БХ5. 3 уровень 2015-16


3 уровень
Бауыр өт қапшығы ішек қақпақты вена бауыр жолдарынан өтетін холестериннің туындысы://
кортизол//
+өт қышқылдары//
альдостерон//
Д витамині//
прогестерон
Бауырдағы билирубиннің заласыздануында қосақталу реакциясына түсетін қосылыс://
+глюкурон қышқылы//
метилен тобы//
глицин//
глютатион//
сульфаттар
***
Эритроциттегі энергия алмасуының негізгі жолы://
аэробты гликолиз//
май қышқылдарының бетта-тотығуы//
+анаэробты гликолиз//
амин қышқылдарының тотығуы//
кетонды денелердің тотығуы
***
Тромбоздың алдын – алу үшін қолданылатын дикумаролдың негізгі қасиеті://
Фибриноген синтезін төмендетеді//
+К витаминінің антагонисі глутаматкарбоксилазаны тежейді//
фибриногеннен фибриннің түзілу жылдамдығын төмендетеді//
тромбин белсендену процесін тежейді//
Са+ 2 ионын байланыстырады
***
Миокард инфарктісі кезінде қандағы белсенділігі күшейеді://
сілтілі фосфатаза//
қышқылды фосфатаза//
АЛТ//
+креатинкиназ//
амилаза
***
Глюкуронилтрансферазаның белсенділігі болмайтын сары ауру түрі://
Гемолиттік//
+тұқым қуалаушылық//
бүйрек-клеткалы//
нәрестелер сары ауруы//
обтурациялық
***
Зәрі ашық-сары көбігі бар сыра түсті, нәжісі сұр балшық тәрізді болатын сары аурудың түрі://
Паренхиматозалы//
Тұқым қуалаушылық//
Гемолиттік//
+обтурациялық//
нәрестеде болатын сары ауру
***
Зәрдегі Бенс-Джонс белогының болуы://
бүйректік шүйкелік аппараттың зақымдалуы//
каналшалардың зақымдалуы//
+миеломды ауру, Вальдентрем макроглобулинемиясы//
бүйрек пен каналшалардың шүйкелік аппаратының зақымдалуы //
гиперпаратиреоз
***
Іріңді менингит кезінде жұлында (ликворде) концентрациясы бірден жоғарылайтын зат://
глюкоза //
холестерин//
+белок//
мочевина//
қалдық азот
***
Ацетилхолинің түзілуінде қатысатын витамин://
В2//
В3//
+В1//
В5//
В6***
Гипоальбуминемияның байқалатын кезі://
ашыққанда//
бауыр ауруларында//
бауыр циррозында//
сары ауруда//
+ көрсетілген барлық жағдайда
***
Кальцитониннің нысана мүшесі://
+ сүйек ұлпасы, бүйрек//
ұйқы безі//
гонадтар//
қалқанша безі//
тегіс бұлшықет (мысалы, жатыр).
***
Әсерінен гипогликемия кезінде глюкозаның синтезі күшейеді://
инсулиннің//
тироксиннің//
+кортизолдың//
альдостеронның//
тестостеронның
***
Гексокиназаны белсендіретін гормон://
+инсулин//
адреналин//
глюкагон//
тироксин//
паратгормон
***
Нефроздық синдром кезінде байқалады://
протеинурия//
ісіну//
инфекцияға сезімтал//
тромбозға қабілетті//
+ көрсетілген барлық жағдайда
***
Майлардың қорытылуы мен сіңірілу жылдамдығының төмендеу кезінде ... байқалады://
+стеаторея//
гипербилирубинемия//
холестаз//
порфиринурия//
уропорфирия
***
Гиперкальциемияның симптомдары://
бұлшықеттің әлсізденуі, шаршағыштық//
жүрек айну, құсу//
мүйізді қабаттың және тамырлардың кальцинозы, //
сүйектегі ауырсыну
+көрсетілген барлық жағдайда
***
Гипокальциемия кезінде байқалады://
тамыр тартылу//
катаракта//
бұлшықеттің спазмасы//
аяқ-қолдың анемиясы//
+көрсетілген барлық жағдайда
***
Бүйректің гломерулярлы қызметін анықтау үшін қолданылатын биохимиялық тестпен плазмадағы концентрациясы анықталатын зат://
+креатинин//
несеп қышқылы//
калий//
натрий//
мочевина
***
Нефроздық синдромда байқалады://
протеинурия//
ісіну//
инфекцияға сезімтал//
тромбозға қабілетті//
+ көрсетілген барлық жағдайда
***
Холестерин холестериннің эфирі реакциясын катализдейді://
липопротеидлипаза//
+лецитинхолестеролацилтрансфераза//
холестеролэстераза//
диацилглицеридлипаза//
триацилглицеридлипаза
***
Супероксиданиондарды сутегінің асқын тотығына айналдырады://
каталаза//
+супероксиддисмутаза//
глутатионредуктаза//
глутатионпероксидаза//
глутатион – S- трансфераза
***
Эритроциттердегі энергия алмасуының негізгі жолы://
аэробты гликолиз//
жоғарғы май қышқылдарының бета-тотығуы//
+анаэробты гликолиз//
амин қышқылдарының тотығуы//
кетондық денелердің тотығуы
***
Альдостеронның синтезі мен бөлінуінің реттелуінің басты механизмі://
+ренин-ангиотензиндік жүйе//
калликреин-кининдік жүйе//
антиоксиданттық қорғаныс жүйесі//
комплемент жүйесі//
протеолиттік жүйе
***
Альдостеронның бөлінуі күшейетін кезі://
+ренин-ангеотензин жүйесінің белсенділігі артады//
гипокалиемия//
АКТГ синтезінің күшеюі//
Инсулин әсер етуі//
гипернатриемия
***
Коллаген синтезінің клетка-ішілік кезеңіне қажет://
+С витамині//
Д витамині//
А витамині//
Е витамині//
К витамині
***
Бұлшықет жиырылуының басты екі механизмі://
+актиндік және миозиндік//
актиндік және тубулиндік//
кератиндік және десмозиндік//
миозиндік және десмозиндік//
актиндік және ансериндік
***
Мидағы глюкоза метаболизмінің негізгі жолы://
+СО2 және Н2О – ға дейін аэробты тотығу//
анаэробты тотығу//
пентозофосфатты жол//
нейромедиаторлар мен амин қышқылдарының синтездері//
гликолипидтер мен липидтердің синтездері
***
Жеңіл диабет кезінде қанттың деңгейі://
5,5 ммоль /л//
6,3 ммоль /л//
+8,3 ммоль /л//
14 ммоль /л//
15 ммоль /л
***
Диабеттің орташа деңгейі кезінде қанттың деңгейі://
10 ммоль /л//
+12 ммоль /л//
14 ммоль /л//
15 ммоль /л//
18 ммоль /л
***
Диабеттің ауыр түріндегі гипергликемия кезінде://
+14 ммоль /л//
15 ммоль /л//
16 ммоль /л//
18 ммоль /л//
20 ммоль /л
***
Гипергликемиялық естен тану кезінде глюкозаның мөлшері://
40-60 ммоль /л//
60-80 ммоль /л//
60-100 ммоль /л//
+60-120 ммоль /л//
10-40 ммоль /л
***
Гипогликемия://
қандағы инсулин деңгейінің жоғарылауы//
созылмалы гепатит//
бауыр циррозы//
бауырдың қатерлі ісігі//
+ көрсетілген барлық жағдайда
***
Қандағы глюкоза концентрациясының төмендеуі байқалады://
асқазанның қатерлі ісігі //
тоқтамай құсу (неукротимой рвоте)//
ішектегі глюкозаның сіңірілуінің бұзылуы //
микседема//
+ көрсетілген барлық жағдайда
***
Гипогликемия байқалады://
энцефалитте//
психиялық жарақатта //
мидың қатерлі ісігі //
бүйрекүсті безінің жетіспеушілігі //
+ көрсетілген барлық жағдайда
***
Глюкозурия тән://
қант диабет//
тиреотоксикоз //
жедел панкреатит//
гемохроматоз//
+ көрсетілген барлық жағдайда
***
Жеті жасқа дейінгі балалардың қан сарысуындағы жалпы белоктың шамасы://
65-85 г/л//
70-85 г/л//
46-70 г/л//
60-80 г/л//
+56-85 г/л
***
Ересек адамның плазмасындағы альбуминнің шамасы://
+30-50 г/л//
г/л//
40-60 г/л//
30-60 г/л//
40-45 г/л
***
Онкотикалық қысым төмендегенде альбуминнің мөлшері://
+30 г/л//
г/л//
40 г/л//
45 г/л//
50 г/л
***
Қан сарысуындағы альбумин деңгейінің төмендейді://
бүйректің созылмалы аурулары//
қан кету//
инфекциялық аурулар//
анемия//
+ көрсетілген барлық жағдайда
***
Қан сарысуындағы альбумин деңгейінің төмендейді://
лейкемия//
отраша деңгейде жетіспеушілік//
миокард инфарктісі//
қатерлі ісік//
+ көрсетілген барлық жағдайда
***
Протеинурия тән://
+бүйрек аурулары//
АІЖ аурулары//
миокард инфарктісі//
микседема//
бауыр циррозы
***
Несеп қышқылы түзіледі://
+адениннің ыдырауы//
цитозиннің ыдырауы//
урациллің ыдырауы//
тиминнің ыдырауы/
пиримидиннің ыдырауы
***
Қан сарысуындағы креатининнің артуының себебі://
+бауыр қызметінің ауытқуы//
бүйрек қызметінің ауытқуы//
жүрек қызметінің ауытқуы//
АІЖ қызметінің ауытқуы//
Ұйқы безінің қызметінің ауытқуы
***
Қандай мүшенің қызметтік жағдайын анықтау үшін тимолды сынама қолданылады://
+бауыр//
жүрек//
өкпе//
бүйрек//
ұйқы безі
***
Гиперазотемия байқалады://
бауыр қызметінің ауытқуы//
+бүйрек қызметінің ауытқуы//
жүрек қызметінің ауытқуы//
АІЖ қызметінің ауытқуы//
Ұйқы безінің қызметінің ауытқуы
***
Гиперкреатининемия (креатининемия) байқалатын кезі://
ішекжолдарының өткізбеуі//
бауыр атрофииясы//
қант диабеті//
гипертиреоз//
+келтірілген барлық жағдайда
***
Гиперкреатининемия (креатининемия) байқалатын кезі://
бұлшықеті жарақаты//
бұлшықеттік дистрофиясы//
инфекциялық аурулар//
гипертиреоз //
+ келтірілген барлық жағдайда
***
Гиперамилаземия байқалады://
+панкреатит //
жүрек жетіспеушілігі//
гепатит//
бауыр циррозы //
нефропатия
***
ЛДГ белсенділігін анықтайды://
гепатитте//
хирургиялық арашалауда (вмешательстве)//
миокард инфарктісінде //
холециститте//
+ келтірілген барлық жағдайда
***
Бауыр ауруларында белсенділігі көтеріледі://
ЛДГ1 , ЛДГ2//
ЛДГ2, ЛДГ3//
ЛДГ3, ЛДГ4 //
ЛДГ1, ЛДГ5 //
+ ЛДГ4, ЛДГ5
***
Миокрад инфарктісінде белсендігі артатын фермент://
+ЛДГ1 , ЛДГ2//
ЛДГ2, ЛДГ3//
ЛДГ3, ЛДГ4 //
ЛДГ4, ЛДГ5 //
ЛДГ2, ЛДГ5
***
Некроздық панкреатитте белсенділіг жоғарылайды://
+ЛДГ1 , ЛДГ2, ЛДГ3//
ЛДГ1, ЛДГ2//
ЛДГ2, ЛДГ3 //
ЛДГ3, ЛДГ4, ЛДГ5 //
ЛДГ4, ЛДГ5
***
Қатерлі ісіктің жаңадан түзілуі кезінде басым болатын изофермент://
ЛДГ1 , ЛДГ2//
+ ЛДГ2, ЛДГ3//
ЛДГ2, ЛДГ4 //
ЛДГ2, ЛДГ5 //
ЛДГ2, ЛДГ2,
***
АсАТ белсенділігі ең жоғарғы мәнге жетеді: //
+жүректе//
бауырда//
бүйректе//
өкпеде//
қан плазмасында
***
АлАТ белсенділігі ең жоғарғы мәнге жетеді: //
жүректе//
+бауырда//
бүйректе//
өкпеде//
қан плазмасында сердце//
***
Бауыр циррозы кезінде қан плазмасында белсенділігі артатын фермент://
АсТ//
+АлТ//
альдолаза//
қышқыл фосфатаза//
амилаза
***
Миокрад инфарктісі кезінде қан сарысуында белсенділігі артатын фермент://
+АсТ//
АлТ//
альдолаза//
қышқыл фосфатаза//
амилаза
***
Бауыр аурулары кезінде қан сарысуында белсенділігі жоғарылайтын фермент://
альдолаза//
АсТ//
қышқыл фосфатаза//
+сілтілік фосфатаза//
амилаза (диастаза)
***
Панкреатитке тән – белсенділігі артатын фермент://
альдолаза//
АсТ//
АлТ//
сілтілік фосфатаза//
+амилаза (диастаза)
***
Амилазурияның байқалатын кезі://
бауыр циррозы//
холестаза//
+панкреатит//
гепатит//
қант диабеті
***
Жедел панкреатит кезінде қандай ферменттің белсенділігі жоғарылайды://
+амилаза (диастаза)//
альдолаза//
АсТ//
АлТ//
креатинкиназа
***
Гиперфосфатаземия қандай аурулар кезінде байқалады://
+сүйек//
жүрек//
бүйрек//
ұйқы безі//
АІЖ
***
Метастазалық ісік ауруы кезінде қан сарысуындағы белсенділігі көтерілетін фермент://
+сілтілік фосфатаза//
қышқыл фосфатаза//
фосфорилаза//
альдолаза//
диастаза
***
Сілтілік фосфатаза белсендігі жоғарылайды://
+обтурациялық сары ауру//
панкреатит//
қант диабеті//
гастрит//
асқазанның ойық жарасы
***
Қан сарысуында сілтілік фосфатазаның белсенділігі жоғарылайды://
обтурациялық сары ауруында//
холестазада//
гепатитте//
сүйек тканінің карциномасында//
+келтірілген барлық ауруларында
***
Жыныс безінің жаңа түзілім кезінде (новообразования предстательной железы) белсенділігі анықталатын фермент://
+ қышқыл фосфатаза//
гиалуронидаза//
диастаза//
сілтілік фосфатаза//
альдолаза
***
Қан сарысуындағы каталазаның белсенділігі бірден төмендейді://
+қатерлі ісік кезінде//
гепатит кезінде//
холецистит кезінде//
нефрит кезінде //
гастрит кезінде
***
Қант диабеті ауруын алдын алу мен диагнозын қою кезінде қолданылатын тест бойынша анықтайды://
+гликозаланған гемоглобин//
гемоглобин//
ТТЛП//
холестерин//
глюкоза
***
Бүйрек жетіспеушілігінің белгісі://
+қанда және несепте креатининнің жоғарылауы //
несепте креатин деңгейінің төмендеуі//
неспте мочевина концентрациясының жоғарылауы//
несепте мочевина деңгейінің төмендеуі//
қанда мочевинаның төмендеуі
***
Қан сарысуындағы темір деңгейінің төмендейді://
іріңді және сепсиялық ауруларда//
қатерлі ісікте//
квашиоркорда//
миокард инфарктісінде//
+ келтірілген барлық жағдайда
***
Қан сарысуында темір деңгейінің жоғарылайды://
+гемолиттік анемиияда//
қатерлі ісікте//
квашиоркорда//
миокард инфарктісінде//
іріңді және сепсиялық ауруларда//
***
Қалыпты жағдайда қан плазмасында (қан сарысуында) жалпы билирубиннің шамасы://
+8,55- 20,52 мкмоль/л//
3,5- 11,0 мкмоль/л//
6,5- 16,5 мкмоль/л//
2,57 – 8,55 мкмоль/л//
16,5- 23,5 мкмоль/л
***
Нәрестелерде бір күнгі билирубиннің шамасы://
+11,7- 66,8 мкмоль/л//
8,5- 11,7 мкмоль/л//
17,1-160,3 мкмоль/л//
17,1- 196,0 мкмоль/л//
32,1- 127,0 мкмоль/л
***
Полиневрит кезінде қанда концетрациясы жоғарылайды://
+ПЖҚ//
сукцинат//
малат//
оксалоацетат//
фумарат
***
В1 витаминінің авитаминозы кезінде тотығуы ауытқиды://
+α-кетоглутараттың//
сукцинаттың//
цитраттың/
изоцитраттың//
малаттың
***
В1 витаминінің авитаминозы кезінде несепте пайда болады://
глюкоза//
янтарь қышқылы//
+ПЖҚ//
алма қышқылы//
лимон қышқылы
***
Белоктық ашығу дамиды://
+метиониннің болмауы//
сериннің болмауы//
глутамин қышқылының болмауы//
аланиннің болмауы//
глициннің болмауы
***
Квашиоркор ауры дамиды://
глициннің жетіспеушілігі//
аланиннің жетіспеушілігі//
сериннің жетіспеушілігі//
+лизиннің жетіспеушілігі//
орнитиннің жетіспеушілігі
***
Белок алмасуының ауытқуы дамиды://
+лизиннің жетіспеушілігі//
сериннің жетіспеушілігі//
глицин жетіспеушілігі//
тирозиннің жетіспеушілігі//
цистеиннің жетіспеушілігі//
***
В6 витаминінің авитаминоз кезінде синтезделуі ауытқиды://
+ГАМҚ//
холин//
ацетилхолин//
серин//
глутамин қышқылы
***
В12 витаминінің авитаминоз кезінде синтезделуі ауытқиды://
ГАМҚ//
+холин//
серин//
глицин//
цистеин
***
В1 витаминінің авитаминоз кезінде синтезделуі ауытқиды://
ГАМҚ//
+ацетилхолин//
гистамин//
адреналин//
серотонин
***
Аскорбин қышқылының жетіспеушілігі кезінде синтезделуі ауытқиды://
+коллаген//
креатин//
креатинин//
миозин//
актин
***
Майлардың асқын тотығуын белсенденуі байқалады://
Е витаминінің авитаминозы//
сәулелік зақымдалу //
химиялық заттармен улану //
қант диабеті//
+келтірілген барлық жағдайда
***
Ересек адамдардың қан сарысуында (плазмасында) кальций концентрациясы (ммоль/л)://
+2,0-2,75//
1,75-2,0//
1,25-1,75//
2,0-3,5//
2,0-2,5
***
Дені сау нәрестелердің қан сарысуында кальцийдің деңгейі (ммоль/л)://
2,0//
+1,75//
1,25//
2,5//
2,75
***
Магний деңгейін анықтайды://
гипотиреоз//
гипертиреоз//
рахит//
спазмофилия//
+ көрсетілген барлық жағдайда
***
Несеппен бірге шығарылатын 17 кетостероидтардың бөліну деңгейі жоғарылайды://
+мидың қатерлі ісігі //
гипотиреоз//
бауыр циррозы//
кахексия//
гипофизарлы тапал бойда
***
Несеппен бірге шығарылатын 17 кетостероидтардың бөліну деңгейі төмендейді://
+аддисон ауруы//
жұмыртқа безінің қатерлі ісігі//
аденома//
бүйрек үсті безінің қатерлі ісігі //
бүйрек үсті безінің гиперплазиясы
***
Эндемиялық жемсау://
бүйрек үсті безі қызметінің бұзылуы //
қалқансерік безі қызметінің бұзылуы //
ұйқы безі қызметінің бұзылуы //
+қалқанша безі қызметінің бұзылуы //
гипофиз қызметінің бұзылуы
***
Тиреотоксикоз://
бүйрек үсті безі қызметінің бұзылуы //
қалқансерік безі қызметінің бұзылуы //
ұйқы безі қызметінің бұзылуы //
+қалқанша безі қызметінің бұзылуы //
гипофиз қызметінің бұзылуы
***
Қандағы альбуминдердің мөлшері://
20-30 г/л//
30-40 г/л//
+30-50 г/л//
50-70 г/л //
60-80 г/л
***
Бүйрек ауруларына тән://
+альбуминдер, альфа 1- және гамма-глобулиндердің төмендеуі, альфа 2-глобулиндердің жоғарылауы//
альбуминдер мен альфа-глобулиндердің төмендеуі, гамма-глобулиндердің бірден жоғарылауы//
бета-глобулиндердің көбеюі//
альфа1- және альфа2- глобулиндердің артуы//
гипергаммаглобулинемия
***
Эритроциттердегі оттегінің тасымалдауды реттейді://
+2,3-дифосфоглицерат//
3-фосфоглицерин альдегиді//
фосфодиоксиацетон//
1,3-дифосфоглицерат//
глюкозо-6-фосфат
***
Ер адамдардың қан сарысуындағы темірдің шамасы (мкмоль/л)://
17,9-44,75//
7,16-17,9//
8,95-21,48//
+8,95-28,64//
26,0-50,0
***
Бауырдағы ТЖЛП-ң синтезін күшейтеді://
тироксин//
глюкагон//
адреналин//
+эстрогендер//
инсулин
***
Антиатерогендер://
хиломикрондар//
ТТЛП//
+ТЖЛП//
ТӨТЛП//
ЖМҚ+альбумин комплексі
***
Клеткалық мембранадағы ТТЛП рецепторлар синтезін күшейтеді://
+тироксин//
глюкагон//
адреналин//
инсулин//
андрогендер
***
Бауырдағы өт қышқылдар синтезін күшейтеді://
+тироксин//
глюкагон//
адреналин//
инсулин//
андрогендер
***
Гипогликемия кезінде қандағы глюкозаның деңгейі://
3,3-5,5 ммоль/л//
+1,5-3,0 ммоль/л//
5,5-8,0 ммоль/л//
8,0-10 ммоль/л//
10 ммоль/л және одан жоғары
***
Қышқылды-сілтілік тепе-теңдікті тұрақтандыратын буферлік жүйе://
+бикарбонатты//
гемоглобинді//
фосфатты//
белокты//
ацетатты
***
Патологиялық жағдайда (миелома, лейкоз, бауыр циррозы, лимфосаркома және т.б.) пайда болатын және дені сау кісілердің қанында болмайтын белок://
лизоцим//
гаптоглобин//
церулоплазмин//
+криоглобулин//
трансферрин
***
Ағзаның глюкостатикалық қызметін орындайтын мүше://
бүйрек//
+бауыр//
ішек қабырғалары//
қан//
көкбауыр
***
Қантсыз диабетте байқалады://
+полиурия//
гликемия//
креатининемия//
кальций деңгейінің жоғарылауы//
кальций деңгейінің төмендеуі
***
Темір жинақталатын мүше://
көкбауыр//
+бауыр//
бүйрек//
бұлшықет//
сүйек ткані
***
Бауыры ауыратын науқастарда "Бауырлық иіс"тің пайдда болу себебі://
+метионнен метилмеркаптанның түзілуі //
мочевина синтезделуінің ауытқуы //
глюкоза гомеостазының ауытқуы //
май алмасуының ауытқуы //
кетондық денелердің синтезделуі
***
Холестаздың индикаторлы ферменті://
ЛДГ1//
АЛТ//
АСТ//
+ЩФ//
ЛДГ2***
Жедел вирустық гепатит кезінде белсенділігі жоғарылайды://
АСТ//
ЛДГ1//
ГГТП//
+АЛТ//
ЛДГ5
***
Гиперпротеинемия және гаммаглобулинопатия тән://
бірінші реттік билиарлы циррозға//
+аутоиммунды созылмалы еблсендігепатитке//
постнекроздық циррозға//
жедел вирустық гепатитке//
бауырдың қатерлі ісігіне
***
Ретенциялық азотемия кезінде артады://
+мочевина//
амин қышқылдары//
индикан//
креатин//
несеп қышқылы
***
Қандағы индикан мөлшерінің артуының себебі://
тирозин сіңірілуінің ауытқуы//
валин сіңірілуінің ауытқуы //
+триптофан сіңірілуінің ауытқуы //
лизин сіңірілуінің ауытқуы //
цистеин сіңірілуінің ауытқуы
***
Орнитин циклінің кез-келген ферментінің ақауы кезінде дамиды://
гипопротеинемия//
глюкоземия//
+гипераммониемия//
урикемия//
гиперпротеинемия
***
Гипотиреоз диагнозы анықталады://
қан сарысуында ТТГ-ң төмендеуімен//
+қан сарысуында ТТГ-ң жоғарылауымен//
ТТГ-ң қалыпты деңгеймен//
ТТГ-төмендеуімен және Т3, Т4-ң жоғарылауымен//
Т4-ң жоғарылауымен
***

Приложенные файлы

  • docx 23856958
    Размер файла: 32 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий