krok1.ZLP_2009

Крок 1. Загальна лікарська підготовка - 2009 1 У хв орого на хронічний гепатит виявлено значне зниження синтезу і секреції жовчних кислот. Який процес у найбільшій мірі буде порушений у кишечнику цього хворого? A. Всмоктування амінокислот B. Травлення вуглеводів C. Всмоктування гліцерину D. Емульгування жирів E. Травлення білків 2 У новонародженого спостерігається диспепсія після годування молоком. При заміні молока розчином глюкози симптоми диспепсії зникають. Недостатня активність якого фер менту спостерігається у новонародженого? A. Амілаза B. Мальтаза C. Лактаза D. Сахараза E. Ізомальтаза 3 Основна маса азоту з організму виводиться у вигляді сечовини. З ниження активності якого ферменту в печінці призводить до гальмування синтезу сечовини і нагромадженн я амоніаку в крові і тканинах? A. Пепсин B. Аспартатамінотрансфераза C. Уреаза D. Карбамоїлфосфатсинтаза E. Амілаза 4 В шкірі виявлена щільна, рухома, чітко відмежована від оточуючи х тканин пухлина. На розрізі вона білого кольору, представлена волокнистою тканиною. Мікроскопічно: хаот ично переплетені колагенові волокна, клітин мало. Що це за пухлина? A. Десмоїд B. Дерматофіброма C. Міома D. Гістіоцитома E. Фіброма 5 При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 1,0. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно окислюються: A. Вуглеводи та жири B. Жири C. Вуглеводи D. Білки і вуглеводи E. Білки 6 На розтині тіла померлого від ниркової недостатності, який про тягом останніх 5-ти років хворів на бронхоектатичну хворобу, виявлені збільшені в розмірах нирки щільної консистенції з потовщеним кірковим шаром білого кольору та сальним блиском. Про яке захворювання нирок можна думати? A. Вторинний амілоїдоз B. Гломерулонефрит C. - D. Хронічний пієлонефрит E. Некротичний нефроз 7 У тварини збільшений тонус м'язів-розгиначів. Це є наслідком пос иленої передачі інформації до мотонейронів спинного мозку такими низхідними шляхами: A. Медіальні кортикоспінальні B. Вестибулоспінальні C. Ретикулоспінальні D. Руброспінальні E. Латеральні кортикоспінальні 8 У дитини 10-ти років поставлено пробу Манту (з туберкуліном). Через 48 годин на місці введення туберкуліну з'явилаcя папула розміром до 8 мм у діаметрі. Який тип реакції гіперчутливості розвинувся після введення туберкуліну? A. Реакція гіперчутливості IV типу B. Реакція типу сироваткової хворо би C. Реакція типу феномен Артюса D. Реакція гіперчутливості ІІ типу E. Атопічна реакція 9 У хворого на сифіліс при лікуванні препаратами вісмуту з'явили ся сірі плями на слизовій оболонці ротової порожнини та симптоми нефропатії. Який засіб доцільно ви користати у хворого для лікування отруєння препаратами вісмуту? A. Налоксон B. Унітіол C. Метиленовий синій D. Налорфін E. Бемегрид 10 На рентгенограмі нирок при пієлографії лікар виявив ниркову м иску, в яку безпосередньо впадали малі чашечки (великі були відсутні). Яку форму сечовивідних шляхів нирки в иявив лікар? A. Ембріональна B. Фетальна C. Деревоподібна D. Зріла E. Ампулярна 11 У чоловіка 65-ти років розвинувся гнійний абсцес на шиї. Виділена культура грампозитивних коків, яка має плазмокоагулазну активність. Більш за все, це: A. Staphylococcus saprophyticus B. Staphylococcus aureus C. Streptococcus pyogenes D. Staphylococcus epidermidis E. - 12 Встановлено, що аглютинація еритроцитів крові реципієнта викл икали стандартні сироватки I та II груп і не викликали - сироватка III групи і антирезусна сироватка. Кров якої групи за системами AB0 і резус можна переливати реципієнту? A. B, (III) Rh - B. AB (IV), Rh + C. A, (II) Rh - D. AB (IV), Rh - E. 0, , , (I) Rh + 13 У дитини 2-х років виявлено відставання у фізичному розвитку, ча сті пневмонії. Встановлено діагноз - незарощення артеріальної протоки. Сполучення яких кровоносних суди н викликало порушення гемодинаміки? A. Верхня порожниста вена і легенев ий стовбур B. Верхня порожниста вена і аорта C. Легеневий стовбур і легеневі вен и D. Аорта і легеневі вени E. Аорта і легеневий стовбур 14 Під час статевого дозрівання клітини чоловічих статевих залоз починають продукувати чоловічий статевий гормон тестостерон, який обумовлює появу вторинних статеви х ознак. Які клітини чоловічих статевих залоз продукують цей гормон? A. Підтримуючі клітини B. Сперматозоїди C. Клітини Лейдіга D. Сустентоцити E. Клітини Сертолі 15 У новонародженої дитини на пелюшках виявлені темні плями, що св ідчать про утворення гомогентизинової кислоти. З порушенням обміну якої речовини це пов'язане? A. Тирозин B. Холестерин C. Метіонін D. Галактоза E. Триптофан 16 Після черепно-мозкової травми у хворого спостерігається втрат а можливості виконувати знайомі до травми складно-координовані рухи (апраксія). В якій ділянці кори велики х півкуль найімовірніше локалізується ушкодження? A. Gyrus lingualis B. Gyrus parahippocampalis C. Gyrus paracentralis D. Gyrus angularis E. Gyrus supramarginalis 17 У хворого спостерігається погіршення сутінкового зору. Який з вітамінних препаратів слід призначити пацієнту? A. Ретинолу ацетат B. Ціанокобаламін C. Піридоксину гідрохлорид D. Кислота нікотинова E. Кислота аскорбінова 18 Хворий з хронічним гіперацидним гастритом для усунення печії застосовує антацидний засіб, після прийому якого відзначає поліпшення, однак разом з тим виникає відчуття розпирання у шлунку. Який з наведених препаратів міг викликати вказаний побічний ефект? A. Пепсин B. Алюмінію гідроокис C. Натрію гідрокарбонат D. Магнію окис E. Магнію трисилікат 19 У чоловіка 45-ти років після значного психоемоційного навантаже ння раптово з'явився стискаючий біль в ділянці серця з іррадіацією в ліву руку, шию, під ліву лопатку. Обличч я стало блідим, вкрилося холодним потом. Нітрогліцерин усунув напад болю. Який процес розвинувся у хворого ? A. Перфорація виразки шлунка B. Інфаркт міокарда C. Психогенний шок D. Інсульт E. Стенокардія 20 Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на ригідність м'язів, ску тість рухів, постійний тремор рук. Встановлено діагноз: хвороба Паркінсона. Який препарат найбільш раціонально призначити? A. Дифенін B. Сибазон C. Етосуксимід D. Леводопа E. Фенобарбітал 21 У хворого на дизентерію при колоноскопії виявлено, що слизова о болонка товстої кишки гіперемована, набрякла, її поверхня вкрита сіро-зеленими плівками. Назвіть морфоло гічну форму дизентерійного коліту: A. Виразковий B. Гнійний C. Некротичний D. Катаральний E. Фібринозний 22 У хворого з ч астими кровотечами з внутрішніх органів і слизових оболонок виявлені п ролін і лізин у складі колагенових волокон. Через відсутність якого вітаміну порушено їх гідрокс илювання? A. Вітамін K B. Тіамін C. Вітамін A D. Вітамін E E. Вітамін C 23 Депресії та емоційні розлади є наслідком нестачі у головному м озку норадреналіну, серотоніну та інших біогенних амінів. Збільшення їх вмісту у синапсах можна досяг ти за рахунок антидепресантів, які гальмують такий фермент: A. Оксидаза D-амінокислот B. Диамінооксидаза C. Фенілаланін-4-монооксигеназа D. Оксидаза L-амінокислот E. Моноамінооксидаза 24 На аутопсії померлого від грипу чоловіка відзначено, що серце д ещо збільшене у розмірах, пастозне, на розрізі міокард тьмяний, з крапом. Мікроскопічно: у міокарді на всьом у протязі ознаки паренхіматозної жирової і гідропічної дистрофії, строма набрякла, з незначною макрофаг ально-лімфоцитарною інфільтрацією, судини повнокровні; периваскулярно - петехіальні крововиливи. Який ви д міокардиту розвинувся в даному випадку? A. Серозний дифузний B. Гнійний C. Серозний вогнищевий D. Гранулематозний E. Проміжний проліферативний 25 До генетичної консультації звернулася сімейна пара, в якій чол овік хворіє на інсулінозалежний цукровий діабет, а жінка здорова. Яка вірогідність появи інсулінозал ежного діабету у дитини цього подружжя? A. 100% B. 50% C. Нижче, ніж в популяції D. Більше, ніж в популяції E. Така сама, як в популяції 26 При санітарно-бактеріологічному дослідженні води методом мем бранних фільтрів виявлено дві червоні колонії на мембранному фільтрі (середовище Ендо), через який пропус тили 500 мл досліджуваної води. Розрахуйте колі-індекс та колі-титр досліджуваної води: A. 250 та 4 B. 2 та 500 C. 500 та 2 D. 250 та 2 E. 4 та 250 27 Охолодження тіла людини у воді виникає значно швидше, ніж на пов ітрі. Який шлях тепловіддачі у воді значно ефективніший? A. Тепловипромінювання B. Випаровування поту C. Конвекція D. Теплопроведення E. - 28 Після травми хворий не може розігнути руку в ліктьовому суглоб і. Порушення функції якого з основних м'язів може це спричинити? A. m. levator scapulae B. m. triceps brachii C. m. teres major D. m. subscapularis E. m. infraspinatus 29 У хворого через добу після апендектомії у крові визначається н ейтрофільний лейкоцитоз із регенеративним зсувом. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоци тозу в даному випадку? A. Посилення лейкопоезу B. Перерозподіл лейкоцитів у орган ізмі C. Уповільнення міграції лейкоциті в у тканини D. Уповільнення руйнування лейкоци тів E. Посилення лейкопоезу та уповіль нення міграції лейкоцитів у тканини 30 По ходу слухового нерва у молодої жінки виявлена пухлина у вигл яді вузла до 3 см в діаметрі, м'яко-ел астичної консистенції, рожево-біл ого кольору, однорідна. Мікроскопічно пухлина містить пучки клітин з ова льними ядрами. Клітинно-волокнист і пучки формують ритмічні структури, створені паралельними рядами, прав ильно орієнтованими клітинами, ро зташованими у вигляді частоколу, поміж яких знаходиться безклітинна го могенна зона (тільця Верокаї). Що це за пухлина? A. Невринома B. Гангліонейробластома C. Злоякісна невринома D. Гангліоневрома E. Нейробластома 31 Чоловік з колотою раною в ділянці чотирьохстороннього отвору звернувся до лікаря. При обстеженні виявлено, що потерпілий не може відвести руку від тулуба. Який нерв ві рогідно ушкоджений? A. n. radialis B. n. axillaris C. n. ulnaris D. n. medianus E. n. subclavius 32 У клінічній практиці для лікування туберкульозу застосовують препарат ізоніазид - антивітамін, який здатний проникати у туберкульозну паличку. Туберкулостатичний ефект обумовлений порушенням процесів реплікації, окисно-відновних реакцій, завдяки утворенню неспра вжнього коферменту з: A. ТДФ B. НАД C. ФАД D. КоQ E. ФМН 33 Дитина 9-ми місяців харчується штучними сумішами, які не збаланс овані за вмістом вітаміну B 6 . У дит ини спостерігається пелагроподі бний дерматит, судоми, анемія. Розвиток судом може бути пов'язаний з поруш енням утворення: A. ДОФА B. ГАМК C. Серотоніну D. Гістаміну E. Дофаміну 34 У баклабораторії під час мікроскопії мазків з харкотиння хвор ого на хронічне легеневе захворювання, забарвлених за Цілем-Нільсеном, виявлені червоні палички. Я ка властивість туберкульозної палички виявлена при цьому? A. Капсулоутворення B. Лугостійкість C. Спороутворення D. Спиртостійкість E. Кислотостійкість 35 Продуктами гідролізу та модифікації деяких білків є біологічн о активні речовини - гормони. З якого із наведених білків у гіпофізі утворюються ліпотропін, кортикотр опін, меланотропін та ендорфіни? A. Нейроальбумін B. Нейроглобулін C. Тиреоглобулін D. Проопіомеланокортин (ПОМК) E. Нейростромін 36 Онкологічному хворому призначили препарат метотрексат, до яко го з часом клітини-мішені пухлини втратили чутливість. Експресія гену якого ферменту при цьому змінюєтьс я? A. Дегідрофолатредуктаза B. Фолатдекарбоксилаза C. Фолатоксидаза D. Дезаміназа E. Тиміназа 37 У життєвому циклі клітини відбувається процес самоподвоєння Д НК. В результаті цього однохроматидні хромосоми стають двохроматидними. У який період клітинного циклу с постерігається це явище? A. G 1 B. G 2 C. G 0 D. M E. S 38 Стоматолог під час огляду порожнини рота на межі середньої і за дньої третини спинки язика виявив запалені сосочки. Які сосочки язика запалені? A. Papillae conicae B. Papillae filiformes C. Papillae foliatae D. Papillae vallatae E. Papillae fungiformes 39 З метою попередження відторгнення трансплантата після переса дки органів обов'язковим є проведення курсу гормонотерапії з метою імуносупресії. Які гормони застосов ують з цією метою? A. Статеві гормони B. Тиреоїдні C. Катехоламіни D. Мінералокортикоїди E. Глюкокортикоїди 40 До патогістологічої лабораторії доставлено червоподібний ві дросток товщиною до 2,0 см. Серозна о болонка його тьмяна, потовщена, вк рита жовто-зеленими плівковими нашаруваннями. Стінка в'яла, сіро-червона . Просвіт відростка розширено, зап овнено жовто-зеленими масами. При гістологічному дослідженні виявлено, що стінка інфільтрована нейтрофі лами. Визначте захворювання апендикса: A. Гострий простий апендицит B. Гострий поверхневий апендицит C. Гострий гангренозний апендицит D. Гострий флегмонозний апендицит E. Хронічний апендицит 41 Мати звернулася до лікаря з приводу того, що у дитини 5-ти років пі д дією сонячних променів на шкірі з'являються еритеми, везикулярний висип, свербіж шкіри. Лабораторні дос лідження виявили зменшення вмісту заліза у сироватці крові, збільшення виділення з сечею уропорф іриногену І. Найбільш вірогідною спадковою патологією у дитини є: A. Копропорфірія B. Печінкова порфірія C. Метгемоглобінемія D. Інтермітуюча порфірія E. Еритропоетична порфірія 42 У жінки народилась мертва дитина з багатьма вадами розвитку. Як е протозойне захворювання могло спричинити внутрішньоутробну загибель? A. Лейшманіоз B. Лямбліоз C. Токсоплазмоз D. Малярія E. Амебіаз 43 До лікаря звернулася жінка 32-х років зі скаргами на відсутність лактації після народження дитини. Дефіцитом якого гормону можна пояснити дане порушення? A. Соматотропін B. Тиреокальцитонін C. Пролактин D. Вазопресин E. Глюкагон 44 На мікропрепараті підщелепної слинної залози навколо кінцеви х відділів і вивідних проток розрізняються кошикоподібні клітини, які охоплюють основи сероцитів і на зиваються міоепітеліоцити. До якої тканини належать ці клітини? A. М'язова B. Пухка волокниста сполучна C. Сполучна зі спеціальними власти востями D. Нервова E. Епітеліальна 45 Хворому з переломом кінцівки необхідно призначити препарат з групи міорелаксантів деполяризуючого типу дії для проведення нетривалого хірургічного втручання. Що ц е за засіб? A. Атропіну сульфат B. Пентамін C. Дитилін D. Цитітон E. Тубокурарину хлорид 46 У хворого з клінічними ознаками імунодефіциту проведено імуно логічні дослідження. Виявлено значне зниження кількості клітин, що утворюють розетки з еритроцитами барана. Який висновок слід зробити аналізуючи дані дослідження? A. Зниження рівня натуральних кіле рів (NK-клітин) B. Зниження рівня T-лімфоцитів C. Зниження рівня системи комплеме нту D. Зниження рівня B-лімфоцитів E. Недостатність клітин-ефекторів гуморального імунітету 47 Пацієнт страждає на геморагічний синдром, що проявляється час тими носовими кровотечами, посттравматичними та спонтанними внутрішньошкірними та внутрішньосуглобов ими крововиливами. Після лабораторного обстеження було діагностовано гемофілію В. Дефіцит якого фа ктора згортання крові обумовлює дане захворювання? A. VII B. IX C. VIII D. XI E. V 48 Хворому, який переніс інфаркт міокарда, призначена ацетилсалі цилова кислота по 75 мг щоденно. З якою метою призначено препарат? A. Зменшення запалення B. Зменшення болю C. Розширення коронарних судин D. Зменшення агрегації тромбоцитів E. Зниження температури 49 Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ура ження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи і руйнують їх. Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вищезгадане: A. Ку-гарячка, висипний тиф B. Туберкульоз, мікобактеріоз C. Дизентерія, холера D. Поліомієліт, гепатит А E. Інфекційний мононуклеоз, СНІД 50 Людина захворіла на пелагру. При опитуванні стало відомо, що впр одовж тривалого часу вона харчувалася переважно кукурудзою, мало вживала м'яса. Дефіцит якої речовини у ку курудзі спричинив розвиток хвороби? A. Гістидин B. Тирозин C. Пролін D. Аланін E. Триптофан 51 Відпочиваючи на дачі, хлопчик знайшов павука з наступними морф ологічними особливостями: довжина - 2 с м, кулясте черевце чорного кол ьору, на спинному боці якого видно червоні плямочки у два ряди, чотири пар и членистих кінцівок вкриті дрібн ими чорними волосками. Визначте дане членистоноге: A. Тарантул B. Фаланги C. Каракурт D. Кліщ E. Скорпіон 52 При аналізі ЕКГ людини з'ясовано, що у стандартних відведеннях від кінцівок зубці T позитивні, їх амплітуда та тривалість нормальні. Вірним є висновок, що у шлуночках серц я нормально відбувається такий процес: A. Збудження B. Деполяризація C. Скорочення D. Розслаблення E. Реполяризація 53 Мати виявила у 5-річної доньки на періанальних складках білих "ч ерв'ячків", які викликали у дитини свербіж і неспокій, і доставила їх до лабораторії. Під час огляду лікар поб ачив білих гельмінтів 0,5-1 см довжино ю, ниткоподібної форми з загостре ними кінцями, у деяких кінці були закручені. Який найбільш вірогідний ді агноз? A. Ентеробіоз B. Аскаридоз C. Дифілоботріоз D. Опісторхоз E. Теніоз 54 У чоловіка 60-ти років спостерігається послаблення перистальти ки кишечнику. Який з наведених харчових продуктів буде стимулювати перистальтику найбільше? A. Сало B. Чорний хліб C. Білий хліб D. Чай E. М'ясо 55 У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочков ої фільтрації зросла на 20%. Найбільш вірогідною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є: A. Збільшення коефіцієнта фільтрац ії B. Зменшення онкотичного тиску пла зми крові C. Збільшення ниркового кровотоку D. Збільшення проникності нирковог о фільтру E. Збільшення системного артеріаль ного тиску 56 При тривалому використанні препарату в хворого можуть мати мі сце остеопороз, ерозії слизової шлунка, гіпокаліємія, затримка натрію і води в організмі, зменшення вмісту кортикотропіну в крові. Укажіть цей препарат: A. Дигоксин B. Резерпін C. Гіпотіазид D. Преднізолон E. Індометацин 57 У чоловіка, що хворіє на остеохондроз, з'явився різкий біль у м'яз ах живота (бічних та передніх). При об'єктивному обстеженні лікар констатував підвищену больову чутливіст ь шкіри підчеревної ділянки. Ураження якого нерва могло спричинити цій біль? A. Сідничний B. Стегновий C. Затульний D. Клубово-підчеревний E. Статево-стегновий 58 У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VІ грудного се гменту. Як внаслідок цього зміниться дихання? A. Суттєво не зміниться B. Стане більш рідким C. Стане більш частим D. Стане більш глибоким E. Зупиниться 59 У людини, яка обертається на каруселі, збільшилися частота серц евих скорочень, потовиділення, з'явилася нудота. З подразненням яких рецепторів, перш за все, це пов'язано? A. Вестибулярні отолітові B. Пропріоцептори C. Вестибулярні ампулярні D. Зорові E. Слухові 60 Пацієнтці з високим ступенем ожиріння у якості харчової добав ки було рекомендовано карнітин для поліпшення "спалювання" жиру. Яку безпосередню участь бере карнітин у процесі окиснення жирів? A. Бере участь в одній з реакцій бета -окиснення ВЖК B. Транспорт ВЖК з жирових депо до тк анин C. Активація внутрішньоклітинного ліполізу D. Транспорт ВЖК з цитозоля до мітох ондрій E. Активація ВЖК 61 Внаслідок дії електричного струму на збудливу клітину виникла деполяризація її мембрани. Вхід яких іонів через мембрану до клітини відіграв основну роль в розвитку деп оляризації? A. Ca 2+ B. K + C. Na + D. HCO 3- E. Cl - 62 Після опромінювання у людини з'явилася велика кількість мутан тних клітин. Через деякий час більшість із них були розпізнані і знищені клітинами імунної системи, а сам е: A. Плазмобластами B. T-лімфоцитами-кілерами C. T-лімфоцитами-супресорами D. Стовбуровими клітинами E. B-лімфоцитами 63 До лікаря звернувся студент з проханням призначити препарат д ля лікування алергічного риніту, який виник у нього під час цвітіння липи. Який засіб можна застосув ати? A. Амброксол B. Лозартан C. Норадреналіну гідротартрат D. Анаприлін E. Лоратадин 64 На розтині т іла жінки 49-ти років, що померла від хронічної ниркової недостатності, вия влено: нирки ущільнені, зменшені, с трокаті, з ділянками крововиливів. Мікроскопічно: у ядрах епітелію канал ьців гематоксилінові тільця, потовщення базальних мембран капілярів клубочків, які мають вигляд дротя них петель, подекуди в капілярах - гіалінові тромби та вогнища фібриноїдного некрозу. Який найбільш вірогі дний діагноз? A. Ревматизм B. Системний червоний вовчак C. Артеріосклеротичний нефросклер оз D. Атеросклеротичний нефросклероз E. Амілоїдоз 65 У мертвонародженої дитини шкіра потовщена, нагадує панцир чер епахи, вушні раковини недорозвинені. Гістологічно в шкірі: надмірне зроговіння, атрофія зернистого шару е підермісу, відсутні запальні зміни. Яке захворювання найбільш вірогідно? A. Ксеродермія B. Іхтіоз C. Дерматоміозит D. Еритроплакія E. Лейкоплакія 66 До гінеколога звернулася жінка 28-ми років з приводу безпліддя. П ри обстеженні знайдено: недорозвинені яєчники та матка, нерегулярний менструальний цикл. При дослідженні статевого хроматину в більшості соматичних клітин виявлено 2 тільця Бара. Яка хромосомна хвороба найбіл ьш вірогідна у жінки? A. Синдром Патау B. Синдром Шерешевського-Тернера C. Синдром Едвардса D. Синдром трипло-X E. Синдром Клайнфельтера 67 В експериме нті на тварині здійснили перерізку блукаючих нервів з обох боків. Як при цьому зміниться характер дихання? A. Стане глибоким і частим B. Дихання не зміниться C. Стане поверхневим та частим D. Стане поверхневим та рідким E. Стане глибоким і рідким 68 У жінки 62-х років розвинулася катаракта (помутніння кришталика) на фоні цукрового діабету. Який тип модифікації білків має місце при діабетичній катаракті? A. Глікозилювання B. Метилювання C. Фосфорилювання D. Обмежений протеоліз E. АДФ-рибозилювання 69 Хворий 50-ти років звернувся до клініки зі скаргами на загальну с лабкість, втрату апетиту, аритмію серця. Спостерігається гіпотонія м'язів, мляві паралічі, послаблення перистальтики кишечнику. Причиною такого стану може бути: A. Гіперкаліємія B. Гіпофосфатемія C. Гіпокаліємія D. Гіпопротеїнемія E. Гіпонатріємія 70 У мікропрепараті, виготовленому з пунктату регіонарного лімфо вузла хворого, зафарбованому за Романовським-Гімзою, лікар виявив тонкі мікроорганізми з 12-14 рівномірними завитками з гострими кінцями, довжиною 10-13 мкм блідо-рожевого кольору. Про збудника якої інфекційної хвор оби може йти мова в даному випадку? A. Лейшманіоз B. Трипаносомоз C. Поворотний тиф D. Сифіліс E. Лептоспіроз 71 До медико-генетичної консультації звернулося подружжя з питан ням про вірогідність народження у них дітей, хворих на гемофілію. Подружжя здорове, але батько дружини хвор ий на гемофілію. В цій родині на гемофілію можуть захворіти: A. Сини та дочки B. Тільки дочки C. Половина дочок D. Всі діти E. Половина синів 72 Немовля відмовляється від годування груддю, збудливе, дихання неритмічне, сеча має специфічний запах "пивної закваски" або "кленового сиропу". Вроджений дефект якого ферм енту викликав дану патологію? A. Аспартатамінотрансфераза B. Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа C. УДФ-глюкуронілтрансфераза D. Дегідрогеназа розгалужених альф а-кетокислот E. Гліцеролкіназа 73 Для вирішення питання ретроспективної діагностики перенесен ої бактеріальної дизентерії було призначено серологічне дослідження сироватки крові з метою встанов лення титру антитіл до шигел. Яку з перелічених реакцій доцільно використати для цього? A. Зв'язування комплементу B. Бактеріоліз C. Гемоліз D. Преципітація E. Пасивна гемаглютинація 74 У хворої під час профілактичного обстеження на медіальній сті нці лівої пахвової западини виявлений збільшений лімфовузол метастатичного походження. Вкажіть найб ільш вірогідну локалізацію первинної пухлини: A. Піднижньощелепна слинна залоза B. Легеня C. Молочна залоза D. Шлунок E. Щитоподібна залоза 75 При гінекологічному огляді жінки 30-ти років на шийці матки вияв лені яскраво-червоні блискучі плями, які при дотику легко кровоточать. На біопсії: шматочок шийки матки в критий циліндричним епітелієм із сосочковими виростами, в товщині тканини розростання залоз. Яка пато логія шийки матки виявлена? A. Залозиста гіперплазія B. Ендоцервіцит C. Справжня ерозія D. Псевдоерозія E. Лейкоплакія 76 У хворої на бронхіальну астму вірусне інфікування спровокувал о астматичний статус зі смертельним наслідком. При гістологічному дослідженні легень виявлено: спазм і набрякання бронхіол, в їх стінках виражена інфільтрація лімфоцитами, еозинофілами та іншими лейкоци тами, а також дегрануляція лаброцитів. Який механізм гіперчутливості лежить в основі зазначених змін? A. Запальний B. Імунокомплексний C. Аутоімунний D. Імунозумовлений клітинний цитол із E. Реагінова реакція 77 У людини нормальна чутливість шкіри пальця, але він не відчуває наявності на ньому обручки. Який процес, спричинений впливом обручки, є причиною цього? A. Порушення кровообігу B. Порушення структури рецепторів C. Порушення структури епідермісу D. Розвиток фіброзної тканини E. Адаптація рецепторів 78 У хворого 44-х років на ЕКГ виявлені ознаки гіпертрофії обох шлун очків та правого передсердя. Діагностовано недостатність тристулкового клапана. Який патогенетичний варіант порушення функції серця має місце при цій недостатності? A. Перевантаження серця об'ємом B. Коронарна недостатність C. Первинна міокардіальна недостат ність D. Тампонада серця E. Перевантаження серця опором 79 У гістологічному препараті паренхіма органа представлена лім фоїдною тканиною, яка утворює лімфатичні вузлики; останні розташовуються дифузно і містять центральн у артерію. Яке анатомічне утворення має таку морфологічну будову? A. Селезінка B. Тимус C. Червоний кістковий мозок D. Лімфатичний вузол E. Мигдалик 80 Чоловік, що страждає на спадкову хворобу, одружився із здоровою жінкою. У них було 5 дітей, три дівчинки і два хлопчика. Усі дівчатка успадкували хворобу батька. Який тип спа дкування цього захворювання? A. Аутосомно-домінантний B. Домінантний, зчеплений з X-хромосо мою C. Аутосомно-рецесивний D. Зчеплений з Y-хромосомою E. Рецесивний, зчеплений з X-хромосом ою 81 При підготовці до видалення зуба стоматолог порекомендував па цієнтові з метою профілактики кровотечі приймати препарат. Який засіб був рекомендований? A. Аспаркам B. Гепарин C. Димедрол D. Магнію сульфат E. Вікасол 82 У хворого на мікросфероцитарну гемолітичну анемію (хворобу Мі нковського-Шоффара), внаслідок підвищення проникливості мембрани еритроцитів, у клітину надходять іони натрію та вода. Еритроцити набувають форму сфероцитів і легко руйнуються. Який провідний механізм пошкод ження еритроцитів має місце в даному випадку? A. Кальцієвий B. Нуклеїновий C. Електролітно-осмотичний D. Протеїновий E. Ацидотичний 83 Хворий з виразковою хворобою шлунка приймав антацидний препар ат альмагель. Для лікування гострого бронхіту йому призначили антибіотик метициклін. Проте протягом 5-ти днів температура не знизилася, кашель і характер харкотиння не змінились. Лікар прийшов до висновку про н есумісність ліків при їх взаємодії. Про який саме вид несумісності ліків йдеться? A. Прямий антагонізм B. Фармацевтична C. Фармакокінетична на етапі всмок тування D. Фармакодинамічна E. Фармакокінетична на етапі біотр ансформації 84 У юнака 20-ти р оків, через 2 тижні після перенесеної лакунарної ангіни, з'явилися скарги на загальну слабкість, набряки пі д очима. Після обстеження хворому встановлено діагноз: гострий гломерул онефрит. Які патологічні зміни у складі сечі найбільш вірогідні? A. Піурія B. Циліндрурія C. Протеїнурія D. Наявність свіжих еритроцитів E. Натрійурія 85 У хворого, що надійшов до хірургічного відділення з ознаками го строго апендициту, виявлені наступні зміни білої крові: загальна кількість лейкоцитів – 16*10 9 /л. Лейкоцитарна формула: б.- 0, е.- 2%, ю.- 2%, п.- 8%, с .- 59%, л.- 25%, м.- 4%. Як класифікуються зазна чені зміни? A. Лейкемоїдна реакція за нейтрофі льним типом B. Нейтрофілія з регенеративним зс увом вліво C. Нейтрофілія з зсувом вправо D. Нейтрофілія з дегенеративним зс увом вліво E. Нейтрофілія з гіперрегенеративн им зсувом вліво 86 У хворого 70-ти років атеросклероз ускладнився тромбозом судин н ижніх кінцівок, виникла гангрена пальців лівої стопи. Початок тромбоутворення, найбільш вірогідно, пов'яз аний з: A. Перетворенням фібриногену в фіб рин B. Зниженням синтезу гепарину C. Адгезією тромбоцитів D. Активацією протромбінази E. Перетворенням протромбіну в тро мбін 87 Під час гри у волейбол спортсмен після стрибка приземлився на з овнішній край стопи. Виник гострий біль у гомілковостопному суглобі, активні рухи в ньому обмежені, паси вні - в повному обсязі, але болісні. Потім розвинулася припухлість у ділянці зовнішньої щиколотки, шкіра по червоніла, стала теплішою на дотик. Який вид розладу периферичного кровообігу розвинувся в даному випад ку? A. Стаз B. Емболія C. Артеріальна гіперемія D. Тромбоз E. Венозна гіперемія 88 У чоловіка після гіпертонічної кризи відзначається відсутніс ть довільних рухів в правих руці та нозі, тонус м'язів у цих кінцівках підвищений. Який вид розладу рухо вої функції спостерігається у даному випадку? A. Центральний парез B. Периферичний параліч C. Центральний параліч D. Рефлекторний парез E. Периферичний парез 89 Людина перебуває в середовищі з температурою 38 o C та відносною вологістю повітря 50%. Які шля хи тепловіддачі зумовлюють підтр имку постійної температури ядра тіла за цих умов? A. Конвекція B. Теплопроведення C. Радіація D. Конвекція і теплопроведення E. Випаровування 90 До кардіологічного відділення надійшов хворий з інфарктом міо карда. Для усунення болю було вирішено потенціювати дію фентаніла нейролептиком. Який з перерахова них нейролептиків найбільш придатний для проведення нейролептаналгезії? A. Галоперидол B. Дроперидол C. Аміназин D. Сульпірид E. Трифтазін 91 При диспансерному обстеженні хлопчику 7-ми років встановлено д іагноз - дальтонізм. Батьки здорові, кольоровий зір у них у нормі, але у дідуся по материнській лінії така ж а номалія. Який тип успадкування цієї аномалії? A. Рецесивний, зчеплений зі статтю B. Домінантний, зчеплений зі статтю C. Аутосомно-рецесивний D. Аутосомно-домінантний E. Неповне домінування 92 У хворої 53-х років внаслідок тупої травми живота діагностований розрив печінки. У якому анатомічному утворенні збереться кров, що вилилася? A. Лівий брижовий синус B. Прямокишково-маткове заглибленн я C. Сальникова сумка D. Міхурово-маткове заглиблення E. Правий брижовий синус 93 При отруєнні невідомим препаратом у пацієнта спостерігались с ухість слизової оболонки рота та розширення зіниць. З яким впливом пов'язана дія цього препарату? A. Стимуляція M-холінорецепторів B. Блокада M-холінорецепторів C. Блокада адренорецепторів D. Стимуляція H-холінорецепторів E. Стимуляція адренорецепторів 94 Хворий надійшов до відділення з нападом задухи, зумовленої спа змом гладенької мускулатури дихальних шляхів. Назвіть відділи повітроносних шляхів, зміна стану яких, в основному, спричинила даний напад: A. Респіраторний відділ B. Кінцеві бронхіоли C. Бронхи великого калібру D. Бронхи середнього калібру E. Бронхи малого калібру 95 В експерименті подразнюють гілочки блукаючого нерва, які інне рвують серце. Це призвело до того, що припинилося проведення збудження від передсердь до шлуночків. Елект рофізіологічні зміни в яких структурах серця є причиною цього? A. Пучок Гіса B. Передсердя C. Шлуночки D. Атріовентрикулярний вузол E. Синоатріальний вузол 96 До кардіологічного відділення надійшов хворий на ішемічну хво робу серця. Для профілактики нападів стенокардії призначено лікарський засіб з групи -адреноблокаторів. Назвіть цей пр епарат: A. Окситоцин B. Морфіну гідрохлорид C. Фуросемід D. Метопролол E. Атропіну сульфат 97 До реанімаційного відділення надійшов чоловік з пораненням за дньої ділянки шиї (regio nuchae). Який з м'язів тіла займає цю ділянку? A. m. latissimus dorsi B. m. trapezius C. m. rhomboideus minor D. m. scalenus anterior E. m. sternocleidomastoideus 98 Постраждалий доставлений до хірургічного відділення із прони кним пораненням у лівій бічній ділянці живота. Який відділ товстої кишки, найімовірніше, ушкоджений? A. Colon transverses B. Colon ascendens C. Caecum D. Colon descendens E. Rectum 99 У пацієнта після переливання 200 мл крові підвищилася температур а тіла до 37,9 o C. Яка з наведених речо вин найбільш вірогідно призвела д о підвищення температури? A. Інтерлейкін-2 B. Інтерлейкін-4 C. Інтерлейкін-1 D. Фактор некрозу пухлин E. Інтерлейкін-3 100 На перехід із горизонтального положення у вертикальне система кровообігу відповідає розвитком рефлекторної пресорної реакції. Що з наведеного є її обов'язковим комп онентом? A. Зменшення частоти серцевих скор очень B. Зменшення об'єму циркулюючої кро ві C. Системне розширення артеріальни х судин опору D. Системне звуження венозних суди н ємності E. Зменшення насосної функції серц я 101 На електронній мікрофотографії представлена клітина макрофа гічної природи, вздовж відростків якої розташовуються еритроцити на різних стадіях диференціюван ня. Клітина якого органу представлена? A. Лімфатичний вузол B. Тимус C. Селезінка D. Мигдалик E. Червоний кістковий мозок 102 У дитини 1,5 років спостерігається відставання в розумовому і фі зичному розвитку, посвітління шкіри і волосся, зниження вмісту в крові катехоламінів. При додаванні до свіжої сечі декількох крапель 5% розчину трихлороцтового заліза з'являється оливково-зелене забарвле ння. Для якої патології обміну амінокислот характерні дані зміни? A. Альбінізм B. Тирозиноз C. Фенілкетонурія D. Ксантонурія E. Алкаптонурія 103 Чоловік середнього віку виїхав до іншої країни на обіцяну йому роботу, але працевлаштуватися тривалий час йому не вдавалося. Які з ендокринних залоз були виснажені у ц ієї людини найбільше? A. Сім'яники B. Наднирники C. Підгрудинна D. Прищитоподібні E. Щитоподібна 104 Вивчається робота оперону бактерії. Відбулося звільнення гена -оператора від білка репресора. Безпосередньо після цього в клітині почнеться: A. Реплікація B. Репресія C. Транскрипція D. Трансляція E. Процесінг 105 Прозерин пр и системному введенні підвищує тонус скелетних м'язів. Фторотан виклика є релаксацію м'язів і послаблює еф екти прозерину. Який характер взаємодії прозерину та фторотану? A. Непрямий функціональний антагон ізм B. Неконкурентний антагонізм C. Прямий функціональний антагоніз м D. Конкурентний антагонізм E. Незалежний антагонізм 106 В експерименті на жабі вивчали міотатичний рефлекс. Однак при р озтяганні скелетного м'яза він рефлекторно не скоротився. Порушення функції яких рецепторів може бути пр ичиною цього? A. Дотикові B. Больові C. Суглобові D. Сухожильні рецептори Гольджі E. М'язові веретена 107 До приймального відділення доставлено жінку 38-ми років з матков ою кровотечею, що триває другу добу. Що з наведеного буде виявлено при аналізі крові хворої? A. Лейкоцитоз B. Еозинофілія C. Уповільнення ШОЕ D. Зменшення гематокритного показн ика E. Збільшення колірного показника 108 У дитини 2-х років з катаральними явищами та висипом на шкірі лік ар запідозрив скарлатину. Внутрішньошкірно дитині ввели невелику кількість сироватки до еритрогенног о токсину стрептокока, на місці ін'єкції висип зник. Що означають результати реакції? A. У дитини підвищена чутливість до еритрогенного токсину B. Захворювання викликав не гемолі тичний стрептокок C. Клінічний діагноз підтвердився D. Всю дозу сироватки можна вводити внутрішньовенно E. Імунна система дитини дуже ослаб лена 109 У хворих з непрохідністю жовчовивідних шляхів пригнічується з сідання крові, виникають кровотечі, що є наслідком недостатнього засвоєння такого вітаміну: A. E B. D C. C D. A E. K 110 До лікарні швидкої допомоги госпіталізований чоловік 63-х років з явищами колапсу. Для боротьби з гіпотензією лікар вибрав норадреналін. Який механізм дії цього препара ту? A. Активація дофамінових рецепторі в B. Активація -адренорецепторів C. Блокада M-холінорецепторів D. Активація серотонінових рецепто рів E. Активація 1 -адренореце пторів 111 Внаслідок дефіциту вітаміну B 1 порушується окисне декарбоксилювання -кетоглутарової кислоти. Синтез якого з наведених коферментів пор ушується при цьому? A. Нікотинамідаденіндинуклеотид B. Ліпоєва кислота C. Коензим А D. Тіамінпірофосфат E. Флавінаденіндинуклеотид 112 Хвора 48-ми ро ків надійшла до клініки із скаргами на слабкість, дратівливість, порушен ня сну. Об'єктивно: шкіра та склери жовтого кольору. У крові: підвищення рівня загального білірубіну з перев ажанням прямого. Кал - ахолічний. Сеча - темного кольору (жовчні пігменти). Яка жовтяниця має місце в хво рої? A. Гемолітична B. Механічна C. Синдром Кріглера-Найяра D. Синдром Жільбера E. Паренхіматозна 113 У хворого 27-ми років виявлено патологічні зміни печінки і голов ного мозку. У плазмі крові виявлено різке зниження, а в сечі - підвищення вмісту міді. Встановлено діагноз - хв ороба Вільсона. Активність якого ферменту в сироватці крові необхідно дослідити для підтвердження діаг нозу? A. Церулоплазмін B. Карбоангідраза C. Ксантиноксидаза D. Алкогольдегідрогеназа E. Лейцинамінопептидаза 114 У людини збільшена вентиляція легень внаслідок фізичного нава нтаження. Який з наведених показників зовнішнього дихання у неї значно більший, ніж у стані спокою? A. Резервний об'єм вдиху B. Дихальний об'єм C. Резервний об'єм видиху D. Життєва ємність легень E. Загальна ємність легень 115 У гістологічному препараті визначаються рецепторна зона сенс оепітеліального органа чуттів. Клітини даної зони лежать на базальній мембрані і включають наступні види: зовнішні та внутрішні сенсорні, зовнішні та внутрішні фалангові, стовбурові, зовнішні межові і зовн ішні підтримуючі. Вкажіть, якому органу чуттів належить зазначена рецеп торна зона: A. Слуху B. Нюху C. Зору D. Рівноваги E. Смаку 116 У здорової дорослої людини швидкість проведення збудження чер ез атріовентрикулярний вузол дорівнює 0,02-0,05 м/с. Атріовентрикулярна затримка забезпечує: A. Достатню силу скорочення передс ердь B. Послідовність скорочення передс ердь та шлуночків C. Одночасність скорочення обох пе редсердь D. Достатню силу скорочення шлуноч ків E. Одночасність скорочення обох шл уночків 117 Хвора звернулась до лікаря із скаргами на біль та обмеження рух ів у колінних суглобах. Який з нестероїдних протизапальних засобів краще призначити, враховуючи наявніст ь в анамнезі хронічного гастродуоденіту? A. Бутадіон B. Целекоксиб C. Диклофенак-натрій D. Кислота ацетилсаліцилова E. Промедол 118 Жінці 36-ти років після хірургічного втручання внутрішньовенно ввели концентрований розчин альбуміну. Це спричинило посилений рух води у такому напрямку: A. З міжклітинної рідини до клітин B. З міжклітинної рідини до капіляр ів C. Із клітин до міжклітинної рідини D. Із капілярів до міжклітинної рід ини E. Змін руху води не відбуватиметьс я 119 Хвора скаржиться на набряк ніг, посиніння шкіри, невеличкі вира зки збоку латерального виростку. При обстеженні відмічено: припухлість, збільшення розмірів вен, утворен ня вузлів. З боку якої вени відмічається патологія? A. V. saphena magna B. V. femoralis C. V. profunda femoris D. V. iliaca externa E. V. saphena parva 120 У хворого з'явилися жовтушність шкіри, склер та слизових оболон ок. У плазмі крові підвищений рівень загального білірубіну, в калі - рівень стеркобіліну, в сечі - уробілін у. Який вид жовтяниці у хворого? A. Паренхіматозна B. Холестатична C. Гемолітична D. Хвороба Жільбера E. Обтураційна 121 Хворий 35-ти років звернувся до лікаря із скаргами на сильний неж ить та втрату відчуття запахів протягом тижня. Об'єктивно: в носовій порожнині велика кількість слизу, що вк риває слизову оболонку та блокує рецептори нюху. Де в носовій порожнині розташовані ці рецептори? A. Верхня носова раковина B. Загальний носовий хід C. Присінок носа D. Нижня носова раковина E. Середня носова раковина 122 До травматологічного пункту звернувся чоловік 38-ми років з трав мою правої кисті. При огляді встановлено: різана рана в ділянці підвищення великого пальця правої кисті; д истальна фаланга І пальця не згинається. Який м'яз пошкоджено? A. Короткий м'яз-згинач великого пал ьця B. Протиставний м'яз великого пальц я C. Привідний м'яз великого пальця D. Довгий м'яз-згинач великого пальц я E. Короткий відвідний м'яз великого пальця 123 Молодий чоловік звернувся до лікарні зі скаргами на порушення сечовипускання. Під час обстеження зовнішніх статевих органів виявлено, що сечівник розщеплений з верху і сеча витікає через цей отвір. Який вид аномалії розвитку зовнішн іх статевих органів спостерігаєт ься у цьому випадку? A. Гермафродитизм B. Фімоз C. Парафімоз D. Гіпоспадія E. Епіспадія 124 Чоловік протягом 3-х років працював в одній із африканських краї н. Через місяць після переїзду до України звернувся до офтальмолога зі скаргами на біль в очах, набряки пові к, сльозоточивість і тимчасове послаблення зору. Під кон'юнктивою ока були виявлені гельмінти розмірами 30- 50 мм, які мали видовжене ниткоподіб не тіло. Який найбільш вірогідний діагноз? A. Дифілоботріоз B. Ентеробіоз C. Філяріоз D. Аскаридоз E. Трихоцефальоз 125 У підлітка 12-ти років, який хворіє на бронхіальну астму, виник тяж кий напад астми: виражена експіраторна задишка, блідість шкірних покривів. Який вид порушення альвеоляр ної вентиляції має місце? A. Нервово-м'язовий B. Торако-діафрагмальний C. Центральний D. Обструктивний E. Рестриктивний 126 У хворого на хронічну серцеву недостатність, незважаючи на тер апію кардіотонічними засобами і тіазидовим діуретиком, зберігаються набряки і виникла загроза асциту. Який препарат слід призначити для підсилення діуретичного ефекту застосованих ліків? A. Фуросемід B. Манітол C. Спіронолактон D. Клопамід E. Амілорид 127 У тварини в експерименті перерізали задні корінці спинного мо зку. Які зміні відбуватимуться в зоні іннервації? A. Втрата чутливості і рухових функ цій B. Втрата рухових функцій C. Зниження тонусу м'язів D. Втрата чутливості E. Підвищення тонусу м'язів 128 На секції в лівій легені виявлено ділянку щільної тканини черв оного кольору. Ділянка має форму конуса, чітко відмежована від здорової тканини, основою обернена до плев ри. Тканина на розрізі зерниста, темно-червона. Який найбільш вірогідний діагноз? A. Гангрена легені B. Абсцес легені C. Крупозна пневмонія D. Геморагічний інфаркт E. Первинний туберкульозний афект 129 У хворого на рак спинки язика виникла сильна кровотеча внаслід ок ураження пухлиною дорзальної артерії язика. Яку судину повинен перев'язати лікар для зупинки кровоте чі? A. Дорзальна артерія язика B. Лицева артерія C. Висхідна артерія глотки D. Язикова артерія E. Глибока артерія язика 130 У хворого з важким перебігом респіраторної вірусної інфекції з'явилися клінічні ознаки прогресуючої серцевої недостатності, яка призвела до смерті хворого на 2-му тижн і захворювання. На аутопсії: серце зі значним розширенням порожнин, в'яле. Гістологічно в міокарді вияв ляється повнокров'я мікросудин і дифузна інфільтрація строми лімфоцитами та гістіоцитами. Який найбіл ьш вірогідний діагноз? A. Інфаркт міокарда B. Гостра коронарна недостатність C. Міокардит D. Кардіоміопатія E. Стенокардія 131 Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами на задишку, що виникала після фізичного навантаження. Клінічне обстеження виявило анемію та наявність парапротеїну в зоні гамм а-глобулінів. Який показник у сечі необхідно визначити для підтвердження діагнозу мієломи? A. Білок Бенс-Джонса B. Антитрипсин C. Церулоплазмін D. Гемоглобін E. Білірубін 132 У хворого виявлена аутоімунна гемолітична анемія, що розвиває ться за цитотоксичним типом. Які речовини є антигенами при алергічних реакціях ІІ типу? A. Модулятори запалення B. Сироваткові білки C. Гормони D. Модифіковані рецептори клітинни х мембран E. Антибіотики 133 Пацієнт, що хворіє на хронічний бронхіт, приймає синтетичний му колітичний препарат, який сприяє розріджуванню харкотиння. Назвіть цей препарат: A. Гепарин B. Еналаприл C. Ацетилцистеїн D. Фуросемід E. Діазепам 134 Під час розтину трупа чоловіка зі злоякісною пухлиною шлунка, щ о помер від ракової інтоксикації, в задньонижніх відділах легень виявлені щільні сіро-червоного кольо ру неправильної форми осередки, які виступають над поверхнею розрізу. Мікроскопічно: у просвіті, стінках дрібних бронхів та альвеолах виявляється ексудат, в якому багато нейтро філів. Про яке захворювання свідч ать зміни у легенях померлого? A. Гострий бронхіт B. Гостра гнійна бронхопневмонія C. Крупозна пневмонія D. Гостра серозна бронхопневмонія E. Проміжна пневмонія 135 У хворого внаслідок травми розвинувся травматичний шок, у пере бігу якого мали місце наступні порушення: АТ- 140/90 мм рт.ст., Ps- 120/хв. Хворий метушливий, багатослівний, блідий. Якій стадії шоку відповідає цей стан? A. Латентний період B. Кінцева C. Термінальна D. Торпідна E. Еректильна 136 Яким буде скорочення м'язів верхньої кінцівки при утриманні (ал е не переміщенні) вантажу в певному положенні? A. Ізотонічним B. Ізометричним C. Ауксотонічним D. Концентричним E. Ексцентричним 137 На ЕКГ пацієнта мають місце такі зміни: зубець P - нормальний, інте рвал P-Q - вкорочений, шлуночковий комплекс QRST - розширений, зубець R - двогорбий або двофазний. Яка із форм арит мії має місце у даного пацієнта? A. Атріовентрикулярна блокада B. Синдром WPW (Вольфа-Паркінсона-Уайт а) C. Миготіння шлуночків D. Миготлива аритмія E. Синдром Фредеріка (тріпотіння пе редсердь) 138 Лікар-отоларинголог при огляді хворого відмітив гіперемію, зн ачний набряк мигдаликів з сірим нальотом на них. При мікроскопії нальоту було виявлено грам-позитивні па лички, розташовані під кутом одна до одної. Про яке захворювання слід думати? A. Ангіна B. Менінгоназофарингіт C. Дифтерія D. Епідемічний паротит E. Скарлатина 139 У юнака 16-ти років після перенесеного захворювання знижена функ ція синтезу білків у печінці внаслідок нестачі вітаміну K. Це може призвести до порушення: A. Осмотичного тиску крові B. Утворення еритропоетинів C. Зсідання крові D. Швидкості осідання еритроцитів E. Утворення антикоагулянтів 140 У хворого в організмі знижений вміст іонів магнію, які потрібні для прикріплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сітки. Відомо, що це призводить до порушення б іосинтезу білка. Який саме етап біосинтезу білка буде порушено? A. Реплікація B. Транскрипція C. Термінація D. Активація амінокислот E. Трансляція 141 Хвора похилого віку хворіє на цукровий діабет 2-го типу, який суп роводжується ожирінням, атеросклерозом, ішемічною хворобою серця. При цьому виявлена базальна гіперінс улінемія. Запропонуйте хворій адекватне лікування: A. Амлодипін B. Глібенкламід C. Ловастатин D. Ретаболіл E. Інсулін 142 Дитині 8-ми років, що надійшла до інфекційного відділення з висо кою температурою (до 38 o C), дрібното чковим яскраво-червоним висипом, було встановлено діагноз скарлатини. Об'єктивно: слизова оболонка зіву я скраво гіперемована, набрякла, ми гдалики різко збільшені, з тьмяними вогнищами жовтувато-сірого кольору і ділянками чорного кольору. Яке з апалення лежить в основі змін у зіві? A. Геморагічне B. Серозне C. Гнійно-некротичне D. Фібринозне E. Катаральне 143 Після попередньої сенсибілізації експериментальній тварині підшкірно ввели дозу антигену. У місці ін'єкції розвинулось фібринозне запалення з альтерацією стінок с удин, основної речовини та волокнистих структур сполучної тканини у вигляді мукоїдного та фібриноїдн ого набухання і некрозу. Яка імунологічна реакція має місце? A. Нормергічна реакція B. Гранулематоз C. Реакція трансплантаційного імун ітету D. Гіперчутливість сповільненого т ипу E. Гіперчутливість негайного типу 144 З урахуванням клінічної картини хворому призначено піридокса льфосфат. Для корекції яких процесів рекомендований цей препарат? A. Синтез білку B. Окисне декарбоксилювання кетоки слот C. Дезамінування пуринових нуклеот идів D. Синтез пуринових та піримідинов их основ E. Трансамінування і декарбоксилюв ання амінокислот 145 При розтині трупа чоловіка 50-ти років виявлено наступні зміни: п рава легеня у всіх відділах помірно щільна, на розрізі тканина безповітряна, дрібнозерниста, сухувата. Віс церальна плевра з нашаруванням фібрину сіро-коричневого кольору. Який найбільш вірогідний діагноз? A. Крупозна пневмонія B. Пневмофіброз C. Бронхопневмонія D. Туберкульоз E. Інтерстиціальна пневмонія 146 У хворого 45-ти років з підозрою на запалення оболонок мозку потр ібно було отримати спинномозкову рідину. Зроблено діагностичну пункцію між дугами поперекових хребці в (L3-L4).Через яку зв'язку пройшла голка під час пункції? A. Міжпоперечна B. Жовта C. Задня поздовжня D. Передня поздовжня E. Клубово-поперекова 147 Бактеріологічне дослідження гнійних виділень з уретри виявил о наявність бактерій, які за Грамом фарбувалися негативно, нагадували кавові зернини, розкладали глюкоз у і мальтозу до кислоти, розташовувалися в лейкоцитах. Збудники якої хвороби виявлені? A. Сифілісу B. М'який шанкр C. Гонорея D. Венеричний лімфогранулематоз E. Меліоїдоз 148 У хворого в крові збільшена концентрація пірувату. Значна його кількість екскретується з сечею. Дефіцит якого вітаміну має місце у хворого? A. B 1 B. B 2 C. B 3 D. E E. B 6 149 На розтині тіла померлого від сепсису, в стегновій кістці нижнь ої кінцівки виявлено флегмонозне запалення, що охоплює кістковий мозок, гаверсові канали та періос т. Під періостом - множинні абсцеси, в навколишніх м'яких тканинах стегна - також флегмонозне запалення. Який патологічний процес має місце? A. Хронічний гематогенний остеоміє літ B. Гострий гематогенний остеомієлі т C. - D. Остеопетроз E. Остеопороз 150 При посіві матеріалу із зіву від хворого ангіною на кров'яно-тел уритовий агар виросли колонії діаметром 4- 5 мм, сірого кольору, радіал ьно посмуговані (у вигляді розеток). Під мікроскопом - грампозитивні пали чки із булавоподібними потовщенн ями на кінцях, що розміщені у вигляді розчепірюваних пальців. Які це мікр оорганізми? A. Стрептококи B. Дифтероїди C. Стрептобацили D. Коринебактерії дифтерії E. Клостридії ботулізму 151 Під час обіду дитина поперхнулася і аспірувала їжу. Почався сил ьний кашель, шкіра і слизові ціанотичні, пульс частий, дихання рідке, видих подовжений. Яке порушення зовніш нього дихання розвинулося у дитини? A. Дихання Біота B. Альтернуюче дихання C. Інспіраторна задишка при асфікс ії D. Стенотичне дихання E. Експіраторна задишка при асфікс ії 152 На гістологічному препараті нирки представлена ділянка диста льного канальцю нефрону, що проходить між приносною та виносною артеріолами. В клітинах, що складаю ть стінку канальцю, наявні ущільнені ядра, відсутня базальна мембрана. Як зветься це структурне утворенн я? A. Клітини Гурмагтига B. Юкстагломерулярні клітини C. Щільна пляма D. Мезангіальні клітини E. Юкставаскулярні клітини 153 Під час бігу на короткі дистанції у нетренованої людини виника є м'язова гіпоксія. До накопичення якого метаболіту в м'язах це призводить? A. Ацетил-КоА B. Оксалоацетат C. Глюкозо-6-фосфат D. Кетонові тіла E. Лактат 154 У хворого на міастенію після призначення прозерину з'явилися н удота, діарея, посмикування м'язів язика і скелетних м'язів. Чим можна усунути інтоксикацію? A. Пірідостигміну бромід B. Мезатон C. Фізостигмін D. Ізадрин E. Атропіну сульфат 155 У хворої 45-ти років невроз, що проявляється дратівливістю, безсо нням, немотивованою тривогою. Який лікарський засіб усуне всі симптоми? A. Кофеїн-бензоат натрію B. Леводопа C. Діазепам D. Екстракт валеріани E. Пірацетам 156 До кардіологічного відділення надійшов хворий з гіпертонічни м кризом, йому внутрішньовенно ввели антигіпертензивний засіб - сіль лужноземельного металу. Який пре парат ввели хворому? A. Бензогексоній B. Натрію гідрокарбонат C. Кальцію лактат D. Калію хлорид E. Магнію сульфат 157 У підлітка 12- ти років, який впродовж 3-х місяців різко схуд, вміст глюкози у крові 50 ммоль /л. У нього розвинулася кома. Який г оловний механізм її розвитку? A. Гіпоксичний B. Кетонемічний C. Лактацидемічний D. Гіперосмолярний E. Гіпоглікемічний 158 У вагітної жінки на передній черевній стінці виявлено пухлино подібне утворення, яке виникло на місці видаленої два роки тому пухлини. Утворення має щільну консисте нцію і розміри 2х1 см, з чіткими межами. При гістологічному дослідженні виявлено, що пухлина побудована з д иференційованої сполучної тканини з переважанням колагенових волокон . Про яку пухлину слід думати? A. Лейоміома B. Десмоїд C. Гібернома D. Ліпома E. Фібросаркома 159 У хворого з масивними опіками розвинулась гостра недостатніст ь нирок, що характеризується значним і швидким зменшенням швидкості клубочкової фільтрації. Який механіз м її розвитку? A. Зменшення ниркового кровотоку B. Зменшення кількості функціонуюч их нефронів C. Емболія ниркової артерії D. Збільшення тиску канальцевої рі дини E. Ушкодження клубочкового фільтра 160 У зародка порушено процес сегментації дорзальної мезодерми та утворення сомітів. В якій частині шкіри можливі порушення розвитку? A. Волосся B. Потові залози C. Епідерміс D. Дерма E. Сальні залози 161 На прийом до лікаря прийшла хвора зі скаргами на розлад травлен ня, розлитий біль у животі. При обстеженні виявлено різке зниження вмісту гемоглобіну в крові. З анамнезу відомо, що, під час перебування на Далекому Сході, вона часто вживала в їжу малосольну риб'ячу ікру. Аналог ічний стан відзначений у деяких родичів, що проживають з нею. Яке захворювання найбільш вірогідне? A. Аскаридоз B. Ехінококоз C. Теніоз D. Дифілоботріоз E. Трихінельоз 162 У людини осмотичний тиск плазми крові 350 мосмоль/л (норма - 300 мосмо ль/л). Це спричинить, перш за все, посилену секрецію такого гормону: A. Альдостерон B. Кортизол C. Адренокортикотропін D. Натрійуретичний E. Вазопресин 163 У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні зб ільшився хвилинний об'єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни? A. Парасимпатичні безумовні рефлек си B. Симпатичні безумовні рефлекси C. Катехоламіни D. Парасимпатичні умовні рефлекси E. Симпатичні умовні рефлекси 164 У дівчинки діагностований адреногенітальний синдром (псевдог ермафродитизм). Надмірна секреція яких гормонів наднирників обумовила дану патологію? A. Катехоламіни B. Андрогени C. Естрогени D. Мінералокортикоїди E. Глюкокортикоїди 165 Хворий звернувся до лікаря-уролога зі скаргами на біль під час с ечовипускання. У сечі, що отримана на аналіз у денний час, були виявлені яйця з характерним шипом. З анамнез у відомо, що хворий недавно повернувся з Австралії. Який найбільш вірогідний діагноз? A. Шистосомоз японський B. Шистосомоз кишковий C. Шистосомоз урогенітальний D. Опісторхоз E. Дикроцеліоз 166 Чоловік помер від гострого інфекційного захворювання, яке суп роводжувалось гарячкою, жовтяницею, геморагічною висипкою на шкірі та слизових оболонках, а також гост рою нирковою недостатністю. При гістологічному дослідженні тканини нирки (забарвлення за Романовським- Гімзою) виявлені звивисті бактерії, які мають вигляд букв С та S. Які бактерії були виявлені? A. Лептоспіри B. Трепонеми C. Кампілобактерії D. Боррелії E. Спіролли 167 Робітник тваринницької ферми гостро захворів і при наростаючи х явищах інтоксикації помер. При розтині встановлено: селезінка збільшена, в'яла, на розрізі темно-вишневог о кольору, зішкріб пульпи рясний. М'які мозкові оболонки на склепінні та основі мозку набряклі, просякнуті кров'ю, мають темно-червоний колір ("шапочка кардинала"). Мікроскопічно: серозно-геморагічне запалення об олонок і тканин головного мозку з руйнуванням стінок дрібних судин. Який найбільш вірогідний діагноз? A. Холера B. Сибірка C. Бруцельоз D. Чума E. Туляремія 168 У новонародженої дитини спостерігаються зниження інтенсивно сті смоктання, часте блювання, гіпотонія. У сечі та крові значно підвищена концентрація цитруліну. Як ий метаболічний процес порушений? A. Гліколіз B. ЦТК C. Глюконеогенез D. Цикл Корі E. Орнітиновий цикл 169 У хворого після вживання недоброякісної їжі розвинувся багато разовий пронос. На наступний день у нього знизився артеріальний тиск, з'явились тахікардія, екстрасисто лія. pH крові складає 7,18. Ці порушення є наслідком розвитку: A. Негазового ацидозу B. Газового алкалозу C. Метаболічного алкалозу D. Газового ацидозу E. Негазового алкалозу 170 Жінка 62-х років скаржиться на частий біль у ділянці грудної кліт ки та хребта, переломи ребер. Лікар припустив мієломну хворобу (плазмоцитому). Який з перерахованих нижче ла бораторних показників буде мати найбільше діагностичне значення? A. Гіпоглобулінемія B. Парапротеїнемія C. Гіперальбумінемія D. Гіпопротеїнемія E. Протеїнурія 171 При забарвленні бакпрепаратів, виготовлених з харкотиння, мет одом Ціля-Нільсена виявлено наявність яскраво-червоних паличок, які розміщувалися поодиноко або гру пами, не чутливі до дії кислот. На живильних середовищах перші ознаки росту з'являються на 10-15-ту добу. До якої родини відносяться виявлені бактерії? A. Micobacterium tuberculosis B. Yersinia pseudotuberculosis C. Coxiella burnettii D. Histoplasma dubrosii E. Klebsiella rhinoscleromatis 172 Хворому тривалий час вводили високі дози гідрокортизону, внас лідок чого настала атрофія однієї з зон кори наднирників. Яка це зона? A. Сітчаста B. Пучкова C. Клубочкова і сітчаста D. Клубочкова E. - 173 При поточному контролі санітарно-епідемічного стану аптеки пр оведено бактеріологічне дослідження повітря. Встановлено наявність у ньому бацил, дріжджеподібних гр ибів, гемолітичних стрептококів, мікрококів. Які з виявлених мікроорганізмів свідчать про пряму епідемі чну небезпеку? A. Бацили B. Гемолітичні стрептококи C. Мікрококи D. Дріжджеподібні гриби E. - 174 У людини збільшена частота серцевих скорочень, розширені зіни ці, сухість у роті. Наслідком активації в організмі якої системи регуляції функцій це викликано? A. Метасимпатична B. Ваго-інсулярна C. Гипоталамо-гіпофізарно-наднирни кова D. Парасимпатична E. Симпатична 175 На гістологічному препараті представлено кровоносну судину. В нутрішня оболонка складається з ендотелію, підендотелію та внутрішньої еластичної мембрани. Середня о болонка збагачена гладенькими міоцитами. Вкажіть, для якої судини характерні дані морфологічні ознаки : A. Вена безм'язового типу B. Капіляр C. Вена м'язового типу D. Артерія м'язового типу E. Артерія еластичного типу 176 Для лікування бактеріальної пневмонії було призначено бензил пеніциліну натрієву сіль. Який механізм антимікробної дії препарату? A. Пригнічення активності холінест ерази B. Пригнічення $SH$-груп ферментів мік роорганізмів C. Антагонізм з параамінобензойною кислотою D. Пригнічення внутрішньоклітинно го синтезу білка E. Пригнічення синтезу клітинної с тінки мікроорганізмів 177 При огляді пацієнта виявлене надмірне розростання кісток і м'я ких тканин обличчя, збільшені розміри язика, розширені міжзубні проміжки в збільшеній зубній дузі. Які зміни секреції гормонів у нього найбільш вірогідні? A. Збільшена секреція соматотропно го гормону B. Зменшена секреція тироксину C. Зменшена секреція інсуліну D. Зменшена секреція соматотропног о гормону E. Збільшена секреція інсуліну 178 Під час мікроскопічного дослідження збільшеного шийного лімф атичного вузла визначається стертя його структури, лімфоїдні фолікули відсутні, усі поля зору представл ені клітинами з округлими ядрами і вузьким обідком базофільної цитоплазми. З клінічних даних відомо, що з більшені і інші групи лімфовузлів, а також селезінка та печінка. Про яке захворювання слід думати? A. Лімфогранулематоз B. Лімфоїдний лейкоз C. Лімфосаркома D. Мієломна хвороба E. Мієлоїдний лейкоз 179 У хворого після оперативного видалення кісти підшлункової зал ози виник геморагічний синдром з вираженим порушенням зсідання крові. Розвиток цього ускладнення пояс нюється: A. Активацією протизгортальної сис теми B. Зменшенням кількості тромбоциті в C. Активацією фібринолітичної сист еми D. Недостатнім утворенням фібрину E. Активацією фактору Крисмаса 180 У хворого 37-ми років внаслідок тривалої антибіотикотерапії роз винувся дисбактеріоз кишечнику. Який вид препаратів необхідно використати для нормалізації кишкової мі крофлори? A. Сульфаніламіди B. Еубіотики C. Аутовакцини D. Вітаміни E. Бактеріофаги 181 Хворий на іш емічну хворобу серця, з метою усунення нападів стенокардії, впродовж дня багаторазово приймав препарат, я кий в подальшому з причини передозування привів до отруєння. Об'єктивно: ціаноз шкіри та слизових оболонок , різке зниження артеріального тиску, тахікардія, пригнічення дихання. У крові підвищений вміст метгемоглобіну. Препарат якої групи приймав хворий? A. Органічні нітрати B. Міотропні спазмолітики C. Блокатори кальцієвих каналів D. -адреноблокатори E. Препарати аденозинового ряду 182 Чоловіку 46-ти років, що хворіє на дифузний токсичний зоб, була про ведена операція резекції щитоподібної залози. Після операції відмічаються відсутність апетиту, диспепс ія, підвищена нервово-м'язова збудливість. Маса тіла не збільшилася. Температура тіла у нормі. Чим, із нижче переліченого, обумовлений стан хворого? A. Підвищенням продукції тироксину B. Підвищенням продукції кальцитон іну C. Підвищенням продукції тиреолібе рину D. Зниженням продукції паратгормон у E. Зниженням продукції тироксину 183 Фармакологічні ефекти антидепресантів пов'язані з блокування м (інгібуванням) ними ферменту, який каталізує розпад таких біогенних амінів, як норадреналін і серотонін в мітохондріях нейронів головного мозку. Який фермент бере участь у цьому процесі? A. Пептидаза B. Декарбоксилаза C. Ліаза D. Трансаміназа E. Моноамінооксидаза 184 При розтині тіла померлого чоловіка 73-х років, який довго хворів на ішемічну хворобу с ерця з серцевою недостатністю, зн айдено: "мускатна" печінка, бура індурація легень, ціанотична індурація н ирок та селезінки. Вкажіть, який з видів порушення кровообігу в хворого призвів до таких наслідків? A. Артеріальна гіперемія B. Хронічне загальне венозне повно кров'я C. Гостре недокрів'я D. Гостре загальне венозне повнокр ов'я E. Хронічне недокрів'я 185 Чоловік 58-ми років хворіє на атеросклероз судин головного мозку . При обстеженні виявлена гіперліпідемія. Вміст якого класу ліпопротеїдів у сироватці крові даного чолові ка найбільш вірогідно буде підвищений? A. Холестерин B. Хіломікрони C. Комплекси жирних кислот з альбум інами D. Ліпопротеїди низької щільності E. Ліпопротеїди високої щільності 186 Хворий 49-ти років, водій за професією, скаржиться на нестерпний с тискаючий біль за грудниною, що "віддає" у ділянку шиї. Біль виник 2 години тому. Об'єктивно: стан важкий, бліді сть, тони серця послаблені. Лабораторне обстеження показало високу активність креатинкінази та ЛДГ 1 . Для якого захворювання характерні такі симптоми? A. Стенокардія B. Гострий панкреатит C. Цукровий діабет D. Жовчнокам'яна хвороба E. Гострий інфаркт міокарда 187 При медичному огляді у військкоматі був виявлений хлопчик 15-ти років, високого зросту, з євнухоїдними пропорціями тіла, гінекомастією, з ростом волосся на лобку за жіно чим типом. Відмічається відкладання жиру на стегнах, відсутність росту волосся на обличчі, високий голос; к оефіцієнт інтелекту знижений. Виберіть каріотип, що відповідає даному захворюванню: A. 47, XXX B. 47, XXY C. 45, XO D. 46, XY E. 46, XX 188 У водія, який потрапив у ДТП, отримав травму та знаходиться у ста ні шоку, спостерігається зменшення добової кількості сечі до 300 мл. Який основний патогенетичний фактор цієї зміни діурезу? A. Падіння артеріального тиску B. Підвищення проникності судин C. Вторинний гіперальдостеронізм D. Зменшення кількості функціонуюч их клубочків E. Зниження онкотичного тиску кров і 189 Під час розтину тіла померлої дитини 1,5 років виявлені: геморагі чний висип на шкірі, помірна гіперемія та набряк слизової оболонки носоглотки, дрібні крововиливи у с лизових оболонках і внутрішніх органах, різкі дистрофічні зміни у печін ці, міокарді, гострий некротичний нефроз, масивні крововиливи у наднирниках. Для якого захворювання найбі льш характерні виявлені зміни? A. Кір B. Скарлатина C. Менінгококова інфекція D. Висипний тиф E. Дифтерія 190 Постраждалого в аварії водія госпіталізовано до стаціонару з ушкодженням медіального надвиростка плечової кістки. Який нерв при цьому може бути ушкоджений? A. n. medianus B. n. axillaris C. n. muscolocutaneus D. n. radialis E. n. ulnaris 191 Хворий 30-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на пронос і біл ь у животі протягом 5-ти днів, підвищення температури тіла до 37,5 o C з ознобами. Напередодні хворий був у лісі, де випив води з відкритого водо ймища. Встановлено лабораторно пі дтверджений діагноз: амебна дизентерія. Вкажіть препарат вибору для лік ування цього захворювання: A. Фуразолідон B. Левоміцетин C. Метронідазол D. Фталазол E. Еметина гідрохлорид 192 До лікарні після автокатастрофи надійшов юнак 18-ти років. У трав матологічному відділенні виявлені численні травми м'яких тканин обличчя в ділянці медіального кута ока, які призвели до масивної кровотечі. Який артеріальний анастомоз міг бути пошкоджений у цьому регіоні? A. A. subclavia et A. ophthalmica B. A. carotis interna et A. subclavia C. A. carotis externa et A. subclavia D. A. carotis interna et A. ophthalmica E. A. carotis externa et A. carotis interna 193 Хворий не відчуває дотику до шкіри в ділянці присередньої пове рхні плеча. Порушення функції якого нерва спостерігається у хворого? A. Променевий нерв B. Шкірний присередній нерв плеча C. Шкірний присередній нерв передп ліччя D. Ліктьовий нерв E. Пахвовий нерв 194 Внаслідок р уйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтуваль ні рефлекси. Які структури було зр уйновано? A. Чорна речовина B. Медіальні ядра ретикулярної фор мації C. Червоні ядра D. Чотиригорбкова структура E. Вестибулярні ядра 195 Жінка 49-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на підвищену в томлюваність та появу задишки під час фізичного навантаження. На ЕКГ: ЧСС- 50/хв, інтервал PQ- подовжений, компл екс QRS- не змінений, кількість зубців P перевищує кількість комплексів QRS. Який вид аритмії у пацієнтки ? A. Миготлива аритмія B. Синусова брадикардія C. Синоатріальна блокада D. Екстрасистолія E. Атріовентрикулярна блокада 196 У хворого з верхнім типом ожиріння тривало відзначалися артер іальна гіпертонія, гіперглікемія, глюкозурія. Смерть настала від крововиливу у головний мозок. Під час пат оморфологічного дослідження виявлені базофільна аденома гіпофізу, гіперплазія кори наднирників. Яки й найбільш вірогідний діагноз? A. Цукровий діабет B. Акромегалія C. Адипозогенітальна дистрофія D. Хвороба Іценка-Кушінга E. Гіпофізарний нанізм 197 Людина, що тривалий час приймає ліки, не може різко припинити їх вживання, оскільки при цьому виникають порушення психічних та соматичних функцій. Як називається синдром різних порушень при відмові від прийому речовини? A. Тахіфілаксія B. Кумуляція C. Сенсибілізація D. Абстиненція E. Ідіосинкразія 198 У цитоплазмі міоцитів розчинена велика кількість метаболітів окиснення глюкози. Назвіть один з них, який безпосередньо перетворюється на лактат: A. Гліцерофосфат B. Піруват C. Оксалоацетат D. Фруктозо-6-фосфат E. Глюкозо-6-фосфат 199 У померлого, що понад 20-ти років працював на вугільній шахті, при розтині тіла знайдені ущільнені легені сіро-чорного кольору зі значними ділянками новоутвореної сполуч ної тканини та наявністю великої кількості макрофагів з пігментом чорного кольору у цитоплазмі. Який з п ерелічених діагнозів найбільш вірогідний? A. Антракоз B. Талькоз C. Антракосилікоз D. Силікоантракоз E. Сидероз 200 Під час огляду дитини 11-ти місяців педіатр виявив викривлення к істок нижніх кінцівок і затримку мінералізації кісток черепа. Нестача якого вітаміну призводить д о даної патології? A. Біофлавоноїди B. Рибофлавін C. Пантотенова кислота D. Тіамін E. Холекальциферол Ключі К рок 1. Загальна лікарська підготовка. 2009 рік № ТЗ 1 D 2 C 3 D 4 E 5 C 6 A 7 B 8 A 9 B 10 A 11 B 12 A 13 E 14 C 15 A 16 E 17 A 18 C 19 E 20 D 21 E 22 E 23 E 24 A 25 D 26 E 27 D 28 B 29 A 30 A 31 B 32 B 33 B 34 E 35 D 36 A 37 E 38 D 39 E 40 D 41 E 42 C 43 C 44 A 45 C 46 B 47 B 48 D 49 E 50 E 51 C 52 E 53 A 54 B 55 B 56 D 57 D 58 A 59 C 60 D 61 C 62 B 63 E 64 B 65 B 66 D 67 E 68 A 69 C 70 D 71 E 72 D 73 E 74 C 75 D 76 E 77 E 78 A 79 A 80 B 81 E 82 C 83 C 84 C 85 B 86 C 87 C 88 C 89 E 90 B 91 A 92 B 93 B 94 E 95 D 96 D 97 B 98 D 99 C 100 D 101 E 102 C 103 B 104 C 105 A 106 E 107 D 108 C 109 E 110 E 111 D 112 B 113 A 114 B 115 A 116 B 117 B 118 B 119 E 120 C 121 A 122 D 123 E 124 C 125 D 126 C 127 D 128 D 129 D 130 C 131 A 132 D 133 C 134 B 135 E 136 B 137 B 138 C 139 C 140 E 141 B 142 C 143 E 144 E 145 A 146 B 147 C 148 A 149 B 150 D 151 E 152 C 153 E 154 E 155 C 156 E 157 D 158 B 159 A 160 D 161 D 162 E 163 C 164 B 165 C 166 A 167 B 168 E 169 A 170 B 171 A 172 B 173 B 174 E 175 D 176 E 177 A 178 B 179 C 180 B 181 A 182 D 183 E 184 B 185 D 186 E 187 B 188 A 189 C 190 E 191 C 192 E 193 B 194 D 195 E 196 D 197 D 198 B 199 A 200 E

Приложенные файлы

  • rtf 23795796
    Размер файла: 908 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий