райымбекова (восстановлен)


Жоспар:
Кіріспе
I. Кәсіпорынның жалпы сипаттамасы
II.Кәсіпорынның бухгалтерлік балансын талдау
III.Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау
Қорытынды
Кіріспе
Бизнесті бағалау – мүліктік кешен ретінде оның иесі түскен пайданы алуды қамтамасыз етілген компания бағасын анықтауды өзіне қалдырады. Бизнес құнын бағалау процесінде компанияның барлық активтерінің құны есепке алынады: жылжымайтын мүлік, машина және жабдықтар, қойма қорлары, қаржылық салым, материалдық емес активтер. Сонымен қатар, компания жұмысының тиімділігі бөлек бағаланады, оның өткені, қазіргісі және болашақ кірістері, осы нарықтағы перспективті дамуы және бәсекелес ортасы. Нәтижесінде мұндай кешенді көзқарастар бизнестің шын бағасын анықтайды және оның қабілеттілігі пайда әкеледі.
Нарықтық экономикада барлық келісімдер жоғары тәуекелділікпен жасалатын жағдайда барлық қатысушылар келісім шарттың құның анықтап алуды қажет етеді. Нарықтық экономиканың дамуы көптеген меншік формалары қалптасуына және меншік иелерінің пайда болуына әкеледі.
Нарық жағдайында белгілі бір уақыт мерзімінде бизнестің болашақ және қазіргі табысын есепке ала отырып, обьектінің құның ақшалай түрде анықтау процесі.
Бизнесті бағалаудың мақсаттарына:
1. Кәсіпорынның ағымды басқару тиімділігін жоғарлату;
2. Кәсіпорынның акцияларын қор нарығында сату-сатып алу жағдайында құнды қағаздар құнын анықтау;
3. Кәсіпорынды сату және сатып алу;
4. Кәсіпорынның қайта құрылу, қосылу, жойылу кезінде құнын анықтау;
5. Кәсіпорынның даму жоспарын өңдеу;
6. Стратегиялық жоспарлау процесінде фирманың болашақ табысын бағалау, оның имиджінің құндылығын және нарықтық тұрақтылық деңгейін анықтау;
7. Кәсіпорынның несие қаблеттілігін немесе несиелендіру кезіндегі құнын анықтау;
8. Сақтандыру;
9. Салық салу;
10. Басқару шешімдерін қабылдау;
11. Инвестициялық қызметті жүзеге асыру.
I.Кәсіпорынның жалпы сипаттамасы
«Халлибуртон Интернэшнл Инк.» компаниясы 1919 жылы құрылған. Оның негізгі қызметі мұнай өндірісі, құрылысы, мұнай газ өңдіру скаважиналарын жөңдеу және іске қосуға қажетті құрал жабдықтарды жасау және жабдықтау-мен айналысу болып табылады. Компанияның орталық офисі Хьюстонда (Техас штаты) орналасқан.Жұмысшылар саны 85 мың адамды құрайды.
Кәсіпорынның әлемнің 120 мемлекетінде бөлімшелері бар, солардың қатарында Қазақстан да бар. Қазақстандағы кәсіпорынның бөлімшесі Каспий-дегі мұнай жобаларын әзірлеумен айналысады. Соңғы 12 жылда «Халлибуртон Интернэшнл Инк.» компаниясы Нарьян-Марда, Няганда, Ханты-Мансийскте, Пермьде, Тюменьде, Нижневартовскте, Нефтеюганскте, Сургутте, Губкинскте, Ноябрьскте, Архангельскіде, Мегионда, Радужда, Охада, Тенгизде, Ақтөбеде, Атырадау, Актауда, Астраханда, Причал-да, Небит-Дагта, Туркменбашыда және Южно-Сахалинскте жобаларды іске асырумен айналысты. Компанияның Energy Services Group бөлімшесі мұнай және газ саласында қызмет етеді және скажиналар құрастыру, оларды аяқтау және жөңдеу бойынша қызметтер көрсетеді. Компанияның екінші білімшесі Halliburton Engineering and Construction Group теңіздегі платформаларды, мұнай және газ өңдеу зауыттарын жабдықтаумен және өндіріс объектілерін салумен, жөңдеумен айналысады. Әлемнің 30 халықаралық тәуелсіз компанияларымен бірлесіп қызмет ету тәжірибесі бар. «Халлибуртон Интернэшнл Инк.» компаниясы Қазақстанда Қашағанды иге-ріп жатқан Agip KCO консорциумымен, «Казахойл Актобе» компаниясымен және «Тенгизшевройлмен» (ТШО) қызмет жасайды. Компанияның айналымы 2015 жылы 30,5 млрд. АҚШ долларды құрады.
«Халлибуртон Интернэшнл Инк.» компаниясының басқарушылық құрылы-мы төмендегі 1- суреттетен көруге болады.
180530539370Бас директор
00Бас директор
257175707390Бас бухгалтер
00Бас бухгалтер
2042160704850Сауда төрағасы
00Сауда төрағасы
4417695704850Бас инженер
00Бас инженер
2616201410970Бухгалтерия
00Бухгалтерия
32004001361440Жабдықтау
00Жабдықтау
19050001397635Сбыт
00Сбыт
47091601370330Цех бастығы
00Цех бастығы
3111500382270008001002425700041148002425700010928351068070002362200106489500370522510680700023622001064895005248910106807000

II.Кәсіпорынның бухгалтерлік балансын талдау
Қорлардың айналым активтер ішіндегі үлес салмағы - 45% , дебиторлық қарыздардың үлес салмағы - 45% болса, ал ақша қаражатының үлес салмағы - 10% . Өзіндік құн сатудан алынған түсімнің 32% құрайды. 2015 жылы айналым активтері 21% -ке өсірілді және капитал мен резервтер өзгерді. Ал сатудан алынған түсім көлемі 19%-ке өсті.
Көрсеткіштер (мың теңге) 2014 ж. 2015 ж. Ауытқу (+;-) Өсу темпі, %
АКТИВ Айналымнан тыс активтер-барлығы 6000 6000 0 100
Соның ішінде негізгі қаражат 4200 4200 0 100
Айналым активтері-барлығы 760 919,6 159,6 121
Соның ішінде: қорлар 342 413,82 71,82 121
дебиторлық қарыздар 342 413,82 71,82 121
ақша қаражаты 76 91,96 15,96 121
Барлық активтер 6760 6919,6 159,6 102,4
ПАССИВ Капитал мен резервтер 5800 5959,6 159,6 102,8
Ұзақмерзімді пассивтер 110 110 0 100
Қысқамерзімді пассивтер 850 850 0 100
Барлық пассивтер 6760 6919,6 159,6 102,4
Сатудан алынған түсім 700 833 133 119
Түсімді сатудың өзіндік құны 224 266,56 42,56 119
Сатудан алынған пайда 476 566,44 90,44 119
Таза пайда 380,8 453,152 72,352 119
III.Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау
Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері.
Тәуелсіздік коэффиценті:
Кт14=МКБВ =58006760=0,86 Кт15=5959,66919,6=0,86
Заемды қаражаттың үлес салмағы немесе қаржылық тәуелділік коэффиценті:
Кт.е14=ЗКБВ =8506760=0,13 Кт.е15=8506919,6=0,12
Заемды және меншікті қаражат қатынасы (қаржылық леверидж):
Кқ.лев14=ЗКМК =8505800=0,15 Кқ.лев15=8505959,6=0,14
Қаржыландыру коэффиценті:
Кқарж14=МКЗК =5800850=6,8 Кқарж15=5959,6850=7,0
Қаржылық тұрақтылық коэффиценті:
Кқ.т14=МК+ЗКБВ =5800+8506760=0,99 Кқ.т15=5959,6+8506919,6=0,98
Меншікті айналым капиталымен камтамсыз ету коэффиценті:
Км.а.қ14=МАКАК =110760=0,14 Км.а.қ15 =110919,6=0,12
7.Маневрлік коэффиценті:
Км14=МАКМК =1105800=0,018 Км15=1105959,6=0,018
Меншікті айналым капиталы=айналым активтері-қысқа мерзімді пассивтер=760-850=-90
Меншікті айналым капиталы=меншікті капитал-(айналымнан тыс активтер-ұзақ мерзімді несиелер)=5800-(6000-110)=-90
Меншікті айналым капиталы=меншікті капитал+ұзақ мерзімді несиелер-айналымнан тыс активтер=5800+110-6000=-90
Өтімділік көрсеткіштері
Абсалюттік өтімділік:
Ка.л14=Ақша қаражаты тез сатылатын құнды қағаздарқысқа мерзімді міндеттер =76850=0,089 Км15=91,96850=0,108
Аралық жабу коэффиценті:
Ка.ж14=Ақша қаражаты+дебиторлық қағаздарқысқа мерзімді міндеттер =76+342850=0,49
Ка.ж15=91,96+413,82850=0,59
Жалпы жабу коэффиценті:
Кж.ж14=Айналым активтеріқысқа мерзімді міндеттер =760850=0,89
Кж.ж15=919,6850=1,08
Іскерлік белсенділік көрсеткіштері
Жалпы айналым коэффиценті:
Ка14=ӨКБВ =7006760=0,10 Ка15=8336919,6=0,12
Қор айналымдылық коэффиценті:
Кқ.а14=ӨЗҚҚ =224342=0,65 Кқ.а15=266,56413,82=0,64
Меншікті капитал айналымдылығы:
Км.қ14=ӨҚМК =7005800=0,12 Км.қ15=8335959,6=0,14
Дебиторлық қарыздардың айналымдылық коэффиценті:
Кд.қ14=ӨКДқ =700342=2,05 Кд.қ15=833413,82=2,01
Дебиторлық қарыздардың өтелу мерзімі:
Өт.д.қ14=(Дқ*360)ӨК =342*360700=175,88 Өт.д.қ15=413,82*360833=178,84
Айналым капиталының айналымдылық коэффиценті:
Как14=ӨКАК =700760=0,92 Как15=833919,6=0,91
Қор қайтарым коэффиценті:
Кқ.қ14=ӨКАТА =7006000=0,11 Ка15=8336000=0,14
Меншікті айналым капиталын пайдалану коэффиценті:
Кмак14=ӨКМАК =700110=6,36 Кмак15=833110=8,33
Рентабельділік көрсеткіштері
Капитал рентабельділігі:
Рк14=ТПБВ =380,86760=0,056% Рк15=453,1526919,6=0,065%
Меншікті қаражатты тиімді пайдалану коэффиценті:
Рм14=ТПМК =380,85800=0,065% Рм15=453,1525959,6=0,076%
Сату рентабельдігі:
Рс14=ПӨК =476700=0,68% Рс15=566,44833=0,68%
Коммерциялық маржа:
Рм14=ТПӨК =380,8700=0,54% Рк15=453,152833=0,54%
Өнім рентабельділігі:
Рө14=ПӨЗҚ =476224=2,1 % Рк15=566,44226,56=2,5%
Айналым капиталының рентабельділігі:
Рка14=ТПАК =380,8760=0,5 % Рк15=453,152919,6=0,49
Меншікті капитал рентабельділігі:
Рмк14=ТПМК =380,85800=0,065% Рмк15=453,1525959,6=0,076%
ҚОРЫТЫНДЫ
Нарықтық қатынастары жағдайында кәсіпорыннын қаржылық жағдайын талдаудың маңызы өте зор. Кәсіпорынның қаржы жағдайы осы кәсіпорынның белгілі бір кезеңдегі қаржылық тұрақтылығын және оның өз шаруашылық қыз-метін үздіксіз жүргізуі мен өзінің қарыз міндеттемелерін уақтылы өтеуі үшін қаржы ресурстарымен қамтамасыз етілуін көрсетеді. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың ақпараттық негізі қаржылық есеп беру болып табылады. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау нәтижелері бойынша кәсіпорында қалыптасқан жағымды және жағымсыз құбылыстар туралы, кәсіпорын қызметінің мықты және әлсіз жақтары туралы, сонымен қатар олардың туындауына себеп болған факторлар жөнінде қорытынды жасауға болады. Қаржылық талдаудың нәтижелері туралы ақпаратқа тек ішкі субъектілер (меншік иелері, бас-қарушылар,жұмысшылар) ғана емес, сонымен қатар сыртқы субъектілер (жабдықтаушылар,инвесторлар, кредиторлар және тағы басқалар) де қызығушылық білдіреді. Сыртқы субъектілер талдау нәтижелерін алдағы уақытта субъектілер болса оны қалыптасқан қаржылық жағдайды тұрақтандыруға және оны жоғары деңгейде ұстап тұруға пайдаланады. «Халлибуртон Интернэшнл Инк.» компаниясының қаржылық жағдайына талдау жүргізілді. Яғни кәсіпорынның кешенді өндіріс-кәсіпорын қызметінің қаржылық талдауына тоқталдs. Жалпы табыстың азаюы өндіріс рентабельділігінің төмендегенімен және соған қатысты шығындардың өсуімен түсіндіріледі. Сыртқы көздерге жаңа акциялар мен облигациялар шығару, дәрменсіз кәсіпорындардың басқа кәсіпорындармен қосылуы, банктік несиелер мен дотациялар, лизинг, факторинг, дивидендтер төлеуді уақытша тоқтату жатады. Ал қаржылық жағдайды сауықтырудың ішкі көздеріне өнімдердің сапасы мен бәсеке қабілеттілігін арттыру, өнімнің өзіндік құнын төмендету, тұрақты шығындар мөлшерін азайту, өндіріс қуаттылығын толық пайдалану және пайдаланылмайтын активтерді сату болып табылады.


Приложенные файлы

  • docx 23672390
    Размер файла: 45 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий