отчет 2 курс


Практика в готелі Київ)
ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………..….…3
РОЗДІЛ 1. Оформлення на практику та ознайомлення з готельним підприємством.
1.1. Інструктаж з техніки безпеки.........................................................................4
1.2. Характеристика підприємства ......................................................................5
РОЗДІЛ 2. Характеристика туристичної документації підприємства
2.1. Інформаційні документи………………………………………….….….….9
2.2. Облікові документи……………………………………………….…..…….9
2.3. Звітні документи………………………………………………………...…..10
РОЗДІЛ 3. Політика збуту та цінова політика готельного комплексу
«Київ»……………………………………………………………………………12
РОЗДІЛ 4. Характеристика географії транспортних подорожей, що
пропонує готельний комплекс………………………………………………….20
РОЗДІЛ 5. Організація екскурсійного обслуговування туристів
на підприємстві………………………………………………………..….….....36
ВИСНОВОК……………………………………………………………....….....40
ДОДАТКИ
ВСТУП
Метою практики є опанування студентами сучасних методик та форм організації діяльності та праці, закріплення та поглиблення теоретичних знань з технології роботи підприємств туристичного бізнесу, виконання технологічних операцій при формуванні туристичного продукту, організації його збуту та обслуговуванні споживачів, збору матеріалів для виконання науково-дослідної роботи.
Завдання - у процесі практики здобути необхідний обсяг практичних знань, вмінь та навичок.
Обов’язки під час проходження практики:
своєчасно прибути на базу практики, оформити прибуття в щоденнику і приступити до виробничих обов'язків під керівництвом висококваліфікованого працівника підприємства туристичної індустрії;
у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;
вивчити і суворо дотримуватися режиму праці, правил охорони праці, техніки безпеки тощо;
нести відповідальність за виконану роботу;
поетапно відбивати результати проходження практики у письмовому звіті;
у повному обсязі відпрацювати термін передбачений для проходження практики згідно з навчальним планом.
В перший же день практики я познайомилась з підприємством – базою практики в цілому. Перед початком практики я познайомилась з керівником практики від підприємства, ознайомилась з правилами внутрішнього розпорядку в підприємстві і своїм графіком виходу на практику. Пройшла інструктаж із протипожежної безпеки і техніки безпеки.
1. Оформлення на практику і знайомство з готельним підприємством
1.1 Інструктаж з техніки безпеки
Згідно з угодою, укладеною між університетом та ДП Готельний комплекс «Київ», технологічна практика проходила в період з 14.06.2010 по 3.07.2010 р. Оформлення на практику було проведено 14 червня працівником відділу кадрів Ніною Іванівною.
Від ВАТ “Готель “Салют” за мною було закріплено керівника практики – Лису Валентину Василівну, яка ознайомила мене з правилами внутрішнього розпорядку в готелі. Нею ж була проведена екскурсія по готельному підприємству. Були оглянуті приміщення культурно – масового призначення (конференц – зали), номерний фонд готелю (одномісні та двомісні (люкс) номери) .
Інструктаж по техніці безпеки був проведений працівником Cлужби Безпеки готелю: Клименко Петром Васильовичем.
З правилами пожежної безпеки нас ознайомив також він. Була проведена лекція з приводу того, як треба діяти в екстрених випадках (при пожежі, затопленні тощо).
Про обов’язковість зберігання комерційних таємниць готелю та запобіганню їх розголошення, з наслідками у разі порушення умов розголошення таємниць ознайомив Клименко Петро Васильович.
Всі інструктажі з техніки безпеки були засвідчені моїм особистим підписом.
Був узгоджений мій графік виходу на роботу: через день з 9.00 до 15.00, субота та неділя – вихідні дні.
1.2 Характеристика ДП Готельний комплекс «Київ»
Готель „Київ” – сучасний комфорт в центрі ділового та політичного життя столиці.
Готель “Київ” розташований у діловому та політичному центрі міста - аристократичних Липках.
За кілька кроків від готелю - будівлі Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Адміністрації Президента та Національного банку. 
Тут зосереджено безліч ефектних старовинних маєтків, більша частина яких тепер використовується як приміщення для урочистих урядових прийомів та дипломатичних місій.
З вікон готелю відкривається чудова панорама стародавнього міста, могутнього Дніпра, Маріїнського палацу та парку.

Рис.1.1 Розташування готелю “Київ”
На ринку готельних послуг готель прийнято до експлуатації 31 січня 1973 року (розпорядження Ради Міністрів УРСР №58), має 20 поверхів.На сьогодні відповідає категорії **** 4 зірки (Сертифікат відповідності Держстатуту України від 18.10.99 р № 026705)
За формою власності готель є загальнодержавним. Що ж до виду економічної діяльності, то він є готелем з рестораном.
Згідно Статуту підприємство є юридичною особою. Має самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням, товарний знак та іншу символіку, розрахунковий та інші рахунки в національній валюті України і іноземній валюті в установах банків.
Метою діяльності підприємства є організація та надання громадянам України, держав СНД та іноземним громадянам готельних послуг на комерційній основі та одержання прибутку. Більшість клієнтів готелю є державні депутати, що цілорічно проживають в готелі, тому діяльність готелю в більшій мірі спрямована на задоволення їх потреб. Частка туристів, що проживає в готелі складає всього близько 30 %.
Управління готелем здійснює голова правління – генеральний директор підприємства Трофименко Л.С..
Джерелами формування майна є грошові та матеріальні внески засновників, доходи одержані від реалізації продукції, послуг, кредити банків, вкладення і дотації з бюджету, надходження від приватизації майна, безоплатні та благодійні внески.
Готель відноситься до середніх готелів. Загальна площа готелю - 21678 м.кв. в тому числі:
площа жилої зони - 1 1396 м.кв. (жилих номерів - 3582 м.кв)
торговельна площа - 1827 м.кв. приміщення 1 поверху - 2090 м.кв.
адміністративні приміщення - 468 м.кв.
технічні приміщення - 1500.7 .м.кв.
покрівля для експлуатації - 1802,3 м.кв.
підвальні технічні та технологічні приміщення - 2594 м.кв.
Будівельний обсяг готелю - 66770 м.куб.
Площа відведеної земельної ділянки - 2352 м.кв. в тому числі забудови - 2289 м.кв.
Готель має 190 номерів (320 місць).
однокімнатних одномісних - 60 (60 місць)однокімнатних двомісних - 72 (144 місця)
двокімнатних двомісних - 50 (1 00 місць)
трикімнатних двомісних - 7(14 місць)
чотирикімнатних двомісних - 1 (2 місця)
Готель "Київ" має ресторан на 324 посадочних місця з національною кухнею, крім того є два банкетних зали, кожний з яких може трансформуватися в конференц-зал на 80-100 чоловік.
Готель має перукарню (чоловічій та жіночій зали), кімнату побуту (ремонт та прасування одягу).
Основними підрозділами даного підприємства є наступні: адміністрація, відділ кадрів, бухгалтерія, господарчий відділ, відділ збуту, планово-економічний, відділ матеріально-технічного постачання, служба прийому та розміщення, технічна служба, служба зв’язку, служба торгово-технологічного обслуговування.
Матеріально-технічна база підприємства включає:
адміністративні приміщення (кабінети, контори, приміщення для нарад);
приміщення вестибюльної групи (вестибюль, гардероб, санітарні вузли, пункт охорони громадського порядку);
приміщення житлової групи (номери, коридори, холи, вітальні, приміщення побутового обслуговування на поверсі);
приміщення масового обслуговування – конференц – зали приміщення ресторанного господарства (ресторан “Київ”, бар). Складські приміщення для продуктів і сировини.
бізнес-центр (якщо людина подорожуєте з ноутбуком, вона зможете підключитись до Інтернету безпосередньо з свого номеру за допомогою бездротового зв'язку WiFi, скориставшись карткою WiFi доступу та налагодивши з’єднання на її комп’ютері. WiFi картку різноманітного номіналу можна придбати у адміністратора готелю.Якщо у людини з собою нема комп’ютеру, то можна скористатись доступом в Інтернет в Бізнес-центрі.)
Розділ 2. Характеристика туристичної документації підприємства
2.1. Інформаційні документи
Інформаційні документи потрібні як власне туристові, так і організаторам туризму, туристичним фірмам. Туристична фірма «Феєрія», що знаходиться в готелі сучасній індустрії туризму велику увагу приділяє виданню яскравих буклетів, проспектів, котрі допоможуть здобути необхідну інформацію потенційним туристам.
Турист, готуючись до подорожі, а також під час неї, потребує додаткової інформації про місце перебування, норми, правила і звичаї місцевості та країни, детальний опис пам’яток, схем і карт, схем транспортних магістралей. Інформацію про будь-який тур, який пропонує туристична фірма туристові надають менеджери використовуючи інформаційні каталоги, буклети, інформаційні CD-диски для туристів і працівників туристичної галузі. Зазвичай підприємства-виробники туристичних послуг (туроператорські фірми, підприємства розміщення, харчування, розваг) видають самостійно або з іншими аналогічними фірмами ілюстровані брошури, буклети, каталоги, листівки і т.п., в яких образотворчим і текстовим способом рекламують наявні можливості обслуговування туристів. Для підвищення привабливості такої продукції фірми використовують високоякісні фотографії ландшафтів, історичних пам'ятників, готелів та інших об'єктів туристичної уваги. Самостійним видом спеціалізованої друкованої продукції є прайс-листи, в яких публікуються ціни і розцінки на туристичні товари і послуги.
2.2. Облікові документи
Туристична фірма «Феєрія» веде бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та подає фінансову та статистичну звітність у порядку, встановленому чинним законодавством, несе відповідальність за їх достовірність та подає державним органам згідно з установленими нормами та строками. Ведення бухгалтерського обліку покладається на бухгалтера, який призначається директором.
Здійснення туристичних операцій передбачає документальне оформлення відносин між туристами-замовниками і туристичними фірмами-виконавцями обслуговування. Основними документами обліку в туристичній фірмі «Феєрія» є:договір з клієнтами; договір з підприємствами, які беруть участь у просуванні туристичного продукту; туристський ваучер; страховий поліс та деякі інші документи при обслуговуванні іноземних туристів.
Договірно-правові відносини туриста і турфірми складаються як відносини покупця (замовника) і продавця (виконавця). При продажу турів турфірма використовує договір надання послуг, реалізація туристичного продукту відбувається тільки після закінчення туристичної поїздки. У бухгалтерському обліку оплата путівки відбивається як передоплата. При цьому турфірма повинна відстежити процес надання туристу послуг, які входять до путівки. Виручка від реалізації туристичного продукту в бухгалтерському обліку відображається у тому звітному періоді, в якому закінчується дія договору з туристом. Для бухгалтера підставою для відображення виручки служать наступні первинні документи: ваучер з відміткою про факт надання послуг і акти, підписані туроператором з організаціями, що надають послуги.
Ваучер є фінансовим документом суворої звітності і призначений для розрахунків між направляючим та приймаючим туристичними підприємствами, які співпрацюють на підставі укладених між ними договорів.
2.3. Звітні документи
Туристична фірма «Феєрія» як суб’єкт туристичної діяльності надає звіти до державної статистичної служби про діяльність в галузі туризму.
Звіт заповнює відповідальна особа організацій (бухгалтер), у встановленому чинним законодавством України порядку. Звіт за формою 1-ТУР підписується генеральним директором та бухгалтером туристичної фірми. Вони несуть відповідальність за достовірність та своєчасне подання цих звітів згідно з діючим законодавством. Звіт завіряється печаткою турагенства.
В звіті вказуються дані про туристів, обслугованих за прямими договорами та співдоговорами з українськими партнерами. До звіту додається пояснювальна записка, в якій вказується кількість реалізованих ваучерів та напрямки пересування туристів згідно з ними.
Ведеться розподіл туристів за цілями відвідування та віком: службові, ділові, бізнес та навчання включають в себе: дозвілля, відпочинок: огляд пам’яток історії, культури, природи, відвідування магазинів, спортивних заходів, участь в рекреаційних і культурних заходах, проведення медового місяця; лікування: санаторії, перебування на курортах, інші види лікування; спортивно-оздоровчий туризм: зайняття непрофесійним спортом, піші походи і альпінізм, літні спортивні табори;спеціалізований туризм: релігійні поїздки; мисливство, рибальство.
РОЗДІЛ 3. Політика збуту та цінова політика готельного комплексу «Київ»
Більшість каналів збуту в туризмі будується за принципом вертикальних маркетингових систем (ВМС). Розрізняють декілька типів вертикальних маркетингових систем (рис. 3.1.).

Рис. 3.1.Типи вертикальних маркетингових систем
У рамках корпоративних ВМС усі послідовні етапи виробництва і збуту перебувають в одноособовому керуванні. Така система заснована на використанні каналу прямого маркетингу і має на увазі наявність у туроператора власної мережі збуту, яка включає філії, представництва або представників у різних регіонах. Створення корпоративних ВМС під силу лише потужним компаніям, тому що їх створення вимагає значних зусиль і витрат.
Договірні ВМС передбачають побудову каналу збуту, заснованого на договірних відносинах між незалежними учасниками. Цей тип ВМС є найрозповсюдженішим у вітчизняному туристичному бізнесі.
У практиці використання договірних ВМС можна виділити три основних типи:
- агентська угода;
- ексклюзивна агентська угода;
- ліцензійна угода.
Агентська угода – найбільш розповсюджена форма договірних ВМС. Взаємини в рамках агентської угоди будуються на основі ряду взаємних зобов'язань між туроператором (принципалом) і турагентом.
Ліцензійна угода (франчайзинг) – форма договірних ВМС. Франшиза (від англ. franchise – право голосу) – це право продавати послуги від імені визначеної фірми на основі укладеної ліцензійної угоди. Головна відмінність франчайзингу від інших контрактних систем полягає в тому, що він звичайно заснований або на унікальних послугах, або на методах здійснення бізнесу, або на торговельній марці, патенті чи авторському праві.
Ще одним різновидом вертикальних маркетингових систем є керовані ВМС. Керованими ВМС називаються такі системи, де один з учасників каналу займає переважаюче становище. Координація ряду послідовних етапів руху продукту на його шляху до споживача здійснюється не на основі загальної приналежності одному власникові, а завдяки розмірам і потужності одного з її учасників.
Побудова збутового каналу за принципом вертикальної маркетингової системи не є єдино можливим. Одним з феноменів, властивим каналам розподілу в туризмі, стала готовність двох або більш фірм поєднувати зусилля в спільному освоєнні маркетингових можливостей. Таке спільне співробітництво може здійснюватися як на постійній, так і на тимчасовій основі. Побудова збутового каналу по такому принципу називається горизонтальною маркетинговою системою.
Готельний комплекс «Київ» використовує саме корпоративні МВС. Він є єдиним власником усіх своїх товарів та послуг, у нього є власні канали збуту.
У готелю дуже багато партнерів у різних сферах: готелі, туристичні фірми, страхові компанії, навчальні заклади ітд.
Партнери готелі:
Л.С.Стригун, Готельний комплекс «Національний», Генеральний директор
Чупахін В.Я., Голова Правління ВАТ «Готель «Славутич»
Володимир Кудрявцев, Директор, Готельний комплекс «Турист»
Ярошенко Петро Іванович, Голова правління, ВАТ «Готельний комплекс «Братислава»
Лисенко Наталія Олександрівна, Голова правління ВАТ «Готель «Санкт-Петербург»
В.А.Соколенко, Готель «Хрещатик», Директор
Єрмакова-Петрук Світлана Євгеніївна, директор, Готель «Мир»
Марценюк Генадій Дмитрович, Генеральний директор, ВАТ «Готельний комплекс «Либідь»
Корнієнко Сергій Олександрович, директор, Готель «Русь»
Василів Богдан Михайлович, Директор ДП «Готель «Україна»
М.І.Євдокименко Асоціація готельних об’єднань та готелів міст України, Голова правління, генеральний директор Заслужений працівник сфери послуг України
Навчальні заклади-партнери:
1. А.Т.Матвієнко, Київський технікум готельного господарства, Директор
2. В.К.Федорченко, КУТЕП, Голова ради комплексу,ректор
3. A.A. Мазаракі, Київський національний торговельно-економічний університет,ректор.
4. М.М.Поплавський, Київський національний університет культури і мистецтв, ректор
Туристичні компанії, з якими укладено договори та корпоративні клієнти
ООО «СоюзПроминвестДонбасс»
Агенство Елегант Тревел
TOB «Олімп Тревел ЛТД»
Worldservice Group
Нью Лоджик
ЧП Новак
Грин-тур
Битско
Киевский спутник
Лицей туризма
Пилот
Партнери:
1. Правління АКБ «Форум»
2. С.П.Мішта, Голова Правління АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК»
3. Дмитро Гриджук, Голова Правління ВАТ КБ «Хрещатик»
4. С.Ю.Гомзар, TOB «ХК Євробудінвест», Генеральний директор
5. Корпорація Агро-Овен
6. М.М.Котляревський, «Українські мінеральні води»
7. ЗАО «Стек»
8. Голден Телеком
9. Компания «Торсат»
10. Компанія МТС
11. ИД «Ресторатор Україна»
12. ООО «Верона»
13. ООО «Латкрок»
14. TOB «КИМ»
15. TOB «Левант»
16. Сергій Мурзін, TOB «Форум Медіа Україна»
Аналіз грошових надходжень по готелю
Аналізуючи діяльність готелю, слід зазначити, що, в цілому, за 10 місяців 2005 року було надано послуг по проживанню в розмірі 51026 людино/діб на загальну суму 10907,1 тис. грн. Для порівняння у 2004р. - 59874 людино/діб, на суму -11260,5 тис. грн.
Помісячне надходження коштів по готелю в 2005 році представлено в таблиці 1.
Таблиця 1
2005 р. Всього ВРУ турфірми вільне поселення сума питома вага % cума питома вага % сума питома вага % січень 634,8 88 13,9 24,1 3,8 522,7 82,3 Лютий 1091,9 89,1 8,2 58,1 5,3 944,7 86,5 Березень 1263,3 76,1 6 78,5 6,2 1108,7 87,8 Квітень 1112,5 0 0 76,4 6,9 1036,1 93,1 Травень 1132 128,9 11,4 106,6 9,4 896,5 79,2 Червень 1243,2 204,2 16,4 11 0,9 1028 82,7 липень 1046,1 77,1 7,4 66,2 6,3 902,8 86,3 серпень 631,5 63,2 10 39,9 6,3 528,4 83,7
Вересень 1299,7 63,2 4,9 67,1 5,2 1169,4 90
жовтень 1437,3 69,2 4,8 77,2 5,4 1290,9 89,8
Так, згідно таблиці найбільш прибутковими місяцями в роботі готелю в 2005 році є березень, червень, вересень, жовтень, де середньомісячний дохід становить більше ніж 1200 тис. грн. Дохід в несезонні місяці - січень, серпень - на рівні 600 тис. грн.
Але навіть в періоди ефективної діяльності готелю спостерігається зменшення надходжень грошових коштів порівняно з аналогічним періодом минулого року: в червні на 67,6 тис. грн., вересні - на 34,5 тис. грн., жовтні - на 113,59 тис. грн., в результаті чого за 10 місяців 2005 року недоотримано дохід в сумі 353,5 тис. грн., що є наслідком зменшення рівня завантаженості готелю на 13%. з 71% в 2004 році до 58% в 2005 р.
Навіть при умові отримання доходів по готелю в листопаді та грудні 2005 року на запланованому рівні, а саме - 2750,0 тис. грн., ми не досягнемо рівня 2004 року.
Проаналізуємо структуру доходів і готелю, окремо виділивши всі напрямки діяльності і прив'язавши їх до рівня завантаженості (табл. 2).
Найбільше доходів готель в поточному році отримав за рахунок «вільного поселення» громадян - 9428,2 тис. грн., що на 1131,3 тис. грн. більше порівняно : 2004 роком. На 01.1 1.2005 року поселення через службу бронювання займає 86,6% в загальній сумі надходжень по готелю, в той час як в минулому році цей показник був на рівні 73,6%.
Структура грошових надходжень готелю наведена в наступній таблиці.
Таблиця 2
Клієнти 2005р. 2004р. Відхилення, тис. грн. (+,-)Верховна Рада 859,0 2258,9 -1399,9
турфірми 605,1 704,3 -99,2
«вільне поселення» 9428,2 8296,9 + 1131,3
Разом з тим значно зменшились надходження грошових коштів від проживання депутатів, а саме на 1,4 млн. грн. (в структурі доходів цей показник зменшився з 20,1% в 2004 році до 7,9% в 2005 році)
Також на 99,2 тис. грн. скоротились надходження грошових коштів по безготівковому розрахунку від туристичних фірм.
На сьогодні укладено близько 120 договорів з різними туристичними фірмами, але фактично ми співпрацюємо з 15-20 фірмами. Наслідком цього слало зниження рівня завантаженості готелю на 13% порівняно з показниками 2004 року.
Найменший рівень загрузки можна спостерігати в січні, серпні та липні 2005 рок) (41-52%), а найвищий в березці, вереси: та жовтні (65-69%). Але разом з тим навіть місяці з високою завантаженістю суттєво відстають за показниками загрузки від аналогічних місяців 2004 року. Так, в вересні попереднього року рівень завантаженості дорівнював 85%, тоді як в вересні s ваточного року він знизився на 19%, зо 66%.
За остатанні роки в готелі цілорічно почала проживати більша кількість депутатів, за рахунок цього в обороті готелю весь час перебуває велика кількість грошей. Приблизно кожний місяць готель отримує 1 300 000 грн лише за проживання народних депутатів. За рахунок цього за останні два-три роки в готелі було зроблено кардинальний ремонт на 6, 7, 8, 10, 12 та 18 поверхах.
Нижче у таблиці 3 представлений річний план закупівель Державного підприємства "Готельний комплекс "Київ" на 2010 рік
Таблиця 3
Предмет закупки Источник финансирования Процедура закупки Ориентировачный месяц
1 2 3 4
Установки холодильные и вентиляционные промышленные Средства государственных, казёных, коммунальных предприятий Открытые торги июнь 2010
Строительство зданий Средства государственных, казёных, коммунальных предприятий Открытые торги июнь 2010
Строительство других сооружений и инженерные работы н.в.и.у. Средства государственных, кзаёных, коммунальных предприятий Открытые торги июнь 2010
Ковры и ковровые покрытия Средства государственных, казёных, коммунальных предприятий Запрос ценовых предложений сентябрь2010
Строительные материалы из пластмасс Средства государственных, казёных, коммунальных предприятий Запрос ценовых предложений сентябрь 2010
Монтаж систем пожарной и охранной сигнализации; монтаж антенн Средства государственных, казёных, коммунальных предприятий Запрос ценовых предложений сентябрь 2010
Монтаж систем отопления, охлаждения, вентиляции и кондиционирования Средства государственных, казёных, коммунальных предприятий Запрос ценовых предложений октябрь 2010
РОЗДІЛ 4. Характеристика географії транспортних подорожей, що пропонує готельний комплекс
Готельний комплекс «Київ» не займається розробкою екскурсій, транспортних подорожей або турів. Це готель ділового рівня, тому це не є їх першочерговим завданням. Але для людей, які все ж таки бажають відпочити в готелі наявний офіс туристичної фірми «Феєрія», яка може задовольнити усі ваші бажання.
Географія подорожей, що пропонує туристична фірма “Феєрія” дуже різноманітна.
Я одразу згрупувала всі запропоновані країни туроператора по туристичним регіонам та за статистикою ВТО:
1. Європа:
- Пн Європа: Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія, Латвія.
- Зх Європа: Ірландія, Велика Британія, Португалія, Франція, Бельгія,
Нідерланди, Шотландія.
Центрально-Сх Європа: Болгарія, Угорщина, Польща, Чехія, Австрія, Німеччина, Швейцарія, Люксембург, Словаччина.
Пд-Середземноморська Європа: Іспанія, Франція, Італія, Албанія, Греція, Хорватія, Мальта, Чорногорія.
2. Азія і Тихоокеанський регіон:
- Пн-Сх Азія: Японія, Пн Корея, Пд Корея.
- Пд-Сх Азія: Філіппіни, Таїланд, В’єтнам, М’янма, Індія.
- Пд Азія: Малайзія, Індонезія, Шрі-Ланка, Мальдіви, Сейшели.
- Океанія: Австралія, Нова Зеландія, Фіджі, Французька Полінезія.
3. Американський регіон:
- Пн Америка: США.
- Країни Карибського басейну: Куба, Ямайка, Домінікана,
Домініканська республіка.
- Центральна Америка: Мексика, Колумбія, Галапагоси (Еквадор),
Бразилія, Болівія.
Пд Америка: Аргентина, Перу, Уругвай.
4. Африка:
- Пн Африка та регіон пустелі Сахари: Марокко, Єгипет, Туніс.
5. Близький Схід: Туреччина, Ізраїль, Саудівська Аравія, ОАЕ.
В зарубіжній практиці згідно аналізу концентрації руху в масштабах світу використовується розподіл туристичних макрорегіонів, запропонований Всесвітньою туристичною організацією:
1. Європа; 2. Америка; 3. Східна Азія та регіон Тихого океану; 4. Африка;  5. Близький Схід.
Але такий розподіл дає дуже загальне уявлення про певне явище. Такі регіони, як Америка чи Африка, є територіями з дуже великою площею. Туристичний рух та пропозиція по території поширюється нерівномірно. Подібна ситуація і в меншому регіоні, яким є Європа.
У зв’язку з цим з’явилася необхідність виділення в рамках регіонів території меншої площі – субрегіонів. Початково їх виділяли тільки в трьох регіонах: Африці, Америці та Європі, пізніше – у Східній Азії. Субрегіонів не виділяють тільки у двох регіонах, т.т. в Південній Азії на Близькому Сході. Причиною цього є надто мала частка цих територій у світовому туристичному русі та відносно невелика їх площа.
У Європі виділяють 5 субрегіонів: 1. Західна Європа (Австрія, Бельгія, Франція, Голландія, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Німеччина, Швейцарія). 2. Північна Європа (Данія, Фінляндія, британські острови каналу Ла-Манш, Ісландія, Норвегія, Свальбард (Шпицберген та ін., острови архіпелагу Норвегія), Швеція, Великобританія, о. Ман (Великобританія), Овечі острови (Данія). 3. Центрально-східна Європа (Болгарія, Чехія, Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Білорусь, Естонія, Литва, Латвія, Молдова, Росія, Україна). 4. Південна Європа (Албанія, Андора, Гібралтар, Греція, Іспанія, Мальта, Португалія, Сан-Маріно, Югославія, Чорногорія, Словенія, Боснія і Герцеговина). 5. Східно-середземноморська Європа (Кіпр, Ізраїль, Туреччина).
В Європі виразно простежується вплив політичного критерію у виділенні субрегіонів. Це особливо помітно в Центрально-Східному та Східно-середземноморському субрегіонах. Америка нараховує 4 субрегіони: Північний; Центральний;  Південний; Кариби.
Східна Азія і регіон Тихого океану формують такі 6 субрегіонів: Північно-Східна Азія; Південно-Східна Азія; Австралія; Мікронезія (Океанія);  Меланезія (Океанія);  Полінезія (Океанія).
В Африці виділяють 5 субрегіонів:  Східний;  Північний;  Середній;  Південний;  Західний.
Іншим важливим критерієм сегментації ринку, на який слід звернути увагу, є поділ світу за рівнем економічного розвитку. Вирізняють три групи держав:
1. Розвинуті (перший світ);
2. Ті, що розвиваються (третій світ);
3. Інші (другий світ). У цю групу входять колишні соціалістичні країни разом з Китаєм, Монголією та В’єтнамом.
Серед туристичних таксономічних одиниць, які найчастіше вживаються у вітчизняній літературі, можна назвати такі: туристична територія, туристичний регіон, туристичний район, туристична місцевість. Показником туристичних потоків є кількість прибуттів  та тривалість перебування. Під кількістю прибуттів (прибуваючих) розуміється число зареєстрованих туристів, що прибули в ту чи іншу країну (або вибули  з неї)за певний період часу за звичай календарний рік.Найбільш розвинутими туристичними регіонами світу є Європа і Північна Америка. В цих регіонах містяться  центри формування туристичних потоків. На частку Європи та Північної Америки припадає 4/5 усіх надходжень від іноземного туризму і 2/3 платежів.
Динаміка міжнародного туризму по регіонах світу показує, що при збільшенні туристичних потоків в Європі та Америці, швидше за останні роки розвиваються молоді туристичні регіони: Азіатсько-Тихоокеанський, Близько-Східний та Африканський. Але ці регіони менш стійкі до впливів (часто негативних) політичних та економічних факторів. За останні десятиріччя найбільш динамічним був Азіатсько-Тихоокеанський регіон, в якому темпи приросту числа прибуттів у 9 разів випереджали середньосвітові. 
Африканський континент та Близький Схід, відвідуваність яких збільшується швидко, при низьких абсолютних значеннях показника прибуттів чинять слабкий вплив на світову динаміку туризму. У ХХІ столітті територіальна структура міжнародного туризму буде продовжувати змінюватись при збереженні колишніх тенденцій розвитку. За прогнозами ВТО на 2020 р. Європа утримає домінуючі (хоча послаблені) позиції (717 млн. прибуттів). Азіатсько-Тихоокеанський регіон вийде на друге місце (438 млн. прибуттів). Америка переміститься на ступінь нижче і буде замикати трійку лідерів (284 млн. прибуттів).
Для оцінки інтенсивності туристичних обмінів кількість прибуттів розраховується на 100 чоловік населення, т. т. у вигляді відносної величини. За даними ВТО, на 100 чоловік в середньому припадає 10 поїздок. По окремих регіонах значення цього показника значно відрізняється від середньосвітового. Так, в Центральній Африці, Південній Азії (1995 р.) реєструвалось 0,5 прибуттів на 100 чоловік, а в Карибському басейні та Океанії не менше 40. Найвища активність відмічається в Європі. У всіх субрегіонах Європи кількість прибуттів з розрахунку на 100 чоловік більше середньосвітового рівня. Для прибуттів максимальне значення показник приймає в Південній та Західній Європі – більше 60 прибуттів на 100 чоловік, для поїздок за кордон в Північній та Західній Європі – більше 70 виїздів на 100 чоловік.
У розрізі туристичних потоків світу простежуються певні закономірності. Головні туристичні потоки направляються, як правило, з розвинутих країн світу. Це пояснюється відносно високим середнім життєвим рівнем населення в цих країнах, густою сіткою транспортних комунікацій, високою насиченістю транспортними засобами, прагненням населення провести відпустки вдалині від промислових центрів. Помітна тенденція інтенсифікації туристичних потоків між країнами з подібними мовами. У Великобританії, наприклад, 60% доходів від туризму становлять надходження від гостей з англомовних країн. Така тенденція, хоч і меншою мірою, притаманна туристичним контактам Франції і Бельгії, Австрії та Німеччини.
У міжконтинентальних туристичних зв’язках переважають потоки туристів між Північною Америкою та Європою. В Європі і Північній Америці внутріконтинентальні туристичні потоки переважають над міжконтинентальними. Для Європи та Північної Америки характерною є сезонна концентрація туристів у трьох приморських зонах – Середземноморській, Чорноморській і Карибській. Пересування жителів північних країн на відпочинок у південні причорноморські райони обумовлює меридіональний характер туристичних потоків у Європі, меншою мірою – в Північній Америці.
Витрати відвідувача країни визначаються вартістю товарів та послуг, що були отримані для задоволення потреб (від послуг по переміщенню, розміщенню та харчуванню до туристичних товарів та сувенірів). Виїзний туристський потік відноситься до категорії міжнародних туристських витрат, а в’їзний – до поступлень від міжнародного туризму.
В 1998 році міжнародні туристські витрати (без транспортних перевезень) склали 400 млрд. американських доларів. Більша їх частина припадає на Європу, яка генерує більше половини всіх туристських потоків в світі. Європейці витрачають на подорожі стільки, скільки туристи всіх регіонів світу узяті разом. На другому місці знаходиться Америка. Останнім часом до неї наближається Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Основні витрати на міжнародний туризм, за даними ВТО, несе населення індустріально розвинутих країн (США, Німеччини, Великобританії, Японії). Крім них значну роль у формуванні міжнародних туристичних витрат грають інші члени «великої сімки» - Франція, Італія, Канада.
У другій половині 90-х років в групу країн із значними витратами на міжнародний туризм входили Скандинавські країни (Швеція, Норвегія, Фінляндія), деякі західноєвропейські країни (Австрія, Швейцарія, країни Бенілюксу), нові індустріальні країни Латинської Америки (Бразилія, Аргентина, Венесуела), а з країн Азії – Китай, Сінгапур, Малайзія. Доля країн Центральної та Східної Європи у загальному об’ємі міжнародних туристських витрат поки що невелика.
Субрегіон Австралія і Нова Зеландія займає незначні позиції на світовому туристичному ринку, але за показником витрат на одну поїздку за кордон Австралія – лідер (пояснюється віддаленістю субрегіону від основних центрів туризму).
Поступлення від міжнародного туризму концентруються в групі розвинених країн Північної Америки (США, Канада) та Західної Європи (Франція, Великобританія, Німеччина), середземноморських країн (Італія, Іспанія) та альпійських (Австрія, Швейцарія) країнах. Список найдоходніших туристських країн очолюють США. Друге місце – Франція, далі Італія, Іспанія. На 7 місці – Китай. Найбільш розвиненими регіонами світу є Європа і північна Америка. В цих регіонах містяться центри формування туристичних потоків. Динаміка міжнародного туризму показує швидкий розвиток молодих туристичних регіонів: Азіатсько-Тихоокеанського, Близькосхідного та Африканського. Діяльність тур оператора „Феєрія” спрямована на організацію виїздних турів за межі України. Клієнтам надається підтримка в одержанні туристичних віз, організовується транспортне обслуговування, пропонується екскурсійна діяльність. За терміном подорожей тури поділяються на короткострокові та тривалі, за сезонністю – сезонні та міжсезонні, за принципом оплати та організації подорожі – здебільшого комерційні та елітні, за засобом пересування – авіа та автобусні чи на своєму автомобілі, за метою подорожі – культурно-пізнавальні, ділові, івентивні, рекреаційні (медичний, санаторно-курортний, спортивно-оздоровчий, лікувально-оздоровчий, wellness, SPA), екзотичні, розважальні.
За формами туризму найбільш поширеною є групові тури, досить велика частка припадає і на індивідуальні: головним чином ділові, з пересуванням літаками або власним транспортом. Індивідуальні тури розраховані на більш вибагливих клієнтів, які прагнуть до максимальної незалежності та самостійності під час подорожі. Звичайно, такі тури є дорожчими, оскільки такі види послуг, як внутрішньо-маршрутний транспорт, послуги гіда, та деякі інші турист сплачує повністю і самостійно, на відміну від групових турів, де ці витрати передбачені загальною вартістю туру. Саме тому індивідуальні тури не такі доступні для масового туриста як автобусні. Крім того, організація індивідуальних подорожей являє собою дуже трудоємкий процес, потребує використання комп’ютерної техніки для здійснення бронювання, розрахунків та інших операцій. З іншого боку, індивідуальний туризм з економічної точки зору дуже вигідний для туристичної фірми, тому що дає більше прибутку в розрахунку на одного туриста в порівнянні з прибутками від групових турів. Тому в стратегії фірми є місце як груповому так і індивідуальному туризму. При розробці індивідуального тура клієнту на вибір пропонується кілька готелів з якими співпрацює фірма, екскурсії які він може замовити при придбанні туру або безпосередньо на місці відпочинку, харчування (повний пансіон, напівпансіон, тільки сніданки або взагалі без харчування), переліт авіакомпанією або інший засіб пересування.
При розробці групових турів клієнт не може впливати на програму туру, в такому турі всім туристам пропонується єдина для всіх програма туру. В груповий тур входить кілька екскурсій, з передбаченням вільного часу для інших екскурсій, які замовляються на місці за додаткову плату, або самостійного вивчення міст. В оплату за групові тури входить проживання, переїзд автобусом (іноді з частковим проїздом залізницею), харчування, визначена кількість екскурсій із ліцензійним гідом.
№ Форма Транспорт Вид туризму Країна - тур
1. Індивідуальні тури АВІА Культурно-пізнавальний Франція – „Дорога французких вин”, „И снова хочется в Париж”, „Очерование Франциии”„Средневековая Франция”, „Дорогами Нормандии” + Ніцца, Париж.
Австрія – „Будапешт-Відень”, „Очаровательная Вена”.
Греція – „Класична Греція”, „Круїзи по Грецьким островам”.
Ізраїлі, Йорданія.
Країни Бенілюксу – „Амстердам-Брюсель-Люксембург”.
Німеччина – „Рейнська казка”, „Романтична Німеччина”, „Мюнхен”, „Західна Німеччина”.
Іспанія - „Мечта Королей”, „Класична Іспанія (Барселона-Мадрід)”, „Легенда Середземноморья”.
Великобританія (Ірландія) – „Далекі острова”, „Лондон-Единбург”, „Британський скарб”, „London-Eye”, “London-Museum”.
Угорщина – „Отдых на термальном озере Хевиз”, „Будапешт-Відень”.
Італія – „Класична Італія”, „Римські канікули”, „Жемчужины Италии”.
Скандинавські країни (Норвегія, Швеція, Фінляндія) – „От викингов к тролям”, „Норвежская сказка”, „Магия Севера”.
Шотландія – „Виски тур”.
Польща, Словенія, Хорватія, Чорногорія.
Таїланд – „Северный Таиланд”.
Туреччина – “По следам великих цивилизаций”.
Чехія – „Класична Чехія”, „Замки и пиво»,„Карлови Вари”.
Швейцарія – „В гостях у сказки”, „Каникулы в стране озер”, „Первое свидание со Швейцарией”.
рекреаційні (медичний, санаторно-курортний, спортивно-оздоровчий, лікувально-оздоровчий, wellness, SPA) Болгарія – „Болгария - отдых в Созополе”, Хорватія, Чорногорія.
Бразилія – „Жемчужина Байи”, Домінікана, Домініканска Республіка.
Греція + острова, Італія (Ріміні, Сицилія, Сардинія, Капрі, Іскья), Франція (Ніцца), Іспанія (Балеарські острови, Малага, Марбелья).
Індія (Гоа), Малазія, Сінгапур, Таїланд,.
Мальдівські острови, Шрі-Ланка.
Туреччина, Єгипет, Туніс, ОАЕ.
Відпочинок на озерах (термальних джерела) Австрії, Угорщини, Німеччини, Італії (Дбано Терме), Ізраїля, Словенії (Термальний курорт - Рогашка Слатина), Чехії (Карлові Вари, Марсіанські лазні), Франція (бальнеологічний курорт - Віші) Хорватії, Швейцарії.
Екзотичний Австралія та Океанія – „Город Парусов”, „Властелин Колец (Новая Зеландия)”, „Приключения Крокодила Данди”.
Антарктида. Нова Зеландія.
Індія – „Золотой Треугольник”, „Путешествия в Гималаи”, „Путешествие в Раджастан”. Індонезія, Малазія, Сінгапур.
Тібет (Китай), Непал, Корея.
Японія – „Бандзай”, „Восточный экспресс”, „Коннитива, 2008”, „Краски японского Лета”, „ТИГРЫ АЗИИ”,” Тихоокеанский отдых (Токио-Сайпан)”, „Ожерелье Японки”, „Японский веер”,Родина КАРАТЕ”.
Мексика – „5 ЦИВИЛИЗАЦИЙ”, „ГОРОДА БОГОВ”.
Аргентина, Бразилія – „Аргентинське танго”, „Экспедиция «Аконкагуа». Восхождение на высочайшую вершину Америки по «пути поляков»”, „”Тропический дух”.
Еквадор – „Весь Эквадор: путешествие к екватору”, „Галапагосские острова”.
Парагвай, Уругвай, Чілі, Болівія, Перу – „Загадки страны Солнца”, „Майя и Инки. Тикаль и Мачу Пикчу”, „Национальный Парк Ману”, „ПО ТРОПЕ ИНКОВ к одному из семи чудес мира - Мачу Пикчу”, „Харизма древнего Перу”.
Кенія, Танзанія, Маврикій, Мадагаскар, Намибия, ПАР.
Діловий, виставковий, конгресний Австрія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Великобританія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Швейцарія, Мексика, США, Канада, ПАР, Корея, Малазія, Сінгапур, ОАЕ, Єгипет, Індія, Туреччина, Японія.
Активний Дайвинг
Малазія (Сіпадан, Тіоман, Теренгану)
Індонезія ( Сулавеси, Балі, Флорес, Комодо, Алор)
Австралія (Большой Барьерный Риф (Great Barrier Reef) )
Бразилія
Куба
Нова Зеландія
Пд Корея (остров Чеджу-до)
ПАР (Кейптаун, берег Індійского океану)
Італія (Лігурія, Камолії)
Рибалка
Намібія
Перу
Фінляндія
Лижні тури
Австрія
Швейцарія
Франція
Польща
Власне авто Австрія – „Будапешт-Відень”, „Очаровательная Вена”.
Країни Бенілюксу – „Амстердам-Брюсель-Люксембург”.
Угорщина – „Отдых на термальном озере Хевиз”, „Будапешт-Відень”.
Німеччина – „Рейнська казка”, „Романтична Німеччина”, „Мюнхен”, „Західна Німеччина”.
Іспанія - „Мечта Королей”, „Класична Іспанія (Барселона-Мадрід)”.
Італія – „Класична Італія”, „Римські канікули”, „Жемчужины Италии”.
Скандинавські країни (Норвегія, Швеція, Фінляндія) – „От викингов к тролям”, „Норвежская сказка”, „Магия Севера”.
Польща, Словенія, Хорватія, Чорногорія. Франція – „И снова хочется в Париж”, „Очерование Франциии”, „Путешествие в Пикардию и Шампань”, „Дорогами Нормандии” + Ніцца, Париж.
Чехія – „Класична Чехія”, „Замки и пиво”, „Марианские лазни”, „Карлови Вари”.
Швейцарія – „В гостях у сказки”, „Каникулы в стране озер”,„Секрет Альпийских долгожителей”, „Скатерть самобранка или MADE IN SWITHERLAND”.
2. Групові тури Автобус Культурно-пізнавальний Франція, країни Бенілюксу – „5 столиць об’єднаної Європи”, „Європейська мозаїка”, „Рим – Париж: 2 вічних міста”, „Жемчужены Бенилюкса и германия”, „Курортный роман”.
Італія, Іспанія, Греція – „Синьйора Италия», «Итальянские каникулы», «Под солнцем Тосканы».
Чехія, Угорщина – «Многоликая Чехия», «Венгерская рапсодия», «Будапешт-Дебрецен», «Два солнцы Адриатики».
Австрія, Швейцарія – «Австрия крупным планом», Корона Австрийской империи», «Открытие Швейцарии».
Скандинавія – «Северная сага».
Великобританія та Ірландія – «По следам англосаксонских рыцарей», «По ту сторону Ла-Манша», Далекие острова: Британия, Ирландия».
Розділ 5. Організація екскурсійного обслуговування туристів на підприємстві
Екскурсійні тури, що пропонує туристична фірма “Феєрія” дуже різноманітна. Можна сказати, що вже сплановані та організовані тури в усі куточки світу, навіть у найменші.
У вигляді таблиці я представила екскурсійні програми, що пропонуються туристам:
Назва екскурсії Тема екскурсії Вид екскурсії Тривалість екскурсії Об’єкти показу Ціна екскурсії
“5 столиц обьединенной Европы” Відвідання 5 столиць Європи: Відень, Париж, Брюссель, Амстердам, Будапешт історичний 10 днів Історичні місця столиць 500 євро
“Рим – Париж: два вечных города” Відвідання історичних місць Риму та Парижу історичний 16 днів Історичні місця Парижа та Рима 800 євро
“Синьора Италия” Відвідання міст Італії історичний 16 днів Історичні місця міст Італії 900 євро
“Многоликая Чехия” Відвідання Праги та міст Чехії історичний 10 днів Історичні місця Чехії 400 євро
“Венгерская рапсодия” Відвідання міст Угорщини історичний 7 днів Історичні місця Угорщини 200 євро
“Рай за Пиренеями” Відвідання міст Іспанії історичний 21 день Історичні місця Іспанії 1000 євро
“Австрия крупным планом” Відвідання міст Австрії історичний 12 днів Історичні місця Австрії 700 євро
“Открытие Швейцарии” Відвідання міст Щвейцарії історичний 13 днів Історичні місця Швейцарії 800 євро
“Северная сага” Відвідання міст Норвегії та Швеції історичний 13 днів Історичні місця Норвегії та Швеції 900 євро
“По следам англосаксонских рыцарей” Відвідання Англії історичний 14 днів Історичні місця Англії 1200 євро
“Изумрудная сказка” Відвідання Англії історичний 18 днів Історичні місця Англії 1500 євро
Після цього я класифікувала та оцінила відповідність обраних підприємством маршрутів загальним вимогам, тематиці екскурсій та основному контингенту споживачів:
Маршрут За тематикою екскурсій За основним контингентом споживачів
“Северная Сага” Пізнавальний Молодіжний, сімейний
“Рай за Пиренеями” Пізнавальний Молодіжний, сімейний
“По следам англосаксонских рыцарей” Пізнавальний Молодіжний, сімейний
“Многоликая Чехия” Пізнавальний Молодіжний, сімейний
“Венгерская рапсодия” Пізнавальний Молодіжний, сімейний
“Рим – Париж: два вечных города” Пізнавальний Молодіжний, сімейний
“Австрия крупным планом” Пізнавальний Молодіжний, сімейний
“Открытие Швейцарии” Пізнавальний Молодіжний, сімейний
“5 столиц обьединенной Европы” Пізнавальний Молодіжний, сімейний
“Синьора Италия” Пізнавальний Молодіжний, сімейний
Також дослідила порядок розробки (замовлення) екскурсій при формуванні туристичного продукту фірми.
Підготовка екскурсій проводиться в декілька етапів: вибір теми екскурсії, створення екскурсії під вибрану тему, підготовка екскурсовода для проведення екскурсії.
Вибір теми екскурсії залежить від потенційного попиту, конкретного замовлення або цілеспрямованого створення "банку" екскурсій. Тема екскурсії повинна об'єднувати всі об'єкти відвідування в єдине ціле.
У роботі з підготовки нової екскурсії можна виділити два основні напрямки:• розробка нової теми екскурсії (новою взагалі або новою лише для даної екскурсійноїустанови);• підготовка початківця або вже працюючого екскурсовода до проведення новою для нього але вже раніше розробленій екскурсії, що проводиться в даній установі. Перший напрям — процес створення нової для екскурсійної установи екскурсії.
Дала оцінку професійній майстерності екскурсовода під час роботи на маршруті у питаннях:
етики та культури спілкування з екскурсантами;
змістовності екскурсійного матеріалу та якості його викладення;
методики екскурсійного показу;
дотримання організаційних вимог до проведення екскурсій.
Ефективність будь-якої екскурсії багато в чому залежить від техніки її проведення, зв'язки між методикою і технікою ведення. До техніки ведення екскурсії пред'являється ряд вимог. До їх числа входять: знайомство екскурсовода з групою; правильна розстановка групи у об'єкту; вихід екскурсантів з автобуса і повернення в автобус (інший транспортний засіб); використання екскурсоводом мікрофону; дотримання часу, відведеного на екскурсію в цілому і розкриття окремих підтем; відповіді на питання екскурсантів і т.д.
Таким чином, значення питань, пов'язаних з технікою проведення екскурсій, важко переоцінити. Ні захоплююча розповідь про об'єкти, ні методичні прийоми показу пам'ятників не дадуть необхідного ефекту, якщо не будуть серйозно продумані всі аспекти її проведення, якщо не створені умови для спостереження об'єктів.
ВИСНОВОК
Під час проходження туристичної практики в готельному комплексі «Київ» я опанувала сучасні методики та форми організації діяльності та праці, закріпила та поглибила теоретичні знання з технології роботи підприємств туристичного бізнесу, виконання технологічних операцій при формуванні туристичного продукту, організації його збуту та обслуговуванні споживачів, збору матеріалів для виконання науково-дослідної роботи. У процесі практики я здобула необхідний обсяг практичних знань, вмінь та навичок.
Проведенням аналізу туристичної документації підприємства: інформаційної, облікової та звітної документацієї; політику збуту туристичного підприємства та цінова політика в умовах світової економічної кризи; аналіз договірніх відносин про співробітництво між туристичним підприємством та підприємствами – постачальниками послуг на туристичному ринку.
Можна зробити наступні висновки: досліджений за час практики об’єкт мав свої переваги та недоліки.
Переваги:
місце розташування;
розумне сполучення вартості і якості наданих послуг;
наявність конференц-залів різної місткості від 10 до 200 чоловік;
наявність номерів для проживання різних категорій.
Недоліки:
Реконструкція не дає повною мірою використовувати ресторанний
комплекс, проводити конференц-обслуговування делегацій до 200 чол.
Потрібне подальше оновлення номерного фонду.

Приложенные файлы

  • docx 23772328
    Размер файла: 143 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий