курсова для печатаня


РОЗРАХУНКОВО-ТЕХНОЛОГИЧНИЙ РОЗДІЛ
1.1 Розрахунок необхідної кількості лісовозних автомобілів
Для розрахунку необхідної кількості лісовозних автомобілів необхідно розрахувати змінну продуктивність. Зміна продуктивність визначається по формулі:

де: Т – час зміни, хв..
t - час підготовчо – заключних робіт, хв..
для лісовозних автомобілів – 20 хв.
G – рейсове навантаження, м3
L – середня відстань вивезення деревини, км.
Т1 – час пробігу одного кілометра в обох напрямках, хв..
Т2 – час встановлення лісовозного автомобіля під навантаження і навантаження , хв..
Т3 – час встановлення лісовозного тягача під розвантаження і розвантаження, хв..
Таблиця 1
Час пробігу 1 км в обох напрямках
Вид лісовозних доріг Час пробігу 1 км. В обох напрямках, хв..
Грунтова природня9,5
Грунтова покращена 5,5
Гравійна 4,8
Асфальтобетонна 4,0
Таблиця 2
Нормативи навантаження на рейс
Тип тягача Хлисти , м3 Сортименти, м3
ЗІЛ – 131 13 11
МАЗ – 5434 16 13
КРАЗ – 6437 26 18
УРАЛ – 377, 375 Д 14 12
Примітка: навантаження прийнято при роботі лісовозного тягача з причепом – розпуском.
Для лісовозних автомобілів ЗІЛ і УРАЛ прийняти причепи – розпуски ТМЗ – 802К. для лісовозних автомобілів МАЗ і КРАЗ ГКБ 9383.
Таблиця 3
Нормативи часу перебування лісовозного тягача під навантаження і розвантаження
Вид роботи
Час перебування, хвВстановлення під навантаження (на один рейс) 3 хв.
Самонавантаження2 хв. на 1 м3Навантаження челюстними навантажувачами 1,2 хв. на 1 м3Встановлення під розвантаження (на один рейс) 3 хв.
Розвантаження (на один рейс) 7 хв.
Примітка: Самонавантаження проводиться установками ЛТ – 25, що встановленні на ЗІЛ – 131, інші лісовозні тягачі навантажуються челюстними навантажувачами.
Кількість лісовозних автомобілів оприділяється по формулі:

де: ІV авт.. – кількість лісових автомобілів.
Q – річний об’єм вивезення деревини, м3.
Пзм – змінна продуктивність тягача, м3.
Др – кількість робочих днів в році.
С – режим роботи підприємства (однозмінний, двозмінний або
тризмінний).
К – коефіцієнт технічної готовності.
Примітка: Розрахункова кількість робочих днів в році приймається при 5-ти денній робочій неділі – 253, при 6-ти денній робочій неділі – 305.
Примітка: Плановий коефіцієнт технічної готовності приймається 0,80 – 0,85.
1.2 Розрахунок необхідної кількості причепів-розпусків
Кількість лісовозних причепів-розпусків визначається по числу списочних лісовозних автомобілів з запасом на капітальний ремонт 15% - 20% від спис очного числа лісовозних автомобілів.
Ппр. = Павт. х (1,15-1,20)
1.3 Розрахунок необхідної кількості трелювальних тракторів
Для встановлення необхідної кількості трелювальних тракторів, необхідно знайти змінну продуктивність. Змінна продуктивність визначається по формулі:

де: Т – час змін, хв..
t – час підготовчо-заключних робіт, хв..
G – об’єм пачки, м
Т- час пробігу трелювальної відстані в обох напрямках, хв..
Т- час на формування пачки, відчепу і зняття чокерів.
Примітка: Час підготовчо-заключних робіт для трелювання тракторів – 44 хв.
Таблиця 4
Середній об’єм хлиста, м Тип трелювального трактора
ТДТ – 55А ТБ 1м ТТ - 4 ЛТМ – 8А ЛТ – 171А
0,14-0,17 2,4 2,4 - - -
0,18-0,21 2,9 2,9 3,8 3,8 3,7
0,22-0,29 3,7 3,7 4,6 4,6 4,5
0,30-0,39 4,2 4,2 6,6 6,6 5,8
0,40-0,49 4,8 4,8 8,5 8,5 7,0
0,50-0,75 5,4 5,4 9,9 9,9 8,0
0,76-1,10 5,8 5,8 12,4 12,4 9,7
1,11-1,90 6,1 6,1 14,0 14,0 12,0
Таблиця 5
Час пробігу трелювальної відстані в обох напрямках в хвилинах на рейс
Тип трелювального трактора Відстань трелювання, м Середній об'єм хлиста, м
0,14-0,21 0,22-0,29 0,30-0,39 0,40-0,49 0,50-0,75 0,76-1,10 1,11 і більшеТДТ – 55А до 300 10,53 8,64 9,11 9,35 9,50 9,70 9,85
301-500 15,73 13,57 13,84 14,05 14,26 14,57 14,75
501-700 20,83 18,12 18,48 18,75 19,02 19,38 19,65
ТБІМ до 300 10,53 8,64 9,11 9,35 9,50 9,70 9,85
301-500 15,73 13,57 13,84 14,05 14,26 14,57 14,75
501-700 20,83 18,12 18,84 18,75 19,02 19,38 19,65
ТТ - 4 до 300 - - 9,85 19,10 19,45 19,85 11,4
301-500 - - 14,75 15,10 15,45 16,15 16,92
501-700 - - 19,65 20,10 20,75 21,45 22,44
ЛП 18 А до 300 - - 9,85 10,10 10,45 10,85 11,40
301-500 - - 14,75 15,10 15,45 16,15 16,92
501-700 - - 19,15 20,10 20,73 21,45 22,44
ЛТ 171А до 300 - - 7,15 7,31 7,46 7,65 7,85
301-500 - - 9,40 9,56 9,71 9,88 10,00
501-700 - - 11,21 11,38 11,46 11,61 11,87
Таблиця 6
Час формування пачки, відчипку і зняття чокерів, хвилин на рейс
Середній об'єм хлиста, м Тип трелювальних тракторівТДТ 55 А ТБІМ ТТ - 4 ПЛ171А ЛТ171А
0,14-0,17 13,50 13,50 15,10 15,10 14,20
0,18-0,21 13,55 13,55 16,45 16,45 14,50
0,22-0,29 14,10 14,10 17,15 17,15 15,45
0,30-0,39 13,90 13,90 18,50 18,50 15,75
0,40-0,49 13,60 13,60 18,50 18,59 16,10
0,50-0,75 13,60 13,60 18,40 18,40 16,00
0,75-1,10 13,00 13,00 18,10 18,10 15,45
1,11 і більше 12,40 12,40 17,30 17,30 14,80
Кількість трелювальних тракторів визначається по формулі:

де: Q – річний об’єм трелювання деревини, м
Пзм – змінна продуктивність трактора, м
Д – кількість робочих днів у році.
С – режим роботи підприємства,
Ктг – коефіцієнт технічної готовності.
1.4 Розрахунок необхідної кількості технічних доглядів і ремонтів
1.4.1 Розрахунок кількості технічних доглядів і ремонтів для лісовозних автомобілів
Для визначення кількості технічних доглядів і ремонтів необхідно розрахувати річний пробіг лісовозних автомобілів.
Річний пробіг визначається по формулі:

де: L річ. – річний пробіг, км.
Q – річний об’єм вивезення деревини, м
G – навантаження на рейс, м
L – середня віддаленість вивезення деревини, км
L - нульовий пробіг, км
Примітка: Нульовим пробігом рахується пробіг від місця стоянки до місця заправки і від місця розвантаження до місця стоянки.
L = 5% - 10%
Кількість капітальних ремонтів визначається по формулі:

де: Lкр. – нормативний пробіг до капітального ремонту, км.
Кількість технічних доглядів № 2 визначається по формулі:

де: L- нормативний пробіг до технічного огляду № 2
Кількість технічних доглядів № 1 визначається по формулі:

де: ТД-1 – нормативний пробіг до технічного огляду № 1.
Кількість сезонних доглядів визначається по формулі:
СД = 2 х Лавт.
де: Лавт. – кількість лісовозних автомобілів.
1.4.2 Розрахунок кількості технічних доглядів і ремонтів
для причепів-розпусків
Кількість капітальних ремонтів визначається по формулі:

де: Lкр. – нормативний пробіг до капітального ремонту, км.
Lріч.- річний пробіг, км.
Примітка: Річний пробіг для причепів-розпусків приймається такий, як і для лісовозних автомобілів.
Кількість технічних доглядів № 2 визначається по формулі:

де: ТД – 2- нормативний пробіг до технічного огляду № 2
Кількість технічних доглядів № 1 визначається по формулі:

де: ТД-1 – нормативний пробіг до технічного огляду № 1
Примітка: Сезонні догляди для причепів-розпусків не передбачені.
Примітка: Нормативний пробіг до технічних доглядів № 1 і № 2 приймаються так, як і для лісовозних автомобілів з якими вони агрегатуються.
Марки лісовозних автомобілів Види ТД і ремонтів Періодичність проведення ТД і ремонтів, км
Лісовозний автомобіль ЗІЛ - 131 ТД-1 1800
ТД-2 9000
СД 2 рази на рік
КР130000
Лісовозний автомобіль МАЗ - 5434 ТД-1 1500
ТД-2 7500
СК 2 рази на рік
КР130000
Лісовозний автомобіль КРАЗ - 6437 ТД-1 1800
ТД-2 9000
СД 2 рази на рік
КР130000
Лісовозний автомобіль УРАЛ - 377 ТД-1 1700
ТД-2 8500
СД 2 рази на рік
КР110000
Причеп-розпуск
ТМ 3802К ТД-1 Так як і для лісовоза автомобільного
ТД-2 КР7500
Причеп-розпуск
ГК89383 ТД-1 Так як і для лісовоза автомобільного
ТД-2 КР7500
1.4.3 Розрахунок кількості технічних доглядів і ремонтів
для трелювальних тракторів
Для розрахунку кількості технічних доглядів і ремонтів необхідно розрахувати кількість відпрацьованих мотогодин трелювальними тракторами.
Кількість відпрацьованих мотогодин визначається по формулі:

де: Q – річний об’єм трелювання деревини, м
Пзм – змінна продуктивність, м
tчз – час змін, год.
К – коефіцієнт переводу машиногодин в мотогодини.
Примітка: Коефіцієнт переводу машиногодин в мотогодини для трелювальних тракторів дорівнює К = 0,65, для інших лісозаготівельних машин К = 0,85.
Кількість капітальних ремонтів визначається по формулі:

де: Ткр – нормативна кількість відпрацьованих мотогодин до капітального ремонту
Кількість технічних доглядів № 3 визначається по формулі:

де: Т-нормативна кількість відпрацьованих мотогодин до технічного догляду №3
Кількість технічних доглядів № 2 визначається по формулі:

де: Т - нормативна кількість відпрацьованих мотогодин до технічного догляду № 2
Кількість технічних доглядів № 1 визначається по формулі:

ТТД - 1 - нормативна кількість відпрацьованих мотогодин до технічного догляду № 1
Кількість сезонних доглядів визначається по формулі:

де: Мтр - кількість списочних трелювальних тракторів
Таблиця 8
Нормативи періодичності технічних доглядів і ремонтів для трелювання тракторів
Марки трелювальних тракторів Види ТД і ремонтів Періодичність виконання ТД і ремонтів мотогод.
Трелювальний трактор ТТ - 4 ТД - 1
ТД - 2
ТД - 3
СД
КР60
240
960
2 рази на рік
4800
Трелювальний трактор ЛПІ8А ТД - 1
ТД - 2
ТД - 3
СД
КР60
240
960
2 рази на рік
3840
Трелювальний трактор ТДТ - 55А ТД - 1
ТД - 2
ТД - 3
СД
КР60
240
960
2 рази на рік
4500
Трелювальний трактор ТБІМ ТД - 1
ТД - 2
ТД - 3
СД
КР60
240
960
2 рази на рік
3600
Трелювальний трактор ЛТ - 17ІА ТД - 1
ТД - 2
ТД - 3
СД
КР60
240
960
2 рази на рік
4800
1.5 Розрахунок трудовитрат
1.5.1 Розрахунок трудовитрат на виконання робіт по технічних доглядах і поточних ремонтах
Трудовитрати на виконання робіт по технічному догляді № 1 визначаються по формулі:

де: NТД -1 - кількість технічних доглядів № 1;
tТД-1 - нормативні трудовитрати на виконання робіт по технічному догляді № 1 люд.год.
Трудовитрати на виконання робіт по технічному догляді № 2 визначається по формулі:

де: NТД -1 - кількість технічних доглядів № 2;
tТД-1 - нормативні трудовитрати на виконання робіт по технічному догляді № 2 люд.год.
Трудовитрати на виконання робіт по технічному догляді визначаються по формулі:
де: NСД - кількість сезонних доглядів;
tСД - нормативні трудовитрати на виконання робіт по сезонному догляді, люд.год.
Трудовитрати на виконання робіт поточного ремонту назначаються по формулі:

де: Lріч. - річний пробіг лісовозних фвтомобілів;
tпр - пормативні трудовитрати на виконання робіт поточного ремонту на 1000 км. пробігу,
люд.год.
1.5.2. Розрахунок трудовитрат на виконання робіт по технічних доглядах і поточному ремонту для причепів - розпусків
Трудовитрати на виконання робіт по технічному догляді № 1 визначаються по формулі:

де: NТД -1 - кількість технічних доглядів № 1;
tТД-1 - нормативні трудовитрати на виконання робіт по технічному догляді № 1 люд.год.
Трудовитрати на виконання робіт по технічному догляді № 2 визначається по формулі:

де: NТД -1 - кількість технічних доглядів № 2;
tТД-1 - нормативні трудовитрати на виконання робіт по технічному догляді № 2 люд.год.
Трудовитрати на виконання робіт по технічному догляді визначаються по формулі:

де: NСД - кількість сезонних доглядів;
tСД - нормативні трудовитрати на виконання робіт по сезонному догляді, люд.год.
Трудовитрати на виконання робіт поточного ремонту назначаються по формулі:

де: Lріч. - річний пробіг лісовозних фвтомобілів;
tпр - пормативні трудовитрати на виконання робіт поточного ремонту на 1000 км. пробігу, люд.год.
1.5.3. Розрахунок трудовитрат на виконання робіт по технічному обслуговуванню і поточному ремонту трелювальних тракторів
Трудовитрати на виконання робіт по технічному догляді № 1 визначаються по формулі:

де: NТД -1 - кількість технічних доглядів № 1;
tТД-1 - нормативні трудовитрати на виконання робіт по технічному догляді № 1 люд.год.
Трудовитрати на виконання робіт по технічному догляді № 2 визначається по формулі:

де: NТД -1 - кількість технічних доглядів № 2;
tТД-1 - нормативні трудовитрати на виконання робіт по технічному догляді № 2 люд.год.
Трудовитрати на виконання робіт по технічному догляді визначаються по формулі:

де: NСД - кількість сезонних доглядів;
tСД - нормативні трудовитрати на виконання робіт по сезонному догляді, люд.год.
Трудовитрати на виконання робіт поточного ремонту назначаються по формулі:

де: Lріч. - річний пробіг лісовозних фвтомобілів;
tпр - пормативні трудовитрати на виконання робіт поточного ремонту на 1000 км. пробігу, люд.год.
1.5.2. Розрахунок трудовитрат на виконання робіт по технічних доглядах і поточному ремонту для причепів - розпусків
Трудовитрати на виконання робіт по технічному догляді № 1 визначаються по формулі:

де: NТД -1 - кількість технічних доглядів № 1;
tТД-1 - нормативні трудовитрати на виконання робіт по технічному догляді № 1 люд.год.
Трудовитрати на виконання робіт по технічному догляді № 2 визначається по формулі:

де: NТД -1 - кількість технічних доглядів № 2;
tТД-1 - нормативні трудовитрати на виконання робіт по технічному догляді № 2 люд.год.
Трудовитрати на виконання робіт по технічному догляді № 3 визначаються по формулі:

де: NТД -3 - кількість технічних доглядів № 3;
tТД-3 - нормативні трудовитрати на виконання робіт по технічному догляді № 3 люд.год.
Трудовитрати на виконання робіт по технічному догляді визначаються по формулі:

де: NСД - кількість сезонних доглядів;
tСД - нормативні трудовитрати на виконання робіт по сезонному догляді, люд.год.
Трудовитрати на виконання робіт поточного ремонту назначаються по формулі:

де: Lріч. - річний пробіг лісовозних фвтомобілів;
tпр - пормативні трудовитрати на виконання робіт поточного ремонту на 100 км. пробігу, люд.год.
Таблиця 9
Марки автомобілів і причепів-розпуску Види ТД і ПР Трудовитрати одногоТД; трудовитрати ПР на 1000 люд.годЛісовозний автомобіль ЗІЛ-131 ТД-1
ТД-2
ТС, ДЗПР 6,0
20,00
5,5
13,5
Лісовозний автомобіль МАЗ-5434 ТД-1
ТД-2
ТС, ДЗПР 5,5
27,0
60
14,0
Лісовозний автомобіль КРАЗ-6437 ТД-1
ТД-2
ТС, ДЗПР 8,5
38,0
8,0
20,5
Лісовозний автомобіль Ураз-375Д ТД-1
ТД-2
ТС, ДЗПР 37,8
34,0
7,0
10,0
Причеп-розпуск ТМЗ-902К ТД-1
ТД-2
ПР 0,3
4,6
1,7
Причеп-розпуск ГКБ 9383 ТД-1
ТД-2
ПР 0,3
4,6
2,5
Загальний річний об'єм трудовитрат для РММ дорівнює:

де: Тріч. - річні трудовитрати по РММ, люд.год.
К - коофіцієнт, що враховує збільшення річної програми на додаткові роботи.
К=1,3-1,4
Дійсний об'єм трудовитрат для РММ з урахуванням росту продуктивності праці визначається по формулі:
QUOTE
де: П - процент підвищення продуктивності праці;
Трудовитрати по проектному відділенню визначаються по формулі:

де: в - процент виду виконання робіт в проектованому відділенню;
1.6 Розрахунок кількості робітників
Явочна кількість виробничих робітників для виконання робіт в проектному відділенню визначається по формулі:

де: Ря - явочна кількість робітників;
Твід. - трудовитрати по проектному відділенню, люд.год.
Фм - річний фонд часу робогого місця, год.
Річний фонд часу робочого місця визначається по формулі:
QUOTE
де: Дв - кількість вихідних днів в році;
Дс - кількість святкових днів в році;
QUOTE - чіс робочої зміни, год;
QUOTE - кількість робочих годин в році в скороченні передвихідні і передсвяткові дні.
Кількість неробочіхгодин в скороченні передвихідні і передсвяткові дні при шестиденній робочій неділі дорівнює:
tн = (Дв+Дс)*1=год
tн = (52+6)*1=58год. при пятиденній робочій неділі.
н = 6 год.
При семигодинному робочому дні і шестиденній робочій неділі річний фонд часу робочого місця буде:
Фм = (365-52-6)7-58=2077 годПри п'ятиденній робочій неділі і восьмиденному робочому дні річний фонд часу робочого місця буде:
Списочна кількість робочіх визначається по формулі:

де: Фд - дійсний робочій фонд часу робочого, год.
Дійсний фонд часу одного робочого визначається по формулі:

де: Твід. - час відпустки, год.
Тін. - інші витрати робочого часу по поважних причинах, год.
Час відпустки визначається по формулі:

де: n - кількість днів відпустки;
tзм. - час робочої зміни в робочі дні, год.
tзм - час робочої зміни передвихідні і передсв'яткові дні, год.
Інші витрати робочого часу по поважним причинам визначається по формулі:

Розрахункову кількість виробничих робітників зводиться в таблицю.
Таблиця 10
Розподілення робіт по місцю виконання
Марки машин види ремонтів і технічн.
догляд. К-ть ремонтів і техніч. доглядів Трудовитрати в люд.год.
на один ремонт або догляд всього на річну програму в тому числі по місцю виконання робіт
в РММ в гаражах і місцях роб. % В РМЗ
%
% люд.год. Лісовозний автомобіль КРТР
ТД-1
ТД-2
СД -
-
-
-
- -
-
-
-
- -
-
-
-
- 100
10
15
- -
-
-
-
- -
-
90
85
100 100
-
-
-
-
Лісовозний причеп-розпуск КРТР
ТД-1
ТД-2 -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
100
-
- -
-
-
- -
-
100
100 100
-
-
-
Трелювальний трактор КРТР
ТД-1
ТД-2
ТД-3
СД -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
80
10
15
80
- -
-
-
-
-
- -
20
90
85
20
100 100
-
-
-
-
-
Всього:
Таблиця 2
Спеціаліст Явочна кількість робочіх Списочна кількість робочих
Розрахункова Прийнята
Примітка: Розрахункову списочну кількість робітників необхідно заокруглити до цілого числа, посилаючись на те, що даний робітник буде виконувати частину інших робіт поза проектованим відділенням.
1.7 Розрахунок кількості постів
Примітка: Розрахунок кількості постів проводиться для відділень РММ в яких виконується постові роботи. Це такі відділення: відділення по проведенню контрольних, крипельних, регулювальних робіт і робіт по проведенню технічних доглядів і поточних ремонтів.
Кількість постів визначається окремо для лісовозних автомобілів і трелювальних тракторів по формулі:

де: Твід. - трудовитрати на виконання даного виду робіт, люд.год.
Фм - річний фонд часу робочогшо місяця, год;
С - кількість змін робочого поста;
Р - кількість робіткників, одночасно працюючих на посту, чол.
К - коефіціент використання робочого часу поста, = 0,85-0,90
1.8 Підбір обладнання
Обладнання для відділення РММ підбирають виходячи з умов фактичної необхідності для виконання робіт.
Підібране обладнання необхідно записати в таблицю по слідуючій формі:
Таблиця 12
Найменування обладнання Тип марка Габаритні розміри Площа, QUOTE Кількість
довжина ширина Одиниці обладн. загальні 1.9 Розрахунок виробничої площі
Площа відділень для проведення постових робіт визначається по формулі:

де: F - площа відділення, QUOTE
f - площа зайнята лісовозних автомобілем або трелювальним трактором, QUOTE
П - кількість пості.
Кп - коефіцієнт, що враховує проходи між машинами на постах.
Примітка: Площа зайнята автомобілем або трактором визначається шляхом множення найбільшої довжини машини на найбільшу її ширину.
Розрахунок площі інших відділень РММ проводиться по площі зайнятій і визначається по формулі:

де: F - площа відділення, QUOTE
fоб - площа зайнята обладнання, QUOTE
К - коефіцієнт, що враховує проходи між обладнанням.
Таблиця 13
Значення коефіцієнтів, що враховують проходи між обладнанням
Найменування відділень РММ КоефіціентВідділення постових робіт 4,0 - 5,0
Відділення по ремонту агрегатів 4,0 - 3,5
Відділення по ремонту електрообладнання 3,0 - 3,5
Відділення по ремонту приладів системи живлення 3,5 - 4,0
Шиномонтажні і шиноремонтні відділення 3,5 - 4,0
Мідницько-радіаторне відділення 4,0 - 5,0
Зварювальне відділення 4,0 - 5,0
Ковальсько-ресорне видділення4,5 - 5,0
Слюсарне відділення 3,0 - 3,5
Механічне відділення 3,0 - 3,5
Акумуляторне відділення 3,0 - 3,5
1.10 Технологічне планування
Всі виробничі і допоміжні відділення РММ в технічному і економічному відділеннях рекомендується розміщувати в одному приміщенні. Горячі відділення необхідно розміщувати в одному місці з відокремленням їх від інших відділень, стінами з пожежостійкого матеріалу.
Розміри між вісями колон при розмірі приміщення до 18м повинні бути кратні 3, при розмірі від 18 до 30м - кратні 6. Розміри колон в плані приймається рівними (в мм) 400 х 400; 500 х 500; 500 х 600. Ширина пройомів для вікон 1,5; 2,0; 3,0 і 4,0 м. Ширина дверних пройомів виробничих приміщень повинна бути 1,5 м. Для відділення робота, яких пов'язана з малогабаритними агрегатами і деталями, ширину дверних пройомів приймають 1 м. Ширина пройомів воріт для машин повинна бути 3-4 м.
В ковальському, зварювальному і вулканізаційному відділеннях при площі цих приміщень більше 50 QUOTE необхідно передбачити додаткові двері виходу на територію гаража, такі ж двері повинні бути передбачені і для відділення зарядки вкумуляторних батарей, якщо площа більша 15 QUOTE .
Зовнішні стіни відділень РММ повинні мати товщину 500 мм внутрашні 250 мм.
Після того, як виконано відділення РММ приступають до розміщення в ньому обладнання. Обладнання повинно бути виконане в масштабі і мати прямокутну форму, за винятком металообробних верстатів (форму металообробних верстатів див. в довіднику М.С.Решетніков "Обладнання для ремонту лісозаготівельних машин"). Біля кожного обладнання повинно бути показане робоче місце. Робоче місце показується у вигляді кола в натуральному масштабі розміром 500 мм. Коло ділиться навпіл, тильна сторона якого затушовується в чорний колір. Обладнання повинно бути розташоване згідно з технологічним процесом виконання робіт в проектному відділенні.
На плані відділення повинні бути показані оконні і дверні пройоми з усіма необхідними розмірами.
План виконується в масштабі на креслярському папері формату (А1 594х841). Масштаби виконання відділень слідуючі: 1 : 10; 1 : 25; 1 : 50; 1:75; 1 : 100 і т.д.
Вдстань між обладнанням і елементами приміщень (колони, стінки) повинні бути витримані відповідно з правилами охорони праці і нормативами, що приведені в таблиці
Таблиця 14
Відстані Розміри, м
Між продольними сторонами машин на постах ТД і ПР 1,2
Між автомобілем і робочою стороною стаціонарного обладнання 2,0
Між машиною і стіною 1,2
Між машиною і колоною 0,7
Між торцем машини і ворітьми 1,5
Між стіною і неробочою стороною обладн. встановленого на фундаменті 0,5
Між стіною і робочою стороною обладнання 1,0
Між колоною і неробочою стороною обладнання 0,4
Між неробочими сторонами механізованого облад. 0,4
Між колоною і робочою стороною обладнання 0,6
Між робочою і неробочою сторонами обладнаннями 1,0
Між робочими сторонами обладнання 1,5
Між боковими сторонами механізованого обладнаннями 0,6
Між горном і наковальнею1,0
Між наковальнею і іншим обладнанням 3,5
Між стілажами для запасних частин 0,9
Між стілажами для покришок 1,2

1.11. Технологічний процес
Для висвітлення цього питання, необхідно скласти схему технологічного процесу і описати організацію робіт в проектованому відділенні.
Для прикладу може бути схема технологічного процесу в зоні технологічного догляду і поточного ремонту машин в РММ держлісгоспу.
Контроль черговим механіком машини по прибуттю в гараж
Зовнішне прибирання, миття машин
ПР, замінаПости ТД
агрегатівТД - 1ТД - 2ТД - 3
Поточний ремонтвипуск на ЗберіганняЗаправ
агрегатівлінію ПММ
Рис. 1. Схема технологічного процесу
1.12. Техніка безпеки, протипожежні міроприємства по охороні навколихнього середовища
1.12.1. Техніка бехпекиОсновним завданням проекту являється розробка технологічних і виробничих процесів, організації робіт, при яких виключалась би можливість виробничого травматизму, професійних захворювань, а також вибухів.
В цьому питанні необхідно розглянути слідуючі технічні і організаційні міроприємства.
Технічні міроприємства:
- механізація і автоматизаця трудоємних робіт;
- приміщення різних пристроїв для захисту робочіх при обробці деталей;
- огородження всіх рухаючих деталей при швидкості руху більше 5 м/с
Організаційні міроприємства:
- забезпечення кожного робочого інструкцією по питаннях техніки безпеки;
- категорична заборона робіт на обладнанні і інструменті, що мають ті чі інші неполадки;
- забезпечення робочих індивідуальними захисними засобами (спецодяг, захисні окуляри і ін.).
1.12.2. Протипожежні міроприємстваВ проектному відділенні повинні бути такі умови, які б викликали можливість виникнення пожежі.
Основні міроприємства, що забезпечують протипожежну безпеку, - профілактика виникнення пожежі.
Одне з протипожежних правил - утримання в чистоті і порядку приміщення.
Особлива увага приділяється, це недопустимість робіт з відкритим вогнем, правила експлуатації електричних мереж і електрообладнання. В кожному проектованому відділенні необхідно мати протипожежний інвентар.
1.12.3. Охорона навколишнього середовища
Охорона навколишнього середовища, як ніколи гостро стоїть в даний час.
Тому в проекті необхідно передбачити низку міроприємств по охзороні навколишнього середовища як:
- міроприємства по попередженню виходу шкідливих газів в атмосферу;
- міроприємства по усуненню можливості подання паливно-мастильних матеріалів в грунт, водойми і річки;
- передбачення замкненої системи для очищення води після миття машин і інш.
Графічна частина
Графічна частинга виконується на 2-х листках формату А1.
1-й лист - план проектуймого відділення;
2-й лист - графік роботи технологічного обслуговування і ремонту машин.
Зразок графіка див. додаток.
Пояснення до складання графіка роботи, технічного обслуговування і ремонту машин.
Поле 1 - Записується марка машини згідно завдання. Графік складається на розрахункову кількість лісовозних автомобілів і трелювальних тракторів.
Поле 2 - Заноситься державний або господарський номер машин. Для лісовозних автомобілів записується державний номер, а для тракторів - господарський.
Поле 3 - прізвище і ініціали водія, або тракториста.
Поле 4 - записується пробіг в км для автомобілів і напрацювання мотогодин для тракторів. Ці дані не повинні перевищувати пробігу і напрацювання до капітального ремонту.
Поле 5 - тільки для тракторів.
Наприклад, кількість мотогодин з початку експлуатації складає 1462 м.год. Цю кількість мотогодин ділять на нормативне напрацювання до ТД-3. Цілу кількість ТД-3 відкладаємо, а залишок записуємо в поле № 5. Наприклад, для трактора ТДТ-55А буде: 1462 : 900 = 1 ТД-3, залишок буде 562. Цю цифру і записуємо в поле-5.
Затверджую
_____________________
Найменування ДЛГ _____________________
Графік
роботи, технічного обслуговування і ремонту машин
на ___________________________________________
(найменування місця, рік)
Марка машини
Держ. або ГОСП.
номер Прізвище,
Ініціали водія Напрацювання на початок місяця К-ть змін роботи
Дні місяця Всього на місяць
З початку експлуат.
або КРПісля останнього Км, мотогодинВисокий об'єм робіт Машино дні
ТД-3 ТД-2 ТД-1 В господарстві В роботі простої
В ТД, СР Інші причини
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ТДТ-55А 1 Іваненко І.І 1462 562 262 62 1 109,2 1091 30 21 3 -
Графік виконав __________________
Графік перевірив __________________
Після залишок ТД-3 ділим на напрацювання до ТД-2. Ціле число ТД-2 відкидаєм, а залишок записуємо в Поле 6.
562 : 300 = 1 ТД-2, а залишок складає 262 мотогодин. Після кількість мотогодин, тобто 262 ділим на напрацювання до ТД-1. Цілу кількість ТД-1 відкидаєм, а залишок записуємо в поле 7.
262 : 100 = 2 ТД-1, а залишок 62 мотогодин.
Це говорить про те, що після ТД-1 трактор відпрацював 62 мотогодини. До слідуючого технічного догляду залишається: 100 - 62 = 33 мотогодин.
Визначаєм змінне напрацювання і кількість машиноднів до слідуючого ТД. Змінне напрацювання визначається:

де: Тзм - час зміни в годинах;
К - коефіцієнт переводу машиногодин в мотогодини;
Для трелювальних тракторів К = 0,65. Для п'тиденної робочої неділі Тзм. дорівнює:

Після кількість мотогодин, що залишилось допрацювати по ТД-1, тобто 38 ділим на змінне напрацювання, тобто 5,20
38,5 : 5,2 = 7,3
приймаємо 7 днів.
Після семи робочих днів трактор повинен зупинитися на технічній догляд.
В даному випадку технічний догляд ТД-1 співпадає з ТД-2 по тій причині, що після того, як трактор відпрацює 38 м.год. після ТД-1 буде 100 м.год., а після ТД-2 біде відповідно 300 м.год. В такому випадку трактор зупиняється для виконання робіт по ТД-2. Кількість днів простою в ТД-2 і ТД-3 два дні, в ТД-1 - один день.
Поле 8 - кількість змін роботи в добу.
Поле 9 - записується кількість календарних днів в місяці на який складається графік. Як правило, на місяць пізніше, тобто, якщо розрахунки ведуться в травні місяці, то графік складається на червень місяць.
Поле 10 - записується кількість відпрацьованих мотогодин. Для цього кількість відпрацьованих машиногодин в місяці множим на кількість відпрацьованих мотогодин за зміну. В якому випадку буде: наприклад, відпрацьовано 21 машинозміну

Поле 11 - записується виконаний об'єм робіт за місяць. Для цього змінну продуктивність множим на кількість відпрацьованих машино-змін. Для прикладу приймаємо
Пзм = 71 QUOTE
QUOTE
Поле 12 - записуєм кількість машиноднів в господарстві. Якщо складається графік на червунь місяць, то буде 30 днів.
Поле 13 - записуєм кількість машино-днів в роботі. Для цього від кількості робочих днів в місяці віднімаєм кількість днів простою в ТД. Нами прийнято 21 день.
Поле 14 - записуєм кількість днів простою в технічних доглядах і ремонтах. Визначаєм по графіку. Для прикладу згідно графіка трактор простояв 3 дні.
Поле 15 - записуєм дні простою по іншим причинам, якщо такі були, а якщо ні то ставим прочерк.
Аналогічним способом проводим розрахунки для складання графіка для лісовозних автомобілів. Тільки для автомобілів приймається пробіг в кілометрах.
Вихідні дані для варіанту 02
2.1. Річний об'єм трелювання і вивезення деревини 83 тис. QUOTE
2.2. Лісовозні автомобілі КРАЗ-6437.
2.3. Трелювальні трактори ТБІМ.
2.4. Середня віддаль вивезення деревини 41км.
2.5. Середня відстань трелювання деревини 390 м.
2.6. Середній об'єм хлиста 0,24 QUOTE
2.7. Неділя 5-ти денна.


Приложенные файлы

  • docx 23648499
    Размер файла: 142 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий