Консп ВП САМО 1 сем 2012 13 на 27 11 12

66. Особливості технології перевезення масових навальних вантажів
До навалочних відносяться вантажі, які перевозяться без підрахунку місць та, як правило, без упакування; це насамперед сипучі і кускові вантажі: вугілля, руда, торф, будівельні матеріали тощо. Основні фізико-механічні властивості навалочних вантажів, які необхідно враховувати під час перевезення, зберігання, перевантаження, це: гранулометричний склад або кусковатість, насипна щільність, вологість, сипучість, абразивність, корозійність, липкість, отруйність, вибухонебезпечність, здатність самозайматися, злежуватися і змерзатися.
У залежності від умов перевезення і зберігання навалочні вантажі умовно поділяють на дві групи. До першої належать вугілля, торф, сланці, щебінь, гравій, бутовий камінь, пісок, глина, цукровий буряк, тобто ті вантажі, які перевозяться переважно у піввагонах, на платформах і зберігаються на відкритих складах у штабелях або відвалах. До другої групи входять цемент, негашене вапно, алебастр, мінеральні добрива та інші вантажі, які перевозять у критих або спеціальних вагонах типу “хопер” і зберігають у критих складах, елеваторах або під навісом.
Під час перевезення вантажів навалом у критих вагонах застосовуються дверні загородження: дошки, обаполи, щити, крафт-папір.
При оформленні перевізних документів на вантаж відправник зобов'язаний у накладній у графі "Кількість місць" зазначити "Навалом”.
Навалочні вантажі зважують, як правило, на вагонних вагах, без розчеплення вагонів, але з їх зупинкою на ваговій площадці. При цьому масу тари вагона приймають за трафаретом.
Перевезення масових навалочних вантажів може здійснюватись відправницькими маршрутами або групами вагонів з оформленням однієї накладної.
При навантаженні та вивантаженні їдких вантажів необхідно вживати заходів проти утворення пилу. Вивантажувати їдкі вантажі і мінеральні добрива можна тільки механізованим способом. Робітники, які обслуговують механізми, повинні працювати в спецодязі, респіраторах і антипилових окулярах, що видаються для індивідуального користування. Фільтр респіратора змінюють по мірі забруднення, але не рідше одного разу за зміну. Рекомендується виносити із запилених зон пульти керування машинами і механізмами.
При переробці хімічних вантажів робітники зобов'язані користуватися протигазами, індивідуальними засобами захисту. Для захисту шкіри необхідно застосовувати захисні мазі, пасти, емульсії. Не рекомендується приймати їжу і палити на робочих місцях. Перед їжею, палінням необхідно ретельно мити руки і полоскати рот. Після роботи спецодяг і спецвзуття обезпилюють і знешкоджують, робітники приймають гарячий душ.
Штабелі сипучих вантажів із крутизною більше кута природного нахилу необхідно огороджувати міцними підпірними стінками. З метою уникнення обвалу не слід вибирати в одному місці сипучі вантажі, які злежалися і змерзлися.
Вивантаження навалочних вантажів і їх складування біля залізничних колій повинно здійснюватися із дотриманням встановленого габариту.
75 Особливості технології перевезення твердого палива
Тверде паливо поділяється на 2 групи:
утворені природним шляхом;
утворені штучним шляхом.
Антрацити заборонено зберігати разом з рудою та хімікатами. Заборонено завантажувати вугілля до вагонів із залишками інших вантажів.
Під час ВРР кокс подрібнюється, що погіршує його якість. Перевозиться в піввагонах з „шапкою” трикутної форми, висотою 1150 мм (вантажопідйомність використовується на 50...67 %).
Горючі сланці взимку – змерзаються. Зберігаються на відкритих площадках. Притаманне самонагрівання та самозаймання.
ТОРФ Для покращення використання вантажопідйомності використовують „вертушки” з піввагонів з нарощеними на 800-900 мм бортами. Маса вантажу визначається за обміром або зважуванням.
Притаманне самонагрівання та самозаймання. Для попередження цього навантажують таким чином:
до 200 мм нижче рівня борту – торф з нормальною вологістю;
вище – торф з вологістю не менше за 65 %.
Перевозиться з „шапкою” трикутної форми висотою 200-250 мм. При температурі повітря вище за +20 °С – додатково зволожують.
Деревне вугілля перевозиться критими вагонами, які після вивантаження промивають. Вантажопідйомність вагонів використовується на 20...48 %. Є легкогорючим, що вимагає дотримання особливих умов перевезень.
Дрова поставляються довжиною 1 м (за згодою вантажоодержувача – до 4-6,5 м). В залежності від вологості поділяються на:
1 група – сирі (вологість >35 %);
2 група – напівсухі (вологість 25-35 %);
3 група – сухі (вологість < 25 %).
Свіжозрублені мають вологість 50-60 %. При природному висушуванні на протязі 1,5-2 років – до 16-20 %.
При перевезенні залізничним транспортом вантажопідйомність використовується на 60-65 %.
До відходів с/г виробництва , які використовуються в якості побутового палива є солома, лузга соняшникова, лузга рисова тощо. За складом та тепловою цінністю близькі до дров. Дуже мала об’ємна маса, тому для транспортування та опалювання їх попередньо брикетують.
Є легкогорючими, що вимагає дотримання особливих умов перевезень.

76.Особливості технології перевезення рудної сировини
Руди розрізняють металеві, поліметалеві та неметалеві.
Металеві бувають - чорних металів, кольорових металів, рідких металів, благородних металів і радіоактивних металів.Рудні вантажі перевозяться у вигляді сирої руди, рудних концентратів, агломерату та металевих окатишів.
Основні властивості, що впливають на умови транспортування та зберігання:
об’ємна маса;
вологість;
гранулометричний склад;
пористість;
абразивність;
корозійність ті інші специфічні властивості.
Рудна сировина чорних металів виготовлені з концентрату кульки – мають достатньо стабільні властивості, що незначно змінюються під час транспортування, ВРР і зберігання.
Рудна сировина кольорових металів:
марганцеві руди – Перевозяться навалом на відкритому рухомому складі, змерзаються. Під час зберігання на достатній відстані від пилоутворюючих вантажів потрібно не допускати змішування сортів. Висота штабелю не вище 3,5 м.
хромітові руди –Перевозяться навалом на відкритому рухомому складі, змерзаються. Під час зберігання не допускати змішування різних марок і засмічення випадковими предметами. Для попередження подрібнення кускової руди необхідно забезпечити мінімум перевезення до споживача, а руди окремих марок не скидати з висоти більшої за 1 м.
мідно-нікелеві руди – під дією повітря активно окислюються та самозаймаються, що може стати причиною пожежі на складі зберігання. Тому руда повинна укладатися щільно. Обмежуються параметри штабелів. Заборонено укладати в штабель руду з температурою вище за 30 єС.
концентрати кольорових руд – в залежності від специфічних властивостей і цінності перевозяться навалом у відкритому рухомому складі (марганець, мідь, алюміній, свинець) і в тарі (олово, нікель, цинк і інші рідкісні метали). Розпиляються, а взимку змерзаються.
Неметалеві руди:
апатитові – крихкі. Перевозяться навалом на в. р. с., зберігають на відкритих, спеціально підготовлених площадках. Під час ВРР не скидати з висоти вищої за 1,55 м.
бокситні - Перевозяться навалом на в. р. с. (піввагонами та думпкарами), але зберігають на критих площадках – під час дощів утворюють рухливу кашоподібну масу. Змерзаються.
сірчані – пожежонебезпечні, вибухонебезпечні (пил у зваженому стані), токсичні, у вологому стані – корозійні. Персонал – спец. захист. Перевозиться в тарі, але допускається навалом перевозити комову сірку (після перевезення рухомий скал необхідно промити). Зберігання комової сірки – на відкритих платформах зі спеціальною підставкою і барєрами для огородження штабелів.
67 Особливості технології перевезення мінерально-будівельних матеріалів
а) Інертні сипкі вантажі – пісок, гравій, щебінь, глина...
Стійкі, гарно зберігаються під час відкритого зберігання. Перевозяться на відкритому рухомому складі, взимку притаманна змерзаємість. Більшість з них є абразивними. Вантажопідйомність вагонів використовується повністю.
Після перевезення глини – вагони промивають. Глині притаманна пластичність, водонепроникненість, підвищена здатність до злипання та злежуваності.
б) В’яжучі матеріали – алебастр, цемент, вапно, крейда. При взаємодії з водою утворюють пластичні маси, які зв’язують пісок, щебінь...
Мають підвищену гігроскопічність та вимагають захисту від опадів. Зберігаються в закритих складах, перевозять в критих вагонах (як універсальних, так і спеціалізованих). Абразивні. Здатні до розпилення. Рухомий склад після перевезення вимагає промивання.
Цемент – порошок біло-сірого кольору. Розрізняють за марками. Шкідливо впливає на легені людей – респіратори! Перевозиться насипом або частково затареним у мішки. Притаманна злежуваність і здатність до сводоутворення.
в) штучні будівельні вантажі – більше 100 найменувань: цегла, вогнеупори, ЗБВ, шифер...
Перевозяться на відкритому р/с. Цегла та вогнеупори пакетуються (до 15 % зменшуються втрати).
Кровельні матеріали – критими вагонами.
Шифер крихкий, вимагає захисту від опадів. Перевозиться пакетами в спеціальних контейнерах.
Толь та рубероїд –кровельний картон, пропитаний нафтовими бітумами та посипаний дрібним піском. Зберігають (тільки стоячки) в критих складах, короткочасно – під навісом.
Скло листове – крихке. Перевозиться в ящиках дерев’яних зі спецупакуванням.
68 Особливості технології перевезення металу та металопродукції
Метали і металовироби поділяють на чорні (чавун, прокат, труби, рейки тощо) і кольорові, їх зберігають на відкритих площадках і в критих складах відповідно до сортів, марок, розмірів та профілів (у штабелях або на стелажах).
На відкритих площадках, обладнаних мостовими кранами, зберігають прокат чорних металів великих профілів і розмірів, зокрема балки і швелери, сортову і товстолистову сталь, рейки, сталеві труби великого діаметра, чавунні труби, чавун, деякі феросплави. Під навісами зберігають сортову конструкційну сталь, тонколистову сталь, сталеві труби малого діаметра, сталеві канати, сталевий дріт і деякі інші види металів та вироби з них.
На вантажних районах станцій для металів і металопродукції можуть виділятися спеціалізовані площадки, які оснащуються козловими кранами вантажопідйомністю 1,0 т, дизель-електричними кранами на залізничному ходу вантажопідйомністю 16 т, автокранами та автонавантажувачами.
Для перевезення чорних металів і виробів із них використовується в основному відкритий рухомий склад, кольорових металів – криті вагони та контейнери.
Метали і металопродукція перевозяться як в упакованому, так і в неупакованому вигляді. Без упаковування перевозять злитки, заготовки, сталь у рулонах, рейки та інші великі сортаменти, в упакованому і пакетованому вигляді – сортовий прокат профілем до 180 мм, листовий товщиною до 10 мм, труби діаметром до 160 мм, а також інші дрібні сортаменти прокату чорних і кольорових металів.
Із металів формують пачки або пакети масою до 5 т. Для обв’язування пачок листової і сортової сталі застосовують сталеву стрічку та дріт. Пачки довжиною до 6м обв’язують не менше ніж у двох місцях. Сортову сталь і сортаменти фасонного профілю рекомендується формувати в пачки з круглим перерізом за допомогою несучих багатооборотних стяжок, виготовлених із ланцюга з верхнім замком для затягування. Листову і стрічкову сталь пакетують у пачки, які міцно обв’язують уздовж і поперек металевими стрічками.
Пачки масою 5-25 т із листового і сортового прокату формують відповідно до замовлень споживачів.
69 Особливості технології перевезення лісоматеріалів
Лісоматеріали поділяються на круглий ліс, пиломатеріали, шпали, дерев’яні заготовки і вироби.
Круглий ліс – це колоди, кряжі, стовпи, рудникові стояки і кріпильний ліс, які одержують шляхом зрізування стовбурів дерев, обробки верхнього і нижнього торців, очищення стовбура від кори і сучків. У залежності від довжини і діаметру круглий ліс поділяють на три групи: довгомірний (понад 6,5 м), середніх (4-6,5 м) розмірів і короткомірний (3,5-1,5 м).
Пиломатеріали – це бруси, дошки, тарна дощечка, клепка і дранка. У дощок співвідношення ширини до товщини більше ніж у 3 рази, а у брусів не перевищує двох.
У залежності від вологості лісні вантажі поділяються на:
повітряно-сухі – 10-18 %;
напівсухі – 18-25 %;
вологі – більше 25 %;
мокрі – понад 35 %;
свіже зрублена деревина - має вологість від 40 до 120 %.
Лісоматеріали приймаються до перевезення із зазначенням у накладній таких даних:
кількість пакетів при пакетованому способі перевезення;
кількість і висоту основних штабелів та кількість штабелів, укладених із “шапкою” – при перевезенні з використанням верхньої звуженої частини габариту навантаження;
кількість штабелів, якщо лісоматеріали та дрова завантажені в криті вагони, при цьому вагони пломбуються пломбами (ЗПП) вантажовідправника;
кількість штабелів та їх висоту в усіх інших випадках.
Зниження висоти лісоматеріалів і дров внаслідок ущільнення їх під час перевезення вважається нормальним, якщо воно не перевищує 3 см на кожний метр висоти штабеля.
Використання верхньої звуженої частини габариту навантаження (“шапки”) – це прогресивний спосіб навантаження, який дозволяє додатково завантажити у вагон до 15 м3 лісоматеріалів. Лісоматеріали, завантажені з “шапкою”, повинні бути підсортовані, щоби у “шапці” було не більше одного розміру за довжиною і не більше двох-трьох суміжних розмірів за товщиною. “Шапку” необхідно формувати до подачі вагонів, що скорочує їх простій під навантаженням.
Забороняється завантажувати з “шапкою” такі лісоматеріали (крім пакетованих): круглий ліс довжиною менше 1,6 м у чотиривісні піввагони; нерівні кряжі; лісоматеріали, просочені або покриті речовинами, які довго не висихають (крім шпал); свіжоокорені лісоматеріали.
Після навантаження лісоматеріалів і дров відправник на крайні торці штабелів (із боку торцевих бортів платформи або торцевих дверей піввагона) наносить захисне маркування незмивною фарбою: літеру Т, горизонтальна частина якої шириною не менше 5 см охоплює верхній ряд колод штабеля на всій його ширині, а вертикальна опускається посередині штабеля зверху вниз на відстань не менше 0,5 м. При завантаженні лісоматеріалів до рівня бортів піввагона, а також короткомірних матеріалів із вертикальним торцюванням на верхню частину кожного штабеля наноситься маркування у вигляді літери X смугами такої ж ширини.
Лісоматеріали і дрова, завантажені у криті вагони, контейнери, а також на відкритий рухомий склад пакетами і з “шапкою”, не маркуються.
70 Особливості перевезення лісоматеріалів у пакетах
Складування і перевезення лісоматеріалів пакетним способом забезпечує комплексну механізацію вантажно-розвантажувальних робіт і складських операцій, знижує простій транспортних засобів, витрати на вантажні операції, підвищує статичне навантаження рухомого складу на 15 %, підвищує продуктивність вантажних робіт у 2-3 рази.
Пакетне перевезення забезпечує цілісність лісоматеріалів і запобігає їх “пересортовуванню” при перевантаженні в прямих змішаних залізнично-водних сполученнях і вивантаженні на місцях загального користування. Для пакетування лісоматеріалів застосовуються багатооборотні напівжорсткі стропи типів.
Пакети формують, як правило, до навантаження у накопичувальних кишенях (шаблонах), розміри внутрішнього перерізу яких відповідають поперечному перерізу пакетів. Кожний пакет обв’язується не менше ніж двома стропами.
У піввагони і на платформи пакети завантажують у межах прямокутної форми габариту навантаження, як правило, в два яруси і кількістю штабелів у залежності від довжини пакетів. Перший ярус пакетів встановлюється безпосередньо на підлогу вагона.
Пакети з пиломатеріалів розміром 1,35x1,3 м укладають у піввагони двома рядами по ширині, двома ярусами по висоті та декількома штабелями по довжині вагона в залежності від довжини пакетів. Над другим ярусом пакетів укладають трапецієподібні пакети – “шапки”, кількість і довжина яких повинні співпадати з пакетами другого ярусу.
Технічні умови передбачають перевезення пиломатеріалів також пакетами, скріпленими брусково-дротяними обв’язками, сталевими стрічками, та пакетів круглого лісу, ув’язаних обв’язками з троса або дроту.
64 Особливості технології перевезення наливних вантажів
Наливні вантажі – це рідкі вантажі, які перевозяться в спеціальних вагонах-цистернах, контейнерах-цистернах і бункерних піввагонах без тари. До них також відносяться скраплені і стиснені гази, які перевозяться під тиском у вагонах-цистернах і контейнерах-цистернах.До наливних вантажів відносяться:
нафта і нафтопродукти (бензин, гас, дизельне паливо, мазут, масла, нафтобітуми тощо);
продукти хімічної промисловості (кислоти, луги, барвники, лаки, скраплені гази тощо);
продукти харчової промисловості (олія, спирти, жири, патока, саломас тощо).
Основну масу наливних вантажів (біля 90%) складають нафта і нафтопродукти.
Нафтопродукти поділяються на:
світлі (бензин, гас, лігроїн, легкі сорти моторного і дизпалива, конденсат з природного газу);
темні (мазут, нафтобітум, важкі сорти моторного палива, сира нафта);
рідкі масла, одержані шляхом перегонки нафти.
65.Основними властивостями, що визначають умови перевезень і зберігання нафтопродуктів, є їх легка займистість, підвищена в'язкість і застигання при мінусових температурах, висока здатність до випаровування, корозійний вплив на метал, шкідливий вплив на організм людини.
Густина і в'язкість нафтопродуктів істотно впливають на вибір способу перевезення. За цими властивостями їх поділяють на в'язкі, слабов'язкі і високов'язкі. Зі зниженням температури густина і в'язкість нафтопродуктів зростають, що негативно впливає на процес зливу, очищення цистерн.
Наливні хімічні та харчові продукти дуже багаточисельні і різноманітні за своїми технічними та хімічними властивостями і потребують відповідних умов перевезення.
Всі вантажі, що перевозяться наливом, можна поділити на дві групи:
безпечні, які транспортуються з дотриманням загальних умов;
небезпечні, для яких, крім загальних, повинні виконуватися також спеціальні умови, що передбачаються Правилами.
Ці та інші специфічні властивості наливних вантажів потребують дотримання особливих умов їх перевезення залізницями, що передбачені Правилами перевезення наливних вантажів (розділ 30 Правил перевезень вантажів, ч. 2 зі змінами та доповненнями станом на 01.07.2012 р.) До перевезення залізницями наливом приймаються тільки ті вантажі, які зазначені в Алфавітному покажчику цих Правил.
64 Рухомий склад і контейнери-цистерни для перевезення наливних вантажів
Перевезення рідких вантажів наливом в Україні здійснюється у вагонах-цистернах і бункерних піввагонах парку залізниць України і у власних чи орендованих вагонах-цистернах згідно з їх спеціалізацією та у контейнерах-цистернах.
Вагони-цистерни поділяються на:
цистерни для перевезення нафтопродуктів;
цистерни для перевезення хімічних вантажів;
цистерни для перевезення харчових вантажів.
Над номером цистерни на котлі по обидва боки наноситься додатковий трафарет: "С" – для світлих нафтопродуктів, "Т" – темних, "СТ" – світлих і темних, "X" – хімічних вантажів, "П" – харчових вантажів. Крім того, ставиться знак типу калібровки котла, потрібний для визначення кількості налитого в цистерну вантажу за спеціальними таблицями калібровки.
72 Перевезення хімічних наливних вантажів
До рідких хімічних продуктів, які перевозяться наливом у цистернах, відносяться кислоти, технічні спирти, скраплені гази та інші хімічні продукти (вуглеводні, анілін, хлористий цинк тощо).
Кислоти перевозяться залізницями тільки у власних спеціалізованих цистернах. Використання звичайних цистерн (загального парку) для перевезення кислот забороняється.
На кислотних цистернах уздовж котла по обидва боки наноситься жовта смуга шириною 500 мм, а на торцевих днищах – тією ж фарбою квадрат розміром 1x1 м.
У разі виявлення під час перевезення течі кислоти, несправну цистерну негайно відчіпляють від поїзда і відставляють на ізольовану колію.
Жовтий фосфор – дуже отруйна, вогненебезпечна кристалічна речовина від світло-жовтого до темно-бурого кольору густиною 1,83 г/см3, нерозчинна у воді, легко окислюється і самозагоряється на повітрі. Для захисту від самозаймання його зберігають і перевозять під шаром води або розчину хлориду кальцію. Цей продукт перевозиться тільки у спеціально пристосованих цистернах без нижнього зливного пристрою, які належать відправнику або одержувачу. Котел цистерни фарбується у жовтий колір і на ньому робиться напис: “Желтый фосфор”. Люк цистерни закривається запобіжним кожухом із листового металу з пристроєм для навішування замка і пломб.
Після заповнення цистерни фосфором відправник зобов'язаний налити в цистерну воду шаром 30 см.
Етилова рідина – легкорухома рідина густиною 1,47-1,77 г/см3, не розчинна у воді, легко розчиняється в бензині, гасі, бензолі, надзвичайно отруйна та особливо небезпечна тим, що її отруйна дія проявляється через тривалий час, і на першій стадії отруєння непомітне для потерпілого. Крім того, етилова рідина вогненебезпечна. Перевозять її залізницями тільки в спеціальних цистернах.
Стиснені і скраплені гази наливом перевозять тільки в спеціальних цистернах і контейнерах-цистернах, що належать відправнику або одержувачу.
Вініл-скраплений горючий газ – перевозиться у власних спеціалізованих цистернах, оснащених системою пожежогасіння, комплектами необхідних приладів, інструментів, матеріалів тощо у супроводі бригади спеціалістів.
Метанол за кольором, запахом і смаком нагадує винний (питний) спирт, але приймання його людиною всередину навіть у дуже малій кількості викликає отруєння з важкими наслідками (втратою зору до повної сліпоти) і часто призводить до смерті.
Метанол перевозиться в спеціально виділених цистернах без нижнього зливного пристрою, обладнаних запобіжним кожухом над кришкою люка.
74 Особливості технології перевезення мінеральних добрив
Мінеральні добрива бувають прості (однобічні – фосфатні, азотні, калійні) та комплексні (фосфорно-калієві, азотно-калієві).
Вид паковань, способи перевезень і умови зберігання залежать від властивостей (в першу чергу – від вологовмісту).
Основні властивості, що впливають на умови перевезень:
агресивна дія на організм людини;
гігроскопічність;
злежуваність;
корозійність;
комкування
Детальна характеристика основних видів мінеральних добрив наведена на с.60 підручника Котенко.
Мінеральні добрива перевозяться:
в критих вагонах (в мішках або пакетах) різної вантажопідйомності та місткості;
в універсальних контейнерах (в мішках або пакетах);
в цистернах (порошкові – в цс-цементовозах, рідкі – в аміачних цс);
в хопер-мінераловозах (підвищення збереженості вантажу) – найбільш ефективний спосіб перевезення;
в спеціалізованих великовантажних хопер-контейнерах і в спеціальних контейнерах, що підвищує рівень механізації ВРР, зменшує втрати вантажу, знижує простої рухомого складу під вантажними операціями, покращує умови праці персоналу, але підвищує рівень порожнього пробігу контейнера. Перспективний напрямок – м’які контейнери, що дозволяє підвищити частку вантажу в критому вагоні за рахунок зменшення маси тари вантажу та знизити потребу в рухомому складі на повернення порожніх контейнерів (близько в 10 разів).
Тара – паперові, поліетиленові та полівінілхлорідні мішки, герметичні та вологонепроникні. Обов’язково – пакетуються на піддонах.
Криті вагони та універсальні контейнери необхідно спеціально підготувати до перевезення (зашпарувати щілини кузова).


71.Особливості технології перевезення зернових вантажів

Підготовка рухомого складу до перевезення хлібних вантажів
Зернові вантажі перевозяться в основному без тари насипом у спеціалізованих вагонах для зерна (вагони-зерновози). Корисний об'єм кузова таких вагонів складає 93 м, на даху кузова влаштовані чотири завантажувальні люки, а в нижній частині кузова – шість розвантажувальних люків. Завантажувальні і розвантажувальні люки пломбуються кожний окремо. Торцеві стіни хопера нахилені під кутом 40-45°, що сприяє швидкому і повному висипанню зерна самоплином. Час розвантаження вагона-зерновоза триває 5-6 хв.
У разі відсутності вагонів-зерновозів для перевезення зернових вантажів насипом використовуються звичайні криті вагони. Перед завантаженням цих вагонів відправник зобов'язаний надійно закрити бокові люки і оббити їх із внутрішнього боку мішковиною або товстим міцним папером у декілька шарів для того, щоби повністю виключити витік зерна через конструктивні зазори. Перед завантаженням проса, льняного та гірчичного насіння, сорго, чумизи відправник зобов'язаний обклеїти стіни критих вагонів та хлібні щити папером або іншими матеріалами для попередження протікання та псування вантажу.
73 Особливості технології перевезення інших вантажів
Хіміко-фармацевтичні: медикаменти, різні хімічні препарати, лікарська рослинна сировина.
Медикаменти: флакони, баночки... – у внутрішню тару – зовнішня (транспортна) фанерні та дерев’яні ящики (до 50 кг).
Якщо містять спирт, отруйні, наркотичні... речовини – відносяться до небезпечних і легкогорючих, тому вимагають особливих умов перевезення. Антибіотики, сироватки... – у суворо визначених температурно-вологісних режимах.
Рослинна лікарська сировина – трави, квіти... Мішки, тюки... 30...100 кг. Зберігають в сухих, затемнених приміщеннях з гарною вентиляцією.
Більшість – стійкі запахи.
Парфумерні – запашні дезинфікуючі та освіжаючі речовини (парфуми...) та коспетичні товари.
Рідкі – в щільних флаконах, інші - банки, тюбики... Зовнішня (транспортна) фанерні та дерев’яні ящики (до 20 кг). Парфуми зі спиртом – легкогорючі. Мають специфічні запахи та здатні до поглинання запахів. Зберігають в сухих приміщеннях з гарною вентиляцією.
Каучук і гумові вироби.
Каучук виготовляють з латексу (натурального чи синтетичного).
Латекс перевозиться наливом або в бочках 200 кг. Не горить, але плівка після висихання – горить з кіптявою. Тому ретельно видаляють.
Температура перевезення та зберігання – не нижче за +35 °С. Охороняють від сонячного проміння.
Каучук – основна сировина гумової промисловості. Легкогорючий, при температурі від 0 до +30 – еластичний, вище +30 – клейкий, вище +120 – плавиться. Нижче за 0 – крихкий.
Водонепроникний, при наявності вологи – пліснявіє і гниє – самонагрівання – псування всієї партії. Втрачає якість внаслідок впливу сонячних променів, попадання жирів, олій, гасу..., забруднення піском, землею...
Пред’являють до перевезення: неупакованим, згорнутим у рулони 100-115 кг і обсипані тальком; упакованим у мішки з просоченої нітролаком тканини 100 кг; в барабанах з білої жерсті 20 л (внутрішня поверхня барабанів покривається захисною плівкою емульсії мила; самі барабани – в ящиках або обрешітках); в поліетіленових мішках, в металевій тарі з щільно підігнаними кришками.
Зберігають при темп. до +25, захищаючи від впливу прямих сонячних променів.
Гумовотехнічні вироби – автопокришки, ремені, ущільнювачі, напірні рукави, ізоляційні матеріали тощо. Перевозяться як неупаковані, так в упакованому вигляді. Оберігають від прямих сонячних променів, високих температур, попадання вологи та нафтопродуктів.
Кислоти, солі.
Кислоти – 45 % в загальному обсязі перевезення хімічних вантажів. Небезпечні.
40 % від обсягу перевезення всіх кислот – сірчана (дуже активно використовується). Перевозиться в тарі (бутилі в плетених кошиках або дерев’яній обрешітці до 75 кг; в якості амортизатора – солома або стружка. Пробки – замазують гіпсом.) і спец. цс. Внутрішні поверхня цс – з кислототривкої сталі.
Соляна кислота – в скляних пляшках в кошиках чи обрешітці до 50 кг або спец. цс – з гумованим внутрішнім покриттям.
Азотна кислота – їдка, окисник - цс.
Карбід кальцію – кристали, гігроскопічний, в металевих барабанах 50, 100 і 130 кг. Під час ВРР – не користуватися відкритим вогнем.
Вапно хлорне негашене – в дерев’яних бочках і залізних барабанах, обклеєних зсередини водонепроникним папером. Активно поглинає воду, розкладається, виділяючи хлор і кисень, під дією світла і тепла – процес прискорюється. Заборонено сумісне перевезення з харчовими, хлібними, воднем, киснем, виробами із заліза.
Сірчистий натрій – лужні властивості. Гігроскопічний.
Сода каустична – гігроскопічна, перевозиться в твердому та рідкому стані.
Волокнисті вантажі
Натуральні – близько 80 % всіх перевезень (рослинні – бавовна – 64 % всіх натуральних, льон, джут..., тваринні – вовна, натуральний шовк, мінеральні – азбест.) та хімічні (одержані шляхом хімічної обробки природних матеріалів – штучний шовк, скловолокно, одержані шляхом синтезу – капрон, лавсан, ...)
Крім азбесту – гігроскопічні, пилоємні, здатні до пліснявіння, гниття, самонагрівання та самозаймання. Найбільш яскраво – бавовна. Перевозиться в тюках 81-250 кг, упаковані в тканину. Повинні бути без пошкоджень, ознак самонагрівання, забруднення, без масляних плям, ознак підмокання. При пересиханні – волокна тверді та крихкі.
Зберігання – відвід тепла від штабелю, не допускати попадання жирів, олій...(в залежності від інтенсивності окисних процесів самозаймання може відбутися через 2-3 год. і навіть через кілька діб), в затемненому приміщенні (бояться сонячних променів).
Не допускається сумісне перевезення з вантажами, що містять жири, з легкозаймистими, НВ, вологоємними.
Для рослинних – посвідчення про якість, для тваринних – ветеринарне.
Майже всі – легкогорючі.
Текстильні вантажі
Тканини та швейні вироби. Пилоємні, гігроскопічні, бояться вологості, тепла та світла. В складах температура +10...18, відносна вологість – до 65 %.
Перевозяться в тюках, рулонах, кипах, ящиках (фанерні, з дощок, з гофрокартону).
Целюлоза
Сировина для виготовлення паперу, пороху, пластмас, лаків...
Гігроскопічна (руйнуються тюки та кріплення). Пліснявіє, гниє.
Легкогорюча, тюки 81-250 кг.
Продукція паперової промисловості
Папір, картон і вироби з них.
Більшість – гігроскопічні, при попаданні вологи втрачають якість (колір, хвилі...)
Від сонячних променів – кольори вицвітають, білий – жовтіє. Впливає і пил, забруднення.
Перевозиться в рулонах (166-300 кг), бобінах і листовий папір – в кипах 60-200 кг, ящиках 81-250 кг.
Негативно також впливає зовнішній механічний вплив – удари, тертя, поштовхи, тиск.
Картон – властивості аналогічні паперу. Перевозять рулонами 300-2000 кг і в кипах 81-250 кг.
Чай, кава, какао
Чай – різних видів і сортів. Гігроскопічний, легко поглинає сторонні запахи. Кондиційна вологість байхового – 7...9 %, плиткового – 10...12 %. При підвищенні – пліснявіння, автоліз.
Перевозиться в фанерних ящиках, висланих всередині обгортковим папером, потім фольгою і пергаментом. Маса окремих ящиків – 51-80 кг. Перевозиться критими вагонами, зберігається – в гарно провітрюваних чистих приміщеннях. Не допускається перевезення з вантажами, які володіють специфічними запахами.
Какао – боби або порошок. Боби в мішках 52-80 кг, порошок – в ящиках. Має сильний специфічний запах, гігроскопічний, легко всмоктує сторонні запахи. Зберігається в сухих, добре вентилюємих затімнених приміщеннях. Кондиційна вологість какао – до 8 %.
Кава – порошок або зерна. Зерна в мішках 52-80 кг, порошок – в пакетах і банках і упаковують в картонні чи дощаті ящики (нетто - 25 кг).
Підвищена гігроскопічність, сприйнятлива до сторонніх запахів, пліснявіння, гниття, самонагрівання, псуванню мікроорганізмами та комірними шкідниками. Кондиційна вологість зерен кави – до 10 %.
77 Організація перевезення військових вантажів залізницями України
Перевезення військ залізничним транспортом здійснюється згідно з вимогами військових статутів, а також спеціальних інструкцій і правил, узгоджених з органами залізничного транспорту.
Для забезпечення перевезень військовослужбовців та членів їх сімей, а також військових команд у поїздах, призначених для перевезення пасажирів, виділяється потрібна кількість місць або окремі вагони згідно з договорами між залізницею і відповідним міністерством, або за його заявками.
На станціях (вокзалах) із великим потоком військовослужбовців (при оформленні не менше 100 документів за добу) адміністрацією станції (вокзалу) відкриваються військові каси.
Для перевезення військової команди за ВПД військовий комендант подає заявку на адресу ЛВОК, де оформляється рахунок на заявковий збір із вказівкою номера команди, кількості заявлених місць та переліку виконаних робіт. Рахунок підписується керівником ЛВОК, завіряється печаткою і передається до квиткової каси, де будуть оформлятися проїзні документи на команду.
Після оформлення касою проїзних документів на команду рахунок на заявковий збір разом із корінцями ВПД форми 1 надсилається до фінансової служби залізниці для наступної оплати начальником військових сполучень на залізниці або фінансовим органом відповідного міністерства.
Військовий вантаж, багаж і вантажобагаж приймається до перевезення за ВПД форми 2.
Перевезення секретних документів та виробів, хворих, які потребують ізоляції, засуджених військовослужбовців здійснюється в окремому купе за попередньою заявкою. Заявка на таке перевезення подається не пізніше ніж за 3 доби до дня перевезення. Проїзні документи в це купе іншим пасажирам не продаються, а під час перевезення провідник вагона не має права розміщувати у цьому купе інших пасажирів. Проїзд в окремому купе сплачується за повною тарифною вартістю за ВПД форми 1.
Провізна плата за перевезення військовослужбовців, вантажу, багажу і вантажобагажу, що виконуються за військовими проїзними або перевізними документами, визначається на станції відправлення
З інших питань перевезення військових пасажирів, вантажу, багажу і вантажобагажу необхідно керуватися Статутом залізниць України, Правилами перевезень пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

13PAGE \* MERGEFORMAT14115


Наливні вантажі

Хімічні вантажі (кислоти, луги, метанол, стиснені гази тощо)

Харчові вантажі (рослинна олія, патока, спирт, виноматеріали тощо)

Нафта і нафтопродукти

темного наливу (нафта, мазут бітум тощо)

світлого наливу (бензин, гас тощо)

Хлібні вантажі
(без тари насипом)

Зернові вантажі

Зернобобові вантажі

Насіння олійних культур

Борошно

Комбікорми

У вагонах-хоперах-зерновозах

В універсальних критих вагонах

В універсальних критих вагонах

У вагонах-хоперах-зерновозах

У вагонах-хоперах-зерновозах

В універсальних критих вагонах

В універсальних критих вагонах

У вагонах-хоперах-зерновозах

У спеціалізованих вагонах-борошновозахЗаголовок 12ђ Заголовок 3 Заголовок 5 Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 23600531
    Размер файла: 141 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий