ЛIТАРЫНКА 2 КЛАС САЙТ


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

1

Размеркаванне матэрыялу сшытка “Літарынка. 2 клас” у
адпаведнасці з вучэбнай праграмай па прадмеце “Беларуская
мова” для 2 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з
рускай мовай навучання 2016 г.урока

Тэма ўрока

№ урока ў сшытку
“Літарынка”

Уступны к
урс

1

Вывучаем беларускую мову

Частка 1

Урок
1

2

Гук [і], літары І, і

Урок
2

3

Гук [і], літары І, і

4

Апостраф

Урок
3

5

Гук [г], літары Г, г

Урок
4

6

Гук [г], літары Г, г

7

Гук [ч], літары Ч, ч

Урок
5

8

Гук [ч], літары Ч, ч

9

Спалучэнне гукаў
[шч]

Урок
6

10

Гук [ў] і яго абазначэнне на пісьме

Урок
7

11

Гук [ў] і яго абазначэнне на пісьме

Урок
8

12

Гук [ц
,
], літары Ц, ц

Урок
9

13

Гук [ц
,
], літары Ц, ц

14

Гук [р], літары Р, р

Урок
10

15

Гук [р], літары Р, р

16

Гук [дз
,
] і яго абазначэн
не на пісьме

Урок
11

17

Гук [дз
,
] і яго абазначэнне на пісьме

18

Гук [дж] і яго абазначэнне на пісьме. Абагульненне па
раздзеле

Урок
12

Гукі і літары

19

Гукі мовы

Урок
13

20

Абазначэнне гукаў на пісьме літарамі

Урок
14

21

Беларускі алфавіт

Урок
15

22

Беларускі алфавіт

23

Напісанне вялікай літары ў словах

Урок
16

24

Напісанне вялікай літары ў словах

Урок
17

25

Напісанне вялікай літары ў словах

26

Галосныя і зычныя гукі

Урок
18

27

Галосныя і зычныя гукі

Урок
19

28

Гукі [у], [ў]. Правапіс слоў

з
ў

Урок
20

29

Гукі [у], [ў]. Правапіс слоў з
ў

Урок
21

30

Гукі [у], [ў]. Правапіс слоў з
ў

Урок
22

31

Склад. Падзел слоў на склады

Урок
23

32

Склад. Падзел слоў на склады

Урок
24

33

Склад. Падзел слоў на склады

34

Перанос слоў

Урок
25

35

Перанос
слоў

Урок
26

36

Кантрольнае спісванне

Урок
27

37

Націск

Урок
282

38

Націск

Урок
29

39

Націск

40

Галосныя гукі [о], [э]
-

[а]. Правапіс слоў з літарамі
о
,
э

-

а

Урок
30

41

Галосныя гукі [о], [э]
-

[а]. Правапіс слоў з літарамі
о
,
э

-

а

Урок
31

42

Га
лосныя гукі [о], [э]
-

[а]. Правапіс слоў з літарамі
о
,
э

-

а

Урок
32

43

Галосныя гукі [о], [э]
-

[а]. Правапіс слоў з літарамі
о
,
э

-

а

44

Правапіс слоў з літарамі
е, ё
-

я

Урок
33

45

Правапіс слоў з літарамі
е, ё
-

я

Урок
34

46

Правапіс слоў з літар
амі
е, ё
-

я

Урок
35

47

Правапіс слоў з літарамі
е, ё
-

я

48

Цвёрдыя і мяккія зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме

Урок
36

49

Цвёрдыя і мяккія зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме

Урок
37

50

Зычныя гукі [д]
-

[дз
,
]

Урок

38

51

Зычныя гукі [д]
-

[дз
,
]

Частка 2

Урок 39

52

Зычныя гукі [д]
-

[дз
,
]

Урок 40

53

Зычныя гукі [т]
-


,
]

Урок 41

54

Зычныя гукі [т]
-


,
]

Урок 42

55

Зычныя гукі [т]
-


,
]

Урок 43

56

Зычныя гукі [т]
-


,
]

57

Няпарныя цвёрдыя зычныя гукі

Урок 44

58

Няпарныя цвёрдыя зычныя

гукі. Правапіс слоў з імі

Урок 45

59

Няпарныя цвёрдыя зычныя гукі. Правапіс слоў з імі

Урок 46

60

Звонкія і глухія зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме

Урок 47

61

Звонкія і глухія зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме

Урок 48

62

Звонкія і глухія зычн
ыя гукі. Іх абазначэнне на пісьме

Урок 49

63

Звонкія і глухія зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме

Урок 50

64

Падоўжаныя зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме

Урок 51

65

Падоўжаныя зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме

Урок 52

66

Падоўжаныя зычныя гук
і. Іх абазначэнне на пісьме

Урок 53

67

Падоўжаныя зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме

68

Апостраф (
'
) і раздзяляльны мяккі знак (
ь
)

Урок 54

69

Апостраф (
'
) і раздзяляльны мяккі знак (
ь
)

Урок 55

70

Апостраф (
'
) і раздзяляльны мяккі знак (
ь
)

Урок 56

71

Апостраф (
'
) і раздзяляльны мяккі знак (
ь
)

Урок 57

72

Абагульняльны ўрок па раздзеле “Гукі і літары”

Слова

73

Значэнне слова. Знаёмства з перакладнымі слоўнікамі
(руска
-
беларускім, беларуска
-
рускім)

Урок 58

74

Словы, якія называюць прадметы

Урок 59

75

Словы, якія называюць прадметы

76

Прыназоўнік. Правапіс прыназоўнікаў

Урок 60

77

Словы, якія называюць прыметы прадметаў

Урок 61

78

Словы, якія называюць прыметы прадметаў

79

Словы, якія называюць дзеянні прадметаў

Урок 62

80

Словы, якія называ
юць дзеянні прадметаў

Сказ

81

Сказ. Выражэнне ў сказе закончанай думкі. Афармленне
сказа на пісьме

Урок 63
3

82

Вызначэнне слоў, якія абазначаюць пра каго ці пра што
гаворыцца ў сказе і што гаворыцца

Урок 64

83

Вызначэнне слоў, якія абазначаюць пра ка
го ці пра што
гаворыцца ў сказе і што гаворыцца

Урок 65

84

Вызначэнне сувязі слоў у сказе

85

Кантрольн
ый

дыктант

Урок 66

Тэкст

86

Тэкст. Адрозненне тэксту ад набору сказаў

Урок 67

87

Тэма і галоўная думка тэксту

Урок 68

88

Загаловак

Урок 69

89

Падз
ел тэксту на часткі: пачатак, асноўная думка,
заключная частка

Паўтарэнне

90

Паўтарэнне

Урок 70

91

Паўтарэнне

Урок 71

92

Паўтарэнне

Урок 72Приложенные файлы

  • pdf 23770481
    Размер файла: 214 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий