Козацькі гетьмани та ватажки


Козацькі гетьмани та ватажки
Ім’я Роки життя Роки правління Посада, підвладна територія, важливі договори
Предслав Лянцкоронський?-1531 1515-1528 перший козацький наказний гетьман, хмельницький староста
Остафій Дашкевич 1472-1535 1528-1533
староста канівський і черкаський, козацький ватажок і один з перших отаманів
Остафій Ружинський?-1534 1514-1534 князь, козацький гетьман
Венжик Хмельницький ?-1569 1534-1569 козацький гетьман, у бою з турками перший використав укріплення с возів, що згодом набуло поширення в козаків
Дмитро Вишневецький (Байда) 1516-1563 1550-1563 князь, козацький отаман, організатор козацьких загонів, засновник фортеці на Малій Хортиці — прототипу Запорозької Січі
Михайло Вишневецький 1529-1584 1569-1574 руський князь, гетьман українського козацтва , староста Черкаський, Канівський, Любецький та Лойовський, був воєводою Київським та комендантом Київського замку.
Іван Свирговський?-1574 1574 козацький низовий гетьман, генеральний обозний у першій половині 1570 роківСамійло Кішка 1530-1602 1574-1575 шляхтич брацлавський , козацький отаман, старший війська ЗапорозькогоБогдан Ружинський?-1576 1575-1576 князь, польський магнат, відомий як Боданко
Іван Підкова ?-1578 1577-1578
козацький гетьман, молдовський господар
Яків Шах ?-? 1576-1578 запорозький низовий гетьман, побратим Івана Підкови, з яким ходив на Молдавію (1577)
Лук'ян Чорнинський?-? 1578
гетьман запорізького козацтваЯн Оришевськийбл. 1535-бл. 1608 1581 козацький старшина, один з організаторів реєстрового козацтваСамійло Зборовський?-1584 1581-1584 гетьман українського козацтваБогдан Микошинський?-? 1584 козацький ватажок, гетьман
Михайло Ружинський?-? 1585 князь, козацький полковник, козацький гетьман
Захар Кулага ?-1589 1585 гетьман
Ян Оришевськийбл. 1535-бл. 1608 1585 козацький старшина, один з організаторів реєстрового козацтваЛук'ян Чорнинський?-? 1586 гетьман запорізького козацтваБогдан Микошинський?-? 1586 козацький ватажок, гетьман
Захар Кулага ?-1589 1589 гетьман
Криштоф Косинський 1545-1593 1591-1593 гетьман, організатор козацького повстання проти шляхти й урядової адміністрації Речі Посполитої (захопили Переяслав, Київ, спустошили шляхетські садиби на Брацлавщині та Волині)
Григорій Лобода ?-1596 1593-1594 козацький гетьманБогдан Микошинський?-? 1594 козацький ватажок, гетьман
Северин Наливайко 1560-1597 1594-1596 Козацький ватажок, керівник антипольського повстання (поширилося на Поділлі, Волині, частково Київщині й Білорусі)
Матвій Шаула?-1597 1596
запорізький гетьман
Криштоф Кремпський?-? 1596
запорозький полковник, участник селянсько-козацького повстання під проводом Северина НаливайкаГнат Василевич?-? 1596-1597 гетьман запорізького козацтва
Тихін Байбуза?-? 1597-1598 гетьман реєстрових козаків
Федір Полоус?-? 1598
гетьман реєстрових козаків
Семен Скалозуб ?-1600 1599 кошовий отаман
Самійло Кішка 1530-1602 1600-1602 шляхтич брацлавський , козацький отаман, старший війська ЗапорозькогоГаврило Крутневич?-? 1602-1603 гетьман українського козацтва
Іван Куцкович?-? 1603 гетьман запорізького козацтва
Іван Косий ?-? 1603 гетьман запорізького козацтва
Каленик Андрієвичкінець XVI-перша половина XVII 1609-1610 гетьман запорізького козацтва
Петро Сагайдачний 1570-1622 1614-1622 козацький ватажок, кошовий отаман Війська Запорозького, гетьман реєстрового козацтва
Яцько Бородавка-Неродич?-1621 1619-1621 гетьман запорізького козацтва
Оліфер Голуб 1622-1623
гетьман
Михайло Дорошенко ?-1628 1623-1628
козацький полковник, гетьман
Григорій Чорний ?-1630 1624-1630
козацький отаман, старший Війська Запорозького реєстровогоКаленик Андрієвичкінець XVI-перша половина XVII 1624-1625
гетьман запорізького козацтва
Марко Жмайло ?-? 1625 гетьман реєстрового козацтва, керівник селянсько-козацького повстанняТарас Федорович ?-1639 1630 козацький отаман татарського походження, керівник антиурядового козацько-селянського повстанняТимофій Орендаренко?-? 1630-1631 козацький гетьман
Іван Петражицький-Кулага? — 1635 1631-1632 козацький отаман, наказний гетьман , старший Війська Запорозького реєстрового
Андрій Діденко ?-? 1632-1633
козацький гетьман
Тимофій Орендаренко?-? 1632-1633 козацький гетьман
Іван Сулима 1615—1635 1633-1635 гетьман нереєстрових запорозьких козаківСава Кононович ?-1637 1636-1637 козацький отаман, полковник переяславський, старший Війська Запорозького реєстровогоПавло Павлюк ?-1638 1637 гетьман нереєстрового запорізького козацтва, керівник селянсько-козацького повстання, після якого польський уряд видав Ординацію Війська Запорозького (зменшення козацького реєстру до 6 тис)
Ілляш Караїмович?-1648 1637-1638
козацький отаман, полковник Переяславського полку реєстрових козаків, старший Війська Запорозького реєстрового
Яків Острянин ?-1641 1638 гетьман нереєстрового козацтва, був одним з керівників повстання 1638 р.
Дмитро Гуня ?-? 1638 козацький гетьман
Карпо Півтора-Кожуха ?-1642 1639-1642 гетьман, очолював повстання проти Речі Посполитої 1639-1642 рр.
Максим Гулак ?-? 1642-1646
козацький гетьман
Гетьмани Війська Запорозького
Богдан Хмельницький 1595-1657 1648-1657 організатор визвольного повстання, засновник Гетьманщини, уклав Зборівський договір з Річчю Посполитою (1649): автономія Війська Запорозького в межах Київського, Чернігвського, Брацлавського воєводств; реєстр – 40 тис. осіб. Білоцерківська угода з Річчю Посполитою(1651): територія автономії обмежується Київським воєводством, реєстр – 20 тис. чол., гетьман підпорядковується польському королю. Переяславська угода з Росією(1654): територія Київського, Чернігівського, Брацлавського воєводств переходила під протекторат Росії; кількість козацького війська – 60 тис.; спільні воєнні дії запорожців з Росією; козацьке військо обирає гетьмана, якого затверджує цар.
Іван Виговський ?-1664 1657-1659 Перший гетьман доби Руїни, уклав Гадяцький договір з Польщею (1658): «Руське князівство» =Брацлавське+Київське+Чернігівське воєводства=формально рівноправний суб’єкт; відновлення великих землеволодінь, всі повинності й податки, які існували до 1648 р.
Іван Безпалий ?-1718 1659 наказний гетьман
Юрій Хмельницький 1641-1685 1659-1663 гетьман, уклав Переяславські статті з Росією(1659): обмеження влади гетьмана, київська митрополія підпорядковувалась московському патріарху; Слободищенський трактат з Польщею(1660): скасування Переяславських статей 1659 р., відновлення умов Гадяцького договору (1658), але без статті про «князівство Руське».
Гетьмани Правобережної України
Павло Тетеря ?-1670 1663-1665 став першим правителем Правобережної України, дотримувався пропольської орієнтації
Степан Опара ?-1665 1665 представник пропольської партії, гетьман, полковник чигиринського полка
Петро Дорошенко 1627-1698 1665-1676
гетьман Правобережної України, всієї України (1668 - 1669) підписав договір з Туреччиною, за яким територія Української держави мала охоплювати землі від Перемишля до Путивля; Бучацький мирний договір (1672): Польща відмовляється від Правобережжя, Поділля відходить до Туреччини, Українська держава обмежується Брацлавським і Київським воєводствами.
Михайло Ханенко ?-1680 1669-1674
голова козацької держави на Правобережжі, представник пропольскої партії
Остап Гоголь ?-1679 1675-1677 наказний гетьман Правобережної України, представник самостійницької партії
Степан Куницький1640-1684 1683-1684 гетьман Правобережної України, представник пропольскої партії
Андрій Могила ?-1689 1684-1689
гетьман Правобережної України, представник пропольскої партії
Самусь Самійло ?-1713 1692-1704
наказний гетьман, представник самостійницької партії
Гетьмани Лівобережної України
Яким Сомко ?-1663 1660-1663 наказний гетьман
Іван Брюховецький ?-1668 1663-1668 предстаник промосковської партії, уклав Батуринські (1663) і Московські (1665) статті: надання Москві ще більшої влади, введення російських гарнізонів у містах, розширення прав царських воєвод.
Данило Ярмоленко?-1666 1665-1665 наказний гетьман
Петро Дорошенко 1627-1698 1668-1669 Гетьман всієї України (1668 - 1669)
Дем'ян Многогрішний 1630-1701 1669-1672
уклав Глухівські статті (1669): московські воєводи залишились лише в п'ятьох містах — Києві, Переяславі, Чернігові, Ніжині і Острі; козацький реєстр встановлювався в розмірі 30 тис. чоловік; значно обмежувався перехід селян у козацтво.
Іван Самойлович 1630-1690 1672-1687 За його правління Українська Православна Церква втратила свою незалежність і в 1686 р. була підпорядкована Московському патріархові. Уклав Конотопські статті (1672), основою яких були Глухівські статті 1669 року. До нового договору додавалося 10 статей, які обмежували автономію Війська Запорозького.
Гетьмани Ханської України
(землі на півдні України та лівобережжі сучасної Молдови, між Дніпром та Дністром)
Юрій Хмельницький 1641-1685 1678-1681 підданий Османської Порти
Георгій III Дука ?-1685 1681-1684 Молдавський володар, Гетьман України
Юрій Хмельницький 1641-1685 1685 Гетьман України
Петро Іваненко (Петрик) ?-1712 1692-1696 Гетьман Ханської України
Гетьман в екзиліПилип Орлик 1672-1742 1710-1742 гетьман в екзилі, підданий Османської Порти, написав першу Конституцію України (1710)
Гетьмани української автономії (Гетьманщини) під протекторатом Москви (1687-1764)
Іван Мазепа 1639-1709 1687-1709 представник самостійницької партії, щедрий меценат, об'єднувач Гетьманщини (1704-1709), уклав козацько-шведський союз (1708-1709)
Іван Скоропадський 1646-1722 1708-1722 представник промосковської партії, запропонував царю Решетилівські статті (1709), які останній відмовився затвердити. Безуспішно намагався протистояти російським планам ліквідації козацької автономії.
Павло Полуботок 1660?-1724 1722-1724 представник самостійницької партії
Данило Апостол 1654-1734 1727-1734 представник самостійницької партії, У відповідь на чолобитну (1723) російському царю Петру ІІ з проханням розширити автономію Війська Запорозького, отримав від нього «Рішительні пункти» (1728), що обмежували козацьке самоврядування.
Кирило Розумовський 1728-1803 1750-1764
граф, останній голова Гетьманщини, реформатор, російський генерал-фельдмаршал
Виконала студентка 141 групи Щербань Вікторія

Приложенные файлы

  • docx 23641525
    Размер файла: 32 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий