ПАЗАКЛАСНАЕ ЧЫТАННЕ 2 КЛАС


Для пазакласнага чытання, 2 клГ. Аўласенка. «Клён». Р. Бензярук. «Хто каго перакрычыць?». Н. Галіноўская. «На прагулцы». М. Даніленка. «Восень шыла сарафан». А. Дзеружынскі. «Хто вас у школу сабіраў?». Я. Жабко. «Залатая казка», «Восень вераснёвая». В. Жуковіч. «Маладая восень». Клаўдзія Каліна. «Верасень». Г. Каржанеўская. «Песенька». Т. Мушынская. «Як Дзяніска восені дапамагаў». М. Пазнякоў. «Першага верасня». С. Панізнік. «Верасень». У. Ягоўдзік. «Лісічкі».
Р. Бензярук. «Шпак і Верабей». А. Вольскі. «Няма прыгажэй», «Беларусь». Н. Галіноўская. «Журка-журавель». А. Дзеружынскі. «Васілёк», «Прыляцеў я ў свой край». В. Жуковіч. «Жураўліны вырай», «Незаменнае». М. Калачынскі. «Размова з жураўлём». У. Ліпскі. «Салдацкае пiсьмо». Т. Мушынская. «Якія бываюць словы?». М. Пазнякоў. «Міколкавы пытанні», «Скарб», «Родная мова».
Д. Бічэль. «Зубры». В. Вольскі. «Вавёрка». Н. Галіноўская. «Лясныя жыхары», «Арабінка». І. Галубовіч. «Шышкі пад снегам», «Галкі грэюцца». М. Даніленка. «Абляпіха». Р. Ігнаценка. «Рамантык», «Плячо да пляча», «Трывога». У. Караткевіч. «Белавежа». У. Мазго. «Птушыная сталоўка». А. Марціновіч. «Верабейка Чыка». І. Муравейка. «Для чаго снягір каляровы?», «Зімовы сад».
М. Бусько. «Зіма». Т. Бушко. «Сняжынка». А. Вольскі. «Снежны бой». Я. Галубовіч. «Андрэйка-памочнік». М. Даніленка. «Як Петрык мароз напалохаў». К. Жук. «Беларуская зіма». В. Жуковіч. «Снежная баба». К. Камейша. «Першы снег». В. Караткевіч. «Апошняя сняжынка». В. Лукша. «За што люблю я Новы год?». Т. Мушынская. «Ветлівая сінічка», «Зімовыя забавы». М. Пазнякоў. «На горку!», «Зімовыя птушкі». П. Прыходзька. «Сінічка». Ю. Свірка. «З першым снегам!». П. Ткачоў. «Мікіткаў падарунак», «Пад Новы год».
«Баран — бок абадран». «Дзедава рукавічка». «Казка пра быка і яго сяброў». «Камары і мядзведзь». «Коцік, пеўнік і лісіца». «Не сілай, а розумам». «Піліпка-сынок». «Пшанічны каласок». «Сабака і воўк» «Сынок-з-кулачок». «Як курачка пеўніка ратавала».
Л. Арабей. «Зернетка i вецер». Г. Аўласенка. «Сказ пра Мураша-лайдака». Р. Бензярук. «Клекатунчык», «Заяц, Вожык і Ручай», «Чыя мор- каўка?». Я. Бяганская. «Каму сказаць “дзякуй”», «Сябры». Н. Галіноўская. «Ветлівы свавольнік», «Няўважлівыя лісяняты», «Выратаваў». В. Гурыновіч. «Добрыя суседзі». М. Даніленка. «Заяц Доўгае Вуха», «Салодкая цыбуля». А. Дзеружынскі. «Памочніца». А. Жук. «Хто вінаваты?». В. Жуковіч. «Не ўмею, паспею…», «Хто вінаваты?». Р. Ігнаценка. «Наш мосцік». У. Карызна. «Чыстая градка». Л. Качанка. «Яблычак». Клаўдзія Каліна. «Хлопчык Пакідайчык». М. Лук. «Выпадак з марожаным». І. Муравейка. «Ціма», «Тры лыжкі». Т. Мушынская. «Самы смачны яблык».
Я. Брыль. «Жыў-быў вожык». А. Бутэвіч. «Цікаўная котка». П. Кавалёў. «Жыві сабе, зайчык!». Я. Пархута. «Снегавічок». Ю. Свірка. «Ласіны стажок», «Сняжок». А. Ставер. «Матылёк». П. Ткачоў. «Шэрая курачка», «Ласяня». М. Янчанка. «Бярозка».
Г. Аўласенка. «Аб чым спяваюць птушкі?», «Ганарлівая кветачка». Я. Бяганская. «Дзе начавалі рукавічкі?». С. Валодзька. «Пчолы і кветкі». Н. Галіноўская. «Вясновая бярозка». Я. Галубовіч. «Вожык і Ручаёк», «Бярозавыя ледзянцы». А. Дзеружынскі. «Птушыныя напевы». Янка Журба. «Пчолка». Р. Ігнаценка. «Птушыныя клопаты». А. Кажэра. «Сінютка-анютка». Клаўдзія Каліна. «Надыход вясны», «Фіялка». Т. Кляшторная. «Шпак». У. Мазго. «Сябры вясны». М. Маляўка. «Каб вясна хутчэй настала». І. Муравейка. «Няўжо вясна?». П. Прануза. «Я вясну малюю». П. Саковіч. «Коцікі».
Эдзі Агняцвет. «Маме». Р. Бензярук. «Малінавы чай». 26 Вера Вярба. «Матуліны рукі». Н. Галіноўская. «Бабуліна песня», «Камп’ютаршчык», «Песня для мамы». Я. Жабко. «Самы любы мой дзянёк». В. Жуковіч. «Свая дапамога». Клаўдзія Каліна. «Кампот». У. Ліпскі. «Цацкі». І. Муравейка. «Адно яечка на дваіх». Т. Мушынская. «Цяжка быць дарослым». М. Пазнякоў. «Садзім алею». М. Пісьмянкоў. «Бабчыны дранікі». П. Прануза. «Маміны рукі», «Сам». Я. Радкевіч. «Хто самы моцны?». М. Рудзішкін. «Свята Перамогі». Д. Слаўковіч. «Разумны аловак». П. Сушко. «Зязюля». П. Ткачоў. «Незвычайны дыктант». В. Хомчанка. «Апельсін», «Мама», «Гузік».
С. Бестава. «Не сумуй, дзяўчынка». Н. Бучынская. «Яблык і вусень». А. Вольскі. «Пчала». М. Вышынскі. «Казачная царэўна». Вера Вярба. «Дожджык». В. Гарбук. «Аса». А. Дзеружынскі. «Летняя раніца». Я. Жабко. «Тапаліныя пушынкі». П. Кавалёў. «Дзіва-птушачка». Клаўдзія Каліна. «Ліпень», «Жнівень». В. Лукша. «Пясочны гадзіннік». І. Муравейка. «Чаму мяне не хваляць». Н. Парукаў. «Ягады». У. Ягоўдзік. «Суніцы».

Приложенные файлы

  • docx 23770434
    Размер файла: 21 kB Загрузок: 7

Добавить комментарий