Yaremenko_3_modul_2


9.22 На плівку товщиною d=367 нм падає під кутом а паралельний пучок білого світла.Показник заломлення плівки п=1,40. У який колір буде пофарбоване світло, відбите плівкою увипадку, якщо а дорівнює: a)30° б)60°?
800100000Розв'язок
Дано
d=367*10-9 Умова максимуму
n=1.40
α=30° α=60° α=30° =640*10-9 м – зелений
α=60° =430*10-9 м – червоний
8.18. Який світловий потік відповідає потокові енергії в 1,00 Вт.,утвореному випромінюванням, для якого відносна спектральна чутливістьока V =0,342?
Дано:
Фе=1Вт Ф=ФеV Ф=0,342*1=0,342лм
V=0.342
9.34. На непрозору перешкоду з отвором радіусом r= 1,000мм падає монохроматична плоска світлова хвиля. Коли відстань від перешкоди до розміщеного за нею екрана bІ=0,575м. у центрі дифракційної картини спостерігається максимум інтенсивності. При збільшенні відстані до значення b 2=0.862 м максимум інтенсивності змінюється мінімумом. Визначити довжину хвилі λ світла.
Розв’язання.
Дано:
914400508000080518000

Кут φ повороту площини поляризації жовтого світла натрію при проходженні через трубку з розчином цукру дорівнює 400. довжина трубки l=15 см. Питоме обертання [а] цукру дорівнює 1,17*10-2рад*м3/(м*кг).
13716008064500Дано:
066929000
С-?
На скляну пластинку покладена опуклою стороною плоско-опукла лінза. Принормальному падінні на плоску границю лінзи червоного світла (λо =610 нм) радіус 5-го світлогокільця Ньютона виявляється рівним r5=5,00 мм. Визначити: а) радіус кривизни R опуклоїграниці лінзи, б) оптичну силу Ф лінзи (показник заломлення лінзи п=1.50: лінзу вважатитонкою, в) радіус rз 3-го світлого кільця.

9.24. Розташована вертикально дротяна рамка, затягнута мильною плівкою. При освітленні плівки зеленим світлом з λ0 =530 нм і ступенем монохроматичності - = 40 на
верхній частині плівки спостерігаються інтерференційні смуги рівної товщини. Визначити товщину b плівки11430005334000
090678000

9.29 На дифракційну гратку перпендикулярно падає світло, довжина хвилі якогоλ=0,589мкм. При цьому для спектра третього порядку утворюється кут відхиленняφ1=10°11і. Яка довжина хвилі світла, для якого кут відхилення в спектрі другого порядку φ2=6°16'?
80010041275000127635000

9.6.На шляху променя світла поставлена скляна пластинка (п=1,5) товщиною d=1 mmтак, що кут падіння променя дорівнює L=30°. На скільки зміниться оптична довжина шляхупроменя?

9.40. Алмазна призма знаходиться в деякому середовищі з показником заломлення . Пучок природного світла падає на призму так, як на малюнку. Взяти показник заломлення середовища, якого відбитий пучок максимально поляризований .
Розв’язання.
Дано:
571513176250067246576517500

Приложенные файлы

  • docx 23863001
    Размер файла: 88 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий