До інтегрованих маркетингових структур належать..


До інтегрованих маркетингових структур належать:— функціональна маркетингова структура;— територіальна маркетингова структура;— товарна (продуктова) маркетингова структура;— маркетингова структура, зорієнтована на споживача; (Переваги цієї моделі полягають у можливості уважно відстежувати кожний сегмент і в забезпеченні тісного зв'язку зі споживачами, недоліки — у великій трудомісткості роботи, значних витратах)— матрична маркетингова структура.( Перевагами матричної організації маркетингу є можливість забезпечення комплексного виконання робіт, економії витрат, уникнення паралелізму розробок; недоліками — складності в організації структури, визначенні функцій.)Переваги і недоліки організаційних служб маркетингу
Схема організації ПеревагиНедолікиФункціо-нальнапростота управління та опису обов’язків працівника, функціональна спеціалізація і зростання кваліфікації кадріввідсутнє управління маркетингом конкретних товарів, відсутнє управління маркетингом на конкретних ринках
Товарнаповний маркетинг кожного товару, більш глибоке вивчення специфіки потреб ринку та задоволення їх збільшення витрат і розширення обов’язків у співробітників ускладнює зростання їх кваліфікації, наявність дублюючих один одного підрозділівРинковависока координація служб при впровадженні на ринок, розробка комплексної програми впровадження на ринок, більш достовірний прогноз ринку складна структура, низький ступінь спеціалізації діяльності, дублювання функцій, погане знання товарної номенклатури, відсутність гнучкостіТоварно-ринковахороша організація роботи при впровадженні на ринок, розробка комплексної програми впровадження на ринок, більш достовірний прогноз ринку, гарне знання товару високі управлінські витрати, можливість конфлікту між різними службами при вирішенні питань з одного і того ж ринку
До основних переваг функціональної маркетингової структури належать:— концентрація зусиль на виконанні основних завдань маркетингу;— можливість спеціалізації;— комплексність виконуваних завдань;— високий професійний рівень виконавців;— простота управління.
З-поміж основних недоліків даної структури — такі:— одноманітність роботи виконавців;— незначна гнучкість;— переймання функцій інших підрозділів підприємства;— можливість нездорової конкуренції між підрозділами;— ускладнене порівняння результативності роботи окремих підрозділів та їхніх працівників.
Основна перевага територіальної маркетингової структури (рис. 4.8) полягає у спрямованості маркетингової діяльності на задоволення потреб певної групи покупців.
Основні переваги товарної (продуктової) маркетингової структури (рис. 4.9): належна координація дій, концентрація зусиль на маркетинговому комплексі кожного продукту, можливість оперативного вирішення маркетингових проблем, порівняння роботи окремих підрозділів. Недоліки: великі витрати, паралелізм розробок маркетингових питань, конкуренція між окремими підрозділами.
Організаційну структуру служби маркетингу будують згідно з такими принципами:
□ відповідність сучасним цілям, філософії та політиці підприємства, чіткість формулювання цілей, їх кількісні показники;
□ чіткість організаційної структури. Вона має бути розумно спеціалізованою, відповідати напрямкам діяльності підприємства, комплексно вирішувати проблеми виробництва і збуту, забезпечувати єдність керівництва маркетинговою діяльністю;
□ структуризація стадій маркетингового планування. При організації відділу маркетингу треба намагатися поєднати перспективне (стратегічне), тактичне й оперативне управління підприємством.
□ гнучкість. Організація маркетингу на підприємстві має оперативно реагувати на зміни в навколишньому середовищі.
□ стимулювання активності і творчості працівників відділу маркетингу, їх взаємодії з керівництвом підприємства;
□ координованість та узгодженість дій окремих підрозділів і виконавців.

Приложенные файлы

  • docx 23614400
    Размер файла: 22 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий