Тести облік депозитних операцій

Тести
Тема «Облік депозитних операцій»
1. Згідно з класифікацією, що наводиться у МСФЗ, до якої категорії фінансових інструментів відносяться залучені вклади (депозити) ?
а) фінансові активи;
б) фінансові зобов'язання;
в) похідні інструменти;
г) інструменти власного капіталу.
2. Згідно з «Інструкцією з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України», за якою вартістю банк має оцінювати залучені вклади (депозити) під час первісного визнання?
а) амортизованою собівартістю;
б) первісною вартістю;
в) справедливою вартістю;
г) чистою вартістю реалізації.
3. Згідно з «Інструкцією з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України», за яким методом банк повинен оцінювати вклади (депозити) після їх первісного визнання?
а) повної консолідації;
б) участі в капіталі;
в) ефективної ставки відсотка;
г) прямолінійним.
4. Згідно з «Інструкцією з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України», в яких випадках банк припиняє визнання в балансі залученого вкладу (депозиту) ?
а) якщо депозит повернено вкладнику у термін, передбачений депозитним договором;
б) якщо депозит достроково повернено вкладнику на його вимогу;
в) якщо закінчився строк, установлений депозитним договором;
г) у всіх зазначених вище випадках.
5. Згідно з «Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України», як часто банки повинні нараховувати процентні витрати та здійснювати амортизацію дисконту (премії) за залученими вкладами (депозитами) ?
а) кожного дня;
б) на дату балансу;
в) не рідше одного разу на місяць;
г) не рідше одного разу в квартал.
6. Якою бухгалтерською проводкою відображається операція із залучення банком коштів суб'єкта господарювання на депозитний рахунок терміном 3місяці?
а) Дт 1001Кт2610;
б) Дт 1001Кт2615;
в) Дт 2600 Кт 2610;
г) Дт 2610 Кт 2600.
7. Бухгалтерське проведення Дт 7040 Km 2628 означає:
а) банк сплатив фізичній особі нараховані проценти за коштами на вимогу;
б) банк нарахував процентні витрати за коштами на вимогу фізичної особи;
в) банк нарахував процентні витрати за строковими коштами фізичної особи;
г) банк сплатив фізичній особі нараховані проценти за строковими коштами.
8. За яким рахунком відображається в обліку банку різниця між: номінальною вартістю залученого депозиту та його справедливою вартістю у разі залучення депозиту за ставкою, яка вища ніж:ринкова?
а) 2616;
б) 2636;
в) 6398;
г) 7398.
9. Якою бухгалтерською проводкою відображається сплата банком нарахованих процентів в національній валюті за довгостроковим депозитом суб'єкта господарювання ?
а) Дт 2600 Кт 2615;
б) Дт 2618 Кт 1001;
в) Дт 2618 Кт 2600;
г) Дт 2618 Кт 7021.26
10. За яким рахунком в бухгалтерському обліку банку відображаються бланки ощадних (депозитних) сертифікатів ?
а) 3320;
б) 3330;
в) 9820;
г) 9812.
11. Бухгалтерське проведення Дт 9910 Кт 9820 означає:
а) банк придбав бланки ощадних (депозитних) сертифікатів;
б) банк видав під звіт бланки ощадних (депозитних) сертифікатів;
в) банк погасив емітований ним ощадний (депозитний) сертифікат;
г) банк реалізував емітований ним ощадний (депозитний) сертифікат.
12. Бухгалтерське проведення Дт 1001 Кт 3320 означає:
а) банк продав фізичній особі короткостроковий ощадний (депозитний) сертифікат;
б) банк продав суб'єкту господарювання короткостроковий ощадний (депозитний) сертифікат;
в) банк погасив короткостроковий ощадний (депозитний) сертифікат, що був проданий
фізичній особі;
г) банк погасив короткостроковий ощадний (депозитний) сертифікат, що був проданий суб'єкту господарювання.
13. Якою бухгалтерською проводкою відображається амортизація премії за коштами в національній валюті, залученими за довгостроковим ощадним (депозитним) сертифікатом?
а) Дт 7053 Кт 3338;
б) Дт 7053 Кт 3336;
в) Дт 3337 Кт 7053;
г) Дт 7053 Кт 3337.
14. Якою бухгалтерською проводкою відображається сплата банком суб'єкту господарювання нарахованих в іноземній валюті процентів за короткостроковим ощадним (депозитним) сертифікатом ?
а) Дт 7052 Кт 3801;
б) Дт 3328 Кт 1001;
в) Дт 3328 Кт 2600;
г) Дт 3328 Кт 3800.
15. Які з наведених нижче рахунків підлягають переоцінці у разі зміни офіційних курсів гривні до іноземних валют ?
а) рахунки з обліку залучених вкладів (депозитів) на вимогу в іноземній валюті;
б) рахунки з обліку нарахованих витрат за вкладами (депозитами) на вимогу в іноземній валюті;
в) рахунки з обліку залучених строкових вкладів (депозитів) в іноземній валюті;
г) усі зазначені вище рахунки.

15

Приложенные файлы

  • doc 23573779
    Размер файла: 38 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий