до складу кожного з яких входить 3 завдання.

Кожний варіант містить завдання наступного типу:

Описати призначення, синтаксис та порядок роботи процедури чи функції для роботи з файлами (2 бали).
Навести приклад використання даної функції в програмі-додатку. (2 бали).
Доповнити приклад відповідними screenshot-ами (1 бал).

Максимальна кількість балів – 5.

Оцінка виставляється відповідно до шкали оцінювання:

5 балів – “відмінно”
4 бали – “добре”
3 бали – “задовільно”
0-2 бали – “незадовільно”
Варіант 1

Опишіть призначення, синтаксис та порядок роботи процедури ChDir.
Наведіть приклад використання даної процедури в програмі-додатку. Прокоментуйте програмний код.
Доповніть приклад відповідними screenshot-ами вашого проекту.

Варіант 2

Опишіть призначення, синтаксис та порядок роботи функції CreateDir.
Наведіть приклад використання даної функції в програмі-додатку. Прокоментуйте програмний код.
Доповніть приклад відповідними screenshot-ами вашого проекту.

Варіант 3

Опишіть призначення, синтаксис та порядок роботи функції DeleteFile.
Наведіть приклад використання даної функції в програмі-додатку. Прокоментуйте програмний код.
Доповніть приклад відповідними screenshot-ами вашого проекту.

Варіант 4

Опишіть призначення, синтаксис та порядок роботи функції DirectoryExists.
Наведіть приклад використання даної функції в програмі-додатку. Прокоментуйте програмний код.
Доповніть приклад відповідними screenshot-ами вашого проекту.

Варіант 5

Опишіть призначення, синтаксис та порядок роботи функції DiskFree.
Наведіть приклад використання даної функції в програмі-додатку. Прокоментуйте програмний код.
Доповніть приклад відповідними screenshot-ами вашого проекту.

Варіант 6

Опишіть призначення, синтаксис та порядок роботи функції DiskSize.
Наведіть приклад використання даної функції в програмі-додатку. Прокоментуйте програмний код.
Доповніть приклад відповідними screenshot-ами вашого проекту.
Варіант 7

Опишіть призначення, синтаксис та порядок роботи функції FileExists.
Наведіть приклад використання даної функції в програмі-додатку. Прокоментуйте програмний код.
Доповніть приклад відповідними screenshot-ами вашого проекту.

Варіант 8

Опишіть призначення, синтаксис та порядок роботи функції FileIsReadOnly.
Наведіть приклад використання даної функції в програмі-додатку. Прокоментуйте програмний код.
Доповніть приклад відповідними screenshot-ами вашого проекту.

Варіант 9

Опишіть призначення, синтаксис та порядок роботи функції FileSize.
Наведіть приклад використання даної функції в програмі-додатку. Прокоментуйте програмний код.
Доповніть приклад відповідними screenshot-ами вашого проекту.

Варіант 10

Опишіть призначення, синтаксис та порядок роботи функції ForceDirectories.
Наведіть приклад використання даної функції в програмі-додатку. Прокоментуйте програмний код.
Доповніть приклад відповідними screenshot-ами вашого проекту.

Варіант 11

Опишіть призначення, синтаксис та порядок роботи функції GetCurrentDir.
Наведіть приклад використання даної функції в програмі-додатку. Прокоментуйте програмний код.
Доповніть приклад відповідними screenshot-ами вашого проекту.

Варіант 12

Опишіть призначення, синтаксис та порядок роботи процедури GetDir.
Наведіть приклад використання даної функції в програмі-додатку. Прокоментуйте програмний код.
Доповніть приклад відповідними screenshot-ами вашого проекту.
Варіант 13

Опишіть призначення, синтаксис та порядок роботи процедури MkDir.
Наведіть приклад використання даної функції в програмі-додатку. Прокоментуйте програмний код.
Доповніть приклад відповідними screenshot-ами вашого проекту.

Варіант 14

Опишіть призначення, синтаксис та порядок роботи функції RemoveDir.
Наведіть приклад використання даної функції в програмі-додатку. Прокоментуйте програмний код.
Доповніть приклад відповідними screenshot-ами вашого проекту.

Варіант 15

Опишіть призначення, синтаксис та порядок роботи функції RenameFile.
Наведіть приклад використання даної функції в програмі-додатку. Прокоментуйте програмний код.
Доповніть приклад відповідними screenshot-ами вашого проекту.

Варіант 16

Опишіть призначення, синтаксис та порядок роботи процедури RmDir.
Наведіть приклад використання даної процедури в програмі-додатку. Прокоментуйте програмний код.
Доповніть приклад відповідними screenshot-ами вашого проекту.

Варіант 17

Опишіть призначення, синтаксис та порядок роботи функції SetCurrentDir.
Наведіть приклад використання даної функції в програмі-додатку. Прокоментуйте програмний код.
Доповніть приклад відповідними screenshot-ами вашого проекту.

Варіант 18

Опишіть призначення, синтаксис та порядок роботи функції ExtractFileName.
Наведіть приклад використання даної функції в програмі-додатку. Прокоментуйте програмний код.
Доповніть приклад відповідними screenshot-ами вашого проекту.
Варіант 19

Опишіть призначення, синтаксис та порядок роботи функції ExtractFileDir.
Наведіть приклад використання даної функції в програмі-додатку. Прокоментуйте програмний код.
Доповніть приклад відповідними screenshot-ами вашого проекту.

Варіант 20

Опишіть призначення, синтаксис та порядок роботи функції ChangeFileExt.
Наведіть приклад використання даної функції в програмі-додатку. Прокоментуйте програмний код.
Доповніть приклад відповідними screenshot-ами вашого проекту.

Варіант 21

Опишіть призначення, синтаксис та порядок роботи функції ExtractFilePath.
Наведіть приклад використання даної функції в програмі-додатку. Прокоментуйте програмний код.
Доповніть приклад відповідними screenshot-ами вашого проекту.

Варіант 22

Опишіть призначення, синтаксис та порядок роботи функції ExtractFileDrive.
Наведіть приклад використання даної функції в програмі-додатку. Прокоментуйте програмний код.
Доповніть приклад відповідними screenshot-ами вашого проекту.

Варіант 23

Опишіть призначення, синтаксис та порядок роботи функції ExtractFileExt.
Наведіть приклад використання даної функції в програмі-додатку. Прокоментуйте програмний код.
Доповніть приклад відповідними screenshot-ами вашого проекту.

Варіант 24

Опишіть призначення, синтаксис та порядок роботи функції WinExec.
Наведіть приклад використання даної функції в програмі-додатку. Прокоментуйте програмний код.
Доповніть приклад відповідними screenshot-ами вашого проекту.
Варіант 25

Опишіть призначення, синтаксис та порядок роботи функції FilePos.
Наведіть приклад використання даної функції в програмі-додатку. Прокоментуйте програмний код.
Доповніть приклад відповідними screenshot-ами вашого проекту.
Heading 1 Heading 2 Heading 3 Heading 4Default Paragraph Font Table Normal
No ListBody Text Indent 2

Приложенные файлы

  • doc 23875898
    Размер файла: 66 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий