Підготовка молодших спеціалістів


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
9
ВСТУПНЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА................................................................................3
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА................................................................................................4
ПРО КОЛЕДЖ.............................................................................................................6
ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА НАВЧАННЯ У 2013 Р. НА ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ
МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
.....................................................................................7
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ...............................................................8
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО.........................................................................9
БІБЛІОТЕКА КОЛЕДЖУ..............................................................................................9
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ...........................................................................9
ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ..........................................................................................10
ПРОМИСЛОВЕ КВІТНИЦТВО.................................................................................12
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО.......................................................................................14
ЗЕЛЕНЕ БУДІВНИЦТВО І САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО.......................16
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ................................................................................18
ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.........................................................................................20
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА...............................................................................22
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ І КОМПЛЕКСІВ............................24
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ......................................................................................26
Кропивко Сергій Володимирович,
директор ВП НУБіП України «Боярський
коледж екології і природних ресурсів»,
к.т.н., доцент
Рання юність - це час пошуку,
трансформацій творчого «я». Підліток
ніби приміряє на себе професію, юнацький
максималізм і амбітність мотивують його на
становлення своєї позиції в професії, свого
професійного іміджу.
Увідомлюючи реалії сьогодення та
зважаючи на кон’юнктуру ринку праці,
усе більше випускників старших класів
зупиняють погляди на нашому навчальному
закладі, в якому можна швидко опанувати
сучасну професію.
За роки існування колектив доклав
багато зусиль і творчої наснаги, щоб коледж
став затишною домівкою для всіх, щоб
кожний почував себе в ньому комфортно.
Ми постійно працюємо над тим, щоб
наші студенти росли в умовах високої
культури. Це стосується і інтер’єрів, і якості
та спрямованості роботи, і спілкування. Нам
приємно, що студенти вміють поводитись в
громадських місцях, що не стоять питання
грубих порушень дисципліни.
Ми пишаємося тими, хто приніс славу
нашому навчальному закладу.
Щороку студенти коледжу стають
переможцями і призерами в творчих
конкурсах і спортивних змаганнях,
предметних олімпіадах на рівні області і
України.
Широка мережа клубів за інтересами,
студій, гуртків, спортивних секцій,
факультативів, індивідуальних занять,
різноплановий профіль навчання дають
можливість студентові знайти себе,
розвивати свій талант, забезпечувати
успіх в улюбленій справі, змінювати, при
необхідності, вид уподобань.
Зрозуміло, що досягнення наших
студентів є результатом наполегливої
творчої праці педагогічного колективу.
Мене інколи запитують: «Чим
відрізняється Ваш коледж від інших
закладів?». І я з гордістю кажу, що наш
коледж відзначається не тільки навчальним
планом чи режимом діяльності, а головне
– духом, настроєм, тими почуттями, що
об’єднують весь колектив і дозволяють
ростити впевнених у своїх силах, свідомих,
успішних молодих людей.
Сучасний Боярський коледж екології
і природних ресурсів бере свій початок
від Практичної школи бджільництва,
садівництва і городництва, яка була
заснована 17 червня 1902 року «Височайшим
повелінням Государя Імператора» про
виділення 5 десятин землі та 150 штук
дубових та соснових колод Південно-
російському товариству бджільництва для
будівництва школи у Збірно-Будаївський
лісовій дачі поблизу залізничної станції
Боярка. Цьому передувало 10 років
цілеспрямованої і наполегливої діяльності
членів відділу бджільництва на чолі з
видатним науковцем, громадським діячем і
меценатом Олексієм Хомичем Андріяшевим.
У процесі створення бази — з 2 жовтня
1902 року по 7 липня 1904 року, Практична
школа бджільництва, садівництва і
городництва містилася у місті Києві по
вулиці Іванівський (тепер Тургенівська),10,
у винайманому О. Х. Андріяшевим
приміщенні. Олексій Андріяшев подарував
школі навчальну пасіку з 70 бджолами,
бібліотеку, пасічницький музей, майстерні
для виготовлення обладнання, склад з
пасічницьким інвентарем і став довічним
попечителем школи.
Знаменною подією в історії школи та
сучасного міста Боярки стало перебазування
закладу 7 липня 1904 року з Києва до Боярки.
Після смерті О. Х. Андріяшева (1907)
попечителем школи обрали Василя
Федоровича Ващенка.
12 листопада 1909 року школі було
присвоєно назву «Боярська практична
школа бджільництва, садівництва та
городництва ім. О.Х. Андріяшева».
У 1911 році навчальний заклад було
реорганізовано у Нижчу першорядну школу
пасічництва, яка за 4 роки давала середню
освіту.
У 1918 році школа практичного
бджільництва була реорганізована в
Корпус №3 (1914 рік)
Корпус №2 (1955 рік)
Боярську пасічницьку професійну школу ім.
П. І. Прокоповича.
За СРСР - у 1930 році профшколу
реорганізовано в Боярський сільсько-
господарський технікум бджільництва та
шовківництва.
30 листопада 1957 року в місті Києві
створений Український республіканський
заочний сільськогосподарський технікум.
21 серпня 1959 року, відповідно до наказу
Міністерства сільського господарства
УРСР №780, Український республіканський
заочний сільськогосподарський технікум
був переведений на базу Боярського
сільськогосподарського технікуму.
Вже за незалежності України (1991)
наказом по Міністерству сільського
господарства і продовольства України №
84 від 11 березня 1997 року в технікумі
ліквідований навчально-методичний відділ
із заочної освіти і його перейменовано в
Боярський сільськогосподарський технікум.
Постановою Кабінету Міністрів
України № 526 від 29 травня 1997 року
«Про вдосконалення мережі вищих та
професійно-технічних навчальних закладів»
технікум передано до сфери управління
Національного аграрного університету
(НАУ) (тепер Національний університет
біоресурсів і природокористування України)
зі збереженням юридичної особи.
Відповідно до наказу ректора
Національного аграрного університету
від 19 липня 2004 року № 360 Боярський
сільськогосподарський
технікум
реорганізовано і перейменовано на
Боярський коледж екології і природних
ресурсів, який є правонаступником
технікуму у всіх сферах його діяльності.
Наказом ректора Національного
аграрного університету від 20 січня 2005
року № 22 на базі «Боярського коледжу
екології і природних ресурсів НАУ» створено
Відокремлений структурний підрозділ
Національного аграрного університету
«Боярський коледж екології і природних
ресурсів».
На виконання Постанови Кабінету
Міністрів України від 30 жовтня 2008
року № 945 «Питання Національного
аграрного університету» виданий наказ
ректора університету про перейменування
Відокремленого структурного підрозділу
Національного аграрного університету
«Боярський коледж екології і природних
ресурсів» у Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Боярський
коледж екології і природних ресурсів.
Нині Боярський коледж екології і
природних ресурсів тісно співпрацює із
багатьма підприємствами, організаціями
і установами Київської та інших областей,
які є базою для проведення практичного
навчання студентів.
ВП НУБіП України «Боярський коледж
екології і природних ресурсів» знаходиться
у мальовничому куточку Київщини на 15 км.
від м. Києва.
Коледж має 4 навчальних корпуси
загальною площею 22504 м2, навчальною
площею - 10378 м2; гуртожиток на 446 місць;
16 лабораторій; 37 кабінетів, 5 комп'ютерних
класів, що містять 94 комп'ютери; бібліотеку
з читальною залою на 80 місць; стадіон і 2
тренажерні зали; їдальню, пункт медичної
допомоги.
У навчальному закладі є власні бази
практичного навчання, які мають 60,597
га землі та 12 одиниць с/г техніки. Під
час проходження навчальних практик
у розпорядженні студентів навчальна
майстерня, теплиця, колекційно-дослідне
поле, навчальний полігон.
Виробничі практики студенти проходять
у навчально-дослідних господарствах
НУБіП України та передових господарствах
різних форм власності.
Підготовка фахівців ОКР «Молодший спеціаліст»
у ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів»
здійснюється за 9 спеціальностями
Умови прийому
1. До коледжу приймаються громадяни
України, які мають відповідний освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та
виявили бажання здобути вищу освіту.
2. Прийом до коледжу на всі освітньо-
кваліфікаційні рівні здійснюється за
конкурсом незалежно від джерел
фінансування.
3. Для вступників, які потребують
поселення в гуртожиток під час вступу,
надання місць у гуртожитку гарантовано.
Строки прийому заяв і документів:
початок прийому заяв та документів -
1 липня 2013 року (денна форма), 17
липня 2013 року (заочна форма);
закінчення прийому заяв та документів
від осіб, які мають складати вступні
випробування - 20 липня 2013 року
(денна форма), 12 серпня 2013 року
(заочна форма);
строки проведення вступних екзаменів -
21–31 липня 2013 року (денна форма),
13-15 серпня 2013 року (заочна форма);
закінчення прийому заяв та документів
від осіб, які подають сертифікати
Українського центру оцінювання якості
освіти 31 липня 2013 року(денна форма),
15 серпня 2013 року (заочна форма).
Вступники особисто подають
заяву про вступ в якій вказують
спеціальність.
До заяви вступник додає:
документ державного зразка про
раніше здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього,
за особистим вибором оригінал або
копію;
сертифікат (сертифікати) Українського
центру оцінювання якості освіти за
особистим вибором оригінал або копію
за 2008-2013 роки (для вступників
на основі повної загальної середньої
паспорт громадянина України (паспорт
громадянина України для виїзду за
кордон), військовий квиток або приписне
свідоцтво, свідоцтво про народження -
для осіб, які за віком не мають паспорта,
або інший документ, який засвідчує
особу і громадянство;
документи, що підтверджують право на
вступ поза конкурсом, першочергове
зарахування (в т.ч. цільове направлення
для осіб, направлених районними,
обласними держадміністраціями за
встановленою квотою);
медичну довідку за формою 086-о;
шість кольорових фотокарток розміром
3x4 см.;
копію довідки про присвоєння
ідентифікаційного номеру.
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу,
або в установленому законодавством порядку.
Навчання у Відокремленому підрозділі
Національного університету біоресурсів і
природокористування «Боярський коледж
екології і природних ресурсів» здійснюється
за денною (стаціонарною) та заочною
формами навчання.
Діяльність коледжу спрямована на
задоволення освітніх потреб людини,
суспільства і держави відповідно до
нормативно-правової бази, яка регулює
організацію навчального процесу у коледжі,
а саме: Конституції України, Законів
України «Про освіту», «Про вищу освіту»,
«Положення про організацію навчального
процесу», Державних стандартів вищої
освіти, вимоги до акредитації напряму
підготовки, спеціальності та вищого нав-
чального закладу, Ліцензійних умов надання
освітніх послуг у сфері вищої освіти.
Навчальний процес здійснюється у
вигляді навчальних занять, виконання
індивідуальних завдань, самостійної
роботи студентів, практичної підготовки,
контрольних заходів (екзамени, заліки).
Терміни навчання за денною
формою для кожної спеціальності
Загальне навчальне навантаження
студентів вимірюється у годинах та кредитах
Європейської кредитно-трансферної
системи (ECTS). Здійснюється рейтингове
оцінювання за 100-бальною шкалою знань
студентів із навчальних дисциплін, захисту
курсових робіт (проектів), звітів за всі види
практик, складання державних екзаменів,
захисту дипломних проектів.
Рейтингове оцінювання знань студентів
не скасовує традиційну систему оцінювання,
а існує поряд із нею. Воно робить систему
оцінювання більш гнучкою, об’єктивною
і сприяє систематичній та активній
самостійній роботі студентів протягом
усього періоду навчання, забезпечує
здорову конкуренцію між студентами у
навчанні, сприяє виявленню і розвитку
творчих здібностей студентів.
Співвідношення між національними
та ECTS оцінками і рейтингом
студента
У коледжі реалізується ступенева система вищої освіти «молодший спеціаліст –
бакалавр».
На виконання розпорядження ректора НУБіП України в коледжі запроваджено
кредитно-модульну систему навчання за програмами підготовки фахівців ОКР «Молодший
спеціаліст».
ВП НУБіП України «Боярський коледж
екології і природних ресурсів» учасник між-
народних проектів у галузі аграрної освіти.
Викладачі коледжу знаходяться у
постійному пошуку якості підготовки
майбутніх фахівців, тому йде постійний
обмін досвідом з освітянами інших країн.
З метою вивчення практичного
впровадження інноваційних технологій на
прикладі фермерського господарства у
провінції Бургундія укладено меморандум
«Професіоналізоване навчання у галузі
політики сталого розвитку сільського
господарства» з Діжонським національним
інститутом агрономії, навколишнього
середовища і харчових технологій
(Франція). Для активації співпраці між
вищими навчальними закладами і вивчення
програм підготовки студентів за програмою
TEMPUS ведеться співпраця з Варшавським
університетом наук про життя (SGGW).
Щорічно викладачі коледжу беруть
участь у міжнародних конференціях,
семінарах, симпозіумах тощо.
Бібліотека ВП НУБіП України «Боярський
коледж екології і природних ресурсів»
є інформаційною основою навчально-
педагогічного та наукового процесів,
тією творчою лабораторією, від ресурсів
та послуг якої значною мірою залежить
зміст навчання та наукових досліджень.
Бібліотека поєднує традиційні та електронні
інформаційні ресурси, індивідуальні і
корпоративні методи роботи, вирішує
проблеми культурно-просвітницької
діяльності, впроваджує інноваційні
бібліотечні технології.
Для задоволення потреб студента,
забезпечення оперативного доступу до
всіх бібліотечно-інформаційних ресурсів
як власного виробництва, так і придбаних,
бібліотека освоює і активно впроваджує
сучасні досягнення в галузі інформаційних,
комунікаційних і мультимедійних технологій
в бібліотечні процеси.
Фонд бібліотеки коледжу створюється
як єдиний бібліотечний фонд відповідно
до тематичного плану комплектування та
картотекою книгозабезпечення навчального
процесу.
З метою забезпечення студентів
літературою з фаху, комплектування
бібліотечного фонду ведеться з
різноманітних джерел; використовуються всі
можливості для інформаційно-бібліотечного
забезпечення навчального процесу із
спеціальності. Основним джерелом
комплектування є вітчизняні видавництва,
матеріали базового вищого навчального
закладу – Національного університету
біоресурсів та природокористування
України, замовлення літератури у
Навчально-методичному центрі.
Крім власної бібліотеки, студенти
коледжу мають можливість користуватися
фондом бібліотеки НУБіП України. До
послуг студентів книжковий фонд більше
45 тис. примірників, понад 12796 назв книг,
журналів та іншої друкованої продукції.
ВП НУБіП України «Боярський коледж
екології і природних ресурсів» своїм
стратегічним напрямком діяльності визначає
впровадження інформаційних технологій до
навчального процесу управління ВНЗ.
Завдяки цьому розширюється доступ
студентів до різноманітних відомостей
начально-методичної бази коледжу, його
бібліотеки, інформаційних центрів нашої
країни й ресурсів всесвітньої глобальної
мережі Інтернет, підвищується комп’ютерна
культура працівників і студентів, а в резу-
льтаті формується відповідна інформаційна
інфраструктура, що і є кінцевою метою.
У коледжі всі комп’ютери об’єднані в
локальну мережу за технологією TCP/
IP. Лабораторії забезпечені постійним
доступом до мережі Інтернет, що дозволяє
використовувати їх ресурси під час прове-
дення навчальних занять. Вихід до мережі
ІНТЕРНЕТ у коледж має швидкість до 100
Мб/с в межах України та 20 Мб/с – у світ.
Зараз ведеться робота по створенню
електронного Порталу навчально-методич-
ної документації. Він включатиме в себе
електронні версії підручників, навчальних
посібників, інструкцій до практичних робіт
і самостійної роботи, що створюються вик-
ладачами коледжу. Це дасть можливість
студентам і викладачам у будь-який момент
і з будь-якого комп'ютера коледжу отримати
необхідну інформацію.
Анотація спеціальності
Навчання молодших спеціалістів
спрямоване на підготовку високо-
кваліфікованих фахівців, які здатні
вирішувати широке коло питань пов’язаних
з охороною навколишнього середовища
та раціонального використання природних
ресурсів у різних галузях виробництва та
інших сферах господарської діяльності.
Технік-еколог проводить екологічні
дослідження стану навколишнього сере-
довища, хімічний аналіз ґрунтів, води,
повітря для виявлення надлишків шкідливих
та забруднюючих речовин у регіоні.
Структура навчального плану
Навчальний план укладено на базі
освітньо-професійної програми підготовки
фахівців ОКР "Молодший спеціаліст" за
спеціальністю "Прикладна екологія".
Нормативна складова навчального
плану складається з 3-х циклів підготовки:
гуманітарної та соціально-економічної,
математичної та природничо-наукової,
професійної та практичної загальним
обсягом 5328 год., 148 кредитів ЕСТS.
Вибіркова складова навчального плану
налічує 1152 год., 32 кредити ЕСТS.
Загальний обсяг часу за освітньо-
професійною програмою становить 6480
год., 180 кредитів ЕСТS.
Навчальним планом передбачено:
- виконання 3 курсових робіт (проектів)
з дисциплін: аналітична хімія, екологічна
експертиза, охорона навколишнього
середовища;
- проходження 10 навчальних практик (з
біології, хімічного аналізу, ґрунтознавства,
картографічних методів, геології з основами
геоморфології, гідрологічної, моніторингу
довкілля, приладів і методів дослідження
стану навколишнього середовища,
комп’ютерної обробки інформації),
технологічної і виробничої практик. Під час
навчання студенти отримують робітничу
професію «Лаборант хімічного аналізу».
Державна атестація передбачає
складання комплексного державного
екзамену, що включає дисципліни: загальна
екологія, охорона праці, геохімія довкілля,
охорона навколишнього середовища,
збалансоване природо-користування,
моніторинг довкілля, методи вимірювання
параметрів навколишнього середовища,
прилади дослідження стану навколишнього
середовища, екологічна експертиза.
Бази практичного навчання
Навчально-дослідні господарства і
станції НУБіП України, управління еко-
логії держадміністрації, санітарно-епіде-
міологічна станція, районні вете-ринарно-
бактеріологічні лабораторії, аграрні
підприємства (холдинги) з розвиненою
інфраструктурою виробництва і переробки
с.г. продукції, управління водоканалів та
систем каналізації, підприємства з утилізації
відходів, управління лісового господарства,
лісомисливські господарства.

5.04010602 «Прикладна екологія»
Напрям

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування»
Галузь знань

0401 «Природничі науки»
Термін навчання
денна форма навчання

4 роки на базі 9 класів, 3 роки на базі 11 класів
заочна форма навчання
3 роки на базі 11 класів
Обсяг, кредити ECTS

Ліцензований обсяг, осіб
денна форма навчання

заочна форма навчання
Компетенції, набуті в процесі
навчання
Теоретичні (в області гуманітарних,
соціально-економічних знань):
спілкування
на рідній та іноземній мовах; наявність
математичних знань, умінь і навичок;
навички роботи з комп’ютером; засвоєння
нових знань, умінь та навичок щодо
використання їх для здобуття кваліфікації;
здатність оптимального співробітництва в
публічній діяльності
Фундаментальні (в області мате-
матичних та природничо-наукових знань):
наявність знань про природне середовище,
вміння та навички до природоохоронної
діяльності, здатність особистості
гармонійно співіснувати з природним
середовищем; наявність знань, вмінь і
навичок створення безпечних умов життя і
діяльності особи у середовищі існування,
оволодіння правовими нормами захисту
особистості, праці, відпочинку, освіти,
медичного обслуговування, навколишнього
середовища, здоров’я і життя,
життєдіяльності в умовах надзвичайних
ситуацій.
Професійні та практичні:
наявність
знань у системі «людина-природа»; здатність
розуміти внутрішній світ самої людини;
сприйняття відносин людини і природи
як рівноправних компонентів екосистеми;
здатність вибудовувати гармонійні відносини
з навколишнім середовищем; наявність
знань про живу речовину, функції та її
кількість, біосферу та її межі, потік енергії
в ланцюгах живлення, кругообіг речовин
у біосфері; наявність знань з специфіки
взаємовідносин організмів і середовища,
їх існування в різних географічних зонах, в
наземних та водних екосистемах.
Академічні права випускників
Можуть продовжити навчання за
програмою підготовки бакалавра напряму
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природо-
користування».
Працевлаштування
Після закінчення навчання за спеціа-
льністю «Прикладна екологія» випускники
підготовлені до виконання робіт пов’язаних
з дослідженням фізичного та хімічного
стану навколишнього середовища і можуть
обіймати первинні посади техніка-еколога,
техніка-дозиметриста, техніка-лаборанта.
Анотація спеціальності
Основними завданнями спеціальності
є: підготовка фахівців спроможних до
врахування сучасних економічних змін в
своїй галузі і для ведення комплексу робіт,
пов’язаних із забезпеченням урбанізованого
середовища квітковою продукцією,
дотримуючись чітких правил в сортовій і
карантинній справах.
Структура навчального плану
Навчальний план укладено на базі
освітньої програми підготовки фахівців ОКР
«Молодший спеціаліст» за спеціальністю
«Промислове квітництво».
Нормативна складова навчального
плану складається з 3 циклів підготовки:
гуманітарної та соціально-економічної;
математичної та природничо-наукової;
професійної та практичної загальним
обсягом 4716 год., 131 кредитів ECTS.
Вибіркова складова навчального плану
складається з дисциплін за вибором коледжу
684 год., 19 кредитів ECTS. Загальний обсяг
часу за освітньо-професійною програмою
становить 5400 год., 150 кредитів ECTS.
Навчальним планом передбачено:
виконання курсової роботи з
дисципліни промислове квітництво;
проходження 9 практик: навчальних
(з ботаніки; дендрології; квітництва;
ґрунтознавства; декоративних газонів;
розсадників декоративних культур);
навчально-виробничої з промислового
квітництва; виробничих (технологічної і
переддипломної).
Державна атестація передбачає
складання державного екзамену з фахових
дисциплін.
Бази практичного навчання
Ялтинський ННД біології та екології
субтропічних рослин та ландшафтознавства
НУБіП України; Корпорація «Укрзеленбуд»;
КП «Київзеленбуд»; ТОВ «Теремки»

5.09010101 «Промислове квітництво»
Напрям

6.130101 «Агрономія»
Галузь знань

0901 «Сільське господарство і лісництво»
Термін навчання
денна форма навчання

3 роки 5 місяців на базі 9 класів, 2 роки 5 місяців на базі 11 класів
заочна форма навчання
2 роки 6 місяців на базі 11 класів
Обсяг, кредити ECTS

Ліцензований обсяг, осіб
денна форма навчання

заочна форма навчання
Компетенції набуті в процесі
навчання
Теоретичні (в галузі гуманітарних, со-
ціально - економічних знань):
володіння
загальнонауковими методами пізнання
навколишнього світу і зокрема розвитку
суспільства; ведення ділової документації
у межах свого фаху; знання та аналіз
ринкового механізму; знання етичних норм,
основ загальної та професійної культури.
Фундаментальні (в галузі математич-
них та природничо - наукових знань):
наявність знань про ботанічні, дендрологічні,
морфологічні, фітоценотичні та екологічні
характеристики компонентів насадження;
наявність знань в галузі фундаментальних
дисциплін; принципи розмноження
квіткових рослин; ведення економіки;
основні положення з охорони праці на
підприємствах галузі.
Професійні та практичні:
організація
промислового вирощування квітково-
декоративних, деревних і кущових
рослин у закритому і відкритому ґрунті
за технологічними картами; утримання
зимових і ботанічних садів, заповідників
та заказників, рослин в оранжереях,
експозицій, виставок; участь у розробці
і впровадженні нових технологій для
районованих та перспективних сортів квітів;
оформлення інтер’єрів живими, сухими та
штучними квітами; розрахунок собівартості
вирощування рослин та економічне
обґрунтування ціни продукції. підготовка
до реалізації і реалізація квітково-
декоративної, деревної і кущової продукції;
Академічні права випускників
Продовження навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівня
за напрямом підготовки ОКР «Бакалавр»
6.130101 «Агрономія» за скороченим
терміном навчання.
Працевлаштування
Після здобуття кваліфікації фахівець з
промислового квітництва випускники можуть
бути влаштовані в комунальні підприємства
по утриманню зелених насаджень обласних
центрів України; дендропарки; розсадники
декоративних культур; садові центри, інші
організації і установи, які мають тепличні
комплекси та здійснюють вирощування
квіткової продукції в промислових
масштабах для забезпечення потреб
урбанізованого середовища.
Анотація спеціальності
Основними завданнями спеціальності є:
підготовка фахівців для ведення комплексу
лісогосподарських робіт, пов’язаних з
лісовідновленням, лісорозведенням, під-
готовкою і виконанням рубок в лісових
насадженнях та навичками організації і
управління виробництва.
Структура навчального плану
Навчальний план укладено на базі
освітньої програми підготовки фахівців ОКР
«Молодший спеціаліст» за спеціальністю
«Лісове господарство».
Нормативна складова навчального
плану складається з 3 циклів підготовки:
гуманітарної та соціально-економічної;
математичної та природничо-наукової;
професійної та практичної загальним
обсягом 5220 год., 145 кредитів ECTS.
Вибіркова складова навчального плану
складається з дисциплін за вибором
коледжу 1260 год., 35 кредитів ECTS.
Загальний обсяг часу за освітньо - профе-
сійною програмою становить 6480 год.,
180 кредитів ECTS.
Навчальним планом передбачено:
виконання 3 курсових робіт (проектів)
з дисциплін: лісові культури і лісомеліорація,
лісівництво, економіка, організація і плану-
вання лісового господарства.
проходження 15 практик: навчальних
(ботаніка, дендрологія, механізація, ознайо-
млювальна, ґрунтознавство, геодезія, лісові
культури і лісомеліорація, лісівництво,
лісова таксація і лісовпорядкування, лісо-
користування, економіка, організація і пла-
нування лісового господарства, з набуття
робітничої професії «Лісоруб»); виробничих
(технологічна і переддипломна).
Державна атестація передбачає склада-
ння державного екзамену з фахових
дисциплін.
Бази практичного навчання
Державні лісові господарства Київської
області (ВП НУБіП України Боярська лісова
дослідна станція; ДП Іванківський лісгосп;
ДП Фастівський лісгосп; ДП Макарівський
лісгосп), Житомирської області (ДП Коро-
стишівський лісгосп), Рівненської області
(ДП Сарненський лісгосп, ДП Дубровицький
лісгосп), Волинської області (ДП Луцький
лісгосп); Ялтинський ННД біології та екології
субтропічних рослин та ландшафтознавства
НУБіП України.

5.09010301 «Лісове господарство»
Напрям

6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство»
Галузь знань

0901 «Сільське господарство і лісництво»
Термін навчання
денна форма навчання

4 роки на базі 9 класів, 3 роки на базі 11 класів
заочна форма навчання
3 роки на базі 11 класів
Обсяг, кредити ECTS

Ліцензований обсяг, осіб
денна форма навчання

заочна форма навчання
Компетенції набуті в процесі
навчання
Теоретичні (в галузі гуманітарних,
соціально - економічних знань):
базові
уявлення про основи філософії, психології,
педагогіки, що сприяють розвитку загальної
культури й соціалізації особистості, знання
вітчизняної історії, економіки й права,
розуміння та сприйняття етичних норм
поведінки відносно інших людей і відносно
природи; здатність учитися; здатність до
системного мислення; розуміння сутності
проблем збереження природних ресурсів та
питань екології; наполегливість у досягненні
мети; турбота про якість виконуваної роботи;
толерантність; екологічна грамотність
Фундаментальні (в галузі математич-
них та природничо - наукових знань):
базові знання фундаментальних розділів
математики в обсязі, необхідному для
володіння математичним апаратом
лісової галузі, здатність використовувати
математичні методи в обраній професії;
базові знання в галузі інформатики й
сучасних інформаційних технологій,
навички використання програмних
засобів і навички роботи в комп’ютерних
мережах, уміння створювати бази даних і
використовувати інтернет-ресурси; базові
знання фундаментальних наук в обсязі,
необхідному для освоєння загально
професійних дисциплін; базові знання
в лісовій галузі, необхідні для освоєння
загально професійних дисциплін; базові
знання з нарисної геометрії, необхідні для
освоєння загально професійних дисциплін;
Професійні та практичні:
здатність
використовувати знання, уміння і навички
в галузі біології, ґрунтознавства для
освоєння фундаментальних розділів
загальної та прикладної екології; сучасні
уявлення про принципи клітинної організації
біологічних об’єктів, мембранні процеси і
молекулярні механізми життєдіяльності;
володіння методами фенологічних
спостережень, опису, класифікації,
ідентифікації лісових насаджень здатність
використовувати теоретичні знання й
практичні навички з лісонасінневої справи;
здатність застосовувати сучасні методи
організації робіт в лісових розсадниках, в
лісокультурних роботах, на рубках догляду
за лісом; здатність організації робіт на рубках
догляду; виконувати роботи з підсочки лісу;
організовувати комплекс лісозаготівельних
робіт; здатність до організації захисту
лісових насаджень від шкідників і хвороб.
Академічні права випускників
Можуть продовжувати навчання у
ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації за напрямом
підготовки ОКР «Бакалавр», починаючи з
другого курсу навчання: 6.090103 «Лісове і
садово-паркове господарство»
Працевлаштування
Після здобуття кваліфікації техніка
лісового господарства випускники
можуть працювати на лісогосподарських
підприємствах Державного агентства
лісових ресурсів (державні лісові
господарства, лісомеліоративні станції,
мисливські господарства, лісовпорядні
підприємства).
Анотація спеціальності
Навчання молодших спеціалістів
спрямоване на підготовку високо-
кваліфікованих фахівців, які здатні
вирішувати широке коло питань, пов’язаних з
організацією та веденням садово-паркового
будівництва і господарства, розробкою
дизайн-проектів, проектів планування та
озеленення об'єктів зеленого будівництва.
Структура навчального плану
Навчальний план укладено на базі
освітньо-професійної програми підготовки
фахівців ОКР "Молодший спеціаліст"
за спеціальністю «Зелене будівництво і
садово-паркове господарство».
Нормативна складова навчального
плану складається з 3-х циклів підготовки:
гуманітарної та соціально-економічної;
математичної та природничо-наукової;
професійної та практичної загальним
обсягом 3096 год., 86 кредитів ЕСТS.
Вибіркова складова навчального плану
налічує 468 год., 13 кредитів ЕСТS.
Практична підготовка запланована у
кількості 1080 години, 30 кредитів ЕСТS.
Загальний обсяг часу за освітньо-про-
фесійною програмою становить 5400 год.,
150 кредитів ЕСТS.
Навчальним планом передбачено:
- виконання 3 курсових робіт (проектів)
з дисциплін: квітництво, розсадники
декоративних культур, проектування
об’єктів зеленого будівництва.
- проходження 9 навчальних практик
(з геодезії, ґрунтознавства, ботаніки,
квітникарства, рекреаційного лісівництва,
проектування об’єктів зеленого буді-
вництва, дендрології, розсадників
декоративних культур, виробничої і
переддипломної практики. Студенти також
отримують робітничу професію «квітникар-
озеленювач».
Державна атестація передбачає
виконання дипломного проекту.
Бази практичного навчання
Навчально-дослідні господарства і
станції НУБіП України, державні лісо-
мисливські господарства, державні лісгоспи,
лісництва, приватні лісові господарства,
міжгосподарські лісові господарства, відомчі
лісові господарства, комбінати комунальних
підприємств, підприємства з озеленення,
державні та приватні розсадники, упра-
вління державних заказників, заповідників
та дендропарків, приватні фірми з ланд-
шафтного дизайну, управління земельних
ресурсів держадміністрації.

5.09010303 «Зелене будівництво і садово-паркове господарство»
Напрям

6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство»
Галузь знань

0901 «Сільське господарство і лісництво»
Термін навчання
денна форма навчання

3 роки 5 місяців на базі 9 класів, 2 роки 5 місяців на базі 11 класів
заочна форма навчання
3 роки на базі 11 класів
Обсяг, кредити ECTS

Ліцензований обсяг, осіб
денна форма навчання

заочна форма навчання
Компетенції, набуті в процесі
навчання
Теоретичні (в області гуманітарних,
соціально-економічних знань):
спілкування
на рідній та іноземній мовах; засвоєння нових
знань, умінь та навичок щодо використання
їх для здобуття кваліфікації; здатність
до адекватного й глибокого пізнання
природного та соціального середовища,
здатність самостійно здобувати нові знання
й уміння, здатність до саморозвитку;
здатність до порозуміння, співчуття,
толерантності, вміння самовираження в
особистому й професійному житті.
Фундаментальні (в області матема-
тичних та природничо-наукових знань):
наявність математичних знань, умінь і
навичок; навички роботи з комп’ютером;
наявність знань про ботанічні, дендрологічні,
морфологічні, генетико-селекційні, едафічні,
фітоценотичні та екологічні характеристики
компонентів насадження; наявність знань
про використанням машин, механізмів
і пристроїв; наявність знань, вмінь і
навичок створення безпечних умов життя і
діяльності особи у середовищі існування,
оволодіння правовими нормами захисту
особистості, праці, відпочинку, освіти,
медичного обслуговування, навколишнього
середовища, здоров’я і життя, забезпечення
правопорядку, оборони, соціальних прав,
життєдіяльності в умовах надзвичайних
ситуацій.
Професійні та практичні:
наявність
знань про особливості росту та розвитку
деревних, кущових та трав’янистих
рослин, способи розмноження; наявність
знань про відношення рослин до
екологічних факторів; наявність знань
про видове та формове різноманіття,
особливості деревних, кущових, квіткових
та трав’янистих рослин у лісових
насадженнях та садово-паркових об’єктах;
наявність знань про лісове насінництво;
організацію та створення постійних та
тимчасових лісових та декоративних
розсадників; створення лісових культур
на різних категоріях лісокультурних площ;
особливості вирощування садивного
матеріалу; наявність знань про проведення
перед проектних, проектних, інженерних,
ландшафтних робіт на садово-паркових
об’єктах; наявні знань про розпланування
паркових територій, дизайн ландшафту,
колористики та розміщення ландшафтних
композицій на садово-паркових об’єктах.
Академічні права випускників
Можуть продовжити навчання за
програмою підготовки ОКР «Бакалавр»
напряму 6.090103 «Лісове і садово-паркове
господарство».
Працевлаштування
Після закінчення навчання за ОКР
«Молодший спеціаліст» випускники можуть
працевлаштовуватись у комунальному гос-
подарстві, лісо- та сільськогосподарських
підприємствах, обіймати первинні посади
майстра, фахівця садово-паркового гос-
подарства, техніка-проектувальника, агро-
техніка.
Анотація спеціальності
Підготовка фахівців із спеціальності
«Маркетингова діяльність» забезпечує
підприємства та організації різних
форм власності висококваліфікованими
працівниками, які володіють інформацією
про ситуацію на ринку та вміють її
використовувати для підвищення ефек-
тивності як суб’єктів господарювання,
так і органів державного регулювання і
контролю. Мають базові знання і уміння з
комплексних досліджень і прогнозування
ринків, діяльності, стратегії й тактики
впливу конкурентів на покупців (реклама,
цінова політика, сервісні послуги тощо),
формування попиту і стимулювання збу-
ту, планування і здійснення збутових
операцій, забезпечення умов успішної реа-
лізації продукції підприємства; ринково-
орієнтовану організацію виробництва.
Структура навчального плану
Навчальний план укладено на базі
освітньо-професійної програми підготовки
фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» за
спеціальністю 5.03050701 «Маркетингова
діяльність».
Нормативна складова навчального пла-
ну складається з 3-х циклів підготовки:
гуманітарної та соціально-економічної;
математичної та природничо-наукової; про-
фесійної та практично загальним обсягом
3276 год., 91 кредитів ECTS.
Вибіркова складова навчального плану
складається з дисциплін за вибором
навчального закладу загальним обсягом
666 год., 18,5 кредитів ECTS.
Загальний обсяг часу за освітньо-про-
фесійною програмою становить 4320 год.,
120 кредитів ECTS.
Навчальним планом передбачено
виконання курсової роботи з дисциплін
«Маркетинг», «Ринкові дослідження»;
проходження 4-х практик: навчальних
(з інформатики та комп’ютерної техніки,
маркетингу, інформаційних систем і тех-
нологій у маркетинговій діяльності), виро-
Державна атестація передбачає скла-
дання комплексного державного екзамену
за фахом.
Бази практичного навчання
Навчально-дослідні господарства, нав-
чально-дослідні станції НУБіП України,
продмережа «Фуршет», ТОВ «ЕКО», супер-
маркет «Еко-маркет», мережа будівельно-
господарських гіпермаркетів «Епіцентр–К»,
промислові, посередницькі, торгівельні
підприємства, а також рекламні агенції,
логістичні компанії.

5.03050701 «Маркетингова діяльність»
Напрям

6.030507 «Маркетинг»
Галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»
Термін навчання
денна форма навчання

3 роки на базі
класів, 2 роки на базі
11
класів
заочна форма навчання
Обсяг, кредити ECTS

Ліцензований обсяг, осіб
денна форма навчання

заочна форма навчання
Компетенції, набуті в процесі
навчання
Теоретичні (в галузі гуманітарних
соціально економічних знань):
форм ування
стійкого світогляду, правильного сприйняття
сучасних проблем розвитку суспільства,
політичної свідомості та творчої ініціативи
у вирішенні сучасних проблем розвитку
суспільства, вміння критично оцінювати
та прогнозувати політичні, економічні,
екологічні, культурні та інші події та явища,
вміння орієнтуватися у міжнародному
економічному та політичному житті,
геополітичній ситуації, розуміти місце та
статус України в сучасному світі.
Фундаментальні (в галузі математич-
них та природничо-наукових знань):
формування знань і вмінь з фундаментальних
дисциплін з можливістю їх подальшого
використання у професійній діяльності
маркетолога, оволодіння методами хімічного
математичного аналізу тощо; формування
необхідного рівня теоретичної та практичної
підготовки для використання фізичних
принципів, методів, приладів у професії
маркетолога; формування сучасного рівня
інформаційної та комп’ютерної культури,
використання сучасних інформаційних
технологій для розв’язування різноманітних
задач у процесі роботи за фахом.
Професійні та практичні:
об’єктивно
оцінювати ефективність маркетингової
діяльності; формувати оптимальні
організаційні системи маркетингу;
визначати оптимальні канали розподіл та
збуту продукції; аналізувати маркетингове
середовище на макро-, мікрорівні;
ідентифікувати стратегічні моделі розвитку
маркетингової діяльності; здійснювати
стратегічне маркетингове планування;
аналізувати структуру персоналу на основі
якісних та кількісних параметрів; оцінювати
та розробляти адекватну політику
управління персоналом; визначати переваги
та недоліки різних форм організації збуту
в залежності від завдань, що постають
перед маркетинговою політикою розподілу
на конкретних підприємствах; вибирати
оптимальні канали розподілу; застосовувати
сучасний інструментарій у розподільчий
політиці підприємства; оптимізувати рух
матеріальних потоків за допомогою методів
функціональної логістики; планувати та
прогнозувати показники збуту відповідно до
цілей, що постають перед підприємством з
врахуванням кон’юнктури ринку.
Академічні права випускників
Можуть продовжити навчання за
програмою підготовки ОКР «Бакалавр»
напряму 6.030507 «Маркетинг».
Працевлаштування
Молодший спеціаліст підготовлений для
професійної діяльності на підприємствах
і в організаціях різних форм власності
на первинних посадах маркетолога-
аналітика, маркетолога-експерта, мар-
кетолога-консультанта, спеціаліста депар-
таменту маркетингу, мерчандайзера,
бренд-менеджера, піар-менеджера, арт-
директора, менеджера з реклами, брокера
відділу маркетингу, менеджера відділу
маркетингу підприємства, які заміщають
молодшими спеціалістами відповідно до
типових, галузевих та інших переліків
номенклатурних посад.
Анотація спеціальності
Практично всі складові частини
діяльності підприємств пов'язані з
використанням методів оцінки при ку-
півлі-продажу, передачею в оренду, інве-
стиційною діяльністю та виробництвом
сільськогосподарської продукції. Молодші
спеціалісти з оціночної діяльності повинні
аналізувати та прогнозувати в оціночній
діяльності; організовувати товарно-грошо-
ві та кредитні відносини, пов'язані з функ-
ціонуванням об'єктів оцінки, проводити фі-
нансово-економічні розрахунки в оцінці.
Структура навчального плану
Навчальний план укладено на базі
освітньо-професійної програми підготовки
молодшого спеціаліста за галуззю знань
0305 «Економіка і підприємництво».
Нормативна складова навчального
плану складається з 3-х циклів підготовки
гуманітарної та соціально-економічної,
математичної та природничо-наукової, про-
фесійної та практичної загальним обсягом
3204 год., 89 кредитів ECTS.
Вибіркова складова навчального плану
складається з дисциплін за вибором
навчального закладу 738 год., 20,5 кредиту
Загальний обсяг часу за освітньо-про-
фесійною програмою становить 4320 год.,
120 кредитів ECTS.
Навчальним планом передбачене ви-
конання 2 курсових робіт з дисциплін:
«Інфраструктура фінансового ринку», «Оці-
ночна діяльність».
Проходження практик: 2 навчальних з
дисциплін: оціночна діяльність, інформатика
і комп’ютерна техніка; та виробничої.
Державна атестація передбачає склада-
ння державного екзамену.
Бази практичного навчання
Навчально-дослідні господарства та
навчально-дослідні станції НУБіП України,
оціночні компанії України (ТОВ «Бюро
оцінок», ТОВ «Експерт центр», ТОВ «Зем-
левпорядний інститут», ДП «Київський
науково-дослідний та проектний інститут
землеустрою»), агенції нерухомості, біржі
(Українська фондова біржа, Українська
універсальна біржа, Українська аграрна

5. 03050802 «Оціночна діяльність»
Напрям

6.030508 «Фінанси і кредит»
Галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»
Термін навчання
денна форма навчання

3 роки на базі
класів, 2 роки на базі
11
класів
заочна форма навчання
Обсяг, кредити ECTS

Ліцензований обсяг, осіб
денна форма навчання

заочна форма навчання
Компетенції, набуті в процесі
навчання
Теоретичні (в галузі гуманітарних,
соціально-економічних знань):
спілкування
на рідній та іноземних мовах, здатність до
оптимального співробітництва в публічній
діяльності, до пізнання природного та
соціального середовища, здатність
самостійно здобувати нові знання й уміння,
здатність до саморозвитку.
Фундаментальні (в галузі математич-
них та природничо-наукових знань):
наявність знань в галузі фундаментальних
дисциплін, зокрема: політичної економії;
вищої математики; інформатики
і комп’ютерної техніки; економіки
підприємства; фінансів підприємства;
статистики; навички роботи з комп’ютером;
наявність знань про особливості та принципи
функціонування суб’єктів підприємницької
діяльності
Професійні та практичні:
здатність
застосувати знання про суть економічних
явищ, показники розвитку підприємства в
ринкових умовах, сутності і змісту теорії
фінансів і грошового обігу; здатність володіти
методами збирання та статистичного
оброблення інформації стосовно соціально-
економічних явищ і процесів; здатність
організовувати роботу відповідно до
вимог безпеки життєдіяльності; здатність
проводити дослідження ринку; здатність
визначати вартість в оціночній діяльності,
виявляти ризики, пов'язані з використанням
об'єктів оцінки, використовувати знання,
уміння і навички в галузі бухгалтерського,
статистичного та оперативного обліку
для здійснення оціночної діяльності;
використовувати знання в сфері нормативно-
правового регулювання оціночної діяльності
для здійснення оцінки відповідно до вимог
нормативних та інструктивних актів.
Академічні права випускників
Випускники можуть продовжити нав-
чання у ВНЗ III-IV рівня акредитації за
програмами підготовки ОКР «Бакалавр»
напряму 6.030508 «Фінанси і кредит».
Працевлаштування
Випускники можуть працевлаштовува-
тися аукціоністами, оцінювачами, оцінюва-
чами-експертами майна.
Анотація спеціальності
Метою підготовки молодших спеціа-
лістів з організації виробництва є забез-
печення підприємств і організацій сфер
агробізнесу та природокористування
висококваліфікованими кадрами первин-
ного рівня управління структурними під-
розділами, операційними системами та
процесами. Фахівець у галузі управління
повинен уміти оперативно адаптуватися
до внутрішньо економічних відносин під-
приємств та організацій, швидко розробити
та впровадити елементи системи управ-
ління, налагодити ефективну систему моти-
вацій.
Структура навчального плану
Навчальний план спеціальності
5.03060101 «Організація виробництва»
складено на базі освітньо-професійної про-
грами підготовки фахівців ОКР «Молодший
спеціаліст», зміст якої складається з двох
частин: нормативної та варіативної.
Нормативна складова навчального
плану складається з 3-х циклів підготовки:
гуманітарної та соціально-економічної;
математичної та природничо-наукової; про-
фесійної та практичної загальним обсягом
4158 годин, 115,5 кредитів ECTS.
Варіативна складова навчального пла-
ну складається з 3-х циклів підготовки:
гуманітарної та соціально-економічної,
математичної та природничо-наукової, про-
фесійної та практичної загальним обсягом
756 годин, 21 кредит ECTS.
Загальний обсяг часу за освітньо-про-
фесійною програмою складає 5400 годин,
150 кредитів ECTS.
Навчальним планом передбачено ви-
конання 2 курсових робіт з дисциплін:
«Менеджмент», «Організація виробни-
цтва»; проходження 7 практик: навчаль-
них (діловодство, інформатика та комп’ю-
терна техніка, маркетинг, організація
виробництва); технологічних (менеджмент,
комп’ютерна техніка); виробничої.
Державна атестація передбачає склада-
ння комплексного державного іспиту.
Бази практичного навчання
Навчально-дослідні господарства та
станції НУБіП України, аграрні холдинги,
сільськогосподарські товариства з обме-
женою відповідальністю (ТОВ «АФ Крюків-
щина», СТОВ «Світанок», ТОВ «АФ
Княжи-чі», ТОВ «Агрофон», СТОВ «Іскра»,
ТОВ «Ясенсвіт») сільськогосподарські
виробничі кооперативи (СВК «Пінчуки»),
фермерські господарства (ФГ «Клевань»,
ФГ «Агро-2», ФГ «Хорс-КЛМ»), акціонерні
товариства (ПАТ «Плодорозсадницьке»,
ПАТ «Васильківхлібопродукт», ПАТ«Птахо-
фабрика Васильківська», ПАТ «Кожухів-
ське»), приватні підприємства (ПСП «Жито»,
ПСП «Шевченківське»).

5.03060101 «Організація виробництва»
Напрям

6.030601 «Менеджмент»
Галузь знань

0306 «Менеджмент і адміністрування»
Термін навчання
денна форма навчання

3 роки 5 місяців на базі 9 класів, 2 роки 5 місяців на базі 11 класів
заочна форма навчання
2 роки 6 місяців на базі 11 класів
Обсяг, кредити ECTS

Ліцензований обсяг, осіб
денна форма навчання

заочна форма навчання
Компетенції, набуті в процесі
навчання
Теоретичні (в галузі гуманітарних,
соціально-економічних знань):
базові
уявлення про основи філософії, психології,
соціології, культурології, що сприяють
розвитку загальної культури й соціалізації
особистості, знання вітчизняної історії,
економіки й права. Фундаментальні (в галузі
математичних та природничо-наукових
знань): базові знання фундаментальних
розділів математики, в обсязі, необхідному
для володіння математичним апаратом
галузі; базові знання в галузі інформатики
й сучасних інформаційних технологій;
навички використання програмних
засобів і навички роботи в комп’ютерних
мережах, уміння створювати бази даних і
використовувати Інтернет-ресурси; базові
знання економічної теорії, розміщення
продуктивних сил і регіональної економіки,
статистики в обсязі, необхідному для
освоєння загальнопрофесійних дисциплін.
Професійні:
здатність використовувати
професійні знання для організації трудового
середовища, формування і реалізації
мотиваційного механізму діяльності
персоналу, ефективного управління
персоналом (кадрами), прийняття
оперативних рішень щодо виробничої
діяльності, раціональної побудови
і ведення маркетингової діяльності
просування товарів на ринок; визначати
характеристики зовнішнього середовища
та його вплив на діяльність підприємства;
здатність використовувати знання і
практичні навички у сфері планування,
раціональної організації виробничої
діяльності підприємства, нормуванні праці
в різноманітних виробничих процесах,
організації та методології ведення обліку на
підприємстві, проведенні розрахунків щодо
ресурсного забезпечення і функціонування
підприємства; професійно-профільовані
знання і вміння щодо проведення контролю
діяльності підприємства.
Академічні права випускників
Випускник має право продовжувати
навчання для здобуття освітньо-кваліфі-
каційного рівня «Бакалавр» за напрямом
підготовки 6.030601 «Менеджмент».
Працевлаштування
Випускник може працювати на підпри-
ємствах, в організаціях та установах різних
галузей діяльності всіх форм власності
на посадах: керівників виробничих під-
розділів, менеджерів, диспетчерів, майст-
рів виробничої діяльності, техніків з пра-
ці, референтів з основної діяльності,
інспекторів з кадрів, диспетчерів з випуску
готової продукції.
Анотація спеціальності
Інформатика та обчислювальна
техніка – це галузь знань, науки, техніки
та виробництва, яка охоплює дослідження
теоретичних і методичних засад, розробку
та створення технологій інформаційної
індустрії. В Україні здійснюється підготовка
ІТ-фахівців у кількох напрямах, кожний з
яких охоплює ряд професій.
Випускник ОКР «Молодший спеціаліст»
напряму «Комп’ютерні науки» має володіти
загальнонауковими компетенціями у
галузях математики, програмування,
схемотехніки, комп’ютерної інженерії.
Система освіти з комп’ютерних наук є
реальною за походженням, великою за
кількістю складових елементів, відкритою
за характером взаємодії з зовнішнім
середовищем, динамічною за розвитком,
цілеспрямованою та складною за засобом
детермінації.
Структура навчального плану
Навчальний план укладено на базі
освітньо-професійної програми підготовки
фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» за
спеціальністю «Комп’ютерні науки».
Нормативна складова навчального
плану складається з трьох циклів підготовки:
гуманітарної та соціально-економічної, ма-
тематичної та природничо-наукової, про-
фесійної та практичної загальним обсягом
5994 год., 166,5 кредитів ECTS.
Вибіркова складова навчального плану
складається з дисциплін за вибором колед-
жу загальним обсягом 486 год., 13,5 кредитів
Загальний обсяг часу за освітньо-про-
фесійною програмою становить 6480 год.,
180 кредитів ECTS.
Навчальним планом передбачено:
виконання двох курсових робіт з дисциплін:
«Алгоритмізація і програмування» і «Орга-
нізація баз даних і знань»; проходження
чотирьох навчальних практик: з алгорит-
мізації і програмування, об’єктно-орієнто-
ваного програмування; проектування баз
даних, технології розробки програмного
забезпечення; однієї переддипломної прак-
тики.
Державна атестація передбачає
складання комплексного екзамену за фа-
хом.
Бази практичного навчання
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова
НАН України, ТОВ «Інститут силової
електроніки», ТОВ «Єдині інформаційні
мережі», ТОВ «НТЦ Охоронні системи»,
ТОВ «Виробничо-комерційна фірма САЛД»,
ТОВ «ЕПОС», ТОВ «НВФ ГЕЛІОС», ТОВ
«Край 2», ПП «Тархун», ПАТ «Боярське
АТП».

5.05010101«Обслуговування програмних систем і комплексів»
Напрям

6.050101 «Комп’ютерні науки»
Галузь знань

0501«Інформатика та обчислювальна техніка»
Термін навчання
денна форма навчання

4 роки на базі
класів, 3 роки на базі 11 класів
заочна форма навчання
Обсяг, кредити ECTS

Ліцензований обсяг, осіб
денна форма навчання

заочна форма навчання
Компетенції, набуті в процесі
навчання
Теоретичні (в галузі гуманітарних та
соціально-економічних знань):
базові знання
основ філософії, психології, культурології,
що сприяють розвитку загальної культури
й соціалізації особистості, схильності
до естетичних цінностей та уміння їх
використовувати в професійній та соціальній
діяльності.
Фундаментальні (в галузі математич-
них та природничо-наукових знань):
знання з фундаментальної та прикладної
математики, підготовка з теоретичних,
алгоритмічних, методичних основ
інформаційних технологій та уміння їх
застосовувати у професійній діяльності
під час вирішення прикладних і наукових
завдань у сфері інформатизації.
Професійні та практичні:
ґрунтовні
знання мов та парадигм програмування,
технологій програмування, операційних
систем; знання та уміння застосовувати
інструментальні засоби розробки
програмних систем; базові знання в області
комп’ютерної інженерії (комп’ютерна
схемотехніка, архітектура комп’ютерів,
комп’ютерні мережі); знання сучасних
теорій організації баз даних та знань,
методів і технологій їх розробки; базові
знання сучасних web-технологій.
Академічні права випускників
Можуть продовжити навчання за
напрямом підготовки ОКР «Бакалавр»
6.050101 «Комп’ютерні науки».
Працевлаштування
Молодший спеціаліст спеціальності
«Обслуговування програмних систем і
комплексів» отримує достатню підготовку
для роботи в ІТ-службах підприємств
і організацій різних галузей та форм
власності на посадах техніка-програміста;
техніка обчислювального центру; опера-
тора обчислювальних машин; інженера
з обслуговування комп’ютерних мереж;
фахівця у галузі інформаційних технологій,
для вирішення питань пошуку, обробки,
передачі та захисту інформації; адміні-
стратора локальних мереж.
Анотація спеціальності
Фахівці з геодезії, картографії та
землеустрою володіють необхідними знан-
нями в області топографії, геодезичного
приладознавства, кадастру, аерознімальних
робіт; технологіями створення карт і
планів для різних галузей економіки,
геоінформаційними системами.
У процесі навчання студенти беруть
безпосередню участь у створенні різно-
манітних картографічних матеріалів: када-
стрових та топографічних планів і карт;
створюють бази даних для різноманітних
геоінформаційних систем.
Структура навчального плану
Навчальний план укладено на базі
освітньої програми підготовки фахівців ОКР
«Молодший спеціаліст» за спеціальністю
«Землевпорядкування».
Нормативна складова навчального пла-
ну складається з 3-х циклів підготовки:
гуманітарної та соціально-економічної; ма-
тематичної та природничо-наукової; про-
фесійної та практичної загальним обсягом
5913 год., 164,25 кредити ECTS.
Вибіркова складова навчального плану
складається з дисциплін за вибором коле-
джу загальним обсягом 567 год. 15,75 кре-
Загальний обсяг часу за освітньо-про-
фесійною програмою становить 6480 год.,
180 кредитів ECTS.
Навчальним планом передбачено ви-
конання двох курсових робіт (проектів) з
дисциплін: економіка, організація і плану-
вання с/г виробництва, землевпорядне
проектування; проходження 12-ти практик:
навчальних (з геодезії, фотограмметрії
комп’ютеризації землевпорядного вироб-
ництва, основ с-г виробництва, основ
ґрунтознавства, перенесення проекту в
натуру, автоматизованої зйомки терито-
рії, придбання робітничої професії, ріше-
ння виробничих ситуаційних задач) та
двох виробничих (технологічної і перед-
дипломної).
Державна атестація передбачає під-
готовку і захист дипломних проектів.
Бази практичного навчання
Державні установи: Державне агентство
земельних ресурсів України та його
структурні підрозділи областей, міст, райо-
нів (Головні управління Держкомзему
областей, управління Держкомзему міст,
відділи Держкомзему районів); Державне
підприємство «Центр державного земель-
ного кадастру» та його філії у містах та
районах; Державне підприємство «Головний
науково-дослідний та проектний інститут
землеустрою» та його філії в обласних
центрах; приватні підприємства.

5.08010102 «Землевпорядкування»
Напрям

6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Галузь знань

0801«Геодезія та землеустрій»
Термін навчання
денна форма навчання

4 роки на базі
класів, 3 роки на базі 11 класів
заочна форма навчання
3 роки на базі 11 класів
Обсяг, кредити ECTS

Ліцензований обсяг, осіб
денна форма навчання

заочна форма навчання
Компетенції, набуті в процесі
навчання
Теоретичні (в галузі гуманітарних та
соціально-економічних знань):
засвоєння
наукових знань про суспільство, людину,
її природу, можливості її розвитку і
саморозвитку, місце і роль особистості в
суспільстві; підвищення загального мовного
рівня, орфографічної та пунктуаційної
грамотності; отримання практичних навичок
і підвищення культури мовлення майбутніх
фахівців; уміння застосовувати теоретичні
знання в практичній діяльності.
Фундаментальні (в галузі
математичних та природничо-наукових
знання фундаментальних розділів
математики, володіння математичним
апаратом, здатність використовувати
математичні методи при вирішенні
ситуаційних задач; знання в галузі
інформатики й сучасних інформаційних
технологій; навички використання
геоінформаційних систем під час вирішення
прикладних і наукових завдань у сфері
землеустрою.
Професійні та практичні:
здатність
до застосування Державних та галузевих
стандартів при розробці землевпорядної
документації; складати та оформляти
планово-картографічні матеріали на
паперових та електронних носіях;
виконувати топографо-геодезичні роботи з
метою одержання планово-картографічного
матеріалу для цілей землеустрою,
земельного кадастру; встановлення і
відновлення меж землекористувань та
перенесення проектів землеустрою в
натуру; виконувати роботи з територіального
землеустрою та розробки документації
по утворенню нових та реформуванню
існуючих землекористувань; розробляти
технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в
натурі землевласників і землекористувачів;
виконувати складові частини земельного
кадастру, а саме: реєстрацію
землекористувань, кадастрове зонування,
кадастрові зйомки, ведення кадастрової
книги, бонітування ґрунтів, облік земель,
економічну і грошову оцінку; здійснювати
державний контроль за використанням і
охороною земель та їх моніторинг.
Академічні права випускників
Можуть продовжити навчання за
напрямом підготовки ОКР «Бакалавр»
6.080101 «Геодезія, картографія та земле-
устрій».
Працевлаштування
По закінченні коледжу випускники
спеціальності працевлаштовуються земле-
впорядниками в сільських, селищних те-
риторіальних громадах; спеціалістами в
районних та міських управліннях Держ-
земагенції України; спеціалістами в дер-
жавних земельно-кадастрових бюро; тех-
ніками-землевпорядниками у філіалах у
філіалах Проектного інституту землеустрою;
техніками-землевпорядниками в інших під-
приємствах і організаціях, що виконують
проектно-вишукувальні і геодезичні роботи,
як державної так і приватної форм влас-
із Центрального залізничного
вокзалу:
електропотягом до станції
«Боярка», далі маршрутним таксі
№1 до зупинки «Коледж»;
маршрутним таксі №726 до
зупинки «Південне кладовище»;
від станції метро «Либідська»
маршрутними таксі №303, 726
до зупинки «Південне кладовище»;
від станції метро «Виставковий
центр»
маршрутними таксі №303, 305,
724, 726, 757, 172 , 791 до зупинки
«Південне кладовище».
Якщо Ви хочете дізнатися більше про коледж
завітайте до нас на Дні відкритих дверей,
які традиційно проходять щороку у листопаді та квітні
(детальна інформація на сайті коледжу)
Адреса
Контактні телефони
Сайт
www.bkeipr.com
[email protected], [email protected]
Боярський коледж екології і природних ресурсів
www.bkeipr.com

Приложенные файлы

  • pdf 23705936
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий