II КУРС

ЧЕРГІГІВСЬКИЙ національний технологічний університет
коледж транспорту та комп’ютерних технологій

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова методичної ради
коледжу
__________ В.М.Радченко
«___» _____2015р.
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
до самостійного вивчення дисципліни
«Іноземна мова»
для студентів ІІ курсу спеціальностей:
5.03050401 «Економіка підприємства»
5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»
5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»
5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»
5.07010102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті» 5.05070205 «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»
СХВАЛЕНО
Протокол засідання
циклової комісії
«___» ____ 2015р. №___

2015 рік

ЗМІСТ
Пояснювальна записка 3
Витяг із робочої програми 4
Зміст самостійних робіт
Самостійна робота № 1 6
Самостійна робота № 2 8
Самостійна робота № 3 12
Самостійна робота № 4 15
Самостійна робота № 5 18
Самостійна робота № 6 21
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Посібник до самостійної роботи студентів з «Іноземної мови» призначений для студентів
·І курсу спеціальностей:
5.03050401 «Економіка підприємства»
5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»
5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»
5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»
5.07010102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті» 5.05070205 «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»
(VI семестр навчання) і має на меті допомогти студентам у закріпленні лексичних, граматичних навичок, а також у розвитку умінь роботи з текстами.
Мета посібника до самостійної роботи з предмету «Іноземна мова» – активізувати вивчення лексики, граматики за допомогою різноманітних лексичних, граматичних, вправ, а також вправ на переклад, які допоможуть студентам в оволодінні текстами іноземною мовою, а також сприятимуть розширенню соціокультурної компетенції студентів.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назва розділу і теми
Кількість годин

усього
у тому числілекції
практичні заняття
лабораторні заняття
семінарські заняття
індивідуальні заняття
самостійна робота

1
2
3
4
5
6
7
8

ІІІ семестр
35

305

3 Моя Батьківщина-Україна
18

162

3.1 Географічне положення
2

2

3.2 Промисловість, сільське господарство
2

2

3.3 Політичний устрій
2

2

3.4 Історичні факти
2

2

3.5 Київ-столиця України
2

2

3.6 Звичаї та свята
2

2

3.7 Видатні люди
2

2

3.8 Захист навколишнього середовища
4

22

4 Країна, мова якої вивчається
17

143

4.1 Географічне положення
2

2

4.2 Промисловість, сільське господарство
2

2

4.3 Політичний устрій
2

2

4.4 Історичні факти
2

2

4.5 Столиця країни, мова якої вивчається
4

22

4.6 Звичаї та свята
3

21

4.7 Видатні люди
2

2

IV семестр
35

305

5Подорож
35

305

5.1Подорож
4

22

5.2 Подорож літаком
3

21

5.3 Подорож поїздом
2

2

5.4 Подорож пароплавом
2

2

5.5 Подорож автомобілем
2

2

5.6 На митниці
4

4

5.7 У готелі
6

42

5.8 На пошті
2

2

5.9 У ресторані
6

6

5.10 Медична допомога
4

4

Усього
160

13822САМОСТІЙНА РОБОТА № 1 (2 год.)
ТЕМА: Захист навколишнього середовища
МЕТА:повторити й активізувати вивчені ЛО за темою "Travelling", розвивати вміння монологічного мовлення, продовжити розвитку навичок діалогічного мовлення, сприяти розвитку інтелектуальної, емоційної, мотиваційної сфери особистості студентів;розвивати пізнавальну активність; розвивати увагу, уяву і логіку; формувати в учнів інтерес до культури різних країн світу; формування навичок і вмінь інтелектуальної праці (пошук інформаційних джерел, навичок самостійної роботи)
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ:
1 Афанас'єваО. В., Дули Д.,Оби Б., Spotlight: підруч./ О. В. Афанасє’ва, Д. Дули, Б. Обi. - ABBYYlingvo, 2012. - 100 c.
2 GRAMMAR&VOCABULARY [Електронний ресурс]. –Режимдоступу:[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
3 Wikipedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://en.wikipedia.org/wiki/ Environmental_ protection
ПЛАН
1 Словниковий запас до теми
2 Передтекстові вправи
3 Робота з текстом
4 Післятекстові вправи

Словниковий запас до теми:
Exercise 1 Write down the words and give their Ukrainian equivalents:
a rai
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·o spoil, a disaster, a praise, to praise, to set to work.
2 Передтекстові вправи:
Exercise 1 Solve the Puzzle according to the task:

·
·
·E
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·N

·
·V
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·I
·
·
R
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·O
·
·
·

·
·
·
·N
·
·

·
·
·M
·
·
·

·
·E
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·N
T
·
·
·

It says there will rain.
A man who tells us the weather forecast.
It’s all around us.
It’s a synonym to the words “every day”.
Sometimes it app
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·3 Робота з текстом:
What’s happening to our envinment?
Many people believe that the way we live our lives today is having a very damaging effect on the environment. Here are some examples of the kinds of problems we face, followed by some things that we
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Climate change is also making conditions difficult for some animals. In the Arctic, the ice is melting, threatening the survival of animals such as polar bears.

Післятекстові вправи:
Exercise 1 Fill in the table:

The p
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
ФОРМА КОНТРОЛЮ:
Перевірка конспекту, перевірка виконання завдань
ВИКЛАДАЧ: Івашенцева Є.Г.САМОСТІЙНА РОБОТА № 2 (2 год.)
ТЕМА: Лондон - столиця Великої Британії

МЕТА: повторити й активізувати вивчені ЛО за темою "Travelling", розвивати вміння монологічного мовлення, продовжити розвитку навичок діалогічного мовлення, сприяти розвитку інтелектуальної, емоційної, мотиваційної сфери особистості студентів;розвивати пізнавальну активність; розвивати увагу, уяву і логіку; формувати в учнів інтерес до культури різних країн світу; формування навичок і вмінь інтелектуальної праці (пошук інформаційних джерел, навичок самостійної роботи).

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ:
1 Афанас'єваО. В., Дули Д.,Оби Б., Spotlight: підруч./ О. В. Афанасє’ва, Д. Дули, Б. Обi. - ABBYYlingvo, 2012. - 100 c.
2 GRAMMAR&VOCABULARY [Електронний ресурс]. –Режимдоступу:[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
3 Wikipedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/London
ПЛАН
1 Словниковий запас до теми
2 Передтекстові вправи
3 Робота з текстом
4 Післятекстові вправи

1 Словниковий запас до теми:
Exercise1Read the words and give the Ukrainian equivalents:
Tоwer, tоmb, bаttle,to be founded,  museum, fіnаnсіаl аnd [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] сentre, аdmіnіstrаtіve сentre,  plасes оf іnterest

2 Передтекстові вправи:

Exercise 1Name the sights of London:
A B
C D
E F
G H

3 Робота з текстом:
Translate the text Lоndоn
Lоndоn іs the саpіtаl оf Greаt Brіtаіn, іts pоlіtісаl, eсоnоmіс аnd сulturаl сentre. Іt's оne оf the lаrgest сіtіes іn the wоrld. Іts pоpulаtіоn іs mоre thаn mіllіоn peоple. Lоndоn іs sіtuаted оn the rіver Thаmes. The сіtу іs verу оld аnd beаutіful. Іt wаs fоunded mоre thаn twо thоusаnd уeаrs аgо. Trаdіtіоnаllу [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] іs dіvіded іntо severаl pаrts: the Сіtу, the West End, the Eаst End аnd Westmіnster.
The Сіtу іs the оldest pаrt оf Lоndоn, іts fіnаnсіаl аnd [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] сentre. The heаrt оf the Сіtу іs the Stосk Exсhаnge. Westmіnster іs the mоst іmpоrtаnt pаrt оf the саpіtаl. Іt's the аdmіnіstrаtіve сentre. The Hоuses оf Pаrlіаment, the seаt оf the Brіtіsh Gоvernment, аre there. Іt's а verу beаutіful buіldіng wіth twо tоwers аnd а verу bіg сlосk саlled Bіg Ben. Bіg Ben іs reаllу the bell whісh strіkes everу quаrter оf аn hоur. Оppоsіte the Hоuses оf Pаrlіаment іs Westmіnster Аbbeу. Іt's а verу beаutіful сhurсh buіlt оver 900 уeаrs аgо. The tоmbs оf mаnу greаt stаtesmen, sсіentіsts аnd wrіters аre there. Tо the west оf Westmіnster іs West End. Here we fіnd mоst оf the bіg shоps, hоtels, museums, аrt gаllerіes, theаtres аnd соnсert hаlls.
Pісаdіllу Сіrсus іs the heаrt оf Lоndоn's West End. Іn the West End there аre wіde streets wіth beаutіful hоuses аnd mаnу pаrks, gаrdens аnd squаres. Tо the eаst оf Westmіnster іs the Eаst End, аn іndustrіаl dіstrісt оf the саpіtаl. There аre nо pаrks оr gаrdens іn the Eаst End аnd уоu саn't see mаnу fіne hоuses there. Mоst оf the plаnts аnd fасtоrіes аre sіtuаted there.
Lоndоn hаs mаnу plасes оf іnterest. Оne оf them іs Buсkіnghаm Pаlасe. Іt's the resіdenсe оf the Queen. The Englіsh аre prоud оf Trаfаlgаr Squаre, whісh wаs nаmed sо іn memоrу оf the vісtоrу аt the bаttle. There іn 1805 the Englіsh fleet defeаted the fleet оf [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] аnd Spаіn. The lаst plасe оf іnterest І shоuld lіke tо mentіоn, іs the Brіtіsh Museum, the bіggest museum іn Lоndоn. The museum іs fаmоus fоr іts lіbrаrу -оne оf the rісhest іn the wоrld.
Аll Lоndоn's lоng-pаst hіstоrу іs tоld bу іts streets. There аre mаnу streets іn Lоndоn whісh аre knоwn аll оver the" wоrld. Аmоng them Оxfоrd Street, Dоwnіng Street аnd а lоt оf оthers саn be mentіоned. Аnd tоurіsts аre usuаllу аttrасted nоt оnlу bу the plасes оf іnterest but bу the streets tоо. Іn соnсlusіоn І shоuld sау іf уоu аre luсkу enоugh tо fіnd уоurself іn Lоndоn sоme dау уоu wіll hаve а lоt tо see аnd enjоу there.
Післятекстові вправи:
Exercise 1 Answer the questions:
1. When wаs Lоndоn fоunded?
2. Intо whiсh pаrts is Lоndоn divided?
3. Whаt is the heаrt оf the Сitу?
4. Dо уоu knоw аnу plасes оf interest in Lоndоn?
5. Аll Lоndоn's [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] is tоld bу its streets, isn't it?

Exercise 2Соmplete the sentenсes:
Lоndоn is the саpitаl оf
Mоre thаn milliоn peоple live in Lоndоn.
The heаrt оf Lоndоn is
The pоlitiсаl сentreе is
lives in Buсkinghаm Pаlасe.
Оne оf the greаtest аnd оldest сhurсhes is
is in the сentre оf [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
The mоst interesting museum is
The lаrgest сlосk is
Lоndоn is situаted оn
is оne оf the Lоndоn’s mоst fаmоus sуmbоls.
Exercise 3Сhооse the соrreсt аnswer:
1 Whаt's Lоndоn's mоst fаmоus depаrtment stоre?
Piсаdillу
Hаrrоds
The Bаrbiсаn Сentre
2 Whаt street hаs а lоng trаditiоn аs the hоme оf printing?
Slоаne Street
Оxfоrd Street
Fleet Street
3 Whаt аre the fаmоus guаrds оf The Tоwer оf Lоndоn саlled?
Beefeаters
The Guаrds
Knights
4) Whаt соmmemоrаtes [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]'s defeаt аt seа in 1805?
Оliver's Соlumn
Duke оf Уоrk's Соlumn
Nelsоn's Соlumn
5) Whаt line runs thrоugh Greenwiсh?
Nine Elms Lаne
The Prime Meridiаn
Lоng Lаne
6) Where's the hоme оf the Prime Minister аnd the Сhаnсellоr оf the Exсhequer?
Dоwning Street 10 аnd 11
Regent Street10 аnd 11
Brоwning Street 10 аnd 11
7) Whаt mаde Саrnаbу Street fаmоus?
fооd
flоwers
fаshiоn
8) Whаt did Mаdаme Tussаud stаrt in 1835?
а fаmоus bаkerу
fаmоus wаxwоrks
а fаmоus needle-pоint
9) Whо wrоte fаmоus bооks in 48 Dоughtу Street?
R. L. Stine
Сhаrles [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Аgаthа Сhristie
10) St. Pаul's Саthedrаl is the dоme in the wоrld.
Biggest
seсоnd biggest
third biggest

ФОРМА КОНТРОЛЮ:
Перевірка виконання завдань
ВИКЛАДАЧ: Івашенцева Є.Г.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 3 (1 год.)
ТЕМА: Звичаї та свята Великої Британії
МЕТА: прилучення учнів до культурних традицій країни, мова якої вивчається; ознайомлення учнів з історією святкування Хеллоуїну в англомовних країнах; розвиток творчих та комунікативних здібностей учнів; підвищення мотивації до вивчення англійської мови; формування толерантного ставлення до інших культур та традицій
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ: 
1 Афанас'єваО. В., Дули Д.,Оби Б., Spotlight: підруч./ О. В. Афанасє’ва, Д. Дули, Б. Обi. - ABBYYlingvo, 2012. - 100 c.
2 GRAMMAR&VOCABULARY [Електронний ресурс]. –Режимдоступу:[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
3 Wikipedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Halloween

ПЛАН
1 Словниковий запас до теми
2Передтекстові вправи
3 Робота з текстом
4 Післятекстові вправи

Словниковий запас до теми:
Exercise1Read the words and give the Ukrainian equivalents:
Bat, bonesbroom, candy, cauldron, cemetery, coffin, costume, creepy, frightening, gho
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·2 Передтекстові вправи:
Exercise 1 Match the followings:
costume a) someone who does very cruel things
2. spirit b) carnival dress
3. ghost c) dead, not alive
evil d) scare
frighten e) the spirit of the dead person

3 Робота з текстом:
Translate the text:
There is a nice holiday for children and teenagers in G
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·eds inside.

4 Післятекстові вправи:
Exercise 1 give the correct answer:
When is Halloween celebrated?
 13 October  31 October  1 November
What
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·TMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 1415 a liquid with magic powers  a mixture of dried flowers  something to eat


ФОРМА КОНТРОЛЮ:
Перевірка виконання завдань
ВИКЛАДАЧ: Івашенцева Є.Г.
САМОСТІЙНА РОБОТА № 4 (2 год.)
ТЕМА: Подорож
МЕТА: повторити й активізувати вивчені ЛО за темою "Travelling", розвивати вміння монологічного мовлення, продовжити розвитку навичок діалогічного мовлення, сприяти розвитку інтелектуальної, емоційної, мотиваційної сфери особистості студентів;
розвивати пізнавальну активність; розвивати увагу, уяву і логіку; формувати в учнів інтерес до культури різних країн світу; формування навичок і вмінь інтелектуальної праці (пошук інформаційних джерел, навичок самостійної роботи).
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ:
1Афанас'єваО. В., Дули Д.,Оби Б., Spotlight: підруч./ О. В. Афанасє’ва, Д. Дули, Б. Обi. - ABBYYlingvo, 2012. - 100 c.
2 GRAMMAR&VOCABULARY [Електронний ресурс]. –Режимдоступу:[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
3 Wikipedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Travel

ПЛАН
1 Словниковий запас до теми
2 Передтекстові вправи
3 Робота з текстом
4 Післятекстові вправи
ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ:
1 Словниковий запас до теми:
Exercise 1 Write down the words and give their Ukrainian equivalents:
 desk clerk, room service, to like travelling, hitch-hike, make a journey, to set off for a journey, go on a t
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·xchange office, go through one’s luggage, go through the customs, charge for excess weight, fill in / out a customs declaration, prohibited articles list 

2 Передтекстові вправи:
Exercise 1Express your ideas on:
socially responsible travel
global tourism
alternative travel
Green travel
Ecotourism

3 Робота з текстом:
Translate the text:
 Millions people all over the world spend their holidays travelling. They travel to see other countries and continents, modern cities and the ruins of ancient towns, they
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
4 Післятекстові вправи:
Exercise 1Read the dialogues and render them in indirect speech:
A - Were are you going to spend your holidays this year?
B - We may go abroad. I'm not sure. My sister wants to go to Egypt. I'd like to go there too.
A - Will you tr
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·- No, I'm not. I've been there times.
B - So have we, and we are going there this year too.
A - Hot to the Hotel "del-sol"?
B -Yes, why
A - Well, I'll see you. I'm staying there.

ФОРМА КОНТРОЛЮ:
Перевірка виконання завдань

ВИКЛАДАЧ: Івашенцева Є.Г.


САМОСТІЙНА РОБОТА № 5 (1год.)
ТЕМА: Подорож літаком
МЕТА: повторити й активізувати вивчені ЛО за темою "Travelling", розвивати вміння монологічного мовлення, продовжити розвитку навичок діалогічного мовлення, сприяти розвитку інтелектуальної, емоційної, мотиваційної сфери особистості студентів;
розвивати пізнавальну активність; розвивати увагу, уяву і логіку; формувати в учнів інтерес до культури різних країн світу; формування навичок і вмінь інтелектуальної праці (пошук інформаційних джерел, навичок самостійної роботи).
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ:
1Афанас'єваО. В., Дули Д.,Оби Б., Spotlight: підруч./ О. В. Афанасє’ва, Д. Дули, Б. Обi. - ABBYYlingvo, 2012. - 100 c.
2 GRAMMAR&VOCABULARY [Електронний ресурс]. –Режимдоступу:[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
3 Wikipedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Travel

ПЛАН
1 Словниковий запас до теми
2 Завдання до теми

1 Словниковий запас до теми:
Exercise 1 Write down the words and give their Ukrainian equivalents:
  Passport, boarding card, Customs hall, Customs officer, non-stop flight, make a landing, seat-belt, control tower, window seat, change seats, folding table, air vent, baggage compartment, air hostess
2 Завдання до теми
Exercise 1Read the dialogues and render them in indirect speech:
(Mr. Campbell and Travell agent)
Mr. С - I want to fly to London next week. I'd like to make reservations for a round trip ticket.
A - What day are you planning to leave for London?
Mr.С - On the 12- th of April.
A - There are three flights to London on that day at lOa.m, at 8.3 and9 p. m. Do you have any
preference about the time of the day?
Mr.C - I'd rather leave at 9 p.m. I want to get to London early in the morning.
A - I can make a reservation for TWA flight. Are you going to travelfirst class or economy?
Mr.C - I prefer economy. How much will it be?
A - 440$.
Mr.C - Are the meals and refreshments served on flight?
A - Yes, they are.
Mr.C - What's the flying time?
A - Six hours.
Mr.C - What's the London airport will arrive at?
A. - Heathrow Airport. How many days are you going to stay in London?
Mr.C – Till April 22- nd.
A. - All right. Your name and address?
Mr.C - Mr. Campbell, 64-42 99th street. Rego Park. New York 11374
A - Will you pay by credit card?
Mr.C - Yes, by Master Card. When can I get my tickets?
A - You'll get them two days before your departure.

C.: Well, here we are. The plane takes off in about an hour, so we have plenty of time yet.
R.: I suppose you must check in first and have your luggage weighed. Now let me help you with your suitcase.
C.: Oh, Never mind, thanks. The porter will take care of the suitcase, and the handbag I'll carry myself.
Mr. Campbell and Mr. Robertson walk over to the official checking-in the passengers.
C.: How much weight am I allowed on board the plane?
O.: As you are flying economy class, sir, the weight of your thingsmust not exceed forty - five pounds. You will be charged for anyexcess weight you have.
C.: Oh, I don't think my things would weigh that much. See, it's only forty - one pound. Can I have my handbag with me?
O.: Certainly. We shall mark it " Cabin". But the suitcase will have to go to the luggage compartment. And now would you please step overto the departure lounge. You will hear your flight and destinationannounced.
Mr. Campbell and Mr. Robertson walk into the departure lounge where they have a parting chat.
Announcer's voice: " Trans - Airlines passengers to London on Flight TWA 123 (one - two - three). This flight is now boarding at gate number 2. Passengers on Flight TWA 123 please proceed to gate N° 2.
Mr. Campbell and Mr. Robertson say "Good bye" to each other and shake hands. Mr. Robertson wishes Mr. Campbell a happy journey and part.

Stewardess: May I have your seat number? It is given in you boarding pass.
Mr. Campbell: Here you are.
S.: This way, please. Your seat is over there - third row on the right,next to the porthole. You may put your hat and raincoat on the rack.
S. ( to passengers ) : Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts and refrain from smoking.
The stewardess passes down the plane with a tray offering sweets tothe passengers.
S. ( To Campbell) : here you are, sir. It's good to have something tochew when the plane starts climbing: it takes the strain off your ears.
C.: Thank you. At what altitude are we going to fly?
S.: The altitude will be about twenty five thousand feet.
C.: And what number of newspapers and magazines. They are overthere, in the very front of the compartment.
Some hours later.
S.: How are you? Quite comfortable? Enjoying the flight?
C.: Yes, thanks. When do we get to London?
S.: We should touch down shortly after three, very soon now.Before landing?
S.: Ladies and gentlemen. In 10 minutes we shall be landing at Heathrow. Please remain seated with safety belts fastened and with the seats in an upright position until the plane has come to a complete halt. Please refrain from smoking. Thank you.

Exercise 2 Translate into English:
1Яхочу летіти до Лондона наступного тиждня.
2Які є рейси завтра з Нью - Йорка?
3Я хотів би замовити квиток на рейс до Нью – Йорка.
4Яким класом ви збираєтесь летіти?
5В аеропорту треба зареєструватися.
6Пасажири рейса КWМ до Берліна запрошуються на посадку до виходу №7.
7Будь-ласка, пристебніть ремені безпеки та утримайтесь від паління.

Службовець - Чим можу вам допомогти ?
Містер Браун - Я б хотів замовити квиток до Парижу.
С - Коли ви збираєтесь летіти?
Б - 15 травня.
С - Квиток в один напрямок чи в обидва?
Б - В обидва напрямки будь-ласка.
С - Є два рейси до Парижу о 9-й ранку і о 4- й вдень. Що вибираєте?
Б - Краще о 9-й ранку.
С - Яким класом ви хочете подорожувати?
Б - Я надаю перевагу економ- класу.
С - Рейс РН 135 компанії "Аіг France" вилітає о 9-й. Не запізнюйтесь.
Б Коли закінчується реєстрація?
С - О 8.15 в аеропорту.
Б Коли я можу отримити квитки?
С- Ви отримаєте їх за два дні до відльоту.

ФОРМА КОНТРОЛЮ:
Перевірка виконання завдань
ВИКЛАДАЧ: Івашенцева Є.Г.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 6 (2 год.)
ТЕМА: У готелі
МЕТА: повторити й активізувати вивчені ЛО за темою "Travelling", розвивати вміння монологічного мовлення, продовжити розвитку навичок діалогічного мовлення, сприяти розвитку інтелектуальної, емоційної, мотиваційної сфери особистості студентів;
розвивати пізнавальну активність; розвивати увагу, уяву і логіку; формувати в учнів інтерес до культури різних країн світу; формування навичок і вмінь інтелектуальної праці (пошук інформаційних джерел, навичок самостійної роботи).
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ:
1Афанас'єваО. В., Дули Д.,Оби Б., Spotlight: підруч./ О. В. Афанасє’ва, Д. Дули, Б. Обi. - ABBYYlingvo, 2012. - 100 c.
2 GRAMMAR&VOCABULARY [Електронний ресурс]. –Режимдоступу:[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
3 Wikipedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Hotel

ПЛАН
1 Словниковий запас до теми
2 Передтекстові вправи
3 Робота з текстом
4 Післятекстові вправи

1 Словниковий запас до теми:
make a reservation for a room, booking confirmation, in advance, discount, hotel facilities, The rate includes sauna, gym, parking, safe deposit box.; check-in time, check-out time, pay for services, payment in local currency, pay cash, cater, available, At the moment there are no rooms available.; single room, twin room, double room, Standard room, Superior room, Junior suite room, Suite room, B&B - bed and breakfast, HB - half board, FB - full board, All inclusive
 2 Передтекстові вправи:
Exercise 1Write the correct word to complete each of the following sentences. Choose from the following options: changed, upfront, view, exchange, bring, noisy, free, mini, locked, reception
Начало формы
Can you get someone to  our bags to our room?  Are the sheets  every day?  We didn't take anything from the -bar.  I  my key in my room.  Do I leave the key at the desk?  Do I have to pay  ( = in advance) ?  Is there somewhere I can  money around here?  The fan is really . Can I turn it off?  Is this service , or do I have to pay for it?  The  is fantastic. We can see the whole city! 
Конец формы

3 Робота з текстом:
Stars are often used as symbols for classification purposes. They are used by reviewers for ranking things such as movies, TV shows, restaurants, and hotels. For example, one to five stars is commonly employed to categorize hotels.
The star classification system is a common one for rating hotels. Higher star ratings indicate more luxury.
The AAA and their affiliated bodies use diamonds instead of stars to express hotel and restaurant ratings levels.
Hotels are independently assessed in traditional systems and rest heavily on the facilities provided. Some consider this disadvantageous to smaller hotels whose quality of accommodation could fall into one class but the lack of an item such as an elevator would prevent it from reaching a higher categorization.
In recent years hotel rating systems have also been criticised by some who argue that the rating criteria for such systems are overly complex and difficult for laypersons to understand. It has been suggested that the lack of a unified global system for rating hotels may also undermine the usability of such schemes.
Food services, entertainment, view, room variations such as size and additional amenities, spas and fitness centers, ease of access and location may be considered in establishing a standard.
The more common classification systems include 'star' rating, letter grading, from 'A' to 'F', diamond or simply a 'satisfactory' or 'unsatisfactory' footnote to accommodation such as hostels and motels. Systems using terms such as Deluxe/ Luxury, First Class/ Superior, Tourist Class/ Standard, and Budget Class/ Economy are more widely accepted as hotel types, rather than hotel standards.
Some countries have rating by a single public standard - Belgium, Denmark, Greece, Italy, Malta, Netherlands, Portugal, Spain and Hungary have laws defining the hotel rating. In Germany, Austria and Switzerland the rating is defined by the respective hotel industry association using a 5-star system - the German classifications are Tourist (*), Standard (**), Comfort (***), First Class (****) and Luxury (*****) with the mark Superior to flag extras beyond the minimum defined in the standard. The Swiss hotel rating was the first non-government formal hotel classification beginning in 1979. It did influence the hotel classification in Austria and Germany. The formal hotel classification of the DEHOGA (German Hotel and Restaurant Association) started on 1. August 1996 and proved very successful (with 80% of guests citing the hotel stars as the main criteria in hotel selection) which lead to the creation of a common European Hotelstars rating system that started in 2010 (see below).
In France, the rating is defined by the public tourist board of the department using a four star system (plus "L" for Luxus) which has changed to a 5-star system from 2009 on. In South Africa and Namibia, the Tourist Grading Council of South Africa has strict rules for a hotel types granting up to 5 stars.
Excerpt of the catalogue of criteria
Tourist 100 % of the rooms with shower/WC or bath tub/WC - Daily room cleaning - 100 % of the rooms with colour-TV together with remote control - Table and chair - Soap or body wash - Reception service - Facsimile at the reception - Publicly available telephone for guests - Extended breakfast - Beverage offer in the hotel - Deposit possibility
Superior Tourist The Superior flag is provided when the additional service and accommodation provisions are not sufficient for the next Hotelstar. The bathroom facilities are usually at the same level as for two stars hotels but built from cheaper materials. The cost for regular inspection by independent associations is waived as well.
Standard In addition to the single star (*) hotels: - Breakfast buffet - Reading light next to the bed - Bath essence or shower gel - * Bath towels - Linen shelves - Offer of sanitary products (e.g. toothbrush, toothpaste, shaving kit) - Credit Cards
Superior Standard The Superior flag is provided when the additional service and accommodation provisions are not sufficient for the next Hotelstar. The Standard-Superior does usually offer the same service level as three star hotels but the interiors of the hotel are smaller and cheaper so that the three stars were not to be awarded by the inspection body. A two star superior does not require mystery guesting.
Comfort In addition to the standard star (**) hotels: - Reception opened 14 hours, accessible by phone 24 hours from inside and outside, bilingual staff (e.g. German/English) - Three piece suite at the reception, luggage service - Beverage offer in the room - Telephone in the room - Internet access in the room or in the public area - Heating facility in the bathroom, hair-dryer, cleansing tissue - Dressing mirror, place to put the luggage/suitcase - Sewing kit, shoe polish utensils, laundry and ironing service - Additional pillow and additional blanket on demand - Systematic complaint management system
The Superior flag is provided when the additional service and accommodation provisions are not sufficient for the next Hotelstar. The accommodation facilities for a superior hotel need to be on a modern level and fully renovated which is checked regularly.
First Class In addition to the comfort star (***) hotels: - Reception opened 18 hours, accessible by phone 24 hours from inside and outside - Lobby with seats and beverage service - Breakfast buffet or breakfast menu card via room service - Minibar or 24 hours beverages via room service - Upholstered chair/couch with side table - Bath robe and slippers on demand - Cosmetic products (e.g. shower cap, nail file, cotton swabs), vanity mirror, tray of a large scale in the bathroom) - Internet access and internet terminal - "А la carte"-restaurant
First Class Superior The Superior flag is provided when the first class hotel has a proven high quality not only in the rooms. The superior hotels provide for additional facilities in the hotel like a sauna or a workout room. The quality is checked regularly by mystery guesting of an external inspection service.
Luxury In addition to the first class (****) hotels: - Reception opened 24 hours, multilingual staff - Doorman-service or valet parking - Concierge, page boy - Spacious reception hall with several seats and beverage service - Personalized greeting for each guest with fresh flowers or a present in the room - Minibar and food and beverage offer via room service during 24 hours - Personal care products in flacons - Internet-PC in the room - Safe in the room - Ironing service (return within 1 h), shoe polish service - Turndown service in the evening - Mystery guesting
Superior Luxury The Luxury star hotels need to attain high expectations of an international guest service. The Superior Luxury star is only awarded with a system of intensive guest care.

4 Післятекстові вправи:
Exercise 1Translate into English:
1 Де знаходиться адміністратор?
2 Я б хотів замовити одиничний номер з вікнами на вулицю.
3 Я збираюся залишатися в готелі на три дні.
4 Коли ви збираєтеся залишити номер?
5 Я звільню номер завтра о 12.

Exercise 2Read the dialogues and render them in indirect speech:
A - " Aston Tours and Trowel". Can I Help you?
B - I've got you catalogue and I think I'd like to go to Spain this Christmas, to Costa del sol.
A - Is it for one person or more?
B - It's for three actually. My wife and me and our son.
A - So, you'd like a double room and a single. Could I have your name and address, please?
B - Just a minute. Your catalogue says there are self catering apartments too.
A - That's right. Have you found anything that appeals to you?
B - My wife likes the description of those apartments at Marbella. But I think they are rather a long way form the golf coerces and so on.
A - That's true but there is a wonderful at Marbella and transport facilities are good in that area.
B - What about the holiday bungalows? They are the next page.

Mr. Stock: - Good afternoon. My name's Stock. I believe you've got aroom booked for me.
Receptionist: - What was the name again, sir?
S.: - Stock, S-T-O-C-K.
R.: - If you wait a moment, sir, I'll check. Yes, that's right, sir, with private bath - from today for 3 days. If you'd just sing the book here,I'll get your key and have your things sent up. By the way, it's Room108.
S.: - I see. What time's breakfast, by the way?
R.: - Well, it's any time between 7 an 10 in the dining - room, or you could have it sent up.
S.: - Oh, that's nice. I'd prefer it in my room. If you sent it up round about 8.30 that would be fine;
R.: - Very good, sir. Would you like a newspaper sent up with your breakfast?
S.: - Mm - yes. I'd like the " Financial Times" and the "Guardian", if you'd be so kind.
R.: - Certainly, sir.

A - Good evening.
B - Good evening. What can I do for you?
A - Have you got a room?
B - A single or a double?
A - A single, please.
B - Yes, we've got a single. 10$ a night. A.-10$? All right.
B - Can you pay now? A. - Yes, here.
A - Good evening.
B - Good evening. My name is Petrenko. You've got a room reserved for me.
A - Oh, yes, Miss Petrenko. Room nine. It's double.
B - A double? With two feds?
A - Yes but the price is only for a single. Is that all right?
B - Yes, of course.

ФОРМА КОНТРОЛЮ:
Перевірка виконання завдань
ВИКЛАДАЧ: Івашенцева Є.Г.

13PAGE \* MERGEFORMAT14215


13PAGE \* MERGEFORMAT141115

Приложенные файлы

  • doc 23666820
    Размер файла: 5 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий