Практыкав. Напісанне слоў злітна і праз злучок…


Правапіс складаных слоў
Раскрыць дужкі. Адзначыць словы, якія пішуцца праз злучок
Дзе(небудзь), двух(ярусны), з(за) хмары, сам(насам), лірыка(эпіч-ны),лімонна(падобны),лімонна(жоўты),лёна(сушылка),шырока(экранны), інда(еўрапейскі), інжынер(канструктар), байка(пісец), паў(лімона), параўнальна(вялікі), анты(навуковы), шмат(значнае), бульба(сховішча), сарві(галава).
Падкрэсліць правільна напісаныя словы. Выправіць памылкі ў астатніх
Агра-тэхніка, Каток-залаты лабок, віцэпрэзідэнт, земляробства, жар-птушка, контр-адмірал, паў-аркуша, сямі-тысячны, старадарожскі, нямецка-рускі, дзіка рослы, такі-ўгрэўся, абы які, дон-жуанства, грам-рэнтген, поўнач, вільгаце паглынальнік.
Раскрыць дужкі. Падкрэсліць словы, якія пішуцца праз злучок
(Паў)векавы, (плашч)палатка, (шэра)зялёны, (звыш)імклівы, узровень (максімальна)высокі, (многа)серыйны фільм, (хата)чытальня, (паў)месяц, зала (цудоўна)аформлена, (генерал)лейтэнант, (даўга)ву-сы мужчына, акцэнт (чыста)беларускі, (інжынерна)будаўнічы, (пас-ля)навальнічная свежасць, (мала)людны раён, (дваццаць)шосты раз, (паў)засохлы, (паў)Віцебска, (анты)навуковы.
Адказы Дзе-небудзь, двух'ярусны, з-за хмары, сам-насам, лірыка-эпіч-ны. лімоннападобны, лімонна-жоўты. лёнасушылка, шырокаэкранны, індаеўрапейскі, інжынер-канструктар. байкапісец, паўлімона, параўнальна вялікі, антынавуковы, шматзначнае, бульбасховішча, сарвігалава.
А4. Агратэхніка, Каток-залаты лабок, віцэ-прэзідэнт, земляробства. жар-птушка, контр-адмірал, паўаркуша, сямітысячны, старадарожскі. няменка-рускі, дзікарослы, такі ўгрэўся, абы-які, донжуанства, грам-рэнтген. поўнач, вільгацепаглынальнік.

Приложенные файлы

  • docx 23680884
    Размер файла: 15 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий