ЗАВДАННЯ на виконання курсового проекту з предм..

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ГА СПОРТУ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ
Затверджую: Голова циклової комісії " _" 20__ р.
Спеціальність 5.06010301 “Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідводу”

ЗАВДАННЯ
на виконання курсового проекту з предмету “Водопостачання”
Студенту групи_________________________________________________________________________ Тема проекту ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Термін закінчення проекту________________________________________________________________

Вихідні дані:
1. Об’єкт проектування - водопровідна очисна станція.
2. Швидкість течії води в річці, м/с________________________________________________________
3. Товщина криги, м_____________________________________________________________________
4. Горизонти води в річці СВГВ___________________________________________________________
5. Коливання води в річці, м______________________________________________________________
6. Висота хвилі в річці, м________________________________________________________________
7. Характеристика берега________________________________________________________________
8. Характеристика якості води в річці______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9. Водопотреба міста, м3/добу_____________________________________________________________
10. Додаткові дані_______________________________________________________________________
Об’єм курсового проекту:
1. Пояснювальна записка, виконується на 40-50 cтop, формату- А4.
2. Креслення генплану очисних споруд на форматі А1.
Основні розділи проекту та відсоток їх виконання:
1. Вступна частина-5%
2. Водозабірний вузол - 15%
3. Насосна станція 1 -го підйому - 5%
4. Очисні споруди - 20%
5. Реагентне господарство - 5%
6. Резервуари чистої води - 5%
7. Розрахунок та побудова висотної схеми - 5%
8. Розрахунок технологічних трубопроводів - 5%
9. Обіг промивних вод та утилізація осаду - 5%
10. Зони санітарної охорони джерела водопостачання та майданчика очисних споруд - 5%
11. Графічна робота над генпланом - 25%

Дата видачі завдання__________________________________________________
Керівник проекту_____________________________________________________


Приложенные файлы

  • doc 23685905
    Размер файла: 35 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий