22. Я. Щоголів. Листопад. Читання напам’ять

__________
УРОК № 22
Тема. Виразне читання напам’ять поезії Я. Щоголіва «Листопад».
Мета: розвивати пам’ять, навички виразного читання, коментування, аналізу поетичних творів, висловлення власної думки щодо прочитаного, асоціативне мислення, вміння робити словесне малювання, порівнювати твори різних видів мистецтва; виховувати любов до природи.
Обладнання: портрет письменника, збірки його творів, пейзажні картини (осінь), фотоматеріали, аудіозаписи.
Теорія літератури: виразне читання, темп, інтонація, пауза, логічний наголос; словесний малюнок, словесна деталь, порівняння, епітет, метафора.
ХІД УРОКУ
І. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ
ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ
ІІІ. ФОРМУВАННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК
1. Складання партитури вірша.
Вірш
Темп
Інтонація

Звелося літо,|| і не знать,||
Як день за днем минув,||
І серпень дав,|| що можна дать,|| І вересень майнув...|||
повільний
спокійна,
розповідна

Морозний вітер в гай і ліс|| Подув з холодних міст||
Й нещадно з дерева обніс|| Червоно-жовтий лист.|||
середній
із жалем

І висне небо в ті часи,|| Немов циновий дах,||
І стигнуть краплі від роси,|| Як сльози,|| на гілках.|||
середній
сумна

А ти,|| що осені настиг||
Та просвітку не знав,||
Чи хоч єдиний лист зберіг,|| За котрим жалкував?|||
пришвидшений
питальна

І чи хоч краплю теплих сліз|| Зоставив від весни,||
Щоб плакать так,|| як плаче ліс|| За літом восени?|||
середній
питальна

2. Виразне читання вірша Я. Щоголіва «Листопад» напам’ять.
3. Евристична бесіда й завдання до аналізу.
1) До якої лірики належить ця поезія (До пейзажної.)
2) Чи пов’язаний цей вірш із людиною? Якщо так, то яким чином? (Пов’язаний; вживається уособлення, оживлення природи листопад наділяється здатністю до людських почуттів: жалкував, зберіг, теплі сльози, плакати.)
3) Знайдіть у вірші художні засоби і з’ясуйте їхню роль у творі.
Епітети
Порівняння
Метафори
Фразеологізми, сталі вирази

нещадно (об
як сльози; як
звелося літо,
день за днем,

ніс), червоно-
плаче ліс
серпень дав, ве-
просвітку не

жовтий (лист),

ресень майнув,
знати, хоч

циновий (дах),

висне небо,
краплю сліз,

холодних

стигнуть крап-
плакати за ким

(міст), теп-

лі, плаче ліс
холоднии

лих (сліз), єди-


теплих

ний (лист)
4) Чи може цей вірш мати підтекст (прихований, символіч¬ний зміст)? (Так, останні строфи можна розуміти і як звернення до людини, що досягла своєї «осені» похилого віку: чи гідно вона прожила, чи є що добре згадати, за чим жалкувати.)
5) Яка головна думка твору? (Усе в природі змінюється, тече, але повертається, здійснюється кругообіг у природі; треба вміти відчувати красу навколишнього.)
4. Визначення рими і ритму вірша.
Зве|ло|ся| лі|то, і| не| знать|,
Як Ідень |за.| днем| ми]нув|,
І |сер|пень| дав|, що| мож|на| дать|,
І |ве|ре|сень| май|нув|™
Ритм:

Рима: знать дать, минув майнув.
5. Гра «Прочитай назви».
Олесь Кмітливець зашифрував застарілі назви місяця листо¬пада. Прочитайте й поміркуйте, включивши свою уяву, фанта¬зію та знання мови, чому виникли такі назви.

(Читається за лінією навхрест від виділених складів: «напівзимник», «ворота зими», «грудкотрус», «листопадень», «падолист», «братчини».)
IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Знайти й записати народні прислів’я, прикмети про листопад; описати народно-релігійні свята або створити власний етюд (замальовку, твір-опис) «Листопад», використовуючи виразні деталі (див. Додаток до уроку 25). (Можна підготувати виразне читання інших віршів Я. Щоголіва про природу.)
V. ПІДСУМОК
Рисунок 215

Приложенные файлы

  • doc 23615696
    Размер файла: 72 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий