Несвит 7 кл)


7 КЛАС (3 години на тиждень)

уроку
дата
Мовленнєва ситуація Мовний компонент Мовленнєвий компонент Тематика спілкування Лексика Граматика Аудіювання Читання Говоріння Письмо Домашнє завдання
І СЕМЕСТР
Тема. Повторення. Introduction
Урок 1 Знову до школи. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Лексичні одиниці теми. Впр. 1 (с. 4-5) Present Simple, Past Simple Впр. 1 (с. 4-5) Впр. 2 (с.5) Впр. 4 (с.5) Впр. 5 (с.5)
Урок 2 Ми і світ навколо нас. Розвиток навичок читання Лексичні одиниці теми. Впр. 1 (с. 6) Present Simple Впр. 1 (сб) Впр. 1 (сб) Впр. 4 (с.7) Впр. 6 (с.7)
Урок 3 Мої друзі Розвиток навичок діалогічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 1 (с. 8) Прикметники в структурах as…as, so… as Впр. 3 (с. 9) Впр. 2 (с.8) Впр. 1(a), 1(b) (с. 9) Граматичні вправи Розповідати про свого найкращого друга
Урок 4 Позакласні заходи та шкільне життя
Розвиток навичок аудіювання Лексичні одиниці теми. Впр. 1 (с. 6) Present Simple, Past Simple Впр. 1 (с. 10) Впр. 2 (с. 10) Впр. 3(a) (с. 11), 4 (с. 12) Впр. 3(b) (с. 11) Впр. 5 (с. 12)
Урок 5 Англійська мова серед інших мов світу Розвиток навичок діалогічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 3 (с. 13) Present Simple, Past Simple Впр. 2 (с. 13) Впр. 3 (с. 13) Впр. 1 (с.12-13). Впр. 4 (Ь) (с 14) Впр. 4 (а) (с. 14) Впр. 5 (с 14)
Урок 6 Діагностичний тест Лексичні одиниці теми. Впр. 1 (с. 15) Future Simple
конструкція / would like to... Впр. 4(а, Ь) (с. 16-17) Впр. 1 (с. 15) (с. 15-16) Граматичні вправи Впр. 6 (с 17)
Урок 7 Домашнє читання “The Old Man and the Sea” Впр. 6 (с. 19)
Тема 1. Сім'я та друзі. Unit 1. On Family and Friends
Урок 8 Родинні зв'язки.
Розвиток навичок письма Лексичні одиниці теми. Впр. 1, 2 (с. 22-23) Present Simple Впр. 2(b) (с. 23 ) Впр. 2(a) (с. 23) Впр. 1(b) (с. 22), впр. 3 (с. 23-24) Утворити запитання різних типів до тексту "Family Ties" Скласти
план-
розповідь
до тексту
"Family
Ties"
Урок
9 Родинні зв'язки Лексичний диктант
Розвиток навичок письма Лексичні одиниці теми. Впр. 1 (с. 6) Типи питальних речень Впр. 5(b) (с. 24-25) Впр. 6 (с. 25) Впр. 4, 7 (с. 24, 25) Впр. 5(a) (с. 24-25) Впр. 8 (с. 25)
Урок 10 Родовідне дерево Розвиток навичок діалогічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 27) Конструкція Used to + infinitive Впр. 3 (с. 27) Впр. 2 (с. 27) Впр. 4(а, Ь) (с. 28) Впр. 5 (с. 29) Впр. 7 (с. 29)
Урок 11 Сімейний літній відпочинок.
Розвиток навичок монологічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 3 (с. 30-31) Grammar Lab: Question Tags (c. 32) Впр. 1 (с. 29) Впр. 3 (с. 30-31) Впр. 2 (с. 29) Впр. 4 (с. 31) Утворити розділові запитання до тексту "A New Summer Cottage"
Урок 12 Домашні справи Розвиток навичок монологічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 1(a) (с. 33) Present Simple, Past Simple Впр. 1(b) (с. 33), впр. 4 (с. 35) Впр. 3 (с. 35) Впр. 1(c) (с. 34), впр. 2 (с. 34) Впр. (с. 3) Скласти
план-
розповідь
до тексту
"A New
Summer
Cottage"
Урок 13 Мої домашні обв’язки
Розвиток навичок діалогічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 1(a) (с. 37) Present Simple vs Present Continuous vs Past Simple Впр. 2 (с. 38) Впр. 3 (с. 38) Впр. 1(b) (с. 37) Впр. 4 (с. 39) Написати твір за темою уроку
Урок 14 Сімейні традиції. Розвиток навичок аудіювання Лексичні одиниці теми. Впр. 1 (с. 40) Present Simple vs Present Continuous vs Past Simple Впр. 2(a) (с. 40) Впр. 2(b) (с. 40) Впр. 3 (c. 41-42) Впр. 4(a) (c. 42) Впр. 4(b) (с. 42)
Урок 15 Домашнє читання “The Old Man and the Sea” Впр. 8 (с. 33)
Урок 16 Ми дорослішаємо Розвиток навичок діалогічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 1(a) (с. 43) Question Tags, short answers Впр. 1(b) (с. 43-44) Впр. 3 (с. 44) Впр. 2 (c. 44) схема
розповіді
тексту Впр. 4 (с. 45)
Урок 17 Домашнє читання “The Old Man and the Sea” Впр. 7 (с. 46)
Урок 18 Мої друзі. Розвиток навичок читання Лексичні одиниці теми. Впр. 1(a) (с. 46) Конструкції: Both I Either... or I Neither... nor Впр. 3 (с. 47) Впр. 2 (c. 46-47) Впр. 1(b) (c. 46) Впр. 5 (с. 49) Впр. 4(b) (с. 48)
Урок
19 Друг пізнається в біді
Лексичний диктант.
Розвиток навичок письма Лексичні оди-
ниці теми. Гра "Let's tell" Question Tags Present Simple Впр. 1
(с. 50-51) Впр. 2
(с. 51-52) Впр. 3, 4
(с. 52) Впр. 5
(с. 52-53) Впр. 6
(с. 53)
Урок
20 Наші улюблені сімейні свята. Розвиток навичок читання
Лексичні оди-
ниці теми. Впр. 3 (с. 54-55) Question Tags PastSimple Впр. 2
(с. 54) Впр. 3
(с. 54) Впр. 1
(с. 53) Впр. 4
(с. 55) Пошук інформації в інтернеті «Свята в англомовних країнах»
Урок
21 Проектна робота
«Свята в англомовних країнах» Лексичні оди-
ниці теми. Впр. 2 (с. 57-58) Question Tags Past Continuous Впр. 1
(с. 57) Впр. 2
(с. 57-58) Впр. 5
(с. 58) Впр. 4
(с. 58) Впр. 6
(с. 59)
Тема 2. Їжа. Unit 2. Food
Урок 22 Корисна їжа Розвиток навичок монологічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 3 (с. 64) Countable & uncountable nouns Впр. 4 (с. 64) Впр. 3 (с. 64) Впр. 1, 2(Ь, с) (с. 63) Впр. 2(a) (с. 63) Впр. 5 (с. 65)
Урок 23 Домашнє читання “ The Wise Old Man” Впр. 9 (с. 66)
Урок 24 Улюблена їжа. Розвиток навичок аудіювання Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 67) Alternative & Special Questions Впр. 3 (с. 67) Впр. 2 (с. 67) Впр. 1, 4 (с. 67, 68) Впр. 5 (с. 68) Твір за
темою
«Моя
улюблена
страва»
Урок 25 Рецепт улюбленої страви
Розвиток навичок діалогічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 70) Конструкції: to let smb. do smth. 1 to be allowed to do smth. Впр. 1(a) (с. 70) Впр. 2 (с. 70-71) Впр. 5, 6 (с. 72) Впр. 4 (с 72) Впр. 7 (с. 72)
Урок 26 На кухні. Сервіровка столу. Розвиток навичок письма Лексичні одиниці теми. Впр. 1(a) (с. 73) Present Simple vs Present Continuous vs Past Simple Впр. 2 (с. 73-74) Впр. 1(b), 3(с. 73, 74) Впр. 4 (с. 74) Впр. 5 (с. 74)
Урок 27 Кухонне обладнання Розвиток навичок монологічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 1(a) (с. 75) Present Simple vs Present Continuous vs Past Simple
Впр. 3 (с. 75-76) Впр. 1(b), 2 (с. 75) Впр. 4(a) (с. 76) Впр. 4(b) (с. 76)
Урок 28 Технології приготування їжі
Розвиток навичок діалогічного мовлення Лексичні одиниці теми. "Guessing Game" Present Simple vs Present Continuous vs Past Simple
Впр. 5 (с. 76-77) Впр. 6 (с. 77) Впр. 7 (с. 77-78) Граматичні вправи Впр. 8 (с. 78)
Урок 29 Рецепти традиційних українських страв
Лексичний диктант Лексичні одиниці теми. Впр. 1 (с. 78-79) Present Passive Впр. 1(b) (с. 78) Впр. 3(b) (с. 79-80) Впр. 3(a) (с. 79) Впр. 2 (с. 79) Впр. 4 (с. 80)
Урок 30 Домашнє читання “ The Wise Old Man” Впр. 7 (с.81)
Урок 31 Традиційні кондитерські вироби Британії
Розвиток навичок монологічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 82-83) Present Passive Впр. 3(a) (с. 83) Впр. 2 (с. 82-83),
впр. 4(a) (с. 83) Впр. 1,
3(b)
(с. 82-83) Граматичні вправи Виконання проектної роботи "The Best Recipe Ever!"
Урок 32 Граматичний практикум “Present Indefinite Passive” Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 85) Present Passive Впр. 1 (с. 84) Впр. 2 (с. 85) Впр. 3 (с. 85-86) Впр. 4 (с. 87) Впр. 5 (с. 87)
Урок 33 Улюблені заклади харчування. Розвиток навичок читання Лексичні одиниці теми. Гра "Definitions" Present Passive Впр. 1 (с. 87-88) Впр. 2(a) (с. 88) Граматичні вправи Впр. 2(b) (с. 88)
Тема 3: Охорона здоров’я. Unit 3. Healthy Highlights
Урок 34 Види захворювань. Розвиток навичок діалогічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 93-94) Past Passive Впр. 4(b) (с. 95) Впр. 4(a) (с. 94-95) Впр. 1(a) (с. 93) Впр. 1(b) (с) Впр. 5 (с. 96)
Урок 35 Граматичний практикум “Past Indefinite Passive” Лексичні одиниці теми. Впр. 4 (с. 94-95) Past Passive Впр. 6 (с. 96) Впр. 7 (с. 96) Впр. 8 (с. 97) Впр. 9 (с. 97)
Урок 36 Здоровий спосіб життя. Розвиток навичок монологічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 98) Should I Shouldn't Впр. 5 (с. 99) Впр. 2 (с. 98) Впр. 1, 3, 6(с. 97, 98, 99) Впр. 4 (с. 98-99) Впр. 7 (с. 100)
Урок 37 Здоровий спосіб життя.
Розвиток навичок аудіювання Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 98) Must/mustn’t Впр. 6 (с. 99) Впр. 6(с. 97) Впр. 1 (с. 97) повторити ЛО з теми
Урок 38 Домашнє читання “ The Wise Old Man” переказ тексту, вивчити нові ЛО
Урок 39 Ліки. Розвиток навичок письма Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 100) Question Tags Впр. 4 (с. 102) Впр. 5, 6 (с. 102-103) Впр. 3 (с. 101-102) Впр. 7 (с. 103)
Урок 40 Алергія та її лікування. Розвиток навичок діалогічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 103-104) Конструкція: You'd better... Впр. 1 (с. 103) Впр. 2(а, Ь) (с. 103-104) Впр. 5, 6 (с. 104-105) Впр. 3 (с. 104) Впр. 7 (с. 105-106)
Урок 41 Хвороби. Відвідування лікаря. Лексичний диктант. Розвиток навичок читання Лексичні одиниці теми. Впр. 3(a) (с. 106-107) Should I Shouldn’t Впр. 1 (с. 106) Впр. 4(a) (с. 107-108) Впр. 2 (с. 106) 10 запитань до тексту "What Shall І Do?" Впр. 4(b) (с. 107-108)
Урок 42 Види травмування. Розвиток навичок монологічного мовлення. Лексичні одиниці теми. Впр. 4 (с. 107) Should I Shouldn’t Впр. 1 (с. 106) Впр. 5 (с. 109) Впр. 3 (с. 106) Впр. 7 (с. 109) Впр. 6 (с. 109) письмово
Урок 43 Перша допомога. Розвиток навичок монологічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 1 (с. 109) Special Questions Впр. 3 (с. 110) Впр. 2 (с. 110) Впр. 4, 5 (с. 111) Впр. 6 (с. 112) Впр. 7 (с. 112)
Урок 44 Контроль говоріння Впр. 7 (с. 92)
Урок 45 Контроль письма повторити ЛО
Урок 46 Контроль читання повторити граматику
Урок
47 Контроль аудіювання впр.6 с.92
Урок 48 Узагальнюючий урок Лексичні одиниці теми Впр. 1 (с. 90), впр. 2 (с. 90) Впр. 6 (с. 91) Впр. 5 (с. 91) Впр. 4 (с. 91) впр.7 с.92
№ уроку
дата
уроку
Мовленнєва ситуація Мовний компонент Мовленнєвий компонент Домашнє завдання Повторення
Тематика спілкування Лексика Граматика Аудіювання Читання Мовлення Письмо II СЕМЕСТР
Тема 3. Здоров'я. Unit 3. Health Highlights
Урок 49 Як ви почуваєтеся? Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 93-94) Минулий неозначений пасивний стан дієслова Впр. 4(b) (с. 95) Впр. 4(a) (с. 94-95) Впр. 1(a) (с. 93) Впр. 1(b) (с) Впр. 5 (с. 96) PresentSimple
Урок 50 Як ви почуваєтеся? Лексичні одиниці теми. Впр. 4 (с. 94-95) Минулий неозначений пасивний стан дієслова Впр. 6 (с. 96) Впр. 7 (с. 96) Впр. 8 (с. 97) Впр. 9 (с. 97) PresentSimple
Урок 51 Здоровий спосіб життя. Розвиток навичок монологічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 98) Should I Shouldn't Впр. 5 (с. 99) Впр. 2 (с. 98) Впр. 1, 3, 6(с. 97, 98, 99) Впр. 4 (с. 98-99) Впр. 7 (с. 100) PresentSimple
Урок 52 Ліки Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 100) Розділові запитання Впр. 4 (с. 102) Впр. 5, 6 (с. 102-103) Впр. 3 (с. 101-102) Впр. 7 (с. 103) Past Simple
Урок 53 Алергія. Розвиток навичок діалогічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 103-104) Конструкція: You'd better... Впр. 1 (с. 103) Впр. 2(а, Ь) (с. 103-104) Впр. 5, 6 (с. 104-105) Впр. 3 (с. 104) Впр. 7 (с. 105-106) Past Simple
Урок 54 Хвороби та їх лікування. Лексичний диктант Лексичні одиниці теми. Впр. 3(a) (с. 106-107) Should I Shouldn’t Впр. 1 (с. 106) Впр. 4(a) (с. 107-108) Впр. 2 (с. 106) 10 запитань до тексту "What Shall І Do?" Впр. 4(b) (с. 107-108) Past Simple
Урок 55 Домашнє читання « The Wise Old Man» Впр. 7 (с. 109) Past Simple
Урок 56 Перша допомога. Розвиток навичок монологічного мовлення Т. А. Лексичні одиниці теми. Впр. 1 (с. 109) Спеціальні запитання Впр. 3 (с. 110) Впр. 2 (с. 110) Впр. 4, 5 (с. 111) Впр. 6 (с. 112) Впр. 7 (с. 112) Прикметники: утворення та використання
Урок
57 Похід
до лікарні Лексичні одиниці теми. Впр. 3(с. 113) Минулий неозначений пасивний стан дієслова Впр. 3(b) (с. 113) Впр. 3(a) (с. 113) Впр. 4, 5 (с. 114) Впр. 6 (с. 115) Впр. 7 (с. 115) Прикметники: утворення та використання
Урок
58 Лікарі та медичні сестри. Розвиток навичок діалогічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 1(a) (с. 115-116) Минулий неозначений пасивний стан дієслова
Впр. 1(c) (с. 116) Впр. 3 (с. 117) Впр. 2 (с. 116) Впр. 1(b) (с. 116) Скласти план до тексту (с. 117-118) Прикметники: утворення та використання
Урок
59 Лікарі
та медичні сестри. Лексичний диктант Лексичні одиниці теми Контрастуван-
ня теперішнього та минулого неозначених часів пасивного стану дієслова "A Trip to
a Hospital" Впр. 6
(с. 118) Впр. 5
(с. 118) Впр. 4
(с. 118) Впр. 7
(с. 119) конструкція / would like to...
Урок
60 У лікарні. Розвиток навичок монологічного мовлення Лексичні оди-
ниці теми.
Гра "Right or
Wrong" Впр. 4
(с. 120) Впр. 2
(с. 120) Впр. 1, 5
(с. 119,
121) Writing
Lab: an
Informal
Letter Впр. 6
(с. 121) конструкція / would like to...
Урок
61 Центри
медичної
допомоги. Розвиток навичок діалогічного мовлення Лексичні оди-
ниці теми.
Впр. 3(a) (с. 123) Впр. 1
(с. 122) Впр. 2(a)
(с. 122-
123) Впр. 2(b),
3(b)
(с. 123, 124) Граматич-
ні вправи Впр. 4
(с. 124) конструкція / would like to...
Урок
62 «The boy and the Northern wind» вивчити нові ЛО Future Simple
Урок 63 Урок корекції знань, умінь та навичок.
Т. А. Лексичні одиниці теми Впр. 1 (с. 127) Впр. 2 (с. 127) Впр. 3 (c. 127) Впр. 4 (c. 128) Впр. 5 (с. 128) Future Simple
Тема 4. Світ кіно та театру. Unit 4. The World of Cinema and Theatre
Урок 64 Наш вільний час Лексичні одиниці теми. Впр. 1, 3 (с. 129, 130) Впр. 5 (с. 131) Впр. 3 (с. 130) Впр. 4, 6 (c. 131) Впр. 2 (c. 129) Впр. 7 (с. 131) Future Simple
Урок 65 Перегляд
телевізійних
фільмів. Лексичний диктант Лексичні одиниці теми. Впр. 1 (с. 132) Загальні запитання Впр. 2 (с. 132-133) Впр. З, 5 (c. 133, 134) Впр. 4 (c. 134) Впр. 6 (с. 134) to be going to
Урок 66 У кінотеатрі. Розвиток навичок монологічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 1 (с. 135) Впр. 3(a) (с. 136) Впр. 2 (с. 135-136) Впр. 3(b) (c. 137) Впр. 1(a) (c. 135) Впр. 4 (с. 137) to be going to
Урок 67 У кінотеатрі Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 136) Альтернативні запитання Writing
Lab:
Linking
Words
and
Phrases Впр. 5, 7 (c. 137, 138) Впр. 6 (c. 138) Впр. 8 (с. 138) to be going to
Урок 68 Диснеївський кінематографічний парад. Розвиток навичок діалогічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 3 (с. 140) Впр. 2 (с. 139) Впр. 3 (с. 140) Впр. 1, 5 (с. 139, 141) Впр. 4 (с. 141) Впр. 6 (c. 141) Конструкція Used to + infinitive
Урок 69 Мій візит до театру Лексичні одиниці теми. Впр. 1(a) (с. 142) Спеціальні запитання Впр. 2(c) (с. 143) Впр. 3, 4 (с. 143) Впр. 2(a) (с. 142) Підготувати розповідь про похід до театру Конструкція Used to + infinitive
Урок 70 Домашнє читання «The travelling frog» Впр. 8 (с. 145) Загальні запитання
Урок 71 Переглядаючи виставу. Розвиток навичок монологічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 145-146) Розділові запитання Впр. 1 (c. 145) Впр. 2 (с. 145-146) Впр. 3 (с. 146) Writing Lab: the Theatrical Performance Review Написати 10 запитань до тексту Загальні запитання
Урок 72 Переглядаючи виставу Лексичні одиниці теми. Впр. 4 (с. 147) Впр. 4 (с. 147) Впр. 5 (с. 147-148) Впр. 6 (c. 148) Впр. 7 (с. 148) Загальні запитання
Урок 73 Сміх — найкращі ліки. Розвиток навичок діалогічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 1, 2 (с. 148-149) Впр. 3 (с. 149) Впр. 2 (с. 149) Впр. 5 (с. 150) Впр. 4 (с. 150)
Проектна робота "Make a script for the series 'Yera-lash'" Спеціальні запитання
Урок
74 Граматичний практику. Т.А. Лексичні одиниці теми. Впр. 1, 2 (с. 151, 152) Типи питальних речень Впр. 1(a) (с. 151) Впр. 2, 4(a) (с. 151, 152) Впр. 5 (с. 152-153) Впр. 1(b) (с. 151) Впр. 6 (c. 153) Спеціальні запитання
Тема 5. Спорт. Unit 5. Focus on Sports
Урок
75 Спорт у нашому житті. Розвиток навичок монологічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 154-155) Впр. 2 (с. 154-155) Впр. 3, 4 (с. 155-156) Утворити запитання за темою уроку Впр. 5 (c. 156) Спеціальні запитання
Урок 76 Як довго ви тренуєтеся? Лексичний диктант Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 157) Теперішній доконаний тривалий час Впр. 1(b) (с. 157) Впр. 2 (с. 157) Впр. 1(c) (с. 156-157) Впр. 3(a) (с. 157) Впр. 5 (c. 159) Розділові запитання
Урок
77 У спортивному центрі Лексичні одиниці теми Впр. 2 (с. 160) Впр. 3 (с. 160-161) Впр. 1, 4 (с. 159, 161) Граматичні вправи Впр. 5 (c. 161) Розділові запитання
Урок 78 Ми займаємося спортом. Розвиток навичок діалогічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 2(a) (с. 162) Впр. 1, 2(b) (с. 161, 162) Впр. 3 (с. 162) Впр. 5 (с. 162-163) Розділові запитання
Урок 79 Домашнє читання «The travelling frog» Впр. 4 (с. 164) Розділові запитання
Урок 80 Золоті правила спорту Лексичні одиниці теми. Гра "Word Clap" Впр. 7 (с. 166) Впр. 9 (с. 166) Впр. 6 (с. 165) Впр. 10 (с. 166) Конструкції: Both I Either... or I Neither... nor
Урок 81 Спортивне обладнання. Розвиток навичок монологічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 1(a), 3 (с. 167, 168) Впр. 4(а, Ь) (с. 169) Впр. 2 (с. 167) Впр. 5 (с. 169) Впр. 3(a) (с. 168) Впр. 6 (с. 169) Конструкції: Both I Either... or I Neither... nor
Урок 82 Гра є безпечною. Аудіювання. Т.А. Лексичні одиниці теми. Впр. 2(с. 170) Порядок слів у розповідному реченні Впр. 2(b) (с. 171) Впр. 2(a) (с. 170) Впр. 1, 4 (с. 170-171) Впр. 3 (с. 171) Впр. 5 (с. 171) Конструкції: Both I Either... or I Neither... nor
Урок 83 Глядачі Лексичний диктант Лексичні одиниці теми. Впр. 3(с. 173) Впр. 2 (с. 172) Впр. 3 (с. 173) Впр. 1, 5 (с. 172, 173) Writing Lab: a Report about a Sporting Events Впр. 6 (с. 174) Альтернативні запитання
Урок 84 Відомі спортсмени. Розвиток навичок діалогічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 2(с. 175) Впр. 3 (с. 176) Впр. 2 (с. 175) Впр. 4, 5 (с. 176) Граматичні вправи Впр. 5 (с. 176) Альтернативні запитання
Урок 85 Ті, хто допомагали нам вигравати Лексичні одиниці теми. Впр. 3 (с. 177-178) Впр. 1(a) (с. 177) Впр. 3 (с. 177-178) Впр. 2, 5 (с. 177, 178-179) Впр. 4 (с. 178) Впр. 6 (с. 179) Альтернативні запитання
Урок 86 Найщасливіша людина Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 179-180) Порядок слів у запитальному реченні Впр. 4 (с. 180) Впр. 2 (с. 179-180) Впр. 1 (с. 179) Граматичні вправи Впр. 3 (с. 180) Some/ Any
Урок 87 Домашнє читання «The travelling frog» Впр. 7 (с. 181) Some/ Any
Урок 88 Відомі
спортсмени
України. Розвиток навичок монологічного мовлення Лексичні одиниці теми. Гра "Noughts and Crosses" Впр. 1 (с. 182) Впр. 3 (с. 182-183) Впр. 2 (с. 182) Впр. 4 (с. 183) 10 запитань до тексту "Lou Ge-hrin: The Luckiest Man" Some/ Any
Урок 89 Відомі
спортсмени
України Лексичні одиниці теми. Гра "Make a Sentence" Контрастування часів: теперішнього доконаного та теперішнього доконаного тривалого Learning Strategies: Discussing a Character of the Story Впр. 6, 7 (c. 184) Впр. 5 (c. 183) Проектна робота "A Sports Star" Конструкції: to let smb. do smth. 1 to be allowed to do smth.
Урок 90 Граматичний тест Т. А. Лексичні одиниці теми Впр. 4 (c. 185-186) Впр. 5 (c. 186) Впр. 1, 2 (c. 184-185) Впр. 3 (с. 185) Конструкції: to let smb. do smth. 1 to be allowed
Тема 6. Дві столиці: Лондон та Київ. Unit 6. Two Capitals: London and Kyiv
Урок 91 Римська Британія Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 187-188) Впр. 4(а, Ь) (с. 188) Впр. 1(a) (с. 187) Впр. 2 (c. 187-188) Впр. 3 (c. 188) Впр. 5(a) (c. 189) Впр. 6 (с. 189) Конструкції: to let smb. do smth. 1 to be allowed to do smth.
Урок 92 Лондон. Розвиток навичок монологічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 187-188) Конструкція: So do 11 Neither do I Впр. 3
(с. 190-191) Впр. 2 (c. 190-191) Впр. 1 (c. 189-190) Впр. 4(a) (c. 191) Розповідати про визначні місця Лондона Present Perfect
Урок 89 Відомі
спортсмени
України. Розвиток навичок діалогічного мовлення Лексичні одиниці теми. Гра "Make a Sentence" Контрастування часів: теперішнього доконаного та теперішнього доконаного тривалого Learning Strategies: Discussing a Character of the Story Впр. 6, 7 (c. 184) Впр. 5 (c. 183) Проектна робота "A Sports Star" Present Perfect
Урок 90 Урок корекції знань, умінь та навичок. Лексичні одиниці теми Впр. 4 (c. 185-186) Впр. 5 (c. 186) Впр. 1, 2 (c. 184-185) Впр. 3 (с. 185) Present Perfect
Тема 6. Дві столиці: Лондон та Київ. Unit 6. Two Capitals: London and Kyiv
Урок 91 Римська Британія Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 187-188) Впр. 4(а, Ь) (с. 188) Впр. 1(a) (с. 187) Впр. 2 (c. 187-188) Впр. З (c. 188) Впр. 5(a) (c. 189) Впр. 6 (с. 189) Present Perfect
Урок 92 Лондон. Лексичний диктант Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 187-188) Конструкція: So do 1,Neither do I Впр. 3
(с. 190-191) Впр. 2 (c. 190-191) Впр. 1 (c. 189-190) Впр. 4(a) (c. 191) Розповідати про визначні місця Лондона Present Passive
Урок 93 Домашнє читання «Red Chief» Впр. 7 (с. 193) Present Passive
Урок 94 Лондон. Розвиток навичок монологічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 193-194) Впр. 4 (с. 194) Впр. 2 (с. 194-195) Впр. 6 (с. 195) Впр. 3 (с. 194) Впр. 7 (с. 195) Present Passive
Урок 95 3 історії Лондона Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 196) Теперішній доконаний тривалий час Впр. 3 (с. 197) Впр. 2 (с. 196) Впр. 1, 6 (с. 195, 198) Впр. 5 (с. 197) Впр. 7 (с. 198) Present Passive
Урок 96 Музей воскових фігур мадам Тюссо. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Т.А. Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 199) Теперішній доконаний тривалий час Впр. 3 (с. 200) Впр. 2 (с. 199) Впр. 1, 4 (с. 199, 201) Впр. 5 (с. 201) Впр. 6 (с. 201) Past Passive
Урок 97 Легенда про Київ Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 203) Контрастування часів: теперішнього доконаного та теперішнього доконаного тривалого Впр. 3 (с. 203) Впр. 2 (с. 202-203) Впр. 1, 6 (с. 202, 204) Впр. 4 (с. 204) Впр. 7 (с. 204-205) Past Passive
Урок 98 Стародавній Київ: Поділ. Розвиток навичок монологічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 206) Впр. 3 (с. 206) Впр. 2 (с. 206) Впр. 1(b), 6 (с. 206, 207) Впр. 1(a) (с. 205) Впр. 6 (с. 207) Past Passive
Урок 99 Серце столиці — Хрещатик. Розвиток навичок діалогічного мовлення Лексичні одиниці теми. Впр. 2 (с. 208) Впр. 3 (с. 209) Впр. 2 (с. 208) Впр. 6 (с. 210) Впр. 5 (с. 210) Впр. 7 (с. 210) Past Simple
Урок 100 Домашнє читання «Red Chief» Впр. 7 (с. 212) Past Simple
Урок 101 Урок корекції знань, умінь та навичок. Лексичні одиниці теми. Впр. 3 (с. 214) Впр. 5(a) (с. 215) Впр. 6 (с. 215) Впр. 3 (с. 213-214) Впр. 1, 2 (с.) Проектна
робота
"London /Kyiv
Travel
Brochure" Past Simple
Урок 102 Контроль аудіювання впр.5 с. 212 Present Simple
Урок 103 Контроль читання впр.8 с.213 Present Simple
Урок 104 Контроль письма Повторення лексики Present Simple
Урок 105 Контроль говоріння Повторення грам. Present Continuous
Урок 106 Підсумковий урок Повторення Present Continuous


Приложенные файлы

  • docx 23622364
    Размер файла: 68 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий