1_2-_sillabus


Биологиялық химияДАН БДО 02 Bioh 2202
СИЛЛАБУС
Мамандығы: 5В130100 – «Жалпы медицина»
Кафедра - биологиялық химия
Курс - екінші Семестр – үшінші, төртінші
Барлығы_3 кредит_____135_____сағат
Дәрістер ______ 5_______ сағат
Тәжірибелік
сабақтар _____40_______ сағат
Оқытушылар
мен студенттердің
өзіндік жұмысының (ОСӨЖ) ____45___ сағат
Барлығы аудиториялық __90___ сағат
Студенттердің аудиториядан тыс
өз бетінше атқаратын жұмысы (СӨЖ)
_____________ 45_______ сағат
Бақылау түрі: емтихан

Алматы, 2014
Силлабус «Жалпы медицина» (5В130100) мамындығы бойынша ОӘК отырысында бекітілген (28.02.2012 ж. хаттама № 2) бакалавриаттың білім беру бағдарламасы және 2014-15 оқу жылының оқу жұмысының жоспары негізінде б.ғ.д., проф. К.О.Шарипов пен кафедраның ПОҚ құрастырылған, доцент Жақыпбекова С.С. аударылған.
Жұмыс бағдарлама биологиялық химия кафедрасының мәжілісінде талқыланып, бекітілген.
«_____» ____________ 2014 жыл
Хаттама № _____
Кафедра меңгерушісі,
профессор _______________________ К.О.Шарипов
1. Жалпы мәліметтер:
1.1.Жоғарғы оқу орны С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина университеті
1.2. Кафедра биологиялық химия
1.3. Пән«Биологиялық химия», БДО 02 bioch. 2202
1.4. Мамандық: 5В130100 «Жалпы медицина»
1.5. Оқу сағатының көлемі – 135 сағат / 3
1.6. Оқу курсы және семестрі - 2 курс, 3-4 (күзгі және көктемгі)семестр

1.7. Биологиялық химия кафедрасының биохимия пәнінен сабақ беретін оқытушылары туралы мәліметтер
№ Аты-жөні Ғылыми дәрежесі Қызметі Біріншілік ғылыми мүдделері
Шарипов К.О. б.ғ.д. Каф.меңг., профессор Макроэлементтер и микроэлементоздар. Кәсіби коммуникациядағы ағылшын тілі
Плешкова С.М. м.ғ.д. проф. Заманауи биохимиялық диагностикалық технологиялар Кәсіби коммуникациядағы ағылшын тілі
Булыгин К.А. м.ғ.к. доцент Заманауи педагогикалық технологиялар Кәсіби коммуникациядағы ағылшын және қазақ тілдері.
Ерджанова С.С. м.ғ.к. доцент Стоматологиядағы биохимиялық корреляциялар
Жакыпбекова С.С. б.ғ.к. Оқу ісінің меңг.,доцент Медициналық-биологиялық зерттеулер, әлемдегі негізгі бағыттар мен тенденциялар
Киргизбаева А. А. х.ғ.к. доцент ПОҚ ғылыми жұмысты ұйымдастыру, грант безендіру. Фармациядағы биохимиялық корреляциялар. Кәсіби коммуникациядағы ағылшын тілі
Омирзакова К.К. б.ғ.к. доцент Биохимиядағы заманауи тенденциялар
Байбулова М.С. х.ғ.к. доцент Заманауи педагогикалық технологиялар
Мухамадиева Е.О. - аға оқыт. Кәсіби коммуникациядағы ағылшын тілі, тәрбие жұмысы
Петрова Г.И. - аға оқыт. Витаминдер және белоктар алмасуы. Біліктілікті арттыру курсына және мейір бике ісі мен ҚДС факультетттерінің бағдарламасын дайындау.
Досымбекова Р.С. - оқыт. Макроэлементтер және микроэлементоздар
Яхин Р.Ф. - оқыт. Мәліметтер базасының электронды
жүйесі
Искакова С.А. б.ғ.д. доцент Медицинадағы ғылыми зерттеулер.
Аймагамбетова Ж.С. оқыт. Биотехнология.
1.8. Байланыс ақпараты: кафедраның орналасқан орны мекен-жайы:
Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Бөгенбай батыра көшесі, №2 оқуғимараты, 3-қабат
Телефон
тел Ішкі.:
e-mail [email protected] Пәннің саясаты оқу үрдісін кезекті және мақсатқа бағытталған түрде жүзеге асыруға негізделген. Оқытушылардың студенттерге талаптары медициналық жоғары оқу орындарында оқудың жалпы қағидаларына сәйкес негізделіп жасалған.
Дәрістер, тәжірибелік сабақтар мен ОСӨЖ міндетті түрде, үнемі қатысу.
Дәріске міндетті түрде қатысу. Жіберілген әрбір дәріс үшін сәйкес коллоквиумнан 5 балл шегеріледі.
Орындау түрі әркелкі болатын СӨЖ-ң 2 түрін міндетті орындау.
Студент СӨЖ-н тақырыптық жоспарға сәйкес сол тарау бойынша аралық бақылауға дейін 1 апта бұрын тапсыру керек; студентке СӨЖ-ді уақытында тапсырмағанда «0» балл қойылынады, қайта тапсыруға болмайды.
Оқу үрдісіне белсенді түрде қатысу (зертханалық жұмыстарды конспектілеу, теориялық материалды дайындау, жағдайлық есептер мен тесттік тапсырмаларды шешу, зертханалық жұмыстарды өз бетінше орындау).
Егер студент ОСӨЖ кезінде жақсы жауап берсе, тәжірибелік сабақтың бағасына 5 балл қосымша қосылады, егер үздік жауап берсе онда 10 балл қосылады; егер студент сәйкес ОСӨЖ сабағынан кетіп қалса тәжірибелік сабақтың бағасынан 5 балл шегеріледі..
Жіберген сабақты өтеу жіберілген сабақ саны көрсетілген деканаттың рұқсат қағазы болғанда ғана 10 күннен кешікпей жүргізіледі.
Студент сабаққа кешікпей келуі тиіс; оқутышының студент сабаққа кешіккенде сабақта алынған бағасынан 5 балл шегеруге құқығы бар.
Сабаққа таза, үтіктелген ақ халатпен келуі керек; халаты болмаса бағасынан 10 балл шегеріледі, студенттің ұқыпсыз түрінде бағасынан 5 балл шегеріледі .
Профессор-оқытушылар құрамымен, оқу-көмекші құрамның қызметкерлерімен және студенттермен құрмет тұтарлық қарым-қатынаста болу.
Студентте алдын-ала үздік жылғы баға шығып жатса, ол биохимиядан пәндік Олимпиадаға жіберіледі; оларға Олимпиаданың екінші турына өткенде бір СӨЖ үшін 100 балл қойылады; үшінші турға өткенде- студентке бір коллоквиумға максималды балл қойылады; Олимпиаданың жүлдегерлері үздік жылғы баға мен Тест орталығында емтиханнан «үздік» баға алғанда ғана емтиханның екінші сатысынан максималды бағамен босатылады.
Ғылыми ұйырмеде немесе өз бетінше ғылыми-зерттеу жұмысты жасаған студенттер ғылыми ұйырменің мәжілісінде немесе ғылыми конференцияда жұмыстың нәтижелері туралы ауызша баяндама жасағанда екі СӨЖ максималды бағамен есептеледі.
Ғылыми ұйырмеде немесе өз бетінше ғылыми-зерттеу жұмысты маңызды грамматикалық пен лексикалық қателерсіз ағылшын тілінде жасаған студенттер ғылыми ұйырменің мәжілісінде немесе ғылыми конференцияда жұмыстың нәтижелері туралы ауызша баяндама маңызды грамматикалық пен лексикалық қателерсіз ағылшын тілінде жасағанда екі СӨЖ максималды бағамен есептеледі және бір коллоквиумнің бағасына 10 балл қосылады..
Ғылыми ұйырмеде немесе өз бетінше ғылыми-зерттеу жұмысты маңызды грамматикалық пен лексикалық қателерсіз екінші тілінде жасаған студенттер ғылыми ұйырменің мәжілісінде немесе ғылыми конференцияда жұмыстың нәтижелері туралы ауызша баяндама маңызды грамматикалық пен лексикалық қателерсіз екінші тілінде жасағанда екі СӨЖ максималды бағамен есептеледі және бір коллоквиумнің бағасына 5 балл қосылады..
Ғылыми ұйырмеде немесе өз бетінше ғылыми-зерттеу жұмысты маңызды грамматикалық пен лексикалық қателерсіз ағылшын және екінші тілінде жасаған студенттер ғылыми ұйырменің мәжілісінде немесе ғылыми конференцияда жұмыстың нәтижелері туралы ауызша баяндама маңызды грамматикалық пен лексикалық қателерсіз ағылшын тілінде жасағанда екі СӨЖ максималды бағамен есептеледі және бір коллоквиумнің бағасына 15 балл қосылады..
Ғылыми ұйырмеде немесе өз бетінше ғылыми-зерттеу жұмысты маңызды грамматикалық пен лексикалық қателерсіз ағылшын және екінші тілінде жасаған студенттер ғылыми ұйырменің мәжілісінде немесе ғылыми конференцияда жұмыстың нәтижелері туралы ауызша баяндама маңызды грамматикалық пен лексикалық қателерсіз екінші тілінде жасағанда екі СӨЖ максималды бағамен есептеледі және бір коллоквиумнің бағасына 10 балл қосылады..
Ғылыми ұйырмеде немесе өз бетінше ғылыми-зерттеу жұмысты жасаған студенттер ғылыми ұйырменің мәжілісінде немесе ғылыми конференцияда жұмыстың нәтижелері туралы ауызша баяндама жасағанда және нәтижелерін бастырып шығарғанда екі СӨЖ максималды бағамен есептеледі және бір коллоквиумға максималды баға қойылады..
Үздік жылғы баға мен Тест орталығындағы емтиханда «үздік» алған және Ғылыми ұйырмеде немесе өз бетінше ғылыми-зерттеу жұмысты жасаған студенттер ҚазҰМУ немесе басқа ВУЗ-дың конференциясында жұмыстың нәтижелері туралы ауызша немесе стендтік баяндама жасағанда екі СӨЖ, бір коллоквиум максималды бағамен есептеледі және олар емтиханның екінші сатысын тапсырудан максималды бағамен босатылады.
Сабақта өз еркімен билет сурағына немесе ауызша маңызды грамматикалық пен лексикалық қателерсіз ағылшын тілінде «жақсы» немесе «үздік» жауап берген студенттердің бағасына 10 балл қосылады.
Сабақта өз еркімен билет сурағына немесе ауызша маңызды грамматикалық пен лексикалық қателерсіз екінші тілінде «жақсы» немесе «үздік» жауап берген студенттердің бағасына 5 балл қосылады.
Өз еркімен маңызды грамматикалық пен лексикалық қателерсіз ағылшын тілінде СӨЖді орындап қорғаған студенттердің бағасына 10 балл қосылады.
Өз еркімен маңызды грамматикалық пен лексикалық қателерсіз екінші тілінде СӨЖді орындап қорғаған студенттердің бағасына 5 балл қосылады.
Өз еркімен маңызды грамматикалық пен лексикалық қателерсіз ағылшын және екінші тілінде СӨЖді орындап және маңызды грамматикалық пен лексикалық қателерсіз ағылшын немесе екінші тілінде қорғаған студенттердің бағасына 15 балл қосылады.
Сабақтың тақырыбы бойынша маңызды грамматикалық пен лексикалық қателерсіз ағылшын тілінде өзі жазған конспекттер немесе өзі орындаған жаттығулар мен жағдайлық есептері бар студенттердің сәйкес сабақтың бағасына 10 балл қосылады.
Сабақтың тақырыбы бойынша маңызды грамматикалық пен лексикалық қателерсіз екінші тілінде өзі жазған конспекттер немесе өзі орындаған жаттығулар мен жағдайлық есептері бар студенттердің сәйкес сабақтың бағасына 5 балл қосылады.
Сабақтың тақырыбы бойынша маңызды грамматикалық пен лексикалық қателерсіз үш тілде (ағылшын, қазақ, орыс) өзі жазған конспекттер немесе өзі орындаған жаттығулар мен жағдайлық есептері бар студенттердің сәйкес сабақтың бағасына 15 балл қосылады.
Сабақтың тақырыбы бойынша маңызды грамматикалық пен лексикалық қателерсіз ағылшын тілінде өзі жазған конспекттер және өзі орындаған жаттығулар мен жағдайлық есептері бар студенттердің сәйкес сабақтың бағасына 15 балл қосылады.
Сабақтың тақырыбы бойынша маңызды грамматикалық пен лексикалық қателерсіз екінші тілінде өзі жазған конспекттер және өзі орындаған жаттығулар мен жағдайлық есептері бар студенттердің сәйкес сабақтың бағасына 10 балл қосылады.
Сабақтың тақырыбы бойынша маңызды грамматикалық пен лексикалық қателерсіз үш тілде (ағылшын, қазақ, орыс) өзі жазған конспекттер және өзі орындаған жаттығулар мен жағдайлық есептері бар студенттердің сәйкес сабақтың бағасына 20 балл қосылады.
Топтардағы талас тудырған мәселелерді кафедраның оқу ісінің меңгерушісі немесе кафедра меңгерушісімен ашық түрде талқылау.
Кафедра мүлкіне: жиһазға, құралдарға, гүлдерге, химиялық ыдыстарға және т.б. жанашырлықпен қарау.
2.Бағдарлама
2.1. Кіріспе
Қазіргі уақыттағы биологиялық химия – тірі ағзаның қызмет атқаруы негізіне жататын, сонымен қатар адам мүшелері мен тіндеріндегі метаболизм ерекшеліктері мен оның реттелуі негізіндегі химиялық үрдістерді молекулалық деңгейде зерттейтін іргелі ғылым.
Жасуша, тін және мүшелердің тіршілігінің негізінде жататын негізгі метаболикалық үрдістерді білу болашақ дәрігерге олардың патологиялық жағдайларда бұзылу себептерін түсіну үшін қажет.
Биологиялық химия пәнін оқу барысында алған білімдер болашақ дәрігерге анағұрлым ақпараттық биохимиялық әдістерді таңдауға, оларды аурудың диагнозын сауатты интерпретациялауға және емдеу тиімділігін бақылауға көмектеседі.
Бағдарлама статикалық, динамикалық және функционалдық биохимияның іргелі бөлімдерін қамтиды, сонымен қатар «Жалпы медицина» мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған арнайы сұрақтары қарастырылады.
Биологиялық химияны оқу үшін химиядан, молекулалық биология мен медициналық генетикадан, анатомиядан, гистологиядан, медициналық биофизика мен физиологиядан алған білімдері қажет.
2.2. Пәнді оқытудың мақсаты студенттерде негізгі метаболиттік үрдістердің молекулалық механизмдері мен олардың реттелуі, адам мүшелері мен тіндеріндегі метаболитттік үрдістердің өту ерекшеліктері, биохимиялық көрсеткіштерді диагностика және емдеу тиімділігін бақылау үшін қолдана білу туралы біртұтас ұғым қалыптастыру.
2.3. Пәнді оқытудың міндеттері:
- дәрігерлерді даярлаудағы биологиялық химияның ролі туралы ұғым қалыптастыру;
- тірі ағзалардағы белоктардың, көмірсулардың, липидтердің және басқа биологиялық белсенді қосылыстардың химиялық құрылысы, қасиеттері және биологиялық функциялары туралы түсінік беру;
- энергияны трансформациялаудың, заттар алмасуының және метаболиттік үрдістердің реттелуінің биохимиялық заңдылықтары туралы ұғым қалыптастыру;
- ағзаның маңызды мүшелері мен тіндерінің молекулалық деңгейлері мен ондағы метаболизм ерекшеліктері туралы ұғым қалыптастыру;
- ауруды диагностикалауға және метаболизм бұзылыстарын түзетуге арналған қазіргі кездегі биохимиялық әдістер туралы ұғым қалыптастыру;
- биохимиялық зертханаларда жұмыс жасау кезінде қауыпсыздық техникасының сұрақтары бойынша құқықтық құзырлылықты қалыптастыру;
- топтық жұмыс кезәнде және ағылшын, мемлекеттік және орыс тілдерінде кәсіптік қатынас болу үшін коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру;
- зертханалық жұмыстар жасаған кезде операционалдық дағдыларды қалыптастыру.
2.4. Пәнді оқытудың соңғы нәтижелері:
Студент білуі тиіс:
- биоорганикалық қосылыстардың негізгі кластарының өкілдерінің: көмірсулардың, липидтердің, жай және күрделі белоктардың, витаминдердің, т.б. құрылысын, қызметтерін және қасиеттерін;
- қоректік заттардың негізгі топтарының (белоктардың, липидтердің және көмірсулардың), витаминдердің, минералды заттардың және судың метаболизміндегі ролін;
- метаболиттік үрдістердің негізгі реакцияларының жүруінің молекулалық механизмдері мен олардың реттелуін;
- энергияның трансформациялануы, энергия алмасуының бұзылу механизмдерін;
- маңызды мүшелер мен тіндердің қызметіндегі молекулалық механизм ерекшеліктерін;
- алмасу үрдістері мен физиологиялық функциялардың реттелу механизмдерін және олардың бұзылуының мүмкін болатын салдарларын;
- қалыпты жағдайдағы және патологиялық кездегі адам ағзасының биологиялық сұйықтықтарының негізгі биохимиялық константаларын.
Операционалды дағдылар мен икемдер:
Жасай алуы тиіс:
- негізгі биохимиялық зерттеулердің нәтижелерін интерпретациялауды;
- метаболизм карталарын, арнайы анықтамалық материалдарды қолдануды;
- биологиялық белсенді заттардың тапщылығы кезіндегі биохимиялық үрдістердің және олардың реттелуінің бұзылу ерекшеліктерін болжай алуды;
- метаболизмнің бұзылуын болжай алуды;
- биологиялық сұйықтықтардағы көмірсулар, липидтер және белоктар алмасулардың аралық пен соңғы өнімдерін анықтайтын экспресс-әдістерді қолдануды;
- адамның биологиялық сұйықтарындағы ферменттердің активтілігін және басқа заттардың мөлшерін анықтау әдістерін жүргізу.
- құқықтық құзырлылық : студент зертханалық құралдар және биологиялық материалдармен; химиялық реактивтер және зертханалық ыдыстармен жұмыс жасау ережелерін сақтай білу;
- коммуникативтік құзырлылық: студент берілген жағдайдағы оқу-ғылыми жағдаяттарды талдаудашағын топтармен жұмыс жасай білуі тиіс; алдын ала болатын жеке мәселелерді және барлық топтың көз қарасын дәлелдеу; А2-В1 және одан жоғары деңгейде үш тілдік кәсіби терминдерді пайдаланып берілген сұрақтарға өз ойларын айта білу;жұмыстардың нәтижесін топпен және басқа студенттермен және оқытушылармен кейбір жағдайлардағы тамақтану және өмір салтын түзету, зертханалық көрсеткіштердің (биохимиялық сараптаманың) және биохимиялық механизмдерінің интерпретациясын талқылауда пікірталас жүргізіп, баяндау;
- өздігінен білімін жетілдіру: студент өз бетінше қажетті ғылыми әдебиеттерді тауып және WEB-сайттарды пайдалана білу; кейбір жағдайлардағы қажетті биохимиялық көрсеткіштерді анықтау, материалды глоссарий, сөзжұмбақ, презентация түрінде дайындау; оқу мәтіндерін кванттау және олармен жұмыс жасау; оқу-ғылыми жағдаяттарды заманауи әдебиеттерді және WEB-сайттарды пайдаланып қорытынды жасау; негізгі патология түрлерінің биохимиялық механизмдерінің негізіндегі білімді пайдаланыптамақтану және өмір салтынаұсыныс жасау;биохимияның ауқымды тақырыптарынан визуалды құралдарды дайындау.
2.5. Пәннің реквизитіне дейін және реквизитінен кейін
Пәннің реквизитіне дейін:химия,
молекулалық биология және медициналық генетика,
медициналық биофизика.
Шектес пәндер: гистология - І,
қалыпты физиология – І,
микробиология.
Пәннің реквизитінен кейін: патологиялық физиология - І,
фармакология – І,
клиникалық зертханалық-құралдық диагностика.
2.6.Пәннің қысқаша мазмұны.
Белоктардың функциялары, жалпы қасиеттері, жіктелуі. Жай және күрделі белоктардың өкілдері. Ферменттер, жалпы қасиеттері, әсер ету механизмі, фермент активтілігіннің реттелуі, ферменттердің жіктелуі, ферменттердің жеке класстары. Витаминдер: суда және майда еритін витаминдер, биологиялық ролі, авитаминоздар. Энергия алмасуы. Көмірсулар, липидтер, белоктар алмасуы. Заттар алмасуының өзара байланыстары. Гормондар. Қан (плазма, қан жасушалары), зәр биохимиясы. Су мен минерал заттар алмасуы және олардың реттелуі. Тіндер (бұлшықет, жүйке, дәнекер, сүйек) мен мүшелердің (бауыр, бүйрек) биохимиясы.
Пәнге сағаттардың бөлінуі
Жалпы сағат саны Аудиториялық сағаттар СӨЖ
Дәрістер Тәжірибелік сабақтар ОСӨЖ 135 5 40 45 45
2.7. Дәрістердің тақырыптық жоспары
Рет № Дәріс тақырыптары Өткізу түрі Сағат саны
1. Биохимияға кіріспе. Күрделі белоктар:
фосфо-, металло- және липопротеиндер. Презентация- интерактив (шағын топтармен жұмыс) 1
Ферменттер. Ферменттер туралы түсінік. Жалпы сипаттама. Ферменттерді анықтаудың клиникалық маңызы. Презентация:
минижағдайлармен шолу. 1
Тотығу түрлері және ағзаның антиоксиданттық жүйесі. Презентация, жағдайлық дәріс 1
Заттар алмасуы. Метаболизмнің негізгі сатыларына жалпы сипаттама. Анимациямен презентация, жағдайларды қою және шолу. 1
Метаболизмнің реттелуі. Гормондар және заттар алмасуының реттелуіндегі олардың ролі. Видеокастпен презентация, пікірталас-дәріс. 1
Барлық сағат саны 5
Тәжірибелік сабақтардың тақырыптық жоспары
Рет № Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары және тәжірибелік сабақтарда қолданылатын зертханалық жұмыстардың тізімі Өткізу түрі Сағат саны
Белоктар. Белоктардың атқаратын қызметтері. Белоктардың жалпы қасиеттері.Қауіпсіздік техникасының ережелері. Кеңес беру, қауіпсіздік техникасының ережелерімен таныстыру,блиц-сұрақ, жазбаша бақылау, тест, зертханалық жұмыстарды жасау; пікірталас, PBL, TBL. 3
2. Гликопротеиндер, хромопротеиндер, нуклеопротеиндер: өкілдері, қасиеттері, құрылысы, маңызы. Ауызша сұрау, соның ішінде кейбір сұрақтарды және глоссарийді ағылшын және басқа үшінші тілде талдау, блиц-сұрақ, жазбаша бақылау, тест, шағын топтармен жұмыс, ми штурмы, TBL. 3
3. Ферменттер.
Ферменттердің жалпы қасиеттері. Ферменттердің әсер ету механизмі. Фермент активтілігіне әсер ететін факторлар. Ауызша талдау, блиц-сұрақ, ЖИГСО әдісі бойынша жазбаша бақылау, тест, шағын топтармен жұмыс, PBL, TBL.. 3
4. Энергия алмасуы.
Катаболизмнің арнайы жолдары, үшкарбон қышқылдарының циклі. Биологиялық тотығу және бұл процеске қатысатын ферменттер. Тотығудан фосфорлану. Тыныс алу комплекстер. Ауызша сұрау, соның ішінде кейбір сұрақтарды және глоссарийді ағылшын және басқа үшінші тілде талдау, шағын топтармен жұмыс, TBL. 3
5. Ферменттер. Энергия алмасуы.Коллоквиум. Жазбаша бақылау, жағдайлық есептерді шешу,СBL. 3
6. Заттар алмасуына кіріспе. Метаболизм, оның негізгі сатылары. Метаболизмнің анаболикалық және катаболикалық жолдары. Көмірсулар алмасуы. Қорытылуы, сіңірілуі. Бауырдың глюкостатикалық қызметі. Гликогенолиз, гликогеногенез. Анаэробты гликолиз. Кори циклі. Глюконеогенез. Ауызша сұрау, соның ішінде кейбір сұрақтарды және глоссарийді ағылшын және басқа үшінші тілде талдау, жазбаша бақылау, тест, шағын топтармен жұмыс, PBL,TBL. 7. Көмірсулар алмасуы. Коллоквиум. Жазбаша бақылау, СBL. 3
8. Липидтер алмасуы.
Липидтердің қорытылуы, сіңірілуі. Липидтер алмасуындағы әр түрлі мүшелердің ролі. Организмде хиломикрондар мен липопротеиндердің түзілуі және ролі. Ауызша сұрау, соның ішінде кейбір сұрақтарды және глоссарийді ағылшын және басқа үшінші тілде талдау, жазбаша бақылау, тест, бейнефильм және шағын топтармен пікірталас, PBL,TBL. 3
9. Липидтер алмасуы.
Аралық алмасу. Организмдегі глицерин мен май қышқылдарының және ацетил-КоА өзгерістері. Жазбаша бақылау, ауызша талдау, тест, ТBL. 3
10. Белоктар алмасуы.
Белоктардың қорытылуы, амин қышқылдарының сіңірілуі. Тоқ ішектегі белоктардың шіруі және бауырдағы шіру өнімдерінің залалсыздануы. Асқазан сөлі: қалыпты жағдайдағы құрамы және физикалық-химиялық қасиеттері, патологиялық жағдайда ауытқуы. Ауызша сұрау, соның ішінде кейбір сұрақтарды және глоссарийді ағылшын және басқа үшінші тілде талдау, блиц-сұрақ, жазбаша бақылау, тест, шағын топтармен жұмыс, зертханалық жұмыстарды жасау PBL,TBL. 3
11. Күрделі белоктар алмасуы.
Гемоглобиннің синтезі мен ыдырауы. Өт, зәр, нәжіс пигменттерінің түзілуі. Пигменттік алмасуының бұзылуы (сарғыштану).Нуклеопротеиндер алмасуы туралы түсінік.
Несеп қышқылының түзілуі. Күрделі белоктар алмасуының соңғы өнімдері, олардың бөлінуі. Жазбаша бақылау, ауызша талдау, ЖИГСО әдісі бойынша шағын топтармен жұмыс,тест, ТBL. 3
12. Заттар алмасуының реттелуі. Гормондардың жалпы қасиеттері. Гормондардың әсер ету механизмдері. Ауызша сұрау, соның ішінде кейбір сұрақтарды және глоссарийді ағылшын және басқа үшінші тілде талдау, жазбаша бақылау, бейнекастпен пікірталас,
«жүзімнің бұтағы» әдісі, ТBL. 3
13. Заттар алмасуының реттелуі. Көмірсулар алмасуын реттейтін гормондар. Ауызша сұрау, жазбаша бақылау, тест, қантты диабет бойынша ролдік ойын, кесте толтыру, ТBL. 3
14. Қан биохимиясы. Қан плазмасының органикалық құрам бөліктері. Жазбаша сұрау, соның ішінде билеттің кейбір сұрақтарына ағылшын немесе орыс тілінде жауап беру. 1
Барлығы 40
Оқытушылар мен студенттердің өзіндік жұмысының (ОСӨЖ) тақырыптық жоспары
Рет № Сабақ тақырыптары Өткізу формасы Оқу сағатының көлемі
Белоктар.
Белоктардың жалпы қасиеттері және атқаратын қызметтері. Белоктарға түсті реакциялар: жалпы және жеке амин қышқылдарын ашатын реакциялар. Тұнбаға түсу реакциялары. Кесте толтыру, зертханалық жұмыстарды жасау. Жаттығулар мен жағдайлық есептерді орындау, тақырып бойынша кеңес беру.
бейнекастпен пікірталас, ТBL, оқу-ғылыми жағдаяттарды орындау. 3
Белоктар мен нуклеин қышқылдар. Коллоквиум.
Кесте толтыру, жаттығулар мен жағдайлық есептерді, зертханалық жұмыстарды орындау, тақырып бойынша кеңес беру,СBL, оқу-ғылыми жағдаяттарды орындау. 3
Ферменттер.Гидролазалар, трансферазалар, лиазалар- өкілдері, құрылысы, каталитикалық әсері.
. Жаттығулар мен жағдайлық есептерді орындау, кесте толтыру, күрделі сұрақтар бойынша кеңес беру, ТBL, оқу-ғылыми жағдаяттарды орындау. 3
Энергия алмасуы.
Энергия алмасуының негізгі сатыларына сипаттама. Биологиялық тотығудағы оксидоредуктазалардың ролі. Ажыратқыштар. Тыныс алуды бақылау. Оксидоредуктазалар туралы кестені толтыру, жаттығулар мен жағдайлық есептерді орындау.Бейнекастпен пікірталас, жазбаша бақылау, тест, ТBL, оқу-ғылыми жағдаяттарды орындау оқу-ғылыми жағдаяттарды орындау. 3
Коферменттер құрастырудағы суда еритін витаминдердің ролі. Майда еритін витаминдердің биологиялық ролі. Кестені толтыру, жаттығулар мен жағдайлық есептерді орындау, оқу-ғылыми жағдаяттарды жеке орындау, күрделі сұрақтар бойынша кеңес беру, ТBL. 3
Көмірсулар алмасуы.
Глюкозаның тотығу жолдары.Аэробты жағдайда глюкозаның гликолитикалық жолмен тотығуы, энергиялық балансы. Глюкозаның пентозофосфатты жолмен тотығуының схемасы. Көмірсулар алмасуының соңғы өнімдерінің бөлінуі. Алдын ала шағын топтарда жұмыс жасаудан кейінтақырыптың сұрақтарын талдау, жаттығулар мен жағдайлық есептерді орындау, жазбаша бақылау, тест, ТBL, оқу-ғылыми жағдаяттарды орындау. 3
Көмірсулар алмасуы.
Көмірсулар алмасуының негізгі сатыларына сипаттама. Жаттығулар мен жағдайлық есептерді орындау, компьютерлік технологиялар, зертханалық жұмыстарды орындау, оқу-ғылыми жағдаяттарды орындау. Компьютерлық викторина «Көмірсулар еліне саяхат жасау» , одан кейін пікірталас. 3
Липидтер алмасуы.
Липидтердің қорытылуы мен сіңірілуінің ерекшеліктері. Липидтер алмасуындағы әр түрлі мүшелер мен тіндердің ролі. Ағзадағы хиломикрондар мен липопротеиндердің түзілуі мен ролі. Жаттығулар мен жағдайлық есептерді орындау, оқу-ғылыми жағдаяттарды орындау. 3
Липидтер алмасуы.Коллоквиум.
Жазбаша бақылау, зертханалық жұмыстарды жасау, оқу-ғылыми жағдаяттарды орындау. 3
Жай белоктар алмасуы. Жай белоктардың аралық алмасуы. Жай белоктар алмасуының соңғы өнімдері, олардың бөлінуі. Алдын ала шағын топтарда жұмыс жасаудан кейін тақырыптың сұрақтарын талдау, жаттығулар мен жағдайлық есептерді орындау, жазбаша бақылау, тест, ТBL, оқу-ғылыми жағдаяттарды орындау. 3
Күрделі белоктар алмасуы.
Жәй және күрделі белоктар алмасуының негізгі сатыларына сипаттама. Коллоквиум. Ауызша сұрау, жазбаша бақылау, зертханалық жұмыстарды жасау,СBL,TBL, оқу-ғылыми жағдаяттарды орындау, кестені толтыру. 3
Заттар алмасуының реттелуі. Қалқанша және қалқанша маңы бездерінің гормондары. Жаттығулар мен жағдайлық есептерді орындау, үш тілдегі іскерлік ойын. Бейнекастпен пікірталас, оқу-ғылыми жағдаяттарды жеке талдау, ТBL, кестені толтыру. 3
Заттар алмасуының реттелуі. Гормондарға жалпы сипаттама. Бейнекастпен пікірталас, оқу-ғылыми жағдаяттарды жеке талдау, ТBL, 3
Зәр биохимиясы. Қалыпты және патологиялық зәрдің физикалық-химиялық қасиеттері. Жаттығулар мен жағдайлық есептерді орындау. Бейнекастпен пікірталас, оқу-ғылыми жағдаяттарды орындау, ТBL, кестені толтыру. 3
Ағзаның тіндері мен сұйықтықтарының биохимиясы. Шағын топтармен жұмыс, пікірталас, электрофореграммаларды есептеу, қортынды шығару, оқу мәтінді кванттау, үш тілде теминдерді жазу. Ғылыми-білім беру (НОЛ) зертханаға бару. Оқу-ғылыми жағдаяттарды орындау 3
Барлығы 45
2.8. Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмыстарының тапсырмалары
СӨЖ тақырыбы Өткізілу түрі Оқу са-ғатының көлемі
1.Белоктар химиясы.
Құрылымдық белоктар (коллагендер, эластиндер, кератиндер). Сөзжұмбақ құрастыру 4
2.Витаминтәрізді заттар жәнеантивитаминдер. Кесте құрастыру 4
3.Омега-қышқылдар. КҚМҚ метаболизмі және олардың ролі. Омега-3 және омега-6 қышқылдары – өкілдері, маңызы. Метаболизм жолдары. Эйкозаноидтар және олардың метаболим мен физиологиялық қызметтерді реттеудегі ролі.
Презентация мен визуалды ұйымдастырушылар 4
4.Липидтер алмасуының бұзылыстарының биохимиялық механизмдері. Атеросклероздың, өттас ауруының, семіздіктің биохимиялық механизмдері.
Үш тілде – қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде глоссарий дайындау 4
5.Жеке аминқышқылдардың алмасуы және оның бұзылуының биохимиялық негіздері. Алмасу картасын құрастыру. 4
6.Макро- және микроэлементтер – алмасуы және ролі. Презентация мен визуалды құралдар 4
7.Қанның жасушаларының биохимиясы. Қан жасушаларының биохимиялық ерекшеліктері. Респираторлық жарылыс. Сөзжұмбақ құрастыру 4
8.Дәнекер тінінің биохимиясы. Дәнекер тінінің химиялық құрамы мен ондағы метаболизмнің ерекшеліктері. Оқу мәтінін кванттау (негізгі тұстарын айқындау) арқылы тест құрастыру 4
9.Сүйек тінінің биохимиясы. Сүйек тінінің химиялық құрамы мен ондағы метаболизмнің ерекшеліктері. Сөзжұмбақ құрастыру 4
10.Бұлшықет тінінің биохимиясы.Бұлшықет тінінің химиялық құрамы мен ондағы метаболизмнің ерекшеліктері. Бұлшықет тініндегі АТФ ресинтез жолдары. Бұлшықеттік жиырылуы мен босаңсуының химизмі. Бұлшықет тінінің патохимиясының негіздері.
Оқу мәтінін кванттау (негізгі тұстарын айқындау) арқылы тест құрастыру 4
11.Бүйрек биохимиясы. Сөзжұмбақ құрастыру 5
Барлығы 45
2.9. Әдебиеттер:
Негізгі әдебиеттер:
Қазақ тілінде:
1.Северин Е.С.(қазақ тіліне аударған және жауапты редакторы А.Ж.Сейтембетова) «Биохимия», Мәскеу, 2014.
2. Сеитов З.С. Биологиялық химия, Алматы, 2012 ж.
3. Сейтембетов Т.С., Төлеуов Б.И., Сейтембетова А.Ж.. Биологиялық химия.-Қарағанды, 2007.
Орыс тілінде:
Николаев А.Я. «Биологическая химия», 2007 г.
Северин Е,С. «Биохимия», 5-е изд., М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2009
Қосымша әдебиеттер:
Қазақ тілінде:
1. Тапбергенов С.О. Медициналық биохимия.-Павлодар.-2008.
2. Плешкова С.М. және басқалары Биохимияны студенттердің өздігінен оқып-білуіне арналған оқу құралы
1Бөлім. Белоктар, ферменттер, энергия алмасуы, витаминдер.
2Бөлім. Заттар алмасуы және оның реттелуі.
3Бөлім. Адам ағзасындағы сұйықтықтар мен тіндер биохимиясы.– Алматы, 2009 ж.
Биохимия пәнінен студенттердің өздігінен дайындалауына арналған тест сұрақтары – Алматы, 2007
Сейтембетов Т.С. Биохимия сұрақтары мен жауаптары - Алматы, 2011
Орыс тілінде:
Сеитов З.С. «Биохимия», Алматы, 2012 г.
Плешкова С.М. и др. Учебное пособие для самостоятельного изучения биохимии
Часть 1. Белки, ферменты, энергетический обмен, витамины.
Часть 2. Обмен веществ и его регуляция.
Часть 3. Биохимия жидкостей и тканей организма. – Алматы, 2009 г.
Аблаев Н.Р., Бейсембаева Ш.А. Клинически значимые биохимические показатели и их интерпретация: учеб пособие, Алматы, КазНМУ, 2007
Клиническая биохимия учеб.пособие под ред Ткачук В.А. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2008
2.10. Оқыту және сабақ беру әдістері
Пәнді тиімді оқытудың келесі әдістері ұсынылады:
- Дәрістер: шолу және тақырыптық, дәрістерде техникалық оқу құралдары мен дәріскердің студенттермен «кері байланысы» қолданылады.
- Тәжірибелік сабақтар: оқу топтарындағы тәжірибелік сабақтар оқытушымен бірге сабақтың сұрақтарын талдау, тақырыптың материалын меңгерілуін бақылау (сұрақтарға жауап, жағдайлық есептер мен тесттік тапсырмаларды шешу, жаттығуларды орындау).
- Оқытушының жетекшілігімен студенттің өз бетінше атқаратын жұмысы–метаболиттік карталармен жұмыс, сызбалар мен кестелер толтыру, шағын топта жұмыс (зертханалық жұмыстарды орындау). Компьютерлік класта он-лайн режимде және басқа да технологияларды пайдалану арқылы жұмыс.
-Студенттің өз бетінше атқаратын жұмысы: студенттің өз бетінше атқаратын жұмысы әдебиеттермен, мәліметтердің электрондық базаларымен және компьютерлық оқыту бағдарламаларымен жұмыс, жағдайлық есептерді құрастыру және шешу, презентацияларды дайындау, қорғауды және оқу мәтіндерін кванттау мен әр түрлі тесттік тапсырмаларды дайындауды, үш тілде глоссарий құрастыруды қамтиды.
2.11. Студенттердің білімдерін бағалаудың критерийлері және ережелері
Ағымдық бақылау: студенттердің тәжірибелік сабақтар барысында және СӨЖ қорғау кезіндегі алған бағаларынан құралады, олар әр сабаққа максимальды 100 %, әр СӨЖ -ге максимальды 100%, жиыны максимальды балл -60%. Тәжірибелік сабақта студент ауызша және жазбаша бақылауға, жағдайлық есептерді шешуге, жаттығулар мен тесттік тапсырмаларды орындауға белсенді түрде қатысуы тиіс. ОСӨЖ кезінде жақсы немесе үздік жауап берген студенттерге қосымша баллдар ағымдық бақылауға қосылады.
Оқудың циклдік жүйесіне байланысты және студенттердің белсенділігін жоғарлату мақсатымен №2,3,5,6,9,10- 15 ОСӨЖ кезінде «Білім» құзырлылығы бағаланады. Сонымен бірге № 2,7,9,11,13-15 ОСӨЖ кезінде - тәжірибелік дағдылар, ал №5 ОСӨЖ кезінде-коммуникативтік құзырлылық; № 7 мен 12 ОСӨЖ кезінде СӨЖ (өздігінен білімін жетілдіру құзырлылық) бағаланады.
Биологиялық химиядан студенттердің білімін бағалау критерийлері
А 100% - Студент негізгі және қосымша әдебиеттерді пайдаланып, барлық сұраққа дұрыс және толық жауап бергенде.
А 95% Студент сабақ тақырыбын терең түсініп, қисынды (логикалық) ойлау қабілетін көрсеткенде. Материалдың баяндалуы қойылған сұраққа толық сәйкес келгенде, нақты мысалдармен келтірілген теориялық фактілердің бәрін қамтығанда. Студент дәлелді қорытынды жасай алғанда. Барлық тапсырмаларды (жаттығуларды, жағдайлық есептерді, тесттерді) өз бетімен, дұрыс орындағанда. Бағдарламалық бақылаудың сұрақтарына толық, қатесіз жауап беріп, барлық формулалар мен реакцияларды дұрыс жазғанда.
А-90% Студент, жалпы алғанда, материалды білетінін көрсетіп, қисынды (логикалық) ойлау қабілетін білдірген, бірақ қосалқы түсініктерді баяндағанда болмашы қате жіберіп, оны оқытушының ескертуінен кейін түзете білгенде. Материалдың баяндалуы қойылған сұраққа сәйкес келгенде, теориялық материалды дұрыс таңдап алынған мысалдармен бекіте алғанда. Студент дәлелді қорытынды жасай алғанда. Барлық тапсырмаларды (жаттығуларды, жағдайлық есептерді, тесттерді) өз бетімен әрі дұрыс орындағанда. Бағдарламалық бақылаудың сұрақтарына толық, қатесіз жауап беріп, барлық формулалар мен реакцияларды дұрыс жазғанда. Формула жазғанда 1-2 болмашы қате жіберуге рұқсат етіледі.
В+ 85% Студент тақырып материалын біліп, жауап бергенде 2-3 болмашы қате жіберіп, оны оқытушының ескертуінен кейін түзете білгенде, қисынды (логикалық) ойлай алғанда және өз білімінің дәлелі ретінде дұрыс мысалдар келтіре алғанда, дәлелді қорытынды жасай алғанда. Барлық тапсырмаларды (жаттығуларды, жағдайлық есептерді, тесттерді) өз бетімен әрі дұрыс орындағанда. Бағдарламалық бақылаудың сұрақтарына берген жауабында болмашы қате болғанда, формула жазғанда 2-3 болмашы қате жібергенімен, барлық формулалар мен реакцияларды дұрыс жазғанда.
В 80% Студент тақырып материалын білетінін көрсете алғанда, дегенмен жауап бергенде 3-4 болмашы қателіктер жіберіп, оны оқытушының ескертуінен кейін түзете алғанда, қисынды ойлай алатынын көрсете білгенде және тақырыпқа сәйкес мысалдарды дұрыс келтіріп, дәлелді қорытынды жасай алғанда. Барлық тапсырмаларды (жаттығуларды, жағдайлық есептерді, тесттерді) өз бетімен әрі дұрыс орындағанда. Бағдарламалық бақылаудың сұрақтарына толық жауап бермесе де, негізгі түсініктерді келтіріп, формула жазғанда 3-4 болмашы қате жібергенімен, формулалар мен реакциялардың көпшілігін дұрыс жазғанда.
В -75% Студент тақырып материалын білетінін көрсете алғанда, дегенмен жауап бергенде біраз қателіктер жіберіп, оны оқытушының ескертуінен кейін түзете алғанда, дұрыс ойлай алатынын көрсете білгенде және тақырыпқа сәйкес мысалдарды дұрыс келтіріп, дәлелді қорытынды жасай алғанда. Барлық тапсырмаларды (жаттығуларды, жағдайлық есептерді, тесттерді) өз бетімен әрі дұрыс орындағанда. Тапсырмаларды орындау барысында 1-2 болмашы қате жібергенде. Зертханалық жұмыстарды дұрыс орындап, жұмыс хаттамаларын жазып, жұмыс бойынша дұрыс қорытынды жасай білгенде. Бағдарламалық бақылаудың сұрақтарына толық жауап бермегенде, дегенмен, негізгі түсініктерді келтіріп, формулалар мен реакциялардың көпшілігін дұрыс жазғанда, формула жазғанда 4-5 болмашы қате жібергенде.
С+70% сабақ тақырыбы бойынша студенттің білім тереңдігі таяз, сұрақтарға толық емес және ретсіз жауап бергенде, дегенмен сұрақты жалпы түсінгенін көрсете алғанда және ары қарай бағдарламалық материалды меңгеруге қажет дағдыны білгенде. Түсініктердің анықтамасын айтқанда, терминологияны қолдануда қиналса немесе қате жіберсе, дегенмен педагогтың қойған бірнеше қосымша сұрақтарынан кейін қателерін түзете алғанда. Барлық тапсырмаларды (жаттығуларды, жағдайлық есептерді, тесттерді) өз бетімен орындағанда, оның 80%-ға жуығы ғана дұрыс орындалғанда. Бағдарламалық бақылаудың сұрақтарына толық жауап бермегенде, дегенмен, негізгі түсініктерді келтіріп, формулалар мен реакциялардың көпшілігінде (50-60%) қате жібергенде.
С 65% сабақ тақырыбы бойынша студенттің білімі терең емес, сұрақтарға толық емес және ретсіз жауап бергенде, дегенмен сұрақты жалпы түсінгенін көрсете алғанда және бағдарламалық материалды ары қарай меңгеруге қажет білімі жететін болса. Түсініктердің анықтамасын айтқанда, терминологияны қолдануда қиналса немесе қате жіберсе, дегенмен педагогтың қойған бірнеше қосымша сұрақтарынан кейін қателерін түзете алғанда. Барлық тапсырмаларды (жаттығуларды, жағдайлық есептерді, тесттерді) өз бетімен орындап, оның 70%-ға жуығы ғана дұрыс орындалғанда. Бағдарламалық бақылаудың сұрақтарына толық жауап бермегенде, дегенмен, негізгі түсініктерді келтіріп, формулалар мен реакциялардың көпшілігі қатемен жазылғанда. Реакция теңдеулері сөзбен жазылғанда.
С-60% сабақ тақырыбы бойынша студенттің білімі терең емес, сұрақтарға толық емес және ретсіз жауап бергенде. Түсініктердің анықтамасын айтқанда, терминологияны қолдануда қиналса немесе қате жіберсе, дегенмен педагогтың қойған бірнеше қосымша сұрақтарынан кейін қателерін түзете алғанда. Барлық тапсырмаларды (жаттығуларды, жағдайлық есептерді, тесттерді) өз бетімен орындап, оның 50%-ға жуығы ғана дұрыс орындалса. Бағдарламалық бақылаудың сұрақтарына толық жауап бермегенде, формулалар мен реакциялар қате жазылғанда. Реакция теңдеулері сөзбен жазылғанда.
D+55% Студент сабақ тақырыбындағы материалды толық игермегенде, сұрақтарға толық емес және ретсіз жауап бергенде. Түсініктердің анықтамасын айтқанда, терминологияны қолдануда қиналса немесе қате жіберсе. Тапсырмаларды (жаттығуларды, жағдайлық есептерді, тесттерді) өз бетімен орындауға тырысқанымен, оның 25%-ға жуығы ғана дұрыс орындалғанда. Бағдарламалық бақылаудың сұрақтарына толық жауап бермегенде, формулаларды жаза алмағанда, реакци теңдеуін жазуға деген талпыну болғанда.
D 50% Студент сабақ тақырыбындағы материалды толық игермегенде, сұрақтарға толық емес және ретсіз жауап бергенде. Түсініктердің анықтамасын айтқанда, терминологияны қолдануда қиналса немесе қате жіберсе. Тапсырмаларды (жаттығуларды, жағдайлық есептерді, тесттерді) өз бетімен орындауға тырысқанымен, оның 10%-ға жуығы ғана дұрыс орындалғанда. Бағдарламалық бақылаудың ең болмағанда 1 сұрағына толық жауап бермегенде.
F 45% Студент сабақта болды. Оқу материалының басым бөлігін немесе маңызды бөлімін білмеді немесе түсінбеді, түсініктерге анықтама беруде, терминологияны қолдануда қате жібергенде, оқытушының қойған бірнеше жетекші сұрақтарына кейін де жауап бермегенде. Үйде тапсырмаларды (жаттығуларды, жағдайлық есептерді, тесттерді) жасамағанда. Сабақта бағдарламалық бақылау сұрақтарына жауап бермегенде, бірақ тақырып бойынша конспект жасаған.
F 40%Студент сабақта болды.Оқу материалының білмейді, түсінбейді, түсініктерге анықтама беруде, терминологияны қолдануда қате жібергенде, оқытушының қойған бірнеше жетекші сұрақтарына кейін де жауап бермегенде. Үйде тапсырмаларды (жаттығуларды, жағдайлық есептерді, тесттерді) жасамағанда. Сабақта бағдарламалық бақылау сұрақтарына жауап бермегенде, тақырып бойынша конспект жасамаған.
Биологиялық химия пәні бойынша студенттің тәжірибелік дағдыларын бағалау критерийлері
100% – Берілген жағдайлық есептерді толық интерпретациялағанда және зертханалық жұмыстарды сапалы түрде орындап, При полной интерпретации представленных ситуационных задач и качественном выполнении лаб работ и оформ пр и выводов.
95% - Студент клиникалық-теориялық жағдайды толық талдай алды, диета немесе жеке препараттарды (витаминдерді, витаминтәрізді заттарды, ферменттерді және гормондарды) тағайындағанда ұсыныстар бере алды. Студент өз бетімен және сапалы түрде зертханалық жұмысты орындап, дұрыс нәтиже алды және оларды бағалай алды, тәжірибе хаттамасын дұрыс толтырып, зертханалық жұмыс бойынша қорытынды жасады. Өзіне берілген тапсырма бойынша клиникалық тұрғыдан ойлана алатынын, теорияны тәжірибемен байланыстыра алатынын көрсетті, сонымен қатар қосымша ғылыми әдебиеттен алған мәліметтерді қолданды.
90% Студент клиникалық-теориялық жағдайды толық талдай алды, диета немесе жеке препараттарды (витаминдерді, витаминтәрізді заттарды, ферменттерді және гормондарды) тағайындағанда ұсыныстар бере алды. Студент өз бетімен және сапалы түрде зертханалық жұмысты орындап, дұрыс нәтиже алды және оларды бағалай алды, тәжірибе хаттамасын дұрыс толтырып, зертханалық жұмыс бойынша қорытынды жасады. Өзіне берілген тапсырма бойынша клиникалық тұрғыдан ойлана алатынын, теорияны тәжірибемен байланыстыра алатынын көрсетті, дегенмен тек негізгі әдебиеттен алған мәліметтерді ғана қолданды.
85% Студент клиникалық-теориялық жағдайды толық талдай алды, диета немесе жеке препараттарды (витаминдерді, витаминтәрізді заттарды, ферменттерді және гормондарды) тағайындағанда ұсыныстар бере алды. Студент өз бетімен және сапалы түрде зертханалық жұмысты орындап, дұрыс нәтиже алды және оларды бағалай алды, тәжірибе хаттамасын дұрыс толтырып, зертханалық жұмыс бойынша қорытынды жасады. Өзіне берілген тапсырма бойынша клиникалық тұрғыдан ойлана алатынын, теорияны тәжірибемен байланыстыра алатынын көрсетті, дегенмен тек негізгі әдебиеттен алған мәліметтерді ғана қолданды.
80% Студент клиникалық-теориялық жағдайды толық талдай алмады, диета немесе жеке препараттарды (витаминдерді, витаминтәрізді заттарды, ферменттерді және гормондарды) тағайындағанда кейбір ұсыныстарды ғана бере алды. Студент өз бетімен зертханалық жұмысты орындап, оқытушының ескертулерінен кейін дұрыс нәтиже алды және оларды бағалай алды, тәжірибе хаттамасын дұрыс толтырды, зертханалық жұмыс бойынша қорытынды жасағанда қателесті. Өзіне берілген тапсырма бойынша клиникалық тұрғыдан ойлана алатынын көрсетті, дегенмен тек негізгі әдебиеттен алған мәліметтерді ғана қолданды.
75% Студент клиникалық-теориялық жағдайды толық талдай алмады, ұсыныстар бергенде қиналады, студент зертханалық жұмысты басқа студенттердің көмегімен орындады, оқытушының ескертулерінен кейін дұрыс нәтиже алды және оларды бағалауда қиналды, тәжірибе хаттамасын толтыруда ескертулер болды, зертханалық жұмыс бойынша толық қорытынды жасамады. Өзіне берілген тапсырма бойынша тек негізгі әдебиеттен алған мәліметтерді ғана қолданды.
70% Студент клиникалық-теориялық жағдайды қате талдады, ұсыныстар бергенде қиналады немесе ұсыныстар айта алмады, студент зертханалық жұмысты басқа студенттердің көмегімен орындады, оқытушының ескертулерінен кейін дұрыс нәтиже алды және оларды бағалауда қиналды, тәжірибе хаттамасын толтыруда ескертулер болды. Зертханалық жұмыс бойынша қорытындыны оқытушы көмегімен жасады, өзіне берілген тапсырма бойынша тек негізгі әдебиеттен алған мәліметтерді ғана қолданды. Теорияның тәжірибемен және клиникамен өзара байланысы жоқ дерлік.
65% Студент клиникалық-теориялық жағдайды қате талдады, ұсыныстар бергенде қиналады немесе ұсыныстар айта алмады, студент зертханалық жұмысты басқа студенттердің көмегімен орындады, жұмыс жасау барысында оқытушыдан ескерту алды, алынған нәтижелерінің кейбіреуі қате болды және оларды бағалауда қиналды, тәжірибе хаттамасын толтыруда ескертулер мен қателер болды. Зертханалық жұмыс бойынша қорытындыны оқытушы көмегімен жасады, өзіне берілген тапсырма бойынша тек негізгі әдебиеттен алған мәліметтерді ғана қолданды. Теорияның тәжірибемен және клиникамен өзара байланысы жоқ.
60% Студент клиникалық-теориялық жағдайды қате талдады, ұсыныстар бергенде қиналады немесе ұсыныстар айта алмады, студент зертханалық жұмысты басқа студенттердің көмегімен орындады, жұмыс жасау барысында оқытушыдан ескерту алды, алынған нәтижелерінің кейбіреуі қате болды және оларды бағалауда қиналды. Жұмыс принципін әрең түсінеді, тәжірибе хаттамасын толтыруда қателер болды. Зертханалық жұмыс бойынша қорытындыны оқытушы көмегімен жасады, жұмыс қорытындысын қорғауға қиналады, өзіне берілген тапсырма бойынша тек негізгі әдебиеттен алған мәліметтерді ғана қолданды. Теорияның тәжірибемен және клиникамен өзара байланысы жоқ.
55% Студент клиникалық-теориялық жағдайды қате талдады, ұсыныстар бермейді, зертханалық жұмысты басқа студенттердің көмегімен орындады, жұмыс жасау барысында оқытушыдан ескерту алды, алынған нәтижелерінің кейбіреуі қате болды және оларды бағалауда қиналды. Жұмыс принципін әрең түсінеді, тәжірибе хаттамасын қате толтырды, жұмыс бойынша қорытынды жасай алмады, оны қорғауға қиналады, өзіне берілген тапсырма бойынша тек негізгі әдебиеттен алған мәліметтерді ғана қолданды. Теорияның тәжірибемен және клиникамен өзара байланысы жоқ.
50% Студент клиникалық-теориялық жағдайды қате талдады, ұсыныстар бермейді, зертханалық жұмысты басқа студенттердің көмегімен орындады, жұмыс жасау барысында оқытушыдан ескерту алды, алынған нәтижелерінің кейбіреуі қате болды және оларды бағалауда қиналды. Жұмыс принципін әрең түсінеді, тәжірибе хаттамасын қате толтырды, жұмыс бойынша қорытынды жасай алмады, жұмыс нәтижелерін қорғай алмайды.
45% Студент сабақта болды. Тапсырманы орындамады, шағын топта жұмыс жасауға ынталанды, жұмыс бойынша қорытынды жасамады, хаттамалары толық емес, ескертулер бар.
40% Студент сабақта болды. Тапсырманы орындамады, шағын топта жұмыс жасауға ынталанбады, жұмыс бойынша қорытынды жасамады, хаттамалары жоқ.
Биологиялық химиядан студенттердің құқықтық құзырлылығын бағалау критерийлері
100 % - Студент қауіпсіздік техникасы бойынша материалды және биохимия саласындағы нормативті актілерді толық білгенде қойылады.
95% - Студент зертханада жұмыс істеу барысында қауіпсіздік техникасы және қолданылатын реагенттердің негізгі қасиеттері, химиялық реактивтерді зарарсыздандыру мен өртке қарсы қауіпсіздік, жазатайым жағдайлардағы алғашқы көмектің негізгі ережелері бойынша білімін көрсете алғанда. Ол өрт сөндіруге және алғашқы медициналық жәрдем көрсетуге арналған құралдардың орнын білгенде. Жазбаша бақылауда берген жауабы толық, қатесіз, мысалдармен келтірілгенде қойылады.
90 % Студент зертханада жұмыс істеу барысында қауіпсіздік техникасы және қолданылатын реагенттердің негізгі қасиеттері, химиялық реактивтерді зарарсыздандыру мен өртке қарсы қауіпсіздік, жазатайым жағдайлардағы алғашқы көмектің негізгі ержелері бойынша білімін көрсете алғанда. Ол өрт сөндіруге және алғашқы медициналық жәрдем көрсетуге арналған құралдардың орнын білгенде. Жазбаша бақылауда берген жауабы толық, қатесіз, мысалдармен келтірілгенде. Қосымша түсініктерде болмашы қателік болып, оны оқытушының ескертуінен кейін түзетсе, қойылады. Материалдың баяндалуы қойылған сұраққа толық сәйкес келеді.
85% Студент зертханада жұмыс істеу барысында қауіпсіздік техникасы және қолданылатын реагенттердің негізгі қасиеттері, химиялық реактивтерді зарарсыздандыру мен өртке қарсы қауіпсіздік, жазатайым жағдайлардағы алғашқы көмектің негізгі ержелері бойынша білімін көрсете алғанда. Ол өрт сөндіруге және алғашқы медициналық жәрдем көрсетуге арналған құралдардың орнын білгенде. Жазбаша бақылауда берген жауабы толық, қатесіз, мысалдармен келтірілгенде. Берген жауабында 2-3 қате болып,, оны оқытушының ескертуінен кейін түзетсе, қойылады. қисынды (логикалық) ойлай алғанда және өз білімінің дәлелі ретінде дұрыс мысалдар келтіре алғанда қойылады.
80% Студент зертханада жұмыс істеу барысында қауіпсіздік техникасы және қолданылатын реагенттердің негізгі қасиеттері, химиялық реактивтерді зарарсыздандыру мен өртке қарсы қауіпсіздік, жазатайым жағдайлардағы алғашқы көмектің негізгі ержелері бойынша білімін көрсете алғанда. Ол өрт сөндіруге және алғашқы медициналық жәрдем көрсетуге арналған құралдардың орнын білгенде. Жазбаша бақылауда берген жауабы толық, қатесіз, мысалдармен келтірілгенде. Берген жауабында 3-4 қате болып,, оны оқытушының ескертуінен кейін түзетсе, қойылады.
75% Студент зертханада жұмыс істеу барысында қауіпсіздік техникасы және қолданылатын реагенттердің негізгі қасиеттері, химиялық реактивтерді зарарсыздандыру мен өртке қарсы қауіпсіздік, жазатайым жағдайлардағы алғашқы көмектің негізгі ержелері бойынша білімін көрсете алғанда. Ол өрт сөндіруге және алғашқы медициналық жәрдем көрсетуге арналған құралдардың орнын білгенде. Жазбаша бақылауда берген жауабы толық, қатесіз, мысалдармен келтірілгенде. Бағдарламалық бақылаудың сұрағына берген жауабы толық емес, дегенмен негізгі түсініктер келтірілгенде қойылады.
70% Студент зертханада жұмыс істеу барысында қауіпсіздік техникасы және қолданылатын реагенттердің негізгі қасиеттері, химиялық реактивтерді зарарсыздандыру мен өртке қарсы қауіпсіздік, жазатайым жағдайлардағы алғашқы көмектің негізгі ержелері бойынша білімін көрсете алғанда. Ол өрт сөндіруге және алғашқы медициналық жәрдем көрсетуге арналған құралдардың орнын білгенде. Жазбаша бақылауда берген жауабы толық емес және ретсіз, дегенмен сұрақты түсінетінін көрсете білгенде. Түсініктердің анықтамасын айтқанда, терминологияны қолдануда қиналса немесе қате жіберсе, дегенмен педагогтың қойған бірнеше қосымша сұрақтарынан кейін қателерін түзете алғанда қойылады.
65% Студент зертханада жұмыс істеу барысында қауіпсіздік техникасы және қолданылатын реагенттердің негізгі қасиеттері, химиялық реактивтерді зарарсыздандыру мен өртке қарсы қауіпсіздік, жазатайым жағдайлардағы алғашқы көмектің негізгі ержелері бойынша алған білімі таяз. Ол өрт сөндіруге және алғашқы медициналық жәрдем көрсетуге арналған құралдардың орнын білгенде. Қойылған сұраққа толық емес және ретсіз жауап бергенде. Түсініктердің анықтамасын айтқанда, терминологияны қолдануда қиналса немесе қате жібергенімен сұрақты түсінгенін көрсете білгенде. Жазбаша бақылау сұрақтарына толық емес жауап беріп, бірақ негізгі түсініктерді келтіргенде қойылады.
60% Студент зертханада жұмыс істеу барысында қауіпсіздік техникасы және қолданылатын реагенттердің негізгі қасиеттері, химиялық реактивтерді зарарсыздандыру мен өртке қарсы қауіпсіздік, жазатайым жағдайлардағы алғашқы көмектің негізгі ержелері бойынша алған білімі таяз. Ол өрт сөндіруге және алғашқы медициналық жәрдем көрсетуге арналған құралдардың орнын білгенде. Жазбаша бақылау сұрақтарына толық емес жауап беріп, бірақ негізгі түсініктер тапсырманың 50%-ында келтірілгенде қойылады.
55% Студент зертханада жұмыс істеу барысында қауіпсіздік техникасы және қолданылатын реагенттердің негізгі қасиеттері, химиялық реактивтерді зарарсыздандыру мен өртке қарсы қауіпсіздік, жазатайым жағдайлардағы алғашқы көмектің негізгі ержелері бойынша алған білімі таяз. Ол өрт сөндіруге және алғашқы медициналық жәрдем көрсетуге арналған құралдардың орнын білгенде. Студент тапсырма бойынша жауап бере алмағанда, сұрақтарға толық емес және ретсіз жауап бергенде. Түсініктердің анықтамасын айтқанда, терминологияны қолдануда қиналса немесе қате жібергенде. Бірақ негізгі түсініктер тапсырманың 25%-ында келтірілгенде қойылады.
50% Студент зертханада жұмыс істеу барысында қауіпсіздік техникасы және қолданылатын реагенттердің негізгі қасиеттері, химиялық реактивтерді зарарсыздандыру мен өртке қарсы қауіпсіздік, жазатайым жағдайлардағы алғашқы көмектің негізгі ержелері бойынша алған білімі таяз. Ол өрт сөндіруге және алғашқы медициналық жәрдем көрсетуге арналған құралдардың орнын білгенде. Студент тапсырма бойынша жауап бере алмағанда, сұрақтарға толық емес және ретсіз жауап бергенде. Түсініктердің анықтамасын айтқанда, терминологияны қолдануда қиналса немесе қате жібергенде. Бірақ негізгі түсініктер тапсырманың 25%-ында келтірілгенде қойылады. Бағдарламалық бақылау кезінде 1 сұраққа ғана жауап жазса, қойылады.
45% Студент сабақта болды. Оқу материалының басым бөлігін немесе маңызды бөлімін білмеді немесе түсінбеді, түсініктерге анықтама беруде, терминологияны қолдануда қате жібергенде, оқытушының қойған бірнеше жетекші сұрақтарына кейін де жауап бермегенде. Бағдарламалық бақылау сұрақтарына жауап бермегенде қойылады.
40% Студент сабақта болды. Оқу материалының білмеді немесе түсінбеді, түсініктерге анықтама беруде, терминологияны қолдануда қате жібергенде, оқытушының қойған бірнеше жетекші сұрақтарына кейін де жауап бермегенде. Бағдарламалық бақылау сұрақтарына жауап бермегенде және үйде конспект жасамағанда қойылады.
Студенттердің биологиялық химиядан коммуникативтік құзыреттілігін және үш тілді білуін бағалау критерийлері
100% Студент сабырлы, жүзі жарқын, оқытушы және студенттермен қарым-қатынасқа жеңіл түседі, ақ көңіл және ізгі ниетті, қойылған сұрақтың мәнін жақсы түсініп,дұрыс жауап береді; ағылшын тілінде және екінші тілде жеңіл пікірлесе алады (В2 және одан жоғары дәреже – UpperIntermediate: лексикалық байлығы ортадан жоғары, ерекше сирек кездесетін терминдермен пайдалана алады, сөздерді жалпы сөйлемдерге өте жақсы құрастырады, сөйлемді грамматикалық дұрыс құрастырады, дыбыстауы дұрыс, жазбаша түрде барлығын, жеңіл-желпі қателермен көрсете алады; мәтінді жылдам оқып, жалпы түсіне алады) және келесі дәреже С1 (Advanced: лексикалық тіл байлығы жалпы жақсыжәне академиялық жоғары дәрежеде; үздік түрде грамматиканы білетінін көрсетеді, сөйлеуі, интонациясы, дыбыстары дұрыс; тақтада айтқанын дұрыс көрсете алады; мәтін тапсырманы жеңіл түсінеді).
95%Студент сабырлы, жүзі жарқын, оқытушы және студенттермен қарым-қатынасқа жеңіл түседі, ақ көңіл және ізгі ниетті, қойылған сұрақтың мәнін жақсы түсініп,дұрыс жауап береді; ағылшын тілінде және екінші тілде В2 дәрежеде жеңіл пікірлесе алады
90%Студент сабырлы, жүзі жарқын, оқытушы және студенттермен қарым-қатынасқа жеңіл түседі, ақ көңіл және ізгі ниетті, қойылған сұрақтың мәнін жақсы түсініп,дұрыс жауап береді; ағылшын тілінде және екінші тілде В2 дәрежеде жеңіл пікірлесе алады, бірақ дыбыстардан және грамматикадан жеңіл-желпі қателер жіберуі мүмкін
85% Студент сабырлы, жүзі жарқын, оқытушы және студенттермен қарым-қатынасқа жеңіл түседі, ақ көңіл және ізгі ниетті, қойылған сұрақтың мәнін жақсы түсініп,дұрыс жауап береді; ағылшын тілінде және екінші тілде В1 дәрежеде жеңіл пікірлесе алады(Intermediate – кәсіби тілге лексикалық байлығы жеткілікті, жалпы сөйлемдерді айтқан кезде сөздің жетіспеушілігі білінеді, сөйлемдерді дұрыс құрайды, бірақ кейбір қателері білінеді, дыбыстауы дұрыс, айтқанын жазбаша түрде жеңіл-желпі қателермен көрсете алады, оқу жылдамдығы баяу, бірақ барлығын түсінеді)
80%Студент сабырлы, оқытушы және студенттермен қарым-қатынасы жақсы, қойылған сұрақтың мәнін жақсы түсініп,дұрыс жауап береді; ағылшын тілінде және екінші тілде В1 дәрежеде жеңіл пікірлесе алады, бірақ азғантай қателері блінеді
75% Студент оқытушы және студенттермен қарым - қатынасқа бірден түспейді, біраққойылған сұрақтың мәнін жақсы түсініп,жауап береді; ағылшын тілінде және екінші тілде А2 дәрежеде жеңіл пікірлесе алады (Preintermediate: жалпы сөйлем құрау үшін лексикалық байлығы жеткілікті, бірақ кәсіби тілде сөйлеу үшін лексикалық құрылымдарды түгел пайдаланбайды, азғантай қателерді жібереді, тыңдаған кезде қайта-қайта ұрақ қояды, айтқанының барлығын жазбаша түрде көрсете білмейді, кәсіби терминдерді жазған кезде қателер жібереді, мәтіннің кейбір жерлерінде қиналады)
70%Студент оқытушы және студенттермен қарым - қатынасқа бірден түспейді, қойылған сұрақтың мәнін жалпы түсінеді, бірақ жауабында нақтылық жоқ, тілді Elementary дәрежеде игергені білінеді (лексикалық қорында жалпы сөздердің және кәсіби терминдердің жеткіліксіздігі білінеді, лекикалық қателер жібереді, ана тіліндегі сөздерді арасына қосып жібереді; сөз тіркестері қарапайым (1-3), кейде қате, тыңдаған кезде түсінігі нашар, қайта-қайта сұрақ қояды, жазбаша түрде көрсете алмайды, терминдері қате, кәсіби мәтінді түсінбейді (A1 қаз/орыс)
65% Студент өзіне сенімсіз жауап береді, назар аудармайды, оқытушы және студенттермен қарым - қатынасқа бірден түспейді, сұрақтарды жалпы түсінеді, бірақ жауабында қателері байқалады; тілді Elementary дәрежеде игергені білінеді, (A1 қаз/орыс)
60% Студент өзіне сенімсіз жауап береді, назар аудармайды, оқытушы және студенттермен қарым – қатынасы қиындау, сұрақтарды түсінуі нашар, 50% жауап береді қателері байқалады; тілді Elementary дәрежеде игергені білінеді, қателері бар (A1 қаз/орыс)
55%Студент өзіне сенімсіз жауап береді, назар аудармайды, оқытушы және студенттермен қарым – қатынасы қиындау, сұрақтарды түсінуі нашар, 25 % жауап береді; ағылшынды Beginner дәрежесінде игергені байқалады, (A1 қаз/орыс дәрежеден төмен), сөйлемдері үздік-создық, ауызша тілді түсінбейді, лексикалық байлығы төмен, сөйлескен кезде лексикалық және грамматикалық қателерді жібереді.
50% Студент өзіне сенімсіз жауап береді, назар аудармайды, оқытушы және студенттермен қарым – қатынас жасау қиын, 25 % жауап береді; усынылған тілде жұмыс істеуден бас тартады, бірақ екінші тілде бөлек өздерді қиналып айтады
45%Студент сабақтың негізгі, өзекті жерлерінде қарым-қатынас жасай алмады, сабаққа қызықтыру әрекеттер сәтссіз болды, ағылшын тілді және екінші тілді білмейді
40%Студент өзінің ана тілінде де қарым-қатынас жасаудан және тілдесуден бас тартты
Биологиялық химия пәні бойынша студенттің өздігінен білім алу
құзырлылығын бағалау критерийлері
Сөзжұмбақты бағалау критерийлері:
100% - қойылған талаптарды 100% орындағанда, барлық сұрақтарға толық қатесіз жауап бергенде.
95 % - 100%-дық критерий сияқты, тек негізгі әдебиеттерді ғана қолданғанда.
90 %- 95 % критерийі сияқты, сөзжұмбақтың кейбір сұрақтарына жауап бергенде өзіне сенімсіздік көрсеткен жағдайда.
85 % –СӨЖ-ді орындауда аздаған қате жіберіп, барлығы 20-24 сұрақтарға қорғағанда жауап беріп, маңызды емес болмашы қате жіберіп, немесе өзіне сенімсіздік көрсеткен жағдайда, 6-7 әдебиеттерді қолданып, одан да қателер жібергенде.
80% - СӨЖ-ді орындауда аздаған қате жіберіп, сұрақтар саны 18-19, жаңылыс сұрақтар болып, мысалы сын есімнен, етістіктен: қорғағанда барлық сүрақтарға жауап беріп, онша маңызды емес қате жіберіп, немесе өзіне сенімсіздік көрсеткен жағдайда және 6-7 дұрыс емес әдебиеттерді қолданғанда.
75%- СӨЖ-ді орындауда кейбір қате жіберіп, сұрақтар саны 15-17, жаңылыс сұрақтар болып, мысалы сын есімнен, етістіктен: қорғағанда барлық сүрақтарға жауап беріп, онша маңызды емес қате жіберіп, немесе өзіне сенімсіздік көрсеткен жағдайда және 6-7әдебиеттерді қолданғанда және арасында ескі әдебиеттерді қолданғанда.
70 % - СӨЖ-ді орындауда көптеген дұрыс емес, қателер жіберіліп,сұрақтар саны 13-14, грамматикалық қателер бар болып, студент барлық сұрақтарға түгелдей жауап бере алмай, қолданған 4-5 әдебиеттерге ескертулер жасалып немесе ескі(2000жылға дейінгі) әдебиеттерді қолданғанда.
65% - СӨЖ-ді орындауда көптеген маңызды қателер жіберіліп, сұрақтар саны 10-12, грамматикалық қателер болып, студент барлық сұрақтарға түгелдей жауап бере алмай, қолданған 2-3 әдебиетке ескертулер жасалып және текст бойынша әдебиеттерге сілтемелер жасалмай, немесе ескі (2000жылға дейінгі) әдебиеттерді қолданғанда.50% – мұқаба беті жоқ, студент барлық сұрақтарға түгелдей жауап бере алмай, қолданған 2-3 әдебиетке ескертулер жасалып жәнетекст бойынша әдебиеттерге сілтемелер жасалмай, немесе ескі (2000жылға дейінгі) әдебиеттерді қолданғанда.45% – СӨЖ-ді қағазда терген түрде тапсырғанда, бірақ қорғамағанда, көптеген қателері бар, қойылған талаптарға сәйкес болмағанда.
40%– СӨЖ-ді тапсырмағанда.
Кестені бағалау критерийлері:
100 %- қойылған талаптарды 100% орындағанда, барлық сұрақтарға толық жауап берілгенде
95% Студент, жалпы алғанда, материалды білетінін көрсетіп, қисынды (логикалық) ойлау қабілетін білдірген, бірақ қосалқы түсініктерді баяндағанда болмашы қате жіберіп, оны оқытушының ескертуінен кейін түзете білгенде.
90% Студент тақырып материалын біліп, жауап бергенде 20-24 сұрақтардан болмашы қате жіберіп, оны оқытушының ескертуінен кейін түзете білгенде, жүйелі дұрыс ойлай алғанда және 6-7 әдебиеттерді қолданып, одан да қателер жібергенде.
85% Студент тақырып материалын білетінін көрсете алғанда, дегенмен жауап бергенде 18-19 сұрақтарға ғана жауап беріп, қателіктер жіберіп, 6-7 дұрыс емес әдебиеттерді қолданғанда.
80% Студент тақырып материалын білетінін көрсете алғанда, дегенмен жауап бергенде біраз қателіктер жіберіп, оны оқытушының ескертуінен кейін түзете алғанда, дұрыс ойлай алатынын көрсете білгенде және 6-7 дұрыс емес ескі әдебиеттерді қолданғанда.
75% баллсабақ тақырыбы бойынша студенттің білімі терең емес, 13-14 сұрақтарға толық емес және ретсіз жауап бергенде, 4-5 дұрыс емес ескі әдебиеттерді қолданғанда.
70% сабақ тақырыбы бойынша студенттің білімі терең емес,10-12 сұрақтарға толық емес және ретсіз жауап бергенде, 4-5 дұрыс емес ескі әдебиеттерді қолданғанда.
65% сабақ тақырыбы бойынша студенттің білімі терең емес, 8-9 сұрақтарға толық емес және ретсіз жауап бергенде, 2-3 дұрыс емес ескі әдебиеттерді қолданғанда.
60% Студент сабақ тақырыбы бойынша нашар бейімделгенде, 5-7сұрақтарға толық емес және ретсіз жауап бергенде, 2-3 дұрыс емес ескі әдебиеттерді қолданғанда.
55% Студент сабақ тақырыбы бойынша нашар бейімделгенде, сұрақтарға толық емес және ретсіз жауап бергенде. Әдебиеттер көрсетілмеген, немесе 2-3 дұрыс емес ескі әдебиеттерді қолданғанда.
50%– мұқаба беті жоқ, кесте толтырылған бірақ толық емес, дұрыс құрастырылмаған әдебиеттер толық емес 2 әдебиет ғана бар немесе ескі әдебиеттер келтірілген (2000жылға дейінгі)
45 % - СӨЖ-ді қағазда терген түрде тапсырғанда, бірақ қорғамағанда, көптеген қателері бар, қойылған талаптарға сәйкес болмағанда.
40%– СӨЖ-ді тапсырмағанда.
Презентацияны және визуалды құралдарды құрастыруды бағалау критерийлері
100% - қойылған талаптарды 100% орындағанда, барлық сұрақтарға толық жауап берілгенде. Презентация басқа қосымшада немесе бағдарламалар да орындалса да, барлық талаптар есепке алынғанда. Визуалды құралдар өздігінен ұйымдастырылған, шығармашылық икемділікпен жақсы өңделген, студент барлық қойылған сұрақтарға дұрыс жауап бере алады.
95% - қойылған талаптарды 100% орындағанда, барлық сұрақтарға қатесіз жауап берілгенде. Презентация басқа қосымшада немесе бағдарламаларда да орындалса да, бірақ материалға қосымша әдебиеттерді жеткіліксіз қолданғанда.Визуалды құралдар өздігінен ұйымдастырылған, шығармашылық икемділікпен жақсы өңделген, маңызды емес ескертулермен, студент барлық қойылған сұрақтарға дұрыс жауап бере алады.
90% - қойылған талаптарды орындағанда, барлық сұрақтарға қатесіз жауап берілгенде. Презентация басқа қосымшада немесе бағдарламаларда да орындалса да, бірақ материалға тек негізгі әдебиеттерді қолданғанда.Визуалды құралдар өздігінен ұйымдастырылған, шығармашылық икемділікпен жақсы өңделген, маңызды емес ескертулермен,толық емес әдебиеттер тізімін қолданғанда.
85% - 15слайдтан көп,СӨЖ-ді орындауда кейбір қателер жіберілгенде,СӨЖ-ді қорғауда қойылған сұрақтарға жауап береді, бірақ нақты емес, саны 6-7 толық емес әдебиеттер тізімін қолданғанда.Визуалды құралдартаңдалған тақырыптарда толық көрініс бермейді,бірақ безендірілген барлық талаптарға сәйкес келеді және студент материалды жақсы меңгерген.
80% - 15слайдтан көп,СӨЖ-ді орындауда кейбір қателер жіберілгенде,СӨЖ-дің мақсаты мен міндеті толық анықталмай,қорытындысында ұсыныстар берілмегенде, текстте қателіктер кездессе, СӨЖ-ді қорғауда қойылған сұрақтарға жауап береді, бірақ нақты емес, саны 5-6 толық емес әдебиеттер тізімін қолданғанда. Визуалды құралдартаңдалған тақырыптарда толық көрініс бермейді,бірақ безендірілген барлық талаптарға сәйкес келеді жәнебірақ жеке ескертулермен студент материалды жақсы меңгерген.
75% - 15слайдтан көп,СӨЖ-ді орындауда кейбір қателер жіберілгенде,СӨЖ-дің мақсаты мен міндеті толық анықталмай,қорытындысында ұсыныстар берілмегенде, текстте қателіктер кездессе, СӨЖ-ді қорғауда қойылған сұрақтарға жауап береді, бірақ нақты емес, саны 5-6 толық емес әдебиеттер тізімін қолданғанда,текст бойынша қолданылған әдебиеттерге сілтемелер жоқ ,ескі әдебиеттер қолданғанда.Студентвизуалды құралдарды дайындауда құралды безендіруді өзі толық анықтамаған және нені көрсетуі туралы оқытушыдан кеңес алды,материалды жақсы көрсетіп, қорғады,дұрыс,әдемі безендірілген және пайдаланған әдебиеттері жеткілікті мөлшерде.
70% - саны 6-7слайдтар, СӨЖ-ді орындауда кейбір қателер жіберілгенде, СӨЖ-дің кіріспе мен қорытынды бөлімдері жоқ,суреттер,кестелер,схема мен графиктер өте аз, грамматикалық және биохимиялық қателер кездескенде, (2000 жылға дейінгі) ескі әдебиеттер, текст бойынша қолданылған әдебиеттерге сілтемелер жоқ , әдебиеттер тізімінде 3-4 толық емес әдебиеттер ескертулермен орындағанда.Визуалды құралдардыоқытушы көрсеткендей, өздігінен толық анықтай алмады,кейбір қателіктермен орындалды, безендіруі және мазмұны толық емес,сенімсіздікпен жауап береді.
65% - саны 6-7слайдтар, СӨЖ-ді орындауда кейбір қателер жіберілгенде, СӨЖ-дің кіріспе мен қорытынды бөлімдері жоқ, суреттер,кестелер,схема мен графиктер өте аз,грамматикалық және биохимиялық қателер кездескенде, (2000 жылға дейінгі) ескі әдебиеттер, текст бойынша қолданылған әдебиеттерге сілтемелер жоқ , әдебиеттер тізімінде 1-2 толық емес әдебиеттер ескертулермен орындағанда. Визуалды құралдардыоқытушы көрсеткендей, өздігінен толық анықтай алмады,кейбір қателіктермен орындалды, безендіруі және мазмұны толық емес,сенімсіздікпен жауап береді, қорғау кезінде 1 қате жіберді.
60% - саны 6-7слайдтар, СӨЖ-ді орындауда кейбір қателер жіберілгенде, СӨЖ-дің кіріспе мен қорытынды бөлімдері жоқ, суреттер мен кестелер жоқ,өте аз схема мен графиктердеграмматикалық және биохимиялық қателер кездескенде, студент барлық сұрақтарға толық емес,кейбір сұрақтарға дұрыс емес жауап бергенде, (2000 жылға дейінгі) ескі әдебиеттер, текст бойынша қолданылған әдебиеттерге сілтемелер жоқ , әдебиеттер тізімінде 1-2 толық емес әдебиеттер ескертулермен орындағанда. Визуалды құралдардыоқытушы көрсеткендей, өздігінен толық анықтай алмады,кейбір қателіктермен орындалды, безендіруі және мазмұны толық емес,сенімсіздікпен жауап береді, қорғау кезінде 1 қатеден көптеу қате жіберді.
55% - сыртқы мұқаба беті жоқ, саны 4-5слайдтар, СӨЖ-ді орындауда кейбір қателер жіберілгенде, СӨЖ-дің кіріспе мен қорытынды бөлімдері жоқ, суреттер мен кестелер схема мен графиктер жоқ, грамматикалық және биохимиялық қателер кездескенде, студент барлық сұрақтарға толық емес, кейбір сұрақтарға дұрыс емес жауап бергенде, (2000 жылға дейінгі) ескі әдебиеттер, текст бойынша қолданылған әдебиеттерге сілтемелер жоқ, әдебиеттер тізімінде 1-2 толық емес әдебиеттер ескертулермен орындағанда, презентацияның сапасы нашар(суреттер, схемалар аз,бір слайдта көп жолдар бар.) Визуалды құралдардыбезендіруі және мазмұны аздау,қорғау кезінде қателескен.
50% - сыртқы мұқаба беті жоқ, 4-ке дейін слайдтар, СӨЖ-ді орындауда кейбір қателер жіберілгенде, СӨЖ-дің кіріспе мен қорытынды бөлімдері жоқ, суреттер мен кестелер схема мен графиктер жоқ, грамматикалық және биохимиялық қателер кездескенде, студент сұрақтарға жауап бермегенде, (2000 жылға дейінгі) ескі әдебиеттер, текст бойынша қолданылған әдебиеттерге сілтемелер жоқ , әдебиеттер тізімінде 1-2 толық емес әдебиеттер ескертулермен орындағанда, презентацияның сапасы нашар(суреттер, схемалар аз,бір слайдта көп жолдар бар , талапқа сай орындалмаған).Визуалды құралдарды қорғамай тапсырған.
45 % - тапсырылғанСӨЖ-ді қорғамағанда, СӨЖ талапқа сәйкес болмағанда.
40% - СӨЖ-ді тапсырмағанда.
Глоссарийді бағалау критерийлері:
100 %- қойылған барлық талаптарды 100% орындағанда, барлық сұрақтарға қатесіз жауап беріп,терминдердің мағынасын үш тілде қатесіз, әрі жеңіл түсіндіргенде.
95 % - қойылған барлық талаптарды орындағанда, барлық сұрақтарға қатесіз жауап берілгенде.Негізінен негізгі әдебиеттер пайдаланылған, сөздерді айтуында кейбір қателіктер кездеседі.
90%- қойылған барлық талаптарды орындағанда, барлық сұрақтарға қатесіз жауап берілгенде.Бірақ тек ғана, негізгі әдебиеттер пайдаланылған,басқа тілде сөйлеуінде кейбір қателер кездеседі.
85 %-кіріспе бөлімінде тақырыптың өзектілігі толық көрсетілмеген, мақсаттары мен міндеттері қайталанады немесе толық анықталмаған, негізгі бөлімді орындауда кейбір қателер кеткен,терминдердің саны 18-19, грамматикалық қателер кездеседі, кейбір терминдердің мағынасы толық емес, суреттер мен кестелердің саны мен сапасы нақты емес, барлық сұрақтарға жауап береді, бірақ шет тілдердің біреуінде сөздерді айтуда қиналады, қорытынды бөлімінде ұсыныстар берілмеген, саны 6-7 дұрыс емес, әдебиеттердіпайдаланған.
80 %-кіріспе бөлімінде тақырыптың өзектілігі толық көрсетілмеген, мақсаттары мен міндеттері қайталанады немесе толық анықталмаған, негізгі бөлімді орындауда кейбір қателер кеткен, терминдердің саны 16-17, грамматикалық қателер кездеседі, кейбір терминдердің мағынасы толық емес, суреттер мен кестелердің саны мен сапасы төмен, барлық сұрақтарға жауап береді, бірақ шет тілдердің біреуінде сөздерді айтуда және грамматика жағынан қиналады, қорытынды бөлімінде ұсыныстар берілмеген, саны 6-7 дұрыс емес, ескі әдебиеттердіпайдаланған.
75%-кіріспе бөлімінде тақырыптың өзектілігі көрсетілмеген, мақсаттары мен міндеттері қайталанады немесе толық анықталмаған, негізгі бөлімді орындауда кейбір қателер кеткен, терминдердің саны 14-15, грамматикалық қателер кездеседі, кейбір терминдердің мағынасы толық емес, суреттер мен кестелер жоқ, барлық сұрақтарға жауап береді, бірақ шет тілдердің біреуінде сөздерді айтуда және грамматика жағынан қиналады, қорытынды бөлімінде ұсыныстар берілмеген, саны 4-5 дұрыс емес, ескі әдебиеттердіпайдаланған.
70%-кіріспе бөлімі жоқ,негізгі бөлімді орындауда кейбір қателер кеткен, терминдердің саны 12-13, грамматикалық қателер кездеседі, кейбір терминдердің мағынасы толық емес, суреттер мен кестелер жоқ, барлық сұрақтарға жауап береді, бірақ шет тілдердің біреуінде сөздерді айтуда және грамматикадан, сонымен қатар биохимиялық тұрғыдан қиналады,қателер бар, жұмыстың қорытынды толық берілмеген, саны 4-ке дейінгі, дұрыс емес және ескі әдебиеттердіпайдаланған.
65% –СӨЖ-діорындауда кейбір қателер кездеседі, кіріспесі мен қорытындысы жоқ, негізгі бөлімінде кестелер мен суреттер жоқ,терминдердің саны 10-11, грамматикалық және биохимиялық қателер кездеседі,студент барлық сұрақтарға емес,кейбір сұрақтарға дұрыс емес жауап береді, үш тілдің бірін білмейді,пайдаланған әдебиеттер тізімі дұрыс құрастырылмаған,саны 5-ке дейінгі аз және ескі әдебиеттерді пайдаланған.
60%- СӨЖ-діорындауда кейбір қателер кездеседі, кіріспесі мен қорытындысы жоқ, негізгі бөлімінде кестелер мен суреттер жоқ,терминдердің саны 8-9,грамматикалық және биохимиялық қателер кездеседі,студент барлық сұрақтарға емес,кейбір сұрақтарға дұрыс емес жауап береді үш тілдің бірін білмейді,пайдаланған әдебиеттер тізімі жоқ.
55%- мұқаба беті жоқ, СӨЖ-діорындауда кейбір қателер кездеседі, кіріспесі мен қорытындысы жоқ, негізгі бөлімінде кестелер мен суреттер жоқ,терминдердің саны 6-7,грамматикалық және биохимиялық қателер кездеседі,студент барлық сұрақтарға емес,кейбір сұрақтарға дұрыс емес жауап береді, шет тілдерді нашар біледі,пайдаланған әдебиеттер тізімі жоқ.
50% –мұқаба беті жоқ,СӨЖ-діорындауда кейбір қателер кездеседі,терминдердің саны 6-ға дейін,грамматикалық және биохимиялық қателер кездеседі,пайдаланған әдебиеттер тізімі жоқ.кіріспесі мен қорытындысы жоқ,студент өз мемлекеттік тілінде сұрақтарға жауап бермейді.
45 %- тапсырылғанСӨЖ-ді қорғамағанда, СӨЖ талапқа сәйкес болмағанда.
40%- СӨЖ-ді тапсырмағанда.
Квантталған текстер мен тест түрінде берілген әртүрлі тапсырмаларды бағалау критерийлері:
100 % – қойылған талаптарды 100% орындағанда, барлық сұрақтарға толық қатесіз жауап бергенде
95 % – барлық қойылған талаптарды орындағанда, барлық сұрақтарға толық жауап берілгенде, бірақ материал негізгі әдебиеттерден алынғанда.
90 % – қойылған талаптарды толық орындағанда, барлық сұрақтарға толық қатесіз жауап берілгенде, бірақ сенімсіздік болғанда. Материал тек негізгі оқулық әдебиеттерден алынғанда.
85 % – СӨЖ-ді орындауда аздаған қате жіберіп,абзацтарының аталуы дұрыс емес немесе бөлуге болатын өте үлкен абзацтар болып, қорғағанда бәріне жауап беріп, болмашы қате жіберіп, негізгі оқулық әдебиеттерді қолданып, квантталған текст екі баспа беттен көп, тесттік тапсырмалар 8-9 болғанда.
80% – СӨЖ-ді орындауда аздаған қате жіберіп,абзацтарының аталуы дұрыс емес немесе бөлуге болатын өте үлкен абзацтар болып, қорғағанда бәріне жауап беріп, болмашы қате жіберіп, негізгі оқулық әдебиеттерді қолданып, квантталған текст екі баспа беттен көп, тесттік тапсырмалар 8-9 , бірақ талаптардың бәр түріне сай емес болғанда.
75% –СӨЖ-ді орындауда аздаған қате жіберіп,абзацтарының аталуы дұрыс емес немесе бөлуге болатын өте үлкен абзацтар болып, қорғағанда бәріне жауап беріп, болмашы қате жіберіп, негізгі оқулық әдебиеттерді қолданып, немесе ескі әдебиеттерді қолданып, квантталған текст екі баспа беттен көп, тесттік тапсырмалар 6-7 , бірақ талаптардың бәр түріне сай емес болғанда.
70 % – бастапқы тексті жоқ, СӨЖ-ді орындауда маңызды қателер жіберіліп, грамматикалық және биохимиялық қателер бар болып, текст негізгі оқулық әдебиеттерден немесе ескі әдебиеттерден алынып, квантталған текст екі баспа беттен көп, тесттік тапсырмалар 4-5, бірақ талаптардың бәр түріне сай емес болғанда.
65% % – бастапқы тексті жоқ, СӨЖ-ді орындауда маңызды қателер жіберіліп, грамматикалық және биохимиялық қателер бар болып, студент барлық сұрақтарға жауап бере алмай қателіктер жіберіп, текст негізгі оқулық әдебиеттерден немесе ескі әдебиеттерден алынып, квантталған текст екі баспа беттен көп, тесттік тапсырмалар 4-5, бірақ талаптардың бәр түріне сай емес болғанда.
60 % – бастапқы тексті жоқ, негізгі әдебиеттерге сілтемелер жоқ немесе ол дұрыс жасалмаған, кванттауға керек материал СӨЖ-дің тақырыбына сәйкес келмей, СӨЖді орындауда маңызды қателер жіберіліп, грамматикалық және биохимиялық қателер бар болып, студент барлық сұрақтарға жауап бере алмай қателіктер жіберіп, текст негізгі оқулық әдебиеттерден немесе ескі әдебиеттерден алынып, квантталған текст екі баспа беттен көп, тесттік тапсырмалар 2-3 және бір- екі түрі болғанда.
55 % –мұқаба беті жоқ,бастапқы тексті жоқ, негізгі әдебиеттерге сілтемелер жоқ немесе ол дұрыс жасалмаған, кванттауға керек материал СӨЖдің тақырыбына сәйкес келмей, СӨЖді орындауда маңызды қателер жіберіліп, грамматикалық және биохимиялық қателер бар болып, студент сұрақтарға жауап бере алмай, қателіктер жіберіп, текст негізгі оқулық әдебиеттерден немесе ескі әдебиеттерден алынып, квантталған текст екі баспа беттен көп, тесттік тапсырмалар болмағанда.
50 % – мұқаба беті жоқ,бастапқы тексті жоқ және кванттау көзіне библиографиялық сілтеме жоқ, квантталатын текст СӨЖдің тақырыбына сәйкес келмей, СӨЖді орындауда маңызды қателер жіберіліп, грамматикалық және биохимиялық қателер бар болып, студент сұрақтарға жауап бере алмай, квантталған текст екі баспа беттен көп, тесттік тапсырмалар болмағанда.
45 %- тапсырылғанСӨЖ-ді қорғамағанда, СӨЖ талапқа сәйкес болмағанда.
40%- СӨЖ-ді тапсырмағанда.
Алмасу картаны бағалау критерийлері:
100 % – қойылған талаптарды 100% орындағанда, барлық сұрақтарға толық қатесіз жауап бергенде
95 % – барлық қойылған талаптарды орындағанда, барлық сұрақтарға толық жауап берілгенде, бірақ материал қосымша әдебиеттерден жеткіліксіз алынғанда.
90 % – қойылған талаптарды толық орындағанда, барлық сұрақтарға толық қатесіз жауап берілгенде, бірақ сенімсіздік болғанда. Материал тек негізгі оқулық әдебиеттерден алынғанда.
85 % – СӨЖ-ді орындауда аздаған қате жіберіп, қорғағанда бәріне жауап беріп, болмашы қате жіберіп, қолданылғанәдебиеттер тізімінде аздаған қате жіберілген және олардың саны 6-7болғанда, картада метаболизмнің және мүшелер жүйесінің барлық компоненттерінің өзара байланысы толық көрсетілмегенде.
80% – СӨЖ-ді орындауда аздаған қате жіберіп, картада аздаған қателер кездеседі, картада метаболизмнің және мүшелер жүйесінің барлық компоненттерінің өзара байланысы толық көрсетілмегенде, қорғағанда бәріне жауап беріп, болмашы қате жіберіп, қолданылған әдебиеттер тізімінде аздаған қате жіберілген және олардың саны 5-6 болғанда.
75% – жаңғыз түсте А4 форматында жасалған, СӨЖ-ді орындауда аздаған қате жіберіп,картада метаболизмнің және мүшелер жүйесінің барлық компоненттерінің өзара байланысы толық көрсетілмегенде, түсіндіретін анықтамада және картада қателер кездеседі, кейбір қысқартулар көрсетілмеген, қорғағанда қойылған сұрақтарға батылсыз жауап береді, болмашы қате жіберіп, қолданылған әдебиеттер тізімінде аздаған қате жіберілген және олардың саны 5-6 болғанда.Кейбір әдебиеттер ескі.
70 % - болмашы қате жіберіп, жаңғыз түсте А4 форматында жасалған, картада метаболизмнің және мүшелер жүйесінің барлық компоненттерінің өзара байланысы көбнесе көрсетілмегенде, мысалға кейбір аралық өнімдер мен тек екі алмасу арасындағы өзара байланыстар көрсетілген, түсіндіретін анықтамада және картада қателер кездеседі, кейбір қысқартулар көрсетілмеген, қорғағанда қойылған кейбір сұрақтарға жауап бермеді, грамматикалық және биохимиялық қателер бар, қолданылған әдебиеттер тізімі қателермен жасалған және олардың саны аз 3-4 болғанда немесе олар ескі ( 2000 жылға дейін).
65% % –СӨЖ-ді орындауда маңызды қателер жіберіліп, жаңғыз түсте А4 форматында жасалған, картада метаболизмнің және мүшелер жүйесінің барлық компоненттерінің өзара байланысы көбнесе көрсетілмегенде, мысалға кейбір аралық өнімдер мен тек екі алмасу арасындағы өзара байланыстар көрсетілген, түсіндіретін анықтамада және картада қателер кездеседі, кейбір қысқартулар көрсетілмеген, қорғағанда қойылған кейбір сұрақтарға жауап бермеді, грамматикалық және биохимиялық қателер бар, қолданылған әдебиеттер тізімі қателермен жасалған және олардың саны аз 1-2 болғанда немесе олар ескі ( 2000 жылға дейін).
60 % –түсіндіретін анықтама жоқ , СӨЖді орындауда маңызды қателер жіберіліп,жаңғыз түсте А4 форматында жасалған, картада метаболизмнің және мүшелер жүйесінің барлық компоненттерінің өзара байланысы көбнесе көрсетілмегенде, мысалға 2-3аралық өнімдер мен тек екі алмасу арасындағы өзара байланыстар көрсетілген, грамматикалық және биохимиялық қателер бар, қорғағанда қойылған кейбір сұрақтарға жауап бермеді немесе кейбір сұрақтарға жауаптар дұрыс емес, қолданылған әдебиеттер тізімі қателермен жасалған және олардың саны аз 1-2 болғанда немесе олар ескі ( 2000 жылға дейін).
55 % –түсіндіретін анықтама жоқ,мұқаба беті жоқ,СӨЖді орындауда маңызды қателер жіберіліп,жаңғыз түсте А4 форматында жасалған, картада метаболизмнің және мүшелер жүйесінің барлық компоненттерінің өзара байланысы көбнесе көрсетілмегенде, мысалға 2-3аралық өнімдер мен тек екі алмасу арасындағы өзара байланыстар көрсетілген, грамматикалық және биохимиялық қателер бар, қорғағанда қойылған кейбір сұрақтарға жауап бермеді немесе кейбір сұрақтарға жауаптар дұрыс емес, қолданылған әдебиеттер тізімі қателермен жасалған және олардың саны аз 1-2 болғанда немесе олар ескі ( 2000 жылға дейін).
50 % –түсіндіретін анықтама жоқ, мұқаба беті жоқ,СӨЖді орындауда маңызды қателер жіберіліп,жаңғыз түсте А4 форматында жасалған, картада метаболизмнің және мүшелер жүйесінің барлық компоненттерінің өзара байланысы көрсетілмеген, мысалға 2-3аралық өнімдер мен тек жаңғыз алмасу ішінде өзара байланыстар көрсетілген, грамматикалық және биохимиялық қателер бар, қорғағанда қойылған сұрақтарға жауап бермеді, қолданылған әдебиеттер тізімі қателермен жасалған және олардың саны аз 1-2 болғанда немесе олар ескі ( 2000 жылға дейін).
45 %- тапсырылғанСӨЖ-ді қорғамағанда, СӨЖ талапқа сәйкес болмағанда.
40%- СӨЖ-ді тапсырмағанда.
Қорытынды бақылау: «Биологиялық химия» пәнін талдау аяқталғанда теориядан білімдерді, тәжірибелік дағдыларды бағалау емтихан түрінде өткізіледі (өткізу түрі: тест тапсыру мен тәжірибелік дағдыларды бағалау- берілген жағдайлар туралы билеттер бойынша оқу-ғылыми жағдаяттарды талдау), емтиханның максималды балы-40.

Емтиханның ІІ сатысының – тәжірибелік дағдыларды қабылдаудың бағаларының критериі
Балл, % Білімдер (дағдылар) деңгейінің сипаттамасы
5 Студент барлық түсініктерге негізінен дұрыс анықтамалар береді, болмашы қате жіберіп.
5 Студент барлық түсініктерге негізінен дұрыс анықтамалар береді.
5 Студент клиникалық ойлаудың элементтерін көрсетеді.
5 Студент теорияны тәжірибемен байланыстыра алады.
5 Студент қосымша ғылыми әдебиеттерден және Интернеттен алынған мәліметтерді қолданылуды біледі.
5 Студент негізгі биологиялық сұйықтықтардың (қан, зәр, сілекей) қалыпты биохимиялық көрсеткіштерін біледі.
5 Студент биохимиялық көрсеткіштерді анықтаудың негізгі әдістерінің ұстанымын(принципын) біледі.
5 Студент клиникалық жағдаяттарды талдау үшін алынған нәтижелерді қолдануды біледі.
5 Студент зертханалық жұмыстарды жасағанда қауыпсыздық техникасының ережелерін қолдануды біледі.
5 Студент берілген жағдаятта диагнозды болжау жасау үшін биохимиялық тесттердің (ферменттер, белоктар, көмірсулар, липидтер) белгілі комплексін біледі.
5 Студент биохимиялық көрсеткіштердің өлшем бірліктерін біледі.
5 Студент ағзадағы күрделі органикалық заттардың негізгі айналу жолдарын біледі.
5 Студент ағзадағы негізгі органикалық заттардың биологиялық ролін түсіндіре алады.
5 Студент берілген клиникалық жағдаятта дұрыс тамақтану (диета) туралы ұсыныстарды бере алады.
5 Студент түрлі заттар алмасуының жеке сатыларын ажырата алады.
5 Студент ағзадағы түрлі заттар алмасуының реттелуінің негізгі жолдарын түсіндіре алады.
5 Студент негізгі биохимиялық терминдерді біледі және түсіндіре алады.
5 Студент түрлі мүшелерде өтетін биохимиялық процестердің ерекшеліктерін біледі.
5 Студент түрлі мүшелердің, биологиялық сұйықтықтардың қалыпты жағдайда және патология кезіндегі химиялық құрамының өзгерістерін біледі.
5 Студент есепте алынған мәліметтерді біріктіру және берілген жағдаятта қорытынды жасауды біледі.
Барлығы :100 балл
Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі бағалау шкаласына ауыстырғандағы балдық-рейтингтікжүйесі
Әріптік жүйе бойынша бағасы
Балдың сандық
эквиваленті
%-дық көрсеткіші Дәстүрлі жүйе бойынша баға
А 4,0 95-100 Үздік
А- 3,67 90-94 В+ 3,33 85-89 Жақсы
В 3,0 80-84 В- 2,67 75-79 С+ 2,33 70-74 С 2,0 65-69 С- 1,67 60-64 Қанағаттанарлық
D+ 1,33 55-59 D 1,0 50-54 F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз

Приложенные файлы

  • docx 23760551
    Размер файла: 142 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий