Розд л 2. Класи неорган чних сполук

Розділ 2. Класи неорганічних сполук
Перший рівень
1. Вкажіть групу речовин, яка містить лише оксиди:
a) FeO, FeS, NO2; б) N2O, Na2O, NaCl; в) K2O, CrO3, Cr2O3;
г) FeO, Fe2O3, FeS; д) K3N, KH, K2O.
2. Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди:
a) SiO2, К2O, СаО; б) СO2, К2O, MgO; в) К2O, ВаО, Сu2O;
г) FeO, СO2, SO3; д) СO2, CO, СаО.
3. Визначте і вкажіть речовину А у схемі реакції А + Н2O ( H2SO4:
a) H2S;
б) SO2;
в) SO3;
г) SO;
д) H2SO3.

4. Вкажіть клас речовин, який утворюється під час взаємодії води з оксидами активних металів:
а) кислоти;
б) солі;
в) кислотні оксиди;
г) луги;
д) несолетворні оксиди.

5. Вкажіть хімічну формулу оксиду, який має немолекулярну будову:
a) SO2;
б) СO2;
в) Fe2O3;
г) Н2O;
д) CO.

6. Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди:
а) К2O, SO2, CuO; б) SiO2, SO2, MgO;
в) MgO, K2O, ВаО; г) ZnO, K2O, SO3; д) Al2O3, ZnO, BeO.
7. Вкажіть валентність кислотного залишку борної кислоти Н3ВO3:
а) один;
б) два;
в) три;
г) чотири;
д) п'ять

8. Визначте і вкажіть речовину А у схемі реакції А + КОН ( K2SO3:
a) H2S;
б) SO2;
в) SO3;
г) SO;
д) H2SO4.

9. Вкажіть групу речовин, які належать до несолетвірних оксидів:
а) СО2, CO, NО2; б) N2О, CO, NO;
в) SiО2, СаО, MgO; г) N2О5, NО2, NO; д) MgO, K2О, Na2О.
10. Вкажіть групу речовин, яка містить лише кислотні оксиди:
а) СО2, СаО, SО2; б) Н2О, СО2, SО3;
в) SО2, SО3, P2O5; г) SО2, Р2О5, ВаО; д) N2О5, NО2, ZnO.
11. Вкажіть речовини, з якими може реагувати хлоридна кислота:
a) Cu, CuO;
б) Zn, ZnO;
в) Ag, КОН;
г) Hg, HgO;
д) NaNО3, Cu.

12. Вкажіть основу, яка не піддається термічному розкладу:
a) Zn(OH)2;
б) CuOH;
в) NaOH;
г) Аl(ОН)3;
д) Сu(ОН)2.

13. Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні солі:
a) Na3PO4, Na2SO4, KCl; б) ZnCl2, ZnOHCl, (MgOH)2CO3;
в) CuOHCl, CuCl2, NaHCO3; г) Fe(OH)2Cl, FeOHCl, (MgOH)2CO3;
д) CaOCl2, KAl(SO4)2, KHSO4.
14. Вкажіть групу речовин, яка містить тільки кислі солі:
a) NaHS, КН2РO4; б) К3РO4, КН2РO4; в) К2НРO4, ZnCO3;
г) NaHSO3, CuOHCl; д) CuOHNO3, Cu(NO3)2.
15. Вкажіть групу речовин, яка містить тільки сильні кислоти:
а) Н3РO4, HNO3;
б) Н2СO3, НСl;
в) НСlO4, H2SO4;
г) HNO2, НСl;
д) H2SO3, H2SO4.

16. Вкажіть групу речовин, які взаємодіють з лугами:
a) ZnCl2, SO3, К2O; б) NaCl, SO3, HNO3;
в) SO2, НСl, ZnCl2; г) H2SO4, N2O5, MgO; д) FeCl2, KCl, NaNO3.
17. Вкажіть групу речовин, які взаємодіють з купрум(ІІ) хлоридом:
a) Zn, AgNO3, КОН; б) NaOH, HNO3, MgO;
в) Fe(NO3)3, Mg, K2O; г) H2SO4, Ba(NO3)2, AgNO3; д) КОН, НСl, Н2O.
18. Вкажіть групу речовин, яка містить лише оксиди:
a) MgO, Mg3N2, Cu2O; б) Fe3O4, СO2, CO; в) Cu2O, CuS, CuO;
г) FeO, Fe2O3, FeS; д) K2S, K3N, KOH.
19. Вкажіть групу речовин, яка містить лише кислотні оксиди:
a) MgO, N2O5, SO2; б) СO2, SO3, ВаО; в) P2O5, SO2, SO3;
г) CuO, SO2, SO3; д) Cl2O7, MgO, CO2.
20. Вкажіть хімічну формулу оксиду, який під час взаємодії з водою утворює основу:
а) К2O;
б) Fe2O3;
в) Сr2O3;
г) FeO;
д) ZnO.

21.Вкажіть клас речовин, взаємодіючи з яким вода утворює луг:
а) кислотні оксиди; б) оксиди активних металів;
в) кислоти; г) солі; д) оксиди малоактивних металів.
22. Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди, що реагують з водою:
a) MgO, CuO, СrO; б) Cu2O, FeO, Ni2O3; в) K2O, СаО, ВаО;
г) Сl2O7, CuO, MgO; д) ZnO, Na2O, К2O.
23. Вкажіть формулу кислоти, яка утворюється під час взаємодії фосфор(V) оксиду з гарячою водою:
а) Н3РO4;
б) НРО3;
в) Н3РO3;
г) Н4Р2O7;
д) Н3РO2.

24. Вкажіть групу речовин, яка містить лише кислоти:
a) H2SiO3, NaClO3, Н2СO3; б) Н3РO4, НNO3, НСlO; в) НСl, NaCl, H2SO4;
г) KCN, H2S, Na2S; д) НСlO3, КСlO3, НСlO4.
25. Вкажіть пару речовин, яку потрібно використати для добування цинк гідроксиду:
a) ZnO, NaOH; б) ZnSO4, НОН; в) Zn(NO3)2, Cu(OH)2;
г) ZnCl2, Ва(ОН)2; д) Zn3(PO4)2, КОН?
26. Вкажіть групу речовин, яка містить лише одноосновні кислоти:
а) НСlO, H2SO4, H2SO3, Н3РO4; б) НРO3. Н3РO4, H2SO4, HCN;
в) НСl, НСlO3, НСlO4, HNO3; г) H2SiO3, НСl, НВr, H2S;
д) Н3ВO3, Н3РO4, H3AsO4, НСlO4.
27. Вкажіть групу речовин, яка містить лише оксигеновмісні двохосновні кислоти:
a) H2SeO3, HNO2, HNO3; б) Н2СO3, H2SO3, H2SiO3;
в) H2S, H2Se, H2SO4; г) HNO2, H2SO3, H2SiO3; д) HPO3, H3PO4, H3PO3.
28. Вкажіть групу речовин, яка містить лише двохосновні кислоти:
a) HNO3, HNO2, HF, Н2СO3; б) H2SeO4, H2S, H2SiO3, H2SO4;
в) H2S, HNO3, H3PO4, HBr; г) H2S, HNO2, H2Se, K2S;
д) HNO2, HBr, HNO3, HClO.
29. Вкажіть кислоту, валентність кислотного залишку якої дорівнює III:
а) нітратна;
б) сульфатна;
в) метафосфатна;
г) ортофосфатна;
д) сульфітна.

30. Вкажіть групу речовин, яка містить лише трьохосновні кислоти:
а) Н3РO4, Н3РO3, Н2СO3, H2SO4, б) Н3РO4, Н3ВO3, H3AsO4;
в) H2S, Н3РO3, Н3ВO3, Н2СO3; г) Н3РO3, Н2СO3, Н3ВO3;
д) НСl, HBr, НІ, НСlO.
31. Вкажіть групу речовин, яка містить лише кислоти:
a) ZnBr2, HBr, КВr, NaNO3; б) КОН, КСl, НСl, HNO3;
в) Н3РO4, НРO3, HBr, НСl; г) Н2СO3, NaOH, HBr, НСl; д) HNO2, KNO2, KMnO4, HMnO4.
32. Вкажіть валентність кислотного залишку сульфітної кислоти:
а) один;
б) два;
в) три;
г) чотири;
д) п'ять.

33. Вкажіть групу речовин, яка містить тільки луги:
а) Ва(ОН)2, КОН, Zn(OH)2; б) Fe(OH)3, КОН, Са(ОН)2;
в) NaOH, Mg(OH)2, Cu(OH)2; г) LiOH, CsOH, NaOH;
д) MgOHCl, КОН, Mg(OH)2.
34. Вкажіть групу речовин, з якими взаємодіють кислотні оксиди:
а) вода, луги, солі, кислоти;
б) основні та амфотерні оксиди, основи;
в) вода, основні та амфотерні оксиди, луги;
г) кислоти, солі, вода;
д) основні оксиди та кислоти.
35. Вкажіть хімічну властивість купрум(ІІ) гідроксиду, яка не властива натрій гідроксиду:
а) розкладається під час нагрівання;
б) взаємодіє з кислотами;
в) взаємодіє з солями;
г) взаємодіє з амфотерними оксидами;
д) взаємодіє з металами.
36. Вкажіть пару речовин, які розчиняється у хлоридній кислоті:
a) AgNO3, AgCl;
б) BaSO4, FeSO4;
в) К2СO3, AgCl;
г) ZnCO3, MgO;
д) Hg, К2O.

37. Вкажіть групу речовин, яка містить комплексні солі:
а) [Fe(OH)2]SO4, CaOHCl, FeS2;
б) К3[Аl(ОН)6], K2[Zn(OH)4], (MgOH)2SO4;
в) K3[AlF6], К[Аl(ОН)4], K3(Fe(CN)6];
г) NaH2PO4, K3[Fe(CN)6], [Cr(OH)2]NO3;
д) [Cu(NH3)4]SO4, CuSO4(5H2O, FeSO4(7H2O.
38. Вкажіть пару речовин, яка належить до основних солей:
a) ZnOHNO3, KNO3; б) FeOHCl, Fe(OH)2Cl; в) Са(ОСl)2, СаОСl2;
г) FeCl3, FeOHSO4; д) Ca(HS)2, NaHCO3.
39. Вкажіть речовину, яка належить до змішаних солей:
a) ZnOHNO3;
б) (СuОН)2СO3;
в) Са(ОСl)Сl;
г) KAl(SO4)2;
д) [Cu(NH3)4]SO4.

40. Вкажіть назву кристалогідрату CuSO4(5Н2O, яка відповідає правилам сучасної міжнародної номенклатури:
а) мідний купорос;
б) пентагідрат купрум(ІІ) сульфату;
в) декагідрат купрум(ІІ) сульфату;
г) кристалогідрат купрум сульфату;
д) купрум(ІІ) сульфат гідрат.
41. Вкажіть пару речовин, які, взаємодіючи з водою, утворюють луги:
a) Cs2O, ВаО;
б) CuO, СаО;
в) ZnO, Na2O;
г) FeO, К2O;
д) Аl2O3, Na2O.

42. Вкажіть пару оксидів, які, взаємодіючи з водою, утворюють кислоти:
a) SiO2, N2O5;
б) NO, N2O5;
в) N2O5, NO2;
г) CO, CO2;
д) CrO3, Cr2O3.

43. Вкажіть пару оксидів, які взаємодіють між собою:
а) ВаО, FeO;
б) ВаО, SiO2;
в) CrO3, N2O5;
г) MgO, К2O;
д) ZnO, ВеО.

44. Вкажіть назву сполуки FeSO4(7Н2O, яка відповідає правилам сучасної міжнародної номенклатури:
а) глауберова сіль; б) сульфат заліза(ІІ); в) залізний купорос;
г) кристалогідрат ферум(ІІ) сульфату; д) гептагідрат ферум(ІІ) сульфату?
45. Вкажіть пару речовин, які взаємодіють з аргентум нітратом (реакції відбуваються у розчинах):
a) K2SO4, АlСl3; б) НСl, Zn(NO3)2; в) К3РO4, КСl;
г) К2СO3, KNO3; д) K2S, KNO3.
46. Вкажіть речовини, які належать до амфотерних основ:
а) Аl(ОН)3, CuOH; б) Ве(ОН)2, Zn(OH)2; в) Zn(OH)2, Ва(ОН)2;
г) Сr(ОН)3, Сr(ОН)2; д) Ва(ОН)2, КОН.
47. Вкажіть групу речовин, які реагують з цинк оксидом;
а) Н2O, КОН, HNO3; б) Аl2O3, Н2O, HNO3; в) КОН, H2SO4, SO3;
г) Н2O, К3РO4, НСl; д) Н2О, КОН, НСl.
48. Вкажіть групу речовин, які реагують з натрій гідроксидом:
a) HNО3, ZnO, SO3; б) SO2, К2O, НСl; в) MgO, СO2, H2SO4;
г) Аl2O3, К2O, HNO3; д) SiO2, Н2O, КСl.
49. Вкажіть речовину, яка взаємодіє з їдким калі:
а) натрій оксид;
б) барій оксид;
в) натрій хлорид;
г) цинк оксид;
д) калій оксид

50. Вкажіть елементи, які утворюють амфотерні оксиди та гідроксиди:
а) Аl і Ва;
б) Са і Zn;
в) Zn i Al;
г) Zn і Na;
д) Be і Mg.

51. Вкажіть колір, у який забарвлюється фенолфталеїн у лужному середовищі:
а) синій;
б) жовтий;
в) малиновий;
г) рожевий;
д) фіолетовий.

52. Вкажіть колір, у який забарвлюється лакмус у розчині кальцій гідроксиду:
а) червоний;
б) фіолетовий;
в) синій;
г) малиновий;
д) рожевий.

53. Вкажіть речовину, яка утворюється під час термічного розкладання купрум(ІІ) гідроксиду:
а) Сu;
б) CuO;
в) Cu2O;
г) CuOH;
д) CuS.

54. Вкажіть групу, яка складається тільки з речовин, що реагують з кальцій гідроксидом:
a) H2SO4, Cu(OH)2, CuO; б) НСl, SO2, ВаО; в) HCl, SO3, СO2;
г) MgO, Н2O, КСl; д) ZnS, ZnSO4, ZnO.
55. Вкажіть групу речовин, яка містить дві амфотерні основи:
а) КОН, Са(ОН)2, Zn(OH)2; б) КОН, Аl(ОН)3, Zn(OH)2;
в) КОН, NaOH, Cu(OH)2; г) Са(ОН)2, Zn(OH)2, NaOH; д) Ве(ОН)2, Ва(ОН)2, КОН.
56. Вкажіть групу, в якій усі речовини реагують з калій гідроксидом:
a) ZnO, Na2O, SO2; б) HNO3, Р2O5, SO3; в) СO2, НСl, КСl;
г) CO, SO2, SO3; д) NO, N2O, NO2.
57. Вкажіть колір, у який забарвлюється фенолфталеїн у розчині їдкого натру:
а) малиновий;
б) жовтий;
в) оранжевий;
г) рожевий;
д) фіолетовий.

58. Вкажіть основу, яка не розкладається під час нагрівання:
а) цинк гідроксид; б) алюміній гідроксид; в) натрій гідроксид;
г) купрум(ІІ) гідроксид; д) ферум(III) гідроксид.
59. Вкажіть колір, у який забарвлюється лакмус у розчині калій гідроксиду:
а) синій;
б) фіолетовий;
в) червоний;
г) жовтий;
д) рожевий.

60. Вкажіть основу, яка під час нагрівання не розкладається:
а) Сu(ОН)2;
б) Са(ОН)2;
в) КОН;
г) Zn(OH)2;
д) Ве(ОН)2.

61. Вкажіть хімічну формулу їдкого калі:
а) К2O;
б) КОН;
в) Са(ОН)2;
г) КСl;
д) KNO3.

62. Вкажіть гідроксид, який належить до лугів:
а) Ве(ОН)2;
б) Сu(ОН)2;
в) КОН;
г) Аl(ОН)3;
д) CuOH.

63. Вкажіть групу, яка складається тільки з речовин, що реагують з барій гідроксидом:
a) HNO3, H2SO4, СO2, CuO; б) N2O5, SO3, CuO, CuCl2;
в) N2O5, SO2, CO2, HNO3; г) Na2O, H2O, HCl, HNO3; д) K2O, H2O, ZnCl2, HCl.
64. Вкажіть колір, у який забарвлюється метиловий оранжевий у розчині натрій гідроксиду:
а) у рожевий;
б) у жовтий;
в) у синій;
г) у фіолетовий;
д) у малиновий.

65. Позначте реакцію, під час якої можна одержати калій цинкат:
а) сплавляння цинку з калій гідроксидом;
б) сплавляння цинк гідроксиду з їдким калі;
в) взаємодії цинк оксиду з розчином калій гідроксиду;
г) взаємодії цинку з розчином калій хлориду;
д) взаємодії цинк сульфіду з розчином калій гідроксиду.
66. Вкажіть назву реакції основи з кислотою:
а) самоокиснення - самовідновлення; б) заміщення; в) нейтралізації;
г) естерифікації; д) гідрогенізації.
67. Вкажіть речовину, яка взаємодіє з водою з утворенням хромової кислоти:
a) Cr2S3;
б) СrO;
в) Сr2O3;
г) СrO3;
д) CrN.

68. Вкажіть елемент, яки н витісняє Цинк із розчину цинк хлориду:
a) Fe;
б) Mg;
в) Ag;
г) Cu;
д) К.

69. Вкажіть сіль, розчин якої потрібно долити до розчину цинк хлориду, щоб утворився цинк нітрат:
a) Al(NO3)3;
б) KNO3;
в) AgNO3;
г) NaNO3;
д) KNO2.

70. Вкажіть групу, яка містить тільки солі, що реагують з барій гідроксидом:
а) КСl, K2SO4, KNO3; б) К2СO3, NaCl, KNO3;
в) ZnS, ZnCl2, Zn(NO3)2; г) K2SO4, CuSO04, Fe2(SO4)3; д) BaSO4, KCl, Na2SO4?
71. Позначте реакцію, в результаті якої можна одержати калій сульфат:
а) калій + цинк сульфат;
б) барій сульфат + калій гідроксид;
в) калій оксид + сульфатна кислота;
г) калій гідроксид + натрій сульфат;
д) калій гідроксид + сульфітна кислота.
72. Вкажіть речовину, яка реагує з натрій карбонатом:
а) калій хлорид; б) калій сульфат; в) калій нітрат;
г) магній хлорид; д) магній оксид.
73. Вкажіть кислоту, всі солі якої розчинні у воді:
а) НСl;
б) HNO3;
в) Н2СO3;
г) H2SO4;
д) H2S.

74. Позначте реакцію, у результаті якої можна одержати купрум(ІІ) нітрат:
а) цинк нітрат + Сu; б) аргентум нітрат + Сu;
в) алюміній нітрат + Сu; г) калій нітрат + Сu; д) нітроген(V) оксид + Сu.
75. Вкажіть речовину, яка реагує з алюміній хлоридом:
а) калій сульфат; б) аргентум нітрат; в) цинк нітрат;
г) цинк гідроксид; д) аргентум сульфат.
76. Позначте реакцію, у результаті якої можна одержати цинк ортофосфат:
а) цинк хлорид + магній ортофосфат;
б) цинк силікат + магній ортофосфат;
в) цинк сульфід + магній ортофосфат;
г) цинк нітрат + калій ортофосфат;
д) цинк карбонат + фосфор(V) оксид.
77. Вкажіть метал, який витісняє Алюміній з розчину алюміній нітрату:
а) залізо;
б) магній;
в) мідь;
г) срібло;
д) калій.

78. Вкажіть речовину, яка реагує з алюміній хлоридом:
а) КОН;
б) HNO3;
в) CuO;
г) Zn(NO3)2;
д) Сu(ОН)2.

79. Вкажіть речовини, які взаємодіють із купрум(ІІ) сульфатом:
а) залізо і ферум(III) гідроксид; б) натрій гідроксид і цинк;
в) магій хлорид і алюміній; г) цинк нітрат і цинк;
д) магній оксид і магній гідроксид.
80. Позначте реакцію, під час якої можна одержати алюміній ортофосфат:
а) цинк ортофосфат + алюміній хлорид;
б) алюміній нітрат + фосфор(ІІІ) оксид;
в) калій ортофосфат + алюміній сульфат;
г) магній ортофосфат + алюміній хлорид;
д) алюміній + фосфор(V) оксид.
81. Вкажіть формулу калій сульфіту:
a) K2SO3;
б) K2SO4;
в) K2S;
г) K2S2;
д) KHSO3.

82. Вкажіть метали, які вступають у реакцію заміщення з купрум(ІІ) хлоридом:
a) Hg, Zn;
б) Ag, Mg;
в) Au, Fe;
г) Zn, Al;
д) Ag, Hg.

83. Вкажіть пару основ, під час термічного розкладання яких можна одержати оксиди:
а) КОН. Fe(OH)3; б) КОН, Mg(OH)2; в) NaOH, КОН;
г) Mg(OH)2, Zn(OH)2; д) CuOH, NaOH.
84. Вкажіть сіль, яка, взаємодіючи з лугом, утворює осад, розчинний у їдкому калі:
a) MgCl2;
б) Na2SO4;
в) СrСl3;
г) KNO3;
д) MgSO4.


Другий рівень
85. Вкажіть пару речовин, які прореагували, якщо утворились натрій нітрат, вуглекислий газ і вода:
а) натрій сульфіт і карбонатна кислота;
б) натрій гідрогенкарбонат і нітратна кислота;
в) натрій карбонат і нітроген(V) оксид;
г) нітратна кислота й кальцій карбонат;
д) натрій нітрит і калій карбонат.
86. Визначте речовини А і D у схемі реакції CuCl2 + А ( Cu(OH)2( + D:
a) Fe(OH)3, FeCl3;
б) Zn(OH)2, ZnCl2;
в) КОН, КСl;
г) Н2O, НСl;
д) Н2O2, Н2O.

87. Визначте речовини А і D у схемі реакції MgCl2 + А ( Mg3(PO4)2 + D:
a) Zn3(PO4)2, ZnCl2; б) АlРO4, АlСl3; в) К3РO4, КСl;
г) Cu3(PO4)2, СuСl2; д) Р2O5, Сl2.
88. Визначте речовини А і D у схемі реакції А + КОН ( Zn(OH)2 + D:
а) цинк ортофосфат, калій ортофосфат; в) цинк силікат, калій силікат;
б) цинк карбонат, калій карбонат; г) цинк сульфат, калій сульфат;
д) цинк оксид, калій оксид.
89. Визначте речовини А і D у схемі реакції А + Cu(NO3)2 ( Zn(NO3)2 + D:
а) цинк хлорид, купрум(II) хлорид;
б) цинк, мідь;
в) цинк хлорид, купрум(І) хлорид;
г) цинк сульфат, купрум(ІІ) сульфат;
д) цинк оксид, купрум(ІІ) оксид.
90. Визначте речовини А і В у схемі перетворень ZnO ( А ( В ( ZnOHCl:
a) Zn, Zn(OH)2; б) Zn(OH)2, ZnCl2; в) Zn(NO3)2, ZnO;
г) ZnCl2, Zn(OH)2; д) ZnS, Zn(OH)2.
91. Вкажіть групу, у якій всі речовини взаємодіють з хлоридною кислотою:
a) K2SO3, K2SO4;
б) K2SO3, K2S;
в) H2O, K2SO3;
г) K2SO3 Н2O;
д) KHS, K2SO4.

92. Визначте речовини А і В у ланцюгу перетворень Fe3O4 ( А ( FeCl3 ( В ( Fe2O3:
a) FeO, Fe(OH)3;
б) Fe(NO3)3, Fe(OH)2;
в) Fe, Fe(OH)3;
г) Fe, FeO;
д) Fe, FePO4.

93. Визначте речовини А і В у схемі перетворень Fe(NO3)3 ( А ( Fe2O3 ( В ( FeCl2:
a) Fe, FeSO4;
б) Fe(NO2)2, FeO;
в) FeO, FeCl3;
г) Fe(OH)3, Fe;
д) Fe3O4, FeCl3.

94. Визначте речовини А і В у схемі перетворень CuSO4 ( А ( В ( СuСl2:
a) CuCl, CuO; б) Cu(OH)2, CuO; в) Cu(NO3)2, Cu2O;
г) Cu, Cu(OH)2; д) CuO, Cu3(PO4)2.
95. Вкажіть пару речовин, які потрібно використати для добування купрум(II) гідроксиду:
a) Cu(NO3)2, КОН; б) CuSO4, Fe(OH)3; в) Cu3(PO4)2, КОН;
г) СuСO3, Н2O; д) Cu(NO3)2, Zn(OH)2.
96. Визначте речовини А і В у схемі перетворень: калій ( А ( В ( калій хлорид:
а) К2O, К3РO4;
б) К2O, KNO3;
в) К3РO4, K2SO4;
г) КОН, K2SO4;
д) КН, KNO3.

97. Визначте речовини А і В у схемі перетворень кальцій оксид ( А ( В ( кальцій хлорид:
а) Са, Са3(РO4)2; б) Са(ОН)2, СаОНСl; в) Са(ОН)2, Са3(РO4)2;
г) Са, Ca(NO3)2; д) Ca(NO3)2, CaSO4.
98. Визначте речовини А і D у схемі реакції CuSO4 + А ( D( + K2SO4:
а) КОН, Fe(OH)3;
б) КОН, Сu(ОН)2;
в) К2O, CuSO4;
г) К, Cu;
д) KNO3, Cu(NO3)2.

99. Вкажіть кількість речовини солі, що утвориться під час зливання розчинів сульфатної кислоти та натрій гідроксиду, кожний з яких містить відповідно по 0,2 моль розчиненої речовини:
а) 0,1 моль натрій сульфату;
б) 0,2 моль натрій гідрогенсульфату;
в) 0,2 моль натрій сульфату;
г) 0,15 моль натрій гідрогенсульфату;
д) 0,15 моль натрій сульфату.
100. Яка сіль утвориться після змішування розчинів ортофосфатної кислоти та калій гідроксиду з вмістом речовин відповідно 1,25 моль та 2,5 моль? Вкажіть кількість речовини цієї солі:
а) 1,25 моль калій фосфату;
б) 2,5 моль калій дигідрогенфосфату;
в) 2,5 моль калій гідрогенфосфату;
г) 1,25 моль калій гідрогенфосфату;
д) 1,75 моль калій гідрогенфосфату?
101. Визначте і вкажіть кількість речовини солі, що утвориться під час взаємодії 0,3 моль сульфатної кислоти та 0,2 моль калій гідроксиду:
а) 0,2 моль калій сульфату;
б) 0,3 моль калій гідрогенсульфату;
в) 0,2 моль калій гідрогенсульфату;
г) 0,3 моль калій сульфату;
д) 0,15 моль калій сульфату.
102. Обчисліть і вкажіть кількість речовини солі, яка утвориться після змішування розчинів калій гідроксиду й ортофосфатної кислоти, що містять відповідно 0,1 моль КОН і 0,1 моль Н3РO4:
а) 0,1 моль К3РO4; б) 0,1 моль КН2РO4; в) 0,1 моль К2НРO4;
г) 0,2 моль К2НРO4; д) 0,15 моль К3РO4?
103. Обчисліть і вкажіть кількість речовини солі, яка утвориться у результаті пропускання амоніаку, об'єм якого становить 22,4 л (н.у.), крізь розчин ортофосфатної кислоти з вмістом речовини 0,5 моль:
а) 1 моль амоній дигідрогенфосфату;
б) 0,5 моль амоній гідрогенфосфату;
в) 0,5 моль амоній дигідрогенфосфату;
г) 1 моль амоній фосфату;
д) 0,25 моль амоній гідрогенфосфату.
104. Обчисліть і вкажіть масу солі, що утвориться після зливання розчинів калій гідрогенфосфату та калій гідроксиду, які містять відповідно 0,45 моль солі та 0,5 моль лугу:
а) 66 г калій дигідрогенортофосфату;
б) 95,4 г калій ортофосфату;
в) 106 г калій ортофосфату;
г) 51,75 г калій гідрогенортофосфату;
д) 26,8 г калій ортофосфату.
105. Обчисліть і вкажіть масу солі, яка утвориться під час взаємодії 0,2 моль кальцій гідроксиду та хлоридної кислоти, одержаної у результаті розчинення у воді хлороводню, об'єм якого становить 4,48 л (н. у.):
а) 22,2 г СаСl2;
б) 11,1 г СаСl2;
в) 18,5 г СаОНСl;
г) 9,25 г СаОНСl;
д) 5,6 г СаСl2.

106. Встановіть відповідність між формулами оксидів і формулами кислот.
Кислотний оксид
Кислота

A. N2O5;
1. H2SO4;

Б. N2O3;
2. H2SiO3;

B. SO3;
3. H2SO3;

Г. SO2;
4. HNO3;

Д. SiO2;
5. HNO2.

107. Встановіть відповідність формул оксидів їхнім характеристикам.
Характеристика оксиду
Формула оксиду

A. Несолетворний оксид;
1. Аl2O3;

Б. Змішаний оксид;
2. SO3;

B. Кислотний оксид;
3. CO;

Г. Амфотерний оксид;
4. Na2O;

Д. Основний оксид;
5. Fe3O4.

108. Встановіть відповідність класу солі її формулі.
Клас сполуки
Хімічна формула

A. Основна сіль;
1. Na3PO4;

Б. Кисла сіль;
2. KAl(SO4)2;

B. Подвійна сіль;
3. К3[Аl(OН)6];

Г. Комплексна сіль;
4. CuOHCl;

Д. Середня сіль;
5. NaH2PO4.

109. Встановіть відповідність між реагентами і продуктами реакцій.
Реагенти
Продукти реакцій

A. Fe(OH)3 + НСl (;
l. BaSO4;

Б. ВаО + Н2O (;
2. FeCl3, Н2O;

B. ВаО + SO3 (;
3. FeCl2, Н2O;

Г. ВаО + SO2 (;
4. BaSO3;

Д. Fe(OH)2 + НСl (;
5. Ва(ОН)2.

110. Встановіть відповідність між сіллю і парою речовин, які потрібно використати для її добування.
Сіль
Вихідні речовини

A. Ag3PO4;
1. СаСO3 і HNO3;

Б. Ca(NO3)2;
2. СаСO3 і H2SO4;

В. MgCl2;
3. AgNO3 і Н3РO4;

Г. Na2CO3;
4. NaOH і СO2;

Д. CaSO4;
5. Mg(OH)2 і НСl.

111. Встановіть відповідність між сіллю і парою солей, які потрібно використати для її добування.
Сіль
Пара вихідних солей

A. Fe(NO3)3;
1. Fe2(SO4)3 і Ba(NO3)2;

Б. Mg3(PO4)2;
2. Ba(NO3)2 і Na2CO3;

B. ВаСO3;
3. MgCO3 і Ва3(РO4)2;

Г. КСl;
4. К3РO4 і MgCl2;

Д. BaSO4;
5. FeSO4 і Ba(NO3)2;


6. Ва3(РO4)2 і Na2CO3.

112. Встановіть відповідність між основою і парою речовин, які потрібно використати для її добування.
Основа
Пара вихідних речовин

A. КОН;
1. FeCl2 і КОН;

Б. Сu(ОН)2;
2. CuO і Н2O;

B. Fe(OH)2;
3. FeCl3 і NaOH;

Г. Fe(OH)3;
4. К2O і Н2O;

Д. Ва(ОН)2;
5. СuСl2 і NaOH;


6. Ва і Н2O.

113. Встановіть відповідність між формулою солі та її назвою.
Формула солі
Назва солі

A. Са(Н2РO4)2;
1. Калій дигідрогенфосфат;

Б. К2НРO4;
2. Калій гідрогенсульфіт;

B. КН2РO4;
3. Калій гідрогенсульфат;

Г. KHSO3;
4. Калій гідрогенфосфат;

Д. KHSO4;
5. Кальцій дигідрогенфосфат.

114. Встановіть відповідність між реагентами і схемою реакції.
Схема реакції
Реагенти

A. ? + ? ( NaNO3;
1. К2O і SO2;

Б. ? + ? ( K2SO3;
2. КОН і H2SO3;

B. ? + ? ( NaHSO4;
3. NaOH і H2S;

Г. ? + ? ( NaHS;
4. NaOH і SO3;

Д. ? + ? ( KHSO3;
5. NaOH і N2O5;


6. Na2O і N2O5.

115. Встановіть відповідність між формулою солі та її назвою.
Формула солі
Назва солі

A. BaSO3;
1. Барій сульфат;

Б. BaS;
2. Барій гідрогенсульфат;

B. BaSO4;
3. Барій гідрогенсульфід;

Г. Ba(HS)2;
4. Барій сульфіт;

Д. Ba(HSO4)2;
5. Барій сульфід.

116. Встановіть відповідність між основою і оксидом, який можна одержати внаслідок термічного розкладання цієї основи.
Основа
Оксид

A. Сr(ОН)3;
1. СrO;

Б. CuOH;
2. Сr2O3;

B. Сr(ОН)2;
3. Сu2O;

Г. Fe(OH)3;
4. CuO;

Д. Cu(OH)2;
5. Fe3O4;


6. Fe2O3.

117. Виберіть речовини А і В для здійснення перетворень за схемою: мідь ( А ( В ( Сu3(РO4)2.
1. CuOH;
2. Cu2S;
3. CuCl2;
4. Cu(OH)2;
5. Cu2O.

118. Виберіть речовини А, В і D для здійснення перетворень за схемою: А ( В ( D ( Ba(NO3)2.
1. ВаСl2;
2. Ва3(РO4)2;
3. ВаО;
4. HNO3;
5. Ва.

119. Виберіть речовини А і В для здійснення перетворень за схемою: магній ( А ( В ( магній гідроксидхлорид.
l. Mg(OH)2;
2. MgCO3;
3. MgCl2;
4. Mg(HCO3)2.


120. Виберіть речовини А, В і D для здійснення перетворень за схемою: А 13 EMBED Equation.3 1415 В 13 EMBED Equation.3 1415 D ( Са3(РO4)2.
1. Р2O5;
2. СаСO3;
3. Са(ОН)2;
4. СаО.


121. Встановіть генетичний ланцюжок добування купрум(ІІ) хлориду у три стадії, виходячи з міді.
a) CuSO4;
б) CuO;
в) Cu;
г) CuOH;
д) Cu2O.

Третій рівень
122. Які хімічні реакції можна провести між речовинами: MgO, HNO3, NaOH, К2СO3? Напишіть рівняння реакцій. Вкажіть суму коефіцієнтів у всіх рівняннях реакцій.
123. Які хімічні реакції можна провести між речовинами: ВаСl2, HNO3, H2SO4, NaOH? (Можливість утворення кислих солей не беріть до уваги). Вкажіть суму коефіцієнтів у всіх рівняннях реакцій.
124. Які хімічні реакції можна провести між речовинами: N2O5, НСl, Н2O, КОН, СuСl2? (Можливість утворення кислих і основних солей не беріть до уваги). Вкажіть суму коефіцієнтів у всіх рівняннях реакцій.
125. Які хімічні реакції можна провести між речовинами: SO3, NaOH, CuO, HNO3? Враховуйте можливість утворення кислих солей. Вкажіть суму коефіцієнтів у всіх рівняннях реакцій.
126. Які хімічні реакції можна провести між речовинами: Zn, CuCl2, AgNO3, НСl? Вкажіть суму коефіцієнтів у всіх рівняннях реакцій.
127. Які хімічні реакції можна провести між речовинами: Cu, NaOH, H2S, CO2? Враховуйте можливість утворення кислих солей. Вкажіть уму коефіцієнтів у всіх рівняннях реакцій.
128. Визначте невідомі речовини A, D, W і М, якщо вони вступають у реакції, які описуються такими схемами:
CuO + А ( CuCl2 + D;
K + D ( W + H2(;
CuCl2 + W ( M( + КСl.
Вкажіть суму молярних мас речовин D і М.
129. Визначте невідомі речовини A, D і W, якщо вони вступають у реакції, що описуються такими схемами:
А 13 EMBED Equation.3 1415 Fe2O3 + D;
SO3 + D ( W;
Fe2O3 + W ( Fe2(SO4)3 + D.
Напишіть рівняння реакцій. Вкажіть суму коефіцієнтів у всіх рівняннях.
130. Обчисліть масу солі, яка утвориться під час взаємодії 0,1 моль кальцій ортофосфату та 39,2 г ортофосфатної кислоти.
131. Визначте невідомі речовини A, D, М і Е, якщо вони вступають у реакції, що описуються такими схемами:
CuSO4 + А ( Cu(OH)2( + D;
D + BaCl2 ( BaSO4( + Е;
Е + AgNO3 ( M( + KNO3.
Напишіть рівняння реакцій. Вкажіть суму молярних мас речовин А та Е.
132. Обчисліть масу солі, яка утвориться під час взаємодії 0,2 моль кальцій ортофосфату та 19,6 г ортофосфатної кислоти.
133. Визначте невідомі речовини A, D і М, якщо вони вступають у реакції, що описуються такими схемами:
Р2O5 + А ( D;
D + A ( M;
М + СаО ( Са3(РO4)2 + А.
Напишіть рівняння реакцій. Вкажіть суму коефіцієнтів у всіх рівняннях.
134. Обчисліть масу кальцій карбонату, що утвориться під час пропускання 5,6 л карбон(IV) оксиду (н.у.) крізь вапняну воду, у якій міститься 0,2 моль кальцій гідроксиду.
135. Визначте невідому речовину А, яка бере участь у перетворенні:

Напишіть рівняння реакцій. Вкажіть молярну масу речовини А, якщо відомо, що до її складу входять атоми чотирьох елементів.
136. Обчисліть об'єм сульфур(IV) оксиду, який потрібно пропустити крізь розчин натрій гідроксиду, маса якого дорівнює 300 г (((NaOH) = 25%), щоб одержати кислу сіль.
137. Визначте невідомі речовини А і D, якщо вони вступають у реакції, що описуються такою схемою: SO3 13 EMBED Equation.3 1415 D 13 EMBED Equation.3 1415 K2SO4. Напишіть рівняння реакцій. Вкажіть суму молярних мас речовин А і D.
138. Обчисліть масу вапняку (містить 5% некарбонатних домішок), яку потрібно розкласти для одержання вуглекислого газу, необхідного для реакції з вапняною водою з метою одержання кальцій гідрогенкарбонату, кількість речовини якого становить 0,3 моль.


Відповіді

в

г

в

А ( 4, Б ( 5, В ( 1, Г ( 3, Д ( 2


в

в

г

А ( 3, Б ( 5, В ( 2,Г ( 1, Д ( 4


в

б

б

А ( 4, Б ( 5, В ( 2, Г ( 3, Д ( 1


г

в

б

А ( 2, Б ( 5, В ( 1, Г ( 4, Д ( 3


в

б

б

А ( 3, Б ( 1, В ( 5, Г ( 4, Д ( 2


в

а

г

А ( 6, Б ( 4, В ( 2, Г ( 4, Д ( 1


в

в

б

А ( 4, Б ( 5, В ( 1, Г ( 6


б

б

б

А ( 5, Б ( 4, В ( 1, Г ( 2, Д ( 3


б

д

а

А ( 6, Б ( 1, В ( 4, Г ( 2


в

в

в

А ( 4, Б ( 5, В ( 1, Г ( 3, Д ( 2


б

б

а

А ( 2, Б ( 3, В ( 1, Г ( 6, Д ( 4


в

в

г

А-3, В-4


г

а

г

А-5, В-3, D-1


а

г

в

А-3, В-1


в

в

б

А-2, В-4, D-3


в

в

в

в, б, а


а

в

в

16


б

б

г

15


в

в

б

19


а

б

г

21


б

б

б

25


в

а

в

18


а

в

г

116


б

а

б

17


г

в

а

70,2 г Са(Н2РО4)2


в

б

г

130,5


б

в

б

27,2 г CaHPО4


б

в

б

16


г

б

б

15


б

б

г

120


в

в

в

42 л SО2


б

г

б

192


г

б

б

63,2 г Са(НСО3)2


в

в

б
а

г

в


Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 23764197
    Размер файла: 471 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий