+++ Такырыбы №31 Визуализ.әдістері.


ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК
НҰСҚАУЛАР
«Ақпараттық- коммуникациялық технологиялар» пәні бойынша
5В130100 «Жалпы медицина»мамандығына арналған
Тақырыбы №31:Деректерді визуализациялау әдістері.
Сағат саны: 2
Курс:1
Құрастырған:аға оқытушы Н.А.Бактиярова.
Астана, 2017ж
Тақырыбы:Деректерді визуализациялау әдістері.
2. Мақсаты:DesignVUEпрограммасының терезесімен және концепт карталар мен жұмыс: құру, сақтау және оларды толық түрлендіруде тәжиірбелік дағдыларды игеру.
3. Оқыту мақсаты:
designVUE программасын іске қосу
жаңа карта түрінқұру
түйіндерді топтастыру
картатүсін және стилін қолдану
4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:
DesignVUEпрограммасын жүктеу.
DesignVUE программасыныңқолданбалы интерфейс.
DesignVUE программасыныңэлементтері: тақырып жолы, мәзір жолы, құрал – саймандар тақтасы.
Концепт карта құру.
Концепт картаны енгізу және редактілеу.
Карта түсін құру.
Байланыс құру.
5. Білім берудің және оқытудың әдістері:
Теориялық материалдарды талқылау(презентация).
Жеке тапсырмаларды орындау
Концепт карта құру.
Жұмыстың қортындысын тексеру.
6. Әдебиет.
А. Моносова. Приемы и техники визуализации в презентации.
Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания. М.: Тривола,
1995
Тони и Барри Бьюзен, Супермышление, ISBN 978-985-15-0017-4Тони Бьюзен, Супер-интеллект, ISBN 985-483-157-4Джейми Наст, Эффект визуализации, ISBN 978-5-699-27544-1Tony Buzan, Mind Maps at Work: How to Be the Best at Your Job and Still
Have Time to Play, ISBN 0452286824
7.Бақылау (сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.)
1. Қазіргі заманғы диаграмма байланыс түрлерін ойлап тапқан кім?
А) Тони Бьюзен
В) Порфирий
C) РаймундЛуллий
D) Аллан Коллинз
E) Росс Куиллиан
2. Байланыс диаграммаларында қандай принциптер қолданылады:
А) радиантты ойлау
В) абстрактты ойлау
C) полицентрикалық ойлау
D) эмпирикалық ойлау
E) аналитикалық ойлау
3. Радиантты карталар (программы)
А) Freeplane
В) designVUE
C) VUE.Визуалды ойлау ортасы
D) ConceptMap
E) Compendium
4. Визуализация принциптері :
А) қолжетімді, композиционалды, анонимді
В) қолжетімді, үздіксіз, композиционалды
C) композиционалды, анонимді, дискретті
D) қолжетімді, анонимді, анықтылық
E) жиынды, қолжетімді, композиционалды
5. Бағандар (графы) тұрады:
А) байланыс және бағыт
В) байланыс және сызық
C) бағыт және белгішелер
D) шеңбер және бағыттағыш
E) пиктограммалар жәнетүйіндер
6. Диаграмма ортасында не орналасады:
А) түйінді мәселелер бейнесі
В) түйінді мәселелер шешімі
C) түйінді мәселелер аумағы
D) түйінді мәселелер жағдайы
E) түйінді мәселелер көлемі
7. Онтологияның элементтері неден тұрады
А) экземплярдан, түсініктен, атрибут және қатынас
В) есептер, түсінік, атрибут және қатынас
C) теория, түсінік, атрибут және қатынас
D) аксиома, есеп, түсінік, экземпляр
E) теорема, теория, түсінік, экземпляр
8. Диаграмма байланысы қанадай түрде беріледі?//
А) Ағаштәрізді схемалар
В) Циклдік схемалар
C) Тізбектелген схемалар
D) Структуралық схемалар
E) Функциональдық схемалар
9. Визуальды картографиялық әдіс – бұл визуальды ұйымдастырушылар
А) Әртүрлі ойлау процессінің графикалық көрінісі
В) Әртүрлі ойлау процессінің бейнелеу түрі
C) Әртүлі ойлау процессінің нақтылы көрінісі
D) Әртүлі ойлау процессінің абстрагтрлау көрінісі
E) Әртүлі ойлау процессінің қимылдатқыш көрінісі
10. Көру бейнесін түсінікті қабылдауы:
А) визуалды
В) аудиалды
C) кинестетикті
D) внемодалды
E) оригинал
11. Мәтінді бәрінен жақсы қабылдайды:
А)аудиалды
В)визуалды
C)кинестетикалық
D)внемодалдық
E)оригиналдық

Приложенные файлы

  • docx 23653832
    Размер файла: 545 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий