Яцик 3 клас


3 клас1. Намалювати словесний портрет своєї улюбленої квітки.
2.Списати, вставити пропущені букви, поставити наголос.
       В…дмідь, чита…ня, ч…рговий, ознака, ч…рвоний, д…ректор, гр…міти, в…селка, подруга, к…рувати, ч…ремха, р…спубліка. 
3.Дібрати якнайбільше спільнокореневих слів до слів творити, сніг. Виділити у них префікси та суфікси (за наявності).
4.Розібрати слова за будовою.
     Дівчинка, вишиванка, читанка, вчителька.                                                   
1. Описати свою улюблену пору року.
2. Підібрати дієслова з переносним значенням до слів:
зима, струмок, сонце, небо.
3. Поставити іменники в орудному відмінку однини.  Стіна, земля, груша, межа, лілія, троянда, любов, доля, господиня, радість.
4. Вставити пропущені букви, поставити наголос.
    Пр…зидент , ол…нь, буз…на, ц…глина, кр…сляр, л…дачий, мізин…ць, гр….бок, д…сятий, в…падковий, д…ревце, гард…роб, с…лянин, гв…нтівка, ап…тит, б…тон, в…лос…пед, гор…зонт, д…ректор, кор…дор.
1.Запишіть речення в такій послідовності, щоб утворився текст. Доберіть заголовок і запишіть перед текстом. Допишіть ще 2-3 речення.
Дзвінко співають птахи, дзюркочуть попід деревами струмочки. Радісна, гомінка і пахуча весна. Теплий вітер пробігає у верховітті.
2.Запишіть слова за алфавітом, поставте наголос.
Зошит, ознака, виразно, запитання, новий, високо, одинадцять.(5 балів )3.Поділіть слова для переносу.
Підйом, ходжу, олівець, близький, кільце.(5 балів )
4.З поданих слів складіть речення, підкресліть головні члени.
 Пташки, наповнить, гаї, незабаром, і, спів, сади.(5 балів )5.До поданих слів доберіть слова, близькі за значенням.
Лагідний –
Говорити –
Шлях –
Хата –
Написати новорічне вітання своїй вчительці.
Поділи слова для переносу: гайок, від’їжджає, гудзик, сойка.
До поданих слів дібрати слова, близькі за значенням:ввічливий -копиця -жара -хуртовина -
Записати якомога більше слів ознак до поданих слів, скласти і записати одне речення, використавши одне із них:зима –гриби –
З поданих слів склади речення, підкресли головні члени. В іменниках понач закінчення.Іній, дерева, вранці, сріблястий, на, з’явитися.
Перевір текст, виправ помилки і запиши його правильно. Добери заголовок.Пришла зема. Випав сніх. Зимля вкрилася білим покревалом. Дирева і кущі одяглися в лехкі снігові шуби. Багато птахів жеве взимовому лісі. 
Усне завдання:Як ви розумієте народну мудрість:Пташка красна своїм пір’ям, а людина – ділом.
Запиши речення в такій послідовності, щоб утворився текст. Устав пропущені літери. До утвореного тексту добери заголовок, запиши його перед текстом. Склади кінцівку тексту (2-3 речення) й допиши її.Раптом у дол..ні з-за лісу з’явилася хмарка. Це зовсім і не хмарка, а в..л..чезна зграя шпаків. Вона насувалася швидко і зростала на очах. Сонячний осінній день.
Запиши слова за алфавітом, постав наголос.Завдання, ознака, заняття, олень, виразно, новий, посередині, фартух. 
Добери і запиши до прикметників порівняння.Неповороткий, наче ...Полохливий, як ...Злий, як ...Упертий, як ...
Заміни вислови одним словом, це слово запиши. Склади і запиши речення з одним із висловів.Пекти раки – Точити теревені –П’ятами накивати – Повісити носа – Набрати води в рот –
Написати твір-мініатюру на тему “Зимова казка” за поданим початком (6-8 речень).Жила-була в лісі ялинка…
Розбери слова за будовою, добери до них споріднені:озимина -опеньок -
У кожному рядку підкресли зайве слово:а) малюнок, мальований, малятко, маляр;б) сільниця, сільський, сіль, солоний;в) чайка, чайнка, чай, чаювання;г) дубок, дубовий, дублер, дубняк;д) дощик, задощило, дощовий, дощатий.
З поданих слів склади і запиши речення, підкресли головні члени речення. Над кожним словом познач частину мови. Поле, у, долині, при, прозорий, б’ється, джерельце.
Перевір текст, виправ помилки і запиши його правильно. Добери заголовок.Коли вранці сходить солнце, снігові замети рожеві. це сонце забарвлує їх свойім проміням. Вилечаве сонце підіймаєцця надземлею, а сніх стає сліпучо-білим.
Запиши в алфавiтному порядку поданi слова, вставляючи пропущенi букви.Т...л…фон, д...ржава,, т...л....грама, iнж...нер, ш...ренга, ок...ан.
Пiдiбратн кiлька слiв до поданої моделi.ПГ ПГП (П — приголосний, Г — голосний)
Запиши словосполучення, поставивши iменники в родовому вiдмiнку множини.Багато (вишня),кiлька (прiзвище),чимало (заповiдъ), багато (соловей).
За допомогою префiксiв i суфiксiв утворiть новi слова вiд поданих.Клей, колосся, Мороз, мрiя.
Запиши речення, пiдкресли головнi та другоряднi члени. Свiжий снiг срiблом сяяв пiд блакитним наметом неба.
Скласти художній опис. «Хмуриться зимовий ранок».
Усний турУяви себе птахом, опиши свої почуття.
Перепиши, устав пропущені літери. Допиши 3-4 речення, щоб утворився текст. Добери до тексту заголовок і запиши його перед текстом. Жовтий л..сточок на тонкій гілочці виглядав з-за дер..ва, як лев..ячий хвостик, і саме дер..во скидалося на лева, що заріс золотавою гривою. ... 
Запиши слова за алфавітом, постав наголос.Вірші, дециметр, чарівний, цемент, центнер, довести, читання, український. 
До висловів з лівої колонки добери антоніми з правої. Запиши їх парами.Хоч голки збирайЖити своїм розумомЗа тридев’ять земельРукою подати Жити чужим розумомХоч око виколиДобери по два синоніми до поданих слів. З одним із синонімічних рядів склади та запиши речення.Хоробрий – ...Говорити – ...Сміятися – ...
Склади і запиши розповідь за поданим початком .
Вірна подружка
Оленка та Іринка – подружки. Дівчатка живуть в одному будинку, вчаться в одному класі. Вони завжди разом граються, готують уроки. Якось Іринка захворіла. …
    Складіть два речення, в яких слово добрий вжите у прямому, а потім у переносному значенні.
    Згрупуй споріднені (спільнокореневі) слова. Запиши утворені групи.
Місто, місткий, місток, місточок, міст, вмістити, вміст, містечко, мостик.
    Запишіть слова за алфавітом, поставте наголос.
Джерельце, випадок, усмішка, разом, шофер, помилка, одинадцять, загадка, горицвіт, соломинка, черговий, течія, донька, судно, джинсовий, обруч.
    Закінчи прислів’я.
Шабля ранить голову, а слово ____________________________
Життя прожити – _______________________________________
Зробив діло – _____________________________________________
 6. Поміркуй, як ти розумієш прислів’я «Хочеш бути щасливим, не будь лінивим».
Складіть якомога більше слів з букв слова товариськість______________________________________________________________
Заміни вислови одним словом-синонімом.• Глек розбити - _________________________• І гадки не має - _________________________• Дав, як кіт наплакав - ____________________• В’ється в’юном - ________________________
Згрупуй слова. Виділи корінь.Лікар, працівник, місто, ліки, праця, приміський, лікарняний, містечко, працьовитий.
Запиши слова за алфавітом, вставляючи пропущені букви.Гор…зонт, к…рмо, адр..с, к…фір, оч…рет, ч…решня.
Склади твір-опис на тему «Моя улюблена іграшка». (5-6 речень)
Поділи слова для переносу: гайок, від’їжджає, гудзик, сойка.
До поданих слів дібрати слова, близькі за значенням:ввічливий - ____________________________________________________________копиця - _______________________________________________________________жара - _________________________________________________________________хуртовина - ____________________________________________________________
14. Записати якомога більше слів ознак до поданих слів, скласти і записати одне речення, використавши одне із них:зима – ________________________________________________________________гриби –________________________________________________________________
З поданих слів склади речення, підкресли головні члени. В іменниках познач закінчення.Іній, дерева, вранці, сріблястий, на, з’явитися.
Перевір текст, виправ помилки і запиши його правильно. Добери заголовок.
Пришла зема. Випав сніх. Зимля вкрилася білим покревалом. Дирева і кущі одяглися в лехкі снігові шуби. Багато птахів жеве взимовому лісі.
Як ви розумієте народну мудрість:Пташка красна своїм пір’ям, а людина – ділом.
Запиши речення в такій послідовності, щоб утворився текст. Устав пропущені літери. До утвореного тексту добери заголовок, запиши його перед текстом. Склади кінцівку тексту (2-3 речення) й допиши її.
Раптом у дол..ні з-за лісу з’явилася хмарка. Це зовсім і не хмарка, а в..л..чезна зграя шпаків. Вона насувалася швидко і зростала на очах. Сонячний осінній день.
Запиши слова за алфавітом, постав наголос.Завдання, ознака, заняття, олень, виразно, новий, посередині, фартух.
Добери і запиши до прикметників порівняння.Неповороткий, наче ______________________Полохливий, як _______________________________Злий, як _______________________________________Упертий, як _____________________________________
Заміни вислови одним словом, це слово запиши. Склади і запиши речення з одним із висловів.Пекти раки – ______________________________________________________Точити теревені – ___________________________________________________П’ятами накивати – __________________________________________________Повісити носа – ______________________________________________________Набрати води в рот – __________________________________________________
Любий друже!
Вітаємо тебе на конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика.
Будь уважним, зібраним, розсудливим. Бажаємо тобі успіхів і перемоги.
Розглянь малюнок. Користуючись ним, виконай подані нижче завдання.

1. Підкресли у тексті речення, яке НЕ відповідає малюнку.У цю осінню пору року небо дуже мінливе. Ще кілька хвилин тому світило сонце. Та враз наповзли темно-сині хмари. Полив теплий весняний дощ.
Здійнявся вітер. І є надія, що він розвіє хмари. Тоді со¬нечко знову потішить землю своїм лагідним промінням.
2. Зміни підкреслене в попередньому завданні речення так, щоб воно відповідало малюнку. Запиши його.
3. Визнач і запиши мету тексту, поданого у першому завданні.
________4. Запиши кількома реченнями пораду хлопчикам, зображеним на малюнку.
5. Познач, який тип тексту в тебе вийшов у попередньому завданні.
ОПИСМІРКУВАННЯРОЗПОВІДЬ
6. Придумай і запиши назву малюнка.
______________________________________________________________________________
7. Напиши план розповіді, яку можна скласти за малюнком.
______________________________________________________________________________
8. Допиши пропущену частину тексту, користуючись малюнком.
Вони прощаються з рідною землею. Адже летять у теплі краї. Там доведеться бути довго. Аж навесні зможуть повернутися додому.
Ось чому подають сумні голоси.
9. Познач, яка частина була пропущена в тексті з попереднього завдання.
ДОКАЗ ТВЕРДЖЕННЯ ВИСНОВОК
10. Запиши два-три прикметники, які характеризують пору року, зображену на малюнку
11. Побудуй текст-опис (6-7 речень) зображеного на малюнку явища природи. Розпочни із заголовка.
1.Побудуй і запиши питальне речення. ___________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Склади й запиши за малюнком спонукальне речення зі звертанням.
3. Підкресли головні члени поданого речення.
____Сім'я вільний час проводить на стадіоні. __
4. Побудуй схему речення, поданого в попередньому завданні.
_____________________________________________________________________
6. Запиши словосполучення зі слів речення, утвореного в попередньому завданні.
7. Користуючись малюнком, утвори й запиши словосполучення з поданим словом.
Грають_________________________________________________________________
8. Вибери з довідки найточніший, на твою думку, синонім для поданого речення і запиши.
Довідка: помчав, побіг, погнався, поплентався.
Хлопчик ___________________________ переймати м'яча .9. Підкресли в реченні слово, яке НЕ відповідає малюнку. Заміни його антонімом і запиши утворене речення.
Ця сім'я ненавидить спорт.
10. Підкресли в реченні багатозначне слово.
Головою сім'ї був тато.
11. Користуючись малюнком, дай повні відповіді на поставлені запитання. Запиши їх.
Яким видом спорту захоплюються мама з дочкою?
Яка гра подобається татові й синові?

Приложенные файлы

  • docx 23871452
    Размер файла: 38 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий