Гуменний практичні

1
Тема: Зв’язок компаративістики з іншими літературознавчими науками
План
Літературна критика і компаративістика.
Історія літератури і компаративістика
Компаративістика і теорія літератури.
Світова література і компаративістика.
Література
Веселовский А. Историческая поэтика.- - М.Д989.
Жирмунский В. А.Н.Веселовскнй и сравнительное литературоведение // Жирмунский В. Сравнительное литературоведение. -- М.. 1973
Неупокоева И.Г. История всемирной литературы. Проблемы системного и сравнительного анализа. - М., 1976.
Дюришин Д. Теория сравнительного изучения літературі. – М., 1979
Гуменний М. Поетика романного жанру О.Гончара: проблеми типологій: Монографія. К.: Акцент, 2005.

ПРАКТИЧНА № 2
Тема: Форми і типи міжнародних літературних відношень
План
Перекладна література, її особливості.
Своєрідність впливів і запозичень.
Специфіка типологічних сходжень.
Ідейно-тематичні сходження.
Література
Веселовский А. Историческая поэтика - М.,1989.
Жирмунский В. А.Н.Веселовский и сравнительное литературоведение // Жирмунский В. Сравнительное литературоведение. - М., 1973.
Неупокоева И.Г. История всемирной литературы. Проблемы системного и сравнительного анализа. - М., 1976.
Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. - М., 1979.
Гуменний М. Поетика романного жанру О.Гончара: проблеми типологій: Монографія. - К.: Акцент, 2005.

ПРАКТИЧНА № 3
Тема: О.Веселовський як представник порівняльного літературознавства
План
Італійське Відродження у дослідженнях О.Веселовського.
Основні праці вченого з літератури Середньовіччя і фольклору.
Проблеми історичної поетики.
Своєрідність рос. романтизму в науковій спадщині О.Веселовського.
Література
Веселовский А. Историческая поэтика. - М., 1989.
Жирмунский В. А.Н.Веселовский и сравнительное литературоведение // Жирмунский В. Сравнительное литературоведение. - М., 1973.
Неупокоева И.Г. История всемирной литературы. Проблемы системного и сравнительного анализа. - М., 1976.
Дюршпин Д. Теория сравнительного изучения литературы. - М., 1979 ПРАКТИЧНА № 4
До джерел компаративістики як науки
Тематологічний принцип художніх явищ
В. Жирмунський і порівняльне літературознавство
Література
Жирмунский В. Байрон и Пушкин. Из истории романтической поэмы. Л., Академия. 1924. 332 с.
Жирмунский В. А. Н. Веселовский и сравнительное литературоведение // Жирмунский В. Сравнительное литературоведение. - М., 1973

ПРАКТИЧНА № 5 1. Основні типи міжнародних літературних відношень:
а) прямі відношення або контакти в літературі;
б) паралелізм, тобто типологічні збіги, що не передбачають генетичної спорідненості;
в) відношення залежності, що встановлюють при зіставленні літератур з метою виявлення оригінальних структур кожної з них.
2. Порівняльне вивчення слов’янських літератур (Веселовський, Вервес)
Література
Жирмунский В. А. Н. Веселовский и сравнительное литературоведение // Жирмунский В. Сравнительное литературоведение.-М., 1973
Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. - М., 1979
Алексеев. Сравнительное литературоведение. М., 1973

ПРАКТИЧНА № 6
Тема: Проблеми порівняльного літературознавства
План
Т. Шевченко і російська література (Крутікова)
Франко і російська література (Крутікова)
Українсько - польські літературні взаємовідносини (Вервес)
Література
Білецький О. І. Письменник і епоха. - К., 1963
Наливайко Дмитро. Теорія літератури й компаративістики, - К., 2006
Конрад Н.И. Запад и Восток. - М., 1972

ПРАКТИЧНА № 7
До питання про історію створення європейської літератури.
Завдання компаративістики як науки.
Література
Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті. - К., 1987. - Т. 1.
Наливайко Дмитро. Теорія літератури п компаративістики. - К. - К., 2006
Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. - М., 1979
Проблеми порівняльного літературознавства
План
1. Т. Шевченко і російська література (Крутікова)
2.1. Франко і російська література (Крутікова)
3. Українсько - польські літературні взаємовідносини (Вервес)
Література
Білецький О. І. Письменник і епоха. - К., 1963
Наливайко Дмитро. Теорія літератури й компаративістики, - К., 2006
Конрад Н.И. Запад и Восток. - М., 1972
Практична робота План
До питання про історію створення європейської літератури.
Завдання компаративістики як науки.
Література
Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті. - К., 1987. - Т. 1.
Наливайко Дмитро. Теорія літератури п компаративістики. - К. - К., 2006
Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. - М., 1979

Практична робота № &

Практична робота №
Приложенные файлы

  • doc 23679968
    Размер файла: 56 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий