ФГЗ каз 19 12 16


"Фармакогнозия" пәнінен емтиханға арналған тесттік тапсырмалар, 500 тесттік тапсырмалар
~Өсімдіктің сыртқы ортамен және басқа ағзалармен қатынастарын ... зерттейді.
@экология
@систематика
@анатомия
@эмбриология
@морфология
~ Адамның өсімдіктерді пайдалануының аспектілерін ... қарастырады.
@ботаникалық ресурстану
@систематика
@анатомия
@эмбриология
@морфология
~Шағын территорияда өсетін, яғни ареалдары жіңішке болатын өсімдіктер:
@эндемиктер
@эпифиттер
@монокарпиктер
@поликарпиктер
@эфемероидтар
~Қатты ылғалданған топырақта өсетін өсімдіктер:
@гигрофиттер
@мезофиттер
@ксерофиттер
@эпифиттер
@гидрофиттер
~Орташа ылғалданған топырақта өсетін өсімдіктер:
@мезофиттер
@гигрофиттер
@ксерофиттер
@эпифиттер
@гидрофиттер
~Климаттық факторларға ... жатпайды.
@топырақ
@ауа
@жылу
@су
@жарық
~Тарихи жолмен түзілген, белгіленген бір территорияда мекендейтін өсімдік түрлерінің бірлестігі:
@флора
@фауна
@биоценоз
@геоценоз
@популяция
~Ағзадағы ішкі құбылыстары қайта құруымен байланысты күрделі процесс:
@акклиматизация
@интродукция
@эмбриология
@анатомия
@экология
~Бөріқарақаттың тамырларын топырақтан қазып алған соң алғашқы өңдеу кезінде ... стадиясын жүргізбейді.
@сумен жуу
@өндірілген өсімдікті басқа бөліктерден тазарту
@топырақтан тазарту
@органикалық қоспалардан тазарту
@кесінділерге бөлу
~ Шикізаттың сәйкестігін ... қарай, дәрілік өсімдік шикізатының өзі екендігін анықтайды.
@өзінің атына
@сандық көрсеткіштеріне
@дайындау мерзіміне
@негізгі әсеріне
@сақталу мерзіміне
~Суретте ... жапырақтың орналасуы көрсетілген.

@кезекті
@шоқты
@қарама-қарсы
@жоғарғы
@төменгі
~Суретте .... жапырақтың орналасуы көрсетілген.

@шоқты
@кезекті
@қарама-қарсы
@жоғарғы
@төменгі
~ «Flores» шикізаты ... өсімдігінен дайындалады.
@Calendula officinalis
@Urtica dioica
@Rosa rugosa
@Fragaria vesca
@Capsella bursa pastoris
~Бұрыш жалбыздың шикізаты ретінде ... дайындалады.
@жапырақтары
@шөбі
@гүлдері
@тамырлары
@семена
~Биік аңдыздың шикізаты ретінде ... дайындалады.
@тамырсабақтары мен тамырлары
@тамырлары
@шөбі
@тамырсабақтары тамырларымен
@гүлдері
~Кәдімгі анистің шикізаты ретінде ... дайындалады.
@жемістері
@гүлдері
@шөбі
@жапырақтары
@тамырлары
~ Суретте ... жапырақтың орналасуы көрсетілген.

@қарама-қарсы
@кезекті
@шоқты
@жоғарғы
@төменгі
~ Суретте ... көрсетілген.

@друзалар
@призмалық қиыршықтар
@рафидтер
@сфероқиыршықтар
@қиыршық құмдар
~Дәрілік шүйгіншөптің шикізаты:
@тамырсабақтары тамырларымен
@тамырсабақтары
@шөбі
@тамырлары
@тамырсабақтары мен тамырлары
~Суретте ... көрсетілген.

@призмалы қиыршықтар
@друзалар
@рафидтер
@сфероқиыршықтар
@қиыршық құмдар
~ Суретте ... жапырақ тақтасының шеті көрсетілген.

@Ара тісті
@Тісті
@Бүтін
@Ойық
@Дөңес
~ Суретте ... жапырақ тақтасының формасы көрсетілген.

@Қияқты
@Жұмыртқа тәрізді
@Кері жұмыртқа тәрізді
@Дөңес
@Ұзынша
~Суретте ... оксалат кальций құрамы көрсетілген.

@Рафидтер
@Друзалар
@Призма тәрізді қиыршықтар
@Сфероқиыршақтар
@Қиыршық құмдар
~Суретте ... жапырақ тақтасының шеті көрсетілген.

@Тісті
@Ара тісті
@Бүтін
@Ойық
@Дөңес
~Суретте ... жапырақ тақтасының формасы көрсетілген.

@Кері жұмыртқа тәрізді
@Дөңес
@Жұмыртқа тәрізді
@Қияқты
@Ұзынша
~Суретте ... гүл шоғыры құрылысының үлгісі көрсетілген.

@Шашақ
@Себет
@Шатырша
@Қалқанша
@Сыпырғы
~Суретте ... гүл шоғыры құрылысының үлгісі көрсетілген.

@Қалқанша
@Себет
@Шатырша
@Шашақ
@Басты
~ Суретте ... жапырақ тақтасының шеті көрсетілген.

@Ойық
@Тісті
@Бүтін
@Ара тісті
@Дөңес
~Суретте ... жапырақ тақтасының формасы көрсетілген.

@Ұзынша
@Қияқты
@Жұмыртқа тәрізді
@Кері жұмыртқа тәрізді
@Дөңес
~Суретте ... оксалат кальций құрамы көрсетілген.

@Друзалар
@Призма тәрізді қиыршықтар
@Рафидтер
@Сфероқиыршақтар
@Қиыршық құмдар
~Anisum vulgare шикізаты ретінде ... дайындалады.
@жемістері
@гүлдері
@шөбі
@тамырлары
@жапырақтары
~Суретте ... жапырақ жүйкелері көрсетілген.

@Доғалы
@Қауырсынды
@Қарама-қарсы
@Саусақты
@Дихотомды
~Herba шикізаты ... өсімдігінен дайындалады.
@Сapsella bursa pastoris
@Calendula officinalis
@Urtica dioica
@Rosa majalis
@Citrus paradise
~ Суретте ... жапырақ тақтасының шеті көрсетілген.

@Бүтін
@Тісті
@Ара тісті
@Ойық
@Дөңес
~Суретте ... жапырақ жүйкелері көрсетілген.

@Саусақты
@Доғалы
@Қарама-қарсы
@Қауырсынды
@Дихотомды
~Суретте ... гүл шоғырының үлгісі көрсетілген.

@Шатырша
@Себет
@Басты
@Шашақ
@Қалқанша
~Меруертгүл жапырағының жүйкеленуі:
@доғалы
@торлы
@саусақты
@дихотомиялы
@параллельді
~Дәрілік шүйгіншөптің гүлдері:
@асимметриялы
@актиноморфты
@дара жынысты
@қос жынысты
@зигоморфты
~Суретте ... гүл шоғыры құрылысының үлгісі көрсетілген.

@Себет
@Қалқанша
@Шатырша
@Шашақ
@Сыпырғы
~Раушан жемісінің түрі:
@көп жаңғақша
@көп таптама
@көп сүйекше
@бүлдірген жеміс
@асбұршақ
~Күрделігүлділердің гүлшоғыры:
@кәрзеңке
@масақ
@собық
@қалқанша
@шоқ
~Раушангүлділер тұқымдас өсімдіктерінің жемістерінің құрылысы:
@сүйекше
@бұршаққын
@бұршақ
@таптама
@емен жаңғағы
~ Шырынды жемістерге ... жатады.
@сүйекше
@бұршақ
@жаңғақ
@қорапша
@тұқымша
~Дәрілік өсімдік шикізатының өзі екендігін анықтау үшін қолданылатын әдіс:
@макроскопиялық
@денситометриялық
@гравиметриялық
@биологиялық
@потенциометриялық
~Лобель тамырдәрі тамырсабақтары мен тамырларының сыртқы белгілерін сипаттау кезінде ... анықтамайды.
@дәмін
@сипаты мен сынығының түсін
@иісін
@түсін
@шикізат өлшемін
~Микропрепарат дайындауда жапырақтарды түссіздендіруге ... қолданылады.
@5%-дық натрий гидроксиді
@96%-дық этил спирті
@глицерин
@хлороформ
@су
~Жапырақтардың микропрепараттарын дайындау үшін қосылушы сұйықтық ретінде ... қолданылады.
@глицерин
@натрий гидроксиді
@тұз қышқылы
@хлороформ
@этил спирті
~ Микропрепарат дайындауда гүлдерді түссіздендіруге ... қолданылады.
@натрий гидроксиді
@глицериннің спиртпен қоспасы
@глицерин
@спирт
@тұз қышқылы
~Бүтін шөптерді микроскопиялық талдау үшін МФ ХІ басылымында ... қолданылады.
@үстінгі жапырақ препараты
@жапырақтың көлденең кесіндісі
@сабақтың көлденең кесіндісі
@үстінгі гүл препараты
@үстінгі сабақ препараты
~Қабықтағы өзекті сәулелер ... орналасады.
@тек екіншілік қабықта
@колленхимада
@біріншілік және екіншілік қабықта
@тек біріншілік қабықта
@склеренхимада
~Қабықтағы кальций оксалат кристалдары ... орналасады.
@біріншілік және екіншілік қабықта
@тек екіншілік қабықта
@тек біріншілік қабықта
@колленхимада
@склеренхимада
~ Қабықтағы талшықтар ... орналасады.
@біріншілік және екіншілік қабықта
@тек екіншілік қабықта
@тек біріншілік қабықта
@колленхимада
@склеренхимада
~ Қабықтағы тасты жасушалар ... орналасады.
@біріншілік және екіншілік қабықта
@тек екіншілік қабықта
@тек біріншілік қабықта
@колленхимада
@склеренхимада
~ Бұрыш жалбыз жапырақтарының микроскопиялық құрылысына ... тән.
@домалақ эфирмайлы бездер
@сүт жолдары
@секреторлы жолдар
@сопақша эфирмайлы бездер
@ұяшықтар
~ Жалбызтікен тамырларындағы луб талшықтары ... орналасады.
@қабықта
@тоз қабатында
@сүректе
@қабықта және сүректе
@қабықта және тоз қабатында
~Жалбызтікен тамырларындағы шырышты жасушалар ... жиналады.
@қабықта және сүректе
@сүректе
@қабықта
@тоз қабатта
@ксилемада
~Дәрілік өсімдік шикізатының өзі екендігін анықтайтын әдіс:
@микроскопиялық
@биологиялық
@гравиметриялық
@титриметриялық
@спектрофотометриялық
~Микроскопиялық талдау үшін қосылушы сұйықтық ретінде ... қолданылады.
@хлоралгидрат
@этил спирті
@хлороформ
@сілті ерітіндісі
@вазелин майы
~Микроскопиялық талдау үшін бүтін қабығынан ... дайындайды.
@көлденең кесіндісін
@үстіңгі бетінің препаратын
@тік кесіндісін
@«сығылған» препаратын
@кесілген шикізатын
~ Екіншілік құрылысты тамырдың өзекті сәулелері ... орналасады.
@қабықта да, сүректе де
@тек сүректе
@тек қабықта
@тек екіншілік қабықта
@тек біріншілік қабықта
~Екіншілік құрылысты тамырлардың түтіктері:
@тек сүректе орналаласады
@тек қабықта орналаласады
@тек екіншілік қабықта орналасады
@қабықта да, сүректе де орналасады
@тек біріншілік қабықта орналасады
~Кәдімгі итжидек жапырақтарының кальций оксалаты ... түрінде болады.
@кристалды құмдар
@призма тәріздес кристалдар
@друздар
@рафидтер
@сферокристалдар
~Меңдуана жапырақтарының кальций оксалаты ... түрінде болады.
@друздар
@кристалды құмдар
@призма тәріздес кристалдар
@рафидтер
@сферокристалдар
~Тамырдәрі тамырларының кальций оксалаты ... түрінде болады.
@рафидтер
@друздар
@призмалық кристалдар
@кристалды құмдар
@сферокристалдар
~Үштармақты итошағанның шикізаты ретінде ... қолданылады.
@шөбі
@жапырақтары
@гүлдері
@тамырлары
@жемістері
~ Фармацевтикалық тәжірибеде жапырақтар деп, дәрілік шикізаттың ... атайды.
@кептірілген немесе жас жапырақтар немесе күрделі жапырақтың жеке жапырақшаларын
@медициналық мақсатта қолданылатын кептірілген немесе жас жапырақтарын
@фотосинтез, транспирация және газ алмасу қызметтерін атқаратын өркен бөлігін
@жапырақ тақтасынан, негізінен және сағақтан тұратын бүйір, көбінесе жалпақ дорсовентральды мүшелерін
@фотосинтез қызметін атқаратын өркен бөлігін
~ Фармацевтикалық тәжірибеде жемістер деп, ... атайды.
@жәй және күрделі, сонымен қатар жалған жемістерін, жеміссерігін және олардың бөліктерін
@бір жеміс жапырағына пайда болған көптұқымды бірұялы жемістерді
@жеміс жапырағынан пайда болған, бірұялы құрғақ жемістерді
@шырынды жеміссерігінен тұратын көптұқымды жемістерді
@жеміс жапырағына пайда болған, бірұялы шырынды жемістерді
~ Фармацевтикалық тәжірибеде гүлдер деп, дәрілік өсімдік шикізаттың ... атайды.
@жабықтұқымды өсімдіктердің тұқыммен көбею мүшесін
@гүл бөлігін және де толық гүлді
@кептірілген жеке гүлдер немесе гүл шоғырлары және олардың бөліктерін
@күлтелері, гүл тостағаншалары мен гүл табаны қалдықтарының қоспаларын
@кептірілген гүл шоғырлары мен олардың бөліктерін
~ Фармацевтикалық тәжірибеде шөбі деп, дәрілік өсімдік шикізаттың ... атайды.
@кептірілген немесе жас жапырақты және гүлді өркендерімен бірге шөптесін өсімдіктің жер үсті бөлігін, кейде өсімдіктің барлық бөлігін
@шөптесін өсімдіктің кептірілген жер үсті бөлігін
@шөптесін өсімдіктің барлық жер үсті бөлігін
@кептірілген, кейде жас жапырақты және гүл өркендерімен бірге шөптесін өсімдіктің жер үсті бөлігін
@биіктігі 15 см өсімдіктің гүлдеп тұрған жоғары бөлігін
~ Фармацевтикалық тәжірибеде қабығы деп, дәрілік өсімдік шикізаттың ... атайды.
@камбийден периферияға орналасқан ағаштар мен бұталардың діңгектерінің, бұташықтары мен тамырларының сыртқы бөлігін
@ағаштар мен бұталардың діңгектерінің, бұташықтары мен тамырларының жабындық ұлпаларын
@ағаштар мен бұталардың діңгектерінің, бұташықтары мен тамырларының ішкі қабығын
@ағаштар мен бұталардың діңгектерінің, бұташықтары және тамырларының сыртқы қабығын
@ағаштар мен бұталардың діңгектерінің, бұташықтары мен тамырларының ішкі бөлігін
~ Фармацевтикалық тәжірибеде тамырлары деп, дәрілік өсімдік шикізаттың ... атайды.
@ерте көктемде жиналған, топырақтан тазартылған немесе жуылған, жапырақ, сабақ, тамырсабақ қалдықтары мен шіріген бөліктерінен тазартылған кептірілген немесе жас көпжылдық өсімдіктің тамырларын
@топырақтан тазартылған немесе жуылған, жапырақ пен сабақ қалдықтарынан, шіріген бөліктерінен тазартылған, кептірілген көпжылдық өсімдіктің жер асты мүшелерін
@минералды және сумен қоректену қызметін атқаратын жоғары сатыдағы өсімдіктің мүшелерін
@өсімдіктің топыраққа бекіну қызметін атқаратын жер асты бөлігін
@көпжылдық өсімдіктің жас жер асты мүшелерін
~ «Ламинарид» препаратының қолдануы:
@іш жүргізетін
@қан тоқтататын
@несеп айдайтын
@қақырық түсіргіш
@спазмолитикалық
~ Қақырық түсіргіш әсерге ие:
@жұпаргүл шөбі
@дәрілік шатыраш жапырақтары
@эукалипт жапырақтары
@бұрыш жалбыз жапырақтары
@дәрілік мелисса шөбі
~Жатаған жебіршөп шөбінің қолданылуы:
@қақырық түсіргіш
@тыныштандырғыш
@өт айдайтын
@бырыстырғыш
@спазмолитикалық
~Феникулум жемістерінің қолданылуы:
@қақырық түсіргіш
@өт айдайтын
@седативті
@несеп айдайтын
@қабынуға қарсы
~Қайың жапырақтарының қасиеті:
@несеп айдайтын
@седативті
@қан тоқтататын
@қақырық түсіргіш
@өт айдайтын
~Итжидек препараттарының әсері:
@спазмолитикалық
@қақырық түсіретін
@кардиотоникалық
@өт айдайтын
@микробтарға қарсы
~Қайың бүрлерін дайындау кезеңі:
@көктемде, бүршік ұштарындағы қабыршақтары ашылмай тұрып
@көктемде, жапырақшаларының жасыл ұштары пайда болғанға дейін
@бүкіл күз-қыс кезеңі бойынша
@бүкіл қыс бойы
@күздің соңына қарай
~Кәдімгі бөріқарақат тамырларын дайындау кезеңі:
@бүкіл вегетация кезеңінде
@гүлдеу кезеңінде
@вегетация аяғында
@вегетация басында
@вегетацияның басы мен аяғында
~«Folia» шикізатын ... өсімдігінен дайындайды.
@Tussilago farfara
@Althaea officinalis
@Tilia cordata
@Linum usitatissimum
@Plantago psyllium
~Тауқалақайлар тұқымдас өсімдіктеріне ... саңылау кешені тән.
@диацитті
@аномоцитті
@анизоцитті
@парацитті
@сабақтары мен гүлдеріндегі
~Жалбызтікен тамырларындағы шайырды анықтау үшін МФ ХІ бойынша ... реакциясы қолданылады.
@сілтімен
@тушпен
@метилен көкпен
@йодпен
@метил көкпен және темір хлоридімен
~Крахмал дәндері ... тұрады.
@амилоза мен амилопектиннен
@фруктоза мен рамнозадан
@полиурон қышқылдарынан
@сахарозадан
@урон қышқылдарының кальций тұздарынан
~ Өсімдік шикізатында инулинді ... реактив көмегімен табуға болады.
@йодпен реакциядан кейін Молиш
@Молиш
@Люголь
@сілтілі ортада Люголь
@флороглюцид және тұз қышқылы
~Инулинге оң реакция көрсететін шикізат:
@үлкен шоңайна
@үлкен бақажапырақ
@дәрілік жалбызтікен
@кәдімгі зығыр
@жапон ламинариясы
~Дәрілік шатыраш жапырақтарын ... температурада кептіреді.
@35-40°С
@60-70°С
@50-60°С
@90°С
@100°С
~Дәрілік бақ-бақ тамырларын ... температурада кептіреді.
@40-50°С
@30-35°С
@80-90°С
@100°С -дан жоғары
@70-80°С
~Қарағай бүрлерін ... температурада кептіреді.
@18-20°С
@50-60°С
@80-90°С
@35-40°С
@90-100°С
~Дәрілік қырмызыгүл гүлдерін ... температурада кептіреді.
@40-50°С
@80-90°С
@35-40°С
@45-50°С
@75-85°С
~Мамыр раушан жемістерін ... температурада кептіреді.
@80-90°С
@35-40°С
@40-50°С
@45-60°С
@100°С -дан жоғары
~Дәрілік жалбызтікен тамырларының кепкенін келесі белгілеріне қарай анықтайды:
@тамырлары өзіне тән шытынап сынады
@тамырлары жұмсақ, майысқақ
@топырағы тамырларынан оңай тазарады
@тамырларының сынығы қараяды
@тамырлары қолды былғамайды
~Дәрілік жалбызтікен шикізаты ... сақталады.
@жалпы сақталу тобы бойынша
@жеке, эфирмайлы ретінде
@жас күйінде қолданылатындықтан 3 сағаттан көп емес
@жеке , күшті әсер етуші ретінде
@жеке, жемістер мен тұқымдар сияқты
~Жалбызтікен шөбінен ... алынады.
@«Мукалтин»
@құрғақ экстракт
@шырын
@қою экстракт
@«Викаир»
~Дәрілік өсімдік шикізатынан полисахаридті кешенді ... сығындайды.
@этил спиртімен
@сумен
@тұз қышқылымен
@хлороформмен
@петролейн эфирімен
~Қантты табу үшін түрлі-түсті реакция ... жүргізеді.
@карбазолмен
@10%-ды күкірт қышқылымен
@мырыш ацетатымен
@фосфорлы-молибден қышқылымен
@тимолмен
~Крахмал гликозидті байланысқан ... глюкоза молекуласынан тұрады.
@α -1,4- және α- 1,6-
@α-1,4-
@α-1,6-
@β-1,4-
@α-1,4 және β -1,4-
~МФ ХІ басылымы бойынша сандық анықтау барысында сулы сығындысынан полисахаридтер жиынтығын ... бөліп алады.
@этил спиртімен
@этилацетатпен
@ацетонмен
@хлороформмен
@мырыш ацетатымен
~Медицинада шикізатын қолдануға рұқсат етілген өсімдік Plantago:
@major
@lanceolata
@maritima
@media
@cornuti
~МФ ХІ басылымы бойынша үлкен бақажапырақтың жапырақтарынан полисахаридтердің шамасын ... әдіспен анықтайды.
@гравиметриялық
@спектрофотометриялық
@титриметриялық
@денситометриялық
@сумен айдау
~Майлардың негізгі қасиетін ... сипаттайды.
@қайнау температурасы
@қатаю температурасы
@балқу температурасы
@ұшқыштығы
@ерігіштігі
~Кеппейтін майлы майлар көзі болып ... тұқымдары саналады.
@кенедәннің
@күнбағыстың
@кунжуттың
@зығырдың
@мақтаның
~Кебетін майлардың негізгі құрамы болып ... глицеридтер қышқылы саналады.
@линолен
@олеин
@линоль
@сірке
@стеарин
~Улы зат рицин қосылысын ыдырату үшін үпілмәлік (кенедән) майын:
@ыстық бумен өңдейді
@қайнатады
@күйдіргіш натр ерітіндісімен өңдейді
@рафинаттайды
@HCL ерітіндісімен өңдейді
~Өсімдік шикізатындағы майлар мен майлы майлардың сандық мөлшерін ... әдісімен анықтайды.
@Сокслет
@дистилляция
@Гинзберг
@Стокс
@анфлераж
~Майлы майларға микрохимиялық реакция жүргізу үшін ... реактиві қолданылады.
@Cудан ІІІ
@Драгендорф
@Люголь
@метилен көк
@Молиш
~Қалақай жапырақтарында К дәрумені бар екендігін ... әдісімен дәлелдейді.
@жұқа қабатты хроматография
@люминисцентті микроскопия
@пикрин қышқылымен реакция
@газ сұйықтық хроматография
@йод ерітіндісімен реакция
~Раушан жемістеріндегі аскорбин қышқылының мөлшерін ... әдісімен анықтайды.
@титриметриялық
@гравиметриялық
@спектрофотометриялық
@денситометриялық
@фотоэлектроколориметриялық
~Каротиноидтарды хромограммада табу үшін ... детекторы қолданылады.
@фосфорлы молибден қышқылының
@УК-сәулесінің
@2,6-дихлорфенолиндофенолят натрийдің
@Драгендорф реактивінің
@йод буларының
~Филлохинон (К дәрумені) ... тобының дәрумендеріне жатады.
@ароматты
@гетероциклды
@ациклды
@алифатты
@фенилхроманды
~Жалбыз майындағы ментолдың мөлшерін сандық анықтау әдісі:
@газ сұйықтық хроматография
@спектрофотометриялық
@фотоэлектроколориметриялық
@гравиметриялық
@титриметриялық
~Медициналық тәжірибеде Origanum ... өсімдігінің шөбі қолданылады.
@vulgare
@tyttanthum
@micranta
@pannonica
@kohetdaghense
~МФ ХІ басылымы бойынша зығырдың тұқымдарынан шырыштарды анықтау үшін қолданылатын реакциялар:
@тушпен
@сілтімен
@метиленді көкпен
@аммиак ерітіндісімен
@«қос түске боялу»
~МФ ХІ басылымы бойынша ламинария қабаттарының құрамындағы полисахаридтерді ... әдіспен анықтайды.
@гравиметриялық
@спектрофотометриялық
@фотоэлектроколориметриялық
@потенциометриялық
@титриметриялық
~«Гүлдері» шикізатын дайындайтын өсімдік:
@Tilia cordata
@Tilia tomentosa
@Tilia rubra
@Tilia dasystyla
@Tilia platyphyllos
~Суретте ... формуласы берілген.

@глюкозаның
@фруктозаның
@арабинозаның
@галактозаның
@ксилозаның
~Суретте ... формуласы берілген.

@галактурон қышқылының
@глюкозаның
@фруктозаның
@галактозаның
@глюкурон қышқылының
~Өсімдік шикізатында аскорбин қышқылының (С дәрумені) сандық анықтауын ... әдісімен жүргізеді.
@титриметриялық
@гравиметриялық
@спектрофотометриялық
@сумен айдау
@фотоэлектроколориметриялық
~Folia шикізаты дайындалатын өсімдік:
@Urtica dioica
@Capsella bursa pastoris
@Сalendula officinalis
@Rosa majalis
@Padus avium
~Химиялық жіктелуі бойынша каротиноидтар ... дәрумендер тобына жатады.
@алициклды
@алифатты
@ароматты
@гетероциклды
@фенилхроманды
~МФ ХІ басылымы бойынша дәрілік қырмызыгүл гүлдерін ... мөлшері бойынша стандарттайды.
@экстрактивті заттардың
@К дәруменінің
@каротиноидтардың
@аскорбин қышқылының
@Е дәруменінің
~Экзогенді эфирмайлы түзінділерге ... жатады.
@бездер
@ұяшықтар
@каналдар
@секреторлы жолдар
@паренхиманың арнайы жасушалары
~Сельдерейлердің жемістерінде эфир майы ... жиналады.
@эфир майлы каналшықтарда
@паренхималы жасушаларда
@эфирмайлы ұяшықтарда
@эфирмайлы бездерінде
@гиподерма жасушаларында
~Эндогенді эфир майлы түзінділерге … жатады.
@каналшықтар
@безді түктер
@безді дақтар
@бездер
@ұяшықтар
~Сүйелшөп жапырағының анатомиялық құрылысына ... тән.
@бездер бойындағы сүт жолдары
@цистолиттер
@ұяшықтар
@рафид
@бездер
~ Дәрілік өсімдік шикізатында эфир майының бар екендігін ... реакциясы арқылы дәлелдейді.
@Судан ІІІ
@флорглюцин және тұз қышқылы
@бензидин
@хлор-цинк-йод
@сілті
~Кәдімгі жұпаргүл ... өседі.
@орман шеттері мен алаңқайларда
@егіс даласында және бақшаларда арамшөп ретінде
@батпақты шалғындарда
@шым батпақтарда
@тасты беткейлерде
~ Қырықбуын қылшаның өсу аймағы:
@Орта Азияда
@Кауказда
@Қиыр Шығыста
@Қиыр Солтүстікте
@РФ Еуропалық бөлігінде
~Мыңжапырақ шикізаты ... сақталады.
@эфирмайлы ретінде
@жемістері мен тұқымдары ретінде
@жалпы сақталу тобы бойынша
@күшті әсер ететін қасиетіне қарай
@жас күйінде қолданылады
~Жұпаргүл шөбінің сақталуы:
@эфирмайлы шикізат ретінде
@күшті әсер ететін және улы шикізат ретінде
@жемістер мен жидектер ретінде
@жалпы сақталу тобының шикізаты ретінде
@жемістер мен тұқымдар ретінде
~Қара меңдуана шикізатының сақталуы:
@жеке, күшті әсерлі
@жеке, эфирмайлы
@жеке, жемістер мен тұқымдар
@жалпы тізім бойынша
@жас күйінде қолданылады
~Сүйелшөп шикізатының сақталуы:
@жеке, күшті әсерлі
@жеке, жемістер мен тұқымдар
@жеке, эфирмайлы
@жалпы тізім бойынша
@жас күйінде қолданылатын болғандықтан, 3 сағаттан көп емес
~Нукс вомика шикізатының сақталуы:
@жеке, «А» тізімі бойынша
@жеке, жемістер мен тұқымдар ретінде
@жеке, «Б» тізімі бойынша
@жеке, эфирмайлы
@жалпы тізім бойынша
~Кәдімгі құлмақ шикізаты ... сақталады.
@эфирмайлы шикізат ретінде
@жемістері мен тұқымдары ретінде
@жалпы сақталу тобы бойынша
@күшті әсер ететін қасиетіне қарай
@жас күйінде қолданылады
~Сасық меңдуана шикізатының сақталуы:
@жеке, күшті әсерлі
@жеке, эфирмайлы
@жеке, жемістер мен тұқымдар
@жалпы тізім бойынша
@жас күйінде қолданылады
~Суретте ... формуласы көрсетілген.

@цинеолдың
@ментолдың
@тимолдың
@анетолдың
@карвакролдың
~Суретте ..... жапырағының анатомиялық құрылысы көрсетілген.

@бұрыш жалбыздың
@жатаған жебіршөптің
@шыбықты эукалиптің
@дәрілік шатыраштың
@кәдімгі жұпаргүлдің
~Суретте көрсетілген қосылыс ... жатады.

@бициклды монотерпендерге
@алифатты монотерпендерге
@моноциклды монотерпендерге
@ароматты қосылыстарға
@ациклды монотерпендерге
~Биік аңдыз ... тұқымдасына жатады.
@Asteraceae
@Rosaceae
@Betulaceae
@Apiaceae
@Cupressaceae
~Дәрілік өсімдік шикізатының құрамындағы эфир майын ... әдісімен анықтайды.
@сумен айдау
@спектрофотометриялық
@сығындау
@титриметриялық
@денситометриялық
~Хош иісті түймедақ ... тұқымдасына жатады.
@Asteraceae
@Apiaceae
@Asparagaceae
@Araceae
@Asclepiadaceae
~Суретте ... кездесетін эфир майының қосылысының формуласы көрсетілген.

@түймедақ гүлдерінде
@феникулум жемістерінде
@шүйгіншөптің тамырсабақтары тамырларымен
@анис жемістерінде
@жебіршөп жемістерінде
~Суретте ... формуласы көрсетілген

@анетолдың
@матрициннің
@линалоолдың
@борнеолдың
@тимолдың
~Суретте ... анатомиялық құрылысы көрсетілген.

@феникулум жемісінің
@шүйгіншөп тамырының
@анис жемісінің
@түймедақ гүлінің
@жусан шөбінің
~Шикізаты ретінде «шөбі» дайындалатын өсімдік:
@Matricaria suaveolens
@Matricaria recutita
@Matricaria inodora
@Anthemis cotula
@Artemisia arvensis
~Суретте ... жапырағының анатомиялық құрылысы көрсетілген

@ащы жусан
@үшжапырақты субеде
@кәдімгі мыңжапырақ
@бұрыш жалбыз
@кәдімгі иір
~Суретте ... формуласы көрсетілген.

@акоронның
@каламеннің
@матрициннің
@азаронның
@ахиллиннің
~А.П. Ореховтың жіктеуі бойынша итжидек алкалоидтары ... туындыларына жатады.
@тропан
@индол
@хинолин
@пурин
@изохинолин
~Datura stramonium – өсімдігінің қазақша атауы:
@сасық меңдуана
@ғажайып лапыз
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~МФ ХІ басылымы бойынша сүйелшөп шөбінің құрамындағы ... анықтайды.
@хелидонинге шаққандағы алкалоидтардың мөлшерін
@хелидонинді
@сангвиритринге шаққандағы алкалоидтардың мөлшерін
@хелидониннің және сангвиритриннің мөлшерін
@сумен бөлінген экстрактивті заттардың мөлшерін
~МФ ХІ басылымы бойынша сары глауциум шөбінің құрамындағы глауциннің мөлшерін ... әдісімен анықтайды.
@хроматографиялық
@ілеспелі заттарды тұнбаға түсіру
@сумен айдау
@алкалоидтар мөлшерін тұнбаға түсіру
@еріткіштерді ауыстыру
~А.П. Ореховтың жіктеуі бойынша термопсистің алкалоидтары ... туындыларына жатады.
@хинолизидин
@тропан
@пурин
@индол
@хинолин
~ФС бойынша тамырдәрі тамырсабақтары тамырларымен дәрілік өсімдік шикізатына сапалық реакция ... жүргізеді.
@концентрлі H2 SO4
@Молиш реактивімен
@ван-Урк реактивімен
@NaOH ерітіндісімен
@мұзды сірке қышқылымен
~Суретте көрсетілген қосылыс ... дәрілік өсімдік шикізатының эфир майларында кездеседі.

@шүйгіншөп тамырсабақтары тамырларымен
@зіре жемістері
@түймедақ гүлдері
@феникулум жемістері
@жалбыз жапырақтары
~Бұрыш жалбыздың эфир майын ... әдісімен алады.
@су буымен айдау
@пресстеу
@органикалық еріткіштермен экстракциялау
@сығылған газбен экстракциялау
@денситометриялық
~Суретте ... тамырының анатомиялық құрылысы көрсетілген.

@шүйгіншөп
@иір
@андыз
@бақ-бақ
@түймедақ
~Жұпаргүл шөбін ... мөлшері бойынша стандарттайды.
@эфир майының
@ащы заттардың
@экстрактивті заттардың
@тимолдың
@туйолдың
~Бұрыш жалбыз жапырағының анатомиялық құрылысына тән элементтер:
@домалақ бездер
@секреторлы жолдар
@дөңес бездер
@кальций оксалатының друздары
@сүттігендер
~Туйон және туйол ... өсімдігінің эфир майының құрамында кездеседі
@ащы жусан
@батпақты иір
@кәдімгі мыңжапырақ
@кәдімгі түймедақ
@кәдімгі зіре
~Берілген қосылыс ... шикізаттының эфир майының негізгі компоненті болып табылады.

@шатыраш жапырақтары
@зіре жемістері
@феникулум жемістері
@түймедақ гүлдері
@шүйгіншөп тамырсабақтары тамырларымен
~Қандауыр алқа ... тұқымдасына жатады.
@Solonaceae
@Asteraceae
@Papaveraceae
@Asparagaceae
@ Lamiaceae
~Суретте ... жапырағының анатомиялық құрылысы берілген.

@сүйелшөп
@итжидек
@меңдуана
@сасық меңдуана
@термопсис
~Суретте ... формуласы көрсетілген.

@скопаламиннің
@атропиннің
@эргометриннің
@пахикарпиннің
@эфедриннің
~НҚ талаптарына сай қаракүй шикізатын сапалық талдау кезінде ... реакция жүргізеді.
@Ван-Урк реактивімен
@Паули реактивімен
@Кедде реактивімен
@мұзды сірке қышқылымен
@Молиш реактивімен
~НҚ талаптарына сәйкес итжидек жапырақтарының алкалоидтар жиынтығының сандық анықтауын ... әдісімен жүргізеді.
@кері титрлеу
@сусыз ортада тікелей титрлеу
@фотоэлектроколориметриялық
@гравиметриялық
@спектрофотометриялық
~«Пахикарпин гидройодид» препаратын ... алады.
@қалың жемісті софораның шөбінен
@қандауыр термопсис шөбінен
@қалың жемісті софора жемістерінен
@жапон софорасының қауыздарынан
@жапон софорасының жемістерінен
~«Розевин» препараты ... шикізатынан алынады.
@қызғылт катарантустың
@кіші қабіршөптің
@инкарнатты пассифлораның
@қырықбуынды қылшаның
@жылан раувольфиясының
~Vinca minor … тұқымдасына жатады.
@Apocynaceae
@Asteraceae
@Solanaceae
@Asparagaceae
@Lamiaceae
~Суретте ... формуласы берілген.

@глауциннің
@эргометриннің
@атропиннің
@пахикарпиннің
@эфедриннің
~МФ ХІ талаптарына сай итжидек жапырақтарында ... мөлшерін анықтайды.
@гиосциаминге шаққандағы алкалоидтардың жиынтығының
@атропинге шаққандағы алкалоидтардың жиынтығының
@гиосциамин
@сумен бөлінген экстрактивті заттардың
@70% спиртпен бөлінген экстрактивті заттардың
~Thermopsis lanceolata дәрілік өсімдігі ... тұқымдасына жатады.
@Fabaceae
@Lamiaceae
@Apiaceae
@Malvaceae
@Solanaceae
~Суретте ... жапырағының анатомиялық құрылысы берілген.

@кәдімгі сасық меңдуана
@қара меңдуана
@кәдімгі итжидек
@үлкен сүйелшөп
@қандауыр термопсис
~«Цититон» препараты ... шөбінен алынады.
@кезекгүлді термопсис
@өзекті маклейя
@қандауыр термопсис
@сары глауциум
@қандауыр алқа
~«Сангвиритрин» препаратын ... шикізатынан алады.
@ұсақ жемісті маклейя
@апиын көкнәр
@сары глауциум
@қалың жемісті софора
@үлкен сүйелшөп
~Апиын көкнәр шикізаты:
@Capita
@Semina
@Fructus
@Herba
@Cormus
~«Глауцин гидрохлориді» препаратын ... шикізатынан алады.
@сары глауциум
@апиын көкнәр
@ұсақ жемісті маклейя
@үлкен сүйелшөп
@қалың жемісті софора
~Меңдуана жапырақтарында оксалат кальций қиыршық ұяшықтары ... күйінде болады.
@призмалық қиыршықтар
@друзалар
@қиыршық құм
@рафидтер
@сфероқиыршықтар
~Суретте көрсетілген қосылыс ... тобына жатады.

@бициклды сесквитерпендердің
@моноциклды сесквитерпендердің
@бициклды монотерпендердің
@моноциклды монотерпендердің
@ациклды монотерпендердің
~Суретте ... формуласы көрсетілген.

@хамазуленнің
@акоронның
@матрициннің
@карвонның
@анетолдың
~Суретте ... формуласы көрсетілген.

@логаниннің
@ахиллиннің
@сверозидтің
@араксациннің
@борнеолдың
~Ұсақ жемісті маклейя ... тұқымдасына жатады.
@Papaveraceae
@Asteraceae
@Solanaceae
@Lamiaceae
@Malvaceae
~Бүйір тізбегінде азот атомы бар алкалоидтар тобына ... жатады.
@эфедрин
@скополамин
@атропин
@термопсин
@эргометрин
~Суретте ... формуласы көрсетілген.

@амилопектиннің
@амилозның
@арабинурон қышқылының
@инулиннің
@пекта қышқылының
~Суретте ... формуласы көрсетілген.

@логаниннің
@ахиллиннің
@сверозидтің
@араксациннің
@борнеолдың
~ Суретте ... жапырағының анатомиялық құрылысы көрсетілген.

@ащы жусан
@үшжапырақты субеде
@кәдімгі мыңжапырақ
@бұрыш жалбыз
@кәдімгі иір
~ Суретте көрсетілген қосылыс .... өсімдігінің эфир майында кездеседі.

@шүйгіншөптің тамырсабақтары тамырларымен
@түймедақ гүлдері
@зере жемістері
@феникулум жемістері
@бұрыш жапырақтары
~ Суретте .... тамырының анатомиялық құрылысы көрсетілген.

@шүйгіншөп
@андыз
@бақ-бақ
@иір
@түймедақ
~Фармакогностикалық талдау – бұл:
@дәрілік шикізаттың өзі екендігін және сапалығын анықтау
@дәрілік шикізаттың сапалығын анықтау
@дәрілік шикізаттың өзі екендігін анықтау
@дәрілік шикізаттың сандық көрсеткішін анықтау
@дәрілік шикізаттың құрамындағы биологиялық белсенді заттарды сандық анықтау
~Дәрілік шикізаттың өзі екендігін анықтау үшін ... қолданылады.
@шикізаттың сыртқы белгілерін, микроскопиясын, сапалық реакцияларын анықтау
@фармакогностикалық талдаудың барлық әдістері
@биологиялық белсенді заттарды сандық анықтау
@сапалық және сандық химиялық талдау
@микроскопия және сандық көрсеткіштерді анықтау
~ Бүргелі бақажапырақтың жас шөбін ... алу үшін қолданады.
@сөл
@таблетка
@шырын
@тұнба
@спирт тұндырмасын
~ Зығыр тұқымдары ... ретінде қолданады.
@бүркегіш
@қақырық түсіргіш
@қабынуға қарсы
@қан тоқтатқыш
@жөтелге қарсы
~ Arctium lappa – бұл ... өсімдігінің латынша атауы.
@үлкен шоңайна
@өгейшөп
@үлкен бақажапырақ
@қантты ламинария
@бүргелі бақажапырақ
~ Майлардың тұшуының процесін ... санының ұлғаюымен бақылайды.
@йод
@Рейхерт-Мейссль
@ацетилденуден кейінгі эфир
@эфир
@қышқылдар
~ Қатты өсімдік майларының көзі:
@шоколад ағашы
@кәдімгі бадам
@біржылдық күнбағыс
@еуропалық зәйтүн
@кәдімгі шабдалы
~ Кебетін майлы майлардың тобын ... көрсеткіштері бойынша анықтауға болады.
@йод санының
@эфир санының
@тығыздығының
@сыну бұрышының
@қышқыл санының
~ Май тәріздес заттарға ... жатады.
@спермацет
@камфора
@глицерин
@этилацетат
@канифоль
~ Майлар ... болып саналады.
@глицерин және жоғары май қышқылдарының күрделі эфирлері
@жоғары молекулалы бір атомды спирттердің күрделі эфирлері
@жәй эфирлер
@жоғары молекулалы май қышқылдары
@азотқұрамдас қосылыстар
~ Үпілмәлік майының медицинада қолданылуы:
@іш жүргізетін
@бырыстырғыш
@қақырық түсіргіш
@ауыруды басатын
@құстыратын
~ Жартылай кебетін майлы майлар көзі:
@күнбағыс тұқымдары
@өрік сүйектері
@үпілмәлік тұқымдары
@шабдалы сүйектері
@бадам тұқымдары
~ Ланолин ... тобына жатады.
@май тәріздес заттар
@майлы майлар
@эфир майлар
@спирттер
@қатты майлар
~ Майларды ерігіштігі бойынша анықтау үшін ... реакциясы жүргізіледі.
@«элаидинді сынама»
@Кьелдаль
@гидролиз
@Балье
@«лактон сынамасы»
~ Шырғанақ итшомырттың шикізаты ретінде ... қолданады.
@жас жемістерін
@қабығын
@тұқымдарын
@жас өркендерін
@кепкен жемістерін
~ Қалақай жапырақтарын ... алу үшін қолданады.
@сұйық, спиртті экстракт
@«Калефлон»
@тұндырма
@«Карсил»
@қою, майлы экстракт
~ С дәруменінің шикізат көзі ... болып табылады.
@мамыр раушаны
@дәрілік қырмызыгүл
@кәдімгі жұмыршақ
@кәдімгі жүгері
@шырғанақ итшомырт
~ Sorbus aucuparia – бұл ... өсімдігінің латынша атауы.
@кәдімгі шетен
@қара қарақат
@кәдімгі жұмыршақ
@орман бүлдіргені
@қос үйлі қалақай
~ Раушан жемістерінен аскорбин қышқылын сандық анықтау кезінде ... ерітіндісі титрант ретінде қолданылады.
@2,6 дихлорфенолиндофенолят натрий
@күйдіргіш натр
@йод
@тұз қышқылы
@n-диметиламинобензальдегид
~ Өсімдік шикізатындағы каротиноидтарды сандық анықтау үшін ... әдісі қолданылады.
@фотоэлектроколориметриялық
@титрометриялық
@гравиметриялық
@денситометриялық
@полярографиялық
~ Қырмызыгүл гүлдерін ... алу үшін қолданады.
@«Калефлон»
@«Корвалол»
@«Карсил»
@майлы экстракт
@сөл
~ Жалбызтікен шөбінен қандай дәрілік препарат алынады?
@«Мукалтин»
@«Фламин»
@« Холосас»
@«Цититон»
@«Викаир»
~Майлы майларға микрохимиялық реакция жасау үшін қандай реактив қолданады?
@Судан ІІІ реактиві
@Люголь реактиві
@Драгендорф реактиві
@Метилен көк
@Судан ІІ реактиві
~Дәріханаға келуші кәдімгі кенедән тұқымдарынан алынған «Шырғанақ майы» дәрілік препаратын алды.
Берілген препарат қандай дәрілік зат ретінде қолданады?
@Күйікке қарсы
@Қақырық түсіргіш
@Қабынуға қарсы
@Ауырғанды басатын
@Бырыстырғыш
~Түймешетен гүлдерін ... әдісімен стандарттайды.
@спектрофотометрия
@перманганатометрия
@гравиметрия
@йодометрия
@фотоколориметрия
~Түймешетен гүлдерінің фармакологиялық тобы ... қолданылады.
@құрттарға қарсы
@қан тоқтатуда
@тер шығаруда
@несеп айдауда
@іш жүргізуде
~ Батпақты сазқазанақ ... тұқымдасына жатады.
@Ericaceae
@Lamiaceae
@Asteraceae
@Araceae
@Myrtaceae
~ Эфир майы – бұл:
@органикалық қосылыстардың түрлі класстарына көбінесе терпеноидтарға жататын хош иісті ұшқыш заттардың қоспасы
@ферменттер құрамында кездесетін және коферменттер болып табылатын төмен молекулалы органикалық қосылыстар
@негізіне изопрен құрылысы жататын биологиялық белсенді қосылыстар
@органикалық қосылыстардың түрлі класстарына көбінесе терпеноидтарға жататын заттардың қоспасы
@органикалық қосылыстардың түрлі класстарына жататын хош иісті ұшқыш заттардың қоспасы
~ Химиялық жіктелуі бойынша туйол ... тобына жатады.
@бициклды монотерпендер
@ароматты қосылыстар
@бициклды сесквитерпендер
@моноциклды монотерпендер
@алифатты сесквитерпендер
~ Дәрілік өсімдік шикізаттарының құрамындағы азуленді ... әдіспен анықтауға болады.
@фотоэлектроколориметриялық
@гравиметриялық
@титрометриялық
@потенциометриялық
@денситометриялық
~ Батпақты иір ... тұқымдасына жатады.
@Araceae
@Asteraceae
@Apiaceae
@Asparagaceae
@Asclepiadaceae
~ Химиялық жіктелуі бойынша акорон ... тобына жатады.
@бициклды сесквитерпендер
@алифатты сесквитерпендер
@алифатты монотерпендер
@моноциклды сесквитерпендер
@бициклды монотерпендер
~ Инулин – тағамдық қор заттары ... тұқымдастарына тән.
@астерлер
@бұршақтар
@сарғалдақтар
@раушангүлдер
@сельдерейлер
~ Аршаның жемістерінің ... қасиеті бар.
@несеп айдайтын
@тәбет ашатын
@тыныштандыратын
@өт айдайтын
@қақырық түсіретін
~ Медицинада ащы зат ретінде дайындалатын шикізат – Astemisia:
@absinthium
@cina
@austiaca
@vulgaris
@silvestris
~ «Олиметин» препаратының құрамына ... эфир майлары енеді.
@иірдің
@мыңжапырақтың
@ащы жусанның
@құлмақтың
@аршаның
~ Өсімдік шикізатында алкалоидтардың бар екендігін дәлелдейтін реактив:
@Драгендорф
@Паули
@Раймонд
@Стиасли
@Шталя
~ Алкалоидтар шикізатта әдетте ... күйінде кездеседі.
@тұз
@негіз
@ақуыздар кешені
@липидтер кешені
@ферменттер кешені
~ Медицинада шикізаты қолданылатын өсімдік – Hyoscyamus:
@niger
@pallidus
@mutica
@bogemica
@album
~Жалпы алкалоидты реактивтермен сапалық реакциялар жүргізу үшін алкалоидтарды шикізаттан ... күйінде бөліп алады.
@тұз
@негіз
@ақуыздар кешені
@липидтер кешені
@ферменттер кешені
~ Glaucium flavum – бұл ... өсімдігінің латынша атауы.
@сары глауциум
@апиын көкнәр
@кәдімгі плаун
@сары тұңғиық
@кәдімгі адыраспан
~Жапырақ микропрепаратын дайындау үшін түссіздендіргіш сұйықтық ретінде қандай ерітіндіні қолданады?
@5-дық натрий гидроксиді
@Глицерин
@96%-дық этил спирті
@су
@Хлороформ
~Төмендегі өсімдіктің қайсысының экстрактысы «Ротокан» препаратының құрамына кіреді?
@Түймедақтың
@Шатыраштың
@Таушымылдықтың
@Эукалиптің
@Аңдыздың
~Дәрілік шикізатта алкалоидтардың бар екендігін қандай реактивпен дәлелдеуге болады?
@Драгендорф реактивімен
@Паули реактивімен
@Раймонд реактивімен
@Стиасли реактивімен
@Либерман-Бурхард реактивімен
~Дәріханаға келуші «Ротокан» препаратын сатып алды.
Берілген дәрілік препараттың құрамы қандай заттардан тұрады?
@Түймедақ, қырмызыгүл, мыңжапырақ қоспасының сұйық экстрактысы
@Түймедақ, итошаған және жалаң мияның сұйық экстрактысының қоспасы
@Түймедақ, қырмызыгүл және аңдыз қоспасының сұйық экстрактысы
@Итшоған, қырмызыгүл және аңдыз қоспасының сұйық экстрактысы
@Аңдыз, мыңжапырақ және итшомырттың сұйық экстрактысының қоспасы
~ Кәдімгі мыңжапырақтың латынша атауы қандай?
@Achillea millefolium
@Althaea officinalis
@Capsella bursa pastoris
@Artemisia absinthium
@Hypericum perforatum
~Дәрілік жалбызтікен өсімдігінің шикізаты ... болып табылады.
@тамырлары
@тамырсабақтары
@шөбі
@тамырсабақтары тамырларымен
@тамырсабақтары мен тамырлары
~Шәйқурай шөбін ... дайындайды.
@гүлдеу кезеңінде
@гүлдей бастағаннан жемісі піскенге дейін
@гүлдегенге дейін
@бүкіл вегетация кезеңінде
@сабағы өсу кезеңінде
~Шикізаттан улы өсімдік табылса, шикізат партиясы:
@қабылдауға жіберілмейді
@сұрыбы бұзылып, бұдан кейін қайта қабылдауға жіберіледі
@талдау жүргізгеннен кейін қабылдауға жіберілмейді
@қабылдауға жіберіледі, бұдан соң фармацевтикалық фабрикаларға галенді препараттар дайындауға жіберіледі
@қабылдауға жіберіледі, бұдан соң шикізатты химико-фармацевтикалық зауыттарға жеке препараттар алу үшін жіберіледі
~Шикізаттан желдетілгеннен кетпейтін, тұрып қалған жат иістер болған жағдайда, шикізат партиясы:
@қабылдауға жіберілмейді
@сұрыбы бұзылып, бұдан кейін қайта қабылдауға жіберіледі
@қабылдауға жіберіледі, бұдан соң фармацевтикалық фабрикаларға галенді препараттар дайындауға жіберіледі
@қабылдауға жіберіледі, бұдан соң шикізатты химико-фармацевтикалық зауыттарға жеке препараттар алу үшін жіберіледі
@талдау жүргізгеннен кейін қабылдауға жіберілмейді
~Шикізаттан кеміргіштердің, құстардың қиы табылған жағдайда шикізат партиясы:
@қабылдауға жіберілмейді
@қабылдауға жіберіледі, бұдан соң шикізат фармацевтикалық өндірістерге жеке препараттар алу үшін жіберіледі
@қабылдауға жіберіледі, бұдан соң шикізат фармацевтикалық өндірістерге галенді препараттар дайындауға жіберіледі
@партия қайта сұрыптауға және екінші рет тапсыруға жіберіледі
@талдау жүргізгеннен кейін қабылдауға жіберілмейді
~Шикізатта ІІ-ші және ІІІ-ші дәрежеде қойма зиянкестерімен зақымдалу байқалса шикізат партиясы:
@қабылдауға жіберіледі, бұдан соң шикізатты химико-фармацевтикалық зауыттарға жеке препараттар алу үшін жіберіледі
@қабылдауға жіберіледі, бұдан соң шикізатты фармацевтикалық фабрикаларға галенді препараттар алу үшін жіберіледі
@талдау жүргізгеннен кейін қабылдауға жіберілмейді
@сұрыбы бұзылып, бұдан кейін қайта қабылдауға жіберіледі
@қабылдауға жіберілмейді
~Шикізат партиясында зақымдалған өнім бірлігі табылған жағдайда:
@әр өнім бірлігін аша отырып, зақымдалған өнім бірлігін зақымдалмаған өнім бірлігінен бөлек қабылдайды
@барлық партия сұрыбы бұзылып, бұдан кейін қайта қабылдауға жіберіледі
@барлық партия қабылдауға жіберілмейді
@зақымдалған өнім бірлігінен іріктелген шикізатты бөлектей отырып, зақымдалған өнім бірлігін зақымдалмаған өнім бірлігінен бөлек қабылдайды
@барлық партия талдау жүргізгеннен кейін қабылдауға жіберілмейді
~Орамдау мен маркілеудің қалыпты құжаттың талаптарына сәйкестігін анықтау үшін сырттай бақылауға ... жіберіледі.
@әр транспорттық орамдаудың өнімдері
@іріктеуге алынған барлық өнім бірліктері
@зақымдалған өнім бірліктері
@қабылданатын өнімнің сапасына жауапты кісінің таңдауы бойынша алынады
@зақымдалмаған өнім бірліктері
~Шикізаттың 61 өнім бірлігі түскенде сұрыптама көлемі ... құрайды.
@7 бірлікті
@5 бірлікті
@6 бірлікті
@8 бірлікті
@61 бірлікті
~Дәрілік өсімдік шикізатының органикалық қоспасы деп, ... атайды.
@басқа улы емес өсімдіктерді
@табиғи түсін жоғалтқан шикізатты
@улы өсімдіктерді
@осы өсімдіктің шикізат емес бөліктерін
@осы өсімдіктің басқа бөліктерін
~Шикізаттың өзі екендігін және сапасын анықтауға дайындалған шикізат партиясының бөлігі бұл:
@аналитикалық сынама
@біріккен сынама
@орташа сынама
@нүктелі сынама
@арнайы сынама
~Бүтін дәрілік өсімдік шикізатының орташа сынамасының салмағы:
@қабылдауға МФ ХІ басылымының жалпы мақаласында көрсетілген
@белгілі бір шикізаттың жеке мақаласында көрсетілген
@қабылдауға МФ Х басылымының жалпы мақаласында көрсетілген
@шикізаттың морфологиялық тобына байланысты шамамен алынады
@белгілі бір шикізаттың МФ Х басылымының жеке мақаласында көрсетілген
~ Бүтін дәрілік өсімдік шикізатының аналитикалық сынамасының салмағы:
@қабылдауға МФ ХІ басылымының жалпы мақаласында көрсетілген
@белгілі бір шикізаттың жеке мақаласында көрсетілген
@қабылдауға МФ Х басылымының жалпы мақаласында көрсетілген
@шикізаттың морфологиялық тобына байланысты шамамен алынады
@белгілі бір шикізаттың МФ Х басылымының жеке мақаласында көрсетілген
~Дәрілік өсімдік шикізатында жіберілмейтін қоспаларға ... жатады.
@улы өсімдіктердің бөліктері
@осы өсімдіктің басқа бөліктері
@басқа улы емес өсімдіктердің бөліктері
@құм, топырақ, тастар бөліктері
@алғашқы түсін жоғалтқан шикізат бөліктері
~Шикізаттың сапасы оның ... сәйкестігі.
@қалыпты құжаттың барлық талаптарына
@өзінің атына
@құрамындағы қоспасына
@сақтау мерзіміне
@әсер етуші заттардың шамасына
~Бүтін дәрілік өсімдік шикізатының ұсақтылығын анықтау барысында:
@МФ ХІ басылымының жеке мақаласында көрсетілгендей берілген шикізаттың елеуіштің саңылауынан өткен шикізатты өлшейді
@МФ ХІ басылымының жеке мақаласында көрсетілгендей берілген шикізаттың елеуіштің саңылауынан өтпеген бөліктерінің санын санайды
@МФ ХІ басылымының жеке мақаласында көрсетілгендей берілген шикізаттың елеуіштің саңылауынан өтетін бөліктерінің санын санайды
@МФ ХІ басылымының «Шикізаттың ұнтақтылығын және қоспаларын анықтау» жалпы мақаласында көрсетілгендей шикізаттың елеуіштің саңылауынан өтпеген шикізатты өлшейді
@МФ Х басылымының жеке мақаласында көрсетілгендей берілген шикізаттың елеуіштің саңылауынан өткен шикізатты өлшейді
~Дәрілік өсімдік шикізатының өзі екендігіне оның ... сәйкестігі.
@өзінің атына
@сақталу мерзіміне
@дайындалу мерзіміне
@негізгі әсеріне
@сандық көрсеткіштеріне
~Қоспалардың құрамын анықтау ... жүргізеді.
@аналитикалық сынамада
@нүктелі сынамада
@орташа сынамада
@біріккен сынамада
@арнайы сынамада
~Қойма зиянкестерімен зақымдану дәрежесін ... сынамада анықтайды.
@арнайы
@біріккен
@орташа
@аналитикалық
@нүктелі
~Батбақты саз сағанақ ... тұқымдасына жатады.
@Ericaceae
@Astraceae
@Lamiaceae
@Aracae
@Myrtaceae
~Жалбыз майындағы ментолдың сандық мөлшерін анықтау әдісі:
@газ сұйықтық хроматография
@фотоэлектоколориметриялық
@спектрофотометриялық
@гравиметриялық
@титрометриялық
~Эукалпттің эфир майының құрамына... кіреді.
@цинеол
@ментол
@тимол
@карвакрол
@линалол
~Экзогенді эфирмайлы түзінділерге ... жатады.
@бездер
@ұяшықтар
@каналдар
@секреторлы жолдар
@паренхиманың арнайы жасушалары
~Өсімдік шикізатындағы эфир майының мөлшерін анықтайтын әдіс:
@сумен айдау
@пресстеу
@қышқылдық негіздік титрлеу
@спектрофотометриялық
@денситометриялық
~Қақырық түсіретін өсімдіктер:
@жұпаргүл шөбі
@дәрілік шатыраш жапырақтары
@эукалипт жапырақтары
@бұрыш жалбыз жапырақтары
@дәрілік мелисса шөбі
~Жатаған жебіршөп шөбінің қолданылуы:
@экстрактивті заттардың
@эфир майының
@тимолдың
@тимол мен карвакролдың жиынтығына
@иілік заттардың
~Жатаған жебіршөп шөбінің қолданылуы:
@қақырық түсіргіш
@бырыстырғыш
@тыныштандырғыш
@өт айдайтын
@спазмолитикалық
~Бұрыш жалбыздың шикізаты ретінде... дайындалады:
@жапырақтары
@гүлдері
@шөбі
@тамырлары
@тұқымдары
~Феникулум жемістерінің қолданылуы:
@қақырық түсіретін
@өт айдайтын
@селативті
@несеп айдайтын
@қабынуға қарсы
~Химиялық жіктелуі бойынша туйол ... тобына жатады:
@бициклды монотерпендер
@моноциклды монотерпендер
@ароматты қосылыстар
@бициклды сесквитерпендер
@моноциклды сесквитерпендер
~Сельдерейлердің жемістерінде эфир майы ... жиналады.
@эфирмайлы каналшықтарда
@эфирмайлы бездерінде
@паренхималы жасушаларда
@эфирмайлы ұяшықтарда
@гиподерма жасушаларында
~Биік аңдыз ... тұқымдасына жатады.
@Asteraceae
@Betulaceae
@Rosaceae
@Apiaceae
@Cupressaceae
~Кәдімгі зіренің эфир майының негізгі компоненті:
@карвон
@анетол
@тимол
@линалоол
@карвакрол
~Полисахаридтердің крахмалдағы мөлшері . . . құрайды.
@96- 98 %
@23-25 %
@1-2%
@80-90 %
@75-80%
~Крахмалдағы полисахаридтер екі заттан түзіледі.
@амилоза мен амилопектиннен
@амилоза мен глюкопиранозадан
@амилопектин мен глюкопиранозадан
@глюкафураноза мен глюкопиранозамен
@амилоза мен глюкафуранозамен
~Крахмал тасымалдаушы өсімдіктер шартты түрде екі топқа бөлінеді:
@астық тұқымдас өсімдіктері және басқа да өсімдік тұқымдасы
@алқалар тұқымдас өсімдіктері және басқа да өсімдік тұқымдасы
@астрагүлділер тұқымдас өсімдіктері және басқа да өсімдік тұқымдасы
@раушангүлділер тұқымдас өсімдіктері және басқа да өсімдік тұқымдасы
@бұршақ тұқымдас өсімдіктері және басқа да өсімдік тұқымдасы
~Көбіне үлкен крахмал дәндері . . . 80-100 мкм дейін кездеседі.
@картошкада
@бидайда
@жүгеріде
@күріште
@сәбізде
~Инулин өсімдік құрамында . . . жиналады.
@жерасты мүшелерінде
@жапырағында
@сабағында
@гүлінде
@жемісінде
~Интерцеллюлярлы шырышты дәрілік өсімдік шикізаты:
@зығыр тұқымы
@жалбызтікен тамыры
@итмұрын жемісі
@өгейшөп жапырағы
@үлкен бақажапырақ жапырағы
~Шайырлардың сыртқы түрінің түзілуі . . . анықталады.
@механикалық зақымдалуымен
@ылғалдылығының көбеюімен
@температураның көтерілуімен
@қысылуымен
@күн сәулесінің әсерімен
~Суда еритін шайырларға . . . жатады.
@өрік шайыры
@трогокантты шайыр
@шие шайыры
@алқоры шайыры
@бал қарағай шайыры
~Пектинді полисахаридтердің доминирлеуші компоненті . . . болып табылады.
@полиурон қышқылы
@мальтоза
@сахароза
@фруктоза
@целлобиоза
~Өндіріс жағдайында пектинді заттар . . . алынады.
@қызылшадан
@сәбізден
@картоп тан
@күріштен
@бидайдан
~Пиктиннің маңызды қасиеттерінің бірі және оның сипаттамасы ... болып табылады.
@тұнба түзілуі
@суда ерімеуі
@кристалл түзілуі
@қатуы
@булануы
~Өсімдік түрлерінің 90 %- ның . . . артық май қорлар жинақталады.
@тұқымында
@жемісінде
@жапырағында
@сабағында
@тамырында
~Қорлық майлар сыртқы ортаның жағымсыз әсерінен өсімдіктерді сақтайды, соның ішінде . . .
@төменгі температура
@жоғарғы температура
@төменгі ылғылдылық
@жоғары ылғалдылық
@күн сәулесінен
~Майдың түзілуіне қатысатын негізгі зат . . . болып табылады.
@гексоза
@пектин
@шырыш
@эфир майлары
@дәрумен
~Жағымсыз жағдайда ұзақ сақталу нәтижесінде майлардың бұзылуында болатын күрделі химиялық үрдіс.
@ащы дәмнің түзілуі
@сабындалуы
@осмостың болуы
@тұздануы
@кебуі
~Негізгі кеппейтін майлардың басты бөлшегі болып табылатын глицерид:
@олеин қышқылы
@каприл қышқылы
@стеарин қышқылы
@арахидон қышқылы
@лаурин қышқылы
~Негізгі кебетін майлардың басты бөлшегі болып табылатын глицерид:
@линолен қышқылы
@лаурин қышқылы
@каприл қышқылы
@арахидон қышқылы
@стеарин қышқылы
~Негізгі жартылай кебетін майлардың басты бөлшегі болып табылатын глицерид:
@линолен қышқылы
@лаурин қышқылы
@каприл қышқылы
@арахидон қышқылы
@стеарин қышқылы
~Майларда үшглицеридтерге сәйкес заттар . . . мөлшерін сирек жоғарылатады.
@2-3 %
@10-16 %
@7-8 %
@20- 23 %
@10-14 %
~Рафинаттаудың химиялық әдісіне жатады:
@гидратация
@адсорбция
@дезадорирлеу
@сүзгілеу
@центрофугалау
~Май тәріздес заттарға жатады:
@балауыз
@пектиндер
@шырыштар
@шайырлар
@кальций оксалатының кристалдары
~Май тәріздес заттарға жатады:
@спермацевт
@шайыр
@крахмал
@пектин
@шырыш
~Май тәріздес заттарға жатады:
@ланолин
@крахмал
@шайыр
@шырыш
@пектин
~Химиялық құрамы жағынан шырыштар . . . қиын ажыратылады.
@шайырдан
@пектиннен
@крахмалдан
@майдан
@ланолиннен
~Жүгері құрамындағы крахмал мөлшері . . . жетеді.
@70 %
@15 %
@50 %
@35%
@45%
~Дәрілік өсімдік шикізатының НТҚ талаптарына сәйкес :
@сапасы
@өзі екендігі
@тазалығы
@шынайылығы
@дәлдігі
~Өгейшөп шөбінің жапырақтары ... ретінде қолданылады
@қақырық түсіргіш
@тыныштандырғыш
@өт айдағыш
@тұтқыр зат
@спазмолитикалық
~Шикізаттан полисахаридті кешенін бөліп алуды ... жүргізеді
@сумен
@этил спиртімен
@тұз қышқылымен
@хлороформмен
@петролей эфирімен
~Қантты анықтау үшін ... түсті реакцияны қолданады
@карбозолмен
@10% күкірт қышқылымен
@қорғасын ацетатымен
@фосфорлы-молибден қышқылымен
@тимолмен
~Крахмал гликозидті байланыспен байланысқан глюкоза молекуласынан тұрады:
@-1,4- және -1,6-.
@-1,4-.
@-1,6-.
@-1,4-.
@-1,4- және -1,4-.
~Крахмал дәндері ... тұрады
@амилаза және амилопектиннен
@фруктоза және рамнозадан
@полиурон қышқылынан
@сахарозадан
@көмір қышқыл газының кальций тұздарынан
~Өсімдік шикізатынан инулинді ... реактивімен анықтауға болады.
@йодпен реакциядан кейін Молиш
@Люголь
@Молиш
@сілтілі ортадағы Легаль
@флороглюкозид және тұз қышқылы
~Инулинге оң реакция мына шикізатта бақыланады:
@улкен шоңайна
@дәрілік жалбызтікен
@үлкен жолжелкен
@кәдімгі зығыр
@жапондық ламинария
~Жалбызтікен тамырларынан ГФ ХІ бойынша шырыштарды ... анықтайды.
@қышқылмен
@тушпен
@метилен көгімен
@йодпен
@метилен көгімен және темір тотығының хлоридімен
~Үштармақты итошағанның шикізаты ретінде ... қолданылады
@шөбі
@жапырақтары
@гүлдері
@тамырлары
@жемістері
~Зығыр тұқымдарын ... ретінде қолданады.
@бүркегіш
@қақырық түсіргіш
@қабынуға қарсы
@қан тоқтатқыш
@жөтелге қарсы
~Arctium lappa ... өсімдігінің латынша атауы.
@үлкен шоңайна
@өгейшөп
@үлкен бақажапырақ
@қантты ламинария
@дәрілік жалбызтікен
~Итошаған шөбін ... қолданады.
@сыртқа қабынуға қарсы
@қақырық айдағыш ретінде
@қан тоқтатқыш ретінде
@зәр айдағыш ретінде
@іш жүргізуші ретінде
~ Дәрілік жалбызтікен шикізаты ... сақталады.
@жалпы сақталу тобы бойынша
@балғын күйінде 3 сағаттан көп емес
@эфир майлы өсімдік ретінде бөлек
@күшті әсер етуші ретінде бөлек
@жемістері және тұқымдары ретінде бөлек
~ Майлардың негізгі қасиетін ... сипаттайды.
@қайнау температурасы
@балқу температурасы
@қату температурасы
@ұшқыштық
@ерігіштік
~ Кеппейтін майлы майлардың көзі болып келесі өсімдік тұқымдары табылады:
@кенедән
@зығыр
@күнжіт
@күнбағыс
@мақта
~ Кебетін майлы майлардың негізі құрамы ... қышқылдарының глицеридтері болып табылады.
@линолен
@сірке
@стеарин
@олеин
@лимон
~Улы қосылыс рицинді ыдырату үшін кенедән майын ...
@ыстық бумен өңдейді
@қайнатады
@рафинаттайды
@күйдіргіш натр ерітіндісімен өңдейді
@НСІ ерітіндісімен өңдейді
~ Тығыз өсімдік майының алыну көзі:
@шоколад ағашы
@кәдімгі бадам
@біржылдық күнбағыс
@Еуропалық зәйтүн
@кәдімгі шабдалы
~ Май тәріздес заттарға жатады:
@спермацет
@камфора
@глицерин
@канифол
@этилацетаты
~ Майлар ... болып табылады.
@глицерин және жоғары май қышқылдарының эфирлері
@жоғары молекулалы бір атомды спирттердің күрделі эфирі
@жәй эфирлер
@жоғары молекулалық май қышқылдары
@азотты қосылыстар
~ Медицинада кенедәннің қолданылуы:
@іш жүргізетін
@тұтқыр зат ретінде
@қақырық түсіретін
@ауруды басатын
@құсуға арналған
~Жартылай кебетін майлардың алыну көзі:
@күнбағыс тұқымдары
@өрік сүйектері
@ кенедән тұқымы
@шабдалы сүйектері
@бадам тұқымы
~ Өсімдік шикізатындағы майлар мен майлы майлардың сандық мөлшерін ... әдісімен анықтайды.
@Сокслет
@анфлераж
@Стокс
@Гинзберг
@дистиляция
~ Майлы майларға микрохимиялық реакция жүргізуде қолданатын реактив:
@судан ІІІ
@Драгендорф
@Люголь
@метилен көгі
@Молиш
~ Ланолин ... тобына жатады.
@май тәрізді заттар
@майлы майлар
@эфир майлар
@спирттер
@қантты майлар
~ Кебуіне байланысты майларды ... бойынша анықтайды.
@"элаидин сынамасы"
@Кельдал әдісі
@гидролиз
@Балье реакциясы
@"лактондық сынама"
~ Қос үйлі қалақай ... өседі.
@бақша және бақтарда, орман алаңқайларында
@таулы, тасты беткейлерде
@далаларда
@мүкті батпақтарда
@көгалдарда
~ Шырғанақ итшомырт өсімдігінің шикізаты:
@балғын жемістері
@қабығы
@тұқымдары
@жас өркендері
@кепкен жемістері
~ Раушан жемістерін ... өсімдіктерден дайындайды.
@мәдени және жабайы
@тек мәдени
@тек жабайы
@РФ таралмаған
@РК таралмаған
~ Қалақай жапырақтарының құрамында К дәрумені бар екенін анықтау тәсілі:
@жұқа қабатты хроматография
@люминисцентті микроскопия
@йод ерітіндісінің реакциясы
@пикрин қышқылы реакциясы
@газ-сұйық хроматографиясы
~ Раушан жемістеріндегі аскорбин қышқылының құрамын ... әдіспен анықтайды.
@титриметриялық
@гравиметриялық
@спектрофотометриялық
@денситометрлық
@фотоэлектроколорометриялық
~ Қалақай жапырағын ..... алу үшін қолданады.
@сұйық, спиртті экстракт
@майлы экстракт
@"Карсил"
@"Калефлон"
@тұндырма
~ Хроматограммада каротиноидтарды анықтау үшін қолданылатын детектор:
@фосфорномолибден қышқылы
@УФ-сәулесі
@2,6-дихлорфенолиндофенолят натрийі
@Драгендорф реактиві
@йод буы
~С дәрумені дайындалатын шикізат көзі:
@мамыр раушан
@итшомырт шырғанақ
@кәдімгі жүгері
@кәдімгі жұмыршақ
@дәрілік қырмызыгүл
~ Sorbus aucuparia-бұл латынша аталады:
@кәдімгі шетен
@қара қарақат
@кәдімгі жұмыршақ
@орман бүлдіргені
@қосүйлі қалақай
~Кәдімгі шабдалы ... тұқымдасына жатады.
@Rosaceae
@Laminariaceae
@Apiaceae
@Asparagaceae
@Araceae
~Кәдімгі жүгері ... тұқымдасына жатады.
@Poaceae
@Laminariaceae
@Apiaceae
@Asparagaceae
@Araceae
~Біржылдық күнбағыс ... тұқымдасына жатады.
@Asteraceae
@Laminariaceae
@Apiaceae
@Asparagaceae
@Araceae
~Кәдімгі зығыр ... тұқымдасына жатады.
@Linaceae
@Laminariaceae
@Apiaceae
@Asparagaceae
@Araceae
~Шырғанақ итшомырт ... тұқымдасына жатады.
@Elaeagnaceae
@Laminariaceae
@Apiaceae
@Asparagaceae
@Araceae
~Үштармақты итошаған ... тұқымдасына жатады.
@Asteraceae
@Laminariaceae
@Apiaceae
@Asparagaceae
@Araceae
~Дәрілік қырмызыгүл ... тұқымдасына жатады.
@Asteraceae
@Laminariaceae
@Apiaceae
@Asparagaceae
@Araceae
~Батпақты ақшайыр ... тұқымдасына жатады.
@Asteraceae
@Laminariaceae
@Apiaceae
@Asparagaceae
@Araceae
~Кәдімгі шетен ... тұқымдасына жатады.
@Rosaceae
@Laminariaceae
@Apiaceae
@Asparagaceae
@Araceae
~Қос үйлі қалақай ... тұқымдасына жатады.
@Urticaceae
@Laminariaceae
@Apiaceae
@Asparagaceae
@Araceae
~Кәдімгі жұмыршақ ... тұқымдасына жатады.
@Brassicaceae
@Laminariaceae
@Apiaceae
@Asparagaceae
@Araceae
~Кәдімгі шәңкіш ... тұқымдасына жатады.
@Caprifoliaceae
@Laminariaceae
@Apiaceae
@Asparagaceae
@Araceae
~Кәдімгі жүгері ... тұқымдасына жатады.
@Poaceae
@Laminariaceae
@Apiaceae
@Asparagaceae
@Araceae
~ Қыздырма қоянжырық ... тұқымдасына жатады.
@Lamiaceae
@Laminariaceae
@Apiaceae
@Asparagaceae
@Araceae
~ Мамыр раушаны ... тұқымдасына жатады.
@Rosaceae
@Laminariaceae
@Apiaceae
@Asparagaceae
@Araceae
~ Қара қарақат ... тұқымдасына жатады.
@Saxifragaceae
@Laminariaceae
@Apiaceae
@Asparagaceae
@Araceae
~ Қырықбуын қылша ... тұқымдасына жатады.
@Ephedraceae
@Laminariaceae
@Apiaceae
@Asparagaceae
@Araceae
~ Біржылдық бұрыш ... тұқымдасына жатады.
@Solanaceae
@Laminariaceae
@Apiaceae
@Asparagaceae
@Araceae
~ Жалпақ жапырақты зиягүл ... тұқымдасына жатады.
@Asteraceae
@Laminariaceae
@Apiaceae
@Asparagaceae
@Araceae
~Кәдімгі итжидек ... тұқымдасына жатады.
@Solanaceae
@Laminariaceae
@Apiaceae
@Asparagaceae
@Araceae
~ Карниолиялық скополия ... тұқымдасына жатады.
@Solanaceae
@Laminariaceae
@Apiaceae
@Asparagaceae
@Araceae
~ Қалталы саңырауқұлақтарды кептіру температурасы:
@40-50°С
@50-60°С
@35-40°С
@80-90°С
@100°С- тан жоғары
~ Жалаң стефания тамыртүйнектерін тамырларымен кептіру температурасы:
@60-80°С
@50-60°С
@35-40°С
@80-90°С
@100°С -тан жоғары
~ Итжидек шөбін кептіру температурасы:
@40-50°С
@50-60
@35-40
@80-90
@100 -тан жоғары
~ Жалбызтікен тамырларын кептіру температурасы:
@45-60°С
@50-60°С
@35-40°С
@80-90°С
@100°С -тан жоғары
~ Итошаған шөбін кептіру температурасы:
@35-40°С
@50-60°С
@40-50°С
@80-90°С
@100°С -тан жоғары
~ Жұмыршақ шөбін кептіру температурасы:
@45°С
@50-60°С
@40-50°С
@80-90°С
@100°С -тан жоғары
~ Эвкалипт жапырақтарын кептіру температурасы:
@40°С
@50-60°С
@80-90°С
@60-70°С
@100°С -тан жоғары
~Linum usitatissimum өсімдігінің қазақша атауы:
@кәдімгі зығыр
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Plantago psyllium өсімдігінің қазақша атауы:
@бүргелі бақажапырақ
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Plantago major өсімдігінің қазақша атауы:
@үлкен бақажапырақ
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Althaea officinalis өсімдігінің қазақша атауы:
@дәрілік жалбызтікен
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Tussilago farfara өсімдігінің қазақша атауы:
@кәдімгі өгейшөп
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Tilia cordata өсімдігінің қазақша атауы:
@өзекті жөке
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Gossypium hisrsutum өсімдігінің қазақша атауы:
@түкті қоза
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Amygdalus communis өсімдігінің қазақша атауы:
@кәдімгі бадам
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Persica vulgaris өсімдігінің қазақша атауы:
@кәдімгі шабдалы
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Zea mays өсімдігінің қазақша атауы:
@кәдімгі жүгері
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~ Helianthus annuus өсімдігінің қазақша атауы:
@біржылдық күнбағыс
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~ Linum usitatissimum өсімдігінің қазақша атауы:
@кәдімгі зығыр
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Fructus Hippophaes өсімдігінің қазақша атауы:
@шырғанақ жемістері
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Bidens tripartita өсімдігінің қазақша атауы:
@үштармақты итошаған
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Calendula officinalis өсімдігінің қазақша атауы:
@дәрілік қырмызыгүл
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Gnaphalium uliginosum өсімдігінің қазақша атауы:
@батпақты ақшайыр
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Sorbus aucuparia өсімдігінің қазақша атауы:
@кәдімгі шетен
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Urtica dioica өсімдігінің қазақша атауы:
@қос үйлі қалақай
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Capsella bursa pastoris өсімдігінің қазақша атауы:
@кәдімгі жұмыршақ
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Viburnum opulus өсімдігінің қазақша атауы:
@кәдімгі шәңкіш
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~ Zea mays өсімдігінің қазақша атауы:
@кәдәмгі жүгері
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~ Logochilus inebrians өсімдігінің қазақша атауы:
@қыздырма қоянжырық
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Fructus Rosae өсімдігінің қазақша атауы:
@раушан жемістері
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Ribes nigrum өсімдігінің қазақша атауы:
@қара қарақат
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Coriandrum sativum өсімдігінің қазақша атауы:
@егістік кориандр
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Mentha piperita өсімдігінің қазақша атауы:
@бұрыш жалбыз
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Salvia officinalis өсімдігінің қазақша атауы:
@дәрілік шалфей
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Carum carvi өсімдігінің қазақша атауы:
@кәдімгі зере
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Eucalyptus viminalis өсімдігінің қазақша атауы:
@шыбықты эукалипт
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Juniperus communis өсімдігінің қазақша атауы:
@кәдімгі арша
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Valeriana officinalis өсімдігінің қазақша атауы:
@дәрілік шүйгіншөп
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Acorus calamus өсімдігінің қазақша атауы:
@батпақты иір
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Achillea millefolium өсімдігінің қазақша атауы:
@кәдімгі мыңжапырақ
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Origanum vulgare өсімдігінің қазақша атауы:
@кәдімгі жұпаргүл
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Ephedra equisetina өсімдігінің қазақша атауы:
@қырықбуын қылша
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Atropa belladonna өсімдігінің қазақша атауы:
@кәдімгі итжидек
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Berberis vulgaris өсімдігінің қазақша атауы:
@кәдімгі бөріқарақат
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Chelidonium majus өсімдігінің қазақша атауы:
@үлкен сүйелшөп
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Passiflora incarnata өсімдігінің қазақша атауы:
@инкарнатты пассифлора
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Catharanthus roseus өсімдігінің қазақша атауы:
@қызғылт катарантус
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~Solanum laciniatum өсімдігінің қазақша атауы:
@тармақталған алқа
@сасық меңдуана
@қара меңдуана
@қызыл бұрыш
@жалпақ жапырақты зиягүл
~«Линетол» препаратын алу көзі:
@кәдімгі зығыр
@жатаған теміртікен
@мақсыр рапонтикум
@көгілдір көкшегүл
@жалаң мия
~«Берберин бисульфат» препаратын алу көзі:
@кәдімгі бөріқарақат
@жатаған теміртікен
@мақсыр рапонтикум
@көгілдір көкшегүл
@жалаң мия
~«Ламинарид» препаратын алу көзі:
@ламинария қабаттары
@жатаған теміртікен
@мақсыр рапонтикум
@көгілдір көкшегүл
@жалаң мия
~«Плантаглюцид» препаратын алу көзі:
@үлкен бақажапырақ
@жатаған теміртікен
@мақсыр рапонтикум
@көгілдір көкшегүл
@жалаң мия
~«Гипорамин» препаратын алу көзі:
@шырғанақ итшомырт
@жатаған теміртікен
@мақсыр рапонтикум
@көгілдір көкшегүл
@жалаң мия
~«Танацехол» препаратын алу көзі:
@кәдімгі түймешетен
@жатаған теміртікен
@мақсыр рапонтикум
@көгілдір көкшегүл
@жалаң мия
~«Салинимент» препаратын алу көзі:
@қара меңдуана
@жатаған теміртікен
@мақсыр рапонтикум
@көгілдір көкшегүл
@жалаң мия
~Талдауға дәрілік өсімдік шикізаты түсті. Макроскопиялық зерттеу кезінде, шикізаттың келесідей сыртқы белгілері анықталды: жемістері ұзындығы 4 ден 10 мм-ге дейін, ені 1,5-4 мм, ұзартылған, жеңіл үгілетін, қоңыр-жасыл түсті; мерикарпиі 5 күшті шығыңқы қабырғалардан тұрады; иісі өзіне тән анис иісті; дәмі тәтті-татымды.
Бұл сипаттама қай дәрілік өсімдіктің шикізатына сәйкес келеді?
@Кәдімгі фенхель
@Кәдімгі зере
@Кәдімгі анис
@Үлкен амми
@Алқызыл долана
~ Талдауға дәрілік өсімдік шикізаты түсті. Макроскопиялық зерттеу кезінде, шикізаттың келесідей сыртқы белгілері анықталды: жапырақтары жалаңаш, қошқыл-жасыл, ұзын сағақты, жұмыртқа тәрізді, ойық-салалы; салалары сирек ірі тісті, басты жүйкелері және бірінші қатардың жүйкелері төменгі жағынан ашық түсті болып бірден көзге шалынады; жапырақтардың ұзындығы 25 см-ге дейін, ені 20 см-ге дейін.
Бұл сипаттама қай дәрілік өсімдіктің шикізатына сәйкес келеді?
@Нағыз сасық меңдуана
@Қара меңдуана
@Күлгін оймақгүл
@Кәдімгі өгейшөп
@Дәрілік шатыраш
~ Талдауға дәрілік өсімдік шикізаты түсті. Макроскопиялық зерттеу кезінде, шикізаттың келесідей сыртқы белгілері анықталды: гүл кәрзеңкелері жартылай шар тәрізді пішінді, ортасы ойыс, диаметрі 6-8 мм; гүлтабаны әлсіз дөңес, жалаңаш, барлық гүлдері түтікше тәрізді, 5 тісті, шеткі - біржынысты, аналықтары бар, ортаңғылары қос жынысты, сары түсті; оралма жапырақтары шатыр тәрзді, ланцетті қоңыр-жасыл жапырақшалардан тұрады; иісі өзіне тән; дәмі татымды, ащы.
Бұл сипаттама қай дәрілік өсімдіктің шикізатына сәйкес келеді?
@Кәдімгі түймешетен
@Қара ырғай
@Ақ тауқалақай
@Масақтәрізді лаванда
@Көк гүлкекіре
~ Талдауға дәрілік өсімдік шикізаты түсті. Макроскопиялық зерттеу кезінде, шикізаттың келесідей сыртқы белгілері анықталды: жемістері - цинародии жұмыртқа тәрізді, эллипстік немесе ұршық тәрізді қызғылт сары-қызыл түсті немесе қоңыр-қызыл түсті, жылтыр, сирек тегіс, ұзындығы 7-30 мм, диаметрі 6-17 мм, іші қуыс көптеген ашық-сары жемістері-жаңғақ және қыл тәрізді түктері бар; жемістерінің ұштарында – тостағанша жапырақтардың қалдығы бар, саңылау немесе бес бұрышты алаң; жұмсағының дәмі қышқылтым-тәтті.
Бұл сипаттама қай дәрілік өсімдіктің шикізатына сәйкес келеді?
@Мамыр раушан
@Кәдімгі зере
@Кәдімгі анис
@Үлкен амми
@Алқызыл долана
~Талдауға дәрілік өсімдік шикізаты түсті. Макроскопиялық зерттеу кезінде, шикізаттың келесідей сыртқы белгілері анықталды: жапырақтары жұпар жалбыз иісті, алтын түсті немесе қошқыл бездермен қапталған (лупа астында) кең ланцет тәрізді немесе жұмыртқатәрізді ланцетті; жүйкеленуі қауырсын салалы, бүйір жүйкелері өзара параллель доға жиекті; шеті ара тісті, кең ланцетті; үстіңгі беті қошқыл-жасыл, төменгі жапырақтары ашық түсті, қысқа сағақты және жүйкелері қошқыл түсті немесе ашық жасыл түсті; ұзындығы 3-6 (8) см, ені 1,5-2 (3) дәмі салқындататын, күйдіргіш.
Бұл сипаттама дәрілік өсімдіктің қандай шикізатына сай келеді?
@Бұрыш жалбыз
@Кәдімгі бөріқарақат
@Игі лавр
@Дәрілік шатыраш
@Кәдімгі мыңжапырақ
~ Талдауға дәрілік өсімдік шикізаты түсті. Макроскопиялық зерттеу кезінде, шикізаттың келесідей сыртқы белгілері анықталды: тұқымдары жұмыртқа тәрізді, күшті тұмсық тәрізді иілген, жоғарғы ұшы үшкірленген, ұзындығы 3 мм-ге дейін, ашық-сары түстен қошқыл-қоңыр түске дейін, жылтыр; дәмі шырышты-майлы.
ипаттама қай дәрілік өсімдіктің шикізатына сәйкес келеді?
@Кәдімгі зығыр
@Қытай шизандрасы
@Түкті қоза
@Кәдімгі асқабақ
@Комбе строфанты
~Талдауға дәрілік өсімдік шикізаты түсті. Макроскопиялық зерттеу кезінде, шикізаттың келесідей сыртқы белгілері анықталды: жемістері шеңбер тәрізді, төбесінде конус тәрізді, құрғақ тостағанша жапырағының қалдықтары бар, диаметрі 4-10 мм, үстіңгі бетінде майда бездері бар, жұпар иісті; дәмі қышқыл.
Бұл сипаттама қай дәрілік өсімдіктің шикізатына сәйкес келеді?
@Қара қарақат жемістері
@Зире жемістері
@Анис жемістері
@Үлкен амми жемістері
@Долана жемістері
~ Дәрілік өсімдік шикізатын қабылдау пунктіне жеке жинаушыдан қара қарақат жапырақтары болып табылатын шикізат ұсынылды.
Берілген өсімдіктің қай бөлігі официналді дәрілік шикізат болып табылады?
@Жемістері
@Тамырлары
@Қабығы
@Жапырақтары
@Тамырсабақтары
~ Дәрілік өсімдік шикізатын қабылдау пунктіне жеке жинаушыдан жалбызтікен гүлдері болып табылатын шикізат ұсынылды.
Берілген өсімдіктің қай бөлігі официналді дәрілік шикізат болып табылады?
@Тамырлары
@Жемістері
@Қабығы
@Жапырақтары
@Гүлдері
~Дәрілік өсімдік шикізатын қабылдау пунктіне жеке жинаушыдан өгейшөп гүлдері болып табылатын шикізат ұсынылды.
Берілген өсімдіктің қай бөлігі официналді дәрілік шикізат болып табылады?
@Жапырақтары
@Жемістері
@Қабығы
@Тұқымдары
@Тамырсабақтары
~ Дәрілік өсімдік шикізатын қабылдау пунктіне жеке жинаушыдан түймешетен жапырақтары болып табылатын шикізат ұсынылды.
Берілген өсімдіктің қай бөлігі официналді дәрілік шикізат болып табылады?
@Гүлдері
@Жемістері
@Қабығы
@Жапырақтары
@Тамырсабақтары
~ Дәрілік өсімдік шикізатын қабылдау пунктіне жеке жинаушыдан шатыраш тұқымдары шикізат ретінде ұсынылды.
Берілген өсімдіктің қай бөлігі официналді дәрілік шикізат болып табылады?
@Жапырақтары
@Тұқымдары
@Қабығы
@Жапырақтары
@Тамырсабақтары
~ Бақылау-аналитикалық зертхана дайындаушылардан жеткізіліп, қоймаға түскен «Жалбізтікен тамырлары» шикізатына талдау жүргізді. Талдау нәтижелері оң болды.
Берілген дәрілік шикізаттан қандай заттың мөлшерін анықтау керек?
@Полисахаридтер
@Фенол гликозидтері
@Сесквитерпенді лактондар
@Тритерпенді сапониндер
@Монотерпенді гликозидтер
~ Бақылау-аналитикалық зертхана дайындаушылардан жеткізіліп, қоймаға түскен, «Кәдімгі мыңжапырақ шөбі» шикізатына талдау жүргізді. Талдау нәтижелері оң болды.
Берілген дәрілік шикізаттан қандай заттың мөлшерін анықтау керек?
@Эфир майлары
@Фенол гликозидтері
@Полисахаридтер
@Тритерпенді сапониндер
@Илік заттар
~ Бақылау-аналитикалық зертхана дайындаушылардан жеткізіліп, қоймаға түскен, «кәдімгі жүгері» шикізатына талдау жүргізді. Талдау нәтижелері оң болды.
Берілген дәрілік шикізаттан қандай заттың мөлшерін анықтау керек?
@Дәрумендер
@Фенол гликозидтері
@Сесквитерпенді гликозидтер
@Тритерпенді сапониндер
@Монотерпенді гликозидтер
~Дәріханаға келген тұтынушы "Жалбызтікен тамырлары" фитопрепаратын алды.
Бұл дәрілік құрал қандай мақсатта қолданылады?
@Қақырық түсіруші
@Күйікке қарсы
@Қабынуға қарсы
@Ауруды басатын
@Тұтқыр
~ Дәріхана қоймасына дәрілік өсімдік шикізатының партиясы түсті, осы шикізаттан дәруменді жинақ дайындау керек.
Негізгі компонент ретінде қандай дәрілік өсімдік шикізатты қолдануға болады?
@Раушан жемістері
@Құс таран шөбі
@Шәңкіш қабығы
@Долана жемістері
@Итбүлдірген жапырақтары
~Дәріхана қоймасына дәрілік өсімдік шикізатының партиясы түсті, осы шикізаттан жөтелге қарсы жинақ дайындау керек.
Негізгі компонент ретінде қандай дәрілік өсімдік шикізатты қолдануға болады?
@Анис жемістері
@Құс таран шөбі
@Шәңкіш қабығы
@Қаражеміс жемістері
@Қырмызыгүл гүлдері
~Талдауға дәрілік өсімдік шикізаты түсті. Макроскопиялық талдау жүргізгенде шикізаттың келесі сыртқы белгілері анықталды: жапырақтары сағақты, орақты иілген, етжеңді, шеттері бүтін, көптеген нүктелі,түсі жасыл немесе сұр- жасыл, балауыз жабынмен, иісі хош иісті, дәмі татымды-ащы.
Бұл сипаттама қай дәрілік өсімдіктің шикізатына сәйкес келеді?
@Folia Eucalypti
@Folia Menthae
@Folia Salviae
@Folia Stramonii
@Folia Farfarae
~Келесі сипаттама құрамында дәрумені бар қай шикізатқа сәйкес келеді: «Жеке шатасқан күйде немесе үйме түрде жиналған жұмсақ жібекті жіпшелер; түсі қоңыр, ашық-сары, иісі өзіне тән, әлсіз, шырышты дәмі бар».
@Жүгері діңгектері аналықтарымен
@Ламинария қабаттары
@Құлмақ бүрлері
@Батпақты ақшайыр шөбі
@Өгейшөп жапырақтары
~Дәрілік өсімдік шикізатын қабылдау бөліміне жеке жинаушы үлкен сүйелшөптің дәрілік шикізатын ұсынды.
Өсімдіктің қайсы бөлігі дәрілік шикізаты болып саналады?
@Шөбі
@Гүлдері
@Тамырлары
@Жемістері
@Тамырсабақтары
~Дәрілік өсімдік шикізатын қабылдау бөліміне жеке жинаушы таулы арника шикізатын ұсынды.
Өсімдіктің қайсы бөлігі дәрілік шикізаты болып саналады?
@Гүлдері
@Шөбі
@Тамырлары
@Жемістері
@Тамырсабақтары
~Фармацевтикалық зауыт «Итошаған шөбі» аттыдәрілік өсімдік шикізатын алды. Шикізатқа берілген сертификат оның сапасын дәлелдейді.
Осы шикізат жіктелуі жөнінен биологиялық белсенді заттардың қандай тобына жатады?
@Полисахаридтер
@Тритерпенді сапониндер
@Сесквитерпенді лактондар
@Монотерпендер
@Антрагликозидтер
~Қандай өсімдік кәдімгі өгейшөбіне қоспа болып саналады?
@Гибридтік ақбақай
@Бүргелі бақажапырақ
@Түркістандық жалынгүл
@Ақ түйежоңышқа
@Ақ тауқалақай
~ Ащы жусанның латынша атауы қандай?
@Artemisia absinthium
@Achillea millefolium
@Althaea officinalis
@Capsella bursa pastoris
@Hypericum perforatum
~Дәріхана қоймасына «Бақ-бақ тамырлары» дәрілік өсімдік шикізаты түсті. Осы шикізатта негізгі әсер ететін заттардың бар екендігін анықтау керек.
Берілген дәрілік шикізатта инулиннің бар екендігін қандай реактив көмегімен анықтауға болады?
@Йодпен реакциядан кейін Молиш реактивімен
@Темір хлоридімен реакциядан кейін Молиш реактивімен
@Люголь реактивімен
@Легаль реактивімен сілтілі ортада
@Флороглюцид және тұз қышқылымен реактивімен
~Дәріхана қоймасына «Үлкен бақажапырақ жапырақтары» дәрілік өсімдік шикізаты түсті. Осы шикізатта негізгі әсер ететін заттардың бар екендігін анықтау керек.
Полисахаридтер жиынтығын қандай еріткіштермен бөліп алады?
@Этилді спиртпен
@Этилацетатпен
@Ацетонмен
@Хлороформмен
@Мырыш ацетатымен
~Тауқалақайлар тұқымдасының өсімдіктеріне қандай устьицалы кешен тән?
@Диацитті
@Аномоцитті
@Анизоцитті
@Парацитті
@Моноцитті
~Дәріханаға дәрілік шикізаттар: шәйқурай шөбі, жұмыршақ шөбі, мыңжапырақ шөбі, итбүлдірген жапырақтары, қалақай жапырақтары, түймешетен гүлдері, түймедақ гүлдері, жалаң мия тамырлары түсті.
Осылардың қайсысының қан тоқтататын әсері бар?
@Жұмыршақ шөбі, мыңжапырақ шөбі, қалақай жапырақтары
@Түймешетен гүлдері, түймедақ гүлдері, итбүлдірген жапырақтары
@Шәйқурай шөбі, жұмыршақ шөбі, жалаң мия тамырлары
@Итбүлдірген жапырақтары, қалақай жапырақтары, түймешетен гүлдері
@Шәйқурай шөбі, түймедақ гүлдері, мия тамырлары
~Дәріхана қоймасына «Жұмыршақ шөбі» дәрілік өсімдік шикізатының партиясы түсті, осы шикізаттың құрамында негізгі әсер етуші заттар бар екендігін дәлелдеу керек.
Берілген дәрілік шикізатта К дәруменін қандай әдіспен анықтауға болады?
@Жұқа қабатты хроматография
@Денситометрия
@Газ сұйықтық хроматография
@Спектрофотометрия
@Люминисцентті микроскопия
~Дәріхана қоймасына «Кәдімгі бөріқарақат тамырлары» дәрілік өсімдік шикізатының партиясы түсті, осы шикізаттың құрамында негізгі әсер етуші заттар бар екендігін анықтау керек.
Берілген дәрілік шикізатта берберин жиынтығын қандай әдіспен анықтайды?
@Спектрофотометриялық
@Перманганатометриялық
@Потенциометриялық
@Гравиметриялық
@Титриметриялық
~Дәріхана қоймасына «Сасық меңдуана жапырақтары» дәрілік өсімдік шикізатының партиясы түсті, осы шикізаттың құрамында негізгі әсер етуші заттар бар екендігін дәлелдеу керек.
Берілген дәрілік шикізатта алкалоидтар жиынтығын қандай әдіспен анықтауға болады?
@Кері титрлеу
@Спектрофотометриялық
@Полярографиялық
@Сусыз титрлеу
@Гравиметриялық
~Дәріхана қоймасына «Раушан жемістері» дәрілік өсімдік шикізатының партиясы түсті, осы шикізаттың құрамында негізгі әсер етуші заттар бар екендігін дәлелдеу керек.
Берілген дәрілік шикізатта аскорбин қышқылын қандай әдіспен анықтайды?
@Титриметриялық
@Гравиметриялық
@Спектрофотометриялық
@Денситометриялық
@Фотоэлектроколориметриялық
~Талдауға түскен «Раушан жемістері» дәрілік өсімдік шикізатының әсер етуші заттарын сандық анықтау қажет.
Раушан жемістеріндегі аскорбин қышқылын анықтауда қандай ерітінді титрант ретінде қолданылады?
@2,6-дихлорфенолиндофенолят натрий
@тұз қышқылы
@1,3- дихлорфенолиндофенолят натрий
@күйдіргіш натр
@n-диметиламинобензальдегид
~Талдауға «Жалбыз майы» дәрілік өсімдік шикізаты түсті, шикізаттың әсер етуші заттарын сандық анықтау жүргізу қажет.
Берілген дәрілік шикізаттың құрамындағы ментолды қандай әдіспен анықтауға болады?
@Газ сұйықтық хроматография
@Фотоэлектроколориметриялық
@Спектрофотоколориметриялық
@Гравиметриялық
@Жұқа қабатты хроматография
~Дәрілік өсімдік шикізатын қабылдау бөліміне жеке жинаушы ащы жусанның дәрілік шикізатын ұсынды.
Өсімдіктің қайсы бөлігі дәрілік шикізаты болып саналады?
@Шөбі
@Гүлдері
@Тамырлары
@Жемістері
@Тамырсабақтары
~Дәрілік өсімдік шикізатын қабылдау бөліміне жеке жинаушы күлгін дигиталис шикізатын ұсынды.
Өсімдіктің қайсы бөлігі дәрілік шикізаты болып саналады?
@Жапырақтары
@Жемістері
@Қабығы
@Тамырлары
@Тамырсабақтары
~ Дәріханаға келуші «Олиметин» дәрілік препаратын сатып алды.
Бұл препаратты қандай дәрілік өсімдіктен алады?
@Иірден
@Мыңжапырақтан
@Жусаннан
@Құлмақтан
@Аршадан
~Зертханаға белгісіз дәрілік өсімдік шикізаты талдауға түсті. Макроскопиялық талдау барысында келесі сыртқы белгілері анықталды: жапырағы бүтін, эллипис тәрізді, жоғары ұшы үшкір, шеттері тегіс, түбіне қарай қысқа сағақты, жұқа, сыңғақ, ұзындығы 20 см, ені 10 см. Түсі үстіңгі жағынан жасыл, астыңғы беті ашықтау. Иісі әлсіз, өзіне тән. Дәмі анықталмайды.
Осы сипаттама қандай дәрілік өсімдіктің шикізатына тән?
@Кәдімгі итжидек
@Қара меңдуана
@Үлкен сүйелшөп
@Қандауыр термопсис
@Кәдімгі сасық меңдуана
~Зертханаға белгісіз дәрілік өсімдік шикізаты талдауға түсті. Макроскопиялық талдау барысында келесі сыртқы белгілері анықталды: сабақтары тармақты, жалаңаш, гүлдері мен піспеген жемістерімен. Тамыр жапырақтары ұзын-қияқты, сағақты, шеттері тегіс бөліктерімен. Сабақ жапырақтары отырмалы, ойық-тісті. Гүлдері ұсақ, дұрыс. Жемісі – бұршаққынша. Сабағының, жапырағының және жемістерінің түсі жасыл, гүлі – ақшыл. Иісі әлсіз. Дәмі ашқылтым.
Осы сипаттама қандай дәрілік өсімдіктің шикізатына тән?
@Кәдімгі жұмыршақ
@Қос үйлі қалақай
@Орман бүлдіргені
@Қара қарақат
@Кәдімгі шетен
~Талдауға «Қырықбуын қылша шөбі» дәрілік өсімдік шикізаты түсті. Шикізаттың әсер етуші заттарына сандық анықтау жүргізу қажет.
Қылшаның шөбін стандарттау кезінде қандай заттарды анықтау керек?
@Алкалоидтар жиынтығын
@Сумен бөлінетін экстрактивті заттарды
@Эфедриннің жиынтығын
@Қымыздық қышқылымен бөлінетін экстрактивті затттарды
@Эфедрин мен псевдоэфедринді
~Жапырақ микропрепаратын дайындау үшін түссіздендіргіш сұйықтық ретінде қандай ерітіндіні қолданады?
@5-дық натрий гидроксиді
@глицерин
@96%-дық этил спирті
@су
@хлороформ
~Дәріхана қоймасында дәрілік жалбызтікен тамырлары кептірілген.
Шикізаттың кебуін қандай белгілеріне қарай анықтайды?
@Тамырлары шытынап сынады
@Тамырлары майысқақ, жұмсақ болады
@Топырақ тамырынан оңай ажырайды
@Тамырларының сынығы қараяды
@Тамырлары қолды былғамайды
~Дәріханаға келуші «Ротокан» препаратын сатып алды.
Берілген дәрілік препараттың құрамы қандай заттардан тұрады?
@Түймедақ, қырмызыгүл, мыңжапырақ қоспасының сұйық экстрактысы
@Түймедақ, итошаған және жалаң мияның сұйық экстрактысының қоспасы
@Түймедақ, қырмызыгүл және аңдыз қоспасының сұйық экстрактысы
@Итшоған, қырмызыгүл және аңдыз қоспасының сұйық экстрактысы
@Аңдыз, мыңжапырақ және итшомырттың сұйық экстрактысының қоспасы
~Зертханаға «Жалбыз жапырақтары» дәрілік өсімдік шикізатын стандарттан өткізуге жіберілді.
Қандай әсер етуші зат және берілген шикізатты қалай анықтау керек?
@Эфир майлары, су буынан айдау әдісін қолданады
@Илік заттар, сулы сіріндісін дайындайды
@Гликозидтер, 80%-дық этанолмен экстракциялайды
@Флавоноидтар, газ сұйықтық храмотографияны пайдаланады
@Алкалоидтарды анықтау үшін спектрофотометрияны қолданады
~ 35 жастағы пациентте етеккір кезінде жатырдан қатты қан кетті.
Үй жағдайында тұнба дайындау үшін фармацевт қандай дәрілік өсімдік шикізатын ұсынуы мүмкін?
@Кәдімгі жұмыршақ шөбі
@Дәрілік қырмызыгүл гүлдері
@Үлкен бақажапырақ жапырақтары
@Үш түсті шегіргүл шөбі
@Шырғанақ итшомырт қабығы
~Кәдімгі жүпаргүл нуларын ресурстық зерттеу кезінде оның эксплуатациялық қоры 200 кг болатыны анықталды. Осы зерттелетін аймақта сасықшөптің табиғи нуларының қайта қалпына келуі үшін 3 жыл мерзім керек.
Берілген нуда жүпаргүлдің жыл сайынғы мүмкін болатын дайындау көлемі қандай?
@50 кг
@100 кг
@80 кг
@200 кг
@40 кг
~Микроскопиялық талдауға «Сасық меңдуана жапырақтары» түсті, шикізаттың диагностикалық белгілерінің біріне түрлі жасуша ұяшықтары жатады.
Берілген шикізаттың құрамындағы кальций оксалатының микроскопиялық суреттемесі қандай?
@Друзалар
@Рафидтер
@Призма пішіндес қиыршықтар
@Қиыршық құм
@Сферокристалдар
~Талдауға «Итжидек жапырақтары» дәрілік өсімдік шикізаты келіп түсті. Негізгі әсер етуші затының сандық құрамын анықтау керек.
Итжидек жапырақтарының сандық құрамындағы гиосциаминнің алкалоидтарға шаққандағы мөлшерін анықтауда қандай ерітінді титрант болып табылады?
@натрий гидрооксиді
@калий перманганаты
@хлорсутек қышқылы
@калий дихроматы
@күміс нитраты
~Қабылдау пунктіне жеке жинаушымен өзекті жөке шикізаты ұсынылды.
Өсімдіктің қай бөлігі официналді дәрілік шикізат болып табылады?
@Гүлдері
@Жемістері
@Қабығы
@Тамырлары
@Тамырсабақтары
~Дәріхана қоймасына «Қалақай жапырақтары» дәрілік өсімдік шикізатының партиясы келіп түсті, негізгі әсер етуші заттарын анықтауды қажет етеді.
Берілген дәрілік өсімдік шикізатындағы К1 дәруменін хроматограммада қандай реактив көмегімен анықтауға болады?
@УК – сәулесінде жарықтандырып
@ИҚ – сәулесінде жарықтандырып
@«Лактон сынмасы» реакциясымен
@Кедде реактиві реакциясымен
@алюминий хлоридімен реакция
~Зертханада қалақай жапырақтарына талдау жүргізу үшін «Силуфол» хроматографиялық пластинкалары, бензол-петролейн эфирі (1:1) қозғалмалы фазасын, толқын ұзындығы 360 нм болатын УК – анықтағыш сәулесінде қарады. 2 мин арасында пластинкада сарғыш-жасыл дақ түрінде флуоресценцияланды.
Берілген хроматографиялық талдау арқылы қандай зат анықталды?
@К дәрумені
@С дәрумені
@каротин
@арбутин
@эфедрин
~Фармацевтикалық ұйым эфир майын өндіру үшін «Шыбықты эуклипт жапырақтары» шикізатын алды. Ұйымның сынақ зертханасы оның сапасын дәлелдеу мақсатында талдау жүргізді.
Бұл шикізаттан эфир майынан басқа да қандай препараттар алынады?
@«Эвкалимин», «Хлорифиллипт»
@«Эрготал», «Фламин»
@Тұндырма, шәрбат
@«Валоседан», «Хлорифиллипт»
@Қайнатпа, құрғақ экстракт
~ Сұйық экстрактылар шығару үшін фармацевтикалық ұйым «сүйелшөп шөбі» дәрілік өсімдік шикізатын алды және оның сапалығын дәлелдеді.
Сүйелшөп шөбінің сұйық экстрактысын қандай дәрілік зат ретінде қолданады?
@Жатырлық
@Бырыстырғыш
@Ауырсынуды басатын
@Қақырық түсіретін
@Іш жүргізетін
~Миастения, миоптия, полиомелиттен кейінгі сал аруы сонымен қатар ішек атониясын емдеуде қолданылатын галантамин бромгидратын алу үшін қандай дәрілік өсімдік шикізатын қолдану қажет?
@Виктор унгерниясы жапырақтарын
@Северцов унгерниясы жапырақтарын
@Жалаң мия тамырларын
@Шүйгіншөп тамырсабақтары тамырларымен
@Көкшегүл тамырсабақтарын тамырларымен
~ Фармацевтикалық ұйым «Эрготал» жаңагалендік препаратын өндіру үшін «Қара күйе саңырауқұлағы» шикізаты алды. Ұйымның сынақ зертханасы оның сапасын дәлілдеу мақсатында талдау жүргізді.Берілген дәрілік өсімдік шикізатын стандарттауда қандай әсер етуші заттардың мөлшерін анықтау керек?
@Алкалоидтардың
@Лигнандардың
@Кумариндердің
@Хромондардың
@Терпеноидтардың
~ Жалбызтікен шөбінен қандай дәрілік препарат алынады?
@«Мукалтин»
@«Фламин»
@« Холосас»
@«Цититон»
@«Викаир»
~ Дәріханаға келесі дәрілік өсімдік шикізаттары келіп түсті: ғажайып лапыз түйнекпиязшықтары, сасықшөп шөбі, аңдыз тамырсабақтары және тамырлары, итошаған шөбі, жұмыршақ шөбі, қырмызыгүл гүлдері, түймедақ гүлдері, катарантус жапырақтары, подофилл тамырсабақтары тамырларымен, шатыраш жапырақтары.
Осылардың ішінде қайсысының ісікке қарсы әсері бар?
@Ғажайып лапыз түйнекпиязшықтары, катарантус жапырақтары, подофилл тамырсабақтары тамырларымен
@Сасықшөп шөбі, қырмызыгүл гүлдері, бақ-бақ тамырлары
@Аңдыз тамырсабақтары және тамырлары, жұмыршақ шөбі, подофилл тамырсабақтары тамырларымен
@ Шатыраш жапырақтары, қалақай жапырақтары, қырмызыгүл гүлдері
@Ғажайып лапыз түйнекпиязшықтары, итошаған шөбі, түймедеқ гүлдері
~ Дәріханаға келесі дәрілік өсімдік шикізаттары келіп түсті: жөке гүлдері, сасықшөп шөбі, аңдыз тамырсабақтары және тамырлары, итошаған шөбі, қырмызыгүл гүлдері, түймедақ гүлдері, қара аю бадам гүлдері, шатыраш жапырақтары, таңқурай жемістері.
Осылардың қайсысы суық тиюге қарсы әсерге ие?
@Жөке гүлдері, қара аюбадам гүлдері, итошаған шөбі, таңқурай жемістері
@Сасықшөп шөбі, қырмызыгүл гүлдері, бақ-бақ тамырлары
@Жөке гүлдері, қара аю бадам гүлдері, жұмыршақ шөбі
@Шатыраш жапырақтары, қалақай жапырақтары, қырмызыгүл гүлдері
@Жөке гүлдері, итошаған шөбі, түймедақ гүлдері, жұмыршақ шөбі
~ Медициналық тәжірибеде жергілікті түрде ауыз қуысының созылмалы қабыну ауруларында, катаральді және жара-некротикалық гингивиттерде, стоматитте, пародонтозда емдеу үшін қолданылатын «Сальвин» қойылтылған ацетондық сығындысын алу үшін қандай дәрілік өсімдік шикізатын қолданады?
@дәрілік шатыраш жапырақтарын
@орыс сасыршөп тамырларын
@жалаң мия тамырларын
@дәрілік түйежоңышқа шөбін
@сүйекті псоралея жемістерін
~Сынақ зертхана дайындаушыдан келіп қоймаға түскен «Раушан жемістері» шикізатына талдау жүргізді. Сапалық талдау нәтижелері оң болды.
Берілген дәрілік шикізаттағы қандай әсер етуші заттың мөлшерін анықтайды?
@Аскорбин қышқылының
@Галактурон қышқылының
@Сесквитерпен гликозидтерінің
@Тритерпенді сапониндер
@Монотерпенді гликозидтер
~Сынақ зертхана дайындаушыдан келіп қоймаға түскен «Сары глауциум шөбі» шикізатына талдау жүргізді. Талдау нәтижелері оң болды.
Берілген дәрілік шикізаттағы қандай заттың мөлшерін міндетті түрде анықтау керек?
@Глауцин-негізін
@Галактурон қышқылын
@Глауцина-тұзын
@Эрготамин-негізін
@Монотерпенді гликозидтерді
~ Талдауға әсер етуші заттарының сандық құрамын анықтау үшін «Қара күйе саңырауқұлағы» шикізаты келіп түсті.
Берілген шикізатта қандай әсер етуші заттарды анықтайда және қандай әдісті қолданады?
@Эргоалкалоидтарды фотоэлектроколориметриялық әдісімен
@Алкалоидтар жиынтығын бетараптау әдісімен
@Берберина биосульфатын айдау әдісімен
@Флаваноидтар жиынтығын спектрофотометриялық әдісімен
@Көмірсуларды гравиметриялық әдісімен
~Фармацевтикалық ұйым «Кәдімгі бөріқарақат тамырлары» шикізатын тұндырма дайындау үшін алды. Ұйымның сынақ зертханасы оның сапасын дәлелдеу мақсатында талдау жүргізді.
Берілген дәрілік шикізатты стандарттауда қандай әсер етуші заттың мөлшерін анықтайды?
@Берберин биосульфат
@Морфин гидрохлорид
@Берберин гидрохлорид
@Глауцин сульфат
@Пахикарпин хлорид
~Фармацевтикалық ұйымға сұйық экстракт дайындау үшін кәдімгі қалақай дәрілік өсімдік шикізаты келіп түсті. Жүргізілген алдын-ала талдаудан кейін ұқсас өсімдік қоспасы табылды.
Қос үйлі қалақайға қандай өсімдік қоспа болады?
@Ақ тауқалақай
@Будан ақбақай
@Бүргелі бақажапырақ
@Түркістандық жанаргүл
@Ақ түйежоңышқа
~Дәріханаға «Лактавит» фито шәйін алу үшін келуші келді.
Берілген фито шәй құрамына қандай дәрілік өсімдік шикізаты кіреді?
@анис, зіре, фенхель жемістері және қалақай жапырақтары
@түймедақ гүлдері, итошаған шөбі, мия тамырлары
@анис жемістері, түймедақ гүлдері және аңдыз тамырлары
@зіре, итмұрын, долана жемістері және қалақай жапырақтары
@аңдыз тамырлары және тамырсабақтары және мыңжапырақ шөбі
~Майлы майларға микрохимиялық реакция жасау үшін қандай реактив қолданады?
@Судан ІІІ реактиві
@Люголь реактиві
@Драгендорф реактиві
@Метилен көк
@Судан ІІ реактиві
~Стандарттау жүргізу үшін сынақ зертханасына «Фенхель жемістері» дәрілік өсімдік шикізаты әкелінді.
Әсер етуші заты қандай және оны қандай әдіспен анықтайды?
@эфир майлары су буымен айдау арқылы
@илік заттар сулы сығындысында
@гликозидтер 80% этанолмен
@флавоноидтар газсұйықтық хроматографиямен
@алкалоидтар сілтімен экстракциялауарқылы
~ Фармацевтикалық өндіріске тазартылмаған жалбызтікен тамырлары түсті. Сынақ зертхана түскен шикізаттың өзі екендігін және сапасын тексерді.
Шикізаттың құрамындағы полисахаридтерді сандық анықтау үшін қандай әдісті қолдануға болады?
@Гравиметриялық
@Перманганатометриялық
@Спектрофотометриялық
@Потенциометриялық
@Титриметриялық
~Дәріхана қоймасына «Қалақай жапырақтары» дәрілік өсімдік шикізаты түсті. Осы шикізатта негізгі әсер ететін заттардың мөлшерін анықтау керек.
Берілген дәрілік шикізатта К дәруменінің мөлшерін қандай әдіспен анықтайды?
@Жұқа қабатты хроматография
@Денситометрия
@Газсұйықтық хроматография
@Спектрофотометрия
@Люминисцентті микроскопия
~Зертханаға талдауға белгісіз дәрілік өсімдік шикізаты түсті. Шикізат аэрозоль дайындауға арналған, оның сыртқы белгілері: жапырақтары орақ тәрізді иілген, ұшы үшкір, тығыз, шеттері бүтін, сағақты, жалаңаш. Ұзындығы 20 см-ге дейін, ені 3 см. Сұрғылт-жасыл түсті, күшті хош иісті. Дәмі татымды-ашқылтым.
Берілген сипаттама қай дәрілік өсімдік шикізатына тән?
@Дәрілік шатыраш
@Шыбықты эукалипт
@Ащы жусан
@Бұрыш жалбыз
@Дәрілік түймедақ
~Кәдімгі мыңжапырақтың латынша атауы қандай?
@Achillea millefolium
@Althaea officinalis
@Capsella bursa pastoris
@Artemisia absinthium
@Hypericum perforatum
~ Дәріхана қоймасына «Жалбыз жапырақтары» дәрілік өсімдік шикізаты түсті. Осы шикізатта негізгі әсер ететін заттардың бар екендігін анықтау керек.
Берілген дәрілік шикізатта эфир майларының бар екендігін қандай реактив көмегімен анықтауға болады?
@Судан ІІІ
@Фосфорлы молибден қышқылы
@Судан ІІ
@Темір аммоний ашудасы
@Сілті
~Микроскопиялық талдауға «Итжидек жапырақтары» шикізат түсті, оның бр диагностикалық белгісі әр түрлі жасуша құрылымдары.
Берілген шикізатта кальций оксалатының микроскопиялық көрінісі қандай?
@Кристалды құм
@Друзалар
@Призмалық кристалдар
@Рафидтер
@Сферокристалдар
~Дәрілік өсімдік шикізат қабылдау орынына жеке жинаушы дәрілік бақ-бақ өсімдігінің шөбін тапсыруға әкелді.
Бұл өсімдіктің ресми дәрілік шикізаты болып қандай бөлігі саналады?
@Тамырлары
@Жемістері
@Қабығы
@Жапырақтары
@Тамырсабақтары
~Фармацевтикалық өндіріске қылша шөбі түсті. Сынақ зертханасына түскен шикізаттың өзі екендігін және сапасын тексерді.
Шикізатта алкалоидтардың бар екендігін қандай сапалық реакцияның көмегімен анықтауға болады?
@Майер реактивімен
@Вильсон реактивімен
@Борнтрегер реактивімен
@Трим-Хилл реактивімен
@Фелинг реактивімен
~Фармацевтикалық өңдіріс тұндырма жасау үшін «Шүйгіншөптің тамырсабақтары тамырларымен» шикізатын алды, сынақ зертханада шикізаттың сапасын анықтау мақсатында талдау жасады.
Берілген дәрілік шикізатты стандарттау барысында шикізаттағы қандай заттың мөлшерін анықтау керек?
@Бициклды монотерпендерді
@Ациклды сесквитерпендерді
@Моноциклды монотерпендерді
@Ациклды монотерпендерді
@Бициклды сесквитерпендерді
~Фармацевтикалық өңдіріске итжидек жапырақтары түсті. Сынақ зертханаға түскен шикізаттың өзі екендігін және сапасын тексерді.
А.П. Ореховтың жіктеуі бойынша берілген шикізат қандай топқа жатады?
@Тропан
@Индол
@Лупинин
@Пурин
@Хинолин
~Фармацевтикалық өңдіріс сұйық экстракт дайындау үшін «Дәрілік түймедақ гүлдері» шикізатын алды. Сынақ зертханада шикізаттың сапасын анықтау үшін талдау жасады.
Бұл шикізаттан сұйық экстракттан басқа қандай фитопрепараттар алуға болады?
@Тұнба
@Қою экстракт
@Тұндырма
@Құрғақ экстракт
@Қайнатпа
~Дәріханаға келуші кәдімгі кенедән тұқымдарынан алынған «Кенедән майы» дәрілік препаратын алды.
Берілген препарат қандай дәрілік зат ретінде қолданады?
@Күйікке қарсы
@Қақырық түсіргіш
@Қабынуға қарсы
@Ауырғанды басатын
@Бырыстырғыш
~Дәрілік шикізатта алкалоидтардың бар екендігін қандай реактивпен дәлелдеуге болады?
@Драгендорф реактивімен
@Паули реактивімен
@Раймонд реактивімен
@Стиасли реактивімен
@Либерман-Бурхард реактивімен
~Дәріханаға келуші микробқа қарсы жинақ алуға келді, оның құрамы елесідей: жалаң мия тамырлары, дәрілік шатыраш жапырақтары, шыбықты эукалипт жапырақтары, үш салалы итошаған шөбі, дәрілік қырмызыгүл гүлдері, дәріханалық түймедақ гүлдері.
Берілген микробқа қарсы жинақ қалай аталады?
@«Элекасол»
@«Ротокан»
@«Лактавит»
@«Фламин»
@«Новоиманин»
~Фармацевтикалық өңдіріс «Плантаглюцид» препаратын дайындау үшін үлкен бақажапырақ дәрілік өсімдік шикізатын алды. Талдау жасау нәтижелері шикізаттың сапасы оған берілген сертификатқа сәйкес екендігін анықтады.
«Плантаглюцид» препараты қандай дәрмек ретінде қолданылады?
@Спазмолитикалық
@Қақырық түсіргіш
@Тұтқыр
@Ауырсынуды басатын
@Иммунды реттеуші
~Қабылдауға алдын ала жасалған талдау нәтижесінде улы өсімдіктер қоспасы бар дәрілік өсімдік шикізаттың партиясы түсті.
Берілген жағдайда дұрыс шешімнің алгоритмы қандай?
@Шикізатты ешқандай жағдайда қабылдауға болмайды
@Сұрыбы бұзылып, бұдан кейін қайта қабылдауға жіберіледі
@Қайта талдау жүргізгеннен кейін де шикізат қабылданбайды
@Галенді препараттар дайындау үшін шикізатты қабылдайды
@Жеке препараттар дайындау үшін партия қабылдайды
~Қабылдауға жағымсыз, желдеткенде жойылмайтын, бөгде иісі бар дәрілік өсімдік шикізаттың партиясы түсті.
Берілген жағдайда дұрыс шешімнің алгоритмы қандай?
@Шикізатты ешқандай жағдайда қабылдауға болмайды
@Сұрыбы бұзылып, бұдан кейін қайта қабылдауға жіберіледі
@Қайта талдау жүргізгеннен кейін де шикізат қабылданбайды
@Жеке препараттар дайындау үшін партия қабылдайды
@Галенді препараттар дайындау үшін шикізатты қабылдайды
~Талдауға дәрілік өсімдік шикізаты түсті. Макроскопиялық талдау барысында келесі сыртқы белгілер анықталды: тоз қабатынан тазаланбаған, кейде бұтақталған, иілген және аздап майысқан, цилиндрлі, жеңіл, қалыңдығы 1-2 см және ұзындығы 2 см-ден кем емес тамырсабақ кесектері.
Бұл сипаттама қандай дәрілік өсімдік шикізатына тән?
@Батпақты иір
@Жылан таран
@Дәрілік шелна
@Түзу қазтабан
@Жалаң мия
~Зертханаға талдау үшін сұйық экстракты алуға арналған ені 7 см, ұзындығы 17 см-ге дейін, сынғыш, жіңішке, сағағымен, аздаған түктері бар, жиегі ірі аратәрізді, үшкір, сопақша жапырақ түрінде белгісіз дәрілік өсімдік шикізаты түсті. Түсі қара-жасыл. Иісі өзгеше. Дәмі ащылау-шөп татады.
Бұл сипаттама қандай дәрілік өсімдік шикізатына тән?
@Қосүйлі қалақай
@Үшкіржапырақты санаға
@Бұрыш жалбыз
@Дәрілік шалфей
@Кәдімгі аюжидек
~Зертханаға талдау үшін қатты әжімделген, жылтыр, көлденеңі 9 мм-ге дейін, сопақша-дөңгелек немесе дөңгелек, алматәрізді жалған жеміс түрінде белгісіз дәрілік өсімдік шикізаты түсті. Жұмсағында 2-7 иілген-орақтәрізді, тегіс тұқымы бар. Дәмі қышқылтым-ащы.
Бұл сипаттама қандай дәрілік өсімдік шикізатына тән?
@Кәдімгі шетен
@Қытай схизандрасы
@Егістік зығыр
@Егістік кориандр
@Мамыр раушан
~Дәрілік өсімдік шикізатын қабылдау пунктіне дайындаушылар эукалипт қабығы шикізатын ұсынды.
Осы өсімдіктің ресми дәрілік шикізаты болып қандай бөлігі саналады?
@Жапырақтары
@Жемістері
@Тамырлары
@Қабығы
@Гүлдері
~Дәрілік өсімдік шикізатын қабылдау пунктіне дайындаушылар раушан гүлдері шикізатын ұсынды.
Осы өсімдіктің официнальді дәрілік шикізаты болып қандай бөлігі саналады?
@Жемістері
@Гүлдері
@Тамырлары
@Қабығы
@Жапырақтары
~Дәрілік өсімдік шикізатын қабылдау пунктіне дайындаушылар зығыр шөбін шикізатын ұсынды.
Осы өсімдіктің қай бөлігі официнальді дәрілік шикізаты болып саналады?
@Тұқымдары
@Гүлдері
@Тамырлары
@Жапырақтары
@Жемістері
~Дәріханаға келуші өгейшөп жапырақтарын сұрады, бірақ шикізат дәріханада жоқ болып шықты.
Дәріханада берілген дәрілік шикізаттардың қайсысы өгейшөп жапырақтарын ауыстыра алады?
@Мия тамырлары, жұпаргүл шөбі
@Софора гүлдері, аралия тамырлары
@Жалбыз жапырақтары, раушан жемістері
@Зығыр тұқымдары, емен қабығы
@Қаражеміс жемістері, итшомырт қабығы
~Дәріханаға келесі дәрілік шикізаттары түсті: сасықшөп шөбі, емен қабығы, шүйгеншөптің тамырсабақтары тамырларымен, аралия тамырлары, итшомырт қабығы, сана жапырақтары, раушан жемістері.
Бұлардың қайсысы тыныштандыратын қасиетке ие?
@Шүйгішшөп тамырсабақтары тамырларымен, сасықшөп шөбі
@Аралия тамырлары, раушан жемістері
@Аралия тамырлары, емен қабығы
@Сана жапырақтары, итшомырт қабығы
@Раушан жемістері, сана жапырақтары
~Дәріхана қоймасына «Аңдыз тамырсабақтары және тамырлары» дәрілік өсімдік шикізаты түсті. Осы шикізатта негізгі әсер ететін заттардың бар екендігін анықтау керек.
Берілген дәрілік шикізатта инулиннің бар екендігін қандай реактив көмегімен анықтауға болады?
@Йодпен реакциядан кейін Молиш реактивімен
@Темір хлоридімен реакциядан кейін Молиш реактивімен
@Люголь реактивімен
@Легаль реактивімен сілтілі ортада
@Флороглюцид және тұз қышқылымен реактивімен
~Талдауға жемістері болып келетін дәрілік өсімдік шикізаты түсті. Микроскоп арқылы қарағанда жемістің көлденең кесіндісінде көптеген сүйекті түктері бар жеміс серігінің экзокарпийі көрінеді. Мезокарпийдің паренхимасында 5 ұсақ өткізгіш шоқтар және 15 тен 35 дейін эфир майларының каналдары өтеді. Эндоспермі кальций оксалат друзаларымен және майлы майлар тамшыларымен, алайронды дәнедермен толтырылған көпқырлы жасушадан тұрады.
Қандай дәрілік өсімдік шикізаты туралы айтылып тұр?
@Кәдімгі анис жемістері
@Долана жемістері
@Шетен жемістері
@Мойыл жемістері
@Ішдәрі қаражеміс жемістері
~Дәріхана қоймасына «Қалақай жапырақтары» дәрілік өсімдік шикізатының партиясы түсті, осы шикізаттың құрамында негізгі әсер етуші заттар бар екендігін дәлелдеу керек.
Берілген дәрілік шикізатта К дәруменін қандай әдіспен анықтауға болады?
@Жұқа қабатты хроматография
@Денситометрия
@Газ сұйықтық хроматография
@Спектрофотометрия
@Люминесцентті микроскопия
~Талдауға «Эукалипт майы» дәрілік өсімдік шикізаты түсті, шикізаттың әсер етуші заттарын сандық анықтау жүргізу қажет.
Берілген дәрілік шикізаттың құрамындағы ментолды қандай әдіспен анықтауға болады?
@Газ сұйықтық хроматография
@Фотоэлектроколориметриялық
@Спектрофотоколориметриялық
@Гравиметриялық
@Жұқа қабатты хроматография
~Талдауға «Меңдуана жапырақтары» дәрілік өсімдік шикізаты түсті. Шикізаттың әсер етуші заттарына сандық анықтау жүргізу қажет.
Меңдуана жапырақтарын стандарттау кезінде қандай биологиялық белсенді заттарды анықтау керек?
@Алкалоидтар жиынтығын
@Сумен бөлінетін экстрактивті заттарды
@Эфедриннің жиынтығын
@Қымыздық қышқылымен бөлінетін экстрактивті затттарды
@Қышқылмен бөлінетін экстрактивті заттарды
~Дәріханаға келуші көпдәруменді өсімдік тектес дәрмектерді сұранды.
Дәріханадағы бар шикізаттын қайсысын фармацевт ұсына алады?
@Раушан жемістері, шетен жемістері
@Анис жемістері, кориандр жемістері
@Пастернак жемістері, іш дәрі қаражеміс жемістері
@Анис жемістері, зере жемістері
@Амми жемістері, схизандра жемістері
~Фармацевтикалық өңдіріс сұйық экстракт дайындау үшін «Жатаған жебір шөп шөбін» алды. Сынақ зертхана шикізаттың сапасын анықтау үшін талдау жасады.Осы шикізаттан сұйық экстракттан басқа қандай фитопрепараттар алуға болады?
@Тұнба
@Қою экстракт
@Тұндырма
@Құрғақ экстракт
@Қайнатпа
Кафедра меңгерушісі, х.ғ.д., проф. ______________Патсаев Ә.Қ
Хаттама № ____ «___»___________

Приложенные файлы

  • docx 23718041
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 1

Добавить комментарий